Przegląd wojskowy

Czas, aby Amerykanie zrozumieli: Chiny to nie ZSRR

35
Czas, aby Amerykanie zrozumieli: Chiny to nie ZSRRW kręgach politycznych, dyplomatycznych, naukowych Stanów Zjednoczonych często dyskutuje się pytanie: czy współczesne Chiny przypominają Związek Radziecki przed upadkiem? I czy USA powinny prowadzić taką samą politykę wobec Chin, jak wobec byłego ZSRR? Punkt wyjścia tego rozumowania jest następujący: Amerykanie mają nadzieję, że ich polityka w Chinach będzie tak samo skuteczna jak w Związku Radzieckim, ponieważ istnieje punkt widzenia, według którego upadek muru berlińskiego w 1989 r. i upadek ZSRR w 1991 roku reprezentuje zwycięstwo polityki Amerykanów w kierunku sowieckim i oznacza ich sukces w zimnej wojnie, która trwała ponad 40 lat.

Jednocześnie istnieje inny punkt widzenia, zgodnie z którym współczesne Chiny nie przypominają dawnego ZSRR, a polityka stosowana wcześniej wobec Związku Radzieckiego nie odniesie sukcesu w kierunku chińskim. Ten pogląd sugeruje, że stosunki chińsko-amerykańskie różnią się od stosunków radziecko-amerykańskich, a Chiny i Stany Zjednoczone nie stoją na progu nowej zimnej wojny.

Wszystkie te argumenty wskazują, że w okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone uważały ZSRR za głównego przeciwnika strategicznego. Dziś poszczególni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych stawiają Chiny i ZSRR na tym samym poziomie, co powoduje wzrost zainteresowania Amerykanów. Zrozumienie podobieństw i różnic między Chinami a ZSRR bezpośrednio wpływa na politykę USA wobec Chin, dlatego konieczne jest przeanalizowanie różnych sfer życia w Chinach i ZSRR i wyraźne pokazanie, że współczesne Chiny to nie ZSRR.

Chiny są partnerem Stanów Zjednoczonych, a ZSRR strategicznym przeciwnikiem

Po zakończeniu II wojny światowej ZSRR z sojusznika w walce z faszyzmem przekształcił się w strategicznego przeciwnika o wrogiej ideologii. Chiny przystąpiły do ​​ZSRR, wchodząc tym samym w konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi. W latach 60. w ubiegłym stuleciu stosunki między Chinami a ZSRR znacznie się pogorszyły, doszło nawet do konfliktu zbrojnego między tymi dwoma krajami. Groźna i agresywna polityka zagraniczna prowadzona przez ZSRR doprowadziła do jeszcze większej eskalacji stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Po wizycie prezydenta Nixona w ChRL w 1972 r. między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nawiązano przyjazne stosunki bez sojuszników i oba kraje zaczęły wspólnie przeciwstawiać się Związkowi Radzieckiemu. Przez kolejne 40 lat następowały wzloty i upadki w stosunkach między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale generalnie one nadal się rozwijały, przestrzeń wspólnych interesów obu krajów stale się poszerzała, co przyniosło realne korzyści ludności Chin , Stany Zjednoczone i cały świat. Dziś Chiny i Stany Zjednoczone aktywnie budują partnerstwa oparte na wzajemnym szacunku i korzyściach.

Wręcz przeciwnie, w dwudziestoletnim okresie poprzedzającym rozpad ZSRR, od 1972 do 1991 r., pomimo naprzemiennego ochłodzenia i odprężenia w stosunkach amerykańsko-sowieckich oraz różnego stopnia kontaktów i współpracy w takich dziedzinach, jak wojsko. lotnictwo, bezpieczeństwo, gospodarka i handel, kultura – kraje nie były w stanie osiągnąć poziomu strategicznego partnerstwa i interakcji. Porozumienia zawarte przez Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki były konieczne, aby odstraszyć przeciwnika w celu samodzielnego osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W okresach konfrontacji USA i ZSRR aktywnie zwiększały swój potencjał militarny i przygotowywały się do wojny, aby przystąpić do walki o dominację nad światem; W chwilach odwilży państwa wykorzystywały osobistą dyplomację i negocjacje parytetowe między głowami państw, aby zredukować broń strategiczną, zmniejszyć ryzyko wojny i uciekać się do „pojednawczej” retoryki w celu osłabienia rywala i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Chińska polityka reform i otwarcia się powiodła, a kolejne reformy w ZSRR zawiodły.

Początek polityki reform i otwarcia w Chinach praktycznie zbiegł się z oficjalnym nawiązaniem stosunków między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Przez 30 lat reformy w Chinach szły od wsi do miasta, od małych do dużych, rozwijając się i pogłębiając nieustannie w takich obszarach, jak system gospodarczy i polityczny, demokracja i rządy prawa, aż w końcu doprowadziły do ​​powstania socjalistycznej gospodarki rynkowej.

