Przegląd wojskowy

Przemysł obronny Rosji i Białorusi są ze sobą nierozerwalnie związane

33
Sytuacja, w jakiej znalazł się sektor obronny przemysłu Białorusi po rozpadzie związku, była dość sprzeczna. Z jednej strony nowe państwo miało dość duży udział produkcji wojskowej w całkowitym wolumenie gospodarki narodowej – na Białorusi działało około 120 przedsiębiorstw i organizacji przemysłu obronnego, wśród których było 15 instytutów badawczych i biur projektowych. Z drugiej strony, ze względu na przygraniczne położenie, w okresie powojennym starano się nie lokować tutaj wielkoseryjnej produkcji wojskowej wyrobów finalnych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły była Mińska Fabryka Samochodów, która zajmowała się produkcją ciągników kołowych do montażu systemów rakietowych, ale pojazdy te (pomimo ich znaczenia) nie były bezpośrednio bronią. Większość białoruskich przedsiębiorstw była podwykonawcami i specjalizowała się w produkcji różnych podsystemów i komponentów.

Obecnie przemysł obronny Republiki Białoruś ma około 50 odrębnych przedsiębiorstw i organizacji. Jednocześnie w trakcie restrukturyzacji i konwersji przemysłu obronnego białoruskim przywódcom udało się zachować rdzeń specjalistycznej produkcji wojskowej, w tym wszystkie 15 instytutów badań obronnych i biur projektowych istniejących w BSRR, a także stworzyć między nimi pewną wewnątrzrepublikańską współpracę. Ponadto Białorusi udało się stworzyć system B+R i utrzymać źródła unowocześniania sektora obronnego gospodarki narodowej. W pewnym stopniu wynika to z uwagi, jaką administracja prezydenta A. Łukaszenki poświęciła sprawom kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Dość bliskie więzi polityczne Białorusi z Rosją umożliwiły nie tylko utrzymanie współpracy przemysłu obronnego obu sąsiednich krajów, ale także dały Mińskowi możliwość działania jako całkowicie legalny reeksporter i „dostawca” rosyjskiej broni systemów uzbrojenia na wielu rynkach zagranicznych, jednocześnie legalnie modernizując radzieckie i rosyjskie systemy uzbrojenia w ścisłej współpracy z ich twórcami zlokalizowanymi w Rosji. Ponadto władze białoruskie mogły po 2000 roku wesprzeć swój przemysł obronny, choć bardzo ograniczonymi, ale stałymi i konkretnymi zamówieniami obronnymi (głównie opierając się na rozwiązaniach modernizacyjnych i informacyjnych).
Przemysł obronny Rosji i Białorusi są ze sobą nierozerwalnie związane
MZKT-7930, podstawa podwozia dla systemów mobilnych „Topol-M” i „Yars”

Obecnie na Białorusi główny nacisk kładzie się nie na dywersyfikację przemysłu obronnego, ale na pogłębianie specjalizacji poprzez rozwój linii produkcyjnych wyspecjalizowanych dla przemysłu obronnego Białorusi. Obecnie oficjalnie zdefiniowane główne i najbardziej obiecujące obszary pracy przemysłu obronnego Białorusi w interesie własnych sił zbrojnych to:

- środki mobilności do celów wojskowych;
- zwalczanie systemów geoinformacyjnych;
- systemy kompleksowego przeciwdziałania wysokiej precyzji bronie;
- UAV i ich systemy;
- techniczne środki łączności i automatyki, informatyka, specjalistyczne oprogramowanie dla zaawansowanych systemów teleinformatycznych, itp.

Obecnie Rosja ma współpracę naukową, techniczną i przemysłową ze wszystkimi białoruskimi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego i biurami projektowymi w zakresie prawie 1 pozycji wyrobów wojskowo-technicznych. Komponenty produkowane przez Republikę Białorusi są używane w produkcji rosyjskiej czołgi, bojowe wozy piechoty i bojowe wozy piechoty, opancerzone wozy ratownicze, MLRS i pociski do nich, działa samobieżne, systemy przeciwpancerne i przeciwlotnicze, broń strzelecka, a także broń do walki wręcz. Dziś podstawą białoruskich dostaw są przyrządy nawigacyjne, systemy lotu, łączność kosmiczna i satelitarna, urządzenia antenowe, stacje radiowe, komputery pokładowe i stacjonarne, systemy automatyki i oprogramowania, a także sprzęt optyczno-mechaniczny, sterujący i montażowy dla produkcja ultra-dużych układów scalonych.
SAM „Buk-2M” na podwoziu MZKT-6922

Podpisany w 2010 roku Traktat o Rozwoju Współpracy Wojskowo-Technicznej przyczynił się do wzmocnienia relacji między firmami „obronnymi” obu krajów, zgodnie z którym wzrosła efektywność współdziałania między krajami w zakresie dostaw produktów wojskowych. Tak więc w szczególności po raz pierwszy rosyjskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego mogły współpracować bezpośrednio z przedsiębiorstwami białoruskimi bez konieczności wydawania licencji eksportowo-importowych.

główny towar

Obecnie największym zainteresowaniem Rosji cieszą się produkty Mińskiej Fabryki Ciągników Kołowych. Zakład ten był specjalną produkcją MAZ, który na początku 1991 roku uzyskał niezależność. Od lat 60. ubiegłego wieku do chwili obecnej zakład ten był głównym twórcą i producentem pojazdów stonogi do mobilnych systemów rakietowych, a także innych systemów, najpierw dla Sił Zbrojnych ZSRR, a następnie dla Rosji.

Obecnie MZKT działa głównie w interesie rosyjskich klientów, dostarczając ośmiokołowe podwozia MZKT-79221, które stanowią bazę dla rosyjskich strategicznych mobilnych systemów rakietowych Topol-M i Yars. Firma zaopatruje również Rosję w czteroosiowe podwozie MZKT-7930, które jest podstawą krajowych systemów rakiet operacyjno-taktycznych „Iskander-M”, nadbrzeżnych systemów rakiet przeciwokrętowych „Bal” i „Bastino-P”. jako szeroka gama maszyn specjalnych i transportowo-ładunkowych. Kolejne czteroosiowe podwozie - MZKT-79111 (odmiana MAZ-543) jest używane jako część systemów przeciwlotniczych Smerch MLRS i S-300P. Na zlecenie rosyjskiego koncernu obrony powietrznej Ałmaz-Antej białoruskie przedsiębiorstwo opracowało trójosiowe podwozie MZKT-6922, które służy jako rozstaw osi dla systemów przeciwlotniczych Buk-M2E, Tor-2ME, Osa-AKM oraz dla systemy radiolokacyjne jednego z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej S-400 wykorzystują pięcioosiowy pojazd MZKT-79292.
SAM Peczora-2M

Sfera obrony powietrznej

Dziś w Borysowie (wcześniej należącym do Ministerstwa Obrony ZSRR) znajduje się 2556. zakład naprawy broni radioelektronicznej. W okresie sowieckim naprawili systemy obrony powietrznej S-75 i S-125, a także szereg radarów. Przedsiębiorstwo to było również główną firmą zajmującą się naprawą systemów obrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu S-200V. Po 1992 roku opanowali naprawę systemów przeciwlotniczych Buk, Osa-AKM, przeciwlotniczych Tunguska, przeciwlotniczych S-300PT/PS, a także szerokiej gamy radarów, systemów sterowania i innego sprzętu naziemnego. Dziś w ramach rosyjsko-białoruskiego FIPG „Systemy obrony” zakład ten modernizuje i eksportuje system obrony powietrznej S-125M do wariantu Peczora-2M. Wykonuje prace nad modernizacją systemów obrony powietrznej w ramach projektów NIISA (Buk-MB) i NTP „Tetrahedron”.

