Wojna, która zbliżyła ZSRR i Indie

41
Wojna, która zbliżyła ZSRR i Indie


ZSRR – Indie: od powściągliwości dyplomatycznej do współpracy wojskowo-technicznej


Kontynuujmy rozmowę o azjatyckim kierunku polityki zagranicznej ZSRR w okresie agonii Wietnamu Południowego i upadku amerykańskich nadziei na utworzenie antykomunistycznej placówki w centrum regionu Azji i Pacyfiku.Ostatnim razem rozmawialiśmy o wzlotach i upadkach w drodze na spotkanie na lotnisku w Pekinie pomiędzy A. N. Kosyginem i Zhou Enlai.

Choć nie stał się punktem wyjścia do normalizacji stosunków, dał początek pewnego rodzaju stabilizacji i negocjacjom w sprawie rozwiązania kontrowersyjnych kwestii granicznych.

Kończąc temat stosunków radziecko-chińskich i poruszając go dalej jedynie pośrednio, zauważam, że głównym wyznacznikiem, który zadecydował o wizerunku ChRL za granicą, była zupełnie nieoczekiwana dla Moskwy wizyta R. Nixona, grożąca w przyszłości zmiana układu sił w regionie Azji i Pacyfiku, która właściwie dzisiaj i ma miejsce, bo trudno sobie wyobrazić reformy Deng Xiaopinga bez amerykańskich inwestycji.

Przypomnę też: w 1971 roku Tajwan utracił miejsce w ONZ na rzecz ChRL.

Waszyngton uznał tę roszadę za bardziej zgodną ze swoimi interesami geopolitycznymi (niemal napisałem: „czego, jak sądzę, teraz żałuje”; jednak uważam, że nie należy przeceniać skali amerykańsko-chińskiej rywalizacji geopolitycznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej pryzmat przez pryzmat konfrontacji rosyjsko-amerykańskiej).

Taką sytuację można by dla Kremla wyrównać poprzez wzmocnienie więzi z socjalistycznym – najlepiej oczywiście zjednoczonym – Wietnamem (jest to, jak widać, swego rodzaju miękkie podbrzusze w regionie Azji i Pacyfiku, podobnie jak Bałkany w Europie), a także Indie, jako lider ruchu niezaangażowanego i jedno z największych krajów regionu. Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu, początkowo stosunki między Indiami a ZSRR, który właśnie uzyskał niepodległość, były raczej powściągliwe.

Orientalista S.I. Lunev pisze o powodach:

„To, co było powszechne w polityce USA i ZSRR w okresie powojennym, to ocena świata jako „dwubiegunowego” i podejście „ci, którzy nie są z nami, są przeciwko nam”. Stanowisko neutralności na tym etapie blokowało możliwości zacieśnienia więzi z supermocarstwami przez ten południowoazjatycki kraj. Dlatego na pierwszym etapie stosunki radziecko-indyjskie były stosunkowo chłodne”.

ZSRR: kurs w kierunku strategicznego okrążenia Chin


Niemniej jednak sama strategia obu krajów, zdeterminowana geografią, sprawiła, że ​​ich zbliżenie było nieuniknione. Po zerwaniu z Pekinem celem Moskwy w Azji było stworzenie – w rozumieniu orientalistów S. N. Gonczarowa i W. N. Usowa – Chińskie strategiczne pierścienie okrążające, w ramach którego

„Podejmowano próby osiągnięcia odpowiednich porozumień z Mongolią, Koreą Północną, Wietnamem, Indiami i Afganistanem. Negocjacje graniczne z ChRL miały w tym sensie szczególne znaczenie, gdyż Moskwa podkreślała, że ​​w ich trakcie Pekin demonstruje obecność roszczeń terytorialnych wobec Związku Radzieckiego, a w istocie także wobec innych sąsiadujących państw”.

Tutaj, na krótko wskakując w XXI wiek, podam kilka ciekawych liczb:

„W trakcie dwustronnych negocjacji, według amerykańskiego badacza E. Luttwaka, strona chińska scedowała 100% swoich roszczeń w Afganistanie, 76% na Laos, 66% na Kazachstan, 65% na Mongolię, 94% na Nepal, 60% na Koreę Północną , 96% przez Tadżykistan i 50% przez Wietnam na lądzie (co mocno kontrastuje z bezkompromisowością Chin w sprawie morskiej granicy z Wietnamem). Negocjacje ze Związkiem Radzieckim, a następnie z Federacją Rosyjską również zakończyły się sukcesem na zasadzie 50% ustępstw z każdej strony”.

E. Luttwak, mimo swoich ideologicznych uprzedzeń, jest autorem poważnym i nie sądzę, żeby chwycił liczby z powietrza.

Wróćmy jednak do lat siedemdziesiątych. A więc Indie. Bliskie kontakty z nią, które rozpoczęły się po wizycie N.S. Chruszczowa w 1955 r., stały się jeszcze bardziej aktualne po spotkaniu R. Nixona z Mao.

Na początku lat siedemdziesiątych

„ZSRR” – pisze S.I. Lunev – „odpowiadał za 6,5% całkowitego importu Indii i 13,7% ich eksportu”.

Nie mniej ważna jest inna rzecz. Według tego samego autora:

„Globalne zmiany na świecie i wewnętrzne zmiany polityczne w ZSRR doprowadziły do ​​​​pewnej korekty kursu sowieckiej polityki zagranicznej w Azji Południowej. Na początku lat 1970. ZSRR ostatecznie utwierdził się w przekonaniu, że Indie są wiarygodnym i naturalnym partnerem na Wschodzie... Indie postrzegano jako swoistą przeciwwagę dla ChRL. Zarówno ZSRR, jak i Indie były niezwykle ostrożne wobec rodzącego się zbliżenia amerykańsko-chińskiego, słusznie postrzegając je jako zagrożenie dla ich własnego bezpieczeństwa”.

Trzecia wojna indyjsko-pakistańska powodem zbliżenia Delhi i Moskwy


Stało się to w pełni widoczne w 1971 roku, podczas trzeciej wojny indyjsko-pakistańskiej. Powodem był terror rozpętany przez Islamabad we wschodnim Bengalu.

Moskwa bezwarunkowo poparła Delhi, najpierw na szczeblu dyplomatycznym: 2 kwietnia 1971 r., gdy konflikt dopiero się zaostrzał, Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR N.V. Podgórny wysłał list do prezydenta Pakistanu Ya. Khana wzywając go do zaprzestania terroru wobec ludności cywilnej.

A 9 sierpnia Związek Radziecki zawarł „Traktat o pokoju, przyjaźni i współpracy” z Indiami. Dla nas był to pierwszy taki dokument podpisany z krajem niesocjalistycznym. W pewnym sensie należy to postrzegać jako krok w kierunku przeformułowania radzieckiej polityki zagranicznej z jej komponentu ideologicznego na geopolityczny, przy stopniowej dominacji względów bardziej pragmatycznych niż te napędzane solidarnością partyjną.

Transformację w dużej mierze ułatwiły napięte stosunki z ChRL, gdyż zwrot Pekinu w stronę Stanów Zjednoczonych również nie mógł powstrzymać się od dostosowania wektora rozwoju polityki zagranicznej ZSRR.

