Projekt BMMP od Omsktransmash: wstępny wygląd i nieznana przyszłość

32
Ze względu na specyficzne warunki i zadania Korpus Piechoty Morskiej może potrzebować wyspecjalizowanych opancerzonych wozów bojowych. Kilka lat temu okazało się, że rozwój takich próbek rozpoczął się w naszym kraju. Dopiero niedawno pojawiły się nowe informacje o wynikach badań w tym zakresie. Całą prezentację na temat wyglądu tzw. ujednolicona platforma dla marines.

Już w 2013 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o planach Departamentu Obrony stworzenia specjalistycznego pojazdu opancerzonego dla Korpusu Piechoty Morskiej, który w pełni spełniałby jego specjalne wymagania. Rozpoczęły się nowe projekty, a w 2015 roku na Międzynarodowych Targach Obrony Morskiej pokazano zdalnie sterowany model przyszłego bojowego wozu piechoty. Jednak później okazało się, że w pewnym momencie MON wstrzymało ten obiecujący program, ale część jego uczestników kontynuowała prace z własnej inicjatywy.

Na początku kwietnia w prasie pojawiły się informacje o przyszłym rozwoju pełnoprawnego projektu „morskiego” bojowego wozu piechoty. Bez odniesienia do urzędników stwierdzono, że taki projekt przewidywał nowy Państwowy Program Zbrojeń. Na początku maja pojawiły się nowe informacje na ten temat. Na znanym forum „Odwaga” zamieścili dokument korporacji badawczo-produkcyjnej „Uralvagonzawod” zatytułowany „Ujednolicona platforma bojowa”, przedstawiający aktualną wersję wyglądu takiego sprzętu.

Jak wynika z dokumentu, prace badawcze mające na celu określenie wyglądu przeprowadzili specjaliści z JSC Omsktransmash, który jest częścią Uralvagonzavod. Ponadto Centrum Badawczo-Produkcyjne „Inżynieria specjalna” (NPC SM) na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. M.V. Baumana. Obie organizacje wspólnie opracowały dość ciekawą i obiecującą wersję obiecującego pojazdu opancerzonego.

Zgodnie z prezentacją, przesłanki powstania nowego projektu są związane z aktualnym stanem rzeczy w dziedzinie technologii dla marines. Szereg zagranicznych krajów jest uzbrojonych w tego typu specjalistyczne pojazdy opancerzone, a jednostki rosyjskie używają sprzętu z rodzin BTR-80 i BMP-3. Ogólnie rzecz biorąc, podczas rozwiązywania przydzielonych misji bojowych pojazdy krajowe znacznie ustępują zagranicznym pod względem prędkości na wodzie. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych powstają nowe modele, które mogą zwiększyć potencjał Korpusu Piechoty Morskiej. Obiecująca ujednolicona platforma oferowana przez rosyjskich projektantów ma być odpowiedzią na zagraniczne sukcesy.Stwierdzono, że najwyższe cechy bojowe i operacyjne powinien wykazywać gąsienicowy pojazd bojowy Korpusu Piechoty Morskiej (BMMP) z kombinowanym karabinem maszynowym i uzbrojeniem armatnim oraz dość dużym przedziałem wojskowym. Ponadto, aby uzyskać wysoką wydajność, konieczne jest wprowadzenie kilku nowych rozwiązań tego czy innego rodzaju. Ponadto konieczne jest opracowanie nie konkretnej maszyny, ale uniwersalnej platformy nadającej się do wykorzystania w różnych rolach.

Projekt koncepcyjny Omsktransmash proponuje budowę gąsienicowego pojazdu opancerzonego o charakterystycznym kształcie kadłuba, który daje najlepsze osiągi na wodzie. Należy użyć potężnej elektrowni i specjalnego sprzętu do pływania. Prezentowane zdjęcia przedstawiają nadwozie z rozpoznawalną przednią częścią w kształcie klina, skojarzoną z pionowymi bokami i poziomym dachem ze skośnymi sekcjami bocznymi. Z przodu kadłuba proponuje się umieszczenie jednego przedziału sterowniczego ze wszystkimi miejscami pracy załogi. Za nim, na dachu, powinieneś zainstalować moduł bojowy wymaganego typu. Centralny przedział kadłuba znajduje się pod elektrownią o wystarczającej mocy, a na rufie powinien znajdować się desant (w wersji BMP) lub inny ładunek.

Kadłub proponuje się zmontować z opancerzonego stopu aluminium z warstwą poszycia. Część zewnętrznych części nadwozia i podwozia również musi być pokryta powłoką ze stali nierdzewnej. Rzut przedni kadłuba powinien chronić przed pociskami podkalibrowymi 30 mm z odległości strzelania 300 m. Boki są chronione przed pociskami 12,7 mm z odległości 100 m. Odporność na miny - do 6 kg pod gąsienicą . Projekt przewiduje również instalację kompleksu ochrony czynnej Arena-M, obejmującego całą przednią półkulę.Aby uzyskać wysokie osiągi jezdne na lądzie i na wodzie, BMMP potrzebuje mocnego silnika. Zgodnie z prezentacją samochód musi być wyposażony w silnik turbogazowy o mocy do 1500-2500 KM. Wraz z częścią przekładni powinien znajdować się w centrum ciała. Za pomocą wałów Cardana proponuje się dostarczanie mocy do przedniego hydromechanicznego zespołu przekładniowego połączonego z kołami napędowymi napędu gąsienicowego, a także do pary rufowych armatek wodnych.