W dziedzinie systemów obrony przeciwlotniczej istnieje duży miński Instytut Badawczy Środków Automatyki (NIISA), który do 2010 roku działał pod marką SNPO „Agat”. Ten instytut badawczy był głównym przedsiębiorstwem w ZSRR zajmującym się rozwojem mobilnych zintegrowanych systemów (ACS) do dowodzenia i kontroli. W 1999 roku powierzono mu zadanie stworzenia i produkcji zautomatyzowanych systemów kontroli wojsk, rozpoznania, uzbrojenia i walki elektronicznej, w tym środków wyświetlania informacji, łączności, techniki radarowej i komputerowej. Po 1992 roku przedsiębiorstwo to wyprodukowało szereg zautomatyzowanych systemów sterowania na potrzeby sił zbrojnych Rosji i Białorusi, a także na eksport. Instytut specjalizuje się w rozwoju stanowisk dowodzenia sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej różnych szczebli, punktów naprowadzania oraz zautomatyzowanych systemów sterowania lotem.

Optyka i elektronika

Do najbardziej udanych białoruskich przedsiębiorstw zbrojeniowych należą Peleng OJSC z siedzibą w Mińsku. Przedsiębiorstwo to było wiodącym producentem wojskowych systemów optoelektronicznych i przyrządów optycznych w ZSRR. Główną działalnością przedsiębiorstwa było i pozostaje opracowywanie systemów celowniczych i celowników do różnych pojazdów opancerzonych. W tej klasie OJSC Peleng stworzył system celowniczy Rubezh-M (do modernizacji BMP-2), a także kompleks panoramiczny dowódcy (który jest montowany w nowych wersjach czołgu T-90, a także na BMPT). Firma zajmuje się również tworzeniem wielokanałowych celowników termowizyjnych: Sosna i Sosna-U, które są wykorzystywane w ramach modernizacji czołgów T-72, w tym wariantu Slingshot, a także celowników termowizyjnych Booklet (dla BMP-3M).
Celownik termowizyjny działonowego „Sosna-U” jest używany na czołgu T-90MS

Firma zajmuje się również produkcją jednokanałowych celowników termowizyjnych działonowego „Essa”, które są stosowane na czołgach T-90 i „Essa-72” odpowiednio dla czołgów T-72, „Plisa” dla (T -80U i T-90S), a także „Spring -K” i „Sozh-M” (dla BMP-3), a także reflektory na podczerwień PL-1. Systemy te są szeroko stosowane w pojazdach opancerzonych zarówno Sił Zbrojnych Rosji, jak i pojazdach opancerzonych dostarczanych przez Rosję na eksport. Produkcja systemów Plisa i Essa prowadzona jest w ramach joint venture z Zakładami Optyczno-Mechanicznymi Vologda (JV Vizir). Do produkcji systemów termowizyjnych wykorzystywane są francuskie kamery termowizyjne rodziny Thales Catherine, które są kupowane i integrowane przez białorusko-rosyjsko-francuskie joint venture Sanoet.

Możliwość naprawy

Zakłady naprawcze wnoszą też znaczący wkład w rozwój białoruskiego przemysłu obronnego. Pozwalają na posiadanie samodzielnej bazy do naprawy i modernizacji sprzętu wojskowego, a także na eksport za granicę. Na przykład 140. pancerny zakład naprawczy, znajdujący się w Borysowie, jest dziś główną bazą naprawczą czołgów w kraju. Może naprawiać czołgi średnie T-55, MBT: T-72 i T-80, a także BMP-1 i 2, wszystkie rodzaje transporterów opancerzonych do BTR-80 włącznie, BRDM-2 i oparte na nich pojazdy, a także dość szeroką gamę silników wysokoprężnych. Obecnie główny dochód przedsiębiorstwa pochodzi z remontów wymienionych pojazdów opancerzonych zarówno na zamówienia białoruskich sił zbrojnych, jak i na dostawy eksportowe z obecności sił zbrojnych Rosji i Białorusi. W szczególności przeprowadzono tu naprawę czołgów T-80BV, które zostały dostarczone do Jemenu w latach 2010-11.

Innym równie ważnym przedsiębiorstwem remontowym jest 558. zakład naprawy samolotów, zlokalizowany w Baranowiczach. Specjalizuje się w naprawach samolotów Tu-16, Su-17/22, Su-27. Po rozpadzie ZSRR tutaj opanowano naprawę samolotów MiG-29, Su-25, An-2, śmigłowców Mi-24 i Mi-8. Obecnie przedsiębiorstwo to jest głównym zakładem naprawy samolotów białoruskich sił powietrznych, który jest w stanie naprawić główne typy samolotów lotnictwo technologia w służbie kraju.
Białoruski BSP Grif-1

Współpraca między krajami będzie się rozwijać

Rosja zamierza maksymalnie wykorzystać istniejący potencjał białoruskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w ramach programu dozbrojenia Sił Zbrojnych FR. Na spotkaniu w marcu 2012 roku rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina z pierwszym wicepremierem Białorusi Władimirem Siemaszko osiągnięto porozumienie w sprawie powołania specjalnej białorusko-rosyjskiej grupy roboczej w celu dalszego zacieśniania współpracy wojskowo-technicznej obu krajów. W szczególności dyskutowali o tworzeniu wspólnych holdingów wojskowo-technicznych, a także o założeniu produkcji podstawy elementowej w dziedzinie mikroelektroniki. W związku z tym Białoruś wystąpiła z propozycją standaryzacji w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, a także wprowadzenia jednej regulacji technicznej w obu krajach. Padło również pytanie o równy dostęp przedsiębiorstw z Białorusi do udziału w przetargach rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Obecnie Białoruś produkuje szereg modeli sprzętu specjalnego i podwójnego zastosowania, który nie ma zagranicznych odpowiedników. Przede wszystkim dotyczy to ciężkich podwozi wieloosiowych przeznaczonych do montażu różnych systemów uzbrojenia. W szczególności nieutwardzone kompleksy mobilne, takie jak „Yars” i „Topol-M”. Białoruś ma dość duże zaległości naukowe w dziedzinie techniki komputerowej, mikroelektroniki, sprzętu optoelektronicznego i radarowego, a także elektronicznego sprzętu bojowego. Tradycyjnie na bardzo wysokim poziomie oceniane są białoruskie oprogramowanie, a także zautomatyzowane systemy kontroli uzbrojenia i wojska. W ostatnich latach rozwój UAV rozwija się w dość szybkim tempie.

Na tej podstawie zasadny wydaje się zamiar władz politycznych Rosji wykorzystania potencjału białoruskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego do przyspieszenia tempa realizacji własnych programów uzbrojenia rosyjskiej armii. To z kolei pozwala białoruskim przedsiębiorstwom liczyć na znaczący wzrost liczby zamówień i zysków z wymiany walut.

Wykorzystane źródła:
www.hvylya.org/analytics/economics/25712-oboronka-belorussii-ot-rossii-nikuda-ne-detsja.html
www.naviny.by/rubrics/society/2012/03/29/ic_articles_116_177334/
www.belvpo.com/1338.html
Autor:
33 komentarz
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Aleksiej67
  Aleksiej67 25 czerwca 2012 09:32
  + 24
  Rosja zamierza maksymalnie wykorzystać istniejący potencjał białoruskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w ramach programu dozbrojenia Sił Zbrojnych FR.