Polityka otwartości na zewnątrz przyniosła wielki sukces i w praktyce umożliwiła realizację strategicznego kursu „na zewnątrz” i zapewniła ciągły postęp nie tylko w zakresie handlu zagranicznego, przyciągania inwestycji zagranicznych, zaawansowanej technologii i wiedzy, ale także w zakresie chińskich inwestycji za granicą. W miarę pogłębiania się polityki reform i otwarcia w Chinach dialog i partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w takich dziedzinach, jak handel i gospodarka, a także inwestycje, stale się rozwijały, co odgrywało ważną rolę stymulującą rozwój gospodarek. obu krajów oraz stworzenie mechanizmu wzajemnie korzystnej współpracy.

Pierwsze próby przeprowadzenia reform gospodarczych rozpoczęły się w ZSRR w latach 50. XX wieku i praktycznie żadna z nich nie powiodła się. W połowie lat 80., kiedy problemy rozwoju wewnętrznego narastały przez długi czas, na przykład stagnacja gospodarcza, spadek poziomu dochodów ludności itp., Osiągnęły pełny poziom, Związek Radziecki wymyślił ambitne plany kompleksowych reform i, opierając się na „nowym myśleniu” » w dziedzinie ekonomii, polityki, dyplomacji itp., próbował radykalnie odbudować istniejący system. Jednak ze względu na wykazany nadmierny pośpiech, a także niedostateczne zrozumienie trudności i złożoności w przeprowadzaniu reform, popełniono fatalny błąd w wymiarze praktycznym i ideologicznym, który ostatecznie doprowadził do niepowodzenia reform i odegrał rolę bezpośredni katalizator rozpadu ZSRR. Po długim okresie stagnacji współpraca handlowa, ekonomiczna i inwestycyjna między USA a Związkiem Radzieckim wreszcie zaczęła nabierać tempa w ostatnich 2 latach poprzedzających rozpad ZSRR. Było już jednak za późno, a wzrost ten nie mógł przyczynić się do poprawy i rozwoju stosunków między obydwoma krajami.

Centralnym ogniwem strategii rozwoju ChRL była budowa gospodarki, podczas gdy w ZSRR gospodarka i społeczeństwo rozwijały się w sposób zdeformowany

Od 1979 roku Chiny zaczęły przeprowadzać kompleksowe reformy, podczas gdy nacisk został przesunięty z walki klasowej na budownictwo gospodarcze. Głównym zadaniem rozwoju państwa było przejście od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej poprzez uwolnienie sił wytwórczych i ich rozwój. Strategia rozwoju Chin powstała na podstawie naukowej oceny sytuacji międzynarodowej i rzeczywistej sytuacji w kraju.

Ocena sytuacji światowej w Chinach opierała się na dwóch fundamentalnych wnioskach: pokój, rozwój i współpraca to główne trendy we współczesnym świecie, nowa wojna jest niemożliwa. Chiny muszą w pełni skoncentrować się na budownictwie i dołożyć wszelkich starań, aby się rozwijać. W polityce zagranicznej i zarządzaniu armią konieczne jest wyjście z zadań budownictwa gospodarczego, poziom wydatków wojskowych musi być utrzymywany na stosunkowo niskim poziomie.

Chiny powinny prowadzić niezależną pokojową politykę zagraniczną, chronić suwerenność narodową i integralność terytorialną, nie sprzymierzać się z żadnym krajem lub grupą krajów, nie zawierać sojuszy wojskowych, nie dążyć do ekspansji i hegemonii, nie przewodzić innym; z wyjątkiem operacji pokojowych ONZ, żaden chiński żołnierz nie powinien stacjonować w innych krajach.

Aż do odwilży w stosunkach ZSRR z Zachodem w 1985 r. priorytetami rozwojowymi Związku Radzieckiego pozostawała industrializacja i budowa kompleksu wojskowo-przemysłowego. Pomimo faktu, że Związek Radziecki w niczym nie ustępował Stanom Zjednoczonym pod względem poziomu rozwoju technologii jądrowych i kosmicznych, przemysł rolniczy w kraju był zacofany, napięcie między kompleksem przemysłowo-rolniczym pozostało, rozbudowany model rozwoju gospodarczego nie została zrewidowana, gospodarka uległa deformacji, a dominacja kompleksu wojskowo-przemysłowego była oczywista.