Proponuje się zastosowanie podwozia z pięcioma kołami jezdnymi z każdej strony. Wymagane jest niezależne, sterowane zawieszenie, które umożliwia zmianę położenia rolek. W przedniej części podwozia powinny znajdować się koła napędowe, w tylnej prowadnice z gąsienicowym mechanizmem napinającym. Do poruszania się po wodzie można użyć dwóch rufowych armatek wodnych.

Jednym z celów obiecującego projektu jest znaczne zwiększenie prędkości na wodzie. Aby to zrobić, nadwozie i podwozie muszą mieć kilka dodatkowych urządzeń i funkcji. Tak więc po wyjściu z wody maszyna musi odchylić dziobowy deflektor wody, a także opuścić przednią owiewkę osłaniającą podwozie. Po podniesieniu rolek i podniesieniu gąsienicy podwozie od spodu należy przykryć specjalnymi uchylnymi płytami dolnymi. Wreszcie rufa przewiduje instalację kolejnej osłony: w pozycji złożonej powinna znajdować się na poziomie dachu, a w pozycji roboczej powinna opadać na dno.

Po takiej procedurze, która według obliczeń trwa nie więcej niż 50 s, BMMP jest w stanie poruszać się z dużą prędkością w trybie szybowcowym. Obecność kilku osłon do minimum zmniejsza opór otoczenia, zwiększając wydajność jazdy.Projekt Omsktransmash przewiduje stworzenie uniwersalnej platformy nadającej się do wykorzystania w różnych celach. Na jego podstawie proponuje się przede wszystkim budowę specjalistycznego bojowego wozu piechoty dla marines. Ponadto możliwe jest opracowanie wozu dowodzenia i kierowania, bojowego wozu rozpoznawczego, samobieżnego uchwytu artyleryjskiego, samobieżnego kompleksu przeciwpancernego lub pojazdu obrony przeciwlotniczej. Dzięki wspólnemu podwoziu będą mogły pracować w tych samych formacjach bojowych, a dodatkowo uprości to wspólne działanie.

Za głównego przedstawiciela hipotetycznej rodziny pojazdów uważany jest pojazd bojowy Korpusu Piechoty Morskiej. W tej wersji platforma uniwersalna powinna być wyposażona w moduł bojowy spełniający wymagania klienta, a także posiadać przestronną rufową komorę wojskową. Wymiary tych ostatnich pozwalają na umieszczenie 10 siedzeń (5 z każdej strony w układzie twarzą w twarz) do lądowania z dostępem przez rampę rufową lub górne włazy. Ciekawe, że obecny projekt pozwala na użycie różnych jednostek i modułów bojowych.

Jeden ze slajdów prezentacji wskazuje, że BMMP może nosić załogową wieżę Bachcza z armatami 100 mm i 30 mm, karabinem maszynowym i pociskami lub zdalnie sterowane moduły z karabinami maszynowymi różnych kalibrów lub karabinami małego kalibru. Szczególnie interesujący jest moduł Kinzhal, wyposażony w automatyczne działo 57 mm. Powinien pokazywać najwyższą wydajność, dlatego na większości zdjęć BMMP jest pokazywany z takim sprzętem.

Produkt "Dagger" to zdalnie sterowany system instalowany na poszyciu kadłuba i zajmujący minimalną objętość wewnątrz podwozia podstawowego. Główny bronie taki moduł to 57-mm armata o szybkostrzelności 80 strzałów na minutę. Istnieje również współosiowy karabin maszynowy PKTM. Konstrukcja modułu zapewnia wszechstronne celowanie z kątami elewacji od -5° do +60°, co daje pewne możliwości zwalczania celów powietrznych. Moduł wyposażony jest w parę jednostek optoelektronicznych do monitorowania terenu i namierzania broni.Amunicja głównego działa obejmuje istniejące pociski odłamkowo-burzące i przeciwpancerne. Deklaruje się również możliwość stworzenia pocisku przeciwpancernego podkalibrowego, kierowanego pocisku z głowicą odłamkowo-burzącą lub produktu z programowalną detonacją. Według JSC "Omsktransmash", BMMP z modułem "Dagger" będzie w stanie uderzać w cele naziemne, przybrzeżne lub powietrzne na odległości do 10-15 km.