  Mimo całej swojej przebiegłości Staruszek nigdy nie zdradził Rosji. Więcej niż jedno pokolenie będzie mu wdzięczne za zachowanie gospodarki Białorusi. Rosja oczywiście musi inwestować w przedsiębiorstwa białoruskie (na zamówienie), a nie we Włoszech, Finlandii i Francji z Izraelem
  1. leon-iv
   leon-iv 25 czerwca 2012 10:21
   +8
   Umm, kompleks wojskowo-przemysłowy Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi zawsze był i będzie jedną całością.
   Gospodarka Białorusi żyje tylko kosztem rosyjskich dostaw. A duże przedsiębiorstwa od dawna integrują się z rosyjskimi holdingami i korporacjami.
   Najnowszy przykład MAZ i Kamaz
   1. alex-obrońca
    alex-obrońca 25 czerwca 2012 23:59
    +5
    Jesteśmy jednością. Rosja i Białoruś - jeden kraj, ale dwa państwa (podczas)
    1. Andriuha077
     Andriuha077 26 czerwca 2012 00:11
     0
     Mamy en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Russia_and_Belarus
     (a mężczyźni nie wiedzą)
    2. Andriuha077
     Andriuha077 26 czerwca 2012 14:39
     -2
     Odpowiedź: w rzeczywistości „nie znają” pełnej wartości perspektyw takiego stowarzyszenia i tego, co je utrudnia.
     www.inosmi.ru/politic/20110802/172802069.html
     Odpowiadając na pytanie o swój stosunek do totalitaryzmu, Putin potępił go, nazywając „nieefektywnym sposobem rządzenia” i stwierdzając, że „totalitarne formy rządzenia całkowicie zabijają wolność i twórczą aktywność człowieka”.
     Tłumaczenie:
     Utrudnia twórczą prywatyzację całej własności państwowej przez rosyjskich oligarchów.
    3. Andriuha077
     Andriuha077 26 czerwca 2012 15:06
     +1
     Kontynuowane.
     gidepark.ru/content/1390716 ...Podczas jazdy i porównywania jedna myśl nie pozwoliła mi odejść. Mianowicie: „Gdyby Łukaszenka tak urządził kraj bez ropy, gazu i wszystkich naszych zasobów, to co zrobiłby z Rosją, gdyby miał wszystkie nasze możliwości? A gdyby naciskał oligarchów, przeprowadzał nacjonalizację przedsiębiorstw przemysłowych, zwracał środki na łono państwa i wyznaczał cele strategiczne? Jaka byłaby wtedy Rosja?
     W Konstytucji
     Podłoże, woda, lasy są wyłączną własnością państwa. Grunty rolne są własnością państwa.
     Państwo gwarantuje pracownikom prawo do uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami w celu podniesienia efektywności ich pracy oraz poprawy społeczno-ekonomicznego poziomu życia.
     artykuł 41 bezpieczne warunki pracy.
     Państwo stwarza warunki do pełnego zatrudnienia ludności. Jeżeli dana osoba jest bezrobotna z przyczyn od niego niezależnych, ma zagwarantowane szkolenie w nowych specjalnościach i zaawansowane szkolenie.
     Art. 72. Głosowanie w sprawie odwołania posła przeprowadza się w sposób przewidziany dla wyboru posła, z inicjatywy co najmniej dwudziestu procent obywateli posiadających prawo głosowania i zamieszkujących na właściwym terytorium.
    4. OdinPlys
     OdinPlys 27 czerwca 2012 06:01
     +3
     Cytat od: alex-defensor
     Jesteśmy jednością. Rosja i Białoruś - jeden kraj, ale dwa państwa (na razie)


     Nie może być inaczej… naszą Ukrainę jakoś trzeba podciągnąć… a potem w ogóle moc…
  2. Północy
   Północy 25 czerwca 2012 15:58
   +7
   Aleksiej w pełni cię wspiera i sam chcę dodać, że ta, jak mówisz, przebiegłość to nic innego jak wola przywódcy i nieważne, co ktoś mówi, ale jest porządek, a wszystko inne to prowokacja! Jestem za przyjaźnią!
   1. Aleksiej67
    Aleksiej67 25 czerwca 2012 16:38
    +5
    Cytat: Northerner
    ta, jak mówisz, przebiegłość to nic innego jak wola przywódcy

    Nazwałbym to interesami państwa, ale zgadzam się też z twoją definicją
  3. OdinPlys
   OdinPlys 27 czerwca 2012 05:58
   +2
   Cytat: Aleksiej67
   Mimo całej swojej przebiegłości Staruszek nigdy nie zdradził Rosji. Więcej niż jedno pokolenie będzie mu wdzięczne za zachowanie gospodarki Białorusi.

   Prawidłowo zauważony ... Stary człowiek jest przebiegłym bobrem ... ale bez tego ani w gospodarce, ani w polityce, ani w życiu, ani nigdzie ... lepiej mieć mądrego przyjaciela ...
   I oczywiście nie zdrajca, to na pewno ... nasz człowiek ... Słowianin ... czystej krwi Bulbash ... sam z Ludu ... a dla Ludu góra ...
   Białoruś miała szczęście do prezydenta ... szczerze ... już pęka z dumy ...
   1. Bagno
    Bagno 27 czerwca 2012 09:56
    -4
    och ty lokaj KGB ... nadal nie możesz uciec ... ludzie ... nie słuchaj tych bzdur ....
    Cytat z OdinPlys
    Lepiej mieć mądrego przyjaciela...

    pomyśl tylko o tym zdaniu samego oficera KGB ... jak dobrze powiedział ... i kto jest najlepszym przyjacielem???? populacja kraju wiewiórek tak na pewno ma .... iw pełni .. pensję 100-200 Baku .. tu są przyjaciele, więc przyjaciele .. dlaczego do cholery jesteśmy tymi wszystkimi ekonomicznymi cudami, aby znosić takie rzeczy nad sobą . ...
    Cytat z OdinPlys
    nasz człowiek ... Słowianie ... rasowe bulwy

    śmiech Cyganie ... to rżenie .....

    Cytat z OdinPlys
    i dla ludzi z gór ...
    Białoruś miała szczęście do prezydenta ... szczerze ... już pęka z dumy

    Powiem ci szczerze.. tylko wariat może coś takiego wygadać.. o tak... zapomniałem.. przecież jeden z gebni... no cóż, nie ma się czego bać.. wszyscy jest głupie jak korek ..... tylko ty słyszysz ... przestań kłamać ...
 2. anchonsza
  anchonsza 25 czerwca 2012 10:08
  +3
  W naszych czasach trzeba robić mądre rzeczy w integracji z Białorusią, z korzyścią dla obu krajów. Ale poszukiwanie nowych technologii za granicą jest niemożliwe do samodzielnego uchwycenia ogromu.
 3. idunawa
  idunawa 25 czerwca 2012 10:12
  +2
  zachował wiele sowieckich rzeczy, nawet KGB
  1. Kadet787
   Kadet787 25 czerwca 2012 10:23
   +8
   Wydaje mi się, że Eugene nie jest najgorszą strukturą ZSRR.
   1. AK-74-1
    AK-74-1 25 czerwca 2012 10:28
    +5
    Na co sobie pozwalasz Kadet 787? A co z prawami człowieka? BABO LERO i BABO LUDO cierpieli w lochach, a ty tak się zachowujesz. Tak, jesteś sługą cholernego piekła.
    Faceci nie odrzucają TEGO DOWROTU!
    Ogólnie rzecz biorąc, artykuł był zadowolony. UNION w najlepszym wydaniu.
    1. Radikdan79
     Radikdan79 25 czerwca 2012 11:04
     +3
     Cytat: AK-74-1
     UNIA w najlepszym wydaniu

     Jeśli Bóg pozwoli, powstaniemy. wciąż braterskie narody. nie warto dmuchać sobie w policzki i oblewać się błotem.
     1. OdinPlys
      OdinPlys 27 czerwca 2012 06:23
      +2
      Cytat od: radikdan79
      Jeśli Bóg pozwoli, powstaniemy. wciąż braterskie narody.


