Badania i rozwój w dziedzinie materiałów ceramicznych

74
Badania i rozwój w dziedzinie materiałów ceramicznych


Pojazdy wojskowe tradycyjnie wytwarzano z ciężkiej, drogiej, ale bardzo wytrzymałej stali pancernej. Jako nienośne zabezpieczenie pojazdów bojowych coraz częściej stosuje się nowoczesne ceramiczne materiały kompozytowe. Główne zalety takich materiałów to znacznie niższy koszt, lepsza ochrona i ponad połowa wagi. Rozważmy nowoczesne podstawowe materiały ceramiczne stosowane obecnie do ochrony balistycznej.Ze względu na odporność na bardzo wysokie temperatury, znacznie wyższą twardość niż metali, najwyższą wytrzymałość właściwą i sztywność właściwą, ceramika jest szeroko stosowana do produkcji okładzin silników, elementów rakiet, krawędzi tnących narzędzi, specjalnych przezroczystych i nieprzezroczystych ochrony, co oczywiście jest jednym z priorytetowych obszarów rozwoju systemów wojskowych. Jednak w przyszłości zakres jej stosowania powinien się znacznie poszerzyć, gdyż w ramach badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w wielu krajach świata poszukuje się nowych sposobów na zwiększenie ciągliwości, odporności na pękanie i innych pożądanych właściwości mechanicznych dzięki połączeniu bazy ceramicznej z włóknami wzmacniającymi w tzw. materiałach kompozytowych z osnową ceramiczną (CMCM). Ponadto nowe technologie produkcyjne pozwolą na masową produkcję bardzo trwałych, wysokiej jakości przezroczystych produktów o skomplikowanym kształcie i dużych rozmiarach z materiałów przepuszczających fale widzialne i podczerwone. Ponadto tworzenie nowych struktur z wykorzystaniem nanotechnologii umożliwi uzyskanie materiałów mocnych i lekkich, odpornych na przegrzanie, odpornych chemicznie i jednocześnie praktycznie niezniszczalnych. Taka kombinacja właściwości jest obecnie uważana za wzajemnie wykluczającą się, a tym samym bardzo atrakcyjną dla zastosowań wojskowych.


W produkcji patrolowych pojazdów opancerzonych MASTIFF stosuje się pancerze kompozytowo-ceramiczne, a także tradycyjne metale.

Materiały kompozytowe z matrycą ceramiczną (CMCM)

Podobnie jak ich polimerowe odpowiedniki, CMCM składają się z substancji podstawowej zwanej matrycą i wypełniacza wzmacniającego, który jest cząstkami lub włóknami innego materiału. Włókna mogą być ciągłe lub nieciągłe, zorientowane bezładnie, ułożone w stos pod precyzyjnymi kątami, przeplatane w specjalny sposób w celu uzyskania zwiększonej wytrzymałości i sztywności w określonych kierunkach lub równomiernie rozłożone we wszystkich kierunkach. Jednak bez względu na kombinację materiałów lub orientację włókien, wiązanie między osnową a elementem wzmacniającym ma kluczowe znaczenie dla właściwości materiału. Ponieważ polimery są mniej sztywne niż ich materiał wzmacniający, wiązanie między matrycą a włóknami jest zwykle wystarczająco silne, aby materiał był odporny na zginanie jako całość. Jednak w przypadku CMCM matryca może być sztywniejsza niż włókna wzmacniające, dzięki czemu siła wiązania, zoptymalizowana w ten sposób, aby umożliwić nieznaczną „delokalizację” włókna i matrycy, pomaga np. absorbować energię uderzenia i zapobiegać rozwój pęknięć, które w przeciwnym razie prowadziłyby do kruchego pękania i pękania. To sprawia, że ​​CMCM jest znacznie bardziej lepki niż czysta ceramika i jest to najważniejsza właściwość mocno obciążonych części ruchomych, takich jak części silników odrzutowych.

Lekkie i gorące łopatki turbiny

W lutym 2015 r. GE Aviation ogłosiło pomyślne przetestowanie tego, co nazywa „pierwszym na świecie niestatycznym zestawem silników lotniczych CMCM”, chociaż firma nie ujawniła materiałów użytych do budowy matrycy i materiału wzmacniającego. Są to niskociśnieniowe łopatki turbiny w prototypowym silniku turbowentylatorowym F414, których opracowanie ma na celu dalsze potwierdzenie zgodności materiału z określonymi wymaganiami dotyczącymi wysokiej udarności. Działanie to jest częścią programu demonstracyjnego samoadaptujących się silników nowej generacji AETD (Adaptive Engine Technology Demonstrator), w ramach którego GE współpracuje z Laboratorium Badawczym Sił Powietrznych USA. Celem programu AETD jest dostarczenie kluczowych technologii, które mogłyby zostać zaimplementowane w silnikach myśliwców szóstej generacji, a od połowy lat 2020. w silnikach samolotów piątej generacji, takich jak F-35. Silniki adaptacyjne będą w stanie dostosować swój współczynnik ciśnienia i współczynnik obejścia w locie w celu uzyskania maksymalnego ciągu startowego i bojowego lub maksymalnej wydajności paliwowej w locie przelotowym.

Firma podkreśla, że ​​wprowadzenie obracających się części z CMCM do „najgorętszych i najbardziej obciążonych” części silnika odrzutowego stanowi znaczący przełom, gdyż wcześniej technologia pozwalała na wykorzystanie CMCM tylko do produkcji części stacjonarnych, takich jak wysokociśnieniowa osłona turbiny. Podczas testów łopatki turbiny KMKM w silniku F414 przeszły 500 cykli - od biegu jałowego do ciągu startowego iz powrotem.

Firma twierdzi, że łopatki turbin są znacznie lżejsze niż konwencjonalne łopatki ze stopu niklu, dzięki czemu metalowe tarcze, do których przyczepiają, są mniejsze i lżejsze.

„Przejście od stopów niklu do obracającej się ceramiki wewnątrz silnika to naprawdę duży skok. Ale to czysta mechanika” – powiedział Jonathan Blank, szef CMCM i spoiw polimerowych w GE Aviation. - Lżejsze ostrza wytwarzają mniejszą siłę odśrodkową. Oznacza to, że możesz zmniejszyć tarczę, łożyska i inne części. KMKM umożliwiło dokonanie rewolucyjnych zmian w konstrukcji silnika odrzutowego.

Celem programu AETD jest zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa o 25%, zwiększenie zasięgu lotu o ponad 30% i zwiększenie maksymalnego ciągu o 10% w porównaniu z najbardziej zaawansowanymi myśliwcami 5. generacji. „Jednym z głównych wyzwań przy przechodzeniu od statycznych elementów CMCM do elementów wirujących jest pole naprężeń, w którym muszą pracować” – powiedział Dan McCormick, kierownik programu Advanced Combat Engine w GE Aviation. Jednocześnie dodał, że testy silnika F414 umożliwiły uzyskanie ważnych wyników, które zostaną wykorzystane w silniku cyklu adaptacyjnego. „Łopatka turbiny niskociśnieniowej wykonana z CMCM waży trzy razy mniej niż łopatka metalowa, którą zastępuje, ponadto w drugim trybie ekonomicznym nie ma potrzeby chłodzenia łopatki CMCM powietrzem. Łopatka będzie teraz bardziej wydajna aerodynamicznie, ponieważ nie ma potrzeby przepychania przez nią całego chłodzącego powietrza”.

Materiały CMCM, w które firma zainwestowała ponad miliard dolarów od czasu rozpoczęcia prac nad nimi na początku lat 90., są w stanie wytrzymać temperatury o setki stopni wyższe niż tradycyjne stopy niklu i zawierają wzmocnienie włóknami węglika krzemu w osnowie ceramicznej. co zwiększa jego udarność i odporność na pękanie.

Wydaje się, że GE wykonało poważną pracę przy tych łopatkach turbiny. W końcu niektóre właściwości mechaniczne CMCM są dość skromne. Na przykład wytrzymałość na rozciąganie jest porównywalna z wytrzymałością miedzi i tanich stopów aluminium, co nie jest zbyt dobre w przypadku części poddawanych działaniu dużych sił odśrodkowych. Ponadto wykazują one niewielkie naprężenie w momencie zerwania, tj. po zerwaniu ulegają bardzo niewielkiemu wydłużeniu. Wydaje się jednak, że te niedociągnięcia zostały przezwyciężone, a niewielka masa tych materiałów z pewnością w znacznym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa nowej technologii.


Obwód wewnętrzny silnika ADVENT (Adaptive Versatile Engine Technology) na stanowisku testowym w zakładzie GE w Ohio


Modułowa zbroja z nanoceramiką dla czołg LEOPARD 2

Wkład pancerza kompozytowego

Chociaż technologie ochrony, które są kombinacją warstw metalu, kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami i ceramiki, są dobrze ugruntowane, przemysł nadal opracowuje coraz bardziej złożone materiały kompozytowe, ale wiele szczegółów tego procesu jest starannie ukrywanych. Firma Morgan Advanced Materials jest dobrze znana w tej dziedzinie, która w zeszłym roku ogłosiła, że ​​otrzymała nagrodę na konferencji Armored Vehicles XV w Londynie za technologię ochrony CAMAC. Według Morgan, ochrona CAMAC, szeroko stosowana w pojazdach armii brytyjskiej, to materiał kompozytowy wzmocniony materiałami takimi jak szkło S-2, szkło E, aramid i polietylen, następnie formowany w arkusze i utwardzany pod wysokim ciśnieniem: „Włókna mogą być łączone z hybrydowymi materiałami ceramiczno-metalowymi, aby spełnić określone wymagania projektowe i eksploatacyjne”.