Proponuje się podłączenie modułu bojowego do cyfrowego systemu sterowania. Dane z zabytków, systemu nawigacyjnego itp. powinien trafić do cyfrowego systemu komputerowego i zautomatyzowanych stanowisk pracy dowódcy i działonowego. Załoga z kolei kontroluje napędy pickupów i broń. System sterowania bronią wchodzi w skład pokładowego systemu informacyjno-sterującego. Pozostałe elementy tego ostatniego muszą monitorować stan techniczny pojazdu, a także zapewniać wymianę danych zarówno wewnątrz BMMP, jak i z innym sprzętem na polu walki.

Własna załoga zunifikowanej platformy w wersji podstawowej powinna składać się z trzech osób. Wszystkie umieszczone są w dziobie kadłuba, we wspólnym przedziale mieszkalnym i posiadają włazy w dachu. Projekt BMMP przewiduje 10 miejsc dla spadochroniarzy. Inne modele sprzętu opartego na platformie mogą mieć inny skład załogi z inną lokalizacją.

Według opublikowanych danych nowy typ bojowego wozu piechoty powinien wyróżniać się wybitnymi wymiarami i masą. Całkowita długość jest określona na 10,5 m przy szerokości 3,4 mi wysokości 3,4 m. Szacowana masa bojowa to 35 t. W zależności od parametrów silnika moc jednostkowa może przekroczyć 40-42 KM. za tonę. Dzięki temu maksymalna prędkość na lądzie wyniesie 75 km/h, na wodzie – rekord dla pojazdów krajowych 37 km/h. Zasięg na lądzie liczony jest na poziomie 300 km, na wodzie trzykrotnie mniej.Ochrona antykorozyjna konstrukcji pojazdu opancerzonego, wyposażenia okrętowego, stosowanych materiałów i technologii powinna zapewnić wysoką wydajność. Deklarowana możliwość pracy w temperaturach powietrza od -60°C do +50°C. Żywotność - ponad 10 lat, podlega renowacji w ramach remontu kapitalnego.

Znane są również wyniki przeprowadzonych prac badawczych. Przede wszystkim zalety podwozia gąsienicowego zostały ustalone podczas pracy w teatrach operacji wojskowych charakterystycznych dla oddziałów przybrzeżnych rosyjskiej marynarki wojennej. Ponadto powstał ogólny wygląd obiecującej uniwersalnej platformy i wozu bojowego korpusu morskiego, który spełnia obecne wymagania dowództwa.

JSC „Omsktransmash” wraz z SPC SM PI MSTU. Bauman są gotowe do rozpoczęcia prac rozwojowych nad nowym tematem. Badania powinny zakończyć się w przyszłym roku, po czym autorzy nowej koncepcji są gotowi do rozpoczęcia pełnoprawnego projektowania. Prace projektowe dotyczą 2020-22. Od 2023 roku możliwe jest uruchomienie masowej produkcji obiecującego sprzętu w wymaganych ilościach. Wydanie pojazdów opancerzonych z ich późniejszym wsparciem technicznym „Omsktransmash” jest gotowe do przejęcia.

***

Jak wynika z ostatnich doniesień, ogólny wygląd jednej z opcji obiecującego bojowego wozu piechoty dla marines został już określony. Jeśli ten projekt zostanie opracowany, prace rozwojowe rozpoczną się w najbliższej przyszłości, a do połowy następnej dekady wojska przybrzeżne rosyjskiej marynarki wojennej będą mogły opanować zupełnie nowy sprzęt. Znane dane pokazują, że pojawienie się seryjnych bojowych wozów piechoty może mieć najbardziej zauważalny wpływ na potencjał Korpusu Piechoty Morskiej w różnych operacjach.Na początku opublikowanej prezentacji Omsktransmash wspomina się o wielu zagranicznych próbkach sprzętu pływającego, w tym o eksperymentalnym wozie bojowym piechoty EFV / AAAV amerykańskiej konstrukcji. Głównym celem tego projektu, podobnie jak BMMP, było uzyskanie jak największej prędkości na wodzie. Dzięki zastosowaniu szeregu charakterystycznych rozwiązań i jednostek udało się podnieść prędkość do 46 km/h. Przy masie bojowej 36 ton EFV mógł zabrać na pokład 17 spadochroniarzy i wesprzeć ich ogniem z 30-milimetrowej armaty automatycznej.

Łatwo zauważyć, że rosyjska maszyna BMMP w pewnym stopniu przypomina amerykańskie opracowanie. W szczególności podejście do zapewnienia wysokich osiągów jest podobne i podobne środki są stosowane w celu zwiększenia opływowości na wodzie. Jednak znaczne podobieństwo obu opracowań można wytłumaczyć tymi samymi wymaganiami i brakiem szerokiego wachlarza użytecznych rozwiązań technicznych.

Należy zauważyć, że eksperymentalny EFV i hipotetyczny BMMP mają zauważalne różnice w wydajności. Tak więc amerykański model wyróżniał się większą pojemnością przedziału wojskowego i większą prędkością na wodzie. Jednocześnie wyraźną zaletą BMMP jest moduł bojowy kinzhal z działem 57 mm, który zapewnia przewagę nad znaczną liczbą nowoczesnych i obiecujących pojazdów opancerzonych.

