Przegląd wojskowy

otwarta linia

108

Szanowny Panie Prezydencie Federacji Rosyjskiej!
Drodzy Deputowani Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej!
Drodzy senatorowie Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej!
Drodzy Obywatele Federacji Rosyjskiej!
Wszyscy ludzie dobrej woli!

Na ziemi drogiej i braterskiej nam, narodowi rosyjskiemu, Ukrainie, wyrosły i rozkwitły w wściekłym kolorze najbardziej obrzydliwe kwiaty - kwiaty brunatnej zarazy XX wieku, kwiaty nazizmu.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć w Rosji, Białorusi, Ukrainie i innych byłych republikach ZSRR, co niesie ze sobą ta obrzydliwość. Wciąż żyją uczestnicy wielkiej walki ze złem, które nawiedziło naszą ziemię 73 lata temu. Kosztem niewiarygodnych wysiłków całego narodu radzieckiego, kosztem milionów istnień ludzkich, kosztem cierpienia i udręki, nasz naród pokonał tego potwora.

Zwycięskie kraje utworzyły wspólny organ prawny – Trybunał Norymberski, który obiektywnie oceniał nazizm i składał hołd ich przywódcom. Wydawało się, że idea wyższości jednego narodu nad wszystkimi innymi nigdy nie obejmie synów rodzaju ludzkiego. Ale stało się coś strasznego. Nasz sąsiad. Nasz brat. Nasz współwyznawca podjął fatalną dla siebie decyzję. A z ziemi, z kolebki rosyjskiej ziemi, z Kijowa, ta straszna ośmiornica zaczyna rozkładać swoje macki.

Opierając się na wcześniej opracowanych i przetestowanych metodach i technikach, ideolodzy współczesnego nazizmu wyznaczyli kurs na triumf nauk mizantropijnych. Podnieśli do rangi bożków potwory moralne przeklęte przez wszystkich ludzi, którzy pobłogosławili zniszczenie setek tysięcy Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Polaków i przedstawicieli wielu innych narodów, tylko dlatego, że nie są do nich podobni, modlą się do innych bogów, mówią inne języki. Zniszczyli je tylko dlatego, że ludzie odważyli się mieć własne zdanie, poglądy, stosunek do wydarzeń. Zabili ich tylko dlatego, że byli ludźmi.

A teraz, 73 lata później, wnuki i prawnuki tych nieludzi ponownie doszły do ​​władzy. Po obaleniu prawowitego prezydenta ten łachman wyznaczył się na kierownicze stanowiska na Ukrainie. Naziści, starannie wychowani przez byłych przywódców Ukrainy i tych, którzy siedzieli obok nas w auli norymberskiej, byli zaangażowani jako asystenci i wykonawcy wszystkich swoich planów. Pomimo bezwładu i ograniczonej umysłowości zwykłych Ukraińców, w ich społeczeństwie byli ludzie, którzy odważyli się powiedzieć „nie” nazizmowi!

A na wynik nie trzeba było długo czekać. Okropny wynik! Naziści, na czele z Kołomojskim i jemu podobni, zrealizowali straszliwy plan – projekt, który miał miejsce w nazistowskich obozach koncentracyjnych oraz w spalonych wsiach Białorusi i Polski. Swoich braci spalili żywcem w Domu Związków Zawodowych w Odessie!

Ukraina, jej zdrowa i normalna część, została dotknięta nieludzkim, nieuzasadnionym, niesprowokowanym okrucieństwem, które przerodziło się w sadyzm. I wielu zrozumiało jedną, ale bardzo ważną prawdę - trzeba trzymać się jak najdalej od takich łajdaków. Poza własną granicą państwową. A najlepiej w ścisłej współpracy z naszą Ojczyzną, z Federacją Rosyjską.

Referenda przeprowadzone w obwodzie donieckim i ługańskim pokazały bezprecedensowy impuls ludzi do ochrony siebie i swoich bliskich przed zbliżającą się katastrofą. Oni, jak nikt z nas, nie zdawali sobie sprawy z grozy swojej sytuacji. I postanowili odłączyć się od Ukrainy.

Ale kijowska junta, ta banda pozbawionych zasad łajdaków, nie zamierza dopuścić do realizacji prawa ludu do samostanowienia, sprowokowanego instynktem samozachowawczym. Aby stłumić wolnościowe aspiracje południowo-wschodniej Ukrainy, zostały rzucone czołgi, transportery opancerzone, samoloty i śmigłowce. Powstałe poza prawem gangi, noszące wielką nazwę – „gwardia narodowa”, rozpoczęły systematyczną wojnę z ludnością cywilną Donbasu.

Miasta i wsie w obwodzie donieckim i ługańskim, ich ludność cywilna, ich dzieci są ostrzeliwane z ciężkich karabinów maszynowych, moździerzy i haubic. Przedstawiciele nazistów przeprowadzają akcje oczyszczające i karne. Liczba ofiar śmiertelnych idzie w setki. Liczba rannych w tysiącach.

Ludzie, którzy całe życie poświęcili służbie Ojczyźnie, w jednej chwili okazali się całkowicie bezbronni wobec samowoly junty i jej sługusów. Zastraszanie i terror są praktykowane, aby osiągnąć swoje odrażające cele. Aby zdemoralizować ludność, strzela się z dział i moździerzy dużego kalibru na tereny mieszkalne, które, jak wiadomo, nie mają żadnej wartości militarnej. Wszystko to można scharakteryzować tylko jednym, ale pojemnym pojęciem - ludobójstwem.

Jednocześnie toczące się prześladowania Rosji we wszystkich światowych mediach, a także nakładanie sankcji na jej obywateli mówią nam tylko jedno – zło narodzone na Ukrainie musi zostać zniszczone, a jednocześnie w najbardziej decydujący sposób.

Aby wypełnić tę wysoką i odpowiedzialną misję, która przypadła nam w udziale, prosimy, nie, żądamy!

Prezydencie Federacji Rosyjskiej!

Jako głowa naszego państwa żądamy podjęcia wszelkich kompleksowych działań w celu powołania w Rosji międzynarodowego trybunału w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ideologii nazistowskiej z udziałem krajów byłych republik radzieckich.

Polecić wszystkim służbom i organom Federacji Rosyjskiej prowadzenie ewidencji i ewidencjonowanie oświadczeń i działań uczestników ruchu nazistowskiego na Ukrainie, a także identyfikowanie osób, które im sympatyzują i pomagają, w celu ścigania ich w przyszłości za ich działania zarówno na terytorium byłych republik ZSRR, jak i za granicą.

Wystąpić z propozycją do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej z propozycją wprowadzenia nowego artykułu do Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej - za propagandę i rozpowszechnianie nazizmu na terytorium Rosji i za granicą. Przewidzieć karę za takie czyny w postaci dożywotniego pozbawienia wolności.

Stworzyć specjalne służby do rekrutacji ochotników w komisariatach wojskowych w jednostkach wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej do wysłania za granicę w celu walki zbrojnej z nazizmem.

Zapewnienie na poziomie legislacyjnym ochrony socjalnej rodzinom uczestników takich działań, aw razie potrzeby powołanie emerytury państwowej z tytułu utraty żywiciela rodziny.

Obywateli, którzy brali udział w takich operacjach, należy zrównać z uczestnikami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, z zapewnieniem odpowiednich świadczeń i świadczeń.

Zorganizować, pod osobistym nadzorem gubernatorów podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej sąsiadujących z Ukrainą, specjalne komisje, do których zadań należeć będzie przyjmowanie i przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Przypisać organom ochrony socjalnej ludności odpowiedzialność za zapewnienie przybywającym uchodźcom środków materialnych.

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej zapewniają przekazanie ochotnikom niezbędnej broni w wymaganej ilości i do odpowiedniego celu.

Głównemu Zarządowi Wywiadu Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej przekazywanie jednostkom ochotniczym informacji wywiadowczych o rozmieszczeniu i ruchach wroga na terytorium Ukrainy.

Federalna Służba Więzienna do przygotowania nowych specjalnych obiektów o odpowiedniej pojemności dla skazanych za czyny nazistowskie.

Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej w celu zapewnienia dostaw sprzętu medycznego, a także materiałów eksploatacyjnych i leków dla wojskowej chirurgii polowej w wymaganej ilości i jakości.

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej powinno zapewnić dostarczenie ochotników zarówno do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z sąsiednimi terytoriami ukraińskimi, jak i wysłanie ich do miejsca zamieszkania.

Zalecamy mediom prowadzenie systematycznych prac wyjaśniających wśród rosyjskiej publiczności o patriotycznym obowiązku naszego narodu wobec Ukrainy.

Tworzenie w społeczeństwie nietolerancji dla przejawów ksenofobii, dyskryminacji rasowej, popieranie i propagowanie nazizmu. Postacie kultury, postrzegane jako wyraz sympatii dla nazistów, poddawane były publicznej pogardzie i ostracyzmowi. Wycofać z obiegu i nadawać filmy i piosenki z ich udziałem. Stworzenie w Internecie „tablicy hańby” wskazującej osobowości i przewinienia przez nie popełniane.

Obciążenie Ministerstwa Edukacji Publicznej obowiązkiem prowadzenia pracy wychowawczej i wyjaśniającej wśród obywateli Ukrainy pracujących na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ministrowie oraz szefowie służb i departamentów powinni być osobiście odpowiedzialni za te środki.

Drogi panie prezydencie!

W tak archiwalnym dla naszego kraju wydaniu w żadnym wypadku nie można liczyć na przypadek! Twój aktywny i bezpośredni udział jest niezbędny!

Szanowni deputowani do Zgromadzenia Federalnego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Drodzy senatorowie Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej! Proszę nie, żądamy!

Niezwłocznie przyjmijcie wszystkie prawa, które mają na celu bezwarunkowe i szybkie zwycięstwo nad nazizmem.

Tworzenie międzyfrakcyjnych grup do negocjacji z zagranicznymi parlamentarzystami w celu dostarczania im pełnych informacji o działaniach nazistów zarówno w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak io bieżącej działalności ich spadkobierców na Ukrainie.

Zaproś sympatyzujących z naszą walką przywódców innych krajów, a także przedstawicieli ruchów antyfaszystowskich do zapoznania się z dostępnymi materiałami.

Szanowni parlamentarzyści!

Wy, wybrani do najwyższych organów ustawodawczych kraju, jesteście obdarzeni zaufaniem milionów wyborców w Rosji. Bądźcie więc dzisiaj razem z ludźmi! Podnieś flagę walki ze złymi duchami! To Tobie przekazujemy prawo poprowadzenia tej walki!

Drodzy obywatele Rosji! Drodzy ludzie dobrej woli! Wróg przybył na naszą ziemię! Wróg jest podstępny, zdradziecki, krwiożerczy! Powstał z popiołów wcześniej spalonych ofiar Buchenwaldu i Majdanka, Auschwitz i Salaspils. Żywi się prochami Odessy i krwią Doniecka. Nabiera sił. Zbiera nowe ofiary. I nie cofnie się przed niczym.

Stworzeni na obraz i podobieństwo oddziałów szturmowych SS, noszący ich symbole, wyznający swój światopogląd, są ucieleśnieniem najstraszniejszych i odrażających parodii ludzi, którzy totalną pogardę dla życia drugiego, drugiego człowieka podnieśli do absolutnego .

Dane przez Boga prawo do samoobrony wzywa nas do obrony naszej Ojczyzny! Aby chronić naszą rodzinę i przyjaciół. Aby chronić naszą pamięć. My, potomkowie milionów zabitych, torturowanych w obozach koncentracyjnych, pozbawionych środków do życia i okradanych, mamy do tego pełne prawo.

I nikt nigdy nie odważy się nam mówić, jak mamy traktować tę pleśń, która wyobraża sobie, że uczy!

I niech nasze hasło na naszym sztandarze będzie symbolem minionych czasów: „Nasza sprawa jest słuszna! Wróg zostanie pokonany! Zwycięstwo będzie nasze!”

Pamiętać! Nikt nie może usiąść! Dotyczy to wszystkich! Zapraszamy wszystkich troskliwych patriotów swojej ojczyzny, Wielkiej Rosji, do podpisania tego apelu.