Według Morgana, opancerzenie CAMAS o łącznej grubości 25 mm, używane do produkcji ochronnych kapsuł załogi, może zmniejszyć masę lekkich pojazdów chronionych o ponad 1000 kg w porównaniu z pojazdami ze stalową kapsułą. Inne zalety to łatwość naprawy przy wzroście grubości o mniej niż 5 mm oraz właściwości antyodpryskowe materiału.

Wyraźny postęp spinelu

Według US Naval Research Laboratory rozwój i produkcja przezroczystych materiałów na bazie glinianu magnezu (MgAI2O4), znanych również pod wspólną nazwą sztucznych spineli, przeżywa boom. Spinele od dawna znane są nie tylko ze swojej wytrzymałości – spinel o grubości 0,25 cala ma taką samą wydajność balistyczną jak szkło kuloodporne 2,5 cala – ale także z powodu trudności w produkcji dużych części o jednolitej przezroczystości. Jednak grupa naukowców z tego laboratorium wymyśliła nowy proces niskotemperaturowego spiekania próżniowego, który pozwala uzyskać części o rozmiarach ograniczonych jedynie wielkością prasy. Jest to duży przełom w porównaniu z poprzednimi procesami produkcyjnymi, które wywodziły się z procesu topienia proszku wyjściowego w tyglu do topienia.


Prasa na gorąco w laboratorium spinelowym US Naval Research Laboratory

Jednym z sekretów nowego procesu jest równomierne rozprowadzanie środka spiekającego z fluorku litu (LiF), który topi i „smaruje” ziarna spinelu, dzięki czemu można je równomiernie rozłożyć podczas spiekania. Zamiast mieszania na sucho proszków fluorku litu i spinelu, laboratorium opracowało metodę równomiernego powlekania cząstek spinelu fluorkiem litu. Pozwala to znacznie zmniejszyć zużycie LiF i zwiększyć transmisję światła do 99% wartości teoretycznej w zakresie widzialnym i średniej podczerwieni (0,4-5 mikronów).

Nowy proces, który pozwala na produkcję optyki o różnych kształtach, w tym arkuszy, wygodnych ze skrzydłami samolotów lub warkot, był licencjonowany przez nienazwaną firmę. Możliwe zastosowania spinelu obejmują szkło pancerne ważące dwa razy mniej niż istniejące szkło, maski ochronne dla żołnierzy, optykę laserową nowej generacji i okulary z czujnikami multispektralnymi. Dzięki masowej produkcji np. odpornych na pękanie okularów do smartfonów i tabletów koszt wyrobów ze spinelu znacząco spadnie.

PERLUCOR - nowy kamień milowy w dziedzinie systemów kuloodpornych i chroniących przed zużyciem


Test zarysowania

CeramTec-ETEC opracował kilka lat temu przezroczystą ceramikę PERLUCOR, która ma dobre perspektywy zarówno dla zastosowań obronnych, jak i cywilnych. Doskonałe właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne PERLUCOR były głównymi przyczynami udanego wejścia tego materiału na rynek.

PERLUCOR ma względną przezroczystość ponad 90%, jest trzy do czterech razy mocniejszy i twardszy niż zwykłe szkło, jego odporność na ciepło jest około trzy razy wyższa, co pozwala na stosowanie go w temperaturach do 1600°C, ma też wyjątkowo wysoka odporność chemiczna, co pozwala na stosowanie go ze stężonymi kwasami i zasadami. PERLUCOR posiada wysoki współczynnik załamania światła (1,72), co umożliwia produkcję soczewek optycznych i elementów optycznych o miniaturowych rozmiarach, czyli uzyskanie urządzeń o dużym powiększeniu, którego nie da się osiągnąć przy pomocy polimerów czy szkła. Płytki ceramiczne PERLUCOR mają standardowy format 90x90 mm; jednak CeramTec-ETEC opracował technologię produkcji arkuszy o skomplikowanych kształtach w oparciu o ten format, zgodnie ze specyfikacją klienta. Grubość paneli może w szczególnych przypadkach wynosić dziesiąte części milimetra, ale z reguły jest to 2-10 mm.

Rozwój lżejszych i cieńszych przezroczystych systemów ochronnych dla rynku obronnego postępuje w szybkim tempie. Istotny wkład w ten proces ma przezroczysta ceramika firmy SegamTes, która jest częścią systemów ochronnych wielu producentów. Redukcja masy takich systemów, testowana zgodnie ze standardami STANAG 4569 lub APSD, jest rzędu 30-60 proc.

W ostatnich latach ukształtował się kolejny kierunek rozwoju technologii opracowanych przez SegaTes-ETEC. Okna pojazdów, zwłaszcza na skalistych i pustynnych obszarach, takich jak Afganistan, są narażone na uderzenia skał, a także zarysowania od piór wycieraczek na piaszczystych i zakurzonych szybach. Zmniejszeniu ulegają również właściwości balistyczne szkieł kuloodpornych, które zostały uszkodzone przez uderzenia kamieni. Podczas działań bojowych pojazdy z wybitymi szybami narażone są na poważne i nieprzewidywalne zagrożenia. SegamTes-ETEC opracował prawdziwie innowacyjne i oryginalne rozwiązanie chroniące szkło przed tego typu zużyciem. Nałożenie cienkiej warstwy (<1 mm) powłoki ceramicznej PERLUCOR na powierzchnię przedniej szyby pomaga skutecznie zapobiegać takim uszkodzeniom. Podobna ochrona jest również odpowiednia dla instrumentów optycznych, takich jak teleskopy, soczewki, urządzenia na podczerwień i inne czujniki. Soczewki płaskie i zakrzywione wykonane z przezroczystej ceramiki PERLUCOR przedłużają żywotność tego bardzo cennego i czułego sprzętu optycznego.

CeramTec-ETEC z powodzeniem zaprezentował na targach DSEI 2015 w Londynie panel do drzwi kuloodpornych oraz panel ochronny odporny na zarysowania i kamienie.


Przezroczyste systemy ochrony Saint-Gobain Sapphire spełniają różne poziomy ochrony balistycznej, a jednocześnie są lżejsze i cieńsze niż konwencjonalne szkło kuloodporne.

Mocna i elastyczna nanoceramika

Elastyczność i odporność nie są cechami charakterystycznymi dla ceramiki, ale grupa naukowców pod kierownictwem profesora materiałoznawstwa i mechaniki Julii Greer z California Institute of Technology postanowiła rozwiązać ten problem. Naukowcy opisują nowy materiał jako „mocne, lekkie, możliwe do odzyskania trójwymiarowe nanosieci ceramiczne”. Jest to jednak również tytuł artykułu opublikowanego kilka lat temu przez Greer i jej uczniów w czasopiśmie naukowym.

To, co się pod tym kryje, najlepiej ilustruje sześcian nanosieci z tlenku glinu o wielkości kilkudziesięciu mikronów, zrobiony pod mikroskopem elektronowym. Pod wpływem obciążenia zostaje skompresowany o 85%, a po usunięciu wraca do swoich pierwotnych wymiarów. Eksperymenty przeprowadzono również z kratami składającymi się z rurek o różnej grubości, przy czym rurki najcieńsze okazały się najbardziej trwałe i elastyczne. Przy grubości ścianki rurki wynoszącej 50 nanometrów sieć zapadła się, a przy grubości ścianki wynoszącej 10 nanometrów powróciła do swojego pierwotnego stanu – przykład tego, jak efekt rozmiaru zwiększa wytrzymałość niektórych materiałów. Teoria wyjaśnia to faktem, że wraz ze spadkiem rozmiaru liczba defektów w materiałach sypkich maleje proporcjonalnie. Dzięki tej architekturze kratownicowej z pustymi rurkami 99,9% objętości sześcianu to powietrze.

Zespół Greera tworzy te maleńkie struktury za pomocą procesu drukowania 3D. Każdy proces rozpoczyna się od pliku CAD, który kontroluje dwa lasery, aby „rysować” strukturę w trzech wymiarach, utwardzając polimer w punktach, w których wiązki wzmacniają się nawzajem w fazie. Nieutwardzony polimer wypływa z utwardzonej sieci, która teraz staje się podłożem tworząc ostateczną strukturę. Następnie naukowcy nakładają tlenek glinu na podłoże metodą, która pozwala na precyzyjną kontrolę grubości powłoki. Na koniec końce sieci są cięte w celu usunięcia polimeru, pozostawiając jedynie sieć krystaliczną pustych rurek z tlenku glinu.Według profesora Caltech Julie Greer, nanosieci mają bardzo niską masę i doskonałą stabilność mechaniczną, a jednocześnie mają ogromną powierzchnię.

Wytrzymałość stali, ale waży jak powietrze

Potencjał takich „inżynieryjnych” materiałów, które objętościowo są głównie powietrzem, ale mniej trwałymi niż stal, jest ogromny, ale trudny do zrozumienia, dlatego profesor Greer podał kilka uderzających przykładów. Pierwszym przykładem są balony, które zostały wypompowane z helu, ale nadal zachowują swój kształt. Drugi, przyszły samolot, którego konstrukcja waży tyle, ile waży jego ręczny model. Co jest najbardziej zaskakujące, gdyby słynny most Golden Gate Bridge był wykonany z takich nanosiatek, wszystkie materiały potrzebne do jego budowy można by umieścić (poza powietrzem) w ludzkiej dłoni.

