Rosyjskie Ministerstwo Obrony podjęło się utworzenia brygad arktycznych

39
Dziś, w dobie globalizacji, o stanie każdej nowoczesnej gospodarki decyduje dostępność zasobów energetycznych. Istniejąca zależność będzie się utrzymywać w dającej się przewidzieć przyszłości, nawet pomimo intensywnych poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Region Arktyki, dzięki swoim ogromnym złożom węglowodorów oraz dogodnym trasom lotniczym i morskim, przyciąga uwagę wielu krajów świata i korporacji transnarodowych. W Arktyce zderzają się interesy narodowe i grupowe, nasilają się spory o własność stref arktycznych, nasila się aktywność militarna. Na tym tle logiczne są działania Rosji na rzecz wzmocnienia wpływów militarnych w tym regionie.

Znaczenie Arktyki dla Rosji

Arktyka to część świata na północ od koła podbiegunowego. Jego łączna powierzchnia to 21 milionów kilometrów kwadratowych. Arktyka obejmuje Ocean Arktyczny i morza marginalne, znajdujące się tu wyspy oraz przyległe części lądu Europy, Azji i Ameryki Północnej. Obecnie Rosja, Kanada, USA, Norwegia i Dania są uważane za państwa subarktyczne, o ten status ubiegają się również Islandia, Szwecja i Finlandia. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza z 1982 r. państwa arktyczne mają suwerenne prawo do zagospodarowania podglebia w obrębie swoich wyłącznych stref ekonomicznych (do 200 mil szerokości) oraz szelfu kontynentalnego (do 350 mil szerokości), chociaż te obszary Arktyki nie są częścią ich terytoriów państwowych.

Z międzynarodowego prawnego punktu widzenia Arktyka nadal jest „ziemią niczyją”. Kwestia podziału regionu na poziomie międzynarodowym nie została jeszcze rozwiązana. W 1909 r. Kanada rozszerzyła swoją jurysdykcję na sektor Arktyki, zamknięty między południkami rozpoczynającymi się w punktach wyjścia z jej granicy lądowej do Oceanu Arktycznego i zbiegającymi się na Biegunie Północnym. Potem była poparta tylko przez Rosję, która przyjęła podobną ustawę w 1916 roku. Trzy inne państwa subarktyczne w żaden sposób nie sformalizowały swoich posiadłości w Arktyce i nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec Rosji i Kanady. W rzeczywistości zasada sektorowego podziału Arktyki stała się powszechnie uznaną rzeczywistością.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony podjęło się utworzenia brygad arktycznych

Ostatnio coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do rewizji tego podziału, ponieważ w Arktyce odkryto duże złoża surowców naturalnych. Tak więc, według US Geological Survey, do 20% światowych zasobów węglowodorów znajduje się w strefie Oceanu Arktycznego: potencjalne rezerwy gazu szacowane są na 47,3 biliona metrów sześciennych. m3, kondensat gazowy - 44 mld baryłek, ropa - 90 mld baryłek. Największe złoża gazu znajdują się u wybrzeży Syberii i Alaski. W przyszłości szelf arktyczny może stać się bardzo ważnym, a nawet głównym źródłem węglowodorów. Oprócz węglowodorów odkryto tu duże złoża rud, w tym złoża metali ziem rzadkich. Poza tym w Arktyce skoncentrowane są duże biozasoby planety, samotnie żyje tu ponad 150 gatunków ryb, a wiele z nich to główne gatunki w światowym rybołówstwie.

Rosja jest właścicielem prawie połowy wybrzeża Oceanu Arktycznego, w naszym sektorze arktycznym znajduje się do 80% rosyjskich rezerw ropy naftowej i 90% rezerw gazu i węgla. Tylko jedno złoże sztokmanowskie, eksploatowane wspólnie z Rosją przez koncerny ponadnarodowe, ma 3 mld m800 gazu (dla porównania jest to zużycie gazu we Francji od 3 lat). Obecnie Rosja zamierza złożyć do ONZ wniosek o rozszerzenie swoich arktycznych posiadłości o kolejne 80 mln km1,2 (trzy obszary Niemiec). W sektorze amerykańskim rezerwy ropy w samym Morzu Czukockim szacowane są na 2 mln baryłek, a gazu na ponad 15 mld m2. Duże zasoby węglowodorów znajdują się również w sektorze kanadyjskim.

