Wielki Dzień Zwycięstwa!

106
Dzień Zwycięstwa! Rosyjski dzień chwały broń! Dzień obmyty krwią milionów sowieckich ludzi.

W tym dniu wspominamy wielki wyczyn naszego narodu. Należy o tym pamiętać klęska nazistowskich Niemiec i ich sojuszników pokrzyżowała plany władców Zachodu, by zniewolić całą ludzkość i ustanowić nad nią całkowitą dominację. „Wieczna Rzesza”, „nowy porządek świata” – globalna cywilizacja niewolnicza, została zbudowana na krwi i kościach milionów ludzi, podboju i niewolnictwie całych krajów, na zniszczeniu „rasowo niższych” ludów, którym ideolodzy nazizmu przypisywali Słowian i Rosjan. Klęska Związku Radzieckiego (Rosji) w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej doprowadziła do decyzji tzw. kwestia rosyjska – rozczłonkowanie i całkowite zniszczenie rosyjskiej cywilizacji i narodu rosyjskiego.

Po zniszczeniu ZSRR nasi zachodni „partnerzy” i ich zwolennicy w Rosji rozpoczęli aktywną rewizję wyników II wojny światowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. ZSRR i nazistowskie Niemcy, Stalin i Hitler byli na równi nazywani agresorami, okupantami. Zaprzecza się wyzwoleniu Europy przez wojska sowieckie (rosyjskie). Sowiecki żołnierz-wyzwoliciel nazywany jest teraz okupantem, najeźdźcą. Dochodzi do tego, że Hitler nazywany jest już obrońcą Europy przed „czerwoną zarazą”. Ten czarny mit zwyciężył już w krajach bałtyckich, na Ukrainie-Małej Rosji, w Gruzji. W samej Rosji pojawili się ideologiczni spadkobiercy Własowitów i Banderaitów, którzy zaprzeczają wyczynowi narodu sowieckiego (rosyjskiego) i Związku Radzieckiego.

Jak udowodniono historyczny faktów, decydującą rolę w zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami i ich sojusznikami odegrał Związek Radziecki i jego siły zbrojne. Front sowiecko-niemiecki przez cały czas swojego istnienia był głównym frontem II wojny światowej. W walkach przeciwko ZSRR armia niemiecka straciła 10 milionów zabitych, rannych i wziętych do niewoli, 77 tysięcy samolotów bojowych, 48 tysięcy żołnierzy. czołgi i dział szturmowych, 167 tys. dział artylerii, 2,5 tys. okrętów wojennych i transportowców. Stanowiło to około trzech czwartych całkowitych strat Niemiec w wojnie światowej. Po pokonaniu sił zbrojnych agresywnego bloku niemieckiego Armia Czerwona wniosła decydujący wkład w wyzwolenie narodów Europy. Militarno-polityczna i moralna klęska europejskiego nazizmu i faszyzmu, a także militaryzmu japońskiego, stworzyły dogodne warunki do stworzenia światowego systemu socjalistycznego, który mógłby zrównoważyć drapieżne aspiracje świata kapitalistycznego. Zwycięstwo ZSRR znacząco wpłynęło na rozwój walki narodowowyzwoleńczej, która doprowadziła do upadku tradycyjnego systemu kolonialnego imperializmu.

Wojna informacyjna i kulturalna z Rosją, niekiedy przeradzająca się w wojnę gorącą, jest prowadzona przez Zachód od czasów starożytnych. Wróg próbuje wymazać pamięć historyczną, zniszczyć samoświadomość najbardziej krnąbrnych ludzi na Ziemi, rozczłonkować, zniewolić i zasymilować rosyjski superetnos. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie pamięci o wielkiej wojnie na głównym terytorium cywilizacji rosyjskiej - Rosji. Trzeba pamiętać, że po I wojnie światowej Zachód przez jakiś czas utrzymywał się na powierzchni dzięki totalnej grabieży pokonanych imperiów – rosyjskiego, niemieckiego, austro-węgierskiego i tureckiego oraz ich kolonii. Z Rosji wywieziono wielkie kapitały, złoto, biżuterię, skradziono mienie Imperium Rosyjskiego za granicą warte miliardy rubli w złocie. Uchroniło to Zachód przed załamaniem gospodarczym i rewolucjami, powstaniami ludzi w niekorzystnej sytuacji.

jednak istotą zachodniego świata jest nieustanny rabunek, redystrybucja zasobów całej ludzkości na jej korzyść. Zachód to światowy pasożyt, wampir-ghul, który nie może istnieć bez rabunków, najazdów i konfiskat cudzej „przestrzeni życiowej”. Bez tego grozi mu kryzys, rozkład i śmierć. W latach trzydziestych w świecie zachodnim rozpoczął się nowy kryzys systemowy. Było to szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych - „wizytówce” systemu kapitalistycznego. Wtedy światowy pasożyt ponownie zaczął przygotowywać wielką wojnę. Dla zwykłych ludzi wojna to śmierć, cierpienie i katastrofa, a dla klanów rządzących na Zachodzie to gesheft, zysk i dominacja.

Ponadto władcy Zachodu martwili się szybkim, fantastycznym wzrostem ZSRR-Rosji w latach 30. Władcy Zachodu spodziewali się rozczłonkowania i zniszczenia cywilizacji rosyjskiej podczas pierwszej wojny światowej oraz późniejszej rewolucji i wojny domowej. Jednakże Rosja przetrwała, przedstawiła światu nowy projekt – cywilizację sowiecką, społeczeństwo służby, wiedzy i tworzenia. Społeczeństwo sowieckie, w którym dominuje sprawiedliwość społeczna i etyka sumienia. Na planecie pojawiła się realna alternatywa dla zachodniego projektu – niesprawiedliwy, drapieżny, zniewolony świat, gdzie ludzie dzielą się na „wybrańców” – właścicieli niewolników i „pracujące bydło”, „dwunożne narzędzia”. A społeczeństwo konsumpcyjne, kapitalizm to tylko nowe znaki, wizytówki tej niewolniczej cywilizacji.

Naród rosyjski (radziecki), czując, że władze są na dobrej drodze, poparł sowiecki projekt rozwojowy. A Rosja dokonała niesamowitego, wysokiej jakości przełomu w przyszłość, w ciągu kilku lat niwelując 50-100-letnią lukę w rozwoju między naszym krajem a wiodącymi mocarstwami Zachodu. Co więcej, w wielu dziedzinach istniała jakościowa wyższość cywilizacji radzieckiej nad Zachodem. Szczególnie w edukacji. Sowiecka edukacja masowa stała się najlepszą na świecie, dając krajowi najwyższej klasy naukowców, inżynierów, projektantów, wojskowych, nauczycieli, lekarzy, pedagogów itp. Rosja Sowiecka rzuciła się ku świetlanej przyszłości, „złotemu wiekowi”, pozostawiając Zachód w przeszłości.

Władcy Zachodu bali się, że przegrywają „wielką grę”, że ich dominacja na planecie jest zagrożona. Że najlepsze umysły ludzkości sympatyzują z projektem sowieckim. Że ludzie na całej planecie zaczęli patrzeć z nadzieją i radością na Związek Sowiecki, który pokazał całej ludzkości, że można żyć inaczej, nie jak zwierzę, ale jak człowiek. Zachodni „porządek świata” oparty na niewolnikach zatrzeszczał.

Następnie globalny pasożyt ponownie skierował swój zwierzęcy pysk w stronę Rosji. Reżimy faszystowskie i nazistowskie umacniają się w Europie Zachodniej. Tworzą projekt Hitlera i pozwalają Führerowi przejąć władzę w Niemczech, pomagają odbudować potencjał militarno-przemysłowy Rzeszy, budują najlepsze i najbardziej zaawansowane siły zbrojne w Europie. Prawie cała Europa jest karmiona Hitlerem, pozwala się im „pożreć” nie tylko Czechosłowację i Polskę, ale nawet Francję. Anglia daje do zrozumienia Berlinowi, że tym razem drugiego frontu nie będzie, może spokojnie walczyć z Rosją i niszczyć „rosyjskich podludzi”. Na Dalekim Wschodzie Stany Zjednoczone i Anglia podobnie „współpracowały” z militarystyczną Japonią, pozwalając jej utopić Chiny we krwi i przejąć jej najbardziej rozwinięte regiony.