Na arenie międzynarodowej zachowanie ZSRR było kontynuacją dotychczasowej polityki wewnętrznej i kursu gospodarczego. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone kontynuowały walkę o dominację nad światem. ZSRR siłą kontrolował kraje Układu Warszawskiego, pozbawiając je prawa do samodzielnego prowadzenia biznesu. W 1979 r. wojska radzieckie zaatakowały Afganistan, a działania wojenne, które rozwinęły się w ciągu następnych 10 lat, stały się klasycznym przykładem sowieckiej hegemonii. Działania podjęte przez ZSRR i jego zwolenników w Azji i Afryce należy uznać za dowód militarnej ekspansji i poszerzenia strefy wpływów ZSRR.

Porównywanie współczesnych Chin do ZSRR to klasyczny przejaw myślenia o zimnej wojnie

Strategię rozwoju każdego państwa determinuje przede wszystkim sytuacja w kraju, a polityka zagraniczna ma z nią również wewnętrzny, logiczny związek. Sytuacja wewnętrzna we współczesnych Chinach i ZSRR lat 70. nie ma ze sobą nic wspólnego, ich polityka zagraniczna jest zupełnie inna.

W okresie zimnej wojny charakterystyczną cechą stosunków między ZSRR a USA, niezależnie od tego, czy był to okres totalnej konfrontacji, czy też wszechstronnego odprężenia, była walka o dominację nad światem i strefy wpływów. Jedna strona starała się jak najlepiej pokonać drugą. Teraz, gdy świat wkroczył w nową erę, której motywem przewodnim jest pokój, rozwój i współpraca, podstawą stosunków chińsko-amerykańskich są wzajemne korzyści i wygrane.

Polityka powstrzymywania ZSRR czy strategia pokojowej transformacji realizowana przez Stany Zjednoczone w stosunku do Związku Sowieckiego jest zewnętrzną przyczyną jego upadku i znajduje się na drugim miejscu. Głównym powodem rozpadu ZSRR była jego struktura wewnętrzna. W tym sensie nie można powiedzieć, że jest to całkowite zwycięstwo Stanów Zjednoczonych czy Zachodu.

Niewątpliwie stosowanie przez Amerykanów wobec Chin ich sowieckiej polityki nie może być skuteczne i nie przyniesie korzyści żadnej ze stron. Jeśli Stany Zjednoczone uciekną się do myślenia o zimnej wojnie i ulegną złudzeniu, że taka polityka pomoże im pokonać Chiny, tak jak robił to wcześniej Związek Radziecki, popełnią historyczny błąd, który będzie katastrofą dla mieszkańców Chin, Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów świata.

Wu Zurong jest stypendystą w Chińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Magazyn Qiushi jest organem prasowym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Przetłumaczyła Tatyana Shchenkova
Pierwotnym źródłem:
http://www.qstheory.cn/
35 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Ezaw
  Ezaw 14 maja 2012 r. 08:18
  + 13
  Jeśli chodzi o myślenie (jak Gorbaczow w to „trafił”) w duchu zimnej wojny – daję ząb – Amerykanie, ponieważ są zamrożeni w tej pozycji, nie mogą się odsunąć. To samo można prześledzić nie tylko w odniesieniu do Chin, ale także w odniesieniu do całej ich polityki zagranicznej. Oczywiście gorzko i nieprzyjemnie jest nagle uświadomić sobie, że jest się słabym i chorym, niezdolnym do machania „pokrewieństwem” ze strachu przed wrogami… Ale czas jest nieubłagany i trzeba rozstać się ze swoją dawną mocą. Stało się to zauważalne na tle osłabienia wysiłków przeciwko Iranowi i stagnacji stanowisk wobec Syrii.
  A z Chinami tym bardziej amerykanie nie radzą sobie „z jednym lewicą”. Raczej Chińczycy są w stanie dać im niesamowitą świnię w stylu pekińskim. waszat
  1. aleksng
   aleksng 14 maja 2012 r. 08:30
   + 10
   Jest jeszcze jedna opcja, z którą amers nie będą pracować – ich pewność, że najbardziej stabilną walutą na świecie jest trzydzieści srebrników… Ta pewność ich zniszczy. lol
   1. Dmitriy69
    Dmitriy69 14 maja 2012 r. 08:35
    +9
    Cytat od alexnega
    Jest jeszcze jedna opcja, z którą amery nie będą współpracować - ich pewność, że najbardziej stabilna waluta na świecie