Podobnie jak ogromne zalety strukturalne tych materiałów, które są mocne, odporne na światło i ciepło, nadające się do niezliczonych zastosowań wojskowych, ich z góry określone właściwości elektryczne mogą zrewolucjonizować magazynowanie i wytwarzanie energii: powierzchnie, co oznacza, że ​​możemy ich używać w różnych zastosowaniach typu elektrochemicznego ”.

Należą do nich niezwykle wydajne elektrody do baterii i ogniw paliwowych, są cenionym celem dla autonomicznych źródeł zasilania, elektrowni przenośnych i mobilnych, a także prawdziwym przełomem w technologii ogniw słonecznych.

„Również w tym kontekście można je nazwać kryształami fotonicznymi” – powiedział Greer. „Struktury te pozwalają manipulować światłem w taki sposób, że można je całkowicie uchwycić, co oznacza, że ​​można zrobić znacznie wydajniejsze ogniwa słoneczne — przechwytuje się całe światło i nie ma utraty odbicia”.

„Wszystko to sugeruje, że połączenie efektu wielkości w nanomateriałach i elementach strukturalnych pozwala nam tworzyć nowe klasy materiałów o właściwościach dotychczas nieosiągalnych” – powiedział profesor Greer w raporcie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Szwajcarii. „Największym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest skalowanie i przejście z nanotechnologii do rozmiarów naszego świata”.


W kompozytowych systemach ochrony ceramika jest zwykle montowana jako warstwa zewnętrzna, najlepiej prostopadle do spodziewanego zagrożenia. Podłoże kompozytowe tworzą włókna polimerowe z poliaramidu, polietylenu lub polipropylenu. Zwiększenie sztywności i wytrzymałości strukturalnej poszczególnych warstw polimeru uzyskuje się poprzez impregnację i utwardzanie materiału wiążącego. Właściwy dobór materiałów wiążących, takich jak plastyfikowana guma, poliuretan lub żywice epoksydowe, skutkuje wysoką twardością skleroskopową (Shore), a zatem pożądanymi właściwościami mechanicznymi, które można zoptymalizować pod kątem tych lub innych zagrożeń.

Przemysłowa przezroczysta ochrona ceramiczna

Firma IBD Deisenroth Engineering opracowała przezroczysty pancerz ceramiczny o parametrach balistycznych porównywalnych z nieprzezroczystym pancerzem ceramicznym. Ta nowa przezroczysta ochrona jest o około 70% lżejsza niż szkło pancerne i może być łączona w struktury o takich samych właściwościach wielokrotnych trafień (zdolność do wytrzymania wielu trafień) jak nieprzezroczysty pancerz. Pozwala to nie tylko radykalnie zmniejszyć masę pojazdów z dużymi szybami, ale także zamknąć wszelkie luki balistyczne.

W celu osiągnięcia ochrony zgodnie ze STANAG 4569 Poziom 3, szkło kuloodporne ma gęstość powierzchniową około 200 kg/m2. Przy typowej powierzchni okna ciężarówki o powierzchni trzech metrów kwadratowych masa szkła pancernego wyniesie 600 kg. Przy wymianie takiego szkła pancernego na ceramikę IBD redukcja wagi wyniesie ponad 400 kg. Przezroczysta ceramika IBD to dalszy rozwój ceramiki IBD NANOTech. Firma IBD odniosła sukces w opracowaniu specjalnych procesów spajania, które są wykorzystywane do montażu płytek ceramicznych („przezroczysty pancerz mozaikowy”), a następnie laminowania tych zespołów mocnymi warstwami nośnymi w celu utworzenia dużych paneli okiennych. Ze względu na wyjątkowe właściwości tego materiału ceramicznego możliwe jest wytwarzanie przezroczystych paneli pancernych o znacznie mniejszej wadze. Podkład w połączeniu z laminatem Natural NANO-Fibre dodatkowo poprawia właściwości balistyczne nowej przezroczystej ochrony dzięki większej absorpcji energii.


Nowa technologia ADI firmy OSG zapewnia nietłukące się środowisko wewnątrz samochodu, a jednocześnie może znacznie wydłużyć oczekiwaną żywotność przezroczystego pancerza i w efekcie wydłużyć gwarancję na szyby wykonane z tego szkła.

Izraelska firma OSG (Oran Safety Glass), odpowiadając na rosnący poziom niestabilności i napięć na całym świecie, opracowała szeroką gamę produktów ze szkła kuloodpornego. Są specjalnie zaprojektowane dla sektora obronnego i cywilnego, wojskowego, paramilitarnego, cywilnych zawodów wysokiego ryzyka, budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego. Firma sprzedaje następujące technologie: rozwiązania ochrony transparentnej, rozwiązania ochrony balistycznej, dodatkowe zaawansowane systemy przeźroczystego opancerzenia, cyfrowe okna wizyjne, okna ewakuacyjne, okna ceramiczne z technologią kolorowego wyświetlacza, zintegrowane systemy sygnalizacji świetlnej, odporne na uderzenia szklane osłony kamieni, oraz, wreszcie technologia antyfragmentacyjna ADI.

Przezroczyste materiały OSG są stale testowane w rzeczywistych sytuacjach: odpieranie ataków fizycznych i balistycznych, ratowanie życia i ochrona mienia. Wszystkie opancerzone przezroczyste materiały zostały stworzone zgodnie z głównymi międzynarodowymi standardami.

Użyte materiały:
www.shephardmedia.com
www.geaviation.com
www.osg.co.il
www.morganadvancedmaterials.com
www.nrl.navy.mil
www.ceramtec.pl
www.caltech.edu
www.ibd-deisenroth-engineering.de
www.saint-gobain.com
www.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
74 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. +3
  14 sierpnia 2017 07:39
  Dziękuję za artykuł. czy mamy coś w tej dziedzinie?
  1. AUL
   +1
   14 sierpnia 2017 09:39
   Artykuł jest bardzo interesujący, ale myślę, że w tej chwili nie wszystko jest takie różowe. Przede wszystkim – koszt. Co innego zdobyć prototypy w laboratorium, a co innego tworzyć technologie do masowej produkcji przemysłowej. Nie mam wątpliwości, że wszystkie te kwestie zostaną rozwiązane w przyszłości, ponieważ istnieją studia teoretyczne, ale na razie jest za wcześnie, aby mówić o szerokim wprowadzeniu do praktycznego działania. To prawda, że ​​postęp jest teraz szybki, być może za pięć lat takie rzeczy staną się powszechne, jak iPhone'y.
   PS A jaki jest chyba Czubajs w tym kierunku i nie swędzi? Albo odwrotnie, wszystko jest robione od dawna, ale tajemniczo cicho?
   1. +1
    11 styczeń 2018 11: 16
    Chubais do tej pory stworzył tylko nierentowne „Liotech”, który zbankrutował, ale jego korporacja tnie pieniądze na rozmiary, dla których odpowiedni jest przedrostek nie „nano”, ale „mega” lub „giga”.
  2. +1
   14 sierpnia 2017 09:44
   Naprawdę mam nadzieję, że nasi robią to samo.
 2. +4
  14 sierpnia 2017 10:01
  W artykule nie podano najważniejszych informacji na temat płytek ceramicznych z węglika boru do kamizelek kuloodpornych klasy ESAPI, które z odległości 10 metrów zapewniają ochronę przed pociskami przeciwpancernymi 7,62 mm z rdzeniami z węglika wolframu.

  W związku z przejściem armii amerykańskiej na takie kamizelki kuloodporne, wszystkie małe bronie kalibru od 5,45 mm do 7,62 mm zostały wyłączone z pracy.

  Jedyny kaliber, który może przebić ESAPI, to sowiecki 6x49mm z pociskiem przeciwpancernym wyposażonym w rdzeń ze stopu wolframu i niklu.
  1. +1
   14 sierpnia 2017 23:06
   Zatrzymanie pocisku to połowa problemu. Konieczne jest również, aby w jakiś sposób rozłożyć energię kinetyczną pocisku, w przeciwnym razie żołnierz może otrzymać śmiertelne uszkodzenie narządów wewnętrznych w wyniku uderzenia
   1. 0
    15 sierpnia 2017 00:43
    Płytki ceramiczne ESAPI są wyłożone polietylenem o wysokiej masie cząsteczkowej, ale co najważniejsze, płytki nie kruszą się od uderzenia pocisków, lecz wyginają się, rozkładając uderzenie na dużą powierzchnię ciała.
    1. 0
     15 sierpnia 2017 08:20
     Jak ceramika może się zginać? Dobra, prawie nic nie wiem w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że energia kinetyczna pocisku kalibru 7,62 z odległości 10 metrów jest znacząca. I rozprowadzać taką energię… No dobrze
     1. +1
      15 sierpnia 2017 13:09
      Cytat z NordOst16
      Jak ceramika może się zginać?


      Ceramika jest kompozytem, ​​więc przy pewnych kombinacjach może być elastyczna. Po prostu mylisz zwykłą ceramikę (bazującą na glinie) z nanoceramiką/ceramiką pancerną (bazującą na innych związkach)
     2. 0
      15 sierpnia 2017 17:45
      Jak ceramika może się zginać?

      Zapada się, fragmenty przytrzymywane są przez podłoże, podłoże wygina się w tym miejscu.
      Cytat z NordOst16
      energia kinetyczna pocisku kalibru 7,62 z odległości 10 metrów jest znacząca. I rozprowadzać taką energię...

