Pocisk manewrujący Kh-101 ze wzmocnioną głowicą bojową i perspektywy stworzenia modułowej broni precyzyjnej dalekiego zasięgu

54
Pocisk manewrujący Kh-101 ze wzmocnioną głowicą bojową i perspektywy stworzenia modułowej broni precyzyjnej dalekiego zasięgu

Pod koniec marca br. źródła ukraińskie podały, że podczas kolejnego zmasowanego nocnego ataku rakietowego Siły Powietrzne i Kosmiczne (WKS) Federacji Rosyjskiej (RF) użyły rakiety manewrującej Kh-101 (CR), niosącej głowicę bojową o masie około 800 ton kilogramów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż masa standardowej głowicy bojowej. Prawdopodobnie osiągnięto to poprzez wyeliminowanie części zbiorników paliwa i zmniejszenie całkowitego zasięgu lotu systemu rakietowego.

Z otwartych źródeł wynika, że ​​zasięg KR X-101 wynosi od 3 do 000 kilometrów, przy czym biorąc pod uwagę wielkość terytorium Ukrainy, zmniejszenie zasięgu lotu KR X-5 na rzecz wzmocnienia jego głowicy wydaje się całkiem uzasadnione. W ostatnim czasie Siły Zbrojne (AF) Federacji Rosyjskiej zwracają większą uwagę na ukraińskie obiekty infrastrukturalne, takie jak elektrownie wodne, elektrociepłownie, infrastruktura podziemnych magazynów gazu oraz warsztaty dużych przedsiębiorstw przemysłowych.Większość z tych obiektów powstała jeszcze w czasach sowieckich, tak znienawidzonych przez Ukrainę, dlatego też budowano je świadomie, dlatego też ich zniszczenie do stanu nieodwracalnego nastręcza pewną trudność. Być może ma to z tym coś wspólnego wznowienie produkcji bomb odłamkowo-burzących – FAB-3000. Prawda, dostawa FAB-3000 wyposażonego w ujednolicone moduły planowania i korekcji (UMPC) w głąb terytorium Ukrainy będzie się wiązać z pewnymi trudnościami i ryzykiem.


FAB-3000 z UMPC może potencjalnie zniszczyć wszelkie ukraińskie fortyfikacje i budowle w promieniu 50–100 kilometrów od linii kontaktu bojowego (LCC) z powierzchni Ziemi.

Prawie wszystkie próbki rosyjskiej wysokiej precyzji broń broń dalekiego zasięgu jest wyposażona w głowice bojowe o masie około 500 kilogramów lub mniej. Wyjątkiem są aerobalistyczne rakiety przeciwokrętowe (ASM) Kh-22 z głowicami ważącymi 960 kilogramów, ale prawdopodobnie ich dokładność naprowadzania jest niewystarczająca, aby trafić w wybrane wysoce chronione obiekty, a w przypadku zmodyfikowanych rakiet przeciwokrętowych Kh-32 masa głowicy jest w przybliżeniu zmniejszona na korzyść zwiększenia zasięgu ognia.

Również głowice o masie około 750–1 000 kilogramów, według otwartych źródeł, znów są dostępne na Rakiety przeciwokrętowe projektów P-500 „Basalt”, P-1000 „Vulcan” i P-700 „Granit”, ale nie zostały jeszcze użyte na Ukrainie, choć potencjalnie mogłyby.

Zatem najwyraźniej zwiększenie mocy głowicy broni precyzyjnej dalekiego zasięgu jest obiektywną koniecznością, a ponadto może to być dopiero początek modernizacji istniejących i stworzenie nowych modeli broni precyzyjnej dalekiego zasięgu o konstrukcji modułowej, która pozwala na szybką wymianę głowicy i zmianę zasięgu lotu oraz instalację dodatkowego wyposażenia w zależności od warunków zastosowania.

Zasięg lotu


Zasięg lotu, zasięg ognia, to jedna z głównych cech broni precyzyjnej dalekiego zasięgu. Jednocześnie, jak pokazał konflikt na Ukrainie, nie zawsze trzeba strzelać z maksymalnego zasięgu, w rezultacie znaczna część paliwa może zostać w zasadzie zmarnowana – pozostałe paliwo o znacznej sile niszczycielskiej napędzające rejsy rakiety nie będą używane i spalą się po zdetonowaniu wyrzutni rakiet.

W tym przypadku zastosowanie modułowych zbiorników paliwa w połączeniu z modułową głowicą bojową wydaje się całkiem uzasadnione, gdyż mniejszy zasięg oznacza większą siłę niszczycielską rakiety. Nawiasem mówiąc, w niektórych przypadkach w KR można zainstalować zewnętrzne zbiorniki paliwa, tak jak miało to miejsce w przypadku KR X-55/555.


KR Kh-555

Jednocześnie należy zrozumieć, że ta szansa nie zostanie wykorzystana w przypadku wszystkich rodzajów broni precyzyjnej. Czym innym jest zainstalowanie modułowych zbiorników paliwa ciekłego na/na rakiecie manewrującym, czym innym jest zaimplementowanie czegoś podobnego w rakiecie operacyjno-taktycznego systemu rakietowego (OTRK) Iskander z silnikiem rakietowym na paliwo stałe lub na jego pokrewnym - hipersoniczny pocisk aerobalistyczny kompleksu „Sztylet”.

Choć tutaj nie można całkowicie wykluczyć możliwości zabawy zasięgiem i siłą niszczącą, to jednak wersje takiego pocisku będą wdrażane bezpośrednio do produkcji, natomiast w przypadku rakiet manewrujących zasada zmiany zasięgu i masy rakiety głowica rakietowa bezpośrednio w jednostkach wojskowych może zostać potencjalnie wdrożona.

Warhead


Tutaj mamy dwie możliwości.

Po pierwsze, możemy zmienić głowicę bez zmiany jej masy.

Po drugie, masę głowicy możemy zwiększyć zmniejszając zasięg lotu rakiety poprzez demontaż części zbiorników paliwa, co zapewne zostało zastosowane we wspomnianym na początku artykułu KR X-101.

Zacznijmy od drugiej opcji.

Co może dać zwiększenie masy głowic bojowych?

Odpowiedź jest oczywista – większa siła niszczycielska i można to wyrazić na różne sposoby, np. wzrost ilości materiałów wybuchowych i odłamków/gotowej amunicji spowoduje bardziej znaczące zniszczenia w otwartej sile roboczej, sprzęcie i innych obiektach, podczas korzystania z rezerwa masy w celu zainstalowania trwałego kadłuba pozwoli ci trafić silnie chronione i zakopane obiekty.

Nie ma liniowej zależności między wzrostem masy głowicy a jej niszczycielskimi właściwościami, nawet w przypadku broni nuklearnej - bardziej opłaca się uderzać kilkoma amunicjami o mniejszej masie niż jedną amunicją o większej masie. Ale tu bardziej chodzi o dotknięty obszar, ale co, jeśli musimy zniszczyć punktowy, ale silnie chroniony obiekt, w tym przypadku najważniejsza jest masa materiału wybuchowego (materiału wybuchowego) i masa/wytrzymałość korpusu głowicy bojowej.

Jeśli chcemy zwiększyć obszar rażenia, lepiej zastosować amunicję kasetową, przy czym oczywiście dopuszczalna masa głowicy również będzie miała znaczenie, ponieważ wpłynie to na liczbę pocisków.

Przejdźmy teraz do pierwszej opcji – zmiany rodzaju głowicy bez zmiany jej masy.

W rzeczywistości wiele precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu jest już wyposażonych w różne głowice bojowe, na przykład rakiety wspomnianego Iskandera OTRK mogą przenosić zarówno głowice monoblokowe, jak i kasetowe, nie mówiąc już o specjalnej głowicy (z taktycznym ładunkiem nuklearnym ). W rzeczywistości KR X-101 istnieje w modyfikacji KR X-102 ze specjalną głowicą bojową.


Pociski Iskander OTRK mogą być wyposażone w różne głowice bojowe. Zdjęcie: Mil.ru

Są to jednak tylko fabryczne wersje tych rakiet, które nie pozwalają na szybką wymianę głowicy w zależności od sytuacji na polu walki. Można przypuszczać, że fabrycznie wykonano także KR X-101 ze wzmocnioną głowicą, czyli jest to tylko kolejna modyfikacja, ale nie oznacza to, że takie rozwiązanie jest optymalne.

Sprzęt modułowy Republiki Kirgiskiej


Oczywiście większość precyzyjnej broni dalekiego zasięgu nadal będzie produkowana z takim czy innym ładunkiem „w bazie”, jednak możliwe jest, że zrozumienie obiektywnej potrzeby zróżnicowania typów głowic w Republice Kirgiskiej doprowadzi deweloperom do tworzenia konstrukcji modułowych, umożliwiających zmianę zasięgu lotu, mocy i rodzaju jednostki bojowej bezpośrednio w oddziałach, w zależności od zadań, do jakich będzie zaangażowany ten system rakietowy.

Pozwoli to na elastyczne planowanie rozmieszczenia sił i środków w celu zniszczenia określonych celów. Na przykład, aby zniszczyć silny budynek warsztatowy, można użyć wzmocnionej głowicy odłamkowo-burzącej, a do ataku na lotnisko za pomocą otwartej głowicy lotnictwo Głowica kasetowa byłaby lepszą technologią.

Swoją drogą, już to powiedzieliśmy wyposażenie aerobalistycznych rakiet przeciwokrętowych Kh-22 w głowice kasetowe mogłoby częściowo zrekompensować niską dokładność ich naprowadzania podczas ataków na cele obszarowe.

W ramach zmasowanego uderzenia wyrzutni rakiet część z nich mogłaby zostać wyposażona nie w głowice bojowe, ale w sprzęt walki elektronicznej (EW) niezbędny do osłony innych rakiet, a część wyrzutni rakiet mogłaby unieść sprzęt rozpoznawczy ze sprzężeniem zwrotnym, pozwalający jeden do oceny skuteczności strajku i określenia nowych celów.

W ramach konstrukcji modułowej skład środków samoobrony Republiki Kirgiskiej może się zmieniać, począwszy od ich braku, aż po urządzenia do wyzwalania pułapek termicznych i dipolowych, a nawet moduł zwalniający holowany wabik.


Pocisk manewrujący, prawdopodobnie X-101, strzela wabikami

Modułowa konfiguracja rakiet OTRK


W przypadku rakiet OTRK wszystko jest bardziej skomplikowane, jest mało prawdopodobne, aby w rakiecie z silnikiem rakietowym na paliwo stałe udało się zastosować konstrukcję modułową, która pozwoli bawić się zasięgiem i masą głowicy bojowej. Niemniej jednak w tych rakietach można zastosować pewne elementy konstrukcji modułowej.

Oczywiście mówimy o wymianie głowic bezpośrednio w oddziałach, a masa głowicy nie musi być taka sama we wszystkich wariantach; całkiem możliwy jest scenariusz, w którym do strzelania na krótszym dystansie zostanie użyta bardziej masywna głowica oczywiście pod warunkiem, że wymiary pozwolą na umieszczenie go na rakiecie.

Zmienione ustawienie może z powodzeniem kompensować system kierowania rakietami, np. zasięg amerykańskiego pocisku balistycznego wystrzeliwanego z łodzi podwodnej Trident II (SLBM) o maksymalnej ładowności 2 kilogramów wynosi 800 kilometrów, natomiast przy zmniejszonym ładunku lot zasięg wyniesie 7 800 kilometrów – różnica jest prawie półtorakrotna. Najprawdopodobniej rzucony ładunek również zmienia się około 11–300 razy, ale nie pojawiają się żadne problemy z wyrównaniem.

Osobno trzeba stwierdzić, że w miarę wzrostu możliwości systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej przeciwnika (AD/BMD) może zaistnieć konieczność przejście na odłączaną głowicę rakietową OTRK, w tym przypadku jego rozmiar i widoczność znacznie utrudnią przechwycenie w końcowym odcinku, a kadłub oddzielony na zstępującej gałęzi trajektorii będzie pełnił rolę celu wabika i ewentualnie źródła zakłóceń, jeśli zostanie uzupełniony elektronicznym sprzętem bojowym .

odkrycia


Wojna jest najlepszym katalizatorem rozwoju broni, służy także jako czynnik doboru naturalnego, kiedy najskuteczniejsze rozwiązania zyskują prawo do życia, a nieudane odchodzą w zapomnienie.

Widzimy, jak ewoluowały rakiety manewrujące na przestrzeni lat SVO – pojawiły się na nich pułapki termiczne/dipolowe, celność najwyraźniej wzrosła, a teraz dodano głowicę bojową, która została prawie dwukrotnie wzmocniona.
54 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. +3
  4 kwietnia 2024 05:08
  Wojna jest najlepszym katalizatorem rozwoju broni, służy także jako czynnik doboru naturalnego, kiedy najskuteczniejsze rozwiązania zyskują prawo do życia, a nieudane odchodzą w zapomnienie.

  Wojna jest sprawdzianem zarówno dla państwa, jak i dla narodu i bez upiększeń pokazuje, kto do czego jest zdolny dla dobra Ojczyzny.
  1. 0
   4 kwietnia 2024 08:09
   Latem 22 roku panowały straszne cierpienia związane z „długimi zatwierdzeniami na wysokich stanowiskach”.
   „skróć łańcuch, czas itp. podejmowania decyzji, aż cel odejdzie.” – Lancet itp.
   Wygląda na to, że za 2 lata zdecydowano, teraz o modułowości.
   Potrzebujemy jednak determinacji i zrozumienia tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i tego, jakie państwo chcemy budować, po co nam zwycięstwo na obrzeżach?
   1. +2
    4 kwietnia 2024 08:21
    Cytat: antywirus
    Potrzebujemy jednak determinacji i zrozumienia tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i tego, jakie państwo chcemy budować, po co nam zwycięstwo na obrzeżach?

    Poprośmy Romana Skomorochowa (jest w tym dobry) o opublikowanie problematycznego artykułu z ankietą: „Czy wiesz, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakie państwo chcemy zbudować, także na Ukrainie?”
    To będzie zabawne...
    1. 0
     4 kwietnia 2024 08:27
     Znam Londyn i Courchevel lepiej niż powieść.
     Albo do Singapuru i Dubaju.
     Ale nie do Kostromy i Uryupińska.
 2. 0
  4 kwietnia 2024 05:08
  Możliwe, że ma to związek ze wznowieniem produkcji bomb odłamkowo-burzących – FAB-3000. To prawda, że ​​dostawa FAB-3000 wyposażonego w ujednolicone moduły planowania i korekcji (UMPC) w głąb terytorium Ukrainy będzie obarczona pewnymi trudnościami i ryzykiem.

  Skąd wzięło się przekonanie, że FAB-3000 będzie wyposażony w UMPC? Czy ktoś widział lub chociaż czytał o takim UMPC-3000?
  Nie ma żadnych pytań co do konwersji wyrzutni rakiet na głowice o zwiększonej mocy, z wyjątkiem jednego: dlaczego zmodernizowane rakiety nie weszły jeszcze do masowej produkcji?!!
  1. -2
   4 kwietnia 2024 07:30
   Cytat z Andy_nska
   Dlaczego zmodernizowane rakiety nie weszły jeszcze do masowej produkcji?!!

   Zostały uruchomione i są już aktywnie wykorzystywane. Świadkami tego są zniszczone elektrownie cieplne na całej Ukrainie.
   Cytat z Andy_nska
   Skąd wzięło się przekonanie, że FAB-3000 będzie wyposażony w UMPC?

   W rzeczywistości są to oficjalne oświadczenia Ministerstwa Obrony Narodowej i Rostec z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, a także raporty z warsztatów fabrycznych, w których głowica bomby jest pokryta owiewką aerodynamiczną i zainstalowany jest UMPC. Obszarem zastosowania będą najprawdopodobniej bloki miejskie, obecnie przekształcane w twierdze i obszary ufortyfikowane, schrony podziemne i silnie chronione cele/fortyfikacje.
   Wszystko to w oczekiwaniu na wielką ofensywę tego lata.
   1. 0
    4 kwietnia 2024 07:41
    Bayard, dziękuję, nie mam czasu śledzić wszystkich wydarzeń.
    1. 0
     4 kwietnia 2024 10:59
     FAB-3000 z UMPC może potencjalnie zniszczyć wszelkie ukraińskie fortyfikacje i budowle w promieniu 50–100 kilometrów od linii kontaktu bojowego (LCC) z powierzchni Ziemi.
     O ile wiem, jest on rozwijany dopiero na potrzeby 3000. UMPC. A „w promieniu 50–100 kilometrów od linii kontaktu bojowego (LCC)” to nic, nowoczesne systemy obrony powietrznej z łatwością dotrą do lotniskowca na taką odległość!
     1. 0
      4 kwietnia 2024 12:41
      na przykład, kto to dostanie??? Czy wyzerują obronę powietrzną? mniej niż 70-100 km nie zapewniają obrony powietrznej, a to w sumie 150 - 200 km
   2. +3
    4 kwietnia 2024 10:43
    ogólnie istnieje bardziej realistyczna alternatywa dla FAB-3000 UMPC z materiałem wybuchowym o masie 1400 kg
    Pocisk 9M723 jest modernizowany dla Iskandera OTRK
    ze zmniejszeniem zasięgu do 150-250 km,
    ALE zwiększenie głowicy z 480 kg do 1000-1500 kg zmiotło heksogen i oktogen
    co nie jest analogiem pod względem efektów wybuchowych fab-3000 (?)(!)
    ale obrona powietrzna zdecydowanie nie jest już przeszkodą
    1. +4
     4 kwietnia 2024 11:11
     Cytat z: Romario_Argo
     Pocisk 9M723 jest modernizowany dla Iskandera OTRK
     ze zmniejszeniem zasięgu do 150-250 km,

     Jeśli tak, to bardzo rozsądna decyzja. Na wojnie kaliber ma znaczenie.
     Ale FAB z UMPC jest wciąż tańszy i może zapewnić znacznie większą masę. Ale na krótszym dystansie.
     1. -1
      4 kwietnia 2024 11:21
      Z UMPC nie będzie żadnych problemów, bo wymiary FAB-1500 i FAB-3000 są w przybliżeniu podobne
      waga 3 tony - więcej w zależności od wyboru przewoźnika
      długość jest taka sama 3 metry, średnica 600 i 750 + owijki na głowę
      siła nośna UMPC zostanie zwiększona przez większą długość skrzydeł, ze względu na dłuższą owiewkę głowy dla FAB-3000, a także większą jednostkę ogonową o większej nośności
      1. -1
       4 kwietnia 2024 13:34
       Cytat z: Romario_Argo
       Z UMPC nie będzie żadnych problemów, bo wymiary FAB-1500 i FAB-3000 są w przybliżeniu podobne

       Najwyraźniej dlatego wszystko tak szybko się rozwiązuje. Już niedługo zobaczymy FAB-3000 z UMPC w akcji.
 3. +1
  4 kwietnia 2024 05:12
  Nawiasem mówiąc, w niektórych przypadkach w KR można zainstalować zewnętrzne zbiorniki paliwa, tak jak miało to miejsce w przypadku KR X-55/555.
  Ciekawe, nie wiedziałem, że tak można.


  Nawiasem mówiąc, wcześniej powiedzieliśmy, że sprzęt aerobalistyczny RCC Kh-22
  Co?!
  1. -1
   4 kwietnia 2024 05:30
   Teraz jest to rakieta aerobalistyczna. Termin jest stosunkowo nowy, ale profil lotu X-22 dość poprawnie charakteryzuje się tym terminem.
   1. +5
    4 kwietnia 2024 05:45
    Cytat: U-58
    Teraz jest to rakieta aerobalistyczna. Termin jest stosunkowo nowy, ale profil lotu X-22 dość poprawnie charakteryzuje się tym terminem.

    Warto chociaż coś o tym poczytać... Że są co najmniej dwa profile, że nawet na dużych wysokościach rakieta leci nie po krzywej balistycznej, a poziomo pod ciągiem silnika.
    Fakt, że pocisk nurkuje z lotu poziomego w kierunku celu, nie oznacza, że ​​jest on aerobalistyczny.
    1. +3
     4 kwietnia 2024 06:26
     Cytat: Władimir_2U
     Fakt, że pocisk nurkuje z lotu poziomego w kierunku celu, nie oznacza, że ​​jest on aerobalistyczny.

     Ale to brzmi tak pięknie.
     Ale tak naprawdę rakieta pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku.
     Nazwali to aerobalistyką, więc jakby „wstali z kolan”.
    2. -2
     4 kwietnia 2024 15:34
     Cóż, mniej więcej tak lata Iskander. Wygląda na to, że istnieją rakiety manewrujące i balistyczne, i jest to opcja pośrednia o złożonej trajektorii.
     1. +2
      4 kwietnia 2024 15:41
      Cytat od alexoffa
      Cóż, mniej więcej tak lata Iskander.

      Jeszcze jedno... Czy wiesz, że Iskander ma dwa rodzaje rakiet? Który „lata mniej więcej tak”?
      1. -3
       4 kwietnia 2024 16:15
       Który nie jest skrzydlaty, a który nie jest K. Jak myślisz, co to jest?
       1. +1
        4 kwietnia 2024 16:17
        Cytat od alexoffa
        Który nie jest skrzydlaty, a który nie jest K. Jak myślisz, co to jest?

        Nie jest powiązany z X-22 ani pod względem zasady lotu, ani profilu lotu.
        1. -3
         4 kwietnia 2024 16:25
         No cóż, przejdźmy punkt po punkcie, czym zasadniczo różni się profil lotu, no cóż, poza tym, że Iskander musi sam zejść na poziom lotu z ziemi?
         1. 0
          4 kwietnia 2024 18:04
          Cytat od alexoffa
          No cóż, przejdźmy punkt po punkcie, czym zasadniczo różni się profil lotu, no cóż, poza tym, że Iskander musi sam zejść na poziom lotu z ziemi?

          Jaki jest szczebel dla OTR, o czym ty mówisz, pseudobalistyczny pocisk 9M723, jego silnik pracuje przez 15-20, no cóż, 50 km na odcinku przyspieszania, to wszystko! Następnie wznieś się do 50-100 km dzięki bezwładności i opuść się z ograniczonym manewrowaniem w stronę celu.
          Ale X-22 wykonuje lot w pełnym zakresie na danej wysokości od 12 do 20 km lub 1 (jednego) kilometra przy pracującym silniku i utrzymującym się w powietrzu dzięki sile nośnej skrzydeł.
          Naprawdę nie rozumiem, jak można być takim odludkiem...
          1. +1
           4 kwietnia 2024 18:24
           Jaki szczebel dla OTR

           Na wysokości około 50 km
           Pocisk leci na tę wysokość i wykonuje lot poziomy do celu. Podobnie X-22. To, czy silnik pracuje, czy nie, nie ma znaczenia dla trajektorii.
           Ale X-22 wykonuje lot w pełnym zakresie na danej wysokości od 12 do 20 km lub 1 (jednego) kilometra przy pracującym silniku i utrzymującym się w powietrzu dzięki sile nośnej skrzydeł.

           Nie słyszałem nic gorszego, czy chodzi o onyks? X-22 zawsze latał na dużych wysokościach, X-32 zazwyczaj pada na cel z 40 km
           Naprawdę nie rozumiem, jak można być takim odludkiem...
           W jakiej szkole robienia sof zakończyłeś swoją edukację?
           1. -2
            5 kwietnia 2024 03:35
            Cytat od alexoffa
            W jakiej szkole robienia sof zakończyłeś swoją edukację?


            W szkole średniej i technikum zawodowym. Co prawda nie dali mi żadnej specjalnej wiedzy, ale nauczyli mnie, jak używać mózgu. Gdzie cię tego nie nauczono?

            Cytat od alexoffa
            Pocisk leci na tę wysokość i wykonuje lot poziomy do celu. Podobnie X-22. To, czy silnik pracuje, czy nie, nie ma znaczenia dla trajektorii.
            Oto najprostsza rzecz - przy wyłączonym silniku lot poziomy nie jest możliwy. Jest to albo wznoszenie się poprzez bezwładność, albo opadanie. Ale dla tych, którzy nie są przeszkoleni w używaniu mózgu, takie rzeczy są niedostępne…

            Cytat od alexoffa
            Jaki szczebel dla OTR
            Na wysokości około 50 km
            . OTR jest w tym przypadku rakietą pseudobalistyczną. Poziom wysokości to wybrana wysokość, na której wykonywany jest lot POZIOMY. Gdy silnik jest wyłączony, lot poziomy jest niemożliwy. Ty, ze względu na brak wykształcenia, pomyliłeś poziom lotu z maksymalną wysokością balistycznego toru lotu rakiety. X-22, relatywnie rzecz biorąc, może mieć pociąg, ponieważ X-22 lata na skrzydłach i przy pracującym silniku.

            Cytat od alexoffa
            Nie słyszałem nic gorszego, czy chodzi o onyks? X-22 zawsze znajdował się na dużych wysokościach
            Bo Twój brak wykształcenia nie pozwala Ci zgadnąć, żeby chociaż coś przeczytać na ten temat. Najpóźniej taki profil wprowadzono w modelu X-22NA.

            Cytat od alexoffa
            X-32 z reguły pada na cel z odległości 40 km
            Ponieważ moc nowego silnika pozwala na wprowadzenie takiego profilu lotu. Nie jedyny i być może nie główny.

            Ogólnie rzecz biorąc, nazwanie X-22 pseudo lub przynajmniej rakietą aerobalistyczną może nastąpić przez pomyłkę lub z niewiedzy. Ale można się w tym upierać tylko dzięki brakowi edukacji...
           2. 0
            6 kwietnia 2024 10:28
            Cytat: Władimir_2U
            Oto najprostsza rzecz - przy wyłączonym silniku lot poziomy nie jest możliwy.

            Dlaczego jest to niemożliwe? Możliwe, ale z zahamowaniem. Dokładnie tak nowoczesne rakiety, takie jak AIM-120D czy P-77-1, latają na duże odległości.

            Cytat: Władimir_2U
            Bo Twój brak wykształcenia nie pozwala Ci zgadnąć, żeby chociaż coś przeczytać na ten temat. Najpóźniej taki profil wprowadzono w modelu X-22NA.

            X-22NA ma dwie trajektorie: górną i dolną. Pierwszy ma wysokość lotu 22,5 km, drugi 12,5 km.

            Cytat: Władimir_2U
            Ponieważ moc nowego silnika pozwala na wprowadzenie takiego profilu lotu.

            Silnik X-32 jest taki sam (C.5.44), ma duży ciąg - ciąg początkowy jest ponad 10 razy większy niż ciąg podtrzymujący. Dzięki systemowi naprowadzania zwiększono zasięg lotu rakiety.
           3. 0
            6 kwietnia 2024 11:00
            Cytat z Lozovik
            Dlaczego jest to niemożliwe? Możliwe, ale z zahamowaniem.

            Jest to niezwykle krótkotrwałe, bo żeby utrzymać wysokość trzeba zwiększać kąt natarcia, a to oznacza jeszcze mocniejsze hamowanie, zwiększanie kąta, przekraczanie i przeciąganie.

            Cytat z Lozovik
            Dokładnie tak nowoczesne rakiety, takie jak AIM-120D czy P-77-1, latają na duże odległości.
            NIE. Wystrzeliwane na duże odległości zyskują wysokość i prędkość aż do wyłączenia silnika, a następnie szybują w stronę celu dzięki prędkości, ogonowi i kadłubowi – klasyczna wymiana wysokości na prędkość.
            https://pikabu.ru/story/o_bednoy_aim120_amraam_zamolvite_slovo_ili_kakova_realnaya_dalnost_raket_vozdukh__vozdukh_10581056

            Cytat z Lozovik
            X-22NA ma dwie trajektorie: górną i dolną. Pierwszy ma wysokość lotu 22,5 km, drugi 12,5 km.

            Kh-22N - „aktywny” z nowym ARGSN typu PMG, „pasywny” Kh-22NP - z antyradarowym RGSN i „autonomiczny” Kh-22NA…
            ...Oprócz opcji lotu po górnej lub dolnej trajektorii dodano start na małej wysokości. Jednocześnie rakieta ustabilizowała się na wysokości około 1000 m, a po zbliżeniu się do celu wykonała „ślizg”            Cytat z Lozovik
            Silnik X-32 jest taki sam (C.5.44), ma duży ciąg - ciąg początkowy jest ponad 10 razy większy niż ciąg podtrzymujący. Dzięki systemowi naprowadzania zwiększono zasięg lotu rakiety.
            Otwarta prasa pisze o nowych silnikach. Od 1966 roku wiele się zmieniło.
            Jeśli chodzi o przyczepność, coś mylisz:
            komora o ciągu dopalacza 8460 kgf służyła do przyspieszenia i osiągnięcia prędkości maksymalnej, po czym lot był kontynuowany za pomocą komory podtrzymującej o dolnym ciągu 1400 kgf

            https://missilery.info/missile/x22

            W jaki sposób system naprowadzania może radykalnie podwoić zasięg? Ze względu na mniejszą masę wzrost wynosi dziesięć, no dwie dziesiątki procent, ale nie dwa razy więcej. Ale ze względu na nowy silnik i profil lotu, a także, być może, ze względu na mniejszą głowicę bojową, to inna sprawa.
           4. 0
            6 kwietnia 2024 17:30
            Cytat: Władimir_2U
            Jest to niezwykle krótkotrwałe, bo żeby utrzymać wysokość trzeba zwiększać kąt natarcia, a to oznacza jeszcze mocniejsze hamowanie, zwiększanie kąta, przekraczanie i przeciąganie.

            Przy wysokich liczbach Macha, wraz ze spadkiem prędkości, współczynnik siły nośnej zauważalnie wzrasta.

            Cytat: Władimir_2U
            NIE. Wystrzeliwane na duże odległości zyskują wysokość i prędkość aż do wyłączenia silnika, a następnie szybują w stronę celu dzięki prędkości, ogonowi i kadłubowi – klasyczna wymiana wysokości na prędkość.

            Ta Twoja „klasyczna wymiana” jest nieskuteczna przy dużych liczbach Macha - zmniejszenie wysokości lotu nie daje zauważalnego wzrostu prędkości (a w naszym przypadku nie zmniejsza skutecznie intensywności spadku prędkości) jak na poziomach poddźwiękowych.

            Cytat: Władimir_2U
            Oprócz opcji latania po górnej lub dolnej trajektorii dodano start na małej wysokości. Jednocześnie rakieta ustabilizowała się na wysokości około 1000 m, a po zbliżeniu się do celu wykonała „ślizg”

            To jest źle. W wariancie „N” rzeczywiście pojawiła się możliwość startu na małej wysokości (z wysokości 1000-8000 metrów), ale jednocześnie wysokość lotu rakiety wynosiła 12,5 km. Rakieta nie toczy się w pobliżu celu, ale nurkuje z wyłączonym silnikiem. Korzystaj z wiarygodnych źródeł.            Cytat: Władimir_2U
            Otwarta prasa pisze o nowych silnikach. Od 1966 roku wiele się zmieniło.

            C5.44 nie jest produkowany od 66 roku. Można pisać wiele, w rzeczywistości silnik jest ten sam, modyfikacje są minimalne.

            Cytat: Władimir_2U
            Jeśli chodzi o przyczepność, coś mylisz:

            Tryb pracy I - 7074 kgf
            Tryb pracy III - 600 kgf
            Jeśli będzie zainteresowanie, mogę wyjaśnić istotę pozostałych trybów.

            Cytat: Władimir_2U
            W jaki sposób system naprowadzania może radykalnie podwoić zasięg?

            Nie ma już potrzeby wyznaczania celu do automatycznego śledzenia przed startem, dlatego zasięg w stosunku do celów punktowych wzrósł z 300-340 km do 600 km. Dla celów obszarowych pojawiła się nowa trajektoria, po której lot bez INS był niemożliwy.
           5. 0
            6 kwietnia 2024 18:42
            Cytat z Lozovik
            Przy wysokich liczbach Macha, wraz ze spadkiem prędkości, współczynnik siły nośnej zauważalnie wzrasta.

            Jednak to nadal nie pozwala na lot poziomy bez ciągu. Poziom materiałów wybuchowych dalekiego zasięgu zmniejsza się mniej więcej po wyłączeniu silnika. Manewrowanie w ogóle, a zwłaszcza w górę, znacznie zmniejsza zakres użytkowania.

            Cytat z Lozovik
            Ta Twoja „klasyczna wymiana” jest nieskuteczna przy dużych liczbach Macha - zmniejszenie wysokości lotu nie daje zauważalnego wzrostu prędkości
            A co ma z tym wspólnego wzrost prędkości? UTRZYMAJ akceptowalną prędkość, aby trafić w cel manewrujący.

            Cytat z Lozovik
            Korzystaj z wiarygodnych źródeł.
            To zdjęcie nie jest źródłem. I nawet nie dlatego, że nie rozumie, skąd się wziął, ale dlatego, że Tu-22M jest na nim wskazany jako nośnik trzech rakiet. I mógł je tylko przenieść i najprawdopodobniej niewypełniony.
            O profilu lotu X-22NA na małej wysokości wspomina się w więcej niż jednym źródle. I oczywiście nie ma na to żadnych fizycznych ograniczeń.

            Cytat z Lozovik
            C5.44 nie jest produkowany od 66 roku.
            Być może wspomniano o nowym silniku dla X-22 trzeciej generacji. Ale Twoje słowa, że ​​X-32 ma ten sam silnik co X-22, to tylko słowa.


            Cytat z Lozovik
            Dla celów obszarowych pojawiła się nowa trajektoria, po której lot bez INS był niemożliwy.
            Pisałem to o X-32, od 500 do tysiąca nie da się tego osiągnąć wymieniając jedynie układ naprowadzania.

            Ogólnie rzecz biorąc, X-22 nie jest ani pseudo, ani rakietą aerobalistyczną, podobnie jak X-32, pomimo takiego reżimu dla X-32.
           6. 0
            6 kwietnia 2024 20:25
            Cytat: Władimir_2U
            Jednak to nadal nie pozwala na lot poziomy bez ciągu.

            Czy możesz uzasadnić swoje stwierdzenie z aerodynamicznego punktu widzenia?

            Cytat: Władimir_2U
            Poziom materiałów wybuchowych dalekiego zasięgu zmniejsza się mniej więcej po wyłączeniu silnika.

            Od operatorów R-77-1: w fazie dowodzenia radiowego rakieta zajmuje wysokość lotu, korekta dokonywana jest w azymucie.

            Cytat: Władimir_2U
            A co ma z tym wspólnego wzrost prędkości?

            Przeczytaj wiadomość w całości.

            Cytat: Władimir_2U
            UTRZYMAJ akceptowalną prędkość, aby trafić w cel manewrujący.

            Nie da się utrzymać prędkości, taka rakieta będzie poruszać się tylko przy hamowaniu, niezależnie od kąta pochylenia.

            Cytat: Władimir_2U
            To zdjęcie nie jest źródłem.

            No cóż, nie źródło śmiech Jakie jest zatem źródło?

            Cytat: Władimir_2U
            ponieważ Tu-22M jest na nim wskazany jako nośnik trzech rakiet. I mógł je tylko przenieść i najprawdopodobniej niewypełniony.

            Zabrania się transportu trzech wyposażonych rakiet w użyciu operacyjnym. Ale podczas testów w locie z trzema oba latały i pozwolono im latać.

            Cytat: Władimir_2U
            O profilu lotu X-22NA na małej wysokości wspomina się w więcej niż jednym źródle.

            Źródła są więc takie sobie.

            Cytat: Władimir_2U
            I oczywiście nie ma na to żadnych fizycznych ograniczeń.

            Ciśnienie prędkości, warunki stabilnej pracy głowicy PMG i urządzeń PSI.

            Cytat: Władimir_2U
            Być może wspomniano o nowym silniku dla X-22 trzeciej generacji.

            Nie nowy, ale zmodernizowany. Wykorzystuje węzły z C5.33.

            Cytat: Władimir_2U
            Ale Twoje słowa, że ​​X-32 ma ten sam silnik co X-22, to tylko słowa.

            Jak myślisz, jaki model tam jest?

            Cytat: Władimir_2U
            Pisałem to o X-32, od 500 do tysiąca nie da się tego osiągnąć wymieniając jedynie układ naprowadzania.

            X-32 nie przelatuje 1000 km.

            Cytat: Władimir_2U
            Ogólnie rzecz biorąc, X-22 nie jest ani pseudo, ani rakietą aerobalistyczną, podobnie jak X-32, pomimo takiego reżimu dla X-32.

            Jedyną poprawną definicją jest pocisk manewrujący.
           7. 0
            7 kwietnia 2024 05:23
            Cytat z Lozovik
            Czy możesz uzasadnić swoje stwierdzenie z aerodynamicznego punktu widzenia?

            Czy trzeba uzasadniać, że URV-y latają w sposób zniżający przy wyłączonym silniku, aby utrzymać akceptowalną prędkość?! Mam nadzieję, że nie twierdzisz odwrotnie? Tutaj wystarczy znajomość elementarnej fizyki.

            Cytat z Lozovik
            Od operatorów R-77-1: w fazie dowodzenia radiowego rakieta zajmuje wysokość lotu, korekta dokonywana jest w azymucie.
            Ale silnik pracuje na całym lub większości tego obszaru. Nie ma potrzeby łączenia metody naprowadzania i profilu lotu.

            Cytat z Lozovik
            UTRZYMAJ akceptowalną prędkość, aby trafić w cel manewrujący.
            Nie da się utrzymać prędkości, taka rakieta będzie poruszać się tylko przy hamowaniu, niezależnie od kąta pochylenia.
            I dlatego zanim poszukiwacz zostanie uruchomiony, rakieta leci w dół.


            Cytat z Lozovik
            No cóż, nie źródło. Jakie zatem jest źródło?

            Album o skąpych szczegółach i bogactwie, wykonany w latach 70. w celu demonstracji osobom o nieznanym stopniu dostępu - źródło?
            Nawiasem mówiąc, wspomina się, że X-22, oczywiście ze zmianami, był testowany jako rakieta aerobalistyczna o wzniosie do 80 km. Czy to jest w twoim źródle?


            Cytat z Lozovik
            Zabrania się transportu trzech wyposażonych rakiet w użyciu operacyjnym. Ale podczas testów w locie z trzema oba latały i pozwolono im latać.
            No cóż, taki jest poziom szczegółowości, współczesne źródła o tym wspominają, ale Tu-22M jest wskazany jako nośnik jednego pocisku.


            Cytat z Lozovik
            Źródła są więc takie sobie.
            Pod względem czasu pojawienia się, a co za tym idzie możliwości dostępu do informacji, a także stopnia szczegółowości, moje źródła zasadniczo przewyższają Twój album.

            Cytat z Lozovik
            Ciśnienie prędkości, warunki stabilnej pracy głowicy PMG i urządzeń PSI.
            Są to ograniczenia techniczne, które zostały rozwiązane poprzez zmniejszenie zasięgu, celności i szybkości
            - wprowadzono dwa dodatkowe tryby lotu - po trajektorii balistycznej oraz na wysokości 1000 m ze ślizgiem w obszarze celu (zasięg i celność w tym trybie są znacznie zmniejszone), prędkości lotu poziomego na wysokościach 1000 i 12500 m - 2160 km/h (liczby Macha wynoszą 1,8 i 2,0), na wysokości 22500 m - 3600 km/h, M=3,4
            ;
            https://dzen.ru/a/YoMn_WW81jwtddCF


            Cytat z Lozovik
            Nie nowy, ale zmodernizowany. Wykorzystuje węzły z C5.33.
            Całkowicie bez zasad.

            Cytat z Lozovik
            Jak myślisz, jaki model tam jest?
            Nie mam dostępu, tylko otwarte źródła. Czy możesz to nazwać i jakoś potwierdzić?
            Cytat z Lozovik
            X-32 nie przelatuje 1000 km.
            Nie mam dostępu, tylko otwarte źródła, zawierają taką liczbę. Ale rozwój technologii nie zaprzecza tej liczbie.

            Cytat z Lozovik
            Jedyną poprawną definicją jest pocisk manewrujący.
            Właściwie od tego zacząłem.
           8. 0
            9 kwietnia 2024 18:22
            Cytat: Władimir_2U
            Czy trzeba uzasadniać, że URV-y latają w sposób zniżający przy wyłączonym silniku, aby utrzymać akceptowalną prędkość?! Mam nadzieję, że nie twierdzisz odwrotnie? Tutaj wystarczy znajomość elementarnej fizyki.

            Przynajmniej przeanalizuj wykres współczynnika siły nośnej przy stałym kącie natarcia w funkcji liczby M oraz przyrostu Cy w funkcji wzrostu a o 1°, wtedy stanie się jasne, czy wiedza wystarczy, czy nie.

            Cytat: Władimir_2U
            Ale silnik pracuje na całym lub większości tego obszaru.

            W najlepszym przypadku 20-30 sekund.

            Cytat: Władimir_2U
            I dlatego zanim poszukiwacz zostanie uruchomiony, rakieta leci w dół.

            Powtarzam jeszcze raz, przy prędkości ponaddźwiękowej nie da się utrzymać prędkości zmniejszając ją.

            Cytat: Władimir_2U
            Album o skąpych szczegółach i bogactwie, wykonany w latach 70. w celu demonstracji osobom o nieznanym stopniu dostępu - źródło?

            Album dewelopera – to jedno, zawarte w nim informacje nie zaprzeczają rzeczywistym cechom – to dwie sprawy.

            Cytat: Władimir_2U
            Nawiasem mówiąc, wspomina się, że X-22, oczywiście ze zmianami, był testowany jako rakieta aerobalistyczna o wzniosie do 80 km. Czy to jest w twoim źródle?

            Czy znowu czytasz wiersze? Jest na nim czarno-biały napis „opracowano i oddano do użytku”.

            Cytat: Władimir_2U
            Pod względem czasu pojawienia się, a co za tym idzie możliwości dostępu do informacji, a także stopnia szczegółowości, moje źródła zasadniczo przewyższają Twój album.

            Co to jest program „A”, „B”, „N”? Jaka jest zasada pomiaru odległości za pomocą sprzętu PSI? Które przedziały rakietowe mają system klimatyzacji? Jaka jest żywotność rakiety (w godzinach, liczba lądowań)? Czy mieści się to w Twoim „wyższym dostępie i poziomie szczegółowości”?

            Cytat: Władimir_2U
            Są to ograniczenia techniczne, które zostały rozwiązane poprzez zmniejszenie zasięgu, celności i szybkości

            Nie odważyliśmy się, to są fantazje.

            Cytat: Władimir_2U
            Nie mam dostępu, tylko otwarte źródła. Czy możesz to nazwać i jakoś potwierdzić?

            O czym w takim razie mówimy? – Jest warte czegoś innego, ale nie wiem czego.

            Cytat: Władimir_2U
            Nie mam dostępu, tylko otwarte źródła, zawierają taką liczbę.

            Oto jedno z otwartych źródeł, zawiera inną liczbę. Komu wierzyć?            Cytat: Władimir_2U
            Ale rozwój technologii nie zaprzecza tej liczbie.

            Na stronie był taki znajomy rosyjskie siły powietrzne. Dalnik, jeden z aktywnych, powiedział mi coś o X-32, możesz to sprawdzić.
           9. 0
            10 kwietnia 2024 05:33
            Cytat z Lozovik
            Przynajmniej przeanalizuj wykres współczynnika siły nośnej przy stałym kącie natarcia od liczby M i przyrostu Cy od wzrostu a o 1°, wtedy stanie się jasne, czy wiedza wystarczy, czy nie.

            Nie będę niczego analizował, nie mam takiej wiedzy i nie mam zamiaru szukać wzoru i się w niego zagłębiać, ale dochodzę do wniosku, że mówisz, że rakieta URVV może z silnikiem wykonać lot poziomy wyłączony bez znaczącej utraty prędkości. Akceptujesz czy nie?
            Bo ten Twój „harmonogram” to nic innego jak zamazanie tematu.

            Cytat z Lozovik
            Czy znowu czytasz wiersze? Jest na nim czarno-biały napis „opracowano i oddano do użytku”.
            To Ty uparcie pomijasz słowa „Prędkość DOPUSZCZALNA”


            Cytat z Lozovik
            Od operatorów R-77-1: w fazie dowodzenia radiowego rakieta zajmuje wysokość lotu

            Cytat z Lozovik
            W najlepszym przypadku 20-30 sekund.
            Z poprawką radiową na początkowym odcinku trajektorii rakieta leci do pełnego zasięgu przez co najmniej 100 sekund, co oznacza, że ​​silnik pracuje przez co najmniej 50 sekund. Ale nawet twoje 20-30 sekund to sekcja początkowa.

            Cytat z Lozovik
            Powtarzam jeszcze raz, przy prędkości ponaddźwiękowej nie da się utrzymać prędkości zmniejszając ją.
            I zarzucasz mi też, że „czytam każdą linijkę”… Dopuszczalna prędkość jest DOPUSZCZALNA…
            Czy znowu twierdzisz, że rakieta URVV może wykonać lot poziomy z wyłączonym silnikiem bez znacznej utraty prędkości? Akceptujesz czy nie?


            Cytat z Lozovik
            Nie odważyliśmy się, to są fantazje.

            Cytat z Lozovik

            O czym w takim razie mówimy? – Jest warte czegoś innego, ale nie wiem czego.

            Podsumowując, sam nie jesteś w stanie potwierdzić...


            Cytat z Lozovik
            Co to jest program „A”, „B”, „N”? Jaka jest zasada pomiaru odległości za pomocą sprzętu PSI? Które przedziały rakietowe mają system klimatyzacji? Jaka jest żywotność rakiety (w godzinach, liczba lądowań)? Czy mieści się to w Twoim „wyższym dostępie i poziomie szczegółowości”?
            Przykro mi, ale nie widzę tych mądrych słów w Twoim albumie. Gdy tylko prześlesz skan z tymi absolutnie ważnymi informacjami z Twojego albumu, od razu uznam to za super źródło. śmiech


            Cytat z Lozovik
            Oto jedno z otwartych źródeł, zawiera inną liczbę. Komu wierzyć?

            Cytat z Lozovik
            Na miejscu był taki towarzysz Siły Rosyjskie. Dalnik, jeden z aktywnych, powiedział mi coś o X-32, możesz to sprawdzić.
            Co powstrzymuje Cię od podania linku, religii, przekonań moralnych? Czy masz chociaż podstawową wiedzę na temat sporów internetowych?
           10. 0
            11 kwietnia 2024 17:46
            Cytat: Władimir_2U
            Nie będę niczego analizował, nie mam takiej wiedzy i nie mam zamiaru szukać wzoru i się w niego zagłębiać, ale dochodzę do wniosku, że mówisz, że rakieta URVV może z silnikiem wykonać lot poziomy wyłączony bez znaczącej utraty prędkości. Akceptujesz czy nie?
            Bo ten Twój „harmonogram” to nic innego jak zamazanie tematu.

            „Nic nie wiem, nie chcę się tego uczyć, ale wyciągnę wnioski”, tak to się nazywa?

            Cytat: Władimir_2U
            To Ty uparcie pomijasz słowa „Prędkość DOPUSZCZALNA”

            Ile to jest w m/s? Pytanie o dostępne przeciążenia wydaje się bezcelowe.

            Cytat: Władimir_2U
            Z poprawką radiową na początkowym odcinku trajektorii rakieta leci do pełnego zasięgu przez co najmniej 100 sekund, co oznacza, że ​​silnik pracuje przez co najmniej 50 sekund. Ale nawet twoje 20-30 sekund to sekcja początkowa.

            Tylko niektóre Meteory mogą mieć 50 sekund. Na przykład w przypadku produktu 470-1E silnik działa tylko przez 8 (osiem) sekund, a reklamowany zasięg startu wynosi poniżej 100 km.

            Cytat: Władimir_2U
            I zarzucasz mi też, że „czytam każdą linijkę”… Dopuszczalna prędkość jest DOPUSZCZALNA…
            Czy znowu twierdzisz, że rakieta URVV może wykonać lot poziomy z wyłączonym silnikiem bez znacznej utraty prędkości? Akceptujesz czy nie?

            Może latać z hamowaniem, wartość nx będzie zależała od wysokości. W odległości 20 km rakieta o podobnym kształcie i rozmiarze ma nx = -15...20 m/s², przy 15 km -30 m/s², przy 10 km -40 m/s² itd. Wzorzec? Tak!

            Cytat: Władimir_2U
            Podsumowując, sam nie jesteś w stanie potwierdzić...

            No cóż śmiech
            Produkt 132 = X-32.            Cytat: Władimir_2U
            Przykro mi, ale nie widzę tych mądrych słów w Twoim albumie.

            Przeczytaj powyżej, aby zobaczyć, jakie informacje zawiera album.

            Cytat: Władimir_2U
            Gdy tylko prześlesz skan z tymi absolutnie ważnymi informacjami z Twojego albumu, od razu uznam to za super źródło. śmiech

            A co z poziomem szczegółowości źródeł i tak dalej? Skoro mają tak supertajną trajektorię, że żaden z operatorów nawet o niej nie marzy, to tym bardziej powinno być takich drobiazgów?

            Cytat: Władimir_2U
            Co powstrzymuje Cię od podania linku, religii, przekonań moralnych? Czy masz chociaż podstawową wiedzę na temat sporów internetowych?

            Przekonania moralne.
           11. 0
            12 kwietnia 2024 14:29
            Cytat z Lozovik
            „Nic nie wiem, nie chcę się tego uczyć, ale wyciągnę wnioski”, tak to się nazywa?

            Nazywa się to ciągłym unikaniem bezpośredniej odpowiedzi!

            Cytat z Lozovik
            Ile to jest w m/s? Pytanie o dostępne przeciążenia wydaje się bezcelowe.
            Nie powiem, nie myślałem, ale było to do zaakceptowania w przypadku trafienia w trudno zwrotny cel.

            Cytat z Lozovik
            Może latać z hamowaniem, wartość nx będzie zależała od wysokości. W odległości 20 km rakieta o podobnym kształcie i rozmiarze ma nx = -15...20 m/s², przy 15 km -30 m/s², przy 10 km -40 m/s² itd.
            Czy to możliwe, że w ciągu 15 sekund lotu poziomego straci 1 Macha? Więc może jednak lot nie jest poziomy? A?

            Cytat z Lozovik
            Tylko niektóre Meteory mogą mieć 50 sekund. Na przykład w przypadku produktu 470-1E silnik działa tylko przez 8 (osiem) sekund, a reklamowany zasięg startu wynosi poniżej 100 km.

            Cóż, oczywiście obniżyłem liczbę do 50, ale nie do 8! Choć potrafi być balistyczny nawet przy wystrzeleniu z 20 km, jak wtedy piszą...


            Cytat z Lozovik
            No cóż
            Produkt 132 = X-32.

            Cóż, teraz jest to autorytatywne.


            Cytat z Lozovik
            Przeczytaj powyżej, aby zobaczyć, jakie informacje zawiera album.
            Cóż, ten diagram nie pochodzi z Twojego albumu! Cóż, to oczywiste! ALE ten schemat jest przekonujący, więc do diabła z tym albumem.

            Cytat z Lozovik
            A co z poziomem szczegółowości źródeł i tak dalej? Skoro mają tak supertajną trajektorię, że żaden z operatorów nawet o niej nie marzy, to tym bardziej powinno być takich drobiazgów?

            Schemat, tak, schemat jest wskaźnikiem. Pogodziłem się z faktem, że X-22 nie miał profilu lotu na małej wysokości. płacz
           12. +1
            13 kwietnia 2024 18:58
            Cytat: Władimir_2U
            Nazywa się to ciągłym unikaniem bezpośredniej odpowiedzi!

            Odpowiedź znajduje się dosłownie w pierwszej wiadomości.

            Cytat: Władimir_2U
            Nie powiem, nie myślałem, ale było to do zaakceptowania w przypadku trafienia w trudno zwrotny cel.

            Znowu powrót do początku śmiech Aby to zrobić, musi istnieć pewne dostępne przeciążenie, które jest stosunkiem maksymalnej możliwej siły nośnej do masy rakiety.

            Cytat: Władimir_2U
            Czy to możliwe, że w ciągu 15 sekund lotu poziomego straci 1 Macha? Więc może jednak lot nie jest poziomy? A?

            Hm, jak to się stało? Nie, oczywiście, że to może się zdarzyć, tak jak...

            Cytat: Władimir_2U
            Cóż, oczywiście obniżyłem liczbę do 50, ale nie do 8!

            Wcześniej było to jedyne możliwe rozwiązanie, obecnie wielomodowe paliwa stałe są produkowane masowo.

            Cytat: Władimir_2U
            Cóż, ten diagram nie pochodzi z Twojego albumu! Cóż, to oczywiste!

            Należy to do innego tematu dyskusji; informacje o trajektoriach lotu ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają.
 4. 0
  4 kwietnia 2024 07:32
  Więcej dobrych i różnych rakiet - wszystko dla Ukrainy!
 5. 0
  4 kwietnia 2024 08:28
  Są dwie myśli na temat artykułu:
  1. Elastyczne (elastyczne) zbiorniki paliwa dla Republiki Kirgiskiej. Te. głowice bojowe można stosunkowo łatwo dodać/zmniejszyć do żołnierzy bezpośrednio przed wystrzeleniem.
  2. Odnośnie wznowienia FAB-3000 - ponieważ sposób użycia jest w zasadzie jasny, może warto szybko przerobić projekt, aby nadać mu bardziej aerodynamiczny kształt, zintegrować umpk z projektem i możliwość zainstalowania akceleratorów TT, powiedzmy, opartych na s-8 /s-13 bez głowic?
  1. +1
   4 kwietnia 2024 11:23
   FAB-3000 – sposób użycia jest w zasadzie jasny

   Szczęśliwy człowiek! śmiech
   sensowne jest szybkie przerobienie projektu, aby nadać mu bardziej aerodynamiczny kształt, zintegrowanie UPC z projektem i możliwość montażu akceleratorów TT

   Nie tak się to robi! Musimy ogłosić przetarg, uruchomić prace badawczo-rozwojowe, wypuścić do testów „niezrównane” prototypy… i zapewnić WŁAŚCIWYM ludziom pewny dochód przez 10-15 lat.
   Sarkazm, jeśli już.
  2. 0
   4 kwietnia 2024 15:59
   Możliwość instalacji akceleratorów TT, powiedzmy na bazie S-8/S-13 bez głowic bojowych?
   Żartujesz? Tam tornado wymaga akceleratorów, około czterech, aby nadać temu bochenkowi zauważalne przyspieszenie
 6. 0
  4 kwietnia 2024 09:09
  Konforemne zbiorniki paliwa są dobre. Dlaczego nie wynaleziono dodatkowych ładunków konformalnych, aby zwiększyć moc głowic bojowych???
  I najważniejsze pytanie.
  Dlaczego pociski precyzyjne nie używają ładunku kształtowanego? Prędkość do Republiki Kirgiskiej jest całkiem do przyjęcia. Ładunek można nawet wykonać na kratownicy teleskopowej i w ostatniej chwili odsunąć od ładunku głównego. Odpowiednio dobrany „ognisko” lejka pozwoli na przebicie grubych warstw betonu tak, że ładunek główny eksploduje w jego wnętrzu.
  W przypadku małej amunicji, takiej jak naboje do granatników, jest to stosowane od dawna. Dlaczego nie ma informacji o podobnych głowicach dla „długiego ramienia”???
 7. 0
  4 kwietnia 2024 09:20
  Można także wystrzelić z nosa w górę przy dużym kącie natarcia - + do zasięgu 15-20 km.
  1. +1
   4 kwietnia 2024 11:27
   TYLKO jeśli nie ma aerodynamiki jak cegła. Dlatego zapomnij o FAB-3000 M-54.
   1. -1
    4 kwietnia 2024 15:01
    I to nie jest aerodynamika, ale balistyka. Bomby swobodnie spadające wystrzeliwane są także z dziobem w górę, znacznie zwiększając zasięg (nie mówię o celności).
 8. 0
  4 kwietnia 2024 12:32
  W filmach promocyjnych Tomahawka pokazywano jego opcję z 2 głowicami bojowymi i możliwością zbombardowania 1 celu, a następnie przelotu do drugiego celu...
 9. 0
  4 kwietnia 2024 12:45
  Jeśli chodzi o rakiety, istnieje racjonalne ziarno (co dziwne). Rzeczywiście, mając aerodynamiczny kształt, początkowo odpowiedni do lotu/szybowania, rakiety, ogólnie rzecz biorąc, mają większe szanse jako skuteczna broń do uderzenia dalekiego zasięgu niż bomba + skrzydła. Ale oczywiście nikt nie wiedział ani nie wyobrażał sobie, że trzeba będzie je wykorzystać taki ilości w całym tekście taki a czas. Jednocześnie rakieta jest produktem drogim, wykorzystuje cenne materiały i nakłada określone wymagania dotyczące produkcji. A jeśli jest sens nieco zmniejszyć/dostosować parametry, to moim zdaniem IMHO nie po to, aby zastąpić zasięg mocą, ale po to, aby obniżyć koszty/przyspieszyć produkcję (czyli warunkowo „robimy od 1 rakieta, jeśli nie 2, to co najmniej 1,3-1,5, ale gorzej”). Myślę więc, że będzie to miało lepszy wpływ na wydarzenia w przyszłości (więcej masowych nalotów, więcej osiągalnych celów). Ogólnie rzecz biorąc, potrzebujemy czegoś w rodzaju „rakiety mobilizacyjnej”, „T-72 z silnikiem wysokoprężnym zamiast T-80 z silnikiem z turbiną gazową”. Uproszczony stalowy korpus (asortyment spadnie, tak), zmniejszenie wymagań projektowych w zakresie mniejszych parametrów (opakowanie/etykietowanie/transport/przechowywanie/przyjazność dla środowiska/recykling itp.), maksymalne wprowadzenie tanich standardowych części i materiałów z cywilnych rozpowszechnianie, na ile jest to możliwe, uproszczona akceptacja itp. Tego rodzaju modyfikacje są teraz „mile widziane”. Ogólnie rzecz biorąc, tajemnicę sukcesu dronów FPV trzeba poznać z Alikiem, a nie z „Kidem” i „Fat Manem”.
 10. +1
  4 kwietnia 2024 13:46
  O tę wersję rakiety Kh-101 zabiegano od dawna. Pod koniec lat 1980. Amerykanie przerobili część swoich rakiet AGM-86B (400 z 1400) na wersję AGM-86C, zastąpili 130-kilogramową głowicę nuklearną W-80 głowicą OB o masie 900 kg i oczywiście ze zmniejszeniem zasięgu z 2800 km do 800 km. Następnie rakiety te zostały użyte podczas wojny w Zatoce Perskiej. Oczywiście zasięg X-5500 wynoszący 101 km to przesada, po co przewozić na próżno tyle nafty, skoro można ją zastąpić materiałami wybuchowymi.
 11. -3
  4 kwietnia 2024 14:50
  Konstrukcja modułowa to zło, strata pieniędzy. Nasz statek modułowy został zatopiony lub poważnie uszkodzony. Co powinniśmy zrobić z modułami wykonanymi z metali żelaznych? Potrzebujesz rakiety z głowicą bojową o wadze 800 kg, więc zrób to. Nikt w wojsku nie będzie zawracał sobie głowy przestawianiem głowic, potrzebni są specjaliści i miejsca do przechowywania tych modułów.
 12. 0
  4 kwietnia 2024 18:11
  Może rozsądniej byłoby użyć rakiet taktycznych – o odpowiednim zasięgu – zamiast okaleczać te strategiczne?
  1. -1
   10 kwietnia 2024 11:12
   To nie jest wyrzutnia rakiet nuklearnych... Jeśli możesz dostarczyć 1 tonę zamiast 0,5, to dlaczego odmówić?
 13. -1
  4 kwietnia 2024 18:14
  (VKS) Federacji Rosyjskiej (RF) użył pocisku manewrującego X-101 (CR), niosącego głowicę o masie około 800 kilogramów, czyli prawie dwukrotnie większą niż masa standardowej głowicy bojowej.

  No cóż, w trzecim roku wojny byli godni i pomyśleli o tym. Co nie pozwoliło nam zrobić tego wcześniej i niemal podwoić skuteczność tych drogich rakiet strategicznych. Ile z nich wydano w tym czasie z poprzedniej głowicy. Nawiasem mówiąc, kalibry również wymagają przerobienia. Po co im zasięg 2500 km dla Ukrainy?
 14. 0
  4 kwietnia 2024 20:40
  Ryzykuję, że dostanę masę minusów, ale powiem, co myślę o tych wszystkich niezrównanych „X” - nie ma dla nich miejsca w rozwiązywaniu zadań taktycznych i operacyjno-taktycznych Północnego Okręgu Wojskowego. Pocisk manewrujący ma oczywiście większy zasięg niż wszystko, co mamy na linii kontaktu bojowego, a jego ładunek (w sprzęcie konwencjonalnym) nie jest wystarczający, aby zniszczyć poważne konstrukcje.
  Potrzebujemy superbomb produkcji UMPC, ale nie w postaci półgarażowego namiastki, ale w postaci szybowców o wysokich parametrach aerodynamicznych, w których taka bomba jest zamknięta (oczywiście bez stabilizatora), będąc jednocześnie główna konstrukcja nośna. Wyposażona w mały pulsacyjny silnik odrzutowy i konformalny zbiornik paliwa, maszyna taka jest w stanie pokryć całe terytorium Ukrainy, a w przyszłości Polskę, Rumunię, Finlandię, kraje bałtyckie i wszystkich innych, którzy proszą się o wojnę.
  Co więcej, broń ta znacznie przewyższa każdy pocisk manewrujący pod względem śmiertelności, ale jest znacznie tańsza i może być produkowana masowo.
  I zostawcie rakiety manewrujące Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i innym, którzy myślą, że w przyszłym bałaganie europejskim są na tyłach.
 15. +1
  4 kwietnia 2024 20:56
  Mówimy oczywiście o wymianie głowic bezpośrednio w oddziałach

  To jest coś, czego na pewno bym nie zrobił. Bezpieczniej jest zrobić dwie opcje w fabryce niż uprawiać na miejscu: z ciężką głowicą + zmniejszonym zasięgiem i odwrotnie. Co więcej, teraz pierwsza opcja jest najbardziej pożądana.
 16. 0
  5 maja 2024 r. 15:34
  Czas wykorzystać stare rakiety przeciwokrętowe i rakiety na Ukrainie. Dlaczego mieliby leżeć bezczynnie i się starzeć? Wtedy trzeba wydać więcej pieniędzy na utylizację.