Oprócz zasobów Arktyka ma ważne znaczenie militarno-strategiczne. Znajdują się tu dogodne stanowiska do rozmieszczenia elementów systemów odstraszania strategicznego, wystrzeliwania rakiet balistycznych i pozycjonowania systemów obrony przeciwrakietowej. Dzięki globalnemu ociepleniu i stopniowemu zmniejszaniu się powierzchni lodu siły morskie są w stanie operować w tym rejonie przez znaczną część roku.

Kolejną ważną wartością regionu jest transport. Przez Arktykę przebiegają najkrótsze drogi lotnicze i morskie między Eurazją a Ameryką Północną. Wraz ze spadkiem powierzchni lodu w Arktyce, długość tras między Europą a Dalekim Wschodem może ulec skróceniu o 40%. Obecnie korzystanie z tych tras transportowych jest ograniczone trudnościami nawigacji i lotów na tych szerokościach geograficznych, a także słabo rozwiniętą infrastrukturą transportową.

Wojska arktyczne zostaną utworzone do 2015 r.

W zeszłym tygodniu, 21 lutego, naczelny dowódca wojsk lądowych, generał pułkownik Aleksander Postnikow, ogłosił, że pierwsza brygada strzelców zmotoryzowanych w Arktyce zostanie utworzona do 2015 roku. „Zgodnie z przewidywanym nadejściem obiecującego sprzętu specjalnego w 2015 roku, w tym okresie powinna powstać brygada, która spełni wszystkie wymagania regionu” – zaznaczył głównodowodzący.

Według Aleksandra Postnikowa zapleczem technicznym nowych brygad arktycznych w najbliższej przyszłości będą opancerzone transportery ciągnikowe MT-LBV. W przyszłości będzie to pojazd należący do rodziny sprzętu bojowego i wsparcia, oparty na dwuczłonowej, opancerzonej, zunifikowanej platformie gąsienicowej. Ta technika będzie w stanie poruszać się w głębokim śniegu i pracować w temperaturze powietrza około -50 stopni Celsjusza.

Aby personel wojskowy nie zamarzał, opracowano dla nich specjalną wersję zimowego munduru. Według pułkownika Andrieja Podoprigorina, szefa departamentu odzieży Departamentu Wsparcia Zasobów Ministerstwa Obrony, w takim mundurze żołnierz będzie mógł spędzić noc w zaspie bez konsekwencji dla swojego ciała. Forma ta ma na celu zapewnienie personelu wojskowego, który służy w regionach o szczególnie zimnych warunkach klimatycznych. Podczas testów w Arktyce żołnierz rosyjskich sił specjalnych spał bezpiecznie przez 4 godziny w zaspie śnieżnej bez konsekwencji dla jego ciała, zauważył Podoprigorin.

Szkolenie oficerów do służby w brygadach arktycznych będzie realizowane w oparciu o Dalekowschodnią Wyższą Szkołę Dowodzenia Wojskowego. Poinformował o tym jesienią 2011 roku dyrektor szkoły gen. dyw. Władimir Gryzłow. Według Gryzłowa, obecnie opracowywane są propozycje Dowództwa Głównego Wojsk Lądowych dotyczące szkolenia plutonu podchorążych w szkole w specjalności „Wykorzystanie strzelb zmotoryzowanych w warunkach arktycznych”. Czas trwania programu szkoleniowego to 4 lata.

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony ogłosiło potrzebę budowy potencjału militarnego wzdłuż Północnej Drogi Morskiej w marcu 2011 roku. Na bazie 200. brygady strzelców zmotoryzowanych stacjonującej w Pieczenga miała powstać nowa formacja do działań w Arktyce. Kilka miesięcy później rosyjski minister obrony Anatolij Sierdiukow ogłosił, że nie jedna, ale dwie arktyczne brygady armii zostaną utworzone w celu ochrony rosyjskich interesów w Arktyce. Jako możliwe miejsca ich rozmieszczenia wymienił Murmańsk i Archangielsk. Szef resortu obrony podkreślił, że przy tworzeniu nowych jednostek wojsko uwzględni doświadczenia sił zbrojnych Norwegii, Finlandii i Szwecji.