Prowokacje w Finlandii, nad jeziorem Chasan i Halkin-Gol pokazały, że Rosja Sowiecka jest silna i nie można jej naciągać. Dlatego stworzyli „hitlerowską Unię Europejską”, aby zjednoczyć zasoby ludzkie i materialne Europy, na czele z Niemcami. Na wschodzie Japonii pozwolono się uzbroić i wzmocnić. Japońskim agresorom pozwolono rabować i gwałcić Chiny, aby Cesarstwo Japońskie mogło zaatakować ZSRR na Dalekim Wschodzie.

Wojna światowa została więc przygotowana według starego schematu, niezmienionej strategii – dziel, walcz i zwyciężaj. Inicjatorem i podżegaczem wojny światowej były światowe klany pasożytów dominujące w USA, Anglii i Francji. Demokracja przedstawicielska jest oznaką niewolniczego, drapieżno-pasożytniczego systemu. Prezydenci, posłowie, senatorowie, gubernatorzy i burmistrzowie to poplecznicy, pietruszki prawdziwych panów Zachodu. Władcy Zachodu ponownie zmierzyli się z Niemcami i Rosją, Niemcami i Rosjanami. Japonia była również wymierzona w Rosję, ale japońska elita wojskowo-polityczna w ostatniej chwili zorientowała się, że jest to „taran” w rękach Zachodu i skierowała swoją broń przeciwko Anglii i Stanom Zjednoczonym.

I znowu główni wrogowie Rosji, Anglii i Stanów Zjednoczonych pozostawali jakby na uboczu, a nawet odgrywali rolę „partnerów” ZSRR. Ale jednocześnie to oni prowadzili (i kierują) globalną operacją zniszczenia rosyjskiej cywilizacji i narodu rosyjskiego. Jednocześnie rozwiązywali inne zadania strategiczne. W szczególności zadanie zniszczenia możliwości powstania strategicznej osi Berlin – Moskwa, osłabienia i całkowitego podporządkowania sobie Niemiec, świata niemiecko-rzymskiego i niemieckiej elity. Na Dalekim Wschodzie Japonia miała zmiażdżyć i ograbić Chiny, wschodnią część Rosji, po czym Anglia i Stany Zjednoczone planowały umieścić Japończyków na ich miejscu. Całkowita potęga Zachodu (militarna, finansowa, gospodarcza, ideologiczna, demograficzna itp.), według ich kalkulacji, pozwoliła im raz na zawsze pozbyć się Rosji, osłabić i podporządkować sobie Niemcy i Japonię oraz ustanowić wieczną „ nowy porządek Świata". W rzeczywistości Hitler ze swoją „Wieczną Rzeszą”, ideą dominacji rasowej, podziałem ludów i ludzi na „wybrańców”, „rasowo pełnoprawnych Aryjczyków” i „podludzi”, niewolników, posłańców śmierci zniszczyć miliony budzących sprzeciw, rzetelnie pokazał istotę „nowego porządku”, który budują władcy Zachodu. To straszny świat „czarnego słońca”, inferno.

Hitler ze swoim pomysłem stworzenia harmonijnego „aryjskiego świata” (bez Rosji i Rosjan, co w zasadzie jest niemożliwe), wpadł w pułapkę sprytnie zastawioną przez Anglię i Stany Zjednoczone. I zamiast atakować Anglosasów, siać śmierć i smutek w Europie, bawić się z Rosjanami i Niemcami, najechał Rosję-ZSRR. Zaaranżowawszy światową masakrę, skazującą miliony ludzi na śmierć i cierpienie, a Niemcy na nową straszliwą klęskę. USA i Anglia planowały wykończyć osłabionych wojną Rosjan i Niemców i zbudować własny porządek świata na gruzach dawnej Rosji i Niemiec (wraz z całą Europą). Później Hitler zostanie nazwany „największym zbrodniarzem”, co jest ogólnie prawdą, ale zapominają postawić obok niego mistrzów Anglii i Stanów Zjednoczonych, którzy stali się głównymi inicjatorami wojny światowej.

Jednak władcy Zachodu przeliczyli się. W Moskwie widzieli grę wroga. Tuż przed wojną, przeczuwając bliskość wroga, Moskwa rozwiązała problem odbudowy części dawnego imperium – zwróciła ziemie przodków w krajach bałtyckich, na Zachodniej Białorusi i Ukrainie, w Mołdawii. Ten genialny krok strategiczny w kierunku ponownego zjednoczenia ziem rosyjskich i narodu rosyjskiego wzmocnił potencjał militarny, gospodarczy i demograficzny kraju. Pokazał, że wielka Rosja (ZSRR) nabrała historycznej samoświadomości i szybko się odradza.

22 czerwca 1941 roku hitlerowskie hordy zadają ZSRR potężny cios, który w myślach władców Zachodu miał być śmiertelny. Ale na czele Rosji stał prawdziwy przywódca ludowy, Stalin, który dobrze znał trzewia zachodnich „sojuszników”, wykorzystywał ich wewnętrzne sprzeczności. Kraj, gospodarka, siły zbrojne i ludzie przygotowywali się do wielkiej wojny. Stalin zmobilizował lud, cały kraj. „Piąta kolumna” (która przygotowywała zdradziecki cios na tyłach ZSRR), w większości została oczyszczona przed wojną. Armia Czerwona została szybko zaktualizowana, zmodernizowana, wzmocniona nowym sprzętem i uzbrojeniem. Jednak cios był straszny. Niemcy byli prawdziwymi wojownikami, urodzonymi, dobrze wyposażonymi i wyszkolonymi, którzy zostali przekonani, że są „niezwyciężeni”. Armia Czerwona studiowała przez dwa lata, nauka była najbardziej okrutna, krwawa. W 1943 r. wojska radzieckie rozpoczęły zdecydowaną kontrofensywę i zaczęły bić wroga, aby wyzwolić swoją ojczyznę. W wojnie nastąpił strategiczny punkt zwrotny. Armia radziecka stała się najlepszą na świecie.

Dla Zachodu mobilizacja Rosji-ZSRR i superkoncentracja sił narodu rosyjskiego były poza granicami tego, co było możliwe, fantazją. Rosjanom udało się pokonać tę granicę. Ogromnym kosztem, gdy wróg zniszczył nie tylko jeńców wojennych, ale także ludność cywilną, kobiety, dzieci i starców, pozostawiając po sobie spalone pole, cywilizacja sowiecka zwyciężyła, udowadniając swoją wyższość nad najskuteczniejszym systemem zachodnim – nazistowską Rzeszą. Sowieci wypędzili bestię ze swojej ojczyzny, wyzwolili Europę wbrew planom Stanów Zjednoczonych i Anglii i wykończyli nazistowskiego gada w jego legowisku.

W ten sposób w maju 1945 r. Związek Radziecki i naród rosyjski uratowały świat przez dwa pokolenia przed niewolnictwem, globalnym porządkiem mizantropijnym. Teraz nadszedł czas na nową bitwę między siłami dobra i zła. Po raz kolejny władcy Zachodu rozpętali wojnę światową (front bliskowschodni), aby pogrążyć główne potęgi Eurazji w chaosie.
Nasze kanały informacyjne

Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.

106 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 39
  May 9 2018
  WAKACJE! SZCZĘŚLIWEGO DNIA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA!
  1. + 28
   May 9 2018
   Z całego serca gratuluję Wam Dnia Zwycięstwa!!!

   Wieczna Pamięć Poległym i Wieczna Chwała Żywym!!!
   1. Komentarz został usunięty.
   2. + 23
    May 9 2018


    Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Nie wolno nam zapominać, że jest to dzień największego ŻAŁU za utratę milionów najlepszych synów naszego ludu, którzy oddali życie „za swoich przyjaciół” i nas, potomków, którzy zapomnieliśmy o wielu przykazaniach swoich przodków .
    1. + 23
     May 9 2018
     Wesołych Świąt Kraju!
     Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!

     Pamięć wieczna - Odszedł!
     Honor i chwała - żyje!

     1. + 24
      May 9 2018
      Dzięki narodowi radzieckiemu, Armii Czerwonej i Generalissimusowi Związku Radzieckiego Józefowi Stalinowi i Ojczyźnie za Wielkie Zwycięstwo!