    Dziś Chiny są największym wierzycielem USA. W zasadzie Chiny mogą w każdej chwili pogrążyć swoją gospodarkę, po prostu deklarując zamiar sprzedaży długów. Oczywiście Chiny i wszyscy, nie będą wydawać się młodzi, wszystko zależy od tego, jak ciężko ich dostaną.
    1. aleksng
     aleksng 14 maja 2012 r. 08:45
     +4
     Wyrwałeś frazę z kontekstu i całe znaczenie się zmieniło - to nie jest dobre. Jeśli cytujesz, cytuj w kontekście semantycznego znaczenia źródła, do którego próbujesz się odnieść. No dobrze, jak robią to zachodnie i liberalne media – to jest ich wnętrze, ale kiedy staje się to przyzwyczajeniem zwykłych ludzi – to już początek końca przyzwoitości. Przepraszam za szorstkość, ale nie podoba mi się, kiedy wyciągają część tekstu, jednocześnie zmieniając znaczenie na przeciwne. Nieładnie i niesprawiedliwie!
     1. Dmitriy69
      Dmitriy69 14 maja 2012 r. 08:52
      +4
      Przepraszam, Aleksandrze. Chciałem to całkowicie podkreślić, ale wyszło to jakoś niezdarnie. Przepraszamy, nie sprawdziłem.
      1. alex-obrońca
       alex-obrońca 14 maja 2012 r. 09:48
       +3
       Czas, aby Amerykanie zrozumieli: Chiny to nie ZSRR


       Oczywiście nie ZSRR, nie ma „piątej kolumny”
       1. FREGATENKAPITAN
        FREGATENKAPITAN 14 maja 2012 r. 10:40
        +2
        .... Oczywiście nie ZSRR, nie ma „5. kolumny” ....... ale tu się nie zgadzam .... - w ChRL nie ma mniej problemów wewnętrznych niż w ZSRR ..... a nawet więcej.
        Jeden problem Tybetu z Dalajlamą jest coś wart…
        Plus mniejszości etniczne na zachodzie, ... (8% całej populacji Ujgurów, daje.....).... Odnosząc się do zamieszek w tej dziedzinie zeszłego lata, osoby odpowiedzialne z Komitetu Państwowego Chińskiej Republiki Ludowej podały następujące liczby: podczas znanych wydarzeń zginęło 197 osób, ponad 1000 zostało rannych, wielu zostało spalonych samochody ........................ , plus mnóstwo wszelkiego rodzaju dysydentów, w tym laureatów Nagrody Nobla ......
        Tak więc nie tylko tam, nie tylko z piątą kolumną.
      2. aleksng
       aleksng 14 maja 2012 r. 15:44
       0
       Dmitriy69, chodźmy! Sprawa. dobry
     2. Satanail
      Satanail 14 maja 2012 r. 10:12
      +4
      Chińczycy to grupa etniczna, która nie asymiluje się i nie zmienia swojej kultury. Z tym zmierzyli się Amerykanie w kraju. Chińczycy jako pierwsi stworzyli „herbatę tauna”
      Kraje NATO nigdy nie uważały Chin za partnera. Stany Zjednoczone postępują z Chinami jak z ZSRR, z tą różnicą, że rząd nie jest skorumpowany i nie mogą mieć garbusa. Ludzie nie zmieniają kursu i zachowują swoje wartości i kulturę.
      Chiny wykonały ruch rycerski, wykupiły długi od Stanów Zjednoczonych i udzieliły pożyczek, teraz Stany Zjednoczone są to winne, pytanie jak je zwrócić? Myślę, że zdradzi to „upadek” Chin….
    2. Swistopleaskow
     Swistopleaskow 14 maja 2012 r. 08:53
     +8
     Cytat: Dmitrij69
     Dziś Chiny są największym wierzycielem USA. W zasadzie Chiny mogą w każdej chwili pogrążyć swoją gospodarkę, po prostu deklarując zamiar sprzedaży długów. Oczywiście Chiny i wszyscy, nie będą wydawać się młodzi, wszystko zależy od tego, jak ciężko ich dostaną.

     Dług wynosi 1 bilion dolarów i tutaj nie jest jasne, kto bardziej zależy od kogo.
    3. Gleb
     Gleb 14 maja 2012 r. 09:01
     +6
     Chiny mogą w każdej chwili pogrążyć swoją gospodarkę, po prostu ogłaszając zamiar sprzedaży długów