Rozmieszczenie nowych brygad arktycznych Ministerstwa Obrony nastąpi w ramach realizacji „Podstaw polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w Arktyce na okres do 2020 roku i dalej” przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa Federacja Rosyjska. W ramach tego dokumentu w najbliższych latach powstaną w północnych regionach kraju zgrupowania sił, które będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo militarne regionu Arktyki w różnych wariantach sytuacji wojskowo-politycznej.

Były inspektor generalny rosyjskiego Ministerstwa Obrony Admirał flota Ivan Kapitanets uważa, że ​​Arktykę należy traktować jako potencjalny teatr działań wojennych, więc Rosja po prostu musi zwiększyć swoją obecność wojskową w regionie. Jego zdaniem istniejący kompleks wojskowo-przemysłowy pozwoli Rosji zbudować potężny potencjał bojowy marynarki wojennej w północnych regionach kraju, a kierunek północny i Flotę Północną należy wzmocnić atomowym okrętem podwodnym czwartej generacji Projektu 955. Borey.

Specjalny sprzęt

Aby działać w Arktyce, należy użyć specjalnego sprzętu. Armia rosyjska już teraz ma próbki sprzętu, który z powodzeniem eksploatowany jest w warunkach Dalekiej Północy. Przykładem takich maszyn są MT-LBV i DT-30PM Vityaz. MT-LBV to terenowa modyfikacja opancerzonego ciągnika wojskowego.

Ta modyfikacja ma szersze gąsienice i zmniejszony nacisk na podłoże (na poziomie 0,27 kg/cm2), który jest prawie równy naciskowi na podłoże przeciętnego człowieka. Przy wadze maszyny 11 ton jest to bardzo dobry wskaźnik. MT-LBV jest przeznaczony do użytku w rejonach Arktyki. Na życzenie klienta maszyna może być wyposażona w gąsienice o konstrukcji głównej lub śnieżno-błotnej, a także dodatkowy system ogrzewania nadwozia wykorzystujący ciepło z układu chłodzenia silnika. Wysoka zdolność przełajowa i przyzwoita prędkość - do 60 km/h sprawiają, że samochód jest niezastąpiony w jednostkach wojskowych stacjonujących w trudnych warunkach klimatycznych i naturalnych.

Całkowicie metalowa dwudrzwiowa izolowana termicznie i akustycznie kabina na 2 miejsca, wyposażona w dodatkowe siedzenie i włazy górne przeznaczone do awaryjnego wyjścia z ciągnika. Samochód ma dobrą widoczność z fotela kierowcy zarówno w dzień, jak iw nocy. W nocy kierowca może korzystać z 2 reflektorów i szperacza, aby zapewnić sobie pewne poruszanie się. Zamknięte, ogrzewane nadwozie MT-LBV ma objętość 7,3 m3 i jest przeznaczone na 10 miejsc. Obecność autonomicznej nagrzewnicy, która może pracować w połączeniu z wykorzystaniem ciepła usuwanego z układu chłodzenia silnika, stwarza komfortowe warunki dla załogi i pasażerów MT-LBV. Całkowita pojemność auta to 12 osób (1+11).
pojazd terenowy „Vityaz” DT-30PM

Jeszcze bardziej zaawansowanym pojazdem do działań w rejonach Arktyki jest gąsienicowy transporter opancerzony Vityaz DT-30PM, będący wojskową wersją cywilnego pojazdu terenowego z szyfrem Omnipresent. Ze względu na wszechstronność konstrukcji, pojazd terenowy Vityaz może być z powodzeniem stosowany jako podwozie do umieszczania systemów uzbrojenia, załadunku i rozładunku, robót ziemnych, podnoszenia i innego sprzętu do różnych celów.

Wysokie właściwości jednostki napędowej gąsienicy, w połączeniu z pokonywaniem przeszkód wodnych i pewnym manewrowaniem w każdych warunkach naturalnych, pozwalają uznać dwuwahaczowe pojazdy terenowe Vityaz za wyjątkowe pojazdy śnieżne i bagienne, które są w stanie pokonywać długie odległości niedostępne dla innych pojazdów bez sprzętu inżynieryjnego trasy i wstępnego rozpoznania.

Głównym celem pojazdu terenowego w wojsku jest transport broni, sprzętu wojskowego i personelu sił zbrojnych w szczególnie trudnych warunkach klimatycznych. Przy masie 30 ton pojazd terenowy ma taką samą ładowność i może pomieścić do 19 osób (2 członków załogi + 17 spadochroniarzy). Maksymalna prędkość auta na lądzie to 45 km/h, na wodzie – 6 km/h. Rejs po autostradzie - 700 km.