Uważamy za możliwe wskazać, że każdy dzień, każda godzina, każda minuta zwłoki i niezdecydowania prowadzi do coraz to nowych ofiar wśród naszych braci. Wyciągnięto wnioski z Jugosławii, Syrii, Iraku, Libii. Nie może być inaczej.
Autor:
108 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. ar-ren
  ar-ren 21 maja 2014 r. 08:42
  -18
  Nie odleci! Putin już opowiedział się po stronie Prawego Sektora i nie opuści tego stanowiska. Milicje z południowego wschodu są teraz dla niego wrogami.
  pS http://sputnikipogrom.com/war/12544/heroes-of-sputnik-and-pogrom/ - tutaj jest napisane jak FSB nie pozwala ochotnikom wjechać na Ukrainę.
  pps http://vol-majya.livejournal.com/133603.html - a tu jak straż graniczna Rosji i Ukrainy ingeruje w przekazanie pomocy milicji, to trzeba ją przemycić.
  ppps A tu jest opisane jak rosyjska telewizja teraz opowiada że Rosjanie spalili się w Odessie - http://escapistus.livejournal.com/1277642.html
  1. serega.fiedotow
   serega.fiedotow 21 maja 2014 r. 08:47
   -11
   Cytat od ar-ren
   Nie odleci! Putin już opowiedział się po stronie Prawego Sektora i nie opuści tego stanowiska. Milicje z południowego wschodu są teraz dla niego wrogami.

   Putin zajął prorosyjskie stanowisko!
   1. ar-ren
    ar-ren 21 maja 2014 r. 08:49
    0
    Cytat z: serega.fedotov
    Putin zajął prorosyjskie stanowisko!


    Teraz Sierioga Fedot powie nam, że stanowisko Prawego Sektora jest prorosyjskie, prawda Sierioga?
   2. Komentarz został usunięty.
   3. Komentarz został usunięty.
   4. sscha
    sscha 21 maja 2014 r. 09:09
    +9
    Gówno! Podczas szturchania Claudii - usunęli ten płatny! Nasi administratorzy szybko reagują! dobry puść oczko hi
    1. Aleksander Romanow
     Aleksander Romanow 21 maja 2014 r. 10:03
     + 10
     Cytat z sscha
     Gówno! Podczas szturchania Claudii - usunęli ten płatny!

     Nie martw się, znowu przestrzeli i coś napisze, teraz tylko koordynuje posty z władzami i idzie do boju z rosyjskimi agresorami.
     1. ij61
      ij61 21 maja 2014 r. 11:39
      +6
      Cytat: Aleksander Romanow
      Cytat z sscha
      Gówno! Podczas szturchania Claudii - usunęli ten płatny!

      Nie martw się, znowu przestrzeli i coś napisze, teraz tylko koordynuje posty z władzami i idzie do boju z rosyjskimi agresorami.

      Słuchaj, może nie powinieneś go tak szybko usuwać? Takie liczby tylko pobudzają naszą aktywność umysłową! Po prostu „nie udało mi się” wziąć udziału w charytatywnej sprawie - stłumieniu Natsików rozsądnymi argumentami!
      1. dobry człowiek
       dobry człowiek 21 maja 2014 r. 12:03
       +7
       Cytat z andj61
       Słuchaj, może nie powinieneś go tak szybko usuwać? Takie liczby tylko pobudzają naszą aktywność umysłową! Po prostu „nie udało mi się” wziąć udziału w charytatywnej sprawie - stłumieniu Natsików rozsądnymi argumentami!


       Musisz przejść do „censor.net”. Brać udział. Będzie, gwarantuję
       Jak długo będziesz miał dość swoich „rozsądnych argumentów” i jak szybko przestawisz się na „pansłowiański” - oto jest pytanie)))))
       1. Aleksander Wołkow
        Aleksander Wołkow 21 maja 2014 r. 12:19
        +5
        Próbowałem tam porozmawiać. Po chwili blokują.
        Ale okazuje się, że jest to lustrzane odbicie tej witryny.
        1. dobry człowiek
         dobry człowiek 21 maja 2014 r. 12:54
         +4
         Cytat: Aleksander Wołkow
         Próbowałem tam porozmawiać. Po chwili blokują.
         Ale okazuje się, że jest to lustrzane odbicie tej witryny.


         Zgadzam się, chociaż tutaj kultura dyskusji jest inna. Dokładniej, tutaj jest, ale nie ma go tam.
         A oprócz głupich „okrzyków” jest tu wielu rozsądnych ludzi, gotowych dyskutować i uzasadniać swoje stanowisko rozsądkiem nawet w przypadku fundamentalnych nieporozumień z przeciwnikami. Praktycznie ich nie ma. No, z wyjątkiem nas
         1. _moja opinia
          _moja opinia 21 maja 2014 r. 13:22
          +6
          Chcę podzielić się następującą obserwacją (niezwiązaną z tą stroną) Często odwiedzam stronę RT i są tam dyskusje z Majdanutami.
          Wyciągnąłem taki wniosek dla siebie - nie ma sensu niczego udowadniać, podawać prawdziwych argumentów. Często wylewają z ukrosmi obelgi i frazesy, a jak tylko podają kontrargumenty, to zmieniają temat.W końcu Majdanuci po cichu rzucają, gdy nie mają nic do powiedzenia. Odnoszę wrażenie, że zadaniem takich osób jest sianie większej nienawiści wśród normalnych ludzi...
          Jest taka funkcja - kiedy ludzie jest napędzany nienawiścią jego umiejętność krytycznego myślenia, analizowania, odzwierciedlania upadków i dużo łatwiej manipulować. Zapewne zauważyli, że ukrosmi stale utrzymują wysoki poziom nienawiści. Przecież to pozwala wbić ludziom do głów najróżniejsze bzdury o świetlanej przyszłości w UE i NATO, o wielkich Ukraińcach, o "wolności", o pomocy władz Ameru... Trwa to do 2 tygodni izolacji od źródła negatywnych emocji, aby przywrócić umiejętność analizowania.
          1. sscha
           sscha 21 maja 2014 r. 15:57
           0
           Na Censor.net wygłosiłem taki „majdanowy” argument, który był dla nich zabójczy: „Vitya (Masza Pasza)! Czy jesteś zły? Więc się mylisz!” To było śmiertelne... czuć puść oczko hi
      2. piec
       piec 21 maja 2014 r. 14:42
       0
       Jest mało prawdopodobne, że tacy maniacy zostaną „stłumieni przez rozsądek”! Po prostu mocno naciskaj!
   5. Ross
    Ross 21 maja 2014 r. 09:56
    + 14
    Bardzo ciekawie powiedział Aleksander Dugin:
    - DRL od samego początku nie była oswojona. Ani Gubariew, ani Pushilin, ani Purgin. Ale Achmetow, który próbował ich kupować, gdy ich wpływy rosły po coraz wyższej cenie, nie spodziewał się ich niezłomności. Striełkow i Borodaj też nie są na sprzedaż, ale nie dlatego, że są Rosjanami, ale dlatego, że są wspaniałymi ludźmi o wyraźnych walorach moralnych, jak przywódcy Republiki Donieckiej. Tyle, że Achmetow, Kijów i moskiewscy przedstawiciele szóstej kolumny w ogóle w to nie wierzą. Dla nich nie ma takich, których nie ma na sprzedaż, zdarza się, że dali niewiele. Te nie są na sprzedaż. A teraz patrzy na nich nie tylko Donbas, południowy wschód, ale cała Rosja. Rosjanin, który nie jest na sprzedaż, jest niezwyciężony. A nawet trudniej: tylko Rosjanin, który nie jest na sprzedaż.
   6. Shurik
    Shurik 21 maja 2014 r. 09:57
    +7
    Ludność stopniowo zaczyna dochodzić do ponurych myśli. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wierzy, że zostali całkowicie „wyrzuceni” przez PKB. Ale fakt, że aby Rosja interweniowała - ich rodzinne domy, ogrody i ogrody warzywne będą musiały zostać zamienione w ruiny i popiół - już wielu wierzy.


    To są słowa STRZAŁKA.
    1. vvvvv
     vvvvv 21 maja 2014 r. 10:27
     + 13
     O to chodzi. Już dawno stało się dla mnie jasne, że jest mało prawdopodobne, aby na południowym wschodzie Rosja jakoś aktywnie pomogła rebeliantom. Z drugiej strony głupcy też nie rozwiązują tak delikatnych kwestii. Jest wysoki odsetek Ukraińców, którzy będą postrzegać bardziej aktywny udział Rosji jako otwartą inwazję i ingerencję w suwerenność Ukrainy, co wielu już myśli… Szczerze mówiąc, nie widzę, aby Rosja mogła coś zrobić lepiej niż jest. A przecież tak naprawdę, biorąc pod uwagę Krym i ruch na południowym wschodzie oraz rzeczywistą rezygnację z tego przez wszystkich i wszystko, bardzo ograniczone sankcje są najlepszym osiągnięciem.
     Z drugiej strony nie widzę możliwości dalszego odwrócenia obecnej wojny pozycyjnej na korzyść Rosji. Mam nadzieję, że toczą się ku temu ukryte procesy, m.in. w Charkowie, Odessie itp. Nie wiem, jak pomóc bojówkom w Rosji. Otwarte wejście wojsk nie wchodzi w grę...
     1. ij61
      ij61 21 maja 2014 r. 11:43
      +5
      Cytat z: vvvvv
      Nie wiem, jak pomóc rosyjskim milicjom. Otwarte wejście wojsk nie wchodzi w grę...

      Ale możesz pomóc z bronią i sprzętem! Tak, i rzuć trochę pieniędzy, aby ci, którzy chwycili za broń, nie myśleli o tym, jak nakarmić swoje dzieci. Amerykanie nigdy nie zawracają sobie głowy etyką takiej pomocy.
      1. aleksokol
       aleksokol 21 maja 2014 r. 12:50
       +5
       Problem polega na tym, że nie jesteśmy Amerykanami. I mam nadzieję, że nigdy nie staniemy się tacy jak oni. Moim zdaniem możliwym sposobem postępowania jest:
       1. Po apelu DPR i ŁRL do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej o uznanie suwerennych państw.
       2. „Nie utrudnianie” wolontariuszom z Federacji Rosyjskiej pomocy nowym państwom.
       3. Udzielanie pomocy wojskowej KRLD i ŁRL (po ich oficjalnym apelu do Federacji Rosyjskiej).
      2. Lukich
       Lukich 21 maja 2014 r. 12:59
       +8
       Cytat z andj61
       Amerykanie nigdy nie zawracają sobie głowy etyką takiej pomocy.

       dlatego tak bardzo ich nienawidzą
    2. mamon5
     mamon5 21 maja 2014 r. 10:30
     +8
     Cytat: Shurik
     Ludność stopniowo zaczyna dochodzić do ponurych myśli. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wierzy, że zostali całkowicie „wyrzuceni” przez PKB. Ale fakt, że aby Rosja interweniowała - ich rodzinne domy, ogrody i ogrody warzywne będą musiały zostać zamienione w ruiny i popiół - już wielu wierzy.


     To są słowa STRZAŁKA.


     I wydaje się, że inaczej nie dotrze do ludzi, że muszą walczyć o swoje szczęście, jeśli już wpuścili wroga na swoją ziemię.
    3. voron333444
     voron333444 21 maja 2014 r. 10:43
     +8
     A co na to sami mieszkańcy republik donieckiej i ługańskiej? Jak długo zostaną w domu? Albo Rosja powinna im zaprzęgnąć, a oni po cichu chcą siedzieć w domu. Słodkie słowo „freebie”.
     1. inipet
      inipet 21 maja 2014 r. 15:05
      +1
      amerykanów to nie obchodzi... wzięli i się zaangażowali i nie zrobili prania mózgów Ukraińcom pytaniem "dlaczego siedzisz w domu i nie idziesz na Majdan" wzięli i zrobili jak uznają za stosowne. A wy ludzie! ludzie!

      Jeśli chcesz bezpiecznego środowiska dla Rosji, nie musiałeś mieć wpływów w Hohlandzie.
    4. vadim N
     vadim N 21 maja 2014 r. 11:23
     +8
     Wiele już powiedziano o tym, że ta sama populacja wierzy, że głosowała za sojuszem z Rosją, i to im wystarczy, i niech chłopaki Striełkowa walczą z Ukronazami i giną, a jeszcze lepiej, rosyjscy żołnierze… I rzekomo „wyrzucony” Ludność nie chce podnosić tyłków z kanap i wychodzić przynajmniej na wiec, skoro wnętrzności są chude do walki…? ... tak, w ilości adekwatnej do liczby ludności regionu, a nie w kilku tysiącach dzielnych Striełkowa.
   7. avi1991
    avi1991 21 maja 2014 r. 13:34
    0
    Hej hej hej! Narod! Dlaczego dałeś minusa facetowi - nie przeczytałeś komentarza w ferworze?! To nie jest tylko jeden cytat! Także opinia!
  2. MOISEY
   MOISEY 21 maja 2014 r. 08:53
   +5
   Towarzysz prawdopodobnie palił Shanderovicha. Do ogrodu, pilnie do ogrodu. Powietrze jest tam świeże i może oddychać jeszcze więcej.
  3. starszych
   starszych 21 maja 2014 r. 08:54
   +9
   Ciekawy apel. Faszyzm, który paradoksalnie widzimy, w większości wcale nie przeszkadza samym Ukraińcom. Przeczytaj apel Striełkowa. Autor mówi o misji Rosji w walce z faszyzmem… Słuszna myśl. Ukraińcy , a nie rozwiązywać problemy ojców i dzieci wychowywanych przez tych ojców.
   1. Mihaylo Tishayshiy
    Mihaylo Tishayshiy 21 maja 2014 r. 09:44
    + 10
    Cytat ze starszego
    .Ale trzeba pomóc narodowi ukraińskiemu, a nie rozwiązywać problemy ojców i dzieci wychowywanych przez tych ojców.