      Po prostu musimy być razem... Wszystko wróci do normy... i już niedługo Białoruś faktycznie kontynuowała zaplanowany w ZSRR program utworzenia wolnej strefy ekonomicznej... i stopniowej prywatyzacji w sektorze usług i produkcji. .. pozostawienie własności państwowej temu, co należało do całego Ludu ZSRR ... Można już śmiało powiedzieć ... eksperyment zakończył się sukcesem ... można go wdrożyć na całym terytorium unii celnej ... Model z którego Chiny się nie wycofały... Kapitalizm socjalistyczny...
      Pilnie wciągamy Ukrainę do unii ... jakoś nudno bez ciebie ... To dlatego, że świetnie wyglądamy na zdjęciu ...
  2. fidain
   fidain 25 czerwca 2012 17:37
   +5
   KGB eto tolko instrument v rukax u I instrument katori i yuvelirno mozhet rabotat i kak taran, grex yego ne soxronit.Vet che stoilo yego sozdania...
  3. Bagno
   Bagno 27 czerwca 2012 09:58
   -4
   banda głupców, złodziei i pijaków ... nawet nie biorą łapówek ... wymuszają ... ale są tak głupi, że nawet głupia i słaba opozycja śmieje się z nich ... filmuje ich rekrutację na wideo, a potem wyrzuca ich ... rżenie nad bandą pobliskich kretynów ....
 4. saturn.mmm
  saturn.mmm 25 czerwca 2012 10:52
  +5
  Musimy jeszcze zintegrować Ukrainę, a rozproszone części przemysłu obronnego ZSRR nabiorą kształtu, ale coś umarło. Jeśli tak się stanie, Amerykanie będą bardzo zdenerwowani, dla nich będzie to oznaczało, że zwycięstwo w zimnej wojnie poszło na marne
  1. EMILPOLAK
   EMILPOLAK 25 czerwca 2012 11:01
   +3
   Cytat z: saturn.mmm
   Musimy jeszcze zintegrować Ukrainę i powstaną rozproszone części kompleksu przemysłu obronnego ZSRR

   jeśli tak się stanie, to amersi ze swoimi "braćmi" nie pójdą... ale odejdą! dlatego wsadzają nos tam, gdzie nie dostają (uszczypnęliby ten nos drzwiami, ale mocniej)
  2. Dimonanet
   Dimonanet 25 czerwca 2012 11:49
   +5
   TRZY KRAJE ROSJA BIAŁORUŚ I UKRAINA! TRÓJKĄT NAKRĘTOWY! SIŁA JEDNOŚCI!!!!
   1. Andriuha077
    Andriuha077 25 czerwca 2012 13:35
    +3
    Cytat z Dimonanet
    TRZY KRAJE

    Trzy krawędzie w Rosji.
    1. qwz_qwz
     qwz_qwz 25 czerwca 2012 18:44
     +3
     Trzy krawędzie w Rosji

 5. ups
  ups 25 czerwca 2012 12:36
  +2
  Nie zapomnij o Kazachstanie, jeśli to normalne na plusie, to będzie godny związek)
 6. atos_kin
  atos_kin 25 czerwca 2012 12:52
  +8
  Oceniając realia Ukrainy, uważam, że A. Łukaszenka za życia zasłużył na pomnik.
  1. ups
   ups 25 czerwca 2012 14:13
   +4
   To twoja prawda, dobra robota Łukaszenko, chociaż wielu Białorusinów na niego narzeka, nie zrujnował kraju i nie pozwolił swoim ludziom umrzeć z głodu i gównianych produktów)))
   1. Andrey77
    Andrey77 25 czerwca 2012 15:43
    -9
    Wielu Białorusinów pracuje w Rosji - bo na Białorusi nie ma pracy (dzięki tacie?). Cała gospodarka Białorusi oparta jest na zamówieniach rosyjskich. Zamontują Topol i Yars na podwoziu Volvo, komu będzie potrzebny MAZ?
    1. Andriuha077
     Andriuha077 25 czerwca 2012 16:10
     +3
     Topol i Yars na podwoziu Volvo - będzie fantastyczniej niż premiera Leoparda na Uralwagonzawod lol
    2. Pesymista
     Pesymista 25 czerwca 2012 18:05
     +2
     Cytat: Andrzej77
     Wielu Białorusinów pracuje w Rosji - bo na Białorusi nie ma pracy (dzięki tacie?).

     A ilu Ukraińców, Mołdawian, Uzbeków, Tadżyków, nawet pojedynczo, w Rosji, w porównaniu z Białorusinami??? A ilu Polaków pracuje w Danii i Niemczech? Bez taty cała branża „umarłaby” dawno temu, tak jak w Rosji w latach 90., a nawet teraz przemysł obrabiarek nadal oddycha ...
     1. Andriuha077
      Andriuha077 25 czerwca 2012 18:47
      -3
      Government.ru/gov/results/19431/
      Zarządzenie z dnia 20 czerwca 2012 r. nr 1035-r
      W sprawie zmian tekstu prognozy planu (programu) prywatyzacji własności federalnej i głównych kierunków prywatyzacji własności federalnej na lata 2011-2013

      Rosja idzie teraz pod młotek, jak w latach 90., ale pod fanfarą patriotyzmu. Nawet jeśli wcześniej brzmiało to tak samo.
     2. Bagno
      Bagno 27 czerwca 2012 10:08
      -4
      a i tak go nie mamy.. no cóż, jesteście jak dzieci.. słowo szachowe ....
    3. OdinPlys
     OdinPlys 27 czerwca 2012 06:26
     +3
     Cytat: Andrzej77
     Zamontują Topol i Yars na podwoziu Volvo, komu będzie potrzebny MAZ?


     Pozostajesz w tyle za życiem... Maz-Kamaz... już jedno gospodarstwo...
     A sądząc po wczorajszym oświadczeniu ... oto jeden kraj ...
     1. Bagno
      Bagno 27 czerwca 2012 10:10
      -4
      Cytat z OdinPlys
      Maz-Kamaz... już jedno gospodarstwo...

      rżenie .... jesteś tylko dzieckiem ... już nie jest nasz ... sprzedał swojego neogłupiego .... a co za łup dla siebie w kremówce ....
    4. Bagno
     Bagno 27 czerwca 2012 10:07
     -4
     prawda, prawda..... wszystko jest prawdą Andrei... absolutnie prawda.... nie mamy nic... wszyscy wyjeżdżają do pracy w Federacji Rosyjskiej.... w naszym regionie doszło do tego, że w budowa z powodu braku pracy, wszyscy budowniczowie zostaną wywiezieni do Rosji całymi zespołami ... wszyscy ... kompletny upadek ... ludzie są napompowani do granic możliwości ... ludzie znikają. Rosyjska ropa .... nic własnego ... ale tutaj piz .....
   2. qwz_qwz
    qwz_qwz 25 czerwca 2012 18:57
    +2
    choć wielu Białorusinów na niego narzeka
    Zawsze są niezadowoleni ludzie, pod każdym rządem, pod każdym reżimem ...
   3. Bagno
    Bagno 27 czerwca 2012 10:04
    -4
    Cytat od ups
    i nie pozwala swojemu ludowi umrzeć z głodu

    tylko pomyśl... ceny są takie same... a pensja to 100 dolców.... tu nie umrzesz.....
    1. OdinPlys
     OdinPlys 27 czerwca 2012 23:00
     +2
     Bagno,
     Cytat: Bagno
     tylko pomyśl... ceny są takie same... a pensja to 100 dolców.... tu nie umrzesz.....