Połączenie w jednym pojeździe takich cech jak wysoka zwrotność i zdolność przełajowa, maksymalna prędkość i zasięg przelotowy, wyporność i nośność, zdolność do pokonywania wszelkiego rodzaju przeszkód i przeszkód wodnych z pełnym obciążeniem oraz wszechstronność pozwalają rozważyć DT-30PM „Vityaz” to maszyna, która nie ma analogów na świecie.
39 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. +3
  28 lutego 2012 09:21
  Umm, a brygada w Pieczenga wydaje się być w stanie Arktyki? Albo będzie działać w sztabie.
  1. wektor17
   +8
   28 lutego 2012 12:02
   – Um, a brygada w Pieczenga wydaje się być w stanie Arktyki? - generałowie nie uważają za konieczne dzielenie się tymi informacjami z podatnikami ... lepiej narzekać na przyszłość ... jest 200. brygada, jest Korpus Piechoty Morskiej Floty Północnej ... jak sobie radzą? jest już tu i teraz.. co ma z tym wspólnego rok 2015?
 2. +7
  28 lutego 2012 09:23
  Mimo to, aby utworzyć te brygady z rdzennych mieszkańców Północy. Ich umiejętności przetrwania w okolicy są przekazywane wraz z mlekiem matki!
  1. +3
   28 lutego 2012 13:56
   Mają specjalną filozofię, nie wszyscy będą mogli służyć w wojsku i sami nie pójdą na kontrakt, a poza tym pobór nie dotyczy niektórych narodowości.
  2. +3
   28 lutego 2012 15:17
   Mogą żyć i przetrwać na mrozie, ale jak będą walczyć? ,,Nie rozumiem twojego!
 3. Anatoly
  +3
  28 lutego 2012 09:31
  Fajnie, że Rosja od razu o tym pomyślała i podejmuje decyzje. „Bitwy” o Arktykę dopiero nadejdą.
  Kto zdołał, zjadł ...
  1. wadimus
   0
   28 lutego 2012 10:29
   Jeśli nie walczysz o Arktykę, to o co warto walczyć? Pierwotnie ludzie z północy ...
  2. KGB161rus
   +1
   28 lutego 2012 13:05
   Zobaczycie, że za półtora roku zaczną się tarki do Arktyki, ale co tam, już się zaczął, jeden z amerykańskich senatorów (nie John lol ) powiedział, że konieczne jest wprowadzenie amerykańskiej marynarki wojennej do Arktyki, potem mówią, że problemy zostaną rozwiązane, inny senator powiedział, że Rosja nie jest delikatna w Arktyce, ma już duże terytorium i dlaczego tylko jeden kraj na planecie ma tyle zasobów, że mówią, że to niesprawiedliwe, więc jakie wnioski wyciągasz i jakie jest dla nas znaczenie terytorium Arktyki i Euro ABM, wszystko to prowadzi do przyszłych konfrontacji i musimy być na nie przygotowani!
   1. SIT
    +4
    28 lutego 2012 17:32
    Aby wprowadzić US NAVY do Arktyki, będą musieli zawrzeć kontrakt na pomoc lodową z rosyjską flotą liniową lodołamaczy, bo. poza masyw lodowy Aion na Morzu Czukockim bez tego nie można przejść. Nikt inny nie ma tak lodołamającej floty.
 4. +5
  28 lutego 2012 09:48
  Cytat od Anatolija
  Mimo to, aby utworzyć te brygady z rdzennych mieszkańców Północy. Ich umiejętności przetrwania w okolicy są przekazywane wraz z mlekiem matki!