      1. + 10
       May 9 2018
       Wesołych Świąt, przyjaciele! Szczęśliwego Wielkiego Dnia Zwycięstwa!
       1. + 16
        May 9 2018
        Dzień Zwycięstwa ze łzami w oczach i wdzięcznością dla naszych Przodków! Jestem dumny, że jestem Rosjaninem, urodzonym w ZSRR i obywatelem Rosji!
        SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!!!
    2. + 12
     May 9 2018
     Poprawię Cię.Dzień Pamięci i Smutku przypada 22 czerwca... Chociaż tak!To jest Święto ze łzami w oczach...Wesołych Wielkich Świąt dla Was forumowicze!
     Cytat od Nilsa


     Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Nie wolno nam zapominać, że jest to dzień największego ŻAŁU za utratę milionów najlepszych synów naszego ludu, którzy oddali życie „za swoich przyjaciół” i nas, potomków, którzy zapomnieliśmy o wielu przykazaniach swoich przodków .
     1. +6
      May 9 2018
      Cytat: 210okv
      Pozwól, że cię poprawię. Dzień Pamięci i Smutku - 22 czerwca... Chociaż tak! To Święto ze łzami w oczach... Wesołych Świąt dla Was forumowicze!

      To jest tak! Ale ból wśród ludzi w końcu ustąpi, ale pamięć o historycznym bohaterstwie ich przodków i wdzięczność dla nich potomkowie obrońców ludu i Ojczyzny z dumną radością pozostanie na WIEK!

      Najlepsza piosenka o Wielkim Zwycięstwie 1945 roku. Opublikowano: 2 lutego 2013
      1. +2
       May 9 2018
       Dziękuję za piosenkę.
       Wszystkim weteranom żywych i poległych gratuluję WIELKIEGO święta i kłaniam się do TWOICH stóp.Dziękuję za TWÓJ WYczyn.
    3. +6
     May 9 2018
     Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa, forumowicze!Dziękujemy Dziadkom i Pradziadom.Za życie, które nam daliście.Wieczna Pamięci wszystkim, którzy nie dożyli Dnia Zwycięstwa.
     żołnierz
    4. +2
     May 10 2018
     Cytat od Nilsa
     Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! ...którzy oddali życie "za swoich przyjaciół" i naszych potomków, którzy zapomnieli o wielu przykazaniach swoich przodków.

     Nie wszyscy, dzięki Bogu, zapomnieli
   3. + 18
    May 9 2018
    Wszyscy szanowani Obywatele IN - ze słonecznym DNIEM ZWYCIĘSTWA hi

    Dziesiątki tysięcy ludzi w stolicy Mołdawii już się spotkałem jest tuż po północy, 7 godzin temu, piosenka „Dzień Zwycięstwa” i „Oficerowie”To było niezapomniane!

    Zwróć uwagę na projekt głównego placu kraju - ogromne wstęgi św. Jerzego i Order Wojny Ojczyźnianej. Tego nie ma nigdzie indziej w WNP!
    Chwała naszym zwycięskim żołnierzom!
    1. + 14
     May 9 2018
     Olgovich (Andrzej)
     Wszystkim szanownym obywatelom IN - słonecznego DNIA ZWYCIĘSTWA hi

     Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa obywatele Mołdawii! Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z Rosji!
     Szczęścia i zdrowia dla wszystkich mieszkańców Mołdawii!

     Smuglyanka i Kalinka


   4. +7
    May 9 2018

    9 maja świętują zwycięzcy, a w przeddzień świętowali wszyscy pozostali....
    „Za NASZE zwycięstwo” (c)
   5. +9
    May 9 2018

    HURA! SERDECZNIE SERDECZNIE!
    Wszystkim, którzy są dla nas z wakacjami!
   6. +7
    May 9 2018
    Taniec ZWYCIĘZCY

    9 maja 1945 r. Gieorgij Konstantynowicz Żukow wykonał taniec zwycięzcy w pokonanym Berlinie.

    Wszystkie główne i obowiązkowe toasty zostały już wypowiedziane, dobrze już wypili, a swobodne rozmowy rozpoczęły się, gdy nagle zaczął grać guzikowy akordeon. I nie tylko grał, ale od razu pociągnął „rosyjskiego”. Na środku sali zaczęło się rozchodzić. Wszyscy Rosjanie zamilkli w oczekiwaniu: kto wyjdzie do kręgu? Cudzoziemcy zamarli, w ogóle nie rozumiejąc, co się dzieje.

    I nagle marszałek Żukow wyskoczył w krąg utworzony przed akordeonistą! Szybko, łatwo „chodził” i, jak żywo i trafnie wyraził Twardowski w „Wasilij Terkin”, „poszedł, poszedł do pracy, posuwając się naprzód i grożąc…”.

    Wszystko tu się w nim poruszyło - i ciężka wojna, i gorycz strat, i rodzima Strielkówka, która nauczyła go tych zwinnych kolan i ruchów, i triumf życia, które przezwyciężyło cały smród i grozę wojny, jaka go spotkała. właśnie ucichł.

    I wszystkim, którzy oglądali ten taniec, który wylał się z głębi rosyjskiej duszy marszałka, zostało nagle objawione z oślepiającą jasnością: oto korona ich triumfu - wojownik wojowników, najlepszy z nich, tańczy swój triumfalny TANIEC ZWYCIĘZCY.

    Wojownicy wielkiego kraju Stańcie z nami w kręgu.
    Gratuluję wszystkim zwycięstwa. Tańczmy radośnie wokół.
    Czerwony sztandar dumnie powiewa nad pokonanym Reichstagiem.
    Wszystkim wrogom wesołym tańcem Wlejmy tylko strach w nasze serca.

    Graj mocniej harmonista
    Podkręć temperature.
    Radość przelewa się.
    Grasz, nie zamykaj się.

    Ciszę zbudzi strzał Tylko nasz zwycięski salut.
    Bądź żołnierzem i odważ się tańczyć. Miłej zabawy wolni ludzie.
    Niech nas mocno pamiętają, Wszyscy nasi dzielni żołnierze.
    Który ocalił cały świat od śmierci. Nie zapomnij o datach zwycięstwa.

    Przypomnijmy sobie czyny wojenne pułków, Chwalebnych Rycerzy Zwycięstwa.
    Uratujmy Ojczyznę naszych przodków od strasznych, zaciekłych kłopotów.
    Niech wrogowie zawsze się boją, Zanim nas zaatakują.
    Umiemy się bronić, Naszej woli nie można odebrać.

    Niech znowu nad całą planetą rozbrzmiewa tylko wiosenny grzmot.
    Znów z Wielkim Zwycięstwem Wróćmy do domu Ojca.
    A potem dodamy piosenki O wszystkich zabitych żołnierzach.
    Zapamiętamy wszystkich po imieniu W wiecznej pamięci ojców.
    Giennadij Sidukow
   7. +1
    May 9 2018
    Cytat: Spartanez300
    Z całego serca gratuluję Wam Dnia Zwycięstwa!!!

    Wieczna Pamięć Poległym i Wieczna Chwała Żywym!!!
  2. dsc
   + 16
   May 9 2018
   Z DNIEM WIELKIE ZWYCIĘSTWO!

  3. + 15
   May 9 2018
   Szczęśliwego Wielkiego Dnia Zwycięstwa!
  4. +9
   May 9 2018
   Szczęśliwego Wielkiego Dnia Zwycięstwa narodu radzieckiego!!
 2. + 20
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!!!
 3. + 18
  May 9 2018
  Gratulacje dla wszystkich za wspaniałe wakacje!
  1. + 27
   May 9 2018