    Nie zgadzać się!
    Przy przeziębieniu możesz pomóc organizmowi witaminami, aby pokonał on samą chorobę. Ale faszyzm to nie przeziębienie, to rak! Decydującym czynnikiem jest tutaj czas. A bez intensywnej opieki będziesz musiał uciekać się do interwencji chirurgicznej, a może do „usług rytualnych”.
    Jesteśmy już blisko powstania na naszej granicy wrogiego państwa faszystowskiego. Czekać, aż się wzmocni? Rak nigdy nie zatrzymuje się sam. Nie wiem, co mówi oficjalna medycyna, ale moi przyjaciele, którzy pracują na onkologii, mówią, że rak jest zaraźliwy.
    I nie warto polegać na mieszkańcach Ukrainy, którzy wstali ze snu (było to omawiane wczoraj w artykule „Rozwiążmy to” iw komentarzach do niego)
    Popieram prośbę!
    1. avi1991
     avi1991 21 maja 2014 r. 12:02
     +4
     Cytat: Mihaylo Tishayshiy
     Ale faszyzm to nie przeziębienie, to rak! Decydującym czynnikiem jest tutaj czas. A bez intensywnej opieki będziesz musiał uciekać się do interwencji chirurgicznej, a może do „usług rytualnych”.
     Jesteśmy już blisko powstania na naszej granicy wrogiego państwa faszystowskiego. Czekać, aż się wzmocni? Rak nigdy nie zatrzymuje się sam.

     Zgadzam się całkowicie! Nie tylko do Ukraińców nie dociera, że ​​faszyzm postępuje, nie dociera to do nas samych, CO możemy dostać na własnych granicach, jeśli dalej będziemy tak „pomagać”!.. Podobnie jak walka z terroryzmem, walka z nazizmem jest wspólną sprawą.
     Wczoraj jeden towarzysz moim zdaniem dobrze powiedział jednak o upadku Protonu - ale sedno dotyczy WSZYSTKICH sfer naszego życia. podam w całości:
     Orłowski RU Wczoraj, 21:26
     Moim zdaniem głównym problemem jest brak duchowości. Brak rdzenia moralnego. Błędne przekonanie, że pieniądze mogą zrobić wszystko. Wszyscy ci nikczemni złodzieje, wszyscy ci Timczenko, Wekselbergowie, Abramowiczowie i jeszcze 300 komarów - oni nie tylko wyssali pieniądze kraju, wysysają DUCHA kraju. Era osiągnięć z definicji nie może być pod jarzmem cynicznego, oligarchicznego, ale w istocie drapieżnego kapitału. A przemysł kosmiczny nie jest wyjątkiem.
     PS Teraz oglądane w „Wiadomości” w telewizji. Jedna opowieść o śmiertelnie przestraszonych dzieciach w Słowiańsku, które są ZABIJANE. Kolejna opowieść o targowaniu się z Chinami o gaz w Szanghaju. A więc - to nie jest rosyjski duch. To jest duch tych pieprzonych oligarchów, którzy nawet gdy przelewa się krew niewinnych dzieci, zarabiają swoje brudne pieniądze. Zamiast pomagać i ratować tych, których można jeszcze uratować. W tym samym Słowiańsku. Dlatego pociski nie będą latać. Wszystko jest ze sobą połączone.
     1. Lukich
      Lukich 21 maja 2014 r. 13:06
      +7
      Cytat z: avia1991
      Kolejna opowieść o targowaniu się z Chinami o gaz w Szanghaju. Więc - to nie jest rosyjski duch. To jest duch tych pieprzonych oligarchów, którzy nawet kiedy przelewana jest krew niewinnych dzieci, zarabiają swoje brudne pieniądze.

      w ogóle w Szanghaju targowano się o to, jak zarobić pieniądze dla Rosji. potrzebuje pieniędzy na pomoc
      1. avi1991
       avi1991 21 maja 2014 r. 13:40
       +1
       Cytat: Lukich
       potrzebuje pieniędzy na pomoc

       Absolutnie się zgadzam! Pytanie, czy pieniądze z kontraktu gazowego, jak Bóg da, pojawią się za kilka miesięcy - ale pomoc jest potrzebna już teraz! A człowiek powiedział w tym sensie, że ZAMIAST pomagać tym, którzy potrzebują ratunku, szczyt zajmuje się targowaniem w Szanghaju. Gdyby to było robione równolegle to myślę, że nie byłoby zastrzeżeń.. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko nie jest łatwe zażądać, drogi imienniku.
    2. avi1991
     avi1991 21 maja 2014 r. 13:45
     0
     Cytat: Mihaylo Tishayshiy
     ale przyjaciele, którzy pracują w onkologii, mówią, że rak jest zaraźliwy.

     Swoją drogą, tak! Jest już na to wiele dowodów. Kiedyś niestety byłem bardzo głęboko "w temacie" ..
   2. Shurik
    Shurik 21 maja 2014 r. 10:03
    +4
    I co zdecydować, gdy haubice i samoloty są po drugiej stronie.
    1. voron333444
     voron333444 21 maja 2014 r. 10:45
     +7
     Striełkow i jego myśliwce walczą, chociaż haubice i samoloty są po drugiej stronie. Każdy, kto chce uciec, zawsze znajdzie powód.
     1. inipet
      inipet 21 maja 2014 r. 15:09
      0
      to właśnie mówię. kierownictwo Rosji postanowiło pozbyć się DPR i ŁRL i znalazło przyczynę: „To za mało, rozumiesz, ludzie wstali…”
    2. GarySit
     GarySit 21 maja 2014 r. 11:43
     +3
     Masz dość broni w kopalniach soli żeby decydować, a nie siedzieć w domu i jęczeć!!!!!
     1. inipet
      inipet 21 maja 2014 r. 15:10
      0
      zabij nas - przyjdą po ciebie.
    3. Komentarz został usunięty.
  4. Komentarz został usunięty.
  5. Komentarz został usunięty.
 2. Roman1970
  Roman1970 21 maja 2014 r. 08:46
  +8
  Cytat od ar-ren
  Nie odleci! Putin już opowiedział się po stronie Prawego Sektora i nie opuści tego stanowiska. Milicje z południowego wschodu są teraz dla niego wrogami.
  pS http://sputnikipogrom.com/war/12544/heroes-of-sputnik-and-pogrom/ - tutaj jest napisane jak FSB nie pozwala ochotnikom wjechać na Ukrainę.
  pps http://vol-majya.livejournal.com/133603.html - a tu jak straż graniczna Rosji i Ukrainy ingeruje w przekazanie pomocy milicji, to trzeba ją przemycić.

  nie zwracaj uwagi na prowokatora! nie bądź taki jak on! niech drań posypie śliną!
  1. ar-ren
   ar-ren 21 maja 2014 r. 08:48
   0
   Cytat: Roman1970
   nie zwracaj uwagi na prowokatora!


   To byłoby śmieszne, ale jest bardzo smutne. W oczach całego świata Rosjanie są teraz szmatami, w które można spokojnie wytrzeć stopy, palić żywcem, ciąć, zabijać, a oni tylko ze strachem powiedzą sobie: „Tylko nie trzeba prowokacji!”.
  2. starszych
   starszych 21 maja 2014 r. 08:57
   +7
   Cytat: Roman1970
   nie zwracaj uwagi na prowokatora! N

   Dlaczego… Jeśli nie znasz wroga, możesz przegrać bitwę jeszcze przed rozpoczęciem walki…
  3. sokrat7
   sokrat7 21 maja 2014 r. 08:57
   +5
   Już wielu rozwiedzionych takich drani. Zdobycie ich jest niemożliwe. Szkoda. Ale były, są i będą. Najważniejsze jest, aby dać im odpowiednią odmowę na czas. A na osobistym spotkaniu zmiażdż jak wesz.
   1. starszych
    starszych 21 maja 2014 r. 09:01
    +7
    Cytat z sokrata7
    Już wielu rozwiedzionych takich drani.

    Anatolij, trwa wojna… Informacyjna, ale wojna. A na takie zastrzyki trzeba być zawsze gotowym… Często wróg przebiera się w owcze skóry, albo wsiada na konia trojańskiego…
  4. igor_m_p
   igor_m_p 21 maja 2014 r. 08:59
   + 11
   Nie zwracamy uwagi na prowokatorów, ale mimo to lepiej publikować takie apele nie tutaj, ale na stronach stworzonych specjalnie do publikacji inicjatyw obywatelskich, na przykład takich jak onlinepetition.ru
   Publikuj ogłoszenie i link do petycji tylko tutaj, aby ludzie mogli iść i głosować.
  5. avi1991
   avi1991 21 maja 2014 r. 12:24
   +1
   http://vol-majya.livejournal.com/133603.html

   Notabene można przeczytać: całkiem adekwatny artykuł, bez śladu bezczynności władz itp. Facet przewoził lekarstwa..
  6. piec
   piec 21 maja 2014 r. 14:48
   0
   A my nie! Nie przejmujemy się próbami idioty, to nawet zabawa! waszat
 3. VNP1958PVN
  VNP1958PVN 21 maja 2014 r. 08:47
  +2
  Stronę PSowa wybrał oszukany, a Putin już go nie przytula!
 4. Rugor
  Rugor 21 maja 2014 r. 08:49
  +2
  nie zwracaj uwagi na prowokatora!


  Pieprzyć go do diabła
  1. ar-ren
   ar-ren 21 maja 2014 r. 08:51
   -2
   Cytat z rugor
   Pieprzyć go do diabła


   Aż szkoda czytać prawdę, pozostaje to zakazane. :) Jakie to typowe dla Rosjan! Zrobią wszystko, żeby żyć w narkotykach!
  2. Komentarz został usunięty.
  3. starszych
   starszych 21 maja 2014 r. 08:59
   +2
   Cytat z rugor
   Pieprzyć go do diabła

   facet demokracja musi być w stanie się bronić ... jak VI Lenin lol
   1. ij61
    ij61 21 maja 2014 r. 11:47
    +4
    Cytat ze starszego
    Cytat z rugor
    Pieprzyć go do diabła

    facet demokracja musi być w stanie się bronić ... jak VI Lenin lol

    Trochę to poprawię: każda rewolucja jest coś warta tylko wtedy, gdy wie, jak się bronić.
 5. Chinararem
  Chinararem 21 maja 2014 r. 08:50
  +6
  Podpisuję petycję. Wystarczy dodać adresatów – parlamentarzystów ONZ i UE. Chociaż nie ma sensu czekać na ich reakcję. Należy stworzyć międzynarodowy trybunał dla Odessy.
  1. barakuda
   barakuda 21 maja 2014 r. 09:03
   +9
   Łatwiej jest stworzyć „pomnik” z Kołomojcewa. Z pamiątkową kulą w pierś. i podpis - Żydzi nie mają z tym nic wspólnego.
 6. bulwa
  bulwa 21 maja 2014 r. 08:53
  +3
  Nie martw się. Miejmy do czynienia z petrodolarem - wszelkiego rodzaju psy same zaczną odpadać jak pluskwy, ich właściciele nie będą mieli czasu na sponsorowanie.


 7. nvv
  nvv 21 maja 2014 r. 08:54
  +2
  Naziści już są w V.O. I nie sam. Nie minusuj biednych!
  1. Komentarz został usunięty.
  2. Dżein
   Dżein 21 maja 2014 r. 13:44
   -1
   Kiedy składasz taką ofertę, kim się czujesz….???
 8. srebrnywilk88
  srebrnywilk88 21 maja 2014 r. 08:54
  + 14
  Stanowisko zależności… teraz ktoś tam przyjedzie i zrobi to dobrze… i my też zobaczymy, jak dobrze nam to wyjdzie… tak kwitnie na Ukrainie…
  Najbardziej aktywna masa przeciwstawia się nazizmowi… a amorficzna większość tylko patrzy… a cały ten bałagan odbywa się przy milczącej obojętności większości społeczeństwa.
  W tej sytuacji Prezydent Rosji nie jest nikomu nic winien… i nie ma potrzeby pisać MY… Na przykład MY jesteśmy przeciwni rozwiązywaniu problemów Południowego Wschodu krwią naszych żołnierzy.