  Oni (mężczyźni) żyją do 35-45 lat ...... i karmią własne, nie, mogą być zaangażowani jako tropiciele, informatorzy (zapewnieni komunikacją satelitarną) itp. Musimy ożywić bazy .. , Dikson, Tiksi , Pevek .... cóż, do hałdy N. ziemi, o archipelagu Svalbard nic nie powiem!))
  1. 0
   28 lutego 2012 10:02
   Co tam robić?
   Dbasz o swoje zdrowie?
   1. negabaritnyj
    +5
    28 lutego 2012 11:03
    Jeśli zrobisz to mądrze, z twoim zdrowiem nic nie będzie, ale nie musisz zabierać tubylców, pozwól mi zająć się moimi sprawami, zostało ich za mało.
  2. Brat Sarych
   0
   28 lutego 2012 13:17
   Svalbard - jakby nadal był Norwegiem? Wtedy lepiej od razu zorganizować bazę w Oslo…
 5. grizzlir
  0
  28 lutego 2012 10:01
  Jeszcze lepiej jest stworzyć specjalną flotyllę okrętów podwodnych do operacji pod lodami Arktyki.Wydaje mi się, że w przypadku konfliktu główny teatr działań będzie pod wodą.
  1. Pan. Prawda
   -3
   28 lutego 2012 11:00
   Do tego przygotowaliśmy całą łódź podwodną KSF.
  2. negabaritnyj
   -2
   28 lutego 2012 11:04
   Wygląda na to, że łodzi podwodnych jest wystarczająco dużo.
 6. +2
  28 lutego 2012 11:35
  W takich warunkach nasze AK-74 i filcowe buty mogą odegrać ważną rolę, pamiętajmy tylko zimę 41 roku.
  Dobrze, że nasi ludzie tak mocno zajęli półkę arktyczną, że musimy tylko zwiększyć tam nasze wpływy!
 7. sanyarosyjski
  0
  28 lutego 2012 13:07
  bardzo dobrze. Swoją drogą rycerze, mamy tę fabrykę w naszym mieście i on je robi. Bardzo dobry sprzęt. To prawda, że ​​zakład jest nadal sklasyfikowany
  1. sanyarosyjski
   0
   28 lutego 2012 13:12
   i jakoś pamiętam, że jeździłem na takim mocnym aucie, powiem, że nie ma dla niego barier
 8. jedynka
  +5
  28 lutego 2012 13:24
  Istota artykułu, Arktyka topi się, która obfituje w zmiany środowiskowe i biologiczne, wszyscy myślą o ropie naftowej, gazie i innych minerałach, o zysku, ludzkość jako całość jest nieszczęśliwa i nieludzka, niszczymy świat, w którym żyjemy radosnymi okrzykami i dobrymi intencjami, wszystko jest postanowione, wszystko podzielone.
  Matka ziemia jest dla nas niczym, pieniądze są wszystkim.
 9. TBD
  TBD
  -1
  28 lutego 2012 14:14
  Fajnie Z pewnością generałowie zaczęli myśleć.
  1. zynaps
   +1
   28 lutego 2012 19:12
   Wszystko, co musisz zrobić, to zacząć myśleć samodzielnie.

   Sukces w działaniach bojowych zapewniają nie tylko dobrze wyszkolone jednostki i formacje, ale przede wszystkim łączność i logistyka. jeśli jednostki ekspedycyjne z łącznością (przez satelity czy coś w tym rodzaju) robią mniej więcej, to co zrobić z logistyką? jak zapewnić na obcym terytorium, a nawet w warunkach Arktyki, nieprzerwane dostawy wszystkich, wszystkich, wszystkich oddziałów inwazyjnych? A może agresor, który ma takie popisy - wrzucić do tundry kilka dywizji uzbrojonych po zęby, a potem wypuścić ich na pastwisko? z takiej organizacji spraw wszystkie lisy polarne spoczną ze śmiechu.
 10. 755962
  +1
  28 lutego 2012 14:40
  Nie możesz się wahać, kto wstaje pierwszy, ten jest sneaker! W przyszłości Arktyka to nowy teatr działań wojennych.

  Zobacz oryginalny materiał na http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=232024
 11. 0
  28 lutego 2012 16:38
  Cytat: Brat Sarych
  Svalbard - jakby nadal był Norwegiem? Wtedy lepiej od razu założyć bazę w Oslo.

  To jest dokładnie to, co Norweg .... wiesz, co robią tam Rosjanie ?? cywilne...a nawet wojskowe?...nie? ...to lepiej milczeć! Na wszystkie takie pytania odpowiem - tam służyłem, kropka!
  1. zynaps
   0
   28 lutego 2012 18:50
   Cytat z gispanec
   Czy wiesz, co robią tam Rosjanie? cywilny...


   Wiem. wydobywają węgiel. wieś Barentsburg. dwie inne rosyjskie osady są zamknięte.