   Wesołych Świąt !!!
 4. + 36
  May 9 2018
  To od kiedy byli „Uprzejmi ludzie”. Forumowicze, Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Powodzenia!
  1. + 22
   May 9 2018
   Są jeszcze z czasów tych odległych...
   1. + 18
    May 9 2018
    Rodzina Gazdanowów ze wsi Dzuarikau w Osetii Północnej miała siedmiu synów. Jeden zmarł w 1941 roku pod Moskwą. Dwa kolejne - podczas obrony Sewastopola w 1942 r. Matka zmarła z trzeciego pogrzebu. Kolejni trzej synowie Gazdanowów polegli w bitwach pod Noworosyjsk, Kijów, Białoruś. Wiejski listonosz odmówił przeprowadzenia pogrzebu ostatniego, siódmego syna Gazdanowów, który zginął podczas zdobywania Berlina. A potem sami starsi wsi poszli do domu, gdzie ojciec siedział na progu z jedyną wnuczką w ramionach: zobaczył ich i pękło mu serce...
    W 1963 r. we wsi postawiono obelisk z postacią pogrążonej w żałobie matki i siedmiu lecących ptaków. Pomnik odwiedził dagestański poeta Rasul Gamzatow. Zainspirowany tą historią napisał wiersz. W swoim ojczystym języku, w języku awarskim. I na szczęście ten wiersz ma wysokiej jakości tłumaczenie na język rosyjski. Wykonał go Naum Grebnev, słynny tłumacz poezji orientalnej. Po wojnie studiował w Instytucie Literackim u Gamzatowa i przyjaźnił się z nim. To tłumaczenie jest wam wszystkim znane.
    Czasami wydaje mi się, że żołnierze…
    Z krwawych pól, które nie przyszły,
    Dawno, dawno temu nie wpadli na naszą ziemię,
    I zamieniły się w białe żurawie.
    Są jeszcze z czasów tych odległych
    Lecą i dają nam głosy.
    Czy nie dlatego jest tak często i smutno?
    Czy milczymy patrząc w niebo?
    Leci, leci po niebie zmęczonym klinem - 
    Leci we mgle pod koniec dnia,
    I w tej formacji jest mała luka - 
    Może to jest miejsce dla mnie!
    Nadejdzie dzień, a wraz ze stadem żurawi
    będę pływać w tej samej szarej mgle,
    Wołając spod nieba jak ptak
    Wszystkich, których zostawiłem na ziemi.
    Wiersz zwrócił uwagę Marka Bernesa, dla którego wojna była tematem głęboko osobistym. Zwrócił się do Jana Frenkla i poprosił go o skomponowanie muzyki do piosenki na ten temat. Ale z muzyką kompozytora nie wszystko poszło od razu.
    Tutaj, aby usunąć patos, musisz porozmawiać o kilku ciekawych momentach. Po pierwsze, na obelisku upamiętniającym braci Gazdanowów były gęsi jak ptaki. Rasulowi Gamzatowowi trudno było znaleźć rym w języku awarskim dla słowa „gęsi” i specjalnie zadzwonił do Ministerstwa Kultury Osetii Północnej z prośbą o zastąpienie „gęsi” „żurawiami”. I pozwolono mu.
    Po drugie, w oryginalnym tekście wiersza i tłumaczeniu brzmiało to: „Czasami wydaje mi się, że jeźdźcy”… To Bernes poprosił o zastąpienie „dzhigitów” „żołnierzami”, aby rozszerzyć adres piosenki i nadać mu uniwersalny dźwięk.
    I jeszcze jedno: w tekście, który Bernes przygotował do piosenki, pominięto pouczającą strofę językową: „Lecą, robią długą drogę i wykrzykują czyjeś imiona. Czy nie dlatego mowa Awarów jest podobna do krzyku żurawia sprzed wieków?”
    Tak czy inaczej, dla kompozytora Jana Frenkla wojna była również tematem osobistym. W latach 1941-1942 uczył się w szkole przeciwlotniczej, później został ciężko ranny. Dwa miesiące po rozpoczęciu pracy Frenkel napisał pierwszy wokal i natychmiast zadzwonił do Bernesa. Przyszedł, wysłuchał i zalał się łzami. Frenkel wspominał, że Bernes nie był sentymentalny, ale płakał, gdy coś go naprawdę poruszyło. Potem prace nad płytą potoczyły się szybciej. Ale nie tylko dla inspiracji.
    Bernes był chory na raka płuc. Po usłyszeniu muzyki zaczął poganiać wszystkich. Według Frenkla Bernes czuł, że zostało mu niewiele czasu i chciał zakończyć swoje życie tą konkretną piosenką. Poruszał się już z trudem, ale mimo to 8 lipca 1969 roku jego syn zabrał go do studia, w którym Bernes nagrał piosenkę. Z jednego ujęcia.
    Jeśli posłuchacie tej piosenki w jego wykonaniu, poczujecie dużo w głosie i intonacji Bernesa. Ta płyta naprawdę stała się ostatnią w jego życiu - Bernes zmarł miesiąc później, 16 sierpnia.
    Kilka lat po pojawieniu się utworu „Żurawie” na polach bitew w latach 1941–1945 zaczęto wznosić stele i pomniki, których centralnym obrazem były latające żurawie. I osobiście uważam, że wizerunek białych żurawi może znów stać się naszym wspólnym symbolem pamięci o wszystkich żołnierzach poległych w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I nie tylko żołnierze. I to nie tylko w tej wojnie.
    W Europie i świecie anglojęzycznym istnieje rozpoznawalny obraz: mak, który symbolizuje zarówno kwiat, jak i krwawy ślad po kuli. To znak pamięci o wszystkich, którzy zginęli we wszystkich wojnach i wezwanie: Nigdy więcej. Ten mak ma swoją przejmującą historię i własny wiersz. Ale my nie znamy tego wiersza i tej historii, tych maków nie da się tak po prostu „przesadzić” na naszą ziemię.

    Ale mamy białe żurawie. Który może służyć jako ucieleśnienie prostego ludzkiego motywu przewodniego:
    "Pamiętam.
    Opłakuję każdego, kto umarł.
    Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wojna nigdy się nie powtórzyła”.
  2. + 19
   May 9 2018
   Wszystko z WSPANIAŁYCH ŚWIĄT! SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!
   Rzadkie zdjęcia oblężonego Leningradu - https://humus.livejournal.com/5974045.html
   1. +2
    May 9 2018
    Cytat od igordoka
    Rzadkie zdjęcia oblężonego Leningradu -

    Dzięki za link. Są zdjęcia, których nigdy nie widziałem. To prawda, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbw komentarzach jest taki farsz ... am Ale nie mów gównianie. Wesołych Świąt!!!
    1. 0
     May 9 2018
     Cytat z Paranoid50
     Są zdjęcia, których nigdy nie widziałem.

     A ja o tym.
 5. + 18
  May 9 2018
  Wszystkim razem z WSPANIAŁYM ŚWIĘTEM!!!!
 6. + 19
  May 9 2018

  Wielkie święto, Dzień Zwycięstwa!
  Niech minęło wiele lat
  Ale pamiętamy wyczyn naszych dziadków
  I podziękuj im za to.

  Szkoda, że ​​co roku mniej
  Maszerują w pierwszych szeregach.
  Ale przede wszystkim w sercach ludzi
  Pendrive żyje!!! miłość
  1. + 16
   May 9 2018
   Przyłączam się do wszystkich gratulacji i ciepłych słów. Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!!! żołnierz napoje
   1. + 10
    May 9 2018
    tak powinno być!
   2. +4
    May 9 2018
    Cytat od bouncyhunter
    Przyłączam się do wszystkich gratulacji i ciepłych słów. Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!!! żołnierz napoje

    Basza! miłość
    Szczęśliwego Wielkiego Dnia Zwycięstwa dla wszystkich obywateli Republiki Białorusi od obywateli Federacji Rosyjskiej!
    Wszystkim szczęścia i zdrowia!
    Brawo!!!