      Energia samego pocisku jest rozprowadzana po całym obszarze za pomocą sztywnej płyty, a amortyzująca wyściółka pod pancerną płytą (nie mylić z podłożem pod ceramiką) rozciąga uderzenie na korpus w czasie
      1. 0
       15 sierpnia 2017 19:23
       Co najmniej 5 kJ do rozprowadzenia - brzmi to jakoś nierealnie. Ale ok, nadal nie jestem świadomy tego tematu
       1. +1
        15 sierpnia 2017 20:32
        Cytat z NordOst16
        Minimum 5 kJ

        5,45, 5,56 - 1300-1800 kJ
        7,62x39 - 2000 kJ
        Karabin 7,62 - 3200-4000 kJ
        Cóż, żeby być całkowicie drobiazgowym – siła uderzenia zależy od pędu, a nie od energii. Na przykład pocisk z karabinu o rozmiarze 12 uderzy o jedną trzecią mocniej niż pocisk z karabinu, chociaż pocisk z karabinu jest o tę samą trzecią mocniejszy.
        1. +1
         15 sierpnia 2017 21:17
         Wtedy milczę
     3. 0
      15 sierpnia 2017 21:04
      Zdjęcie z tytułu artykułu - przezroczysta płyta ceramiczna wygięta (jak metal), ale nie pękła (jak szkło) pod wpływem trzech pocisków      Układ płyty, który pozostał nienaruszony, rozłożył siłę uderzenia na cały obszar płyty.
      1. +2
       15 sierpnia 2017 21:49
       Rzecz w tym, że w momencie kontaktu pocisku z materiałem ceramicznym następuje jego nagrzewanie. A temperatura topi tę ceramikę. Staje się z natury zachowania jak płyny newtonowskie. A ponieważ wiązania nowych oddziaływań krystalicznych podgrzewane przez pocisk są bezpośrednio połączone ze strukturą krystaliczną w jej pierwotnej postaci, ma to pozytywny wpływ na zatrzymywanie rozpadu. Uważam jednak, że konieczne jest rozwinięcie odporności na rozpad wielokrotnego użytku. A to można osiągnąć tylko na płynnych formach stanu materiału. który będzie odporny na przebicie pocisku. . Chyba nie warto wspominać. że podwójny strzał w jednym punkcie nie pozostawia szans na przeżycie w rozwoju ochrony statycznej.
     4. 0
      31 lipca 2018 17:56
      możliwy. ale ! jak strzelec nie zostaje zabity? broń jest wielokrotnie cięższa od kuli? w takim razie tak . ciężko zrobić
  2. 0
   15 sierpnia 2017 17:59
   Cytat: Operator
   W związku z przejściem armii amerykańskiej na takie kamizelki kuloodporne, wszystkie małe bronie kalibru od 5,45 mm do 7,62 mm zostały wyłączone z pracy.

   Powierzchnia przedniej powierzchni ludzkiego ciała wynosi warunkowo 1 metr kwadratowy, a powierzchnia płyty pancernej wynosi 0,15 metra kwadratowego. Więc nadal musisz się dostać do płyty pancernej. Oczywiście zabicie na śmierć stało się trudniejsze, ale na krótką metę głowy nie da się ochronić przed automatycznymi kalibrami, więc jeśli chcesz ją zabić, celuj w głowę.)))
   1. 0
    15 sierpnia 2017 21:25
    Średni rozmiar płytki ESAPI to 30x40 cm, co wystarcza do ochrony klatki piersiowej (serce, płuca, wątroba, nerki, śledziona)    Waga takiej płyty to około 3 kg, tj. całkiem możliwe jest dodanie do niego kolejnej płytki, aby chronić otrzewną i miednicę. W rezultacie kończyny pozostają niechronione, trafiając kule, w których nie są śmiertelne, a trafienie w głowę jest śmiertelne lub przynajmniej gwarantowane pozbawianie zdolności bojowej.

    Ale nie ma sensu chronić głowy przed kulami z karabinu – hełm klasy ESAPI wytrzyma cios, tylko w tym przypadku od ciosu złamie się odcinek szyjny kręgosłupa, a następnie natychmiastowa śmierć. Dlatego wykorzystanie ESAPI do ochrony głowy możliwe jest dopiero po przejściu na egzoszkielet z przymocowanym do niego hełmem.

    100% ochrona tułowia z ESAPI to świetny wynik dla SIBZ i zła wiadomość dla wszystkich modeli broni na naboje niskoimpulsowe.
    1. 0
     15 sierpnia 2017 22:44
     Cytat: Operator
     Średni rozmiar płytki ESAPI to 30x40

     tych. 0,12 mkw.
     Cytat: Operator
     co wystarczy, aby chronić klatkę piersiową (serce, płuca, wątrobę, nerki, śledzionę)

     Wystarczy do ochrony pod kątem 90 stopni, trochę z boku wszystko jest idealnie przestrzelone. Milczę już o strzelaniu z pozycji leżącej, kiedy kamizelka kuloodporna w ogóle nie chroni.
     Ponadto klatka piersiowa i głowa to nie jedyne punkty śmiertelne. Na przykład uszkodzenie tętnicy, zwłaszcza udowej, to pewna śmierć. Szyja jest pełna opcji - tętnica, kręgosłup. Płuco również nie jest całkowicie pokryte - odma opłucnowa, a bez szybkiej pomocy lekarzy również śmierć.
     Cytat: Operator
     całkiem możliwe jest dodanie do niego kolejnej płytki, aby chronić otrzewną i miednicę.

     Jest to możliwe, a nawet są one dostarczane w pełnym zestawie nowoczesnych kamizelek kuloodpornych, ale w rzeczywistości nie są noszone. Ponieważ jest ciężko, 3 dodatkowe kilogramy to za dużo. Jest też niewygodny, mocno ogranicza mobilność. A co najważniejsze, w zasadzie jest to niepotrzebne, bo strzelają głównie na leżąco lub z ukrycia, tj. tylko górna część tułowia, ramiona i głowa są widoczne. Tych. najważniejsza jest ochrona głowy, szyi, ramion i górnej części klatki piersiowej. Tych. napierśnik w tym trybie strzelania prawie nie chroni, działa na samej krawędzi.
     Cytat: Operator
     Ale ochrona głowy przed kulami z karabinu nie ma sensu.

     Jest nawet sens i istnieją konkretne modele kasków, ale masowe wprowadzanie takich kasków nie jest wskazane.
     Co więcej, prawdopodobieństwo (daleko od 100%) uszkodzenia kręgów w wyniku trafienia kulą nie jest tutaj najważniejsze. To raczej sztucznie zawyżony powód. Oto, co osobiście wybierasz - uszkodzenie kręgów z pewnym prawdopodobieństwem, że nie zostaniesz sparaliżowaną osobą niepełnosprawną, czy 100% śmierć? Oczywiście wolisz ryzykować, ale państwo, reprezentowane przez obwód moskiewski, jest raczej skłonne nie mieć potencjalnej bandy sparaliżowanych naciągaczy.
     Ale to wszystko jest drugorzędne, a głównym powodem jest to, że przez długi czas nie można nosić na głowie więcej niż 1,5 kg. To jest cały problem.
     Co więcej - przy ciężkim kasku istnieje możliwość uszkodzenia kręgów podczas banalnego skoku z ciężarówki, czy innego ostrego manewru, np. podczas upadku. Tych. ciężki hełm, jeśli zostanie masowo wprowadzony do wojska, bez wroga okaleczy żołnierzy. Nikt na to nie pójdzie. Tak więc tylko specjaliści mają ciężki hełm „autoodporny”, który jest używany wyłącznie w trybie szturmowym.
     Cytat: Operator
     100% ochrona tułowia dzięki ESAPI

     Podałem już przykłady - leżenie, na boku, 0% ochrony.
     Wynik jest więc przeciętny, a broń pod wkładem o niskim impulsie czuje się całkiem wesoło.
     PS: Zgadzam się z tobą, że egzoszkielety władzy (tylko władza!) zrewolucjonizują i wyślą całą obecną broń strzelecką… nie, nie na śmietnik historii, ale do Gwardii Narodowej.
     1. 0
      15 sierpnia 2017 23:35
      100% ochrona przednia torsu to ponad 50% zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty zdolności bojowej piechoty, co już teraz opłaca się za korzystanie z ESAPI i sprawia, że ​​broń na naboje niskoimpulsowe jest nieskuteczna.

      Biorąc pod uwagę, że wynik ten osiąga się zwiększając ciężar nośny tylko o 6 kg i koszt SIBZ o 1200 USD, jest to doskonały wynik z doskonałymi dodatkowymi funkcjami (wzrost masy o kolejne 4 kg pozwala chronić ciało przed boki).

      Złamanie kręgów szyjnych to co najmniej paraliż, więc zmniejszenie wagi kuloodpornego hełmu nawet do 1 kg bez polegania na egzoszkielecie nie ma sensu. W takim przypadku egzoszkielet może być czysto rozładowujący, tj. przeniesienie ciężaru amunicji, amunicji, SIBZ i hełmów na ich powierzchnie nośne z pominięciem ludzkiego szkieletu. W ostatnim czasie pojawiło się sporo komercyjnych egzoszkieletów rozładowczych wykonanych z włókna węglowego, więc z dnia na dzień możemy spodziewać się ich pojawienia w armiach potencjalnych przeciwników.