   Cytat z gispanec
   a nawet wojsko?...nie?


   stąd bardziej szczegółowo.

   Cytat z gispanec
   ...to lepiej milczeć!


   wewnętrznie drżę z przerażenia, niemniej jednak kontynuuję drukowanie na własne ryzyko i ryzyko ...

   Cytat z gispanec
   Na wszystkie takie pytania odpowiem - tam służyłem, kropka!


   w traktacie zdemilitaryzowanym archipelagu pod zwierzchnictwem Norwegii? i przez kogo? szczekał na tundrę jako nocny stróż?

   zamiast kłamać tak przeciętnie, studiowaliby traktat svalbardzki z 1920 roku. jednocześnie dowiedzieliby się, że wszystkie kraje-strony Traktatu mają prawo do prowadzenia działalności badawczej i komercyjnej na archipelagu. a na mocy art. 3 Traktatu sam archipelag i wody przybrzeżne stanowią strefę zdemilitaryzowaną.

   skąd pochodzicie, strasznie konspiracyjni bojownicy niewidzialnego frontu?
 12. SIT
  +2
  28 lutego 2012 17:53
  Jeśli te brygady będą w Murmańsku i Archangielsku, to jak zostaną dostarczone do sektora wschodniego zimą, kiedy trasa Morza Północnego nie będzie przejezdna? Trudno mi sobie wyobrazić inwazję kogokolwiek innego niż kosmitów na Tajmyr czy Jamał podczas nocy polarnej i zimy. Jak się tam dostaną? Niewiele można przenosić drogą powietrzną, a co najważniejsze, przed walką trzeba będzie ustalić przetrwanie. Zdarza się, że osoba właśnie opuściła wiązkę w zamieci, a na 5 metrach nic nie widać. Wrócił i minął belkę. Na wiosnę roztopi się i znajdą go na 20 m. Tak, za godzinę taka mała zaspa wbije belkę w dziurę po kuli, a jak błyśniesz z wybuchem, nie ogrzejesz z dowolnym piecem. Nie wyobrażam sobie amerykańskich marines z baz na Florydzie iw Kalifornii w takich warunkach. Widziałem ich na Alasce w Anchorage. Szkoda patrzeć na czarnych, a biali też nie są lepsi. A tam zima jest jak w Petersburgu. W Firebanks, gdzie zimą jest poniżej -50, nikomu nawet nie przychodzą do głowy ćwiczenia. A na Jamale pięćdziesiąt kopiejek nie jest rzadkością. aktywne dni. Zabronione są operacje załadunku i rozładunku - stalowe kable pękają jak nici.
  1. zynaps
   +2
   28 lutego 2012 19:05
   marines lub nie marines, ale siły specjalne i dryuchat w warunkach Arktyki.

   z własnego doświadczenia serwisowego powiem, że można się zginać nawet przy mniejszym zimnie. w naszej brygadzie (wydaje się, że w 84 r.) kilka grup rozpoznawczych nie zginęło podczas marznącego deszczu. jest znacznie gorszy niż tylko mróz i -50.

   ale też nie mam pojęcia, co na bieżąco robić w warunkach arktycznych dla „brygad polarnych”. Daleka Północ wymaga rozwoju, potrzebny jest długoterminowy program państwowy. do miast, infrastruktury, górniczo-produkcyjnej. Do obserwacji wystarczy straż graniczna, a w przypadku inwazji uzbrojonych morsów jednostki mobilne z samolotami transportowymi powinny być trzymane na południe, półtorej godziny drogi. wszystko sprowadza się do logistyki. żaden głupiec nie wrzuciłby brygady inwazyjnej do tundry bez stałego wsparcia z tyłu. trochę szaleństwa.
  2. 0
   28 lutego 2012 23:23
   Cytat z S.I.T.
   w Jamale pięćdziesiąt kopiejek nie jest rzadkością. aktywne dni. Zabronione są operacje załadunku i rozładunku - stalowe kable pękają jak nici.