     Więc co cię niepokoi... albo za mało mydła i sznura... Zarejestrowałeś się specjalnie, żeby skłamać Łukaszence... chociaż sam rozumiesz, że twój pomysł jest pusty... tak jak twoje sumienie...
     1. Bagno
      Bagno 28 czerwca 2012 12:30
      -2
      no to zrobi to połowa kraju... bo tak dostaje pół kraju...
 7. 340222
  340222 25 czerwca 2012 16:21
  +4
  Im bardziej Łukaszenka jest karcony w Europie i Ameryce, tym bardziej go szanuję.
 8. SIA
  SIA 25 czerwca 2012 16:34
  +3
  Dobra robota Białorusini. Więc pracuj dalej.
  1. Bagno
   Bagno 27 czerwca 2012 10:10
   -3
   tak .... max. za pensję 100 dolarów ..... dzięki za miłe słowa ....
 9. późno
  późno 25 czerwca 2012 18:36
  +4
  Trochę nie na temat - na pamiątkę początku wojny.. Co czwarty mieszkaniec Białorusi został zabity przez hitlerowców w latach okupacji tej od dawna cierpiącej ziemi, aby zapamiętali to przez wiele lat, cztery młode brzozy drzewa posadzono w pobliżu pomnika w Mińsku... A teraz to milionowe miasto, najpotężniejszy ośrodek przemysłowy republiki, miło słyszeć! Aprobuję Łukaszenkę, ma bardzo kompetentną politykę migracyjną, a jakim narodem są Białorusini! Miałem chorążego Portyanko Wiaczesława na pilnym dyżurze pod Petersburgiem - człowiek ze złota! A w pracy kowal Lomako Roman, ten z ogólnie mówiącym nazwiskiem! :)))
 10. CC-18a
  CC-18a 26 czerwca 2012 01:35
  +4
  Białoruś pozostała uczciwym sojusznikiem Rosji nawet po rozpadzie ZSRR, ale dzięki temu przemysł obronny Białorusi pozostał tak silny, w przeciwieństwie do Ukrainy, a Gospodarka nie ucierpiała tak bardzo, jak na Ukrainie z ich Banderami… uch ... z Juszczenką.

  Chociaż Stany Zjednoczone wydają dużo pieniędzy na destabilizację Białorusi 5-10 razy więcej niż na Ukrainę, a to, że do tej pory nic nie wyszło na pin*dos, to zasługa Staruszka, a fakt, że Białorusini są równie mądrzejsi i bardziej uczciwi niż Ukraińcy (historia PS jest tego świadkiem!)

  Chociaż nie należy się oszukiwać, niestety, na Białorusi jest niewielka część idiotów, są to Polacy katolicy mieszkający na zachodzie Białorusi.
 11. BSSR
  BSSR 26 czerwca 2012 04:29
  -4
  Czytając niektóre posty, zaczynasz myśleć, że niektórzy mówią, że Rosjanie nigdy nie byli za Białorusinami. W tym przypadku ci, którzy są za Łukaszenką, są przeciwko ludności Białorusi. Jeśli mi nie wierzysz, przeczytaj nasze fora, na których wszyscy go trollują. A jeśli myślisz, że jest przyjacielem Rosji, to się mylisz, ponieważ ma jednego przyjaciela, to jest jego maniakalne pragnienie władzy, a cała przyjaźń z Rosją jest związana z węglowodorami. A jeśli ktoś zdradzi wschodniego sąsiada, to znajdzie się na pierwszych listach.

  A jeśli chodzi o gospodarkę, nie zrujnowałem jej, śmiałem się. W tej chwili jesteśmy najbiedniejszym krajem w regionie
  1. CC-18a
   CC-18a 26 czerwca 2012 11:35
   +6
   oszukać Ogólnie rzecz biorąc, trollujemy też Putina na forach, a nawet czcimy Jelcyna, otwarcie wzywamy do okupacji Rosji przez siły NATO i bombardowania ludności Rosji - tak piszą na naszych forach.

   Nie wiem jak wy, ale nie jestem idiotą, żeby wierzyć w najgłupszą rzecz z możliwych - wierzyć, że opinia na forach jest opinią ludzi!
   Po pierwsze, na forach osoby w wieku od 7 do 25 lat rzadko mają mniej niż 30 lat. Wszyscy, którzy są starsi nafigi nie potrzebują forów. To znaczy połowa tej nieodpowiedniej shkolota.
   Po drugie, na forach piszą w większości te same osoby, tylko z różnych kont, każdy, kto ma rozum, zauważył to od dawna. Czyli druga połowa to profesjonalne trolle w służbie Departamentu Stanu.

   Więc proszę pana, nie obchodzi mnie wasza opinia i opinia, która jest pisana na waszych forach i na naszych forach, jakoś już z wami rozmawiałem, najbardziej aktywne trolle jakie macie to obcokrajowcy piszący zza pagórka.
   I wierzę w nurt tym, których osobiście znam, z którymi osobiście rozmawiam i 9 na 10 wszystkich opowiada się za Łukaszenką jako osobą pozytywną dla swojego kraju.
   A Łukaszenka nie powinien być napędzany, powinieneś wiedzieć beze mnie, że Federacja Rosyjska już dawno przestawiła się z tobą na ceny rynkowe, chociaż dali zniżkę, ale! wszystko na równych warunkach, dajemy Ci fajkę rabatową.

   Cytat: BSSR
   A jeśli chodzi o gospodarkę, nie zrujnowałem jej, śmiałem się. W tej chwili jesteśmy najbiedniejszym krajem w regionie

   W tej chwili twoje mózgi są najbiedniejsze w regionie, bez obrazy. Podróżuj po świecie, do Federacji Rosyjskiej, na Ukrainę, do krajów bałtyckich. Jedno wiem na pewno, kurwa, dlaczego jest prąd?
   1. Bagno
    Bagno 26 czerwca 2012 20:22
    -3
    oj ty draniu....dlaczego prześladujesz dzieciaka..prawdę pisze..no jebać cię...zamieszki szykują się dla nas..Judasz naszego soro zostanie powieszony przez samych gliniarzy...wszystko jest na skraju idą .. a ty tkasz o swoich przyjaciołach .. jesteś gadu i szumowiny ... dostaniesz pensję 100 dolców .. Zobaczę co zaśpiewasz ....
    1. OdinPlys
     OdinPlys 27 czerwca 2012 06:51
     +3
     Bagno
     BSSR

     Uro ... dy co вИ...mieć przy sobie...syjonistyczni poplecznicy....To jest twoja pensja w wysokości 100 dolarów amerykańskich...??? ta pide ... zachodnie Rasta już nie płacą ... nie uzasadniałeś ich zaufania ...
     Spróbujmy gadać po Białorusi .... cóż, w wyborach Stary człowiek powstrzymywał ludzi ... pamiętaj, że nie gliny ... Ludzie ... posmarowaliby cię tak, jak ... wstręt
     1. Bagno
      Bagno 27 czerwca 2012 10:17
      -4
      Cytat z OdinPlys
      Uro... co ty... niesiesz... syjonistyczni poplecznicy.... To twoja pensja w wysokości 100 zielonych...??? ta pide ... zachodnie Rasta już nie płacą ... nie uzasadniałeś ich zaufania ...

      typowo głupie.. styl komunikacji KGB..)))) ani umysł, ani wyobraźnia...jak cała ta nikczemna paczka w mundurze komunikuje się ze sobą.. więc tu jest hau..ale płynie jak strumyk... ty mra .. zidlo KGB .. odpowiadam .. będziesz wisiał na słupie razem ze swoją kodlą i paczką krwiopijców pogrążonych w korupcji .. Odpowiadam i przysięgam ... ludzie pomazani .. jesteś kaczką . .co ty wiesz o życiu ludzi ..gdyby nie ogród i granica, wszyscy by zginęli ... ty bydło ... nawet nie waż się wypowiedzieć tego słowa ... przeklęty lokaj dupku... no to dojedziemy do ciebie....
  2. Bagno
   Bagno 26 czerwca 2012 20:18
   -3
   Popieram .. prawdę .. w naszym regionie .. przy okazji najuboższy w białko .. Brześć .. pensje od 100 do 200 dolarów .. a 200 to marzenie ... w naszym kraju to bardziej jak od 80 do 150..czasem płacą w sianie...czytam komentarze i zarżałem....albo płakałem..nawet nie wiem..dotyka naiwny i potwornie głupi mózg niektórych forumowiczów... .
  3. OdinPlys
   OdinPlys 27 czerwca 2012 06:35
   +4
   Cytat: BSSR
   A jeśli chodzi o gospodarkę, nie zrujnowałem jej, śmiałem się. W tej chwili jesteśmy najbiedniejszym krajem w regionie


   Dla ludzi takich jak ty potrzebna jest wojna... aby zrozumieć, jakie szczęście... po prostu żyj pod spokojnym niebem...
   Chciałem się kłócić... ale powiem tylko... nie jesteś wdzięcznym łajdakiem...
   1. Bagno
    Bagno 27 czerwca 2012 10:20
    -3
    Do diabła z tobą Judaszu ...... on wzywa do wojny .. to bydło i szumowiny ... wojna z tobą ... cóż, bydło .... będziesz miał wojnę ..... będziesz liczony w . . czekaj kochanie....
    1. OdinPlys
     OdinPlys 27 czerwca 2012 23:34
     +3
     Cytat: Bagno
     Cóż, dotrzemy do ciebie...