Jest jednak jedna zasadnicza różnica. Amerykański projekt EFV został poddany próbom, ale został zamknięty z powodu nieakceptowalnych kosztów. Rosyjski rozwój tego samego rodzaju do tej pory istnieje tylko „na papierze”, a nawet wtedy tylko w postaci wstępnie zaprojektowanego wyglądu. Może to jednak dawać pewne korzyści, takie jak możliwość uwzględniania zagranicznych doświadczeń i zapobieganie występowaniu znanych już błędów.Wraz z optymistycznym rozwojem wydarzeń, nowe bojowe wozy piechoty w opisanej lub zmodyfikowanej formie będą mogły wejść do służby i zastąpić sprzęt dostępny dla wojsk przybrzeżnych. Według znanych danych rosyjscy marines mają obecnie do celów transportowych około 1400 opancerzonych wozów bojowych. Podstawą tego parku są transportery opancerzone BTR-80 i BTR-82; istnieje mniejsza liczba bojowych wozów piechoty BMP-2. Nietrudno sobie wyobrazić, ile trzeba kupić zaawansowanego sprzętu, aby całkowicie zastąpić istniejące modele. Dzięki temu siły zbrojne będą mogły czerpać wszystkie korzyści z budowy zunifikowanych platform.

Oczywiście szybkie amfibie opancerzone są potrzebne Korpusowi Piechoty Morskiej do wykonywania tzw. lądowanie poza horyzontem. Zgodnie z aktualnymi trendami i pomysłami w takich operacjach powinny być wykorzystywane uniwersalne okręty desantowe. Jednak w rosyjskiej marynarce wojennej nie ma jeszcze okrętów tej klasy, co prowadzi do pewnych problemów w kontekście projektów BMMP; zarówno pod względem ich konieczności, jak i przyszłej eksploatacji urządzeń seryjnych.

W proponowanej formie projekt BMMP firmy Omsktransmash i Specjalistycznego Centrum Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii wygląda ciekawie, ale jego realne perspektywy wciąż pozostają pod znakiem zapytania. Bieżące prace trwają z własnej inicjatywy i bez nakazu MON. Może to wskazywać, że w tej chwili wojsko nie jest zainteresowane uzyskaniem specjalistycznego bojowego wozu piechoty dla wojsk przybrzeżnych, a zatem ciekawy rozwój nie ma realnej przyszłości. Jednak dowództwo może zmienić zdanie i w tym przypadku branża nie będzie już musiała poświęcać czasu na wstępne opracowanie projektu.

Tak czy inaczej rosyjski przemysł zbrojeniowy zakończył rozpoczęte już prace badawcze i zaproponował dość ciekawą wersję pojazdu opancerzonego ze specjalną rolą. Dalsze losy tego projektu są teraz w rękach Ministerstwa Obrony. Jeśli przywódcy wojskowi zatwierdzą projekt inicjatywy, marines będą mogli liczyć na gwałtowny wzrost swojego potencjału. W przeciwnym razie będzie musiała skorzystać z dostępnych pojazdów o ograniczonych możliwościach amfibii. Jednak w tym przypadku zaproponowane pomysły i rozwiązania będą mogły znaleźć zastosowanie w innych projektach.

Na podstawie materiałów z witryn:
https://rg.ru/
https://flotprom.ru/
http://ria.ru/
http://otvaga2004.mybb.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.ru/
Nasze kanały informacyjne

Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.

32 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 10
  May 11 2018
  Shaw!? Ponownie? Pancerz to bzdura, ale nasze czołgi są szybkie!? Ale unosi się… jak samo „to”. Spójrz, jak biedni Syryjczycy są zboczeni, próbując dać swojej technologii przynajmniej jakieś bezpieczeństwo! A rogi są przyspawane i zbrojenie, i są wyłożone cegłami, i są drapowane kratami ... I znowu płyniemy .....
  1. +7
   May 11 2018
   Zgadzam się, absolutna bezużyteczna bzdura z serii Octopus dla Sił Powietrznodesantowych.. W najbliższych dziesięcioleciach nie będzie lądowań, lądowań na niewyposażonym wybrzeżu, jak dekady wcześniej.. (Nie pamiętam ostentacyjnego lądowania w Iraku.) operacja lądowania zawsze opiera się na jednej rzeczy, a mianowicie na logistyce! Dziś na Ziemi nie ma wroga, który zapłaciłby za ten proces, dla słabych jest zbędny, dla silnych zabraknie sił i środków (kosztowny sprzęt i szkolenie personelu w wymaganych ilościach)..
   1. 0
    May 13 2018
    nie zgadzam się o bezużyteczność
    ale są pytania o sam samochód
    na przykład, jak powietrze dostaje się do środka podczas pływania?
    Czy ona nigdy nie zalewa jej falą? Powiedziałbym, że ta jednostka jest w stanie pływać tylko w jeziorze, a na wybrzeżu wymagana jest wyporność 2-3 punktów sztormowych.
    wydaje mi się, że wieża podczas podróży jest bardzo ograniczona, gotowa do walki -
    nisko położone instrumenty strzelca.
    wreszcie, dlaczego działo 57mm?
    czy mamy prace nad zbroją podczas lądowania?
    moim zdaniem pistolet jest o wiele bardziej przydatny niż na BMP3 czy na amerykańskiej maszynie pływającej.
    1. 0
     May 13 2018
     Cytat z yehat
     nie zgadzam się o bezużyteczność