   Cóż, nie wszystko jest takie straszne – ludzie tam pracują, całkiem normalnie iz powodzeniem.
 13. Władimir64ss
  0
  28 lutego 2012 18:13
  Jesteśmy ludem Północy i naturalne jest dla nas uprawianie naszego terytorium, zwłaszcza że wróg ślini się z zazdrości.
 14. 0
  28 lutego 2012 19:25
  Cytat z Zynaps
  zamiast kłamać tak przeciętnie, studiowaliby traktat svalbardzki z 1920 roku. jednocześnie dowiedzieliby się, że wszystkie kraje-strony Traktatu mają prawo do prowadzenia działalności badawczej i komercyjnej na archipelagu. a na mocy art. 3 Traktatu sam archipelag i wody przybrzeżne stanowią strefę zdemilitaryzowaną.

  chcesz powiedzieć, że w okolicach Barentsburga nigdy nie było wojska z ZSRR (Rosji) .... i odważysz się polegać na tej umowie? Z Hitlerem to samo było porozumieniem... to tak... mówiąc o kawałku papieru. Radzę nie potrząsać powietrzem i kupować np. wycieczkę do tej zapomnianej przez Boga wioski .... idź na spacer .... spójrz .... czy można wszędzie chodzić? .... nagle to zrobisz powiedzieć po rosyjsku z ciemności ... stop! plecy! i dadzą ci kopa w dupę .... spróbuj, a potem zagłosuj ... chociaż może minąć 5-7 lat, odkąd wszystko jest na mokro .... ale zdecydowanie mają na to oko.
  1. zynaps
   -1
   28 lutego 2012 20:00
   a ty jesteś zabawnym potsyentem.

   tak, ośmielam się polegać na Traktacie, bo żadna ze stron tak zdradziecko, jak Hitler, nie naruszyła jego postanowień od 1920 roku. ale teraz ty, który zrobiłeś tak słabo, teraz chcesz tego z całą swoją pasją?

   Zauważam też, że jako prymitywny nonsens sieciowy przyciągasz uszy sztuczką Reductio ad Hitlerum, która jest dość popularna wśród demagogów - jako przykład przytaczaj Hitlera, wierząc, że da ci to +100 punktów do wiarygodności. więc nie - nie będzie.

   po drodze ty, kliniczny nonsens, próbujesz przekazać miękkość jako ciepłą. jeśli obiekty z kulkami na mole są strzeżone, to tylko jakiś strażnik lub lokalna policja, która nie jest siłami zbrojnymi, może ich strzec. ponieważ - spójrz na część 3 Traktatu.

   inne znaczące aluzje i kropki również wymownie wydają z siebie pompatyczne okrzyki, wpuszczając do dyskusji mgłę i tajemniczość.

   Czy możesz mi podać numer jednostki wojskowej stacjonującej na Svalbardzie?
  2. zynaps
   0
   28 lutego 2012 20:17
   szkolocie skończyły się argumenty i wzięła pistolet plus.

   jak znajomy.
 15. 0
  28 lutego 2012 20:28
  Słyszałem tę wspaniałą wiadomość 3 lata temu lol
 16. 0
  28 lutego 2012 20:37
  Cytat z Zynaps
  Czy możesz mi podać numer jednostki wojskowej stacjonującej na Svalbardzie?

  nie. powiedz mi, dlaczego mam to zrobić? po pierwsze jesteś nieadekwatną osobą, a po drugie nie chcę tam wydobywać węgla

  Cytat z Zynaps
  użyj Hitlera jako przykładu

  tylko pod względem jakości papier w naszych czasach jest tylko celulozą, jeśli naprawdę tego chcesz, możesz .... jest wiele przykładów i nie tylko!
  Cytat z Zynaps
  po drodze ty, kliniczny nonsens, próbujesz przekazać miękkość jako ciepłą. jeśli strzeżone są przedmioty z kulkami na mole, to tylko jakiś strażnik lub lokalna policja może ich strzec
  ....
  kompletna bzdura pacjenta .... czy zrozumiał, co napisał?

  Cytat z Zynaps
  inne znaczące aluzje i kropki również wymownie wydają z siebie pompatyczne okrzyki, wpuszczając do dyskusji mgłę i tajemniczość.