     Niewiele rozumiem z ekonomii, ale wydaje mi się, że Chiny stracą na tym więcej.W ogóle można założyć, że Rosja i Chiny mogłyby to zrobić razem, ale konsekwencje…?
     1. aleksng
      aleksng 14 maja 2012 r. 15:50
      +1
      Gdy tylko Stany Zjednoczone zaczną wzniecać „żółtą” rewolucję w Chinach, Chiny nie powstrzymają niczego przed podjęciem decyzji o załamaniu amerykańskiej gospodarki.
    4. Yoshkin Kot
     Yoshkin Kot 14 maja 2012 r. 12:10
     -2
     Tak, niszcząc własne, myślisz, że to zrobią? mało prawdopodobne, przepraszam
    5. Kadet787
     Kadet787 15 maja 2012 r. 00:05
     0
     Zgadzam się z Twoimi wnioskami, jest mało prawdopodobne, że Chiny podejmą taki krok jak upadek amerykańskiej waluty, ponieważ ich gospodarka jest nastawiona na $ i nie tylko. Świat się załamie, najpierw trzeba odsunąć gospodarkę od uzależnienia od dolara, a to zajmie dużo czasu.
  2. redpartyzan
   redpartyzan 14 maja 2012 r. 08:35
   + 10
   Mądrzy Chińczycy umieścili całą amerykańską produkcję przemysłową we własnym kraju. W swoim ostatnim wystąpieniu do Kongresu Obama był poważnie zaniepokojony tym problemem, główne hasło wystąpienia brzmiało – odzyskajmy nasze fabryki! Tak więc naprawdę, jeśli amerykanie zdecydują się zneutralizować Chiny, automatycznie tracą kontrolę nad dużą częścią swojego przemysłu. Och, i łamią sobie głowy.
   1. Churchill
    Churchill 14 maja 2012 r. 09:02
    +9
    Ten artykuł jest żywym przykładem myślenia liniowego, a historia faluje jak łupek.Jeśli ktoś ma dzisiaj przypływ, to jutro nastąpi pogorszenie! Zagrożenie upadkiem zagraża przede wszystkim Ameryce, Chiny są dopiero na drugim miejscu i będzie, jeśli nie w najbliższej przyszłości, to na pewno w latach 20.! Wyciąganie wniosków na podstawie obliczeń ekonomistów, którzy nie byli w stanie przewidzieć ani jednego kryzysu, to szaleństwo.
    1. Goga
     Goga 14 maja 2012 r. 09:40
     +6
     Churchill – Kolega, Chiny jakoś wypada z „falowego” obrazu historii. Oczywiście były wzloty i upadki, ale w przeciwieństwie do europejskich imperiów jednodniowych, Imperium Niebieskie stoi od 4000 lat i nie ma oznak rozkładu. A po ich działaniach widać, że wyciągają wnioski i plany oparte nie na szalonych pomysłach „ekonomistów”, ale na podstawie rzeczywistej sytuacji. Stąd wynik.
     A co najważniejsze, na pewno nie będzie można promować w Chinach zgnilizny o „uniwersalnych, gównianych wartościach” (tak jak to było z ZSRR). Spróbowali tego - obtoczyli swoje "chomiki" po okolicy czołgami - i teraz nadal robią to, co sami uważają za konieczne. I tu autor ma rację - w kwestii stabilności wobec informacji, wojny ideologicznej - Chiny są o rząd wielkości wyższe niż nasza Ojczyzna.
     1. Jaromir
      Jaromir 14 maja 2012 r. 11:12
      +5
      W rozwoju wszystkich krajów obecny jest trend falowy, a Chiny nie są wyjątkiem.Jedno jest jasne, że te gigantyczne tempo rozwoju chińskiej gospodarki nieuchronnie zwolni, a to jest stagnacja, stagnacja i rosnące niezadowolenie. Imperium, och, jakże niejednorodne, na dłuższą metę nie stawiałbym na Chiny. Na dłuższą metę ten region boryka się z dużymi problemami.
      1. Goga
       Goga 14 maja 2012 r. 12:21
       +2
       Jaromir - Kolego, jasne jest, że nic nie trwa wiecznie i rozwój żadnego kraju nie może obejść się bez trudności, ale faktem jest: imperia macedońskie i rzymskie, Czyngis-chan i Bizancjum itp. pozostały w historii starożytnej - i istniało Imperium Niebieskie pod nimi istnieje dzisiaj, sądząc po okolicy będzie istnieć jutro...
   2. Terski
    Terski 14 maja 2012 r. 09:06
    +3
    Cytat z redpartyzan
    Mądrzy Chińczycy umieścili całą amerykańską produkcję przemysłową we własnym kraju.

    Tak, to nie Chińczycy wyrośli na mądrość, ale Stany Zjednoczone, których zadaniem jest przenoszenie przemysłu poza terytorium stanów, czyli m.in. docierają do tak zwanych czystych krain. A Chiny zasadniczo stały się fabryką, ponieważ surowce są w pobliżu (RF). Nawiasem mówiąc, nie tylko Chiny, ale także outsourcing produkcji do Brazylii, Meksyku itp.
   3. Cholera
    Cholera 14 maja 2012 r. 09:22
    +3
    Witaj Kondratiuk Dmitry
    Dziś Chiny są największym wierzycielem USA.