  Jeśli ktoś ma stanowisko cywilne (a krzyczy o tym każda linijka w tekście)… naprzód… do obrony Donbasu… ale tylko na własną rękę, a nie w ramach kolumny wojsk.
  1. rada
   rada 21 maja 2014 r. 09:22
   +5
   Zgadzać się. Ta pozycja wystarczyła na 23 lata.
   Jak schować smalec w spokojne "ukraińskie" noce, żebyśmy byli niezależni od naleśników, ale jak wymaga twardej pozycji obywatelskiej, to "grzeczni wujkowie" pomóżcie!
   Co za przywódca, takie społeczeństwo.
   1. UFO
    UFO 21 maja 2014 r. 10:12
    +1
    Najwyższy czas podzielić ich na „my” i „oni” i wtedy będzie przynajmniej jakaś jasność. Hasłem tych dni powinno być sprawdzone "kto nie jest z nami - ten jest PRZECIWKO nam!" i postępuj zgodnie z tym. Lub „dobry członek Bandery to DEAD Bandera!” I chodźmy! zły
  2. inipet
   inipet 21 maja 2014 r. 15:16
   -1
   jeśli wszyscy pójdą wyrazić swoje obywatelskie stanowisko:
   1-gospodarka zniknie
   2- nie będzie co jeść
   3-katastrofa humanitarna
   4- „kto spierdoli czyjąś żałobę” – w sensie po prostu nie będzie komu przywrócić infrastruktury
   5-kapetów do populacji SE
 9. Witalij Anisimow
  Witalij Anisimow 21 maja 2014 r. 08:55
  +8
  Wzruszający artykuł.. pod wieloma względami zgadzam się, że codziennie przelewana jest krew..! Subskrybuję!
  1. rada
   rada 21 maja 2014 r. 09:27
   +8
   My też codziennie krwawimy! Na przykład na Kaukazie, ale jest wola i siła, by samodzielnie prowadzić tę wojnę przez dziesięciolecia! Żadnych zniżek, żadnych gratisów i żadnej nadziei, że ktoś przyjdzie i rozwiąże nasze problemy!
 10. Anri
  Anri 21 maja 2014 r. 09:03
  +6
  Popieram plan. Czas nie tylko zrozumieć, że ta wojna jest wojną świata anglosaskiego przeciwko Rosji, a wraz z nią reszcie świata, która nie chce być tylko bazą surowcową Anglosasów, ale także zacznijcie działać, odrzucając narzuconą nam tolerancję i wszechtolerancję.
 11. papont64
  papont64 21 maja 2014 r. 09:11
  +4
  Podaj moskiewski trybunał dla byłej Ukrainy. am
  1. Saag
   Saag 21 maja 2014 r. 09:31
   0
   A Moskwa jest po której stronie?
   1. Dżein
    Dżein 21 maja 2014 r. 13:52
    -1
    „Generale” włącz mózgi….. Kim oni są, Amerykanie czy coś, będą sądzeni za faszyzm, który wyhodowali w domu… ​​Swoją drogą, ich faszyści w tym samym czasie, dopóki nie hodowane do tego samego rozmiaru .........
   2. Komentarz został usunięty.
  2. ij61
   ij61 21 maja 2014 r. 11:48
   0
   Jak powiedział Żyrik, Rostowski!
 12. parus2nik
  parus2nik 21 maja 2014 r. 09:13
  +3
  Emocjonalnie… i słusznie, ale… szturmować wojska rosyjskie, aby szturmem zajęły posterunki graniczne Khuntiai, aby zapewnić powyższą pomoc?… Chłopaki, cóż, zmusić ich, aby jakoś zrzucili ich z terytorium DPR, ŁRL ...
  1. Pancernik
   Pancernik 21 maja 2014 r. 10:07
   +3
   Cytat od: parus2nik
   Wojska rosyjskie do szturmu na posterunki graniczne w Chuntiai,

   Cóż, są placówki - nie Twierdza Brzeska. Po prostu pozwól im najpierw umieścić swoje mózgi na swoim miejscu. Krzyk - Nie widzę powodu, by popierać wojnę z Rosją. Zmocz ich bronią - praniem mózgu i igłą (możesz gazować, możesz przeciwlotniczy): mrugnij
   I wyślij siły specjalne tylko po to, by zwrócili dziennikarzy. Cóż, jak Izrael w Afryce.
   1. Ruswolfa
    Ruswolfa 21 maja 2014 r. 10:36
    +1
    Pancernik
    I wyślij siły specjalne tylko po to, by zwrócili dziennikarzy. Cóż, jak Izrael w Afryce.

    Rasulu! hi Witamy!
    Zgadzam się z Tobą. Ale przeprowadzenie tej operacji jest NA DUŻĄ SKALĘ!
    1. ij61
     ij61 21 maja 2014 r. 11:49
     +1
     Cytat z Ruswolfa
     Pancernik
     I wyślij siły specjalne tylko po to, by zwrócili dziennikarzy. Cóż, jak Izrael w Afryce.

     Rasulu! hi Witamy!
     Zgadzam się z Tobą. Ale przeprowadzenie tej operacji jest NA DUŻĄ SKALĘ!

     I uwolnić dziennikarzy aż do Lwowa.
   2. Komentarz został usunięty.
 13. walentynka makanalina
  walentynka makanalina 21 maja 2014 r. 09:17
  +7
  Odwołanie jest otwarte, a autor zamknięty.
  Na takie rzeczy trzeba się zapisać.
 14. smok-y
  smok-y 21 maja 2014 r. 09:19
  +3
  Gdyby tylko ochotnicy nie zostali później postawieni przed sądem jako „najemnicy”…
 15. rosyjski69
  rosyjski69 21 maja 2014 r. 09:20
  +7
  Informacja od Striełkowa Igora Iwanowicza po wynikach z 20 maja 2014 r
  „Sytuacja w pobliżu Słowiańska stale się pogarsza.
  Rano koper zaczął ostrzeliwać najpierw południowe obrzeża - o 4.40 otworzyli ogień z haubic. O 4.50 nasza "nona" zaczęła odpowiadać. W wyniku pojedynku w pobliżu schronów podczas odwrotu zestrzelono 1 działo samobieżne (Ukraińcy „odpiłowali” sprzęt ogniem także w mieście), trzech bojowników zostało lekko rannych odłamkami (pozostali w szeregach ).
  Po południu strzelali z moździerzy (20 minut) na słupek na zakręcie do Krasnego Limana. Bezskutecznie.
  Do około 15:XNUMX było cicho.
  Następnie Ukraińcy wspięli się (jak do ataku) między Siemionowką a Wysokoiwanówką - do 30 osób, wspieranych przez transportery opancerzone, zaczęło strzelać do punktu kontrolnego w okolicy i posuwać się naprzód. Z daleka wspierał ich ogień z 1 BMP. Atak został odparty, transporter opancerzony ukrov został uszkodzony i dymiąc czołgał się z powrotem wzdłuż tamy na północ. Według okolicznych mieszkańców nie doczołgał się daleko - spłonął doszczętnie (ale już poza naszą strefą widoczności). Ukraińcy mają co najmniej kilku rannych. Mamy jednego wojownika rannego od kuli w ramię.
  Gdy tylko się ściemniło, rozpoczęło się ostrzeliwanie Siemionówki. Najpierw był przerabiany przez bojowe wozy piechoty od strony punktu kontrolnego na Krasnym Limanie, następnie haubice. Oczywiście nie trafili na punkt kontrolny, ale udało im się wrócić do domu. Jeden budynek mieszkalny otrzymał kilka bezpośrednich trafień pociskami 30 mm i spłonął. Rodzina została bezdomna. Dzięki Bogu nikt nie został ranny. W rzeczywistości nękający ostrzał Siemionówki trwa nawet teraz - jeden pocisk co pół godziny.
  Około godziny 23:XNUMX Ukraińcy rozpoczęli ostrzał w centrum miasta - na razie tylko ślepakami. Trzy pociski trafiły w obszar Komitetu Wykonawczego. Jeden z blanków utknął w balkonie budynku mieszkalnego. Swoista „podpowiedź” dla ludności cywilnej, która wciąż nie może uwierzyć, że wróg rozbije gęsto zaludnione bloki miejskie. Mam nadzieję, że aluzja zostanie zrozumiana, inaczej mimo moich wielokrotnych zapewnień ludzie nie chcą wyjeżdżać ze Słowiańska, w dodatku jest tu dużo starców i dzieci.
  Dziś Su-27 dwukrotnie przeleciał nad miastem na małej wysokości. To także zrozumiała wskazówka.
  Kolejna kolumna z artylerią i (przypuszczalnie) z dwoma ciężkimi wyrzutniami rakiet (mocno osłoniętymi i bardzo silnie strzeżonymi) czołgała się do Karachun. Sądząc po opisie podanym przez naocznych świadków z dala od spraw wojskowych, przynieśli coś podobnego do Smerch MLRS. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego, do diabła, jest tak blisko ciągnięcia tak drogiego i dalekiego zasięgu sprzętu? Dlatego nie jestem pewien. Ale chyba nie ograniczą się do szturmu na Słowiańsk w pojedynkę... Znowu to Ukraińcy... mają swoją logikę, jestem nazistowskim kagańcem, niedostępnym dla was.
  I tak w sumie do Karachun doczołgało się dziś około 40 samochodów. Mniej więcej po jednej na każdego z moich „świeżych” wolontariuszy, którzy dzisiaj przyszli. Cóż, w innych miejscach przyszedł porządek zbroi i całego innego wyposażenia.
  Ludność stopniowo zaczyna dochodzić do ponurych myśli. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wierzy, że zostali całkowicie „wyrzuceni” przez PKB. Ale fakt, że aby Rosja interweniowała - ich rodzinne domy, ogrody i ogrody warzywne będą musiały zostać zamienione w ruiny i popiół - już wielu wierzy. Nie mogę powiedzieć, żeby ludzie byli bardzo zadowoleni z tej perspektywy. Raczej odwrotnie. Mam jednak w rezerwie kilkuset lokalnych ochotników, którzy nie są jeszcze w pełni gotowi do oddania do użytku (praca itp.), Ale gotowi przybyć, gdy tylko rozpocznie się atak. Nikt nie będzie biegał”.
  1. Pancernik
   Pancernik 21 maja 2014 r. 10:11
   +1
   Cytat: rosyjski69
   Do tej pory nikt tak naprawdę nie wierzy, że zostali całkowicie „wyrzuceni” przez PKB. Ale fakt, że aby Rosja interweniowała - ich rodzinne domy, ogrody i ogrody warzywne będą musiały zostać zamienione w ruiny i popiół - już wielu wierzy.

   W każdym razie, w każdym razie, nawet jeśli PKB przyjdzie po ruinach i zabitych cywilach, będziemy okupantami i najeźdźcami. Dlaczego warto – czy warto czekać?
 16. Anri
  Anri 21 maja 2014 r. 09:20
  +5
  Popieram plan. Czas nie tylko zrozumieć, że ta wojna jest wojną świata anglosaskiego przeciwko Rosji, a wraz z nią reszcie świata, która nie chce być tylko bazą surowcową Anglosasów, ale także zacznijcie działać, odrzucając narzuconą nam tolerancję i wszechtolerancję.
 17. UFO
  UFO 21 maja 2014 r. 09:21
  + 20
  Nie ma w was jedności. Jak długo możesz siedzieć w piwnicy i cieszyć się, że kolejna mina wleciała do ogrodu (domu) sąsiada, a nie do ciebie. Ostatnio dla mnie prawdziwymi GÓRNIKAMI są piłkarze! Ile możesz potrząsać pięściami i grozić na próżno, ale gdzie są działania ??? Dlaczego wczoraj nie było strajku generalnego? Historia rewolucji niczego nie uczy, metody prowadzenia wojny partyzanckiej poszły w zapomnienie, doświadczenia akcji terrorystycznych na całym świecie (w tym 2 czeczeńskich) są niedostępne? Gdzie jest tych 27-70 tys., którzy zapisali się do milicji? Zarejestrowani i rozproszeni do sadzenia ogrodów? Siedzieć i czekać, aż zginie garstka PRAWDZIWYCH milicji? Dlaczego ci szumowiny Yaitsynyuh, Timoshenko i inni spokojnie toczą się na południowy wschód, że wśród „dzielnych” metalurgów nie było ani jednego Nikola Principa? Dlaczego krewni pracowników Omegi nie zostali ukarani, kiedy zabili pierwszych siedmiu mieszkańców South-V., skoro to „oko za oko”, a znasz adresy? Dlaczego nikt nie poszedł na życie Kołomojskiego, Parubija, Jarosza i innych??? Dlaczego wasi urzędnicy, szefowie wykonują wolę junty, że nie ma dość siły ani ducha, żeby ich wyciągnąć za nogi na ulicę i kopnąć (co najwyżej) lub rzucić w twarz i tam zostawić "zdobyć ich umysły"?
  To oczywiście nie wszystkie opcje i oczywiście emocje.
  Ale poważniej, populacja DPR wynosi około 4,5 miliona ludzi, usuwamy kobiety, dzieci i starców, dziwaków różnego rodzaju, następnie rekrutuje się „bagnety” poniżej 1 miliona zdolnych do trzymania broni, + LPR, + nasi ochotnicy , + płacz kinte w całej Urkainie, okaże się więcej niż CAŁĄ rosyjską armię !!!
  Nehru drapie cię po brzuchu i czeka, aż wygrasz. AKCJA i jeszcze raz AKCJA!
  „Bóg nie ma innych rąk oprócz twoich”. hi
  1. mamon5
   mamon5 21 maja 2014 r. 10:33
   +1
   Cytat: UFO
   Dlaczego wczoraj nie było strajku generalnego?