     Jeśli jesteś z Białorusi... zostaw adres... I nie będziesz musiał zawracać sobie głowy drogą...

     Chociaż co cię obliczyć ... zostań tam, gdzie jesteś ... już dla ciebie wyjechali ...
     1. Bagno
      Bagno 28 czerwca 2012 12:40
      -3
      Ostrzegałem cię śmieć... przygotuj się...
      1. Bagno
       Bagno 28 czerwca 2012 18:02
       -1
       och, szumowinie .. cóż ... Rejon Stolin, wieś Gorodnaya, ul. Lenina 8 .... jeśli nie przyjedziesz przed 1 lipca .... absolutnie wszyscy w zasobie będą nazywać cię zrzędliwymi szumowinami ....
 12. BSSR
  BSSR 26 czerwca 2012 15:04
  -3
  Cytat: CC-18a
  Po drugie, na forach piszą w większości te same osoby, tylko z różnych kont, każdy, kto ma rozum, zauważył to od dawna. Czyli druga połowa to profesjonalne trolle w służbie Departamentu Stanu.

  Więc proszę pana, nie obchodzi mnie wasza opinia i opinia, która jest pisana na waszych forach i na naszych forach, jakoś już z wami rozmawiałem, najbardziej aktywne trolle jakie macie to obcokrajowcy piszący zza pagórka.
  To coś nowego, to wszystko przez pagórek, chociaż jako osoba cierpiąca na natofobię rozumiem Cię i nie warto pisać tego, czego jeszcze nie wiesz.
 13. CC-18a
  CC-18a 26 czerwca 2012 22:49
  +2
  nie szanowany Bagno и BSSR и Morani w jednej osobie, po pierwsze, wielokulturowość jest zła, po drugie, głupota jest jeszcze gorsza, po trzecie już pokazałeś, że jesteś haniebnym trollem.
  Jeśli ludzie tacy jak ty nie lubią Łukaszenki, to dla niego jest to tylko plus.

  PS: twoje słowa i akcenty na temat natofobii całkowicie cię zdradziły troll puść oczko . Nadal piszesz mi tutaj, że trzeba kochać NATO, a Łukaszenka to cholerny reżim, tak.
 14. BSSR
  BSSR 26 czerwca 2012 23:15
  -4
  CC-18a jesteś poważnie chory.
  Dzięki takim osobom zwolennicy dyktatorów na całym świecie w wielu miejscach nie lubią Rosjan. Ale Białorusinów nie obchodzi ludzi takich jak ty.
  1. CC-18a
   CC-18a 26 czerwca 2012 23:23
   +2
   Nie jesteś Białorusinem... jesteś albo katolikiem, albo szpilką *dos. Żaden normalny Białorusin nie zadeklaruje, że ma w swoim kraju reżim dyktatorski. Powtarzam raz jeszcze, jedź do innych krajów, jeśli jesteś prawdziwą osobą, po prostu oszukaną i niezbyt mądrą. I powtarzam w kółko, mam wielu znajomych i bliskich znajomych na Białorusi, byłam na Białorusi, byłam na Ukrainie, gdzie też są moi bliscy i moje dzieci odeszły, wiem, jak jest w krajach bałtyckich, więc wy * *** mnie wkurzy miej uszy otwarte, nie obchodzi mnie twój błazen.
   Chociaż… może ty, kochanie, nie możesz sobie nawet wyobrazić, czym jest dyktator i czym jest reżim, głupio cytujesz swojego mistrza – Stany Zjednoczone, które pieprzą każdego, kto ich nie uszykuje, że są reżimem, to znaczy , naprawdę jesteś szpilką * dos troll

   Więc moje osobiste głębokie fu dla ciebie! jako element najbardziej śmierdzącego gówna tej planety - imperium zła - USA.
   1. Bagno
    Bagno 27 czerwca 2012 10:24
    -4
    klinika..pomyśl..jeśli neo jest u władzy przez 20 lat..jak to nazwać??? powiedz mi .... 99% populacji nawet nie marzy o snajperze ... ale o sprawiedliwym sądzie .....
    1. CC-18a
     CC-18a 28 czerwca 2012 00:38
     +2
     Wtedy Roosevelt TWÓJ był cholernym dyktatorem.
     Służył 4 kolejne kadencje. Pod jego rządami 7 milionów jego współobywateli zostało zagłodzonych na śmierć, aby ratować wysoką cenę towarów (aby ratować banki).

     Nigdy nie słucham aktualnego krwawego reżimu Roosevelta. Na głowie może dać. Jesteśmy bardziej cierpliwi, tolerujemy was niedoskonałych, głupich starców, a w Stanach Zjednoczonych przez długi czas wszyscy wisieni na zawiasach w więzieniach, a ci, którzy żyją, gniją w salach tortur w Stanach Zjednoczonych.

     Więc idź i ab ścianę z biegnącym początkiem, kurwa.
     1. Bagno
      Bagno 28 czerwca 2012 12:44
      -3
      więc co..służył 12 lat..a nasze 20..a już w procentach byliśmy martwi nie mniej niż wtedy Jankesi...a ilu z nas zginęło i zginęło.....nikt nawet wie o tym. był człowiek i nie ma .... zabawy???
      1. CC-18a
       CC-18a 28 czerwca 2012 15:29
       +2
       tylko ty umierasz, to znaczy ludzie tacy jak ty duszą się twoją żółcią nienawiści. A Słowianie umierają albo spokojnie ze starości, albo z honorem w bitwie.

       Na Białorusi Łukaszenka nie przywoził produktów spożywczych, które miały być później niszczone, aby podnieść cenę ziemniaków i zyski sprzedawców. Więc nie pierdol się
       Na Białorusi ginie niewielu, w zasadzie spadek jest taki sam jak w UE. Więc w tej chwili, Judaszu, bełkotałeś do swoich mistrzów, pierwszy rekwizyt *** jest ci dostarczany.

       Ogólnie rzecz biorąc, to nieodpowiednie, lepiej się zamknij, jasne jest, że często „patrzą” na twoją głowę, że masz więcej niż jeden wstrząśnienie mózgu ... to jasne z twojej głupoty.
       1. Bagno
        Bagno 28 czerwca 2012 16:14
        -3
        jesteś klinicznym przypadkiem kochanie... nie wiedząc gówno mówisz o naszym życiu .. pomyśl .. wszyscy tutaj pieprzą kto co i gdzie iz kim .. każdy chce po prostu normalnie żyć i dobrze zarabiać .. ale właśnie spieprzyliśmy .. Nie ma co jeść ..... ale o śmierci Słowian radzę pamiętać o głodach i gułagu .... kraj kanibali .... i image .. dlaczego cały czas prześladujesz ... ushlepok ... najpierw uczysz się myśleć głową a potem rozmawiasz z mądrymi ludźmi draniem ...
        1. CC-18a
         CC-18a 28 czerwca 2012 16:41
         +2
         Nigdy nie nauczę się myśleć tak jak ty... do tego potrzebuję 10 razy z młotem kowalskim na głowie, żeby nie było już takich mózgów jak twój... YaB chętnie pukał w twoją pustą głowę, żeby sprawdzić ile jeszcze mózgów lewo, czy to prawda, że ​​jest pełne zero, czy nie ... ale niestety, wyschniesz trolla, który ci zaproponował OdinPlys, a ty, jak prawdziwy propin*dosnik, będziesz błyszczał swoimi obcasami, kutasem**t.
        2. BSSR
         BSSR 28 czerwca 2012 21:10
         -2
         Bagno nie zwracajcie uwagi, ten dupek nadal mieszka w ZSRR i jest w stanie wojny z NATO.
         Teraz, w Syrii, dyktator Assad gnije, potem dotrą do Iranu, a wtedy nasz wąsaty karaluch zostanie zatrzaśnięty łykowym butem.