      I wciąż mamy niskopulsowe AK-12 i AEK-545 am
      1. 0
       16 sierpnia 2017 16:43
       Jest wystarczająco dużo udokumentowanych przypadków uderzenia w hełm bez przebicia się, a jednocześnie bez konsekwencji w postaci paraliżu.
       Od ręki, z pamięci:
       W Iraku amerykański żołnierz złapał dwie kule w hełmie, hełm w jedną stronę, nogi w drugą, ale wtedy ten żołnierz, bez szwanku, przywitał się z tym Irakijczykiem w jakiejś audycji Discovery. Tak, energia pocisków była osłabiana odległością, ale były dwa, tj. pęd był porównywalny z bliskim strzałem.
       Nasz hełm z przyłbicą, Altyn lub podobny, wytrzymał kulę w podniesionej masce. Wojownik żyje i ma się dobrze. Następnie przeprowadzili również eksperymenty na śladach tamtego przypadku, odkryli, że podwójna bariera wykonana z metalu maski i hełmu trzyma automatyczny pocisk, ale szkło maski i hełmu nie trzymają się.
       Tak więc problem złamań kręgów jest mocno wyolbrzymiony. Sugerowałbym, że jest specjalnie przesadzony, aby nasi wojownicy nie wymagali ciężkiego hełmu.
       Pasywny egzoszkielet = gwałtowny spadek mobilności ciała + dodatkowa waga dziesięciu kilogramów. Armia nie będzie ich używać masowo, a jedynie do wąskich nisz, takich jak szturm lub odległe rajdy piechoty.
       1. 0
        16 sierpnia 2017 20:58
        Fakty, że kule karabinowe nie przebijają hełmów, odnoszą się do przypadków, w których kule trafiają na końcu lub stycznie - w przeciwnym razie wszyscy piechurzy już dawno przerzuciliby się z 6-9 kg ceramiki na 1-2 kg polietylenu o dużej masie cząsteczkowej. SIBZ.

        Egzoszkielet rozładunkowy to gwałtowny wzrost mobilności piechoty, z którego szkieletu wewnętrznego całkowicie usunięto ciężar SIBZ i kalkulację noszenia (której wartość sięga dziesiątek kg). Cały ciężar przenoszony jest na podeszwy egzoszkieletu.

        Inna sprawa, że ​​siła bezwładności ciężaru nie ustępuje, a ruch piechoty z przyspieszeniem jest trudniejszy niż ruch bez przenoszonego ciężaru. Ale ruch ze stałą prędkością jest o rząd wielkości mniej energochłonny niż ruch bez egzoszkieletu.

        Armia nie stosuje jeszcze rozładunku egzoszkieletów z prozaicznego powodu – modele z włókna węglowego kosztują około 10 tys. dolarów. Dystrybucja rozładunku egzoszkieletów jako środka rehabilitacji osób ze złamaniami kręgosłupa obniży ich koszt i zostanie przyjęta przez nowoczesne armie.
        1. 0
         16 sierpnia 2017 22:47
         Cytat: Operator
         Dystrybucja rozładunku egzoszkieletów jako środka rehabilitacji osób ze złamaniami kręgosłupa obniży ich koszt i zostanie przyjęta przez nowoczesne armie.

         na świecie nie ma tak wielu bogatych beznogich osób niepełnosprawnych, które mogłyby obniżyć koszty egzoszkieletu.
         Ogólnie rzecz biorąc, głównym problemem wojskowych egzoszkieletów (zarówno pasywnych, jak i aktywnych) jest to, że przy ich użyciu piechota nie będzie w stanie przejść przez tor przeszkód. Dlatego będzie bezużyteczny w walce.
         Co prawda jest tu jeden bardzo ważny wyjątek, jest to pierwszy myśliwiec grupy szturmowej podczas szturmu na miasto, który nosi tarczę. We wszystkich innych obszarach zastosowań można nie używać egzoszkieletu.
         1. 0
          16 sierpnia 2017 23:18
          W krajach „złotego miliarda” będzie kilka milionów ludzi z urazami kręgosłupa i związanymi z wiekiem ograniczeniami nośności kręgów, które będą mogły kupić egzoszkielety lub otrzymać je bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
        2. 0
         16 sierpnia 2017 22:52
         W przypadku hełmów, penetracji i innych pancerzy jest dobry wycisk esencji:
         http://gunsforum.com/topic/989-bronezhilety-shlem
         yi-inye-sredstva-zaschity/
         Jeśli chodzi o pasywne egzoszkielety, w zasadzie się z tobą zgadzam, poza jednym, najważniejszym punktem, że podobno zwiększają mobilność. Po prostu znacznie zmniejszają mobilność i tylko zwiększają nośność.
         Wystarczy obejrzeć liczne filmy, wszystko jest tam doskonale widoczne.
         Ponadto, jak słusznie zauważyłeś, użycie egzoszkieletów zwiększy wagę i bezwładność, a teraz wyobraź sobie, jak z ograniczoną mobilnością ciała i dodatkowym ciężarem egzoszkieletu (+5-10 kg) oraz dodatkowym ciężarem zbroi i wyposażenia (+10 -20 kg) , który przedstawiany jest jako jedna z głównych zalet pasywnego egzoszkieletu, wykonywanie typowych technik walki – upadek/wznoszenie się, klęczenie, przeskakiwanie przez przeszkodę, wspinanie się przez płot, bieganie na piąte piętro itp. Oczywiście wojownik zamieni się w niezdarną krowę.
         Tych. typowy wojownik do głównego zakresu zadań, pasywny egzoszkielet będzie tylko przeszkadzał i drastycznie zmniejszał jego skuteczność.
         Egzoszkielety pasywne są niszowe, ale aktywne, ze wzmacniaczami mięśni, trafią już do mas.
         1. 0
          16 sierpnia 2017 23:17
          Dokładnie odwrotnie – zawodnik z pełnym ekwipunkiem i egzoszkieletem rozładowczym zrobi na torze przeszkód zawodnika z pełnym ekwipunkiem i bez egzoszkieletu.
          1. +1
           17 sierpnia 2017 03:00
           Cytat: Operator
           Dokładnie odwrotnie – zawodnik z pełnym ekwipunkiem i egzoszkieletem rozładowczym zrobi na torze przeszkód zawodnika z pełnym ekwipunkiem i bez egzoszkieletu.

           Powiem krótko, pokażę filmik piechoty w egzoszkielecie pokonującego elementy toru przeszkód
           1-A) bieganie po kłodzie
           2-B) jazda na oponach (noga powinna być opuszczona do środka każdej opony samochodowej)
           3-B) pokonywanie zębów (pasek, na którym leżą betonowe pręty, po których trzeba przejść, te pręty mogą być na jednym lub kilku poziomach)
           4-C) lądowanie i lądowanie z transportera opancerzonego \ BMP \ MRAP (bez schodów)
           5-ABS) pełzają brzuchy
           Grupa „A” określa skuteczność pozycjonowania stopy
           Grupa „B” określa sprawność kolan i miednicy
           Grupa „C” określa możliwość uderzania w przeszkody z elementami egzoszkieletu
           1. 0
            17 sierpnia 2017 21:58
            Aby rozpocząć, pokaż film, na którym myśliwiec w pełnym rynsztunku pokonuje kłodę, opony, zęby, wsiada / wysiada z opancerzonego transportera i czołga się na plastunie.
          2. +1
           17 sierpnia 2017 16:19
           Najwyraźniej nie rozumiesz o co mi chodzi - pełna kalkulacja zawodnika w pasywnym egzoszkielecie będzie ważyć o 20-30 kg więcej niż kalkulacja zawodnika bez egzoszkieletu. To jest sens wprowadzenia pasywnego egzoszkieletu, aby więcej pancerza, więcej ładunku i ten dodatkowy ciężar musiały przenieść wszystkie te same ludzkie mięśnie. Na przykład upadek/wspinanie się, wchodzenie na piąte piętro, przechodzenie przez płot, bieganie na sto metrów, z odważnikiem 32 kg jest nieporównywalnie trudniejsze niż bez odważnika, a pasywny egzoszkielet prawie tu nie pomaga. Egzoszkielet pasywny tylko pomaga odciążyć szkielet, odciąża mięśnie utrzymujące szkielet w równowadze, tj. w rzeczywistości ułatwia warunkowy składnik „stania w miejscu”, ale nie zmniejsza kosztów mięśni skierowanych bezpośrednio na ruch. I jeszcze jeden ważny punkt, z „wagą pudów” wojownik zrobi wszystko znacznie wolniej, tj. wstawaj wolniej, biegnij wolniej, skacz niżej itp. Tylko fizyka.
           1. 0
            17 sierpnia 2017 21:55
            Porównałem dwa myśliwce z tym samym sprzętem, ale jeden z egzoszkieletem rozładowczym, a drugi bez.
         2. 0
          17 sierpnia 2017 17:29
          Cóż, po co pełnoprawny egzoszkielet, można wymyślić projekt, który rozkłada obciążenie na całe ciało, aby zrekompensować energię pocisku działającego na hełm, a wtedy możliwe jest, że nowe technologie za dziesięć lat pozwolą myśliwiec, aby utrzymać wysoki poziom mobilności, lub myśliwiec zostanie zastąpiony przez roboty)
          1. 0
           17 sierpnia 2017 18:54
           Cytat z ostatniego PS
           możesz wymyślić projekt, który rozkłada obciążenie na całe ciało, aby skompensować energię pocisku działającego na kask

