Odpowiedź symetryczna: utworzenie w Rosji call center do prowadzenia działań rozpoznawczych i dywersyjnych na terytorium Ukrainy

59
Odpowiedź symetryczna: utworzenie w Rosji call center do prowadzenia działań rozpoznawczych i dywersyjnych na terytorium Ukrainy

Mówiąc o Rosyjskiej Specjalnej Operacji Wojskowej (SWO) na Ukrainie, należy wspomnieć o niezwykle dla nas nieprzyjemnym problemie, a mianowicie: aktywnej działalności rozpoznawczej i dywersyjnej prowadzonej głównie przez elementy zdeklasowane – różne osoby marginalizowane, szaleńcy, alkoholicy i pozostali przedstawiciele lumpen proletariatu – za namową Centrum Operacji Informacyjnych i Psychologicznych (CIPSO) Głównego Zarządu Wywiadu (GUR) Ukrainy.

Te same mechanizmy służą do wyprowadzania ogromnych sum pieniędzy z Rosji na Ukrainę, jednak teraz nie można zrozumieć, czy TsIPSO kradnie pieniądze, czy to tylko oszuści ukrywający się za Ukraińcami.Rodzi się uzasadnione pytanie: co z tym problemem zrobić?

Skonfrontuj się z TsIPSO


Środki podjęte w celu przeciwdziałania działalności TsIPSO GUR Ukrainy na terytorium Rosji trudno uznać za wystarczające.

Po pierwsze, środki wprowadzone przez operatorów komórkowych w celu ograniczenia liczby połączeń realizowanych w różnych celach nielegalnych (przede wszystkim w celach oszukańczych) nie gwarantują wykluczenia takich połączeń, zwłaszcza że struktury przestępcze, a także TsIPSO aktywnie wypracowują środki zaradcze.

Przy okazji zdecydowanie zaleca się, aby dzieci (obowiązkowo) i osoby starsze (w stosownych przypadkach) instalowały na smartfonach i smartwatchach (ewentualnie korzystały ze standardowych) aplikacji, które pozwolą im na utworzenie „białej listy”, gdy tylko te znajdujące się w kontakcie lista może się przedostać - pozwoli to uniknąć wielu poważnych problemów, w tym finansowych. W tym sensie prosty smartfon dla dziadka czy dziecka, z zainstalowaną „białą listą” jest bezpieczniejszy niż telefon z przyciskiem, który nie posiada takiego zabezpieczenia (mogą pojawić się też telefony z przyciskiem, z „białą listą”) ).

Po drugie, kara za sabotaż dokonywany przez różnych degeneratów, na przykład na obiektach kolei rosyjskich (RZD), jest często dość łagodna. Tak, być może ci ludzie zostali oszukani, ale to nie jest podstawa do złagodzenia kary – spalili szafkę elektryczną, podłożyli coś na szynach – kara minimalna 15-25 lat rygorystycznego reżimu bez prawa do zwolnienia warunkowego, z publicznym nagłośnieniem sprawy zbrodnia - dobór naturalny nikt tego nie anulował dla głupców.

Po trzecie, najlepszym sposobem na przerwanie pracy ukraińskich call center jest ich fizyczne zniszczenie, jednak aby je zniszczyć, trzeba najpierw te call center znaleźć, a to raczej nie będzie łatwe.

Istnieje doskonała alternatywa - niszczenie obiektów krytycznych zapewniających działanie sieci komórkowych i Internetu, mówiliśmy już o tym nie raz, na przykład w materiałach „Dekompozycja Ukrainy sposobem na radykalne ograniczenie zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do przeciwstawienia się rosyjskiej operacji specjalnej” и „Geranizacja” obiektów systemu finansowego Ukrainy doprowadzi do załamania jej gospodarki i zatrzymania kompleksu wojskowo-przemysłowego”.. Po komunikacji dochodzą źródła zasilania - bez prądu TsIPSO będzie mogło wysyłać wyłącznie odręczne wiadomości pocztą gołębiarską.

Niestety, z otwartych danych wynika, że ​​z jakiegoś powodu nie podjęto systematycznych działań w celu zniszczenia ukraińskich sieci komunikacyjnych. Wygląda na to, że próbowali przerwać dostawę prądu, ale nie dokończyli tego, a teraz na Ukrainie wszystko jest w porządku.


Nawet budynek siedziby GUR MOU w Kijowie nie został jeszcze zniszczony

Jednak w ramach tematu poruszanego w tym materiale głównym pytaniem jest, dlaczego sam nasz kraj nie korzysta z tak wygodnego, bezpiecznego i skutecznego narzędzia, jak call center pracujące na rzecz wroga?