    Bez względu na to, jak USA uderzyły wierzyciela, brzmi fantastycznie, ale w historii
    są przykłady, przygotują się i uderzą, a Stany Zjednoczone znów są wolne od długów, prawda jest kusząca, mam nadzieję, że Chiny prześcigną Stany Zjednoczone w tej sprawie.
    1. Yoshkin Kot
     Yoshkin Kot 14 maja 2012 r. 12:13
     -1
     tak i demoniczne spodnie, jak myślisz, ile będzie potem kosztować złotówka? jego cena jest tylko wyobrażeniem w umysłach ludzi
  3. YARY
   YARY 14 maja 2012 r. 09:55
   +3
   Valery pozdrawiam!
   Od wczorajszych wakacji przebywał w Bodun.
   Przeczytaj tytuł artykułu „Czas, aby Amerykanie zrozumieli: Chiny to nie ZSRR”- i natychmiastowa korekta, najpierw zbudowaliby edukację!
   Potem zacząłem czytać artykuł ściągnięty na kaca. waszat
   1. Ezaw
    Ezaw 14 maja 2012 r. 10:14
    +3
    Cytat: YARY
    Potem zacząłem czytać artykuł, przyciągnął mnie kac

    Pozdrów Andriej. Kiedy zaczynasz zagłębiać się w ich system wyborczy, edukację, a potem czytać ich moralizatorstwo, ciągnie mnie do „zapoynen”… Ale, jak powiedział kiedyś Raikin – „PrintsYpy nie pozwalają” śmiech
  4. zadrapanie
   zadrapanie 14 maja 2012 r. 10:21
   +1
   Chińczycy wrzucą im kaczkę po pekińsku, a Amerykanie będą latać jak sklejka nad Paryżem
   1. re321
    re321 14 maja 2012 r. 10:48
    -3
    niezły artykuł, jednak Chińczycy martwią się opinią Amerykanów na ich temat śmiech Nadal chcą być bliżej najbardziej rozwiniętej cywilizacji na świecie. Zamożni Chińczycy masowo szukają wszystkich korzyści amerykańskiego i europejskiego stylu życia – wiedzą, czego chcą dobry A lokalna partia jest dla biednych, aktywnych i bogatych przenosi się do Nowego Jorku i Londynu wraz ze stolicą. Cóż, zadaniem Białego Domu jest trzymać Chińczyków w ryzach, żeby nie myśleli o sobie za dużo i znali swoje miejsce na tym świecie, co się faktycznie dzieje. Gdzie w tym wszystkim jest Rosja?
 2. aksakal
  aksakal 14 maja 2012 r. 08:25
  + 11
  Jakaś figa. Artykuł jest żywym przykładem orientalnej przebiegłości i orientalnego oszustwa. "Nie bij mnie - jestem twoim przyjacielem!" W którym miejscu? Tutaj niewidomi widzą, że dwa dominujące – Stany Zjednoczone i Chiny – nadal będą musiały się zderzyć, gdzie pójdą?
  Chociaż są trzeźwe linie: ”Polityka powstrzymywania ZSRR czy strategia pokojowej transformacji realizowana przez Stany Zjednoczone w stosunku do Związku Sowieckiego jest zewnętrzną przyczyną jego upadku i znajduje się na drugim miejscu. Głównym powodem rozpadu ZSRR była jego struktura wewnętrzna. W tym sensie nie można powiedzieć, że jest to całkowite zwycięstwo Stanów Zjednoczonych czy Zachodu." - jak mówią, naprawdę. Poszedłbym dalej - to wcale nie jest zwycięstwo Zachodu, to tylko nieoczekiwany prezent dla Zachodu, w który sam nie wierzył. Ale piosenka nie grała długie śmiech Rosja już podnosi głowę, są już kontury Unii Eurazjatyckiej, co oznacza, że ​​ta piosenka nie została jeszcze w pełni zaśpiewana uśmiech Za wcześnie na coś lub na kogoś tam Stany grzebią śmiech Ogólnie widzę - nie radzą sobie zbyt dobrze. Dla nich szanse są niewielkie, ale generalnie pójdą na peryferie światowej polityki. Prędzej czy później. Generalnie nie jest jasne, jak wyglądają w XX wieku. były w centrum?
  1. aleksng
   aleksng 14 maja 2012 r. 08:52
   +5
   Stany... Ogólnie nie wiadomo, jak się mają w XX wieku. były w centrum?