           Taki projekt został stworzony od dawna, po prostu nie ma z niego żadnego pożytku.
          2. 0
           17 sierpnia 2017 22:00
           Cytat z ostatniego PS
           konstrukcja rozkładająca obciążenie na całe ciało

           Ten projekt nazywa się egzoszkieletem.
           1. 0
            25 sierpnia 2017 10:50
            Pełnoprawny egzoszkielet jest jednak nieco inny, gdyby jego jedynym zadaniem było tłumienie energii hełmu od uderzenia pocisku, byłby to znacznie lżejszy, tańszy i prosty projekt, być może jednorazowy i trochę przypominający egzoszkielet w jego zwykła forma. Chodzi mi raczej o pewną część kamizelki kuloodpornej, do której miałby być przymocowany hełm.
 3. +8
  14 sierpnia 2017 10:31
  Podsumowując: („Epoka żelaza”) era stali w historii ludzkości dobiega końca.
  W przypadku postępów w dziedzinie stopów dalsza podróż nie będzie możliwa.
  Nowa era rządzi: organiczność, ceramika. Królem jest węgiel.
  1. +1
   14 sierpnia 2017 13:39
   Głęboko się mylisz! Faktem jest, że temperatura jako parametr fizyczny jest pochodną oddziaływania procesów siły magnetycznej. Po prostu przegapię wyjaśnienie. Ale najważniejsze jest to, że to właśnie materiały magnetyczne na bazie żelaza umożliwiają organizację procesów w taki sposób, aby nie opierały się na statycznych właściwościach materiałów, ale na zmianach proceduralnych. Te same łopatki turbiny. W procesie zwiększania szybkości wydechu poruszających się przepływów medium wzrasta stopień jonizacji powierzchni ostrzy. Dlatego, jeśli uczyni się je odpornymi na pewne krytyczne warunki, to nadal będą się zapadać na wyższych poziomach krytyczności, ale jeśli zostanie zorganizowany proces repolaryzacji tych ostrzy, to granice poziomów krytycznych będą znacznie wyższe niż w przypadku jakiejkolwiek ceramiki itp. Dlatego ceramika nie zmienia technologii pracy turbiny. A my mówimy, że właśnie to należy zmienić. Wtedy materiały do ​​zastosowania będą prostsze, a sama praca turbin będzie bardziej niezawodna dla dowolnych trybów pracy turbin.
   1. +3
    14 sierpnia 2017 19:40
    Cytat z gridasov
    temperatura jako parametr fizyczny jest pochodną oddziaływania procesów sił magnetycznych.

    Zbyt dobrze znosiłeś temperaturę. A co to są „procesy mocy magnetycznej”?
    1. +1
     14 sierpnia 2017 21:19
     Zadałeś pytanie całkowicie poprawnie. Jeśli już wymawia się wyrażenie, które ma treść semantyczną, musi istnieć uzasadnienie tego, co się za nim kryje. Nie będę zagłębiał się w subtelności. ale powiem tylko, że przestrzeń determinuje nie tylko jej wymiar. Decyduje o tym poziom interakcji jego składników. Innymi słowy, nie można mówić o przestrzeni bez fundamentalnych podstaw jako metod i sposobów opisu jej treści. Innymi słowy, należy przyjąć za podstawę fakt, że każde oddziaływanie mające wymiar powoduje już takie „siły”, które określają kierunek lub wektor oddziaływania , potencjał , a także gęstość w sensie takich przerysowanych linii siła, której nie można zdefiniować inaczej niż matematycznie. Oznacza to, że ponownie mają parametry wymiar , wektor i potencjał względny , które można wyrazić liczbowo. Dlaczego mówimy, że współczesna wiedza o LICZBIE ogranicza się do używania funkcji zmiennej. Oznacza to, że w tej zmiennej funkcji używamy tylko jednej podstawowej właściwości liczby, która pozwala na manipulowanie tymi liczbami między sobą. Ale taka podstawowa właściwość liczby, wyrażająca jej stałą i niezmienną właściwość, pozwala, by liczba oprócz parametrów ilościowych miała możliwość pokazywania wektora i potencjału między liczbami, a także budowania wzorów algorytmicznych. , nie można wymyślić nazw lub innych wyrażeń leksykologicznych, aby opisać, czym są procesy sił magnetycznych. Można je po prostu wyrazić za pomocą liczb i przepływów utworzonych przez te liczby. Bardzo interesujące jest to, że przestrzeń opisana przez liczbę w jej funkcji stałej opisuje przestrzeń jako rozmaitość kombinacji tych liczb, ale nie chaosu. ale naturalnie są ze sobą powiązane w wariancji ich kombinacji, co oznacza, że ​​zdarzenia mogą być opisywane zarówno przez wektorowość, jak i potencjał interakcji. Aby zrozumieć, jaki jest potencjał interakcji między liczbami, spróbuj porównać na przykład poziom interakcji numery 1-8 i 5-4. ZERO wykazuje bardzo ciekawe właściwości. Te zera wydają się sumować w ten sam sposób w algorytmach i przenoszą wykładnicze parametry pojemności między strukturami promieniowymi. Oznacza to, że jedna pojemna, promieniście skonstruowana przestrzeń liczb, która ma pojemność całkowitej wariancji konstrukcji liczb, znajduje się w innej przestrzeni tych samych liczb, ale są one oddzielone „ZERO”.
     Zauważyliśmy, że liczba jest jak szkielet utworzony z LICZB, ale te same liczby są również kodem, który można wyrazić w prawdziwym e-mailu. impuls magnetyczny. Oznacza to, że liczba nie może być wyrażona ani postrzegana jako symbol lub znak. Można to wyrazić jako impuls, a wartość każdej liczby zawsze będzie absolutnie dokładna zgodnie z tym, co jest w nat. z rzędu wszystkie liczby mają swoje miejsce i znaczenie. Wynika z tego jasno, że mogą istnieć inne cywilizacje o przestrzeni mającej inną niż nasza gęstość zdarzeń i wyrażoną np. w jej pojemności przez „trzynastocyfrowy” nat. obok. Mogą się w nim znajdować przestrzenie o mniejszych parametrach zdarzenia. Mam świadomość, że wezmą mnie za szaleńca. Ale nic nie wymyśliłem. Z takiego systemu analizy matematycznej korzystają ci, którzy odwiedzają naszą planetę iz niewiadomych przyczyn chcą nas z nią zapoznać. Wiele z tych powodów jest już oczywistych dla naszego względnego poziomu percepcji. To oczywiste, że my, ludzkość, czekamy na fundamentalne zmiany. I nie są na dłuższą metę, ale w najbliższej przyszłości.
     1. +1
      14 sierpnia 2017 21:53
      Zgadzam się z Tobą. Ale tylko jeśli przedstawisz mi równania Maxwella lub QED, przynajmniej jedno lub dwa w kategoriach postulatów, funkcji analitycznej teorii liczb lub matematyki dyskretnej
      1. +1
       14 sierpnia 2017 22:16
       Widzisz, nie mówię o błędnym lub wyczerpującej poprawności równania Maxwella. Chcę pokazać, że absolutnie każde równanie lub formuła, zmieniając zmienne wartości matematycznych, pozwala uzyskać ciąg matematyczny. Ale! Otrzymamy po prostu zestaw wartości liczbowych, który jest nieokreślony dla całego kompleksu parametrów. Co więcej, zobaczymy proces tylko w jednym kierunku i tylko liniowy. Jednocześnie nie zobaczymy całego kompleksu sprzężonych procesów towarzyszących ich rozwojowi. Oznacza to, że nie można opisać wielości powiązanych ze sobą sprzężonych zjawisk proceduralnych za pomocą wzorów i równań. Dzięki naszej metodologii nie tylko kalkulujemy i możemy zrobić wszystko tak jak teraz. Dzięki naszej metodologii możemy sprawić, by maszyna działała na zasadzie ludzkiego mózgu. Możemy ustawić benchmarki systemowe, a maszyna wykona względem nich analizę. Podobnie jak człowiek, każda analiza jest przeprowadzana w odniesieniu do jej wewnętrznie ustalonych wytycznych. Dlatego nie stawiam nikomu zadań, ale sam nie odpowiadam na takie pytania. Po prostu rozmawiamy o nowych technologiach i nie testujemy się nawzajem pod kątem poziomu inteligencji. Generalnie jestem osobą prostą i z wieloma niedociągnięciami, których się nie wstydzę.
     2. +2
      14 sierpnia 2017 21:55
      Gridasov, cześć. Coś, czego nie widziałeś. Czy przeinstalowałeś oprogramowanie?
      1. 0
       14 sierpnia 2017 22:21
       Nie . Wszystko płynie. Wszystko się zmienia. Pracujemy i kontynuujemy badania. I generalnie nie spieszymy się.
       1. 0
        14 sierpnia 2017 22:38
        Czy mówisz o sobie w liczbie mnogiej, czy już jest cię dużo?
        1. 0
         14 sierpnia 2017 22:57
         A co cię tak bardzo interesuje.
     3. 0
      16 sierpnia 2017 10:39
      Cytat z gridasov
      Z takiego systemu analizy matematycznej korzystają ci, którzy odwiedzają naszą planetę iz niewiadomych przyczyn chcą nas z nią zapoznać.