         Trzeba tylko poczekać, a kiedy wszystko się zacznie i Białorusini powstaną, przyjdzie nasza kolej. Owszem, Łukaszyk i jego rodzina będą łapać ludzi psami, tymi, które 19.10.2010 pobito kobiety, a latem 2011 porwano. To będą ludzie tacy jak OdinPlys i musimy ich zmiażdżyć.
         1. BSSR
          BSSR 28 czerwca 2012 22:34
          -2
          19.10.2010
          * 19.12.2010

          I bardzo fajnie było też trollować chorych na głowę, na których nie ma tu krawędzi :)
         2. babka lancetowata
          babka lancetowata 29 czerwca 2012 23:49
          0
          Cytat: BSSR
          Trzeba tylko poczekać, a kiedy wszystko się zacznie i Białorusini powstaną, przyjdzie nasza kolej. Owszem, Łukaszyk i jego rodzina będą łapać ludzi psami, tymi, które 19.10.2010 pobito kobiety, a latem 2011 porwano. To będą ludzie tacy jak OdinPlys i musimy ich zmiażdżyć.

          Nie mogę uwierzyć, że to napisała BIAŁORUŚ! Nie lubię też naszego Putina, ale co tam...
          Cytat: BSSR
          Teraz, w Syrii, dyktator Assad gnije, potem dotrą do Iranu, a wtedy nasz wąsaty karaluch zostanie zatrzaśnięty łykowym butem.
          1. BSSR
           BSSR 30 czerwca 2012 11:05
           -3
           babka lancetowata
           Tak, nikt nie chce przemocy, faktem jest, że prezydent publicznie powiedział, że jeśli niepokoje społeczne zaczną zagrażać jego władzy, to zostanie wydany rozkaz zniszczenia. Spokojnie nie wyjdzie.
          2. vjhbc
           vjhbc 25 lutego 2013 00:57
           +2
           TAK, to nie jest Białorusin, który napisał, że po Polakach zostało jeszcze dużo wszelkiego gówna
  2. OdinPlys
   OdinPlys 27 czerwca 2012 07:03
   +3
   Cytat: BSSR
   Dzięki takim osobom zwolennicy dyktatorów na całym świecie w wielu miejscach nie lubią Rosjan. Ale Białorusinów nie obchodzi ludzi takich jak ty.


   Nie mów gop bez skakania ... Na całym świecie rosyjskojęzyczni ludzie nazywają siebie Rosjanami ... nie Żydami ... nie Gruzinami ... ale Rosjanami ... dlaczego ... Brzmi dumnie, prawdopodobnie ...Ale nie dla Białorusinów gadać...zwłaszcza że jesteś najprawdopodobniej Slam...albo po prostu zhi...d....
   A Słowianie zawsze będą razem…
   1. Bagno
    Bagno 27 czerwca 2012 10:25
    -4
    nie rozmawiaj z gebne .... to nadal jest do bani ... tam wszyscy są za głupi ... odpowiadam ... i wiem ....
 15. umysł1954
  umysł1954 27 czerwca 2012 05:29
  -4
  Białoruś to kraj, który żyje z własnej pracy!
  Kieruje nim produktywna burżuazja!
  Wszyscy niezadowoleni są tacy, którzy marzą o wzbogaceniu się na spekulacjach !!!

  Rosja to kraj, który żyje z kradzieży!
  Władza w nim należy do złodziei-zdrajców, którzy rabują i sprzedają kraj.
  Koloniści we własnym kraju!
  Komu służy marionetkowy reżim faszystowski?
  .
  Gdyby nie te TWORZENIA, BYLIBYŚMY NA BIAŁORUSI OD DŁUŻSZY CZAS
  JEDEN CAŁOŚĆ I ROZWIJAŁA SIĘ, plując na wszelkiego rodzaju TransNational
  Stolice z siedzibą w USA!!!
 16. BSSR
  BSSR 27 czerwca 2012 13:03
  -4
  Na Ukrainie jest miejsce, gdzie wielu idiotów obwinia Rosjan za wszystkie kłopoty. Mam na myśli, że tutaj też wielu szalonych ludzi nienawidzi Zachodu, chociaż w pełni korzystają z dobrodziejstw cywilizacji, które częściowo stamtąd pochodzą.

  To nie są Słowianie, ale choroba społeczeństwa i gdyby to była moja wola, byłbym dla ludzi takich jak OdinPlys и CC-18a gdzieś na wschodniej Syberii utworzył rezerwat i wszystkich wygnał, żeby nie przeszkadzali społeczeństwu waśniami międzyetnicznymi, a Łukaszenkę posyła tam do tamtejszych szefów.
  Tam Zachód nie będzie przeszkadzał złemu, aby zaangażował się w jego brudne uczynki, więc będziesz ciężko pracował dla miski zupy, a nie tych, którzy od razu zgodzą się na mur.
  1. Bagno
   Bagno 27 czerwca 2012 16:01
   -4
   Popieram.. już mamy pieprzoną KRLD.... i wiesz co... dzisiaj dupek ogłosił drania jako odbiorcę.. więc podobieństwo do Korei jest w 100%.... popieprzone... ale ja kurwa przysięgam .. mamy bla jak w rumunii...
   1. OdinPlys
    OdinPlys 27 czerwca 2012 23:53
    +3
    Cytat: Bagno
    ale przysięgam kurwa .. będziemy kurwa jak w Rumunii .....


    Myślę...że jesteś w każdym komentarzu...śmiejesz się i śmiejesz...okazuje się,że stamtąd wieje wiatr...jak chcesz w Rumunii...
    ...cygański znaczy...
    Tak, jesteś schwytanym Rumunem... A my... Naród Białorusi... jesteśmy dumni, że mamy takiego prezydenta... i pierdolcie go weźcie
  2. OdinPlys
   OdinPlys 27 czerwca 2012 23:50
   +4
   Cytat: BSSR
   i bądź moją wolą


   Nawet nie śnij ... daj ludziom takim jak ty wolną rękę ... dawno temu ... sprzedali Białoruś ... faszystom = syjonistom ... jak to przeciąć .... proszę bardzo . .. wpadniesz pod każdego ... tylko po to, by zniszczyć Słowian ...

   Cytat: BSSR
   Tam Zachód nie będzie przeszkadzał złemu, aby zaangażował się w jego brudne uczynki, więc będziesz ciężko pracował dla miski zupy, a nie tych, którzy od razu zgodzą się na mur.


   I zgadzam się na miskę zupy... i pod ścianą... gdyby tylko pomogło zjednoczyć się Białoruś = Rosja = Ukraina... za czym płacze nasz Łukaszenka...pojedynczy ... który następnie głosował w Puszczy Białowieskiej ... Przeciw rozpadowi ZSRR ...
   1. CC-18a
    CC-18a 28 czerwca 2012 00:39
    +3
    OdinPlys, myślę, że nie jest konieczne komunikowanie się z tym wadliwym. To skorumpowane trolle, pozbawione sumienia i mózgów, najbardziej niemoralne typy na tej planecie, gotowe siać gówno i służyć swemu panu.
 17. Vovan
  Vovan 29 czerwca 2012 09:09
  -2
  Cóż, napisałeś tutaj śmieci, w szczególności Bagno i Odin. Oskarżenia Bagna o trolling są chyba bezpodstawne, wtedy nakreślił rzeczywistą sytuację na Białorusi, używał tylko wulgarnego języka (za to dostał minus), a co do Odyna, to może być, że to albo KGB troll lub ślepy, samowystarczalny typ, naprawdę ani trochę nie znający stanu rzeczy na Białorusi
  PS
  Cytat z OdinPlys
  Chociaż co cię obliczyć ... zostań tam, gdzie jesteś ... już dla ciebie wyjechali ...

  śmiech mądra osoba by tego nie napisała waszat
  1. CC-18a
   CC-18a 29 czerwca 2012 16:54
   +1
   Nieszanowane Bagno i BSSR i Morani w jednym, po pierwsze karykatura jest zła, po drugie głupota jest jeszcze gorsza, po trzecie już pokazałeś, że jesteś haniebnym trollem.
   Jeśli ludzie tacy jak ty nie lubią Łukaszenki, to dla niego jest to tylko plus.

   PS: twoje słowa i akcenty na temat natofobii całkowicie cię zdradziły. Nadal piszesz mi tutaj, że trzeba kochać NATO, a Łukaszenka to cholerny reżim, tak.


   Wydaje mi się, że jesteś karykaturą wyżej wymienionych kont, o 99%!
 18. Vovan
  Vovan 30 czerwca 2012 01:11
  0
  śmiech Tak, masz jakąś multifobię, kochany SS-18a, dlaczego zapisujesz wszystkich w bajkach, którzy nie myślą Twoim zdaniem ?? Tak, zła logika...
 19. ława przysięgłych08
  ława przysięgłych08 30 czerwca 2012 02:22
  -2
  Damy dobrego prezydenta, nie drogo, można użyć oleju, gazu!!!!
  1. vjhbc
   vjhbc 25 lutego 2013 00:59
   0
   możesz od razu zobaczyć osobę, nawet pseudonim Yudo
 20. Vovan
  Vovan 30 czerwca 2012 16:49
  -1
  szanowany 1+ absolutnie wszystkie twoje komentarze są przesiąknięte podżeganiem do nienawiści etnicznej i szowinizmu na gruncie narodowym (Cyganie, Żydzi itp.) Osobiście ja, Białorusin z narodowości, prawosławny z religii, obrzydzam się na takiego szowinistę-słowianie i jestem na pewno większość normalnych, odpowiednich ludzi uważa to za tak, to ty swoimi wypowiedziami hańbisz wszystkie najlepsze ludzkie cechy Wielkiego narodu słowiańskiego. I jeszcze jedno z historii – najzagorzalszymi bojownikami przeciwko Żydom (jak lubicie używać Żydów, żydowscy masoni) byli ci sami, najzagorzalszymi bojownikami przeciwko homoseksualistom śmiech były takie same ... więc chodź 1+ zrozum powyższe i wraz ze swoją firmą (może bajki lub trolle) szybko daj mi 2-3 znaki minus tak

  Cytat z OdinPlys
  A my... Naród Białorusi...jesteśmy dumni, że mamy takiego Prezydenta... i do cholery go weź

  i nie musisz gadać bzdur w imieniu ludu, nie masz takiego prawa… i koncepcja życia tego ludu Malomalskiego
  1. Wieś
   Wieś 30 czerwca 2012 17:20
   0
   Vovan ma rację .... powiedziałeś wszystko poprawnie .... jest po prostu prowokatorem .... przetrwanie w naszych czasach jest prawie niemożliwe .....
   1. CC-18a
    CC-18a 2 lipca 2012 00:52
    +1
    Wieś
    Data rejestracji: 30 czerwca 2012 17:14

    Cóż, niezupełnie kreskówka. śmiech ahaha.
    Nie szanowany przewodnik po kreskówkach: Vovan, Selo, BSSR, Bagno w jednej osobie utwórz 100 kreskówek chtol ... i wypisz się, w przeciwnym razie dlaczego jesteś drobiazgami, których nie rozumiem? waszat
 21. Vovan
  Vovan 2 lipca 2012 01:42
  -2
  hahaha bardzo śmieszne waszat ale jednocześnie fajnie, że zaliczyli mnie do kreskówek ..... Nadal będę się śmiał ha ha ha
  A jeśli na poważnie, masz już trolle KGB, a gdzie jest administracja strony ????????? 1+ ses18a i garść bajek lub trolli na szybkie ja 2-3 minusy i ja za tyle samo plusów uśmiech
 22. Grzegorz6549
  Grzegorz6549 8 lipca 2012 10:00
  +1
  Łukaszenka, mimo całej swojej wstrętności i zamiłowania do teatralności, był i pozostaje „dyrektorem sowchozu” imieniem Białoruś i stara się nim kierować, aby sowchoz nie został rozdarty.

  Co więcej, mało kto pamięta, że ​​to Łukaszenka, dochodząc do władzy, nie dopuścił do tej orgii wobec Rosjan, która na Białorusi zaczęła się już od zgłoszenia mało szanowanych deputowanych z Frontu Ludowego.

  Zrobił wszystko, aby nie doszło do zawalenia się bardzo poważnego kompleksu wojskowo-przemysłowego Białorusi, i to pomimo tego, że początkowo Rosja z dumą odmawiała wszystkiego, co robiono w tym kompleksie wojskowo-przemysłowym.

  I wiele zostało zrobione. Oraz urządzenia półprzewodnikowe, lasery, wojskowe radiostacje i awionika dla MIG29 i SU27, a także doskonała optyka, celowniki na podczerwień i zautomatyzowane systemy dowodzenia i kontroli, gąsienicowe i kołowe podwozia dla systemów takich jak Tunguzsk i Topola i wiele innych.

  I w dużej mierze dzięki temu, że Łukaszenka znalazł rynki zbytu dla tych produktów w Chinach i innych krajach, kompleks wojskowo-przemysłowy Białorusi nie zginął, choć został wygięty. A potem Rosja opamiętała się i znów zaczęła coś kupować na Białorusi.

  To prawda, że ​​jeśli chodzi o ACCS, ona, Rosja, musiała stworzyć wszystko od podstaw i minie dużo czasu, zanim te ACCS osiągną przynajmniej poziom, który osiągnęli białoruscy deweloperzy przed rozpadem ZSRR. Tak, a to, co zostało sprzedane Chinom, może okazać się nieprzyjemną niespodzianką dla rosyjskich sił zbrojnych, jeśli coś się stanie, jeśli Chiny podskoczą i postanowią siłą konkurować z Rosją. I prędzej czy później zadziała.

  I znowu, za Łukaszenki nikomu w koszmarze nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby przekupić ministrem obrony. Dlatego Siły Zbrojne Białorusi, choć stosunkowo niewielkie, są dość skuteczne. A produkcja przemysłu obronnego jest całkiem na światowym poziomie.

  Więc musicie być bardziej ostrożni z Białorusią, chłopaki, ostrożniej, jak powiedział kiedyś Mich. Żvanetsky. I nie tylko z nią. Łukaszenkowie przychodzą i odchodzą jak wszyscy, ale narody byłych republik Unii pozostają i żyją albo razem… albo nie żyją, jeśli trzeba walczyć jeden po drugim.
 23. artem_n
  artem_n 3 kwietnia 2014 22:40
  +1
  Cytat: Andriuha077
  Kontynuowane.
  gidepark.ru/content/1390716 ...Podczas jazdy i porównywania jedna myśl nie pozwoliła mi odejść. Mianowicie: „Gdyby Łukaszenka tak urządził kraj bez ropy, gazu i wszystkich naszych zasobów, to co zrobiłby z Rosją, gdyby miał wszystkie nasze możliwości? .

  Tak samo nasza gospodarka właśnie utrzymywała niskie ceny na dostarczany rosyjski gaz i ropę, które są przetwarzane w naszych rafineriach i odsprzedawane już po cenach rynkowych za granicę.
 24. Honorowy
  Honorowy 4 kwietnia 2015 11:31
  0
  Przykład małego kraju z dużymi możliwościami.