Tak, a SALT-1, w połączeniu z wymianą wizyt R. Nixona i L. I. Breżniewa, stopniowo spychała na dalszy plan różnice ideowe w stosunkach między mocarstwami (inną rzeczą jest to, że wspomniany pragmatyzm i zaniedbanie ideologii miało dla ZSRR w postaci braku skutecznego wsparcia dla ruchu socjalistycznego, wyrażającego się m.in. w formie walki partyzanckiej, w Ameryce Łacińskiej, ale to temat na inną dyskusję).

Porozumienie zawarte z Indiami wkrótce zostało wystawione na próbę wytrzymałości. Po wizycie w ZSRR we wrześniu 1971 r. I. Gandhi nie ukrywała zamiaru rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Pakistanowi we wschodnim Bengalu. Terror rozpętany tam przez armię pakistańską był jednym z powodów: ludzi łapano na ulicach, wywożono na brzeg Chittagong, położonego w pobliżu drugiego co do wielkości miasta w regionie, i rozstrzeliwano z karabinów maszynowych. Zginęło w ten sposób dziesiątki tysięcy cywilów.

To, co działo się w pobliżu Indii, nie mogło pozostawić ich przywódców obojętnym, zwłaszcza na tle masowej emigracji Bengalczyków uciekających przed pozasądowymi represjami. Delhi zaczęło udzielać pomocy siłom zbrojnym narodowo-wyzwoleńczego ruchu Mukti Bahini, co zaostrzyło konfrontację z Islamabadem, który uznał za taki krok ingerencję w swoje wewnętrzne sprawy.

W tej sytuacji I. Gandhi znalazł w Moskwie skuteczne wsparcie, i to nie tylko dyplomatyczne:

„Na początku listopada z ZSRR do Indii” – pisze historyk radzieckiej marynarki wojennej A. Rozin – „rozpoczęły się specjalne dostawy sprzętu wojskowego drogą powietrzną, radziecki transport wojskowy lotnictwo dostarczył rakiety przeciwpancerne, artylerię, czołgi. W listopadzie radziecka delegacja wojskowa pod przewodnictwem Naczelnego Dowódcy Sił Powietrznych, marszałka P. S. Kutachowa, przybyła do Indii, aby omówić nowe dostawy radzieckiego sprzętu wojskowego. broń".

Ogólnie rzecz biorąc, masowe dostawy radzieckiej broni do Indii rozpoczęły się w 1960 roku. Pakistan z kolei cieszył się aktywnym wsparciem wojskowo-technicznym ze strony Stanów Zjednoczonych i już wówczas Chin. W szczególności „Kraina Czystych” sprowadziła z Państwa Środka czołg Typ 54 stworzony na bazie radzieckiego T-59. Pakistańskie Siły Powietrzne posiadały nielicencjonowaną kopię frontowego bombowca Ił-28 - N- 5, a także myśliwce J-6 (MiG-19, wersja eksportowa - F-6), które spisały się podczas wojny, zobacz tutaj: Myśliwce F-6 w konflikcie indo-pakistańskim.

Współpraca wojskowo-techniczna Islamabadu i Pekinu, która w dużej mierze jest tożsama z zbliżeniem dyplomatycznym obu krajów, również wzbudziła zaniepokojenie w New Delhi i m.in. zachęciła do pogłębienia kontaktów z Moskwą.

Notabene Amerykanie, choć w ograniczonej skali, pomogli także Hindusom, co nie jest zaskakujące, skoro Delhi od chwili uzyskania niepodległości prowadzi politykę dywersyfikacji zakupów wojskowych (co obserwowaliśmy kilka lat temu, gdy Su- 30 MKI był bardziej budżetowy, ale nie mniej skuteczni Hindusi woleli francuskich Rafalesów).

Podczas działań wojennych, które toczyły się zimą 1971 r., sprzęt dostarczony przez ZSRR nie zawiódł. W szczególności czołgi desantowe PT-76 spisały się znakomicie, zwłaszcza w bitwach z amerykańskimi M-24 na służbie u Pakistańczyków; Zatopili także kanonierki wroga. A dostarczone przez nas trzy lata wcześniej myśliwsko-bombowce Su-7 okazały się pod każdym względem dorównać, podobnie jak obsługujące je MiG-21. Wśród trafionych przez nie: francuskich Mirage-3, amerykańskich Sabres i B-57.

Nie mniej skuteczną pomoc, oprócz dostaw broni, zapewniła Delhi 8. eskadra operacyjna Marynarki Wojennej ZSRR zlokalizowana na Oceanie Indyjskim, co zrównało tam dominację 7. eskadry operacyjnej. flota USA. Obecność radzieckiej eskadry uniemożliwiła amerykańskiej grupie uderzeniowej lotniskowców rozmieszczonej w Zatoce Bengalskiej zneutralizowanie floty indyjskiej. Po raz pierwszy ZSRR wykorzystał wówczas środki rozpoznania kosmicznego, co umożliwiło ujawnienie ugrupowania Marynarki Wojennej USA przygotowującego się do wsparcia Pakistanu działaniami samolotów pokładowych i artylerii morskiej.

Wojna zakończyła się zwycięstwem Indii i utworzeniem niepodległego Bangladeszu. W Dhace zrozumieli, komu wraz z Indiami zawdzięczają niepodległość. I dlatego to nie przypadek, że ZSRR stał się pierwszym państwem, w którym prezydent Bangladeszu M. Rahman złożył oficjalną wizytę – w marcu 1972 roku.

Niestety, upadł w wyniku zamachu stanu, prawdopodobnie przeprowadzonego pod kontrolą CIA, ale który stał się także konsekwencją wewnętrznej polityki samego prezydenta, której skomplikowane szczegóły wykraczają poza zakres naszego tematu. Ważna jest jeszcze jedna rzecz: w rezultacie Bangladesz aż do początku lat dziewięćdziesiątych zaczął skupiać się w sferze polityki zagranicznej na Stanach Zjednoczonych i Chinach.

„Uśmiechnięty Budda” jako ruch w wielkiej partii szachów


Kolejnym kamieniem milowym we współpracy ZSRR i Indii był rok 1974. W tym samym roku Indie po raz pierwszy przetestowały urządzenie nuklearne w ramach operacji Uśmiechnięty Budda. Ciekawostka: hipotetycznie Indie mogły przeprowadzić próbę nuklearną już w latach 1960. XX wieku, po Chinach, ale tego nie zrobiły, prosząc Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o zagwarantowanie im „parasolu nuklearnego”, ale odmówiono im.

Z kolei według indologa F.N. Yurlova:

„Program nuklearny Pakistanu, jak wierzy wielu ekspertów, rozpoczął się wkrótce po klęsce Pakistanu w wojnie z Indiami w 1971 roku… Utworzenie nowego państwa przy pomocy Indii zasadniczo zmieniło równowagę sił w Azji Południowej przeciwko Pakistanowi”.

Dodajmy do tego orientację Islamabadu na Stany Zjednoczone i jego stopniowe zbliżanie się do Chin, które udzieliły Pakistanowi ogromnej pomocy w tworzeniu broni nuklearnej. Pekin postrzegał „Krainę Czystych” jako rodzaj pośredniego środka nacisku na Indie – Sztab Generalny ChALW, dzięki współpracy Delhi i Moskwy, raczej nie planował ataku nuklearnego na zachodniego sąsiada, pomimo nierozwiązanego sporu spory terytorialne.