      Jak ci o tym powiedzieli? Jak się nazywają?
      1. 0
       16 sierpnia 2017 11:05
       Liczyć. że właśnie wypaliłem głupotę. Tyle tylko, że są pewne zjawiska i wydarzenia, które trudno nawet skomentować. Istnieją na granicy naszej percepcji. Zadajesz sobie pytanie - czy widzę i słyszę rzeczywistość, czy ogarniają mnie halucynacje. Dlatego dyskusje na ten temat można prowadzić tylko poprzez pokazywanie artefaktów, które nie zawsze wyrażają się tylko materialnie.Istnieje system artefaktów, które mają wartość intelektualną. I są akceptowane przez jednych, a przez innych nie.
       1. 0
        16 sierpnia 2017 12:05
        Czym są artefakty - nie do końca rozumiem. Czy to stara próbka materiału jak garnek? Jeśli więc istnieje, to powinien być postrzegany przez wszystkich i „wyrażany” tylko materialnie. Jeśli tylko to widzisz, to nie jest dobre.
        1. +1
         16 sierpnia 2017 12:33
         Cóż, nie można się tak spierać, że to tylko gliniany dzban. Podam przykład tego, że w piramidach egipskich znaleziono dyski o złożonym kształcie. Oczywiście, jeśli uważa się je za narzędzie do siekania orzechów, to trudno zrozumieć ich przydatność i ogólnie sens ich istnienia. Jeśli jednak wyobrazimy sobie, że te dyski są wprawiane w dynamiczny obrót wokół osi, to staje się całkiem oczywiste, że strumienie magnetyczne podczas procesów odśrodkowych są kierowane gdziekolwiek myślisz - ponownie do środka tej samej osi obrotu. Albo taki artefakt jak cylindryczne dziury w bazalcie. . W końcu jest to ten sam artefakt, który pozwala mówić o sile z jaką naciskali na narzędzie lub o innej metodzie wiercenia lub nie wiercenia w ogóle.Ale istnieje system takich artefaktów, które sprawiają, że widać, że obrazy zawierają proces rozumowania tych, którzy je narysowali. W końcu nie chodzi nawet o to, co i jak rysuje, ale jak ten malarz postrzega rzeczywistość.I powiem ci, że człowiek myśli zupełnie innymi technologiami percepcji
         1. 0
          16 sierpnia 2017 13:55
          Cóż, nie można się tak spierać, że to tylko gliniany dzban.

          Dlaczego nie? To jest całkiem możliwe. Tak, i nie ma się o co kłócić. Dzbanek to dzban. Jeśli to widzisz, a inni nie, to jest to twój problem, a nie inni.
          1. +1
           16 sierpnia 2017 14:00
           Nie wiem jak ty, ale oprócz dzbanka widzę też tego, który go zrobił. Widzę jego zdolność do wyrażania siebie w taki sposób, że miotacz jest tylko częścią jego wyrażanych zdolności. Ponadto uważam, że jeśli dana osoba nie ma pewnych zdolności, to mówi tylko o poziomie zdolności tej osoby.
           1. 0
            16 sierpnia 2017 14:05
            Ponadto uważam, że jeśli dana osoba nie ma pewnych zdolności, to mówi tylko o poziomie zdolności tej osoby.

            W podobny sposób mogę odpowiedzieć na tę tautologię - jeśli konkretna osoba nie ma umiejętności odróżniania rzeczywistości od fantazji, to mówi tylko o poziomie zdolności tej osoby.
    2. +2
     14 sierpnia 2017 22:31
     Cytat z Falcon5555
     A co to są „procesy mocy magnetycznej”?

     Ma magnesy na swojej lodówce. tak Bardzo silnie namagnesowany ... smutny
  2. +2
   14 sierpnia 2017 13:48
   Cytat z: voyaka uh
   Podsumowując: („Epoka żelaza”) era stali w historii ludzkości dobiega końca.

   Myślę, że to jeszcze daleko, bo. spawanie (gazowe, elektryczne, laserowe, wiązką elektryczną, tarcie, dyfuzję) to chyba najbardziej zaawansowana technologicznie metoda łączenia.
   A węgiel naprawdę jest królem. A także w metalurgii. tak
  3. +2
   14 sierpnia 2017 16:02
   Zapomniałeś o krzemie. krzemiany, glinokrzemiany. Niektóre są już używane zarówno w zbroi, jak iw życiu codziennym.
   1. +1
    14 sierpnia 2017 21:49
    Dokonałeś niesamowitego odkrycia na temat zastosowania glinokrzemianów w życiu codziennym. Wyobraź sobie, że nawet toaleta w Twojej toalecie jest glinokrzemianowa. W tej formie jest używany od 1883 roku. A może masz złoto?
   2. +2
    14 sierpnia 2017 22:32
    Uważam też, że materiały zawierające krzem są bardzo interesujące. Gdyby istniały środki, możliwe byłoby przeprowadzenie eksperymentów w celu zbadania oddziaływania powierzchni odpływowych w bardzo dynamicznym przepływie powietrza lub wody. Oznacza to, że powierzchnie „naciskowe” zarówno rakiet, jak i samolotów mogłyby być pokryte cienką warstwą takich materiałów i za pomocą specjalnej technologii rozprowadzać strumienie magnetyczne po całej powierzchni skrzydła lub samej powierzchni. Swoją drogą było tu powiedziane, że te materiały są trudne do połączenia, ale to nie jest problem materiału. a pytanie polega na tym, jak stworzyć generator prądu, który pozwoliłby stworzyć takie parametry prądu, które współpracowałyby z materiałem. A rozmawialiśmy o takim generatorze i wiemy, jak to zrobić.
    1. +2
     14 sierpnia 2017 22:57
     Nie rozumiem, co powstrzymuje cię przed sprzedaniem kilku lub trzech twoich pomysłów Chińczykom lub Koreańczykom i zbudowaniem „Centrum Gridasowa” wyposażonego we wszystko, czego potrzebujesz do badań. W końcu życie jest krótkie i podlega różnego rodzaju wypadkom. Nie będzie wstydem, że takie pomysły nie są realizowane.
     Przynajmniej szyfrujesz je w formie jakiegoś pomnika, czy czegoś takiego. Może przyszłe pokolenia to docenią.
     1. +1
      15 sierpnia 2017 22:06
      Nie wszystko jest takie proste, wiedza nie przychodzi sama z siebie: „Każdy niesie krzyż, który jest w stanie unieść”.
 4. 0
  14 sierpnia 2017 16:45
  Cytat z AUL
  A jak Czubajs, jak sądzę, jest w tym kierunku i nie swędzi?

  Czubajs, gdyby Rosnano coś wymyślił, sprzedałby to Chińczykom lub Amerykanom.
  1. 0
   14 sierpnia 2017 23:08
   A Chubais ma asystenta w osobie Serdiukowa. Tam kształtuje się przyszłość ludzkości
 5. +8
  14 sierpnia 2017 18:16
  Pancerz modułowy z nanoceramiką do czołgu LEOPARD 2

  Tak, Turcy wielokrotnie demonstrowali możliwości „nanoceramiki” dobry śmiech
  A „magiczne szkło bez przekłuwania” jest podobne do niemieckiej nanoceramiki
  1. +1
   14 sierpnia 2017 22:51
   ale teraz ci się nie udało) w tym głupim filmie z jakiegoś powodu przebijają zwykłe hartowane szkło kuloodporne z RPG, które w swoim pierwszym wcieleniu w latach 60. mogło przebić co najmniej 260 mm pancernej stali, a w latach 70. i 400 mm. Nowoczesna przezroczysta ceramika pancerna jest prawie równa leukozafirowi, ale zauważalnie gorsza od diamentu. 400 mm przezroczystej ceramiki pancernej jest w przybliżeniu równe 400 mm najtańszej ceramiki pancernej z tlenku glinu. Niestety, ten materiał promocyjny nie opisuje formuły ich przezroczystej ceramiki pancernej, ale już w 2011 roku Amerykanie zaczęli reklamować swoją ceramikę pancerną z tlenkoazotku aluminium marki ALON, Niistali wydaje się, że w 2016 roku Niistali nauczył się wytwarzać ceramikę pancerną z tlenoazotek aluminium, Nie wiem o masowej produkcji. Cóż, ceramika z tlenkoazotku glinu jest w przybliżeniu równa ceramice zbrojonej tlenkiem glinu. 400 mm przezroczysty pancerz pancerny = 400 mm ceramika pancerna z pojazdów opancerzonych. Z kolei ceramika pancerna lepiej trzyma zarówno łomy podkalibrowe, jak i kumulacje. w porównaniu do stali pancernej => przezroczysta ceramika pancerna o grubości 400 mm musi wytrzymać strzał z RPG z lat 60-70. nikt nie będzie testował prądu. przezroczysta ceramika pancerna jest 10 razy droższa niż szkło kuloodporne) i jakoś nie jest łatwo ją kupić.
 6. 0
  15 sierpnia 2017 03:06
  GE ma wiele patosu na temat super-duper łopat, ale redukcja wagi w żaden sposób nie wpłynie na VJ. W końcu problem VJ nie tkwi w materiale i wadze łopat, ale w efektywności wykorzystania powietrza w różne tryby pracy silnika. I ta właśnie efektywność opiera się na modelu koncepcyjnym RDW. Dlatego żadne rozwiązania techniczne, inżynieryjne i/lub produkcyjne nie poprawią RDW przy użyciu dzisiejszej koncepcji RDW.
  1. +1
   15 sierpnia 2017 09:53
   Po prostu świetna odpowiedź! To koncepcja nowej turbiny jako procesu algorytmów zbudowanych według nowego schematu, które mogą zmienić sytuację. A co najważniejsze, taka przemyślana koncepcja już istnieje. Dlatego bardzo ważne i przyjemne jest widzieć taką jednomyślność.
   Zaznaczę tylko jeden aspekt działania nowoczesnej turbiny. Nie działają wykorzystując potencjał samego środowiska. lub powietrze. które są podstawowymi nośnikami przemian energetycznych. Dlatego współczesne turbiny bardzo szybko osiągają takie tryby pracy, po których są w przenośni „zablokowane”, a dalsze przymusowe przyłożenie mocy na wale je niszczy. Ponadto istnieje ograniczenie zarówno prędkości obrotowej, jak i promienia wirnika, po którym turbiny ulegają zniszczeniu. W takich przypadkach nie ma mowy o dobrej jakości.
   1. 0
    15 sierpnia 2017 13:12
    Cytat z gridasov
    A co najważniejsze, taka przemyślana koncepcja już istnieje

