Krajowy BEC na etapie testów

Krajowy BEC na etapie testów

Rosyjski przemysł podjął temat bezzałogowych łodzi szturmowych. Dwa takie produkty trafiły już do testów w strefie Operacji Specjalnych i pokazały swoje możliwości....
Wrangel jako dowódca: szturm na Carycyna

Wrangel jako dowódca: szturm na Carycyna

Don trzykrotnie próbował schwytać Carycyna, ale bezskutecznie; czwartą próbę podjęła Armia Kaukaska Wrangla i w rezultacie, dzięki umiejętnie przeprowadzonej operacji, miasto zostało zdobyte...