  Nie dyskutuję, napisałem swoją opinię na temat artykułu, ale proszę pana, najwyraźniej oprócz włączenia rzucacza gówna trzeba trochę odpocząć, napić się, poczytać klasykę i zwrócić się ku pozytywom.
  1. zynaps
   -1
   28 lutego 2012 22:03
   Cytat z gispanec
   nie. powiedz mi, dlaczego mam to zrobić? po pierwsze jesteś nieadekwatną osobą, a po drugie nie chcę tam wydobywać węgla


   po pierwsze, od kiedy jesteśmy na „Tobie”? Nie piłem z wami płynu hamulcowego w bractwie i nie tarzałem się w tej samej kałuży.

   po drugie, powyżej zapewniłeś swojego przeciwnika, że ​​osobiście służyłeś na Svalbardzie. namawiałeś mnie też, żebym odwiedził wyspę (lub cały archipelag?) w celu odwiedzenia zamkniętych miast i zobaczenia czegoś na własne oczy. w czym?

   a po tych wszystkich dzikich bzdurach podejmujesz się mówić o czyjejś adekwatności? weź haloperidol.

   Cytat z gispanec
   tylko pod względem jakości papier w naszych czasach jest tylko celulozą, jeśli naprawdę tego chcesz, możesz .... jest wiele przykładów i nie tylko!


   papier to celuloza. różnią się od istniejących traktatów międzynarodowych. przekonaj mnie, że wszystkie kontrakty są miazgą - i dalej niosą bzdury w połowie z bzdurami.

   Cytat z gispanec
   kompletna bzdura pacjenta .... czy zrozumiał, co napisał?


   w przeciwieństwie do Ciebie nie cierpię na dysleksję i otępienie nad absolutnie zrozumiałym tekstem. więc zdecydowanie rozumiem. Wyjaśnij na palcach, czym jest „terytorium zdemilitaryzowane” i dlaczego może na nim przebywać maksymalnie uzbrojona policja?

   Cytat z gispanec
   Nie dyskutuję, napisałem swoją opinię na temat artykułu, ale proszę pana, najwyraźniej oprócz włączenia rzucacza gówna trzeba trochę odpocząć, napić się, poczytać klasykę i zwrócić się ku pozytywom.


   Muszę wyjaśnić, gdzie zwykle wysyłam nieprzejezdne postacie z ich nieproszonymi poradami?
 17. niedźwiedź
  0
  28 lutego 2012 21:04
  Czuję, że moje serce Arktyczny teatr będzie gorący co Dlatego po prostu konieczne jest zwiększenie obecności.
 18. -2
  28 lutego 2012 22:31
  Cytat z Zynaps
  po pierwsze, od kiedy jesteśmy na „Tobie”? Nie piłem z wami płynu hamulcowego na braterstwie i nie turlałem się w tej samej kałuży

  więc odkąd zacząłeś być niegrzeczny

  Cytat z Zynaps
  w czym?

  więc kup wycieczkę na jelenie i dowiedz się

  Cytat z Zynaps
  Muszę wyjaśnić, gdzie zwykle wysyłam nieprzejezdne postacie z ich nieproszonymi poradami?

  jaki jest sens? Absolutnie robię kupę na twoją histerię i twój gówniany pistolet.
  Mam nadzieję, że serial się skończył... kurtyna... klauni zniknęli.
  1. zynaps
   -2
   28 lutego 2012 22:42
   Cytat z gispanec
   więc odkąd zacząłeś być niegrzeczny


   to wtedy złapałem cię, śmietniku, za język? obraził mysz - wpakował się w norkę.

   Cytat z gispanec
   więc kup wycieczkę na jelenie i dowiedz się


   dopiero po wykupieniu erotycznej wycieczki pieszej.

   Cytat z gispanec
   jaki jest sens? Absolutnie robię kupę na twoją histerię i twój gówniany pistolet.


   ty, kiedy następnym razem zaczniesz kłamać, rób to z włączonym mózgiem.

   Cytat z gispanec
   Mam nadzieję, że serial się skończył... kurtyna... klauni zniknęli.


   powodzenia, anal klovan.
 19. 0
  28 lutego 2012 22:49
  Cytat z Zynaps
  powodzenia, anal klovan.

  mówisz o 84 roku, kiedy w marznącym deszczu nitka w twoich okularach była już zepsuta przez 2 grupy rozpoznawcze ??
  Cytat z Zynaps
  dopiero po wykupieniu erotycznej wycieczki pieszej

  oczywiście kupię z tobą .... jaki rodzaj rzeźby ona ma? przygotować się i zerwać bez bólu
 20. Kamaz
  0
  22 marca 2012 18:42
  Północ to nasz atut! Dokładnie zauważyłem GurZa o Stalingradzie! Afroamerykanie i Amerykanie nie przetrwają zimna! Daj im Florydę i Kaukaz!