A zdolność chińskich sił powietrznych do pokonania indyjskiej obrony powietrznej utworzonej przy pomocy ZSRR jest wątpliwa.

„Od połowy lat 60. ubiegłego wieku jednostki obrony powietrznej sił powietrznych” – pisze historyk wojskowości S. Aminov – „otrzymywały radzieckie systemy obrony powietrznej średniego zasięgu S-75M Wołchow (wspomniany chiński H-5 był całkiem odpowiedni dla nich) zęby - I. Kh.) i system obrony powietrznej krótkiego zasięgu S-125M Peczora.

Ale Pakistan był całkiem gotowy machać pałką nuklearną nad głową sąsiada, choćby małą. A Pekin chętnie pomógł Islamabadowi w jego zdobyciu (według niepotwierdzonych doniesień m.in. twórcy pakistańskiej bomby atomowej A. Khana – w 1987 r.), co tylko przyczyniło się do wzmocnienia radziecko-indyjskiej współpracy wojskowo-technicznej.

Sami Hindusi nie spieszyli się z bombą, przeprowadzając powtarzające się testy dopiero w 1998 roku. Po pierwsze, w dalszym ciągu liczyli na rolę odstraszającą, m.in. wobec Pakistanu i ZSRR; po drugie, w związku z gwałtownym ociepleniem stosunków z Chinami w wyniku wizyty R. Gandhiego w 1988 r.; po trzecie, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych Indie polegały na przewadze nad Pakistanem (Radżiw nie był zwolennikiem przystąpienia Indii do klubu nuklearnego) w broni konwencjonalnej. Ale lata osiemdziesiąte są już inne historia, co zostanie omówione dalej.

Bibliografia:
Sethna H.N. Indyjski program energii jądrowej – przeszłość i przyszłość // Biuletyn MAEA – tom 21, numer 5.
Własow G.D. Indyjski rynek zbrojeniowy: historia i perspektywy // Kontury globalnych przemian: polityka, ekonomia, prawo. T. 15. nr 2. s. 154-172.
Gonczarow, S.N. Negocjacje A. N. Kosygina i Zhou Enlaia na lotnisku w Pekinie / S. N. Goncharov // O średniowiecznych i współczesnych Chinach. - N., 2006. - s. 310-328.
2006 od
Davidson FB Wojna w Wietnamie (1946–1975). – Oxford University Press, 1991.
Dikikh AA Indie i Pakistan: wojny, konflikty, ich rozwiązywanie i konsekwencje // Kwestie bezpieczeństwa. - M., 2017.
Drong A. Stosunki Bangladeszu ze Związkiem Radzieckim i Rosją (1972 - 2015) // Geneza: studia historyczne. – 2017 r. – nr 2. – s. 1-11.
SI. Łuniew Stosunki radziecko-indyjskie. // Biuletyn MGIMO - M., 2017 - s. 24-51.
Luttwak, Edward N. Powstanie Chin przeciwko logice strategii. — M.: Wydawnictwo „Rosyjska Fundacja Promocji Oświaty i Nauki”; Uniwersytet Dmitrija Pożarskiego, 2016.
Yurlov F.N., Yurlova E.S. Historia Indii XX wieku. M.: Instytut Orientalistyki RAS, 2010.
http://www.airwar.ru/history/locwar/asia/su7/su7.html
http://www.iimes.ru/?p=64868
http://www.airwar.ru/history/locwar/asia/f6/f6.html
https://alerozin.narod.ru/DRV1972/Vietnam72.17.htm
http://pvo.guns.ru/other/india/india_pvo_pro.htm
 • Chodakow Igor
 • https://mmoklad.ru/uploads/posts/2023-05/bolshe-ne-bhai-bhai-nesmotrja-na-otchajannye-usilija-kremlja-indija-otdaljaetsja-ot-rossii-politika-11.jpg
Nasze kanały informacyjne

Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.

41 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. +7
  19 września 2023
  I Breżniew, taki młody... Jeszcze przed udarem, „masa cycków”oraz regularnie nagradzając się odznaczeniami i medalami. W tamtym czasie był całkiem odpowiedni.
  1. +8
   19 września 2023
   Cytat: Nagant
   I Breżniew, taki młody...

   Szczęśliwe czasy... Kiedyś byliśmy kłusakami!
   1. +5
    19 września 2023
    Cytat od wujka Lee
    ....Szczęśliwe czasy...

    To jest Władimir Władimirowicz hi, były ostatnie lata socjalistycznego optymizmu, kiedy nastąpił rozwój i budowa nowych fabryk i technologii, kiedy wszyscy byli dumni ze zwycięstwa odniesionego w 1945 r., a Mauzoleum nie było przykryte szmatą, w święta odbywały się parady i demonstracje , kiedy byli pionierzy, październikowcy, brygady budowlane.... Czasy, które moje pokolenie zna z piosenek, z książek, ze zdjęć rodziców, z kronik filmowych....
    1. +7
     19 września 2023
     Cytat z Reptiliana
     Czasy, o których moje pokolenie może się dowiedzieć z piosenek, książek, fotografii rodziców, kronik filmowych....

     1971....Mam 22 lata...Młodość i całe życie przed nami!
     Dima hi
     1. +2
      19 września 2023
      Cytat od wujka Lee
      ......Młodość i całe życie przed nami!.....

      Studiowaliśmy, pracowaliśmy, snuliśmy plany, wierzyliśmy w zwycięstwo socjalizmu na całym świecie
      1. +2
       19 września 2023
       Cytat z Reptiliana
       wierzył w zwycięstwo socjalizmu na całym świecie

       Naprawdę w to wierzyłeś?
       No cóż, powiedzmy o Czechach/Węgrzech i o rozstrzelaniu powojennych przywódców krajów obozu socjalistycznego mogli nie wiedzieć
       Ale wiedziałeś o wrogości między socjalistyczną Albanią a SFRJ przeciwko ZSRR.
       I wiedziałeś o konfliktach między ZSRR a socjalistycznymi Chinami.
       Wiedzieli także o „pierwszej wojnie socjalistycznej” (jak ją nazwał Zachód) pomiędzy socjalistycznymi Chinami a socjalistycznym Wietnamem, w wyniku której całkowite straty wyniosły około 40 000 osób.
       Nie widziałeś tych globalnych sprzeczności??
       Twoja wiara była abstrakcyjna - jak religia, nie poparta niczym. Już jako dziecko wierzyłaś, że będziesz żyć wiecznie....
       To tylko postulat...
       1. +1
        19 września 2023
        Naprawdę w to wierzyłeś?