    VIA „Pesnyary” Białoruś
    1. +7
     May 9 2018
     Dziękuję Taniu!!! miłość miłość miłość Wszystkim, którzy nie wierzą w kłamstwa Zachodu i pamiętają, że to ZSRR wygrał tę straszną wojnę - WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!! żołnierz napoje napoje napoje
     1. +5
      May 9 2018
      ... Wszystko z Wielkim Dniem Zwycięstwa! .... napoje
 7. + 17
  May 9 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA!!!!!!!!!!
 8. + 21
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Wszystkim weteranom - zdrowia i długiego życia! Pamiętajmy o wszystkich, którzy nie wrócili i których nie chcą pamiętać - I.V. Stalin i naród sowiecki! Wstańmy bez względu na wszystko!
  Przygotowaliśmy już… 20,5 tysiąca „stróżów prawa”, Gwardii Narodowej, a nawet straży granicznej będzie pilnować porządku. Okazuje się, że miast „problematycznych” mamy sporo.
 9. + 15
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Niski ukłon dla weteranów!!!
 10. + 17
  May 9 2018
  Podziękowania dla naszych ojców, dziadków, babć za obronę i ratowanie naszego kraju przed nazistowską niewolą na polu bitwy i na tyłach! miłość Dziękujemy im za to, że żyjemy na tej planecie! hi żołnierz Podziękuj im za zwycięstwo! !! żołnierz WESOŁYCH ŚWIĄT, SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA! !!OD 9 MAJA! !! żołnierz żołnierz napoje żołnierz
 11. + 19
  May 9 2018
  Wszystko +++ z głębi serca! Potem pobiegnę wzdłuż gałęzi, dodam więcej osób - to nie szkoda! !! napoje żołnierz napoje dobry dobry
  1. + 17
   May 9 2018
   Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa. Wieczna pamięć dla wszystkich poległych w walce z nazizmem.
 12. + 18
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej!!!
 13. + 23
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Najświętszego Święta.
 14. + 20
  May 9 2018
  SZCZĘŚLIWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA!!!
  Chwała naszym generałom
  I zwykłych żołnierzy.
  Chwała poległym i żywym,
  Dziękuję im z głębi serca!
  Nie zapominajmy o tych bohaterach
  Co leży w wilgotnej ziemi,
  Dawanie życia na polu bitwy
  Dla ludzi, dla ciebie i dla mnie!
  S. Michałkow
 15. + 16
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
 16. + 14
  May 9 2018
  Wieczna chwała Wieczna pamięć wyzwolicielowi narodu radzieckiego!
 17. + 13
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Nie zapomnimy, nie wybaczymy! Jeśli tak, przypomnimy!
 18. + 14
  May 9 2018
  Pamiętamy wszystko i nie zapomnimy!Kto, co i dlaczego!Dzięki naszym dziadkom za to, że tak się nie stało hi
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa, zwycięzcy!
 19. + 17
  May 9 2018
  Od 9 maja Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa wszystkim, którzy odjęli od nas wszelkie kłopoty, którzy dali nam spokój, ciszę i dużo ziemskiej radości!
 20. + 16
  May 9 2018
  Wesołych Świąt wszystkim!!! Dziadkowie-pradziadkowie i niski ukłon!!! żołnierz
 21. + 11
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
 22. + 17
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
  Chwała i Wieczna Pamięć wszystkim, którzy przybliżyli nasze Zwycięstwo.
  Dziś w moim mieście jest piękne salutowanie... to dla nich. A potem my i nasze dzieci, które wychowamy jak należy.
 23. + 14
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Wielkiego Zwycięstwa!


  Spójrzcie na twarze zwycięzców! Próbowali je zniszczyć przez 4 lata. Przeżyli. I co najważniejsze, wygrali. Po prostu zapomnieli słowa „niemożliwe”.
  Za przodków!
 24. + 14
  May 9 2018
  Drodzy użytkownicy forum, przyjaciele, towarzysze, wszyscy z okazji święta naszego Wielkiego Zwycięstwa!
 25. + 14
  May 9 2018
  Wesołych Świąt wszystkim!
 26. + 14
  May 9 2018
  Wesołych Świąt!!! SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!!!
 27. + 10
  May 9 2018
  Przyłączam się do wszystkich gratulacji, SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!!!
 28. Komentarz został usunięty.
  1. Kot
   + 16
   May 9 2018
   Zwycięstwo w 1945 roku nie jest zasługą Stalina

   Te. ZSRR wygrał mimo Stalina? Ty, mój przyjacielu, zaniedbałeś katolicyzm mózgu.
   1. +7
    May 9 2018
    Cytat z Gato
    Zwycięstwo w 1945 roku nie jest zasługą Stalina
    Te. ZSRR wygrał mimo Stalina? Ty, mój przyjacielu, zaniedbałeś katolicyzm mózgu.

    Nie zdziwię się, że „gdzieś” (wiemy gdzie) już szykują lub szukają zdolnego matematyka-astrofizyka (kolejny oszust) z podobnymi „wnioskami”, że ZSRR źle wygrał wojnę płacz
  2. +7
   May 9 2018
   ARCYKAPŁAN DMITRY DUDKO został skazany na dziesięć lat. Pisał o Stalinie:

   „Jeśli spojrzeć na Stalina z boskiego punktu widzenia, to w rzeczywistości jest to szczególna osoba, dana przez Boga, chroniona przez Boga… My prawosławni, którzy doświadczyliśmy prześladowań za wiarę, musimy zapomnieć o obrazie, jak przystało na chrześcijanina, z należytą uwagą i patrzeniem na wszystko z miłością. Opowiem ci o sobie. Nie rozumiałem też właściwie Stalina iw moich młodzieńczych wierszach pisałem: „A ty wydajesz mi się pierwszym katem, który ich zabił”. Teraz jestem gotów pośmiertnie prosić go o przebaczenie. Nie, on nie był katem, wielu uratował życie… A ja, który siedziałem za Stalina i Breżniewa, podobnie jak Władyka Łuka, jestem gotów wykrzyknąć: Stalin jest danym przez Boga przywódcą Rosji… Ale, najwyraźniej nie przypadkiem filozof N. Bierdiajew powiedział: „Ateizm jest tylnymi drzwiami do Boga”.
   1. Kot
    +1
    May 9 2018
    Jeśli spojrzysz z Boskiego punktu

    Aby to zrobić, musisz przynajmniej stać się bogiem. Cóż, albo postaw się na miejscu Boga - i to już jest diagnoza czuć
  3. Komentarz został usunięty.
  4. 0
   May 9 2018
   Przepraszam. Popełniłem błąd. Chciałbym usunąć plusa
  5. +1
   May 10 2018
   Cytat Ryszarda Ewiaka
   Zwycięstwo w 1945 roku nie jest zasługą Stalina. Przypomnę fragment starożytnej wizji: „I [król północy] powróci do swojej ziemi z wielkim majątkiem ruchomym [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje również Związek Radziecki i będzie walczył do samego końca. Na początku nic nie wskazywało na taki koniec wojny], a jego serce jest przeciwne przymierzu świętego [w ZSRR panował wówczas ateizm państwowy, a wierzących represjonowano], i będzie działać [to znaczy działalność w arenie międzynarodowej] i powrót na swoją ziemię [1991-1993. Upadek Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie wróciły na swoje ziemie]. Wróci w wyznaczonym czasie [oznacza to również rozpad UE i NATO. Wiele krajów byłego bloku wschodniego powróci do sojuszu wojskowego z Rosją]” (Dan. 11:28, 29a).

   1) „W wyniku nieuprawnionych działań Włochów i błędów na Bałkanach duże siły niemieckie zostały przygwożdżone w Afryce, a następnie w Bułgarii, Grecji i Jugosławii. Okoliczność ta zmniejszyła liczebność naszych wojsk na decydującym teatrze wojny operacje”.

   2) „Ale mimo to zima i wiosna 1941 r. były dla mnie koszmarem. Nowe studium kampanii szwedzkiego króla Karola XII i Napoleona 1 ukazało wszystkie trudności tego teatru działań; jednocześnie niedostatek naszych przygotowań do tak dużej kampanii wyszło na jaw. Dotychczasowe sukcesy, zwłaszcza zwycięstwo na zachodzie, odniesione w tak nieoczekiwanie krótkim czasie, tak zaćmiły mózgi dowódców naszego naczelnego dowództwa, że ​​słowo „niemożliwe” wykreślili ze swojego słownika optymizmu i nie reagował na żadne zastrzeżenia.

   „W nocy 7 października spadł pierwszy śnieg. Szybko stopniał, ale drogi zamieniły się w ciągły bałagan, a nasze czołgi poruszały się po nich w żółwim tempie, a część materiałowa bardzo szybko się zużywała. Zgłosiliśmy się ponownie z prośba o dostarczenie umundurowania zimowego, ale powiedziano nam, że zostanie ono przyjęte terminowo i nie ma co niepotrzebnie o tym przypominać. Potem wielokrotnie przypominałem o konieczności wysłania umundurowania zimowego, ale w tym roku nigdy nie został mi dostarczony”.

   „Niebezpieczeństwo zagrażające flankom i tyłom 24. Korpusu Pancernego, którego formacje znajdowały się na północ od Tuły i nie mogły się ruszyć z powodu 50-stopniowego mrozu, podważyło celowość dalszej kontynuacji ofensywy”.

   Słowa skierowane do Hitlera (20): „Proszę zwrócić uwagę na to, że większość strat ponosimy nie od wroga, ale w wyniku wyjątkowego zimna i że straty spowodowane odmrożeniami są dwukrotnie większe niż straty od ognia wroga”. (Heinz Guderian, Wspomnienia żołnierza).

   To zwycięstwo jest palcem Bożym (Jeremiasz 1:11,12).

   W 1882 Wielka Brytania podbiła Egipt i objęła rolę „króla południa”. Mniej więcej w tym samym czasie Rosja objęła pozycję „króla północy”, rozszerzając swoje wpływy na terytoria należące niegdyś do Seleukosa I (Dn 11:27). Wszystkie przewidywania z tej wizji spełniają się (od czasów starożytnej Persji) ze 100% dokładnością, w porządku chronologicznym.