   Fałszerstwem za pomocą podłości i arogancji. To najbardziej podły system rządów na świecie. Stany Zjednoczone narodziły się na bazie bandytyzmu i ucisku oraz konsekwentnego niszczenia kultur innych narodów i na tej podstawie nadal istnieją.
   1. Nord
    Nord 14 maja 2012 r. 09:28
    +3
    Nie jest jasne, co chcieli osiągnąć autorzy artykułu. Jeśli udowodnisz, że Chiny nie są ZSRR, nie wymaga to dowodu. Jeśli ostrzegasz Stany Zjednoczone, spóźniasz się. Te upiory już rozpoczęły kolejną krucjatę przeciwko Chinom jako nowemu centrum władzy. Ale co z tego wyjdzie - zobaczymy.
 3. Podpułkownik
  Podpułkownik 14 maja 2012 r. 08:26
  +6
  Chiny poruszają się po cichu - będzie dalej !!
 4. Igorboss16
  Igorboss16 14 maja 2012 r. 08:30
  +3
  Stany Zjednoczone są bardzo nieopłacalne dla takiego rywala w tym regionie i najprawdopodobniej będą prowadzić jakąś działalność wywrotową i to jest fakt, ale całkowicie załatwią Bliski Wschód i roszczenia polecą do Chin
 5. Dmitriy69
  Dmitriy69 14 maja 2012 r. 08:34
  +1
  Dziś Chiny są największym wierzycielem USA. W zasadzie Chiny mogą w każdej chwili pogrążyć swoją gospodarkę, po prostu deklarując zamiar sprzedaży długów. Oczywiście Chiny i wszyscy, nie będą wydawać się młodzi, wszystko zależy od tego, jak ciężko ich dostaną.
 6. centurion
  centurion 14 maja 2012 r. 08:35
  +1
  Światowa społeczność ma bogaty arsenał i doświadczenie w ograniczaniu żółtego zagrożenia. Kiedy w 1844 r. anglosaski rząd królowej Wiktorii postanowił obniżyć Chiny poniżej cokołu, świat się roześmiał. To było jak walka Dawida z Goliatem. Ale nie minęło nawet stulecie, a wynik możesz zobaczyć na mapie. W latach 70. ChRL wpadła na pomysł powołania amerykańskiego sekretarza stanu Henry'ego Kissingera jako przeciwwagi dla ZSRR, teraz Anglosasi zrozumieli, byli podekscytowani. Kiedy podnieśli ChRL, obniżą go. I ważne jest, abyśmy nie przegapili naszego zainteresowania. Walczą dwaj wrogowie, trzeci nie przeszkadza, ale liczą pieniądze.
 7. patriota2
  patriota2 14 maja 2012 r. 08:39
  +3
  Chiny to nie ZSRR – kraj jest trochę inaczej zaaranżowany i ich mieszkańcy są inni. Bo o „niesamowitej świni” Ezaw, prawda, ułożą to w inny sposób. waszat
 8. Aleksander Romanow
  Aleksander Romanow 14 maja 2012 r. 08:56
  +7
  Bez względu na to, jak na to spojrzeć, na dłuższą metę Stany Zjednoczone znajdują się w głębokiej dziurze..! Przynajmniej zamów nabożeństwo żałobne dla Amerów
  1. wołodj
   wołodj 14 maja 2012 r. 10:54
   -2
   Jakoś niepoważnie! W czasach ZSRR krzyczeli też - Zachód gnije, więc gdzie jest teraz ZSRR i gdzie są kraje zachodnie?
   1. Aleksander Romanow
    Aleksander Romanow 14 maja 2012 r. 11:54
    +4
    Więc gdzie są kraje zachodnie? Proszę wyjaśnić, czego nie rozumiem
   2. 11Dobry11
    11Dobry11 15 maja 2012 r. 02:17
    0
    wołod:
    Jakoś niepoważnie! W czasach ZSRR krzyczeli też - Zachód gnije, więc gdzie jest teraz ZSRR i gdzie są kraje zachodnie?