   Strajki przeciwko komu? Vaughn i Achmetow wzywają do strajku.
   1. UFO
    UFO 21 maja 2014 r. 11:12
    +3
    Przeciw temu samemu Achmetowowi, przeciwko budżetowi junty i innych oligarchów, którzy za te pieniądze wynajmują dla nich karze. Zdobądźmy więcej na górze, więcej najemników można zatrudnić! ujemny
  2. ij61
   ij61 21 maja 2014 r. 11:53
   +5
   Cytat: UFO
   Dlaczego wasi urzędnicy, szefowie wykonują wolę junty, że nie ma dość siły ani ducha, żeby ich wyciągnąć za nogi na ulicę i kopnąć (co najwyżej) lub spuścić w twarz i tam zostawić "zdobyć ich umysły"?

   Dokładnie, jest! Nawet na Krymie, pamiętajcie, N. Poklonskaya w prokuraturze, jakie miejsce zajmowała? Jedenasty czy dziesiąty? Żaden z mężczyzn nie zgodził się kierować wydziałem! I tak wszędzie! Donbas nie jest wyjątkiem.
  3. aleksokol
   aleksokol 21 maja 2014 r. 13:03
   +1
   Jak to jest, że nie ma strajku? Wczoraj WŁAŚCICIEL wypędził swoich niewolników na "strajk". Dlaczego nie iść? rodzinę trzeba nakarmić. Teraz już wiadomo, kto zrodził juntę i kto ją uratuje? Będą chronić swoje miliardy kosztem każdej krwi (nie własnej, ale krwi swoich pracowników).
 18. Balamyt
  Balamyt 21 maja 2014 r. 09:22
  +4
  Jest bardzo skrupulatnie przepisane komu, co, jak i kiedy robić…. Autor apelu jest anonimowy. Z jakiegoś powodu martwi mnie to.
  1. próbny
   21 maja 2014 r. 10:33
   +2
   Nie martw się. Zrelaksować się.
   1. avi1991
    avi1991 21 maja 2014 r. 18:01
    0
    Więc gdzie mogę złożyć podpis, drogi autorze? A jaki jest plan na zwrócenie uwagi naszych "szefowych" na ten apel?
 19. Piotr Timofiejew
  Piotr Timofiejew 21 maja 2014 r. 09:23
  +6
  Generalnie dziwię się, dlaczego Kałomojśkyj jeszcze żyje, dlaczego mieszkańcy Odessy go nie rozebrali?
  1. Alex 62
   Alex 62 21 maja 2014 r. 09:45
   +2
   ....Czekają, aż inni wujkowie to zrobią...
  2. Waisson
   Waisson 21 maja 2014 r. 10:17
   +3
   WKRÓTCE BENDEROWCY GO ZABIERZĄ, GDY BĘDZIE ICH MIĘDZYPARTYJNA CZYSTKA I DOPÓKI NIE BĘDZIE DLA ICH DOJNĄ KROWĄ
   1. dobry człowiek
    dobry człowiek 21 maja 2014 r. 12:26
    +2
    Cytat od Waissona
    WKRÓTCE BENDEROWCY GO ZABIERZĄ, GDY BĘDZIE ICH MIĘDZYPARTYJNA CZYSTKA I DOPÓKI NIE BĘDZIE DLA ICH DOJNĄ KROWĄ


    Och, prawda?
    „W mojej kwaterze głównej ja sam decyduję, kto jest Żydem, a kto nie!” Goeringa.

    Ale w rzeczywistości naziści podzielili Żydów na bogatych i wszystkich innych, dla bogatych były korzyści.

    Zgodnie z tą samą logiką, banderlogi działają i będą działać.

    Faszyści nie są faszystami… Jest porządek dla rosyjskiego świata. O Rosjanach (Ukraińcy i Białorusini to też dla mnie Rosjanie)! To wszystko faszyzm. W tym przypadku definicja jest raczej przenośna. Wykonawcy to ci sami Rosjanie tylko z wypranymi mózgami i gopota z polsko-rumuńsko-austriackimi korzeniami. Tak, a o Żydach krzyczy głównie głupia młodzież. Ale w razie potrzeby właściciele zamkną gardła.
    A Bandera to tylko symbol jednoczących się dolarów.bo.e..ov.

    PS
    Nazizm (nie mylić z nacjonalizmem) jest skrajnym wyrazem wywyższenia własnego narodu nad innymi, który polega nie tylko na wewnętrznym zrozumieniu, ale także na ekspansji zewnętrznej, przemocy wobec innych.
    Faszyzm jest filozoficzną doktryną jedności narodu, ludu, rodziny, wzajemnego wsparcia i współpracy pod boskim Omoforem. Następnie termin ten został „zapożyczony” przez Hitlera i zniekształcony, wypełniony zupełnie inną, trującą treścią.

    Banderlogi nie krzyczą „precz z Ormianami / Tadżykami / Grekami / Niemcami / Czukczami”… su
    1. dobry człowiek
     dobry człowiek 21 maja 2014 r. 12:44
     0
     Cytat z goodmana
     Banderlogi nie krzyczą „precz z Ormianami / Tadżykami / Grekami / Niemcami / Czukczami”.


     Podobno tylko Rosjanie ich nie lubią...
     Banderlogi - to nie faszyści, a nawet naziści... po prostu upaleni ub.l..ki!
    2. zao74
     zao74 21 maja 2014 r. 12:54
     0
     W faszystowskim przywództwie było dość żydowskiej krwi nawet w latach 40., ale były tylko nieczystości, a tutaj rasowe były już łączone ze zniszczeniem Słowian.
    3. zao74
     zao74 21 maja 2014 r. 12:54
     +1
     W faszystowskim przywództwie było dość żydowskiej krwi nawet w latach 40., ale były tylko nieczystości, a tutaj rasowe były już łączone ze zniszczeniem Słowian.
     1. dobry człowiek
      dobry człowiek 21 maja 2014 r. 13:43
      +1
      Cytat z: zao74
      W faszystowskim przywództwie było dość żydowskiej krwi nawet w latach 40., ale były tylko nieczystości, a tutaj rasowe były już łączone ze zniszczeniem Słowian.


      Ach te rasowe...

      Nawiasem mówiąc, Goebels o Żydach:
      „Nie można pozwolić Żydowi na to samo, co uczciwemu przeciwnikowi, bo on nie jest uczciwym przeciwnikiem. Użyje hojności i szlachetności tylko po to, by zwabić przeciwnika w pułapkę”.

      „Żyd nie ma nic do powiedzenia w sprawach niemieckich (można zastąpić rosyjskimi, ukraińskimi). Jest cudzoziemcem, obcym, który korzysta tylko z praw gościa – praw, których zawsze nadużywa”.

      „Tak zwana moralność religijna Żydów wcale nie jest moralnością, ale zachętą do oszustwa i zdrady”.

      Wtedy myślisz o wszelkiego rodzaju Kołomojskim, Czubajskim, Abramowiczu, Bieriezowskim, Jaceniuku itp., Kiedy o nich słyszysz ... myślisz, że może Goebels nie był tak zły)))))
      Chociaż w cytatach Goebelsa zamieniłbym Żyda na zh.i.da. Często te dwa pojęcia są mylone. Chociaż różnica jest znacząca. Dla mnie osobiście Żyd to narodowość osoby świeckiej, a Żyd to Żyd, który mierzy życie pieniędzmi. To o Zh.i.do. w Goebels trafiło w sedno.

      Tutaj ciekawie jest pisać o Stanach Zjednoczonych io Ukrainie oraz o chasydach.
      http://stockinfocus.ru/2014/05/20/xunta-planirovala-zaselit-ukrainu-evreyami-iz-


      szsza/
 20. Myśl Gigant
  Myśl Gigant 21 maja 2014 r. 09:25
  +3
  Potrzebny jest proces junty i trzeba ją stworzyć. Faszystów powinien osądzać cały świat.
 21. A1L9E4K9S
  A1L9E4K9S 21 maja 2014 r. 09:26
  +1
  Artykuł na stronie jest nie na miejscu i nie na czasie, wierzcie mi, robi się wszystko, co możliwe, aby pomóc, po prostu nie jest to możliwe na otwartej przestrzeni.
  1. ij61
   ij61 21 maja 2014 r. 11:57
   +3
   Cytat z: A1L9E4K9S
   Artykuł na stronie jest nie na miejscu i nie na czasie, wierzcie mi, robi się wszystko, co możliwe, aby pomóc, po prostu nie jest to możliwe na otwartej przestrzeni.

   Artykuł do rzeczy! Konieczne jest przedstawienie opinii ludu kierownictwu, wytrwale i metodycznie! I to do nich należy decyzja, po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, uwzględniającej wszystkie za i przeciw – taki jest ciężar władzy.
 22. Burmister
  Burmister 21 maja 2014 r. 09:35
  +2
  żądamy podjęcia wszelkich kompleksowych działań w celu powołania na terytorium Rosji międzynarodowego trybunału w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ideologii nazistowskiej z udziałem krajów byłych republik ZSRR


  Białoruś będzie mogła tylko poprzeć, cała reszta sprzedała się Amerykanom. Cóż, może Armenia jeszcze będzie mogła coś powiedzieć.
 23. feniks
  feniks 21 maja 2014 r. 09:40
  +4
  silberwolf88  Dzisiaj, 08:54 Nowy

  Stanowisko zależności… teraz ktoś tam przyjedzie i zrobi to dobrze… i my też zobaczymy, jak dobrze nam to wyjdzie… tak kwitnie na Ukrainie…
  Najbardziej aktywna masa przeciwstawia się nazizmowi… a amorficzna większość tylko patrzy… a cały ten bałagan odbywa się przy milczącej obojętności większości społeczeństwa.
  W tej sytuacji Prezydent Rosji nie jest nikomu nic winien… i nie ma potrzeby pisać MY… Na przykład MY jesteśmy przeciwni rozwiązywaniu problemów Południowego Wschodu krwią naszych żołnierzy.

  Popieram, ale nie jest jasne, kto odpowiada za apel?, podpisuję się!.
 24. Witalij Anisimow
  Witalij Anisimow 21 maja 2014 r. 09:48
  +6
  Ale staną...
 25. Sygnalista
  Sygnalista 21 maja 2014 r. 09:49
  +3
  Podobno autor pochodzi z Ukrainy. Pytanie brzmi, kiedy przez 23 lata robiono ci pranie mózgu i zaszczepiałeś kult „niepodległości” – pewnie popijałeś piwo i smalec i czytałeś gazety na kanapie? Czy się obudzileś???
  Musiałeś mniej spać - te same 23 lata ci o tym opowiadały, a ty - "Wszystko przeminie jak biały dym z jabłoni". Nie mija jednak nic w naszym życiu ot tak. Nawet pryszcz nie pojawi się ot tak.
 26. Nie zły
  Nie zły 21 maja 2014 r. 09:51
  +4
  W tej chwili mam nadzieję, że Putin ma wystarczająco dużo informacji, aby podejmować decyzje w tej sprawie i wie lepiej, co robić. Ale wciąż widzę jedną rzecz z moją słabą świadomością. Że kiedy Siły Zbrojne RF wejdą na Ukrainę, wojna domowa zamieni się w wojnę między Ukrainą a Rosją. I to zwycięstwo terytorialne zamieni się w całkowite zwycięstwo gospodarcze, polityczne itp. pokonać. Tego właśnie szuka teraz Zachód. Jeśli milczy i nic nie robi, to nie czas. Oczywiście jest to tragedia śmierci tak wielu ludzi, ale cena błędu w tej sytuacji jest bardzo wysoka.
 27. Tolson2013
  Tolson2013 21 maja 2014 r. 09:53
  0
  Uh, ... chłopaki, .. ten artykuł jest wyraźnie napisany - temezhe - cóż, ja sam jestem mieszkańcem Krymu-Kijowa, .. krótko mówiąc, szczekaczem-prowokatorem, .. niektóre stemplowane frazy, jeśli oceniasz rozsądnie...
 28. anfil
  anfil 21 maja 2014 r. 09:56
  -1
  Cytat ze starszego
  Aby wypełnić tę wysoką i odpowiedzialną misję, która przypadła nam w udziale prosimy, nie, żądamy!
  Prezydencie Federacji Rosyjskiej!
  Jako głowa naszego państwa żądamy od ciebie podjęcia wszelkich kompleksowych działań w celu powołania na terytorium Rosji międzynarodowego trybunału w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ideologii nazistowskiej z udziałem krajów byłych republik ZSRR.
  Polecić wszystkim służbom i organom Federacji Rosyjskiej prowadzenie ewidencji i ewidencjonowanie oświadczeń i działań uczestników ruchu nazistowskiego na Ukrainie, a także identyfikowanie osób, które im sympatyzują i pomagają, w celu ścigania ich w przyszłości za ich działania zarówno na terytorium byłych republik ZSRR, jak i za granicą.


  Od początku wydawało się, że autor nawołuje do walki z 5 kolumną na całym świecie, legalizując ją. Ale potem zdałem sobie sprawę, że autor na Majdanie chyba wypił za dużo herbaty albo wąchał opony.

  Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej powinno zapewnić dostarczenie ochotników zarówno do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z sąsiednimi terytoriami ukraińskimi, jak i wysłanie ich do miejsca zamieszkania.


  Artykuł jest prowokacją, nawołującą do wprowadzenia wojsk pod przykrywką ochotników i legitymizującą to w parlamencie.

  „… Wielokrotnie wypowiadałem się i mogę powtórzyć, że nikt nie może nikogo trzymać siłą, żadna ze stron sporu nie może użyć siły ani wobec drugiej strony, ani samodzielnie, ani wobec całego narodu, ani na jakąkolwiek małą mniejszość w nim zawartą - bo każda mniejszość ma swoją własną mniejszość... We wszystkich przypadkach lokalna opinia musi być uznana i wdrożona. I dlatego wszystkie problemy naprawdę mogą być rozwiązane tylko przez lokalną ludność, a nie w odległych sporach emigrantów ze zdeformowanymi odczuciami.
  Aleksander Sołżenicyn. Napisany w 1968 r., opublikowany w 1974 r. (ARCHIPELAG GUŁAG, część piąta, rozdział 2):
  1. Shurik
   Shurik 21 maja 2014 r. 10:14
   +4
   Artykuł jest prowokacją, nawołującą do wprowadzenia wojsk pod przykrywką ochotników i legitymizującą to w parlamencie.

   Kiedy twoi krewni spłoną, PAMIĘTAJ O PROWOKACJACH.
  2. próbny
   21 maja 2014 r. 10:39
   +3
   Autor nie wzywa do wprowadzenia wojsk. Należy uważnie przeczytać. Autor wzywa do tworzenia zespołów WOLONTARIUSZY. Ukraina i Rosja nie są w stanie wojny. Wojska nie są potrzebne.
 29. sub307
  sub307 21 maja 2014 r. 10:04
  +1
  Apel oznacza…, z jakiegoś demo…, a ty subskrybujesz…, no, no, ilu jeszcze „łapaczy niedojrzałych dusz” tu „wędruje”?
 30. Kuvabatake
  Kuvabatake 21 maja 2014 r. 10:06
  +1
  Jak bardzo można agitować Rosję, by ratowała śpiącą Ukrainę? Pomóż tym, którzy coś robią. Drodzy Ukraińcy, przede wszystkim musicie podnieść swój tyłek z kanapy i zacząć się ruszać.
  1. próbny
   21 maja 2014 r. 10:41
   +5
   Tu nie chodzi o Ukrainę. Mówimy o Rosji. Kiedy oset wyrośnie w ogrodzie twojego sąsiada, zakwitnie i u ciebie. Przez cały sezon. A może nawet wcześniej.
   1. Kuvabatake
    Kuvabatake 21 maja 2014 r. 11:32
    +1
    Ale okazuje się, że muszę go kosić z sąsiadem, bo. sąsiad raz. Jest zajęty obiadem...
   2. ij61
    ij61 21 maja 2014 r. 12:03
    0
    W porządku, ale dlaczego się nie zapisałeś? To ten sam manifest. Można by zorganizować zbiórkę podpisów. Lub rozplanuj tylko do dyskusji i poprawek. A może to zrobić?
    Proponuję następujące zmiany – nie po to, by nakreślić konkretne działania (jak np. instrukcje dla ministerstw i resortów – nie jest to zadaniem manifestu), a jedynie wskazać pożądane kierunki podejmowania decyzji.
  2. aleksokol
   aleksokol 21 maja 2014 r. 13:10
   +1
   Nie można dać wolności komuś, kto jej nie chce. Dopóki sytuacja nie „dojrzeje”, nie ma sensu robić tego na siłę. Kolejne pytanie, ale jak ustalić, że „już czas”? Nie wiem...
 31. Shurik
  Shurik 21 maja 2014 r. 10:08
  +1
  Cytat z chinararem
  Podpisuję petycję. Wystarczy dodać adresatów – parlamentarzystów ONZ i UE. Chociaż nie ma sensu czekać na ich reakcję. Należy stworzyć międzynarodowy trybunał dla Odessy.

  I szukasz uroku słowiańskich kobiet, one przemawiają do wszystkich.
 32. Chesttak
  Chesttak 21 maja 2014 r. 10:15
  +1
  trybunał dla neonazistów, jestem za, tylko przed trybunałem potrzebne jest śledztwo i dlaczego tylko na Ukrainie? ale jeszcze bardziej konieczna jest ciągła praca nad wyeliminowaniem wszelkiego rodzaju szowinizmu, prawda?
 33. Witalij Anisimow
  Witalij Anisimow 21 maja 2014 r. 10:18
  +4
  Zapamiętałem Jugosławię (Serbów) jakby nie było z nami granic i szczególne więzi rodzinne… A kiedy przypominam sobie, jak zostali zbombardowani i rozstrzelani… (jak nóż w serce) I czekali na pomoc z Rosji.. To samo uczucie jest teraz (tylko bardziej bolesne i bardziej krępujące! zły
 34. Komentarz został usunięty.
 35. Agat
  Agat 21 maja 2014 r. 10:22
  +6
  Cytat: sub307
  Apel oznacza…, z jakiegoś demo…, a ty subskrybujesz…, no, no, ilu jeszcze „łapaczy niedojrzałych dusz” tu „wędruje”?

  Podoba mi się sposób, w jaki demo pisze na tej stronie, logiczne i jasne. Wydaje mi się, że ludzie tutaj od dawna „mają silne dusze”, sądząc po komentarzach. To, czego nie podpisał, to jego sprawa. Nie znamy wszystkich szczegółów.
 36. Bagnet
  Bagnet 21 maja 2014 r. 10:25
  0
  „Na drogiej i braterskiej ziemi nam, narodowi rosyjskiemu, Ukrainie…” – Szczerze mówiąc, większość ludności Ukrainy nie uważa Rosji za „rodzimą i braterską”. A gdzie oni byli, gdy na ich ziemi „wyrosły i zakwitły wściekłym kolorem najwstrętniejsze kwiaty – kwiaty zarazy brunatnej…”, dlaczego ich nie pielili? Czy teraz Rosjanin Wania powinien porzucić wszystkie swoje sprawy, problemy (których nie jest mało) i iść na wojnę? Przepraszam, ale to wy, z obojętną pobłażliwością, a nawet milczącą aprobatą dla nacjonalistycznych haseł, pielęgnowaliście „brunatne kwiaty zarazy” i jeśli łaska, pielicie sami! A Rosja oczywiście rzuci w ciebie „motyką”, dokąd pójdziesz - krewni.
  1. próbny
   21 maja 2014 r. 10:57
   +6
   Czy mieszkasz z bliskimi „z kalkulacji”? Czy nie masz hojnej duszy? Ale czy nie masz zwykłych ludzkich uczuć do swoich bliskich, bez żadnych konwencji, interesowności, pretensji?
   Oświadczyć z niechęcią, że sami są sobie winni, to najłatwiejsza rzecz, ale wszyscy tutaj, którzy się komunikują, podzielają powszechną opinię, że Ukraina nie jest nam obojętna? I czy ludzie nie obrażają się, że my, Rosjanie, potrzebujemy albo noża, albo liny? A jakie myśli przychodzą do głowy? A?
   Istnieje mądrość ludowa.
   „Mądry człowiek znajdzie wyjście z każdej sytuacji. Mądry w nią nie wpadnie”.
   Czy nasza mądrość nam nie wystarcza?
   Albo nadal będziemy mądrzy.
   A potem gorączkowo szukać wyjścia?
   I ostatni.
   Nikt nie słyszał opinii Putina. Cisza nie zawsze jest dobra.
   Konieczne jest kształtowanie zarówno opinii publicznej, jak i zasobów materialnych.
   A sądząc po skróceniu czasu informacyjnego obejmującego wydarzenia na Ukrainie, można pośrednio sądzić, że planu nie ma. I pozwolili temu wszystkiemu odejść.
   Dokąd zaprowadzi Cię krzywa?
   A wtedy „społeczność światowa” dokładnie zadeklaruje, co następuje.
   „Uważaliśmy, że aneksja Krymu podyktowana była uczuciami patriotycznymi. Zarówno Putina, jak i całego narodu rosyjskiego. A sądząc po sposobie, w jaki Putin i Rosjanie odnoszą się do wydarzeń na braterskiej Ukrainie, był to elementarny interes własny. ”.
   To napiszą.
 37. nomad74
  nomad74 21 maja 2014 r. 10:33
  +4
  Tak, właściwa wiadomość! Tylko to przesłanie należy odczytać z trybuny ONZ! I ostrzec, że jeśli koper ze sprzętem wojskowym nie zrzuci, to uchronimy ludność przed terrorem!
 38. Turkir
  Turkir 21 maja 2014 r. 10:40
  +5
  Nie możesz zostawić Striełkowa i jego ludzi. Co robią Ługańsk i Donbas?
 39. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:46
  +2
  Informacja od Striełkowa Igora Iwanowicza po wynikach z 20 maja 2014 r
  „Sytuacja w pobliżu Słowiańska stale się pogarsza.
  Rano koper zaczął ostrzeliwać najpierw południowe obrzeża - o 4.40 otworzyli ogień z haubic. O 4.50 nasza "nona" zaczęła odpowiadać. W wyniku pojedynku w pobliżu schronów zestrzelono 1 działo samobieżne, podczas odwrotu (Ukraińcy „eskortowali” sprzęt ogniem i w mieście), trzech bojowników zostało lekko rannych odłamkami (pozostało w szeregach) . Bezskutecznie Do około godziny 20 panowała cisza.
  Następnie Ukraińcy wspięli się (jak do ataku) między Siemionowką a Wysokoiwanówką - do 30 osób, wspieranych przez transportery opancerzone, zaczęło strzelać do punktu kontrolnego w okolicy i posuwać się naprzód. Z daleka wspierał ich ogień z 1 BMP. Atak został odparty, transporter opancerzony ukrov został uszkodzony i dymiąc czołgał się z powrotem wzdłuż tamy na północ. Według okolicznych mieszkańców nie doczołgał się daleko - spłonął doszczętnie (ale już poza naszą strefą widoczności). Ukraińcy mają co najmniej kilku rannych. Mamy jednego wojownika rannego od kuli w ramię.
  Gdy tylko się ściemniło, rozpoczęło się ostrzeliwanie Siemionówki. Najpierw był przerabiany przez bojowe wozy piechoty od strony punktu kontrolnego na Krasnym Limanie, następnie haubice. Oczywiście nie trafili na punkt kontrolny, ale udało im się wrócić do domu. Jeden budynek mieszkalny otrzymał kilka bezpośrednich trafień pociskami 30 mm i spłonął. Rodzina została bezdomna. Dzięki Bogu nikt nie został ranny. W rzeczywistości nękający ostrzał Siemionówki trwa nawet teraz - jeden pocisk co pół godziny.
  Około godziny 23:27 Ukraińcy rozpoczęli ostrzał w centrum miasta - na razie tylko ślepakami. Trzy pociski trafiły w obszar Komitetu Wykonawczego. Jeden z blanków utknął w balkonie budynku mieszkalnego. Swoista „podpowiedź” dla ludności cywilnej, która wciąż nie może uwierzyć, że wróg rozbije gęsto zaludnione bloki miejskie. Mam nadzieję, że aluzja zostanie zrozumiana, inaczej mimo moich wielokrotnych zapewnień ludzie nie chcą wyjeżdżać ze Słowiańska, w dodatku jest tu dużo starców i dzieci.Dzisiaj Su-XNUMX przeleciał nad miastem na małej wysokości dwa razy. To też zrozumiała wskazówka.
  Kolejna kolumna z artylerią i (przypuszczalnie) z dwoma ciężkimi wyrzutniami rakiet (mocno osłoniętymi i bardzo silnie strzeżonymi) czołgała się do Karachun. Sądząc po opisie podanym przez naocznych świadków z dala od spraw wojskowych, przynieśli coś podobnego do Smerch MLRS. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego, do diabła, jest tak blisko ciągnięcia tak drogiego i dalekiego zasięgu sprzętu? Dlatego nie jestem pewien. Ale chyba nie ograniczą się do szturmu na Słowiańsk w pojedynkę... Znowu to Ukraińcy... mają swoją logikę, jestem nazistowskim kagańcem, niedostępnym dla was.
  I tak w sumie do Karachun doczołgało się dziś około 40 samochodów. Mniej więcej po jednej na każdego z moich „świeżych” wolontariuszy, którzy dzisiaj przyszli. Cóż, w innych miejscach przyszedł porządek zbroi i całego innego wyposażenia.
  Ludność stopniowo zaczyna dochodzić do ponurych myśli. Do tej pory nikt tak naprawdę nie wierzy, że zostali całkowicie „wyrzuceni” przez PKB. Ale fakt, że aby Rosja interweniowała - ich rodzinne domy, ogrody i ogrody warzywne będą musiały zostać zamienione w ruiny i popiół - już wielu wierzy. Nie mogę powiedzieć, żeby ludzie byli bardzo zadowoleni z tej perspektywy. Raczej odwrotnie. Mam jednak w rezerwie kilkuset lokalnych ochotników, którzy nie są jeszcze w pełni gotowi do oddania do użytku (praca itp.), Ale gotowi przybyć, gdy tylko rozpocznie się atak. Nikt nie będzie biegał”.
 40. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:48
  +1
  Rosja zaczęła wycofywać wojska z regionów sąsiadujących z Ukrainą, ale nie rozumie, jak daleko trzeba je wycofać, żeby to wystarczyło, by Zachód się uspokoił – powiedział Anatolij Antonow, wiceminister obrony FR BBC.

  Prezydent Rosji Władimir Putin wydał w poniedziałek rozkaz powrotu wojsk biorących udział w manewrach w obwodach rostowskim, biełgorodzkim i briańskim do stałych punktów rozmieszczenia i kontynuowania szkolenia bojowego. Jednostki zaczęły zbierać i wyjaśniać trasy.

  „Czy mógłby mi Pan wyjaśnić, ile kilometrów od granicy wystarczy wycofać nasze czołgi, aby Pan mógł powiedzieć, że jest Pan zadowolony: 5 kilometrów, 10 kilometrów, 100 kilometrów? Nikt nie może nam powiedzieć, ile kilometrów wystarczy” – powiedział Antonow.

  Wiceminister podkreślił, że rosyjskie wojska są na swoim terytorium i nie prowadzą żadnych nietypowych działań.

  „Ale nasz prezydent nakazał ministrowi obrony (Siergiejowi Szojgu) wycofanie wojsk z trzech regionów graniczących z Ukrainą. Chciałbym otwarcie potwierdzić, że ten proces już się rozpoczął” – dodał.
  1. ij61
   ij61 21 maja 2014 r. 12:09
   +3
   Cytat od: vezunchik
   Rosja rozpoczęła wycofywanie wojsk z sąsiednich regionów Ukrainy


   Krążą już anegdoty na ten temat:
   Dobrą tradycją stało się wycofywanie wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą raz w miesiącu.


   Myślę, że odpowiedź na wszelkiego rodzaju wymagania powinna być jedna – pierdol się!
 41. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:51
  +2
  Byłem w Słowiańsku i rozmawiałem z dowódcą samoobrony miasta Sławiańsk Igorem Striełkowem i jego milicją, sztabem batalionu medycznego. Dowódca II Striełkow charakteryzuje się swoją milicją. Spotkałem tych facetów. To wszystko szczerzy mądrzy młodzi patriotyczni obrońcy. Takich iskrzących się oczu w ludziach, gotowości tutaj w Słowiańsku do walki na śmierć i życie, mało widziałem. Nawet w Doniecku w budynku Obwodowej Administracji Państwowej. Tylko w Słowiańsku. Do Słowiańsk trudno się dostać, jazda jest niebezpieczna, ale można jechać. 13 maja 2014 r. na trasie z Doniecka do Słowiańska przejechało kilka blokad drogowych. Najpoważniejszy punkt kontrolny znajdował się w Konstantynówce, należał do Gwardii Narodowej. Znajdowała się około 5 km przy wjeździe do Słowiańska. Po drugiej stronie drogi stało sześć powietrznodesantowych pojazdów bojowych - BMD, lufy karabinów maszynowych skierowane były w stronę Słowiańska. W pobliżu BMD dyżurowało kilku żołnierzy junty - młodych chłopaków uzbrojonych w karabiny maszynowe. Sprawdzili i przepuścili nasz samochód. Po prawej stronie, na polanie, było widać jeszcze kilka BMD. Przejechaliśmy jeszcze parę kilometrów. Pierwszy punkt kontrolny Słowiańsk. Oto nasi - z Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Obrońcy Słowiańska, uzbrojeni w karabiny maszynowe, w mundurach ochronnych. Pojechaliśmy do Słowiańska. Ulice na przedmieściach są opustoszałe. Na centralnych ulicach cywile poruszają się powoli. Minęliśmy centralny budynek obrony, przejechaliśmy przez miasto i zatrzymaliśmy się. Wyszli z samochodu. W pobliżu, uzbrojeni w karabiny maszynowe, przeszli obrońcy Słowiańska. Wszyscy w strojach ochronnych. Na dziedzińcu domu zobaczyłem starszego mężczyznę z siwą brodą, ubranego w milicyjny mundur ochronny. To samo z AKMem. Obok przechodził mieszkaniec, 45-letni mężczyzna z dwulufową strzelbą. Wysiedliśmy z samochodu, zaczęliśmy wyładowywać dostarczoną dla domu pomocy humanitarnej: lekarstwa i lekarstwa. Zostaliśmy ciepło przywitani przez ratowniczkę Olgę. u
 42. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:53
  +2
  Kiedy dowiedziała się, że przyjechałem z Moskwy, powiedziała, że ​​musi zapytać dowódcę. Towarzyszył mi wtedy myśliwiec Iwan z karabinem maszynowym. Ivan wyglądał jak żołnierz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zielona czapka z daszkiem, koszulka khaki i skórzany pasek. Weszli do budynku i weszli do pokoju. W pokoju zobaczyłem dowódcę I.I. Strelkov - światowej sławy Strelka! Spotkałem się 14 maja 2014 r. w Słowiańsku z jednym z bojówek samoobrony Słowiańsk. Milicjant Edward Milicjant Edward St. Petersburg. Silny doświadczony skaut. Urodzony w obwodzie winnickim, Ukrainiec. Mieszkał przez jakiś czas w Biełgorodzie i Charkowie. Ma 40 lat. Ukończył studia rolnicze. Z wykształcenia technolog budownictwa przemysłowego - PGS. Edward mówi: - Przyjechał do Charkowa 25 stycznia, kiedy właśnie zaczęły się pierwsze starcia między przeciwnikami kijowskiego Majdanu. 14 marca na ulicy Rymorskiej w Charkowie otrzymał ranę postrzałową. Kula przeszła pod prawym okiem - na wylot. Były cztery operacje. pozostał przy życiu. Opuścił szpital, przeniósł się z Charkowa na Krym. Wstąpił do oddziału samoobrony Krymu. Po zdaniu testu przez dowódcę I.I. Striełkowa zostałem wcielony do oddziału ... Wtedy Edward położył karabin maszynowy bez kolby na parapecie, zaciągnął się głęboko i kontynuował: - Teraz w Słowiańsku mam pod swoją komendą 10 ludzi. Jestem liderem drużyny. Przed Sławiańskiem w 2014 roku przeciwstawiał się zwolennikom Majdanu w Kijowie. W Słowiańsku w dniach 2 i 3 maja pod Semenowką odbyła się nocna bitwa. Uczestniczyłem w nim. 10 maja udaliśmy się do Siemionówki, aby odebrać broń naszych towarzyszy poległych w bitwie. To dzielnica Semenovka, w pobliżu wsi Chimki, na terenie szpitala psychiatrycznego - około 5 km od Słowiańska. Przybyli na miejsce z bojownikami, podjęli obronę wszechstronną. Zaczęli do nas strzelać. Bitwa rozpoczęła się w odległości 700-800 metrów. Podczas bitwy zginął wrogi snajper. Snajper okazał się zawodowcem, obok leżał nowiutki karabin NATO... Bardzo podobała mi się ta milicja o silnej woli, dobra wytrzymałość, wyczuwalny jest profesjonalny trening. Niewielu jest takich jak Edward, ale Striełkow ma ich, tych znakomitych facetów, którzy tworzą trzon obrony Słowiańsk. Sfotografowałem go na tle sztandaru Ludowej Milicji Donbasu oraz na tle sztandaru rosyjskiego. Spadochroniarz Dmitrij Spadochroniarz, 22 lata. Dmitrij to właśnie spadochroniarz z 25 brygady powietrznodesantowej Ukrainy, który 14 kwietnia 2014 roku wraz z sześcioma towarzyszami przeszedł na stronę milicji już w pierwszych dniach rozpoczęcia ofensywy na Słowiańsk. Wspomina ten dzień jako jasny dzień w swoim życiu. Kiedy jego BMD był otoczony ludźmi, cywilami, a oni powiedzieli: „Nie strzelaj do nas!” Potem on i jego towarzysze wybuchnęli płaczem. Ludzie następnie nakarmili spadochroniarzy ... Przede mną stał młody chłopak w kamizelce spadochronowej, zaróżowiony, szczupły, z błyszczącymi niebieskimi oczami i uśmiechnięty. Był w miejscowym batalionie medycznym. W nocnej bitwie doznał lekkiego wstrząsu mózgu. W pobliżu uderzyła mina. Dmitry dużo mi opowiadał o swoich snach. Próbuje pisać o bitwach, o tej wojnie domowej. To wstyd, gdy towarzysze umierają na twoich oczach. Poprosiłem go, aby opowiedział o bitwach, w których brał udział. Opowiadał o bitwie w dniach 5-7 maja we wsi Siemionowka koło Słowiańska: - My, 40 ochotników ze Słowiańska, zostaliśmy otoczeni przez oddziały junty. Gwardia Narodowa, około batalionu, 500 osób. W okresie od 9.30 do 15.00 odbyły się trzy walki. Potem przebiliśmy się przez pierścień Junty. Zabrali ze sobą rannych i zabitych towarzyszy. Podczas bitwy zginęło 10 naszych milicjantów, a 30 zostało rannych.
 43. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:53
  +4
  Gdyby nieprzyjaciel nie poniósł takich strat, nie bylibyśmy w stanie przebić się przez pierścień blokady. Na ratunek przybył nasz powietrznodesantowy pojazd bojowy. Ciężka strzelanina miała miejsce, gdy przedarli się przez ring. Kiedy zabierano rannych, wszędzie słychać było jęki. Uderzył mnie widok rozdartych czaszek i oderwanych rąk, wszędzie krew... Zamyślił się i dodał: - W tej bitwie poległ dowódca naszego plutonu. Szkoda, facet walczył... Bojownik Iwan, 37 lat. Były traktorzysta od miejscowych, z Krasnego Limana. Zapisałem się do samoobrony, kiedy zaczęli strzelać w mieście. Wykonuje różne rozkazy dowódcy. Ratownik medyczny Olga W batalionie medycznym Słowiańsk poznał ratownika medycznego Olgę. Przede mną stoi młoda uśmiechnięta Ukrainka w białym fartuchu lekarskim ze wstążką św. Jerzego. Ona jest z Charkowa. Olga jest koordynatorem całej medycyny w Słowiańsku. To dokładnie ta sama Olga, która jechała transporterem opancerzonym podczas Parady Zwycięstwa 9 maja. To ta sama Olga, która opatrzyła nogę rannemu pilotowi helikoptera Ukrwojskowego, który właśnie został zestrzelony pod Słowiańskiem na samym początku kampanii. Tak, ratownik medyczny Olga jest gwiazdą telewizyjną. A dla niej, podobnie jak dla wielu lokalnych milicji, oligarcha Kołomojski wyznaczył 50000 14 dolarów. Oto prawda. Jej zdjęcie, wraz ze zdjęciami innych milicji, nie jest drukowane na okładkach błyszczących, efektownych magazynów, ale jest wieszane przez juntę, aby złapać je w Kijowie, Dniepropietrowsku, Izyum i innych miastach. Olga nie boi się już być fotografowana. Oto taka reklama dla prawdziwych patriotów i bojowników o lud. Olga ma duże doświadczenie. Ona, podobnie jak jej dowódca II Striełkow, przeszła dwie wojny czeczeńskie, była pielęgniarką i sanitariuszką.Oto historia Olgi bez żadnych poprawek. - Przyjechałem do Słowiańska po raz czwarty i zostałem tu na zawsze, kiedy zaczęły się pierwsze bitwy. Po raz pierwszy w Słowiańsku pojawił się 24 kwietnia, gdy tylko w mieście zaczęto wznosić pierwsze barykady. Wtedy w mieście zginęła pierwsza milicja. Potem wróciła do Charkowa. Za drugim razem przywiozłem lekarstwa do Słowiańska. XNUMX kwietnia, kiedy szedłem do Słowiańska, niedaleko miasta Izyum, zostałem prawie aresztowany przez gwardię narodową junty. Ledwo udało mi się ich przekonać, że jadę do znajomych... Olga mówi, że wielu ludzi z okolicznych mieszkańców pomaga milicji, a konkretnie batalionowi sanitarnemu. - W Słowiańsku codziennie toczą się działania wojenne. Batalion medyczny udziela pomocy medycznej - głównie bandażowania ran postrzałowych, ran odłamkowych i zerwanych więzadeł. Istnieje również wiele przypadków zaostrzeń wrzodów i chorób jelit. Po opatrzeniu rannych przyjeżdża karetka i zabiera ich do miejscowego szpitala...
 44. vezunchik
  vezunchik 21 maja 2014 r. 10:54
  +4
  Olga wspomina, że ​​po ciężkiej bitwie na Siemionowce 7 maja było wielu rannych, dużo bandażowania. - Natychmiast po tej bitwie przybyło 20 ciężko rannych. Były rany od granatów odłamkowych, min, nabojów wybuchowych. Junta strzelała z karabinu maszynowego BMD... Pokazują mi nabój tego karabinu maszynowego - około 14 cm wysokości. Przeciwpancerny nabój zapalający 12 lub 14 mm do KPVT (wielkokalibrowy czołgowy karabin maszynowy Władimirow). Mówią, że kula takiego naboju i transporter opancerzony jest zszyta z dwóch stron. Tak!! I transporter opancerzony, i BMD, i samolot, i helikopter, i 10 osób na wskroś ... Nadieżda, lekarz Dziewczyna, neuropatolog, 29 lat. Nazywa się Nadzieja. Absolwent Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. M. Gorki. Od marca z obrońcami Donieckiej Republiki Ludowej. Z Doniecka. Absolwent Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Pojedynczy. Znalazła miłość na barykadach, poznała faceta. Przepiękny! Teraz jest przydzielona do specjalnego oddziału „OPLOT”, który chroni stację telewizyjną w Doniecku. To bardzo odpowiedzialna i ważna sprawa. W Słowiańsku nie było Nadieżdy, ale pełniła funkcję instruktora medycznego i pielęgniarki w Doniecku, udzielając pierwszej pomocy rannym obrońcom budynku Obwodowej Administracji Państwowej w pierwszych dniach szturmu. O nadziei opowiem osobno. To są obrońcy Słowiańska, obrońcy Donieckiej Republiki Ludowej. To niektórzy z tych, z którymi udało mi się porozumieć i porozmawiać w Słowiańsku i Doniecku w maju po referendum. Te dziewczyny i chłopaki to prawdziwi bohaterowie. Bez pretensjonalnych słów. Nikt ich nie wysłał na tę wojnę i nie dostają pieniędzy. Pomagają im mieszkańcy. Cały Donbas pomaga. Poszli na tę wojnę bo nie mogli siedzieć w domu i patrzeć na niesprawiedliwość junty. Powtarzam: właśnie w tych dniach Doniecka Republika Ludowa potrzebuje pomocy. Pomoc już poszła, ale małym strumieniem. Pierwsze samochody z pomocą humanitarną pojechały do ​​Doniecka i Słowiańska. Musimy, bardziej niż ktokolwiek inny, pomóc tym wspaniałym chłopcom w Słowiańsku, Kramatorsku, Drużkowce, Krasnym Limanie, którzy już zrobili główną rzecz - bronili referendum 11 maja w Donbasie. Oddziały junty, 15000 tys. ludzi z dużą ilością sprzętu wojskowego, otoczyły Słowiańsk i nie ruszyły się ani na krok. W tym czasie, gdy 11 maja w Słowiańsku rozległy się kanonady moździerzy i dział, w obwodzie donieckim odbyło się referendum. Oto główna rola, jaką odegrali ci faceci, obrońcy samoobrony Słowiańska. Cześć i chwała im! Czekają na pomoc. Nie, nie pieniądze. Z twoim udziałem. Bijcie w dzwony, apelujcie do wszystkich przywódców organizacji i ruchów publicznych. Proś o audiencje, wyjaśnienia, jak i gdzie organizować pomoc i jak w niej uczestniczyć. To jest teraz najważniejsze. Obrońcy Słowiańska muszą wygrać! Aleksander Barkow
  Źródło: http://politikus.ru/articles/19641-geroi-slavyanska-opolchency-strelkova.html
  Politicus.r
 45. Noctis
  Noctis 21 maja 2014 r. 10:57
  +2
  nie możesz trzymać się z daleka. ale tym razem celem jest nawet nie tyle Ukraina, co Ameryka. to on ożywił IT. kto udzielał schronienia nazistom, a nawet powoływał do struktur wojskowych??? pin.d.osy ... tutaj TE stworzenia powinny dostać to, czego tak pragną. ... nauczyli się francuskiego - weszli do Paryża, nauczyli się niemieckiego ... - zajęli Berlin. nauka angielskiego...
 46. Antiukr
  Antiukr 21 maja 2014 r. 11:15
  +4
  Cytat: UFO
  „Bóg nie ma innych rąk oprócz twoich”.

  Bardzo pojemna i konkretna wypowiedź Gdzie jesteście prawdziwi mężczyźni? brak słów... DONBASS, DONBASS ..... kurwa wkurza.
 47. ychiglincew
  ychiglincew 21 maja 2014 r. 11:43
  +1
  W pełni zgadzam się z autorem artykułu. Zagrożenie faszyzmem nie zniknęło, zaczaiło się, a obowiązkiem postępowych ludzi całego świata jest zjednoczenie się przeciwko zagrożeniu faszyzmem.
 48. Turkir
  Turkir 21 maja 2014 r. 11:50
  +1
  Donieckie przedsiębiorstwa poparły wezwanie Achmetowa do strajku

  Striełkow i chłopaki walczą z nazistami, a reszta drapie się po językach.
  No bo jak ocenić działania „proletariatu” Doniecka?
  1. avi1991
   avi1991 21 maja 2014 r. 12:56
   +3
   Cytat z Turkira
   No bo jak ocenić działania „proletariatu” Doniecka?

   Widziałeś stamtąd relacje? Na stadionie zebrało się kilkuset kibiców, którzy udawali tłum..
   1. Turkir
    Turkir 21 maja 2014 r. 15:17
    +1
    Cytat, który podałem, pochodzi z serwisów informacyjnych. „Wspierane przedsiębiorstwa donieckie” jest wyraźnie napisane. Drugi - oddziały z Krymu, Osetii itp. idź na pomoc Słowiańsku - czytałeś to? Czy jest chociaż jeden?
    I ostatnia rzecz - gdzie jest nacjonalizacja przedsiębiorstw, zjednoczenie Doniecka i Ługańska w jedną republikę i gdzie jest przynajmniej JEDEN dowódca oddziału z Doniecka, który prowadzi bitwę, z wyjątkiem Striełkowa?
    Gdzie jest akcja? Polityka – czy to kosztuje? Ledwie.
    Wystarczyło ogłosić, że amnestia będzie dla osób nieuzbrojonych, i to wystarczyło, by wzbudzić niezadowolenie „bagna” z działań działaczy.
    Wolności nie można tanio kupić. I nie jest na sprzedaż w sklepie.
    A polityka, Judaszu, nie doprowadzi do wolności. Zdradzają Striełkowa.
    Mam nadzieję, że moja troska spotka się z Państwa zrozumieniem.
 49. dzzen123
  dzzen123 21 maja 2014 r. 12:22
  +1
  Generalnie zgadzam się z autorem tego artykułu, z wyjątkiem jego stwierdzenia o organizacji masowych dostaw ochotników na Ukrainę – jest to równoznaczne z interwencją wojskową.

  W czym się nie zgodzę z autorem. Jeśli zaczynasz interesy z trybunałem, to powinien on być naprawdę międzynarodowy, a nie regionalny. Pozwól mi wyjaśnić.

  Należałoby rozpocząć w ONZ od udostępnienia obecnie dostępnych dowodów zbrodni kijowskiej junty na rosyjskiej ludności Ukrainy, podkreślając epizody z Majdanu, Odessy, południowo-wschodniej (w końcu notabene , opracowali już Białą Księgę). Równolegle należy przeprowadzić agresywną kampanię za pośrednictwem mediów takich jak RT. Sens tych działań to próbny strajk na stanowiskach Zachodu w ONZ, tj. rozpoznanie w walce. Tutaj jest w 100%, że Organizacja Narodów Zjednoczonych reprezentowana przez Stany Zjednoczone i jej śpiewak wycofają te oświadczenia. ALE pozwoli to również na przedstawienie czegoś w rodzaju „wotum nieufności” w ONZ, a następnie zorganizowanie w Moskwie międzynarodowego trybunału z udziałem przedstawicieli tych krajów, które wcześniej wspierały Rosję, jako sędziów międzynarodowych.

  Oto najważniejszy etap, najbardziej niebezpieczny i najbardziej śmiały. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło w historii Rosji iw związku z tym nie oczekuje się tego od Rosji. Mówię o tym, że oskarżeni zostali doprowadzeni (!) przed trybunał w celu złożenia zeznań. Międzynarodowe niebezpieczeństwo tkwi w sposobie ich dostarczania. W rzeczywistości Turczynow, Jaceniuk, Tymoszenko, Parubij, Kliczko i około 200-300 innych osób trzeba będzie wykraść z terytorium sąsiedniego państwa z wierzchołka góry lodowej, którą nazywaliśmy „juntą kijowską”. Niech nie wszyscy, którzy powinni być wysmarowani jaskrawą zielenią na czołach, staną przed trybunałem, ale zrobi to szum na świecie, bądźcie zdrowi. Wszakże nawet zeznania (jestem pewien, że zostanie on „namówiony” do ich złożenia) przynajmniej tego samego Parubija czy Nalewawajczenki mogą dawać przesłanki do umieszczenia pozostałych na liście poszukiwanych za pośrednictwem Interpolu.

  Mogę dać ząb, że gdy tylko pierwsza z powyższych „politycznych” postaci zacznie „śpiewać” przed trybunałem, Zachód, reprezentowany przez ONZ, zaproponuje powrót na bardziej „obiektywne i wszechstronne” śledztwo. Celem jest dotarcie do junty, zanim powiedzą za dużo. Zakładam nawet próby wyeliminowania oskarżonego w celu oczernienia Rosji w oczach „społeczności światowej”. Dalej dość trudno cokolwiek przewidzieć.

  Rozumiem, że to, co powiedziałem, wydaje się państwu wyraźnie z bajki (a w przyszłości patrioci od razu napiszą - bzdury, co często tu obserwowałem), ale proszę zrozumieć jedną prostą rzecz. W tej chwili Rosja traci Ukrainę. Automatycznie przegrywa z Syrią. Czy nie widzicie, że po powrocie Krymu do Rosji Rosja przyjęła defensywę w postaci ogólnych uwag typu „powinniśmy nałożyć sankcje”, którym towarzyszyły wyłącznie ataki Ławrowa na Zachód. To, kto teraz naprawdę "kłamie" w opinii Rosji, to Stany Zjednoczone. Które, nawet jeśli cierpią na śmieci w postaci „szpilkowych” sankcji, ale wszystkie prowadzą do ustawy FATCA, która przestanie być śmieszna dla Rosji.

  Powołanie międzynarodowego trybunału pozwoli nam przejąć inicjatywę z rąk Zachodu, przeprowadzić kampanię medialną i internetową przeciwko najwyższym szczeblom amerykańskiej władzy jako