        hi To jest moje wrażenie z ówczesnej science fiction, oczywiście krajowej. Na podstawie piosenek z tamtych czasów, ówczesnych książek dla dzieci, czasopism dla dzieci, programów
        A o niektórych wydarzeniach dowiedziałem się znacznie później. Czasem już tutaj. Chociaż byli krewni, którzy podczas tych protestów przeciwko ZSRR przebywali w Czechosłowacji, na Węgrzech, a nawet w Polsce. ALE w czasach kapitalizmu nie było to już zbyt jasne z opowieści i wydawało się, że to było bardzo dawno temu…
       2. +5
        19 września 2023
        Naprawdę w to wierzyłeś?
        No cóż, powiedzmy o Czechach/Węgrzech i o rozstrzelaniu powojennych przywódców krajów obozu socjalistycznego mogli nie wiedzieć
        Ale wiedziałeś o wrogości między socjalistyczną Albanią a SFRJ przeciwko ZSRR.
        I wiedziałeś o konfliktach między ZSRR a socjalistycznymi Chinami.
        Wiedzieli także o „pierwszej wojnie socjalistycznej” (jak ją nazwał Zachód) pomiędzy socjalistycznymi Chinami a socjalistycznym Wietnamem, w wyniku której całkowite straty wyniosły około 40 000 osób.
        Nie widziałeś tych globalnych sprzeczności??
        Twoja wiara była abstrakcyjna - jak religia, nie poparta niczym. Już jako dziecko wierzyłaś, że będziesz żyć wiecznie....
        To tylko postulat...

        Cóż za sprzeczności, wszyscy ci Albańczycy byli prochem na kopytach naszych koni. ujemny
        Nie można sobie nawet wyobrazić atmosfery zaufania i władzy, jaka panowała w ZSRR za czasów Breżniewa. Wszyscy rozumieli, że zmielimy na proszek każdego, także za granicą. tak
        1. +1
         19 września 2023
         Cytat od Arzta
         Naprawdę w to wierzyłeś?
         No cóż, powiedzmy o Czechach/Węgrzech i o rozstrzelaniu powojennych przywódców krajów obozu socjalistycznego mogli nie wiedzieć
         Ale wiedziałeś o wrogości między socjalistyczną Albanią a SFRJ przeciwko ZSRR.
         I wiedziałeś o konfliktach między ZSRR a socjalistycznymi Chinami.
         Wiedzieli także o „pierwszej wojnie socjalistycznej” (jak ją nazwał Zachód) pomiędzy socjalistycznymi Chinami a socjalistycznym Wietnamem, w wyniku której całkowite straty wyniosły około 40 000 osób.
         Nie widziałeś tych globalnych sprzeczności??
         Twoja wiara była abstrakcyjna - jak religia, nie poparta niczym. Już jako dziecko wierzyłaś, że będziesz żyć wiecznie....
         To tylko postulat...

         Cóż za sprzeczności, wszyscy ci Albańczycy byli prochem na kopytach naszych koni. ujemny
         Nie można sobie nawet wyobrazić atmosfery zaufania i władzy, jaka panowała w ZSRR za czasów Breżniewa. Wszyscy rozumieli, że zmielimy na proszek każdego, także za granicą. tak
         to
         Cytat z Reptiliana
         wrażenie nadotycząca fantastyka naukowa oczywiście z tamtych czasów, domowe.

         Wiara...
         Wchodzisz do świątyni, a tam jest przepych, śpiew, wszystko jest błogie...
         Wychodzisz na ulicę i nie ma możliwości zadać sobie pytania: czy Bóg wszechmocny i wszechwiedzący- w takim razie po co jest Świątynia, skoro już wie - ze swojej pracy???

         Więc i tutaj – jak można wierzyć w socjalizm na całym świecie – widząc, jak benzynę wlewa się do wąwozów, a żelazo rozrzuca się po polach?
         Jeśli państwo nie potrafi sobie poradzić z bałaganem w sobie, czym do cholery jest światowy socjalizm?
         1. +2
          19 września 2023
          Wiara...
          Wchodzisz do świątyni, a tam jest przepych, śpiew, wszystko jest błogie...
          Wychodzisz na ulicę i nie ma jak zadać sobie pytania: skoro Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący, to po co Świątynia, skoro już wie – ze swojego dzieła???

          Więc i tutaj – jak można wierzyć w socjalizm na całym świecie – widząc, jak benzynę wlewa się do wąwozów, a żelazo rozrzuca się po polach?
          Jeśli państwo nie potrafi sobie poradzić z bałaganem w sobie, czym do cholery jest światowy socjalizm?

          Do świątyń chodziły tylko starsze kobiety. Czasami szczególnie pijani mogli pojawić się na Wielkanoc. Religia nie miała takiego ciężaru jak teraz.

          Jeśli w sensie przenośnym nie wierzyli w socjalizm, to W nim żyli. Teraz oczywiście nie da się tego zrozumieć. oszukać

          Benzyna kosztowała grosza, ale nie pamiętam, żeby wlewano ją do wąwozów.Dlaczego?
          Przedsiębiorstwa dawały za to nie pieniądze, lecz bony. Kierowcy sprzedawali te kupony za absurdalne sumy pieniędzy, a nawet mogli je po prostu dawać jako prezenty.

          Nie było chaosu, był porządek rewolucyjny. Czy spróbowałbyś chodzić ulicą w punkowej fryzurze, nie mówiąc już o garniturze LGBT?
          Do pierwszego skrzyżowania z policjantem. Chyba, że ​​czujni członkowie Komsomołu najpierw nie zgasią komunizmu. śmiech

          1. -1
           19 września 2023
           Cytat od Arzta
           Jeśli w sensie przenośnym nie wierzyli w socjalizm, to W nim żyli. Teraz oczywiście nie da się tego zrozumieć.

           Naturalnie, że żyli...
           Cytat od Arzta
           Benzyna kosztowała grosza, ale nie pamiętam, żeby wlewano ją do wąwozów.Dlaczego?
           Przedsiębiorstwa dawały za to nie pieniądze, lecz bony.
           to znaczy GŁÓWNY w tej sprawie nie wiadomo..Przedsiębiorstwa zostały przydzielone FUNDUSZE przez okres (rok/miesiąc/kwartał) i środki te musiały zostać wydane przed końcem okresu sprawozdawczego. poprzedni stażu pracy w przedsiębiorstwie jest przestępstwem znanym. Dlatego fundusze NIE te mające wartość materialną, takie jak benzyna, były po prostu odbierane ze składów ropy i wrzucane do wąwozów.
           Fundusze wartości - deski, proszek do prania, kombinezony, cement, farba itp. - wydawane było pracownikom za grosze.
           NIE selekcja środków - obcięcie środków kolejnego okresu do zera i nie przejmowanie się tym, że firma nie będzie miała nic wspólnego z planem. I w związku z tym nie będzie żadnych premii...
           Cytat od Arzta
           Nie było chaosu, był porządek rewolucyjny.

           I to było najdzikszy bałagan w gospodarce, który ostatecznie zrujnował kraj.

           Była taka wieś na Ukrainie, gdzie z magazynów Selkhozchimiya przewieziono 10 000 ton saletry amonowej do wąwozu na obrzeżach.Magazy w trybie pilnym opróżniono w imię funduszy.
           Nie jest to oczywiście 10 kiloton, ale jeśli tam dotrze, wioska zostanie zdmuchnięta.
           W 1990 roku natknąłem się na artykuł w gazecie na ten temat i nie wiedziałem, co robić. Wyciągnięcie ich jest prawie niemożliwe, mogą eksplodować.
           I to jest bałagan w gospodarce...