    W czasie rozpadu ZSRR otrzymali zarówno pieniądze, jak i bystre głowy naszych specjalistów,
    a nasz kompleks wojskowo-przemysłowy został z powodzeniem obniżony pod cokołem
    Oczywiście winni są też nasi „głupcy i drogi”
    Otóż ​​generalnie wyeksportowanymi pieniędzmi, technologiami, specjalistami zapewnili sobie mały wytchnienie,
    a teraz widzimy kryzys ich gospodarki, który przydarzyłby im się dużo wcześniej,
    okaż nam więcej cierpliwości...
 9. bańka5
  bańka5 14 maja 2012 r. 08:58
  +9
  Co ma z tym wspólnego reforma, po raz pierwszy w ZSRR w 85 roku nie wiedzieli, co zrobić z pieniędzmi, zarówno w rolnictwie, jak iw przemyśle, produkcja rosła, ale produkty wytwarzano w niewielkim asortyment, ale dużo, a lodówki nie były puste, tylko przeciętne przywództwo, ale może zdrada zrujnowała kraj, a Jankesi właśnie pomogli, zgadzając się z krajami arabskimi
  1. Yoshkin Kot
   Yoshkin Kot 14 maja 2012 r. 12:16
   -3
   tak, zwłaszcza, że ​​w regionie innym niż czarna ziemia były pełne lodówki, w Rosji, jeśli nie wziąć dużych miast, a „północ” była w strasznej biedzie, wszystko poszło do „braci” PRZEDE WSZYSTKIM
 10. Pedro
  Pedro 14 maja 2012 r. 09:03
  +7
  To wszystko wina garbusa.
  1. wołodj
   wołodj 14 maja 2012 r. 10:57
   0
   Nie sądzę, żeby ten oznaczony etykietą celowo doprowadził sprawę do upadku związku, powiem to politycznie poprawne - nie jest mądrym przywódcą, to mądra osoba!
 11. FREGATENKAPITAN
  FREGATENKAPITAN 14 maja 2012 r. 10:27
  +2
  I co to jest, że Chińczyk i Amerykanin są braćmi od stulecia?...... Och, nie rozśmieszaj Baby Manyi ......
  1. Gleb
   Gleb 14 maja 2012 r. 10:33
   +2
   nie były i nie będą
 12. mniej więcej
  mniej więcej 14 maja 2012 r. 10:41
  -1
  Chiny Wielki kraj przez kolejne 10 lat i wszystko pójdzie na prowadzenie, Ameryka Europa będzie w dupie, a Rosja jeszcze bardziej świat.
  1. Yoshkin Kot
   Yoshkin Kot 14 maja 2012 r. 12:18
   -1
   poczekamy i zobaczymy, ale taki wzrost gospodarczy nie może być wieczny, co zresztą obserwujemy, i będą problemy, czy uda im się je rozwiązać, czy nie, oto jest pytanie
   1. mniej więcej
    mniej więcej 14 maja 2012 r. 14:16
    0
    Nie zapomnij
    Yoshkin Kot w Chinach ma planową gospodarkę i zarządzanie dyrektywami, zaczęli już inwestować w rynek krajowy i konsumpcję, a każdy Rosjanin, który kupił tam nieruchomość, może wziąć pożyczkę w Chinach, a odsetki są bajeczne.

    Nie zapomnij
    Yoshkin Kot w Chinach ma planową gospodarkę i zarządzanie dyrektywami, zaczęli już inwestować w rynek krajowy i konsumpcję, a każdy Rosjanin, który kupił tam nieruchomość, może wziąć pożyczkę w Chinach, a odsetki są bajeczne.
 13. AK-74-1
  AK-74-1 14 maja 2012 r. 15:51
  0
  Artykuł jest próbą narzucenia istniejącej rzeczywistości istniejącym kategoriom ram czasowych. Stąd rozumienie wydarzeń na poziomie „rewolucji” i „zimnej wojny”. O takich kategoriach można mówić w odniesieniu do Austrii, Danii, samych USA, ale nie w odniesieniu do Chin czy Indii. Myślę, że dobrze byłoby powiedzieć Rosja. Są na świecie kraje, w których stosunki nie mieszczą się w systemie formacji według Marksa czy cywilizacji. Stąd na Chiny należy patrzeć w oparciu o dostępne nam plany rozwoju, a nie w oparciu o wyniki relacji w konkretnej sekundzie, roku czy nawet dekadzie.
 14. prorok Alosza
  prorok Alosza 15 maja 2012 r. 04:34
  -1
  Rosja nigdy nie była i nie będzie taka jak nikt inny - to bardzo szczególny kraj-planeta. I to jest nasze przeznaczenie i nasza siła. Wszelkie próby europeizacji prowadzą do degradacji, utraty rosyjskiego Ducha. Chiny są wrogiem w skrzydłach szykuje się do aneksji Syberii.. Musimy wskrzesić Wielkie Imperium Rosyjskie, wtedy te pokusy zostaną zastąpione przez przymilanie się do nas.
 15. Magadan
  Magadan 15 maja 2012 r. 04:48
  0
  „Głównym zadaniem rozwoju państwa było przejście od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej poprzez uwolnienie sił wytwórczych i ich rozwój”.

  KŁAMSTWA!!!!!Nie musisz czytać dalej! Chiny również mają gospodarkę planową w USA! Oto przykład dla mnie osobiście amerykański farmer powiedział mi: kolesie z jakiejś Spółdzielni przychodzą do niego (tam właśnie tej Spółdzielni dają jedzenie) i mówią „nie uprawiaj kukurydzy w tym roku, już jest planowane dużo rosną. Masz pieniądze od stanu, cokolwiek uprawiasz kukurydzę”. Ten farmer z Pensylwanii, nazywał się Paul, uprawia soję i kukurydzę.
  Chłopaki, nie wierzcie w żadne bzdury o „gospodarce rynkowej, która reguluje wszystko”! Całe to pranie mózgu zapłacone przez kogoś! W Chinach nadal żyją według PLANU PIĘCIOLETNICZEGO, zdublowanego w ZSRR !!!!