     Główne pytanie brzmi, co to jest? Po co marnować energię i pieniądze, jeśli ta BT NIGDY nie jest stosowana zgodnie z tą koncepcją? A jednocześnie ucierpią inne cechy BT, podobne rzeczy działy się przy produkcji sprzętu dla Sił Powietrznych, tam wszystko jest ostrzone do lądowania na spadochronie, ale w rzeczywistości BT działa w 100% jak BT strzelców zmotoryzowanych, ponosząc straty z powodu swojej specjalizacji ..
     1. 0
      May 13 2018
      tutaj trzeba poszukać specjalistów ze Sztabu Generalnego - co widzą w doktrynie.
    2. +1
     May 14 2018
     Teraz moda na 57 mm ... zażądać
     Daj moc wszystkim… i nawet kierowanym pociskiem, prawie jak Excalibur… Nikt nie chce myśleć o cenie takiego pocisku… Dla obrońców tego kalibru lepiej strzelić jedną odpowiedź na wszystko, ale zdecydowanie niż 5-10 raz, ale przeszło… Tyle, że nikt nie może powiedzieć, że precyzyjny pocisk będzie wielokrotnie celniejszy niż konwencjonalny. Mówią też, że ze względu na wysoką celność szybkostrzelność działa 30mm nie jest potrzebna... zażądać Główna moc .... Więc niedługo pobiegniemy ze sprytnym pistoletem naładowanym inteligentnymi i pięknymi nabojami ... lol
    3. 0
     28 kwietnia 2019
     Przypuszczam, że siłą - fajka jak na łodzi podwodnej + wentylator odśrodkowy. Możliwość podniesienia o półtora metra, dodatkowo rurka do snorkelingu może służyć jako maszt do KAZ.
 2. +5
  May 11 2018
  turbina o mocy 2500 KM dla helikoptera nie mogą stworzyć VK-2500 o mocy nie większej niż 2400 KM. w trybie startu, chyba że zwróci się do Bogusława.
  Ogólnie, gdzie zamierzasz pływać w tym samochodzie? Z Krymu do Odessy? Jasne jest, co robi się w celu sprzedaży emiratom lub Iranowi.
  1. +2
   May 11 2018
   dla gramofonów powstał i jest produkowany seryjnie TV7-117S o mocy startowej 3000 KM. i maksymalny ciąg 3600 KM.
   1. +1
    May 11 2018
    Cytat z: Romario_Argo
    dla gramofonów powstał i jest produkowany seryjnie TV7-117S o mocy startowej 3000 KM. i maksymalny ciąg 3600 KM.

    117 ma maksymalną prędkość 3t, 3.6t w trybie awaryjnym tj. przez kilka sekund, potem gruntowny remont z wymianą wszystkiego.Chociaż w ogóle go nie ma, mówią, że postawią na IL-114, jeśli będą pieniądze, ale trzymaj się.Na razie jest tylko VK2500 i to wszystko.
    1. +1
     May 11 2018
     United Engine Corporation (część Rostec State Corporation) rozpoczęła seryjną produkcję silników TV7-117 V do nowego śmigłowca Mi-38
     18.07.2016 https://sdelanounas.ru/blogs/80566/
     * seria B, będzie jeszcze mocniejsza (!)
     1. +1
      May 11 2018
      Cytat z: Romario_Argo
      United Engine Corporation (część Rostec State Corporation) rozpoczęła seryjną produkcję silników TV7-117 V do nowego śmigłowca Mi-38
      18.07.2016 https://sdelanounas.ru/blogs/80566/
      * seria B, będzie jeszcze mocniejsza (!)