    Czy możesz podać link do opisu tego pojęcia?
    1. +1
     15 sierpnia 2017 14:21
     Wydaje mi się, że napisałem już tyle o tym koncepcie, że beze mnie byłoby możliwe stworzenie tej turbiny.. Ale nie będę leniwy i jeszcze pokrótce to opiszę Po pierwsze wprowadziliśmy do procesu nowy efekt fizyczny. Z jego pomocą radykalnie, jeśli nie całkowicie, zmieniły wypadkową całego procesu wydechu hydro-gazodynamicznego przepływu wzdłuż powierzchni wydechu łopatek. Zrobię małą dygresję i powiem. coś . to, co zrobił Cradle z łopatą turbiny samolotu, polega właśnie na tym, że na łopatce powstaje efekt siły magnetycznej tego, co kryje się za spinem. . A ponieważ dynamiczne przepływy hydro-gazowe mają tendencję do poruszania się wzdłuż wektora pokrywającego się z przepływami magnetycznymi na powierzchni odpływu, tworzy to harmonizację między tym przepływem a powierzchnią. Dlatego zrozumieliśmy te zjawiska i faktycznie ostrze pełni funkcję urządzenia indukcyjnego, które tworzy skuteczny przepływ ruchomy bez kawitacji turbulencji. Ale jednocześnie warto powiedzieć, że sam efekt kawitacji nie jest potrzebny na powierzchni odpływu płaszczyzny ostrza, ale jest niezwykle potrzebny na końcach ostrza. Czemu ? Ponieważ to właśnie wysoka temperatura tworzy różnicę potencjałów na końcach łopatki, a poprzez odpowiednią jej depolaryzację możemy ekstremalnie zmniejszyć EMF w samej łopatce, ale bez zmniejszania natężenia przepływu powietrza lub cieczy.. Oznacza to, że możliwe jest odejście od destrukcyjnych efektów fizycznych w procesach odśrodkowych oraz w zależności od promienia obrotu wirnika i prędkości obrotowej. Oznacza to, że można je radykalnie zwiększyć, co oznacza, że ​​wydajność przepływu wypływającego można zwiększyć bez zwiększania siły przyłożonej do wału wirnika i bez zwiększania temperatury na końcach łopatek. Biorąc to wszystko pod uwagę, koncepcję turbiny używanej jako napęd można łatwo przekształcić w reaktor jądrowy, w którym łopaty będą służyć jako pręty paliwowe, ale mogą to nie być materiały jądrowe. ale proste bryły, ale jednocześnie o niewiarygodnie wysokim prądzie i napięciu, które zostaną wytworzone przez kilka naturalnych procesów fizycznych. Taka turbina jest również całkowicie nowym generatorem zmiennego strumienia magnetycznego, w którym funkcja łopatek jest połączona z funkcją cewek indukcyjnych o całkowicie nowej formie. Mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że wszystko jest bardzo proste w realizacji, ale trudno zrozumieć całkowitą złożoność procesów w nim zachodzących. Dlatego mówimy o priorytecie możliwości nowej analizy i tak złożonych procesów fizycznych, jak przejście od przepływu laminarnego do turbulentnego i sonoluminescencyjnego. . I bardzo ważne jest, aby pamiętać, że obliczenia takiej turbiny opierają się na zupełnie nowej metodzie opartej tylko na promieniu wirnika. . Trudno w to uwierzyć, ale to fakt. ponieważ wszystkie inne czynniki następują jako pochodne procesu odśrodkowego. Sama turbina jest o rzędy wielkości prostsza, co oznacza, że ​​jest lepsza.
     1. 0
      15 sierpnia 2017 15:41
      Czytałem i poprawiałem Twój post kilka razy. Rozumiem, że opisuje Pan układ do tworzenia wirów elektromagnetycznych na łopatkach turbiny, dzięki któremu ma stworzyć strefę kompensacji ciśnienia pomiędzy łopatkami turbiny a płynem roboczym, zapobiegając tym samym zniszczeniu łopatek.

      Jeśli dobrze zrozumiałem konceptualny model twojego pomysłu, to pojawia się oczywisty problem. Po prostu zakładasz, że używasz tego samego modelu WFD, co wszyscy inni, a zatem napotykasz te same ograniczenia WFD. Więc Twój pomysł nie przyniesie rewolucji w dziedzinie lotnictwa.
      1. +1
       15 sierpnia 2017 15:59
       Całkiem poprawnie oceniłeś w pierwszej części postu, że przeszliśmy z modelu analizy aerodynamicznej do bardziej dogłębnego modelu analizy elektromagnetycznej. Łatwiej jest to analizować jako model matematyczny. Ale drugiej części nie rozumiesz. Zasadniczo zmieniliśmy procesy w naszej turbinie z nowoczesnych. Nawiasem mówiąc, z koncepcji z ruchomymi częściami w urządzeniu turbinowym oraz w przestrzeni ośrodka sprężystego można zbudować turbinę bez ruchomych części mechanicznych, ale o wyższych parametrach dynamicznych samego przepływu. Tak samo rozwiązaliśmy wszystkie istniejące problemy współczesnych turbin. To oczywiste.
       1. 0
        15 sierpnia 2017 16:38
        Cytat z gridasov
        Tak samo rozwiązaliśmy wszystkie istniejące problemy współczesnych turbin. To oczywiste.

        Tak, to oczywiste, to oczywiste, że czegoś nie brałeś pod uwagę. Cóż, to oczywiste, że mówimy o różnych rzeczach.
        Podobno tak naprawdę mówimy o nieco innych rzeczach. mówisz o turbinach, a ja mówię o RDW, to oczywiste, że to nie to samo. Przyznaję możliwość, że rozwiązałeś cały problem używając jednego koncepcyjnego modelu turbiny w jednym obszarze, ale jeśli weźmiesz inny obszar i/lub model, problemy, o których nigdy nie myślałeś, natychmiast wyjdą na jaw. Na przykład Twój model koncepcyjny ma jedno najważniejsze zewnętrzne ograniczenie, które polega na stabilności objętości, ciśnienia i składu płynu roboczego, a wszystkich tych trzech parametrów nie może zapewnić RDW. Dlatego powyższe oświadczenie jest fałszywe.
        1. 0
         15 sierpnia 2017 18:53
         Następnie zdefiniujmy terminy. Nie mam wątpliwości co do urządzenia z wirującym wirnikiem, w którym zachodzą procesy odśrodkowe. To właśnie ta koncepcja umożliwia uzyskanie ultraekonomicznych silników, ponieważ to procesy odśrodkowe determinują stworzenie optymalnych warunków do transformacji energii ruchu ruchomego strumienia w momencie obrotu wału wirnika.
 7. 0
  15 sierpnia 2017 15:01
  czy przeczytałem poprawnie? metalowo-ceramiczny jest TANIEJ? stal pancerna ???
 8. 0
  17 sierpnia 2017 07:18
  Zbadajmy szybko, gdzie jest moja zbroja dla kosmonautów?! śmiech
 9. 0
  24 sierpnia 2017 01:28
  tysiąc przeprosin, ale nie będę milczeć.
  chociaż jest taka osoba jak Lapitsky Valentin Aleksandrovich i jego zwolennicy / krewni, to w tym temacie wszystko nie jest dla nas stracone.
  Jest właścicielem setek patentów w ZSRR (ponad 450), współpracował też z Yangelem.
  Cała rodzina pracuje na tym samym terenie.
  Z jego „chemii” korzystają także „obcokrajowcy”: USA, Japonia, Niemcy.
  Jego epoksydy/związki zostały wypróbowane i przetestowane zarówno pod względem użytkowania (worki transportowe ICBM), jak i czasu (ponad 40 lat).
  Znam firmę zajmującą się produkcją drogich (jeśli nie drogich łodzi), więc po dwóch latach eksperymentów z „burżuazyjnymi” materiałami przeszli na nasze, domowe. A cena nie ma znaczenia.
  Ja sam przez prawie 3 lata, jako rozwinięcie swoich horyzontów, korzystałem z niektórych jego materiałów.
  Linków do biura nie podam, bo Google po nazwisku od razu poda to, co jest potrzebne.
  Tak, to mój pierwszy post.
  Ale chociaż to nowość, daleko mu do pierwszego powrotu na tej stronie :-)
 10. 0
  31 sierpnia 2017 22:17
  To bardzo ciekawe i ile waży ten cudowny element pod nazwą kamizelka kuloodporna klasy 5. Czym jest bariera? Czy gra jest warta świeczki?