Nie da się wygrać wojny obroną


Potencjalna działalność rosyjskich call center leży w obszarze prowadzenia działań rozpoznawczych i sabotażowych – jest mało prawdopodobne, abyśmy zdecydowali się na okradanie ukraińskich emerytów.

W ogóle, biorąc pod uwagę doświadczenia organizowania sabotażu przez ukraińskich „prokurentów”, nie można nie zauważyć, że skrajnie ograniczone możliwości intelektualne potencjalnych dywersantów prowadzą do równie prymitywnej organizacji dywersji, natomiast jednostki nieco bardziej uzdolnione intelektualnie najwyraźniej unikają werbowania przez TsIPSO GUR Ukrainy.

Można rozważyć dwie główne opcje organizacji działań rozpoznawczych i sabotażowych na terytorium Ukrainy za pomocą call center.

Pierwszy to włączenie ludności Ukrainy w zbieranie danych wywiadowczych, czyli informacji o przejeżdżających pociągach, startach i przelotach samolotów i helikopterów, poruszaniu się pojazdami opancerzonymi i innych rzeczach, które nas interesują, oczywiście z weryfikacją informacji za pomocą wszechobecnych wideo urządzenia nagrywające. Zadanie nie jest trudne, prawie każdy ma sposób na zdobycie informacji - smartfon, wysłanie przez jakiś komunikator, w ogóle łatwy i praktycznie pozbawiony ryzyka zarobek.

Drugie to, jeśli nie zakłócenie, to maksymalne skomplikowanie działań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych Ukrainy (AFU). Wzmocnienie działań mobilizacyjnych na Ukrainie, w połączeniu z aktywną „mobilizacją” personelu wojskowego Ukraińskich Sił Zbrojnych na pierwszej linii frontu, powinno w sposób wyraźny przyczynić się do różnorodnych inicjatyw mających na celu wszelkimi dostępnymi środkami uchylenie potencjalnych kandydatów od tej właśnie mobilizacji-mobilizacji.

Ponieważ nie jesteśmy dużo mniej zainteresowani zakłócaniem wysiłków mobilizacyjnych niż sami zmobilizowani Ukraińcy, musimy im pomóc. W szczególności można zorganizować masową wysyłkę z zaleceniami dotyczącymi unikania mobilizacji, z uwzględnieniem ukraińskiego ustawodawstwa, symulowania chorób (jeśli nadal istnieją choroby, które nie są pobrane), unikania poprzez popełnianie drobnych przestępstw i otrzymywanie za to minimalnych wyroków itp. i tak dalej.podobnie.


Mobilizacja na Ukrainie przebiega w „ciepłej, przyjaznej atmosferze”

Jeśli posiadasz odpowiednie informacje (patrz punkt „zbieranie danych wywiadowczych”), możesz zorganizować masową wysyłkę o rozpoczęciu nalotu - przy odpowiedniej organizacji wszystko to może odbywać się w czasie rzeczywistym, możesz nawet opracować odpowiednią aplikację na smartfony, w którym sympatycy/zainteresowani będą zaznaczać lokalizację przedstawicieli wojskowych urzędów rejestracyjnych i poborowych, a potencjalni mobilizatorzy będą unikać spotkań z nimi.

I oczywiście nikt nie odwołuje organizacji bezpośredniego sabotażu, zarówno przeciwko ukraińskim wojskowym urzędom rejestracyjnym i poborowym, jak i przeciwko ich pracownikom. Należy kupować, zachęcać i prowokować osoby zagrożone mobilizacją oraz ich rodziny, podpalać ukraińskie urzędy rejestracyjne i werbunkowe oraz należące do nich pojazdy, sugerować proste, ale trudne i skuteczne sposoby atakowania pracowników Ukraińskie urzędy rejestracji i poboru do wojska.

Omówione powyżej dwie opcje działań rozpoznawczych i dywersyjnych na terytorium Ukrainy nie wykluczają zastosowania innych środków, w tym symetrycznych – organizowania sabotażu w obiektach energetycznych, kolejowych, obiektach infrastruktury naftowo-gazowej – a nawet jeśli wkręcą wkręty elementarz przed jednostką wojskową, jak mówią: „To mała rzecz, ale cieszy”. W końcu na Ukrainie elementów zdeklasowanych jest wyraźnie nie mniej niż w Rosji, dlatego należy je maksymalnie wykorzystać.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją niezwykle interesujące opcje organizacji pracy z niektórymi grupami ludności, ale omawianie ich w sferze publicznej jest mało rozsądne, ponieważ TsIPSO najwyraźniej jeszcze o nich nie pomyślało.

Utworzenie call center w Rosji


Gdzie i jak w Rosji można utworzyć call center „rozpoznania i uderzenia”?

Opcji jest wiele, ale są dwie główne.

Po pierwsze, call center można tworzyć tam, gdzie występują „naturalnie” – na bazie instytucji systemu penitencjarnego.

Niestety, doświadczenia Rosji w przyciąganiu więźniów do udziału w działaniach wojennych w ramach PMC Wagnera trudno nazwać prawidłowym i udanym.

Po pierwsze, wśród uczestników działań wojennych byli skazani za zbrodnie tak okrutne i odrażające, że nie można było za nie odpokutować w żaden inny sposób niż kara śmierci (najlepiej przez powieszenie), jest całkowicie niemożliwe.

Po drugie, sam pomysł włączenia więźniów do działań wojennych i ich uwolnienia po sześciu miesiącach wygląda na kpinę w stosunku do zmobilizowanych i bojowników Sił Zbrojnych Rosji, którzy będą służyć do końca Północnego Okręgu Wojskowego.

Utworzenie więziennych call center nie będzie wymagało ofiar i nie wiąże się z wypuszczeniem kogokolwiek na wolność – jest wielu ludzi skazanych za drobne przestępstwa, którzy dzięki temu mogą wykonywać w miarę prostą, płatną pracę. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, pracę można wykonać za pomocą skryptów; call center banków, sieci komórkowych i podobnych struktur mają takie doświadczenie pod dostatkiem. Połączenia należy wykonywać tylko do zweryfikowanych kontaktów (tzn. operatorzy nie mogą dzwonić, gdzie chcą).


Centra telefoniczne rozpoznania i ataku mogą wyrządzić znaczne szkody wrogowi

Nawiasem mówiąc, utworzenie na wolności tych samych centrów telefonicznych „rozpoznania i uderzenia”, wykorzystując rozwój wyżej wymienionych banków i sieci komórkowych, jest drugą opcją ich organizacji. Aktywne użytkowanie roboty w call center doprowadziło do pojawienia się w tym obszarze zbędnego personelu, często już przeszkolonego, państwo może z powodzeniem wykorzystać jego umiejętności z większymi korzyściami.

odkrycia


W 2023 roku oszuści ukradli obywatelom Rosji 15,8 miliarda rubli, pytaniem otwartym jest, ile z tego trafiło na Ukrainę, jak to się mogło stać, że nieświadomie finansujemy Siły Zbrojne Ukrainy w większych ilościach niż niektóre wrogie nam kraje. Do tego należy dodać straty powstałe w wyniku sabotażu dokonanego z inicjatywy TsIPSO GUR Ukrainy, a także koszty środków zaradczych.

Dopóki na Ukrainie będzie połączenie, szkody spowodowane działalnością TsIPSO będą tylko rosły. Ponieważ z jakiegoś powodu nie możemy opuścić Ukrainy bez łączności, konieczne jest podjęcie innych działań, zarówno w celu ochrony przed działalnością Centralnej Agencji Wywiadowczej Ukrainy, jak i wdrożenie podobnych środków na terytorium Ukrainy.

Cóż, pozbawienie Ukrainy łączności pozostaje jedną z najważniejszych, niestety, wciąż nierozwiązanych kwestii.
59 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 22
  28 lutego 2024 05:21
  Cytat: Andrey Mitrofanov
  Nawet budynek siedziby MOU GUR w Kijowie nadal nie został zniszczony
  Centrum telewizyjne nie zostało zniszczone, stacje radiowe nie zostały zniszczone, centra danych, które obecnie rozpowszechniają znacznie więcej informacji niż telewizja, nie zostały zniszczone. Krytyczna infrastruktura transportowa na zachodniej Ukrainie, do której masowo dostarczana jest broń, nie uległa zniszczeniu. Znajdują się tu także węzły kolejowe i lotniska
  1. +1
   28 lutego 2024 08:54
   Cytat: Holender Michel
   Centrum telewizyjne nie zostało zniszczone, stacje radiowe nie zostały zniszczone, centra danych, które obecnie rozpowszechniają znacznie więcej informacji niż telewizja, nie zostały zniszczone.

   Jestem pewien, że nieczynne stacje metra w Kijowie na pewno nie wynikały z powyższych powodów. Maskowanie zamiarów Bandery. Powódź itp. Być może obecnie służą one jako warsztaty lub bunkry dla kierownictwa ukronazyjskiego. Ponadto nad tymi stacjami znajdują się obszary mieszkalne miasta. Żydowscy naziści zapewnili sobie ubezpieczenie dzięki pokojowo nastawionym ludziom.
   1. 0
    29 lutego 2024 01:01
    Cytat: 30 wiz
    bunkry dla przywódców ukronazyjskich

    Zdecydowanie nie, od 1955 roku nikt z kierownictwa ukronazyjskiego nie ucierpiał. Żaden sołtys nie pochodzi z obwodu lwowskiego. Zero generałów, zero osobistości medialnych. Nawet nie zbliżyliśmy się do egzemplarza o kalibrze nurkowym.
  2. -2
   29 lutego 2024 02:00
   Centrum telewizyjne nie zostało zniszczone, stacje radiowe nie zostały zniszczone, centra danych, które obecnie rozpowszechniają znacznie więcej informacji niż telewizja, nie zostały zniszczone. Krytyczna infrastruktura transportowa na zachodniej Ukrainie, do której masowo dostarczana jest broń, nie uległa zniszczeniu. Znajdują się tu także węzły kolejowe i lotniska

   Ale zabrali Avdeevkę.
  3. 0
   18 maja 2024 r. 07:12
   A Gundiajewowie i inni pranie mózgów nadal biegają w galopującym tempie…
 2. + 18
  28 lutego 2024 05:36
  Wszystko, co nie jest zniszczone, zostaje ostatecznie okupione krwią naszych żołnierzy i narodu rosyjskiego po stronie Sił Zbrojnych i opóźnia Północny Okręg Wojskowy.
  1. +4
   28 lutego 2024 05:48
   Ukronazyjski szał propagandowy NIE minie sam. Będziesz musiał na to pracować i pracować. Denazyfikacja powinna być kontynuowana po demilitaryzacji
   1. +6
    28 lutego 2024 22:55
    Latem ubiegłego roku pisałem: w wyzwolonych miastach Noworosji, kogo Ukraińcy wysadzili jako pierwszego? Urzędnicy! Oznacza to, że zniszczyli system kontroli! To samo trzeba zrobić na Ukrainie, BO WĄŻ Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ JUŻ NIE BĘDZIE MOGŁ Ugryźć! A można nawet naruszyć system kontroli w ulubiony sposób biednych uczniów, którym nie chce się pisać sprawdzianu – zadzwoń i zgłoś, że budowa Twojego „ulubionego” urzędu rejestracji i poboru do wojska (burmistrz, rada, rada) stoi wydobyte! Można zaopatrzyć się w kilka kilogramów drożdży i załadować je do kanałów w/w obiektów! Po tym czasie obsługa obiektów będzie możliwa już tylko w maskach gazowych i kombinezonach ochrony chemicznej! Oczywiście preferowany byłby odpowiednik TNT, ale… zobaczymy! Wygląda na to, że na Ukrainie rozpoczął się jakiś ruch: w Odessie miejscowy nazista i jego żona, którzy wspólnie brali udział w spaleniu ludzi w Izbie Związków Zawodowych, przez wysadzenie ich w powietrze, zamienili się w soczysty kebab z dwóch porcji. samochód!A we Lwowie cała fabryka do produkcji dronów dla APU! To oczywiście mała rzecz, ale miła!
  2. -1
   29 lutego 2024 02:02
   Wszystko, co nie jest zniszczone, zostaje ostatecznie okupione krwią naszych żołnierzy i narodu rosyjskiego po stronie Sił Zbrojnych i opóźnia Północny Okręg Wojskowy.

   To wszystko wina kobiet, które nie chcą urodzić 15 dzieci.
 3. +7
  28 lutego 2024 05:36
  Całkiem niezła propozycja biznesowa. W sumie Ministerstwo Obrony Narodowej, i nie tylko, dobrze by zrobiło, gdyby przystąpiło do bardziej aktywnych działań we wszystkich obszarach. Na wojnie jest jak na wojnie.
  1. + 12
   28 lutego 2024 09:29
   Ale nie. Artykuł jest całkowicie amatorski. Autor nie ma zielonego pojęcia, jak działają sieci komunikacyjne, w tym także komórkowe. W ciągu kilku minut, jeśli nie sekund, możesz określić punkt, z którego nawiązywane jest połączenie, i odpowiednio łatwo zablokować dostęp.
   1. +1
    28 lutego 2024 23:22
    W ciągu kilku minut, jeśli nie sekund, możesz określić punkt, z którego nawiązywane jest połączenie, i odpowiednio łatwo zablokować dostęp.

    W takim razie proszę wyjaśnić, dlaczego call center z obrzeży nadal działają, skoro wszystko tak łatwo można zamknąć?
    1. +2
     29 lutego 2024 01:06
     Odpowiedź na pytanie jest taka sama, jak można stale i bez problemów wypłacać skradzione pieniądze. Znacznie łatwiej jest namierzyć przelew niż połączenie, szczególnie w czasach sankcji. Odpowiedź jest prosta – banki nie mają zamiaru z tym walczyć, od dużych przelewów pobierają procent (a oszuści zazwyczaj wyłudzają ponad pięć tysięcy rubli). A policja zamiast prowadzić śledztwo powie, że pieniądze ukradł jego syn-brat-swat, jeśli nie wycofacie zeznań i nie będziecie zwlekać, umieścimy go w Areszcie Śledczym na 6 miesięcy .
     1. +1
      29 lutego 2024 02:03
      Najwyższy czas wzmocnić nasze jednostki w Donbasie policją.
      1. 0
       29 lutego 2024 02:17
       Istnieją wątpliwości, czy uda im się tam coś wzmocnić. Byłoby lepiej, gdyby zaczęli sumiennie wykonywać swoją działalność zawodową, szczególnie w dziale finansowym.
       1. 0
        29 lutego 2024 13:12
        Ludzie przystępują do napadów po tym, jak zostali ranni lub są już starzy, i wtedy idą, a ci duzi goście siedzą z tyłu. Przekleństwa i groźby ze strony policji nie są już koniecznością.
       2. eug
        0
        1 maja 2024 r. 20:24
        Oraz usługa migracji.
    2. +1
     29 lutego 2024 11:51
     To pytanie nie jest do mnie. Adres, pod którym Call Center jest podłączone, można bardzo szybko znaleźć. Ciekawym pytaniem jest, dlaczego prawo komunikacyjne jest tak rygorystyczne wobec obywateli i leseferyzmu wobec call center.
     Być może niektórzy miłośnicy innowacji zorganizowali sobie jakąś nadmierną swobodę w podmianie numerów telefonów, a teraz boją się przyznać do błędów i je poprawiać. Oznacza to, że w sumie istnieją osobiste ambicje i zaniedbania. Z nieznanego powodu niektórzy innowatorzy nie stworzyli osobnej numeracji, adresując ją do wszelkiego rodzaju komunikatorów i bawiąc się tam, ale postanowili pobawić się w sieciach telefonicznych.
     Ale jeszcze raz powtórzę. Wszelkie niezrozumiałe fale „lewicowych” rozmów telefonicznych można zatrzymać bardzo szybko, dosłownie jednym pociągnięciem pióra.
   2. -1
    18 maja 2024 r. 18:12
    Artykuł może i amatorski, ale ty, drogi kolego, nie masz w ogóle nic do zaoferowania. Być może dlatego, że walczycie po przeciwnej stronie frontu. Nie obrażaj więc uczestników dyskusji, a sam nie poczujesz się obrażony.
 4. +7
  28 lutego 2024 06:05
  Ludzie w Rosji, nieoddzieleni od mieszkańców nieba, są prawdziwymi patriotami i bardzo szybko udzielają praktycznych rad. Jak ukarać Europę na Ukrainie. Rozłóż wszystko na półkach. Można odnieść wrażenie, że podwładni zbierają informacje i przekazują je przełożonym, którzy przedstawiają je jako własne. Określone zostaną środki zaradcze i, la, za sześć miesięcy lub rok, nasza odpowiedź na Pinocheta. Do tego czasu Europa ma już kolejny paskudny samochód zmierzający w naszą stronę.
  1. -1
   28 lutego 2024 16:59
   Kto nie jest taktykiem, jest strategiem; kto nie jest Marksem, jest Leninem; kto nie jest Bonapartem, jest nowym Rokossowskim.
 5. +4
  28 lutego 2024 06:22
  Póki co widzę tylko ze strony rosyjskiej człowieczeństwo i tolerancję, jak w pisaniu słów ukrabenderyci, potem przychodzą ostrzeżenia od administratorów tutaj: nie można tego zrobić, w takim razie o jakiej innej walce opowiadają nam na tych stronach , spójrz najpierw, kto zasiada w Twoich administratorach
 6. +3
  28 lutego 2024 06:23
  Decyzja została podjęta „natychmiast”. Minęły niecałe dwa lata. Poczekaj jednak chwilę...
 7. +7
  28 lutego 2024 06:33
  Poczytaj Lenina, co w pierwszej kolejności należy zneutralizować. Najważniejsze to przestać być altruistą: kraj bez komunikacji wpadnie w XIX wiek.
 8. +1
  28 lutego 2024 06:44
  Czyj Krym?
  -nasz.
  Czyj Quebec? - także nasz.
  Czyja Kołyma?
  -również twoje.
  1. 0
   28 lutego 2024 08:33
   Należy wdrożyć projekt „Nowa Ziemia” w stosunku do ukronazyjskich przestępców.
 9. +2
  28 lutego 2024 07:05
  Dlaczego sam nasz kraj nie korzysta z tak wygodnego, bezpiecznego i skutecznego narzędzia, jak call center pracujące na rzecz wroga?
  To jest z tej samej opery – „dlaczego rafinerie, mosty, centra decyzyjne nie są dotknięte”.
  Tak, wszyscy wiedzą, że kapitalizm nie ma czasu na zniszczenie swojego ukochanego „ja”.
 10. +5
  28 lutego 2024 07:42
  . Niestety Rosja ma doświadczenie w przyciąganiu więźniów do udziału w działaniach wojennych w ramach PMC Wagnera. trudno nazwać poprawnym i udanym.

  Dlaczego? Czy schwytali Bachmuta, gdy wszyscy byli w defensywie?
  1. +1
   28 lutego 2024 08:47
   Podobno Drezno zostało zbombardowane przez komunistów w 45 roku.
   1. -1
    28 lutego 2024 16:54
    Wygląda na to, że nie bombardowali na próżno, więc szybko o tym zapomnieli
  2. 0
   1 maja 2024 r. 20:37
   Nikt, szanowany, nie siedział w głębokiej obronie, podczas gdy zmarły krzyczał na Ministra Obrony Narodowej i wszyscy klaskali z radości w dłonie, wojsko kopało i przygotowywało umocnienia w Zaporożu, rozumiejąc powagę tego problemu, że wkrótce nastąpi kontrofensywa ze Świdoma, która miała miejsce wkrótce. Oczywiście wieczna pamięć chłopakom, którzy zginęli za zdobycie Bachmuta, tym razem pozwoliła armii rosyjskiej przygotować się do kampanii letniej.
 11. +1
  28 lutego 2024 07:48
  Musimy przebudować centra obsługi telefonicznej bankowości i windykacji, nie po to, żeby okradać i nękać naszych obywateli, ale żeby okradać naszych wrogów. W przeciwnym razie pasożyty siedzą i wykonują rozmowy telefoniczne, które wyczerpują ich mózgi, dlaczego więc nie są na pierwszej linii frontu? Niech zajmą się czymś pożytecznym
  1. -1
   29 lutego 2024 02:05
   Musimy przebudować centra obsługi telefonicznej bankowości i windykacji, nie po to, żeby okradać i nękać naszych obywateli, ale żeby okradać naszych wrogów. W przeciwnym razie pasożyty siedzą i wykonują rozmowy telefoniczne, które wyczerpują ich mózgi, dlaczego więc nie są na pierwszej linii frontu? Niech zajmą się czymś pożytecznym

   Zastanawiam się, dlaczego na pierwszej linii frontu nie ma policji, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i wojskowych, a dzieci kierownictwa.
 12. 0
  28 lutego 2024 08:15
  Ciekawe, że kapitalizm istnieje zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. Oligarchowie tu i tam. Prehistoria obu państw jest sowiecka.....

  Są tu ogromne zasoby naturalne, ale tam mózgi pracują wyraźnie szybciej. Walczą nawet bronią, której nie mieli... Ale nie możemy przeszkodzić w dostarczeniu broni, którą posiadamy.
  Będzie to ewenement w historii i pierwszy przypadek, jeśli mózgi Hohlama nie pomogą!
 13. +3
  28 lutego 2024 08:21
  Ten problem jest nie tylko dojrzały, ale od dawna przejrzały i zgniły u nasady. A jeśli nie zostało to rozwiązane, nie jest rozwiązane i najwyraźniej nie zostanie rozwiązane, to „wszystko idzie zgodnie z planem”.
 14. +4
  28 lutego 2024 08:32
  Do Kijowa wciąż przyjeżdżają turyści z najróżniejszymi karnetami Euro Pass. Nigdy nie uwierzę, że trafią one gdzieś bez gwarancji bezpieczeństwa. Czy to nie wstyd?
  Może nadszedł czas, aby Pu w końcu zdecydował, czy są naszymi wrogami, czy naszymi partnerami?
 15. +2
  28 lutego 2024 08:33
  Cytat: Wolontariusz Marek
  Ten problem jest nie tylko dojrzały, ale od dawna przejrzały i zgniły u nasady. A jeśli nie zostało to rozwiązane, nie jest rozwiązane i najwyraźniej nie zostanie rozwiązane, to „wszystko idzie zgodnie z planem”.


  tak, dokładnie
  „tam” - wszystko jest w porządku, „tam” nic nie jest potrzebne - wszystko jest
 16. +2
  28 lutego 2024 08:42
  Niestety, doświadczenia Rosji w przyciąganiu więźniów do udziału w działaniach wojennych w ramach PMC Wagnera trudno nazwać prawidłowym i udanym.

  Po pierwsze, wśród uczestników działań wojennych znaleźli się skazani za zbrodnie tak okrutne i obrzydliwe, że w zasadzie nie można było za nie odpokutować inaczej niż karą śmierci (najlepiej przez powieszenie).

  Po drugie, sam pomysł włączenia więźniów do działań wojennych i ich uwolnienia po sześciu miesiącach wygląda na kpinę w stosunku do zmobilizowanych i bojowników Sił Zbrojnych Rosji, którzy będą służyć do końca Północnego Okręgu Wojskowego.


  Czy masz przykład innego doświadczenia? - Gdzie „Wagner” pojawił się w LBS? - z Syrii...
  dlaczego pojawił się w LBS? - bo generałowie nie mogli...
  dlaczego poszedłeś do Federalnej Służby Penitencjarnej? - potrzebni byli ludzie „zdesperowani” (w końcu zostali przyjęci do Wagnera dopiero na podstawie dwóch artykułów kodeksu karnego)
  dlatego wasze tolerancyjne przemyślenia w tej sprawie należą do kategorii zielonej agendy na Zachodzie: „wszyscy myśliwi to mordercy”
 17. +5
  28 lutego 2024 08:43
  Nie rozumiem – autor proponuje w odpowiedzi oszukać ukraińskich starszych i dzieci, aby zaciągali pożyczki w bankach i przerzucali je na bok? Uważam, że pachnie bardzo brzydko
 18. +2
  28 lutego 2024 08:46
  Najpierw należy znaleźć call center

  I ostrzegajcie (sarkazm), że uderzymy, tak jak to zrobiliśmy na początku Północnego Okręgu Wojskowego, kiedy uderzyli w punkt TsIPSO w Kijowie…
 19. +6
  28 lutego 2024 10:12
  Początkowo więźniom posiadającym artykuły dotyczące szczególnie poważnych spraw przeszkolono w zakresie min, przeszkolono w operacjach szturmowych i zapewniono dostęp do ciężkiej broni, obecnie więźniom posiadającym prostsze artykuły oferuje się szkolenie w zakresie operacji psychologicznych mających na celu podważenie stabilności finansowej nieprzyjaznych krajów Na tym nie możemy poprzestać, proponuję także przekazać wiedzę tym godnym osobom, na temat wszelkich sposobów fałszerstwa
  walut obcych potencjalnego wroga oraz podstaw chemii do produkcji środków odurzających i materiałów wybuchowych, aby oni z kolei poprzez globalny Internet rozpowszechniali te informacje wśród obywateli krajów, które nie popierają naszej niezmiennie pokojowej polityki, co niewątpliwie doprowadzić ich do upadku wojskowo-politycznego.Uważam ten plan za całkowicie niezawodny.
  1. 0
   29 lutego 2024 12:56
   Jest już za późno. Większości z tych chłopaków nie ma już na tym świecie.
 20. 0
  28 lutego 2024 11:40
  Cytat z Skif3216
  obecnie proponuje się szkolenie więźniów za pomocą prostszych artykułów w zakresie operacji psychologicznych, aby podważyć stabilność finansową nieprzyjaznych krajów


  więc w Kodeksie karnym jest wystarczająco dużo artykułów na temat oszustwa - i to jest właśnie sfera operacji „psychologicznych”
  nie dodawaj ani nie odejmuj!
 21. 0
  28 lutego 2024 12:29
  Artykuł na pewno na plus. Wpadliśmy w kałużę energii – 404. kraj bogaty w energię dzięki sowieckiemu dziedzictwu, wystrzelił w próżnię setki rakiet i tysiące dronów. Ale centra danych tak, są drogie, ich przywracanie zajmuje dużo czasu i jest bolesne. Kyivstar został uderzony w brzuch, trzeba to rozwinąć. Dowolne scenariusze. Hakerzy, sabotaż, ataki rakietowe, wszystko możliwe. Cóż, zbombardowanie budynku GUR w Kijowie to kwestia honoru.
 22. +1
  28 lutego 2024 13:01
  Nie niszczą komunikacji i siedziby guru, ponieważ będzie możliwe trofeum komunikacji i budynku, szkoda, że ​​jest to rzadkość. Tak i szkoda, że ​​trzeba ludziom niszczyć geny narodu, jest film i laboratorium genotechowe trzeba znać swój gen DNA i ukr trzeba brać jeńców, w XXI wieku można było przyjechać zastosować wielką bombę dymną z jakimś gazem lub eutanazję, aby pozostawić przy życiu jak największą liczbę ludzi, nawet wrogów, oraz wyleczyć i żyć spokojnie i polubownie
  1. +4
   28 lutego 2024 13:40
   I tak nie będziesz mógł go trofeum zdobyć. Ponieważ Kijowa nie można zdobyć. A jeśli Kijów upadnie, sami go wysadzą. To jest ich hobby. Tańcząc, kołysząc się i eksplodując.
 23. +1
  28 lutego 2024 14:23
  IMHO, jeśli nie jest teraz tworzony, nie jest potrzebny.
  Inteligencja już jest.
  A oszukańcze wyłudzanie pieniędzy i informacji... tak robią oszuści z terytorium Rosji – pisali bezpośrednio z rosyjskich więzień.
  Co powinniśmy zabrać Ukraińcom?
 24. 0
  28 lutego 2024 14:30
  Najwyższy czas zjednoczyć patriotyczne społeczeństwo. Tylko dobrze zaplanowana operacja da pożądany rezultat. Od 2014 roku konieczne byłoby...
 25. +2
  28 lutego 2024 15:02
  Gdybyśmy chcieli, nasi mogliby zamknąć Ukrainie dostęp do naszego kraju, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Pytanie brzmi: dlaczego?
 26. 0
  28 lutego 2024 15:56
  znaleźć, ale to raczej nie będzie łatwe.
  Te call center na Ukrainie mają swoje biura w centrach biznesowych z legalnymi adresami. Godzina w Internecie i masz listę, gdzie udać się na rozmowę kwalifikacyjną. Oszuści mają tam własne forum - „Pirate Bay” tak .
  Utworzenie więziennych call center nie będzie wymagało żadnych wyrzeczeń
  Zwolniono operatorów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe śmiech Jeszcze szybciej oszukają własnych obywateli.
  1. 0
   29 lutego 2024 01:13
   Musimy więc uczyć ich języków obcych, zrozumieją, że Niemcy i Anglicy mogą mieć więcej pasji, będą jak korsarze XXI wieku. Lub nawet wytrenuj sieć neuronową, aby to zrobiła ...
   1. 0
    29 lutego 2024 06:25
    Niemcy i Anglicy mogą dać Ci więcej pasji
    Jak pokazuje doświadczenie, od Niemców i Brytyjczyków nie można dostać ani grosza. Takie oszustwa w ogóle się tutaj nie zakorzeniły i
    uczyć języków obcych
    - prawie niemożliwe bez długiego zanurzenia w środowisku.
    1. 0
     29 lutego 2024 13:08
     Cytat: Przecinak do śrub
     Takie oszustwa w ogóle się tutaj nie zakorzeniły.

     Pamiętam, że mieszkasz we wszystkich krajach europejskich na raz, pewnie możesz zaoferować jeszcze jakieś inne typy.
     Cytat: Przecinak do śrub
     prawie niemożliwe bez długiego zanurzenia w środowisku

     Istnieją mądrzy tłumacze
     1. 0
      29 lutego 2024 13:39
      mieszkasz we wszystkich krajach Europy na raz
      Głównie w Anglii, chociaż znam sytuację w wielu miejscach język
      Istnieją mądrzy tłumacze
      Ludzie tutaj są podejrzliwi, mają błędy i akcent, i nie chcą słuchać.
      1. 0
       29 lutego 2024 14:25
       Podobno sprawdzałeś czy łatwo je rozdzielić?
       1. 0
        29 lutego 2024 14:56
        sprawdzony
        Nie, ja
        1. Nigdy nie słyszałem o tego typu zdarzeniu w lokalnych wiadomościach.
        2. Na jakimś oszustwowym forum (jest takie) przeczytałam, że praca w Europie nie ma sensu.
 27. +2
  28 lutego 2024 18:15
  Nasi oszuści również działają dobrze. Córka znajomego została oszukana ze strefy na 2,5 miliona rubli. Randki korespondencyjne. Potem była rozprawa. Na pytanie - skąd wziąłeś telefon, kartę SIM, odpowiedź - znalazłem. Nie ma końca, nie ma pieniędzy. Przyznano im odszkodowania. Cel jak sokół. Teraz znajomy boi się, że skoro jego córka jest uzależniona, poniesie to konsekwencje, a pewnego dnia wyjdzie na jaw jako oszust... Zatem w tę sprawę zaangażowani są wszyscy w strefach, zarówno więźniowie, jak i strażnicy, aż do samego władze więzienne.
 28. 0
  28 lutego 2024 20:35
  „Dziękuję” autorowi za poruszenie tematu, który moim zdaniem powinien pozostać w cieniu.
  Czy można dać autorowi minus za tę publikację? A może powinienem po prostu zabrać głos w komentarzach?
 29. 0
  29 lutego 2024 01:24
  Trzeba więc podburzać naszych skazanych, pozwolić im dzwonić i udawać sabotażystów i z góry brać od nich pieniądze za sabotaż, wtedy się nie kontaktują i nie udają sabotażu, rzekomo sprawdzają jak sprawdzić, nie zrobią nic nie zdziałamy, jeśli wyślą wysokiej jakości zdjęcia obrobione w Photoshopie, ale pieniądze trafią do skazanych, część z nich przekażą na swoje potrzeby, a część siebie, niż półszpiegostwo
 30. Komentarz został usunięty.