           A porządek w ubraniach/włosach to tylko grosz. Niech ludzie chodzą w spodenkach na głowie – byle nie było chaosu w gospodarce
           1. +3
            19 września 2023
            czyli nie wiadomo W tej kwestii NAJWAŻNIEJSZEGO.. Przedsiębiorstwa otrzymały ŚRODKI na okres (rok/miesiąc/kwartał) i środki te musiały zostać wydane przed końcem okresu sprawozdawczego. stażu pracy w przedsiębiorstwie jest przestępstwem znanym. Dlatego fundusze nie przedstawiające wartości materialnej, takie jak benzyna, były po prostu odbierane w składach ropy i wrzucane do wąwozów.
            Fundusze wartości - deski, proszek do prania, kombinezony, cement, farba itp. - wydawane było pracownikom za grosze.
            NIE selekcja środków - obcięcie funduszy kolejnego okresu do zera i nie przejmowanie się tym, że firma nie będzie miała nic wspólnego z planem. A co za tym idzie, nie będzie żadnych premii...

            Kopiesz głęboko. W ZSRR w tę pracę zaangażowani byli specjalnie przeszkoleni ludzie, a ludzie robili swoje.
            I oczywiście były problemy, pamiętajcie, w „Office Romance” –: To przez takich drani jak ty, brakuje nam tego czy tamtego produktu na półkach sklepowych.

            Ale głęboko się mylicie, jeśli sądzicie, że w gospodarce rynkowej w tym sensie wszystko jest w porządku. Czy słyszałeś wyrażenie „kryzys nadprodukcji”?            Problemy gospodarcze ZSRR nie wynikały z nieefektywności gospodarki planowej, ale z tego, że próbowaliśmy wciągnąć na kark cały świat socjalistyczny.
            Gdybyśmy zmniejszyli apetyt kompleksu wojskowo-przemysłowego i przestali karmić Czarnych, Szwajcaria by nam pozazdrościła. tak
           2. -1
            19 września 2023
            Cytat od Arzta
            Gdybyśmy zmniejszyli apetyt kompleksu wojskowo-przemysłowego i przestali karmić Czarnych, Szwajcaria by nam pozazdrościła

            Plus tak
           3. 0
            19 września 2023
            Cytat od Arzta
            Gdybyśmy zmniejszyli apetyt kompleksu wojskowo-przemysłowego i przestali karmić Czarnych, Szwajcaria by nam pozazdrościła.

            Problem z socjalizmem polega na tym, że każdy na stanowisku kierowniczym może robić głupie rzeczy bez obawy przed konsekwencjami. Na przykład nasz instytut zalecił, aby we wszystkich budowanych zakładach obronnych w Baszkirii instalowano układnice w ilości około 10–60 razy większej niż jest to konieczne. Dyrektor zarządzający TsNITI rozważał, w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej, podpisanie dokumentów w sprawie przejścia do bilansu (bezpłatnie) na rzecz własnego przedsiębiorstwa, programisty sterowników Penza, co doprowadziło do niewykonanie zamówienia i spowodowało problemy ekonomiczne dla jego przedsiębiorstwa oraz produkcji sprzętu paliwowego w Rosji i pozostawiło go bez zamówienia z fabryki w Penzie. W tradycyjnej gospodarce rynkowej lub w Rosji w 2010 roku, po otrzymaniu odmowy ze strony mojego szefa, po prostu zaproponowałbym współpracę ze mną fabrykom sprzętu paliwowego w Nogińsku lub fabrykom w Penzie bezpośrednio po zwolnieniu przez przegranego przywódcę Tsniti. Ale w 1993 roku nadal uważałem, że jestem zobowiązany do lojalności wobec produkcji i mojego zespołu. Gdyby środki przeznaczone przez kompleks wojskowo-przemysłowy zostały przekazane przemysłowi lekkiemu, nadal wytwarzałby on nieodebrane produkty, ale nie byłyby to czołgi, ale brzydkie ubrania i buty. Czubajs, Putin, Jelcyn zachowali wszystkie negatywne cechy socjalizmu 22 lata po upadku ZSRR w nowych warunkach. Wszyscy widzą, że przemysł naftowy zdołał bezpłatnie dostarczyć ropę do Indii, Nabiullina sfinansował Zachód 300 miliardami dolarów na prowadzenie wojny na Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie było w stanie porozumieć się z Mim Dzong-unem w sprawie dostaw północnokoreańskiego nowoczesnego sprzętu i wspólna produkcja amunicji i broni. Z drugiej strony rosyjski MSZ nie zawraca sobie głowy ponownym wprowadzeniem ceł we wzajemnym handlu z Afganistanem po tym, jak talibowie głosowali za konfiskatą rosyjskich środków przechowywanych w zagranicznych bankach. Putin dostarcza darmowe nawozy i zboże krajom zachodnim, zamiast dostarczać te produkty z Białorusią tylko tym krajom, które sprzedają broń Rosji. Obecne błędy przyćmiewają bzdury z układnicami i programistami w późnym ZSRR.
           4. -2
            20 września 2023
            Czubajs, Putin, Jelcyn zachowali wszystkie negatywne cechy socjalizmu 22 lata po upadku ZSRR w nowych warunkach. Wszyscy widzą, że przemysł naftowy zdołał bezpłatnie dostarczyć ropę do Indii, Nabiullina sfinansował Zachód 300 miliardami dolarów na prowadzenie wojny na Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie było w stanie porozumieć się z Mim Dzong-unem w sprawie dostaw północnokoreańskiego nowoczesnego sprzętu i wspólna produkcja amunicji i broni. Z drugiej strony rosyjski MSZ nie zawraca sobie głowy ponownym wprowadzeniem ceł we wzajemnym handlu z Afganistanem po tym, jak talibowie głosowali za konfiskatą rosyjskich środków przechowywanych w zagranicznych bankach. Putin dostarcza darmowe nawozy i zboże krajom zachodnim, zamiast dostarczać te produkty z Białorusią tylko tym krajom, które sprzedają broń Rosji. Obecne błędy przyćmiewają bzdury z układnicami i programistami w późnym ZSRR.

            Zgadza się. Ale to nie są cechy socjalizmu, ale cechy osobiste Czubajsa, Putina i Jelcyna. puść oczko
            Ze względu na wątpliwe preferencje polityczne zamiast we własnym kraju inwestowali pieniądze za granicą.

            300 miliardów dolarów to ponad 15 milionów miast z całą infrastrukturążebyś zrozumiał.
            Koszt mieszkania to 50 tys.

            A jeśli zbudujecie je także na Dalekim Wschodzie i na Syberii...

            A jeśli oddasz mieszkania bezpłatnie w czynszu socjalnym na 25 lat rodzinom z 4 dziećmi i więcej...

            Cóż, rozumiesz...

            Ale to nie los, wskaźnik urodzeń czarnych spadł do 6 osób na kobietę, trzeba to szybko ratować, oni znowu głodują! śmiech
           5. -1
            19 września 2023
            I był to dziki bałagan w gospodarce, który ostatecznie zniszczył kraj.