      Zaczęliśmy produkować, ale jeszcze nie produkowaliśmy, tak jest teraz cały czas.
      1. +1
       May 13 2018
       mamy też tabletki rusnano do produkcji na początek
       jednak wynik jest zerowy.
  2. 0
   May 12 2018
   Omsk wykonał T80, więc mają doświadczenie w instalowaniu takich drygates, a ponadto śmigłowców tutaj zażądać
 3. 0
  May 11 2018
  Ciekawe, co powiedzą o tym sami marines, a nie ich dowódcy. żołnierz
  Cyryl - dzięki za do myślenia! dobry hi
 4. 0
  May 11 2018
  jeśli dla siebie, to niech pancerne aluminium sankcji będzie grubsze
 5. 0
  May 11 2018
  1) Rozwój inicjatywy
  2) Oczywiście wyjdzie bardzo drogo ze względu na silnik i większość unikalnych urządzeń nie produkowanych przez przemysł, aluminiowa zbroja jest również droższa niż stal ..., chcą też wyraźnie wbić moduł bojowy od najdroższego ....zresztą wojsko nie spieszy się z zamówieniem bo to naruszy standaryzację... jak konserwować i naprawiać te wszystkie moduły? tylko fabryka... czy możesz sobie wyobrazić obciążenie dostaw?
  3) Ogromne wymiary konstrukcji nie są odpowiednie dla wojska, będzie wielu przeciwników takiej maszyny ...
  Gdybyśmy opracowali tanią specjalistyczną maszynę lub zmodyfikowaną modyfikację istniejącego sprzętu, miałoby to sens…
 6. +2
  May 11 2018
  Nie nazywaj tych modułów „Zdalnie sterowanymi” – to absolutnie błędne! Najbliższa nazwa to moduł „bezzałogowy”, czyli wieża. Na rowerze przedni hamulec - klocki zdalnego sterowania ? :) Przywiązali linę do zejścia - i nazwali to pilotem! Główną różnicą między zdalnym sterowaniem jest możliwość przejścia do pozycji początkowej (przed walką), jak można zdalnie rozładować karabin szturmowy Kałasznikowa, nie tracąc nabojów? A może możesz przeładować broń bez osobistego udziału załogi?
 7. +3
  May 11 2018
  Statek dokujący + platformy poduszkowców zdolne do lądowania poza horyzontem w najkrótszym możliwym czasie oraz konwencjonalne pojazdy lądowe. Nie są wymagane drogie specjalistyczne BMMP do strugania.
  Dlatego Amerykanie zrezygnowali z drogiego projektu.
  1. 0
   May 11 2018
   Cytat: DimerVladimer
   Statek dokujący + platformy poduszkowców zdolne do lądowania poza horyzontem w najkrótszym możliwym czasie oraz konwencjonalne pojazdy lądowe. Nie są wymagane drogie specjalistyczne BMMP do strugania.

   Hehehehe… jak pokazało doświadczenie Stanów Zjednoczonych – nawet jeśli jest to wymagane. Cały program EFV rozpoczął się od uświadomienia sobie prostego faktu: LCAC to bardzo duża rzecz, a przy rozsądnych rozmiarach komór dokujących UDC / DVKD te łodzie wystarczą tylko na czołgi i inny ciężki sprzęt. A piechota albo będzie musiała być dostarczona helikopterami / „ospreyami” i walczyć na wybrzeżu bez opancerzenia, czekając na wypuszczenie LCAC, albo walczyć z odrobiną swojego pancerza i kilkoma czołgami. Lądowanie na LVTP z LCAC to znakomita perwersja. uśmiech Dlatego marines nakazali opracowanie szybkiego bojowego wozu piechoty amfibii, który byłby w stanie dotrzeć do wybrzeża bez pomocy LCAC iz porównywalną prędkością, transportując piechotę i wspierając ją ogniem i pancerzem w bitwie.
   Cytat: DimerVladimer
   Dlatego Amerykanie zrezygnowali z drogiego projektu.