   Szkoda, że ​​anulowali minusy, inaczej….!
 29. +9
  May 9 2018
  Serdecznie gratuluję wszystkim bojownikom VO w najświętsze święto - DZIEŃ ZWYCIĘSTWA !!!
  Wszyscy rzucają sto gramów walki i wysoko zręcznie bude sparadi!
  1. Kot
   +2
   May 9 2018
   i cześć zręcznie bude sparadi!

   napoje ooo! W jaki sposób?
 30. Kot
  +6
  May 9 2018
  WAKACJE!!!
  Dziś udało mi się pogratulować miejscowym Świdomitom. Już zielona stal - pamiętają, kto komu zerwał wszystkie podłe szczegóły śmiech
 31. +6
  May 9 2018
  Czuję Wielki Wstyd: moi dziadkowie-pradziadkowie bronili się, aw niecałe pół wieku walczyliśmy miernie…
  Jeśli chodzi o rolę Ameryki w II wojnie światowej – gdyby nie Związek Radziecki, Stany chodziłyby teraz w szyku i mówiły CZYSTYM niemieckim (bez żadnych Niemców-Amerykanów), miałyby Angelę Merkel jako kanclerza, ale czarni i homoseksualiści na pewno byliby w Nie było Ameryki, a tam wszelkiego rodzaju Rothschildowie w pasiastych szatach wyprowadziliby innych Rockefellerów, w tych samych szatach, do pieców pieców lub rowów egzekucyjnych, aby sami tam położyć się po ich.
  1. Kot
   +1
   May 9 2018
   przeciętny zawodowiec z rajdem

   ... wszystkie polimery
  2. Kot
   0
   May 9 2018
   Stany miałyby teraz chodzić w szyku i mówić CZYSTYM niemieckim

   To oczywiście czysta fantazja, ale kto by na tym wyszedł gorzej?
  3. +1
   May 9 2018
   Cytat: Stary Wojownik
   a my, w mniej niż pół wieku, przeciętnie oceniamy rajd

   Kim jesteśmy"? Czym jesteś? (Oczywiście, jeśli jesteś Gorbaczowem, Jakowlewem, zwolennikiem Jelcyna lub doświadczonym spółdzielczym pracownikiem z lat 90.) A może nasi bliscy?
   Nie trzeba się oczerniać i narobić sobie kompleksów. Do systemu wyciekło kierownictwo kraju, ustanowione rękami KPZR (przez przeoczenie członków partii + być może nie bez pomocy zagranicznej). A wszystko zaczęło się od „czasu Chruszczowa”, czyli:
   - i przez długi czas - nie nadrabiaj zaległości;
   - i od góry - aby go nie zdobyć;
   - a kultura wychowania ludzi myślą sowiecką zaginęła;
   - a społeczeństwo miejskie jest rozpieszczane asortymentem dóbr - powrót do "sprawiedliwego dostępu do wszystkich dobrodziejstw państwa dla wszystkich obywateli" - nie da się organizować dla wszystkich na raz, trzeba będzie "konsumować" w ograniczonym stopniu aż peryferie się nasycą, a to jest długie i męczące;
   - a historia KPZR nie chce być nauczana w szkołach;
   - a prywatny biznes jest sprzeczny z sowami. gospodarka, nie chce być znacjonalizowana (a przy okazji jest jej potencjalnym „podkopującym” robakiem, bo się rozrasta);
   - a nasycanie wszystkiego i wszystkiego dogmatami ideologii jest często irytujące, chociaż elita partyjna od tego czasu, przynajmniej Chruszczow, nie tuczy się „po sowiecku”;
   A co z żelazną kurtyną? Znów wegetować za nim? Cóż, powiedzmy, że nie – jak obywatel może oprzeć się osobistym oszczędnościom (i wysokim zarobkom) za granicą na rzecz wspierania gospodarki swojego kraju?
   - ...
   ----------------------
   Nawet jeśli ZSRR był próbą stworzenia najsprawiedliwszego społeczeństwa na świecie, to i tak nadeszła era ponownego przemyślenia jego fundamentalnych sprzeczności. Może nawet przezwyciężyć. Możliwe jest nawet przepracowanie doświadczenia budowania komunizmu i tworzenia w dającej się przewidzieć przyszłości następny najlepszy państwa z komunistami aspiracje.
   Ale „my” jesteśmy tylko „pyłem w serii epok”. Jedynym miejscem, w którym odgrywamy swoją rolę – gdy udaje nam się/nie przekonujemy o słuszności (dalekowzroczności) sądów – jest refleksja nad wybranymi. obszary i fora. Tak jest, jeśli wierzysz w wybory puść oczko
 32. +6
  May 9 2018
  SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!!!
 33. Kot
  +8
  May 9 2018
  Tak, takie rzeczy ... Teraz gratulujemy sobie nawzajem w Dniu Zwycięstwa w komentarzach na stronie. A wcześniej stoły i ławy wynoszono rano na podwórze. Przygotowali różne smakołyki, kto mógł. Weterani nosili garnitury lub mundury ze wszystkimi odznaczeniami. Kiedyś nasz sąsiad, bardzo skromny człowiek, wszyscy uważali go za zwykłego księgowego, postawił na cały ikonostas – lud wpadł w otchłań: DWA medale „Za Odwagę”, Order Czerwonej Gwiazdy i Francuski Order Legionu Honor. Ale jak to zrobił - milczał i śmiał się z tego
 34. Kot
  + 13
  May 9 2018
  Świętujemy! napoje
  I mają dzień żałoby płacz
 35. +1
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
  że czarny mit zwyciężył już w krajach bałtyckich,

  Nie ufaj Aleksandrowi...
 36. + 23
  May 9 2018
  Wesołych świętych i wiecznych świąt!
 37. + 12
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
  Dziś cała rodzina będzie wspominać mojego ojca Szatrakowa G.A. (główny). Zabity na froncie leningradzkim 27.12.1041
  1. Kot
   +6
   May 9 2018
   Wieczna pamięć i chwała
   1. Kot
    +6
    May 9 2018
    Miałem dwóch dziadków, którzy walczyli: jeden był kwatermistrzem szpitala frontowego (w wieku 57 lat ratownik medyczny), drugi był czołgistą. Spłonął dwa razy, ale przeżył, dlatego się pojawiłem tak A teść z drugiej żony walczył tylko z japończykami w 1945 roku. Był marynarzem na niszczycielu floty pacyfiku, potem wszystkie salabony zostały przeniesione do piechoty.
    Mówił o wojnie z armią Kwantuńczyków: wyczerpującym marszu na plecach studenta. Jeśli był opór, najpierw zawracano katiusze, potem wlatywał Ił-2 (by zobaczyć, kto został) - i znowu marsz.
    Cóż, koreańskie kobiety są bardzo dobre dobry napoje
    1. Kot
     +4
     May 9 2018
     Powiedział też: "Stoimy na dworcu, jakby. W marynarskich butach. I wtedy nadjeżdża pociąg. Rokosowici, wszyscy z orderami i medalami, przy śpiewach, tańcach i niemieckich akordeonach, patrzyli na nas, oczywiście rżąc , potem rozdzielono ich między plutony - traktowano ich jak własne dzieci. No, jak walczyliśmy - i nie masz się do czego mieszać"
 38. Gratuluję wszystkim wakacji! Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa, drodzy czytelnicy VO!
 39. +7
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Pamięci!

  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
 40. +4
  May 9 2018
  Wesołych Świąt !!!
 41. +9
  May 9 2018
  Szczęśliwego Wielkiego Dnia Zwycięstwa Wielki Naród Radziecki! wszyscy pamiętamy...
  1. Kot
   +3
   May 9 2018
   wszyscy pamiętamy..

   I zrobimy to ponownie, jeśli będzie trzeba.
 42. Kot
  +4
  May 9 2018
  Świętuję dziś cały dzień! napoje napoje napoje
  Święto obchodzą też dzieci: najstarszy od rana wisi przy komputerze w Korpusie Sowieckim - chce dostać się do Berlina, a najmłodszy goni Fritza w Ił-2
 43. +5
  May 9 2018
  Wszystko z WIELKIMI ŚWIĘTAMI ZWYCIĘSTWA!!!
 44. +6
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa wszystkim towarzyszom na forum!