            Nie było chaosu, w kompleksie wojskowo-przemysłowym panowała stronniczość. 80% gospodarki pracowało na wojnę. Dlatego niektórzy nosili kalosze.
            Ale nawet wtedy by go wycofali, gdyby nie Czarnobyl. Budżetu ZSRR na lata 1986-1987 nie znajdziecie nawet teraz. puść oczko
           6. 0
            19 września 2023
            Naturalnie, że żyli...

            Absolutnie naturalne.
            Przyjrzyj się uważnie filmom z tamtych lat. Ulice, domy, mieszkania, transport, środowisko, relacje między ludźmi.
            Wszystko jest Twoje, wszystko jest naturalne. Nawet przestępcy są uroczy.
            Porównaj „Dochodzenie zostało przeprowadzone przez ekspertów” i „Wojny gliniarzy”.
            I to nie jest naciąganie. I tak to było. tak
           7. -3
            19 września 2023
            Cytat od Arzta
            Przyjrzyj się uważnie filmom z tamtych lat. Ulice, domy, mieszkania, transport, środowisko, relacje między ludźmi

            Transport i relacje na tym... tak, pamiętam:
            - wycieczka do moich dziadków, Stacja Paveletsky, Moskwa. Nie weszli do pociągu, ale wlecieli do niego, kopiąc tych od tyłu)))
            - autobus do domu, z tej samej Moskwy. To półtorej godziny jazdy, wsiadasz jako ostatni i siedzisz tylnymi drzwiami przez półtorej godziny... Młody, wszystko w porządku.

            Czy potrafisz znaleźć coś takiego właśnie teraz, nawet w koszmarze? puść oczko
           8. +1
            19 września 2023
            Transport i relacje na tym... tak, pamiętam:
            - wycieczka do moich dziadków, Stacja Paveletsky, Moskwa. Nie weszli do pociągu, ale wlecieli do niego, kopiąc tych od tyłu)))
            - autobus do domu, z tej samej Moskwy. To półtorej godziny jazdy, wsiadasz jako ostatni i siedzisz tylnymi drzwiami przez półtorej godziny... Młody, wszystko w porządku.

            Czy potrafisz znaleźć coś takiego właśnie teraz, nawet w koszmarze? puścić oczko

            To było tak. Ale ja mówię o czymś innym. Oto zadanie dla ciebie, ulico Moskwy - znajdź zagraniczny samochód.


            Podpowiedź - zaczynając od litery „I”. śmiech

            Albo na przykład Duszanbe.... puść oczko
           9. +2
            19 września 2023
            A porządek w ubraniach/włosach to tylko grosz. Niech ludzie chodzą w spodenkach na głowie – byle nie było chaosu w gospodarce

            Jacy ludzie noszą szorty na głowie? Żartujesz?

            NIEMCY chodzili w formacji w naszych mundurach i byli przyjmowani w naszych „MEWACH” NA NASZE PIEŚNI FORMACYJNE I PARADY!

            Te same, które teraz wysyłają „lamparty”. I do kogo oni to wysyłają?! To zadziwiające... oszukać

         2. -3
          19 września 2023
          Cytat: mój 1970
          Cytat od Arzta
          ...
          Cóż za sprzeczności, wszyscy ci Albańczycy byli prochem na kopytach naszych koni. ujemny
          Nie można sobie nawet wyobrazić atmosfery zaufania i władzy, jaka panowała w ZSRR za czasów Breżniewa. Wszyscy rozumieli, że każdego zmielimy na proszek,
          także za granicą. tak

          ....jak można wierzyć w socjalizm na całym świecie, widząc jak benzynę wlewa się do wąwozów, a żelazo rozrzuca się po polach?
          Jeśli państwo nie potrafi sobie poradzić z bałaganem w sobie, czym do cholery jest światowy socjalizm?

          W jakiś sposób ludzie w ZSRR wierzyli, że przezwyciężą niedociągnięcia i pozostałości kapitalizmu. Pewnie czytasz te gazety? Ja nie. Ale to, że była duma ze Zwycięstwa i projektów budowlanych, przestrzeni, osiągnięć socjalizmu, widać z ówczesnych piosenek, są w Internecie.
          Ale osobiście znałem Chiny, Wietnam też, bo przed szkołą mieszkałem na Dalekim Wschodzie. A dzieci z Petersburga były w moim wieku i nawet nie wiedziały, jak zrozumiałem. I nie wiedzieli na pewno o zniesławieniu Stalina i rozłamie w obozie socjalistycznym.
          1. +3
           19 września 2023
           Cytat z Reptiliana
           fakt, że była duma ze Zwycięstwa i projektów budowlanych, kosmicznych, dorobku socjalizmu, wynika z piosenek z tamtych czasów, są one w Internecie

           Ciężki przypadek. Na pewno była duma. Ale nie można z dumą iść do miasta, nie można ugotować owsianki i nie można uszyć futra. A te futra owsiane latały po bliskim kosmosie w postaci bezużytecznego, ale bardzo drogiego Burana, pływały po morzach i stały w skrzyniach na czołgi. Pytanie – po co tego jest tak dużo, ale żeby wyliczyć, ile tak naprawdę potrzeba – nawet nie padło… tylko po co? Agitprop wszystko rozwiąże:

           Ale robimy rakiety i blokujemy Jenisej,
           A także w dziedzinie baletu ...

           Cóż, agitprop w pewnym momencie nie zadziałał. I wszystko się zepsuło. Ale wystarczyło naukowo obliczyć, co było naprawdę potrzebne. I ile. I to wszystko. Cenzura.
          2. +4
           19 września 2023
           Cytat z Reptiliana
           Pewnie czytasz te gazety?

           Każdy je czytał, ale przekaz informacji był taki, że oko ich nie widziało, a mózg ich nie dostrzegał.Tak, i coś takiego jest po namyśle...
           Cytat z Reptiliana
           Ale fakt, że była duma ze Zwycięstwa i projektów budowlanych, kosmicznych, z osiągnięć socjalizmu, jest ewidentny piosenki w tym czasie są online.
           - jeśli aby gdziekolwiek dotrzeć, piosenka musi przejść komisję, to nawet teraz napiszą ci piosenkę pretensjonalną. Spokojnie... Władze nawet wtedy, nawet teraz potrzebują odpowiedniej treści - tylko wtedy było dużo łatwiej ze względu na ograniczenia w przekazywaniu informacji...
           Talent Kobzona i jego autorów polega na tym, że wśród jego haseł „Daj coś tam…” – znalazły się piosenki „17 Moments of Spring”
           1. +4
            19 września 2023
            Cytat: mój 1970
            Talent Kobzona i jego autorów polega na tym, że wśród jego haseł „Daj coś tam…” – znalazły się piosenki „17 Moments of Spring”

            Ktoś zminusował Kobzona i brak internetu oszukać lol
           2. 0
            19 września 2023
            Jestem w podstawówce, uczyłem się korzystając z socjalistycznych podręczników, ale kapitalizm już dał o sobie znać. Jeden z nauczycieli stwierdził, że Nowego Roku nie trzeba obchodzić 8 marca i 23 lutego, a jedynie kościelne. Rodzice (inni) byli oburzeni i została „usunięta”.
            Potem doszło do kolejnego zdarzenia. Ktoś przyniósł książeczkę z bajkami o kułaku i robotniku rolnym – były też słowa
            ......I wtedy robotnik rolny postanowił poskarżyć się towarzyszowi Stalinowi......