   Stało się drogie ze względu na zmniejszenie wolumenu zakupów. W początkowej skali koszt jednego EFV był całkiem normalny. A po tym, jak te same wydatki zostały rozrzucone na pięć razy mniej objętości - to naturalne, że EFV zaczął kosztować więcej niż "Abram"
   Dodatkowo do programu bardzo zachęcał zastępca sekretarza Marynarki Wojennej USA Robert O. Work, który będąc na stanowisku, powiedział, że w trakcie opracowywania EFV maszyna była moralnie przestarzała, ponieważ ze względu na zwiększenie zasięgu przybrzeżnego rakiet przeciwokrętowych, linia lądowania musiałaby zostać przesunięta jeszcze dalej od brzegu. W rezultacie zasięg EFV będzie niewystarczający do lądowania i walki na wybrzeżu lub powrotu na statek transportowy.
   Cóż, znowu krążą plotki, że zaprzęgnij konia i drżącą łanię w jeden wóz, czyli bojowy wóz piechoty wspierający piechotę ogniem i opancerzeniem oraz szybujący szybki transporter, Yankees nie mogli.
 8. +5
  May 11 2018
  Wszyscy opracowują bojowy wóz piechoty, z efektem szybowania, do czego potrzebne jest spokojne morze ... Do walki na lądzie jest to zły bojowy wóz piechoty, na morzu jest to przeciętna łódź. Z drugiej strony jesteśmy tak uparcie niechętni oddaniu żołnierzom piechoty morskiej od dawna gotowego BMP-3F, który sprawdził się dobrze, gdy został kupiony przez Indonezję dla swoich marines. Maszyna jest adaptacją klasycznego lądowego BMP-3 do wymogów lądowania piechoty morskiej, cechuje się zwiększonym marginesem wyporności i stabilności (zamontowanie deflektorów wody oraz teleskopowy wlot powietrza do zasilania silnika diesla). Dysponując prędkością na wodzie 10 km/h i czasem trwania do 7 godzin, z przebiegiem 3 punktów ekscytacji i możliwością strzelania na wodzie w 2 punktach, jest również doskonałym pojazdem bojowym na wybrzeżu, który nie można porównać z BMMP. Do 2015 roku Stany Zjednoczone opracowały EFV (ekspedycyjny pojazd bojowy) — 34-tonowy gąsienicowy, szybujący transporter opancerzony. Jego prędkość na wodzie dochodzi do 46 km/h, do szybowania maszyna wykorzystuje zasadę podobną do tej z BMMP. Jednak masowa produkcja EFV nigdy się nie rozpoczęła, ale podchwyciliśmy ten pomysł, a także nacisk na „lądowanie poza horyzontem”. Zacytuję słowa Iwana Skuratowa.
  Były dowódca wojsk przybrzeżnych (1987-1995), generał pułkownik Iwan Skuratow, powiedział korespondentowi TsVMP, że nie ma potrzeby kopiowania amerykańskich standardów, biorąc pod uwagę skromniejsze rosyjskie możliwości: „Mamy zupełnie inny teatr operacji, bardziej defensywnych. Rosja nie potrzebuje takich operacji desantowych - mówi Skuratow.
  "Lądowanie poza horyzontem jest piękne, ale mało skuteczne. Kraje z rozwiniętymi siłami powietrznymi lub systemami rakietowymi i artyleryjskimi są w stanie zatapiać okręty desantowe nawet z takiej odległości, więc amerykańska metoda lądowania nadaje się tylko do obalania budzących sprzeciw reżimów w „republikach bananowych”. Nawet ta sztuczka nie zadziała w KRLD” – dodał generał pułkownik Skuratow.
  Zdjęcie przedstawia potwora EFV, który tak zainspirował naszych programistów, mimo że nie mamy odpowiednika Korpusu Piechoty Morskiej, ogromnej floty amfibii z UDC (a także ogólnie potężnej floty powierzchniowej), taktyki ekspedycji kolonialnej działania wojenne.
  1. +2
   May 11 2018
   Cytat z Perse.
   Zdjęcie przedstawia potwora AVF, który tak bardzo zainspirował naszych programistów, mimo że nie mamy odpowiednika Korpusu Piechoty Morskiej, ogromnej floty amfibii z UDC (a także ogólnie potężnej floty powierzchniowej), taktyki ekspedycyjnej działania wojenne.

   Wydaje mi się, że niektórzy oficerowie marynarki wciąż marzą o wyprawie na Bosfor: o tym, jak nasze szybkie bojowe wozy piechoty wjadą do Morza Czarnego na Krymie, jak sami rzucą się do Cieśniny (bez żadnego bezbożnego UDC tam), jak wróg zejdzie na brzeg - tutaj przeciwnik i koniec nadejdzie. A przeciwnik nie będzie w stanie nic zrobić - bo nasza armia jest niezliczona i nie może zatopić każdego BMP. uśmiech
   1. +3
    May 11 2018
    Poza esencją Twojego komentarza, drogi Aleksiej RA, bardzo podobał mi się „stary imperialny” styl przedstawiania myśli tak , bezbłędnie nawiązując do tamtych, niestety, bezpowrotnie minionych czasów, kiedy takie lokalne „wyprawy” po Bosfor i Dardanele miały hipotetycznie szansę powodzenia w dłuższej perspektywie… ech, marzenia! mrugnął
    hi
   2. 0
    May 11 2018
    I nie może nic zrobić. Po zmasowanym ataku Kaliberem będzie musiał tylko się poddać, a pływające wozy piechoty są do popisu. śmiech
  2. +4
   May 11 2018
   Drogi towarzyszu Per se, w pełni popieram twój komentarz dobry i uważam BMP-3f za najbardziej optymalny wariant morskiego pojazdu opancerzonego na wszystkie „okazje”!
   Szybowiec pancerny jest bardzo drogi (w kryterium koszt/efektywność dominuje koszt) i bardzo specyficzny „produkt”, o wąskim zakresie, choć bardzo ciekawy pod względem taktycznych możliwości, które się otwierają… ale jeśli wybierz „albo-albo”, to zdecydowanie BMP-3f. moim zdaniem
   hi
   1. +1
    May 11 2018
    ale wyobraźcie sobie - zasadził spadochroniarzy w Sewastopolu i wysłał swoich krewnych do Stambułu, aby szturmowali takie gadżety))) biznesem kompleksu wojskowo-przemysłowego jest oferowanie armii wszelkiego rodzaju gadżetów, dzwonków i gwizdków; interes armii polega na tym, aby zacząć niepotrzebne)) to, nawiasem mówiąc, zdrowy obraz. Z "Terminatorem" się okazało
   2. 0
    May 11 2018
    hi Cześć
    Cytat: brzęczyk
    Drogi towarzyszu Per se, w pełni popieram twój komentarz dobry i uważam BMP-3f za najbardziej optymalny wariant morskiego pojazdu opancerzonego na wszystkie „okazje”!
    Szybowiec pancerny jest bardzo kosztowny:

    ... Dlatego konieczne jest założenie skrzydeł. uśmiech

    .,
   3. 0
    May 11 2018
    Cytat: brzęczyk
    , ... zdecydowanie BMP-3f. moim zdaniem
    hi

    hi ... wywiad z magazynem Export of Arms pod koniec 2015 roku, Pierwszy Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego Koncernu LLC "Corporate Management Company" "Zakłady Ciągnikowe" Albert Bakov, biuro projektowe LLC "Wołgograd budowa maszyn" firma „Wołgogradzka fabryka ciągników” („VMK „VgTZ”). Zauważył, że wymagania taktyczne i techniczne Korpusu Piechoty Morskiej są specyficzne i znacznie różnią się pod względem żeglowności od cech opracowanych przez projektantów pojazdów z Kurgan. Statki. Dla Korpusu Piechoty Morskiej jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. chcą uzyskać pojazd, który powinien chodzić po wodzie jak wodolot, zachowując jednocześnie cechy bojowego wozu piechoty do działań bojowych na wybrzeżu.” żołnierz

    https://bmpd.livejournal.com/2527550.html
 9. +2
  May 12 2018
  Projekt absolutnie frywolny, na poziomie pracy studenta, zarówno pod względem konstrukcyjnym - nie ma prawdziwego silnika, skrzyni biegów, armatek wodnych o deklarowanej mocy, wlotów powietrza, dróg wydechowych, jak i pod względem użytkowym - błędny opinia, że ​​prędkość podczas ofensywy na dobrze przygotowanej obronie wynosi 40 - 50 km/h, uchroni Cię to przed trafieniem pociskami z dział automatycznych, nie mówiąc już o precyzyjnie naprowadzanej amunicji. BMP-3F to prędkość, która wymaga kosztownych, pełnoprawnych prac badawczo-rozwojowych nad silnikiem, skrzynią biegów, armatkami wodnymi itp. A co z resztą - łatwa, cenna zdobycz dla wroga
 10. 0
  May 13 2018
  Sądząc po kształcie przedniego pancerza, który rykoszetuje pociskami pod dnem, to koryto można wyłączyć nawet pociskami odłamkowo-burzącymi.
 11. 0
  Stycznia 27 2019
  kolejna bzdura Cyryla ...
 12. 0
  2 kwietnia 2023
  Nasi marines od dawna potrzebują specjalistycznego sprzętu. Ale czy projekt BMMP firmy Omsktransmash i Centrum Badawczo-Produkcyjnego Special Engineering nadaje się do tej roli w proponowanej formie, jest dużym pytaniem.
  Uważam, że nasi marines potrzebują odpowiednika chińskiego ZBD-05. Myślę, że ta maszyna będzie kosztować mniej niż BMP.

„Prawy Sektor” (zakazany w Rosji), „Ukraińska Powstańcza Armia” (UPA) (zakazany w Rosji), ISIS (zakazany w Rosji), „Dżabhat Fatah al-Sham” dawniej „Dżabhat al-Nusra” (zakazany w Rosji) , Talibowie (zakaz w Rosji), Al-Kaida (zakaz w Rosji), Fundacja Antykorupcyjna (zakaz w Rosji), Kwatera Główna Marynarki Wojennej (zakaz w Rosji), Facebook (zakaz w Rosji), Instagram (zakaz w Rosji), Meta (zakazany w Rosji), Misanthropic Division (zakazany w Rosji), Azov (zakazany w Rosji), Bractwo Muzułmańskie (zakazany w Rosji), Aum Shinrikyo (zakazany w Rosji), AUE (zakazany w Rosji), UNA-UNSO (zakazany w Rosji Rosja), Medżlis Narodu Tatarów Krymskich (zakazany w Rosji), Legion „Wolność Rosji” (formacja zbrojna, uznana w Federacji Rosyjskiej za terrorystyczną i zakazana)

„Organizacje non-profit, niezarejestrowane stowarzyszenia publiczne lub osoby fizyczne pełniące funkcję agenta zagranicznego”, a także media pełniące funkcję agenta zagranicznego: „Medusa”; „Głos Ameryki”; „Rzeczywistości”; "Czas teraźniejszy"; „Radiowa Wolność”; Ponomariew; Sawicka; Markiełow; Kamalagin; Apachonchich; Makarevich; Niewypał; Gordona; Żdanow; Miedwiediew; Fiodorow; "Sowa"; „Sojusz Lekarzy”; „RKK” „Centrum Lewady”; "Memoriał"; "Głos"; „Osoba i prawo”; "Deszcz"; „Mediastrefa”; „Deutsche Welle”; QMS „Węzeł kaukaski”; "Wtajemniczony"; „Nowa Gazeta”