 45. +7
  May 9 2018
  Och, szkoda, że ​​​​w tak jasny i uroczysty dzień, zamiast świątecznego, na VO pojawia się na wpół spiskowy artykuł o „panach Zachodu” i innych herezjach.
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa, panowie! Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa Brązowej Plagi! Wieczna pamięć i wieczna chwała tym, którzy oddali życie broniąc naszego narodu przed nazistami! Wieczna chwała i cześć żołnierzom, którzy powrócili do domów!
  1. Kot
   +4
   May 9 2018
   zamiast świątecznego pojawia się na wpół konspiracyjny artykuł o „panach Zachodu” i innych herezjach

   Proponuję to wszystko zdezynfekować dobrym kubkiem! napoje
   1. +3
    May 9 2018
    Świetna oferta! chętnie to przyjmę! napoje
    1. +4
     May 9 2018
     Popieram pana, poruczniku Teterin! W taki dzień można było znaleźć godnego autora godnego artykułu, a nie obrażać pamięci o Zwycięstwie dziełem Samsonowa.
     Wszystkim forumowiczom z okazji Dnia Zwycięstwa!!!
 46. +3
  May 9 2018
  Rodzina Gazdanowów ze wsi Dzuarikau w Osetii Północnej miała siedmiu synów. Jeden zmarł w 1941 roku pod Moskwą. Dwa kolejne - podczas obrony Sewastopola w 1942 r. Matka zmarła z trzeciego pogrzebu. Kolejni trzej synowie Gazdanowów polegli w bitwach pod Noworosyjsk, Kijów, Białoruś. Wiejski listonosz odmówił przeprowadzenia pogrzebu ostatniego, siódmego syna Gazdanowów, który zginął podczas zdobywania Berlina. A potem sami starsi wsi poszli do domu, gdzie ojciec siedział na progu z jedyną wnuczką w ramionach: zobaczył ich i pękło mu serce...
  W 1963 r. we wsi postawiono obelisk z postacią pogrążonej w żałobie matki i siedmiu lecących ptaków. Pomnik odwiedził dagestański poeta Rasul Gamzatow. Zainspirowany tą historią napisał wiersz. W swoim ojczystym języku, w języku awarskim. I na szczęście ten wiersz ma wysokiej jakości tłumaczenie na język rosyjski. Wykonał go Naum Grebnev, słynny tłumacz poezji orientalnej. Po wojnie studiował w Instytucie Literackim u Gamzatowa i przyjaźnił się z nim. To tłumaczenie jest wam wszystkim znane.
  Czasami wydaje mi się, że żołnierze…
  Z krwawych pól, które nie przyszły,
  Dawno, dawno temu nie wpadli na naszą ziemię,
  I zamieniły się w białe żurawie.
  Są jeszcze z czasów tych odległych
  Lecą i dają nam głosy.
  Czy nie dlatego jest tak często i smutno?
  Czy milczymy patrząc w niebo?
  Leci, leci po niebie zmęczonym klinem - 
  Leci we mgle pod koniec dnia,
  I w tej formacji jest mała luka - 
  Może to jest miejsce dla mnie!
  Nadejdzie dzień, a wraz ze stadem żurawi
  będę pływać w tej samej szarej mgle,
  Wołając spod nieba jak ptak
  Wszystkich, których zostawiłem na ziemi.
  Wiersz zwrócił uwagę Marka Bernesa, dla którego wojna była tematem głęboko osobistym. Zwrócił się do Jana Frenkla i poprosił go o skomponowanie muzyki do piosenki na ten temat. Ale z muzyką kompozytora nie wszystko poszło od razu.
  Tutaj, aby usunąć patos, musisz porozmawiać o kilku ciekawych momentach. Po pierwsze, na obelisku upamiętniającym braci Gazdanowów były gęsi jak ptaki. Rasulowi Gamzatowowi trudno było znaleźć rym w języku awarskim dla słowa „gęsi” i specjalnie zadzwonił do Ministerstwa Kultury Osetii Północnej z prośbą o zastąpienie „gęsi” „żurawiami”. I pozwolono mu.
  Po drugie, w oryginalnym tekście wiersza i tłumaczeniu brzmiało to: „Czasami wydaje mi się, że jeźdźcy”… To Bernes poprosił o zastąpienie „dzhigitów” „żołnierzami”, aby rozszerzyć adres piosenki i nadać mu uniwersalny dźwięk.
  I jeszcze jedno: w tekście, który Bernes przygotował do piosenki, pominięto pouczającą strofę językową: „Lecą, robią długą drogę i wykrzykują czyjeś imiona. Czy nie dlatego mowa Awarów jest podobna do krzyku żurawia sprzed wieków?”
  Tak czy inaczej, dla kompozytora Jana Frenkla wojna była również tematem osobistym. W latach 1941-1942 uczył się w szkole przeciwlotniczej, później został ciężko ranny. Dwa miesiące po rozpoczęciu pracy Frenkel napisał pierwszy wokal i natychmiast zadzwonił do Bernesa. Przyszedł, wysłuchał i zalał się łzami. Frenkel wspominał, że Bernes nie był sentymentalny, ale płakał, gdy coś go naprawdę poruszyło. Potem prace nad płytą potoczyły się szybciej. Ale nie tylko dla inspiracji.
  Bernes był chory na raka płuc. Po usłyszeniu muzyki zaczął poganiać wszystkich. Według Frenkla Bernes czuł, że zostało mu niewiele czasu i chciał zakończyć swoje życie tą konkretną piosenką. Poruszał się już z trudem, ale mimo to 8 lipca 1969 roku jego syn zabrał go do studia, w którym Bernes nagrał piosenkę. Z jednego ujęcia.
  Jeśli posłuchacie tej piosenki w jego wykonaniu, poczujecie dużo w głosie i intonacji Bernesa. Ta płyta naprawdę stała się ostatnią w jego życiu - Bernes zmarł miesiąc później, 16 sierpnia.
  Kilka lat po pojawieniu się utworu „Żurawie” na polach bitew w latach 1941–1945 zaczęto wznosić stele i pomniki, których centralnym obrazem były latające żurawie. I osobiście uważam, że wizerunek białych żurawi może znów stać się naszym wspólnym symbolem pamięci o wszystkich żołnierzach poległych w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I nie tylko żołnierze. I to nie tylko w tej wojnie.
  W Europie i świecie anglojęzycznym istnieje rozpoznawalny obraz: mak, który symbolizuje zarówno kwiat, jak i krwawy ślad po kuli. To znak pamięci o wszystkich, którzy zginęli we wszystkich wojnach i wezwanie: Nigdy więcej. Ten mak ma swoją przejmującą historię i własny wiersz. Ale my nie znamy tego wiersza i tej historii, tych maków nie da się tak po prostu „przesadzić” na naszą ziemię.

  Ale mamy białe żurawie. Który może służyć jako ucieleśnienie prostego ludzkiego motywu przewodniego:
  "Pamiętam.
  Opłakuję każdego, kto umarł.
  Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wojna nigdy się nie powtórzyła”.
 47. +4
  May 9 2018
  Wesołych Świąt!
 48. +3
  May 9 2018
  Brawo! Brawo! Wow-aaaa!!!
 49. +6
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa!
  Dzięki narodom ZSRR, krajom koalicji! Dziękujemy wszystkim krajom, które pomogły nam w tych okrutnych latach. Podziękowania dla Mongolii Podziękowania dla każdego obywatela ZSRR, który przyczynił się do sprawy Wielkiego Zwycięstwa!
  Autor artykułu nie mógł też brać udziału w „zniszczeniu” ZSRR. Jego wstawki o tym, że ZSRR to Rosja i inne mity o treści wewnętrznej tylko potwierdzają treści propagandowe.Szkoda, że ​​są tu obecne.
  Czy w taki dzień można obejść się bez polityki i podłych mitów?
 50. + 10
  May 9 2018
  Cytat: Terenin
  To od kiedy byli „Uprzejmi ludzie”. Forumowicze, Szczęśliwego Dnia Zwycięstwa! Powodzenia!

  Oto najbardziej uprzejma osoba - kwintesencja rosyjskiego ducha - siła, dobroć i sprawiedliwość!  SZCZĘŚLIWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA!
 51. +4
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Wielkiego Zwycięstwa, moi towarzysze!
  Pokój nam wszystkim! Czyste niebo nad głową! Szczęście!

  Nie mogę się powstrzymać od zamieszczenia mojego ulubionego zdjęcia:
 52. Komentarz został usunięty.
 53. Kot
  0
  May 9 2018
  Pamiętam; Dziadek powiedział: szliśmy 12 godzin. Potem skończyło się paliwo. Zbiornika nie można przenosić. Nie ma skorup. Co byś zrobił?
  Przewiduję, że zajmiesz pozycje obronne. I jak długo byś to wytrzymał?
 54. Komentarz został usunięty.
 55. +3
  May 9 2018
  Facebook dwukrotnie zablokował konto dziennikarza VGTRK Andrieja Miedwiediewa za wpis o jego przemówieniu w Bundestagu. Tekst jest znakomity iw dobrym sensie bardzo rosyjski, dlatego warto go przeczytać.

  „Gdybym miał przemawiać w Bundestagu, jak chłopiec Kola, prawdopodobnie powiedziałbym te słowa:
  - Drodzy posłowie. Dziś zobaczyłam cud. A ten cud nazywa się Niemcami. Szedłem do ciebie i patrzyłem na piękne berlińskie ulice, na ludzi, na cudowne zabytki architektury, a teraz stoję tutaj i patrzę na ciebie. I rozumiem, że to wszystko jest cudem. Że wszyscy urodziliście się i mieszkacie w Niemczech. Dlaczego tak myślę? Bo biorąc pod uwagę to, co zrobili z nami wasi żołnierze, na terenach okupowanych żołnierze Armii Czerwonej mieli pełne moralne prawo do zniszczenia całego narodu niemieckiego.

  Zostawić spalone pole, ruiny i tylko akapity podręczników w miejsce Niemiec przypominałyby nam, że kiedyś był taki kraj. Prawdopodobnie nie pamiętasz wszystkich szczegółów zawodu, ale nie jest to konieczne. Przypomnę tylko, co żołnierze Wehrmachtu i SS zrobili dzieciom sowieckim. Zostali rozstrzelani. Często na oczach rodziców. Lub odwrotnie, najpierw strzelali do ojca i matki, a potem do dzieci.

  Twoi żołnierze gwałcili dzieci. Dzieci palono żywcem. Wysłano ich do obozów koncentracyjnych. Gdzie zabrali swoją krew, by zrobić serum dla twoich żołnierzy. Dzieci były głodzone. Dzieci zostały zjedzone na śmierć przez waszych pasterzy. Dzieci były używane jako cele. Dzieci były brutalnie torturowane dla zabawy.

  Albo oto dwa przykłady. Oficer Wehrmachtu nie mógł spać przez dziecko, wziął go za nogę i rozbił głową o róg pieca. Wasi piloci na stacji Łyczkowo zbombardowali pociąg, którym próbowali zabrać dzieci na tyły, a potem wasze asy goniły przestraszone dzieciaki, strzelając do nich na gołym polu. Zginęło dwa tysiące dzieci.

  Za to, co zrobiłeś z dziećmi, powtarzam, Armia Czerwona mogła całkowicie zniszczyć Niemcy wraz z jej mieszkańcami. Miała pełne prawo moralne. Ale nie zrobiła tego.
  Czy tego żałuję? Oczywiście nie. Kłaniam się przed stalową wolą moich przodków, którzy znaleźli w sobie niesamowitą siłę, by nie stać się tym samym bydłem, jakim byli żołnierze Wehrmachtu.

  Na sprzączkach żołnierzy niemieckich było napisane „Bóg jest z nami”. Ale byli stworzeniami z piekła i sprowadzili piekło na naszą ziemię. Żołnierze Armii Czerwonej byli członkami Komsomola i komunistami, ale naród sowiecki okazał się znacznie bardziej chrześcijaninem niż mieszkańcy oświeconej, religijnej Europy. I nie zemścili się. Byli w stanie zrozumieć, że piekło nie może być pokonane przez piekło.
  Nie powinieneś prosić nas o przebaczenie, ponieważ osobiście nie jesteś za nic winny. Nie możesz być odpowiedzialny za swoich dziadków i pradziadków. A potem tylko Pan przebacza. Ale powiem szczerze – dla mnie Niemcy to na zawsze obcy, obcy naród. Nie dlatego, że osobiście jesteś zły. To we mnie krzyczy ból dzieci spalonych przez Wehrmacht. I będziesz musiał pogodzić się z tym, że przynajmniej moje pokolenie - dla którego pamięć wojny to nagrody po dziadku, jego blizny, jego przyjaciele z pierwszej linii - tak cię tak odbiorą.

  Co będzie dalej, nie wiem. Być może po nas przyjdą mankurci, którzy o wszystkim zapomną. I wiele dla tego zrobiliśmy, sami dużo schrzaniliśmy, ale mam nadzieję, że nie wszystko stracone dla Rosji.

  Oczywiście musimy współpracować. Rosjanie i Niemcy. Musimy wspólnie rozwiązywać problemy. Walcz z ISIS i buduj gazociągi. Ale będziesz musiał zaakceptować jeden fakt: nigdy nie pokutujemy za naszą Wielką Wojnę. A tym bardziej o zwycięstwo. A jeszcze bardziej przed tobą. W każdym razie, powtarzam, moje pokolenie. Bo wtedy uratowaliśmy nie tylko siebie. Uratowaliśmy cię przed tobą. I nawet nie wiem, co jest ważniejsze”.

 56. 0
  May 9 2018
  Szczęśliwego Dnia Wielkiego Zwycięstwa wszystkim członkom forum! To główne prawdziwie narodowe święto!

  „Pułk Nieśmiertelności” w Odincowie.
 57. Komentarz został usunięty.
 58. Komentarz został usunięty.
 59. 0
  May 9 2018
  Wesołych Świąt, szczęśliwego Dnia Zwycięstwa wszystkim!!
 60. 0
  May 9 2018
  Wszystko ze wspaniałymi wakacjami! nie mogłem wcześniej
 61. 0
  May 9 2018
  Teraz słucham Interu 2015 i dzielę go na Rosjan i Ukraińców, a oni praktycznie osiągnęli swój cel. Ale piszę do nich. Naród radziecki jest niepodzielny bez względu na to, jak bardzo chce nas podzielić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 62. 0
  May 10 2018
  Tak, wszystko jest w porządku. Styl, hasło, przepych i brawura przemówień.

  Ale nieśmiało zasłaniając Mauzoleum
  Odważnie opluwaliśmy historię
  Nie troszczy się o dziadków i dzieci
  Ci, którzy oddali swoje ciała za Ojczyznę.

„Prawy Sektor” (zakazany w Rosji), „Ukraińska Powstańcza Armia” (UPA) (zakazany w Rosji), ISIS (zakazany w Rosji), „Dżabhat Fatah al-Sham” dawniej „Dżabhat al-Nusra” (zakazany w Rosji) , Talibowie (zakaz w Rosji), Al-Kaida (zakaz w Rosji), Fundacja Antykorupcyjna (zakaz w Rosji), Kwatera Główna Marynarki Wojennej (zakaz w Rosji), Facebook (zakaz w Rosji), Instagram (zakaz w Rosji), Meta (zakazany w Rosji), Misanthropic Division (zakazany w Rosji), Azov (zakazany w Rosji), Bractwo Muzułmańskie (zakazany w Rosji), Aum Shinrikyo (zakazany w Rosji), AUE (zakazany w Rosji), UNA-UNSO (zakazany w Rosji Rosja), Medżlis Narodu Tatarów Krymskich (zakazany w Rosji), Legion „Wolność Rosji” (formacja zbrojna, uznana w Federacji Rosyjskiej za terrorystyczną i zakazana)

„Organizacje non-profit, niezarejestrowane stowarzyszenia publiczne lub osoby fizyczne pełniące funkcję agenta zagranicznego”, a także media pełniące funkcję agenta zagranicznego: „Medusa”; „Głos Ameryki”; „Rzeczywistości”; "Czas teraźniejszy"; „Radiowa Wolność”; Ponomariew; Sawicka; Markiełow; Kamalagin; Apachonchich; Makarevich; Niewypał; Gordona; Żdanow; Miedwiediew; Fiodorow; "Sowa"; „Sojusz Lekarzy”; „RKK” „Centrum Lewady”; "Memoriał"; "Głos"; „Osoba i prawo”; "Deszcz"; „Mediastrefa”; „Deutsche Welle”; QMS „Węzeł kaukaski”; "Wtajemniczony"; „Nowa Gazeta”