            Ile lat miała ta mała książeczka? Nie wiem
            nauczyciel go zabrał.
       3. +2
        19 września 2023
        Cytat: mój 1970
        Twoja wiara była abstrakcyjna

        - Jesteś osobą pozbawioną radości i bardzo szkodliwą.
        - Trzeba napluć do każdego garnka!
        „Dwaj towarzysze służyli”
        1. +2
         19 września 2023
         Cytat od wujka Lee
         Cytat: mój 1970
         Twoja wiara była abstrakcyjna

         - Jesteś osobą pozbawioną radości i bardzo szkodliwą.
         - Trzeba napluć do każdego garnka!
         „Dwaj towarzysze służyli”

         Zgadzam się i dodaję.
         Tak, gdybym w 1971 roku miał minus 7 lat, trudno odpowiedzieć na pytanie, w co mógłby uwierzyć Dmitry, który jest ode mnie o 10 lat młodszy.
         1. +1
          19 września 2023
          Zacząłem czytać science fiction w wieku około 6–7 lat i to było w domu, ponieważ… czytają to starsi. Oznacza to, że miałem wewnętrzne poczucie optymizmu. Pierwszą, którą przeczytałem, była 3-tomowa książka Bielajewa (z czasów stalinowskich). Za nim stoi Stanisław Lem, o Trurlu i Klapaucjuszu. Oczywiście dziecko nie miało wiary, ale po prostu pewność, że „wszystko jest w porządku!” Rodzice prawdopodobnie chronili wszystkie pierwszoklasiści, a nie wiedzieli o zniszczeniu ZSRR! A później wszyscy czekali, aż Oktobryści i Pionierzy zostaną przyjęci do klasy! Oczywiście dla nastolatków w wieku ~14~16 lat było to jaśniejsze?
          1. -2
           19 września 2023
           Na przykład za moich czasów istniały piosenki pionierskie, były radzieckie książki naukowe w cienkich okładkach (a wśród nich, nawiasem mówiąc, Kondratow), istniał magazyn filmowy CHCĘ WSZYSTKO WIEDZIEĆ i były filmy radzieckie - -- „Śledztwo pilota Pirxa”, „Ludzie i delfiny”, „Akwanauci”, „Moskwa ---Kasjopeja”, „Przygody elektroniki”, „Gum Guma”, różne o Alisie Seleznyovej. Na początku kapitalizmu w telewizji nadal leciały filmy socjalistyczne. I były magnetowidy, i zaczęły pojawiać się płyty
         2. +3
          19 września 2023
          Cytat: Kote Pane Kokhanka
          Cytat od wujka Lee
          Cytat: mój 1970
          Twoja wiara była abstrakcyjna

          - Jesteś osobą pozbawioną radości i bardzo szkodliwą.
          - Trzeba napluć do każdego garnka!
          „Dwaj towarzysze służyli”

          Zgadzam się i dodaję.
          Tak, gdybym miał minus 1971 lat w 7 roku, to co mógłby Dmitry, kto 10 lat młodszy Trudno mi odpowiedzieć.

          asekurować ale bije jak 60-latek
          1. -1
           19 września 2023
           .....i walczy jak 60-latek

           Kiedy tu przybyłem, nie wiedziałem nic poza starożytnym światem, rosyjskim pogaństwem i astronomią. A potem zapytał – jakie książki lepiej czytać? Mam krewnych, którzy walczyli i byli działaczami partyjnymi, ale jakoś mieszkając w tajdze, nie pamiętam, żeby ktoś o tym mówił. A potem --- przeprowadzka do Leningradu, pierwsza klasa itd.
           Fragment socjalistycznej piosenki dla dzieci ---
           Patrzę i chcę
           W całym naszym wspaniałym kraju
           Jedź od krawędzi do krawędzi!
           Serce bije radośnie,
           A potem nasz pociąg leci dalej,
           Jakby mnie rozumiał.

           Zawsze przyjaźnij się z romansem
           Będziemy z tobą, tak
           I to jest podróż
           Będziemy pamiętać na zawsze!
           Będziemy rosnąć i nowi
           Budujmy miasta!
           Zawsze przyjaźnij się z romansem
           Będziemy... ha-ha-ha---tak!

           I cudowna historia non-fiction Jęk ameb, nie ma go w internecie, słuchałem kawałka w radiu
          2. 0
           19 września 2023
           Cytat: mój 1970
           ale bije jak 60-latek

           Odwrócona generacja Pepsi tak śmiech
         3. -1
          19 września 2023
          Cytat: Kote Pane Kokhanka
          W 1971 roku miałem minus 7 lat

          Fajny. I na jakiej więc podstawie, przynajmniej czysto logicznej, wykreślasz tam „zgadzam się”? Wytłumacz, proszę.

          PS: W 71. miałem pełne 10 punktów, jeśli w ogóle śmiech
        2. +5
         19 września 2023
         Cytat od wujka Lee
         Cytat: mój 1970
         Twoja wiara była abstrakcyjna

         - Jesteś osobą pozbawioną radości i bardzo szkodliwą.
         - Trzeba napluć do każdego garnka!
         „Dwaj towarzysze służyli”

         Bohater Bykowa, gdy było to konieczne, zdradzał swojego kolegę jako kontrrewolucjonistę.
         Pomiędzy tym a potem, z przekonania...

         Cytat od wujka Lee
         „Dwaj towarzysze służyli”
         a film jest oczywiście bardzo mocny, okazał się prawie jak dokument
         1. 0
          20 września 2023
          Cytat: mój 1970
          Bohater Bykowa, gdy było to konieczne, zdradzał swojego kolegę jako kontrrewolucjonistę.

          Co robisz? Urażony? Na próżno. Jesteś na próżno. Myślałem, że jesteś wrogiem rewolucji, serce mi się zagotowało, ale teraz widzę na własne oczy, że się myliłem. - "Myliłem się."

          Teksty filmowe: https://cinematext.ru/movie/sluzhili-dva-tovarischa-1968/?page=7
       4. -3
        19 września 2023
        Cytat: mój 1970
        ..... o wrogości socjalistycznej Albanii i SFRJ wobec ZSRR .... konflikty ZSRR z socjalistycznymi Chinami - ...

        Ciekawe, że w odróżnieniu od krajów obozu socjalistycznego czy Albanii, SFRJ, ZSRR zawsze utrzymywał nawet przyjazne stosunki z Indiami, które nie mówiły o kursie socjalistycznym.
        Jeśli pamiętamy czasy przedrewolucyjne, stosunek do Hindusów był pozytywny. Co znajduje odzwierciedlenie w folklorze. Na przykład o księciu Jozafacie. Albo o Afanasiju Nikitinie. Albo o Kozmie Indicoplovie.
        Do dziś tajemnica spisku przeciwko Pawłowi I pozostaje tajemnicą, a winę za jego morderstwo przypisuje się Anglii
        .....ambasadorem Anglii na dworze petersburskim był Whitworth......Wiem, że powstał pierwszy spisek pomiędzy nim a Olgą Aleksandrowną Żerebcową, siostrą Płatona Zubowa......

        Współczesny Aleksander Velyaminov-Zernov.
        Gdyby nie śmierć Pawła I, stosunki Republiki Inguszetii z Indiami i Francją osiągnęłyby zupełnie inny poziom. W szczególności skuteczna byłaby blokada kontynentalna
  2. 0
   22 września 2023
   Przeczytałem artykuł jeszcze raz. Naprawdę ją lubię. Chciałbym dodać ---Droga, jaką obrały Indie po obaleniu brytyjskiego kolonializmu, trwa dalej!!! Hindusi chcą pokazać, że Anglia to przeszłość. Ich teraźniejszością jest ich starożytna historia i pierwotna kultura. Dlatego nastąpiła zmiana nazwy. Były --- Indie, teraz nazywają się tak samo jak przed Brytyjczykami --- BHARAT! Nawiasem mówiąc, zmiana nazwy odbywa się w całym kraju:
   Bombaj --- Bombaj
   Madras --- Ćennaj
   Kalkuta --- Kalkuta
   Allahabad --- Prayagraj
   Stan Orissa --- Odisha
   Uttaranchala --- Uttarakhand
 2. +5
  19 września 2023
  Stało się to w pełni widoczne w 1971 roku, podczas trzeciej wojny indyjsko-pakistańskiej. Powodem był terror rozpętany przez Islamabad we wschodnim Bengalu.

  W 1971 roku Bengal Wschodni nie istniał. Była prowincja Pakistanu Wschodniego, w której toczyła się wojna domowa, której celem była niepodległość Pakistanu Wschodniego. Wojna ta spowodowała wielomilionowy napływ uchodźców z Pakistanu Wschodniego do Indii, z którym indyjska gospodarka po prostu nie była w stanie sobie poradzić. Dlatego Indie doszły do ​​wniosku, że ekonomicznie uzasadnione byłoby rozpoczęcie wojny z Pakistanem i wsparcie Pakistanu Wschodniego w walce o niepodległość. W rzeczywistości Indie zaczęły uczestniczyć w konflikcie w kwietniu 1971 r., kiedy na terytorium Indii zaczęto szkolić i zaopatrywać partyzantów Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Bangladeszu. W kwietniu feldmarszałek Sam Manekshaw zapewnił Indirę Gandhi, że jeśli da mu niezbędny czas na przygotowania, zagwarantuje zwycięstwo nad Pakistanem. Swoją drogą formalnie Pakistan rozpoczął wojnę od przeprowadzenia nalotów na indyjskie lotniska.
  Swoją drogą Amerykanie, choć w ograniczonej skali, pomagali też Hindusom,

  Zatem ZSRR pomógł także Pakistanowi. Dostawy broni do Pakistanu z ZSRR trwały do ​​​​września 1971 r. Już w maju 1971 roku stanowczo zalecono ZSRR zakup radzieckich łodzi rakietowych. Pakistańczycy odmówili, czego wkrótce pożałowali.
  grupa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, która przygotowywała się do wsparcia Pakistanu za pomocą samolotów z lotniskowców, artylerii morskiej i ataków rakietowych.

  Zastanawiam się, jakie rakiety manewrujące amerykańska grupa lotniskowców mogła „wspierać Pakistan” w 1971 roku?
  1. 0
   Luty 12 2024
   Cytat z dekabrysty
   W 1971 roku Bengal Wschodni nie istniał.

   Wydaje się, że podczas podziału Indii Wielka Brytania podzieliła Bengal na część wschodnią i zachodnią, a jedna z części Bengalu stała się podstawą Pakistanu Wschodniego. Wielka Brytania faktycznie planowała przeniesienie ziem muzułmańskich z Indii do Afganistanu, ale król odmówił. Echem tych wydarzeń był najazd plemion Pasztunów na Kaszmir, po którym Indie zostały odcięte lądem od drogi do ZSRR przez terytorium zaprzyjaźnionego z nimi Afganistanu.
 3. +2
  19 września 2023
  hi Igor. Wspaniałe dzieło...
  Musimy jeszcze raz przeczytać, sprawdzić i przemyśleć. Dziękuję!
 4. 0
  Luty 12 2024
  Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu, początkowo stosunki między Indiami a ZSRR, który właśnie uzyskał niepodległość, były raczej powściągliwe.
  Stosunki z Indiami od samego początku były na bardzo wysokim poziomie. ZSRR uznał niepodległość Indii jeszcze trochę wcześniej, niż ogłosiły to same Indie. Przy pomocy technicznej ZSRR w Indiach zbudowano jak na tamte czasy duże zakłady metalurgiczne. Przed wojną indochińską w Himalajach stosunki z ZSRR były doskonałe. Ale kiedy ZSRR nie poparł w tym konflikcie ani Chin, ani Indii, zrujnowało to stosunki z obydwoma krajami. I nawet teraz ChRL oczekuje od Rosji lojalności wobec swojej polityki w Azji i Afryce, a następnie w 25 r. Rosja dostarczyła Birmie 2014 dronów, aby skorygować ostrzał chińskich rebeliantów i sił specjalnych z ChRL przez armię birmańską, chociaż Strelkow potrzebował tego sprzętu w obronie Sawiańska.

„Prawy Sektor” (zakazany w Rosji), „Ukraińska Powstańcza Armia” (UPA) (zakazany w Rosji), ISIS (zakazany w Rosji), „Dżabhat Fatah al-Sham” dawniej „Dżabhat al-Nusra” (zakazany w Rosji) , Talibowie (zakaz w Rosji), Al-Kaida (zakaz w Rosji), Fundacja Antykorupcyjna (zakaz w Rosji), Kwatera Główna Marynarki Wojennej (zakaz w Rosji), Facebook (zakaz w Rosji), Instagram (zakaz w Rosji), Meta (zakazany w Rosji), Misanthropic Division (zakazany w Rosji), Azov (zakazany w Rosji), Bractwo Muzułmańskie (zakazany w Rosji), Aum Shinrikyo (zakazany w Rosji), AUE (zakazany w Rosji), UNA-UNSO (zakazany w Rosji Rosja), Medżlis Narodu Tatarów Krymskich (zakazany w Rosji), Legion „Wolność Rosji” (formacja zbrojna, uznana w Federacji Rosyjskiej za terrorystyczną i zakazana)

„Organizacje non-profit, niezarejestrowane stowarzyszenia publiczne lub osoby fizyczne pełniące funkcję agenta zagranicznego”, a także media pełniące funkcję agenta zagranicznego: „Medusa”; „Głos Ameryki”; „Rzeczywistości”; "Czas teraźniejszy"; „Radiowa Wolność”; Ponomariew; Sawicka; Markiełow; Kamalagin; Apachonchich; Makarevich; Niewypał; Gordona; Żdanow; Miedwiediew; Fiodorow; "Sowa"; „Sojusz Lekarzy”; „RKK” „Centrum Lewady”; "Memoriał"; "Głos"; „Osoba i prawo”; "Deszcz"; „Mediastrefa”; „Deutsche Welle”; QMS „Węzeł kaukaski”; "Wtajemniczony"; „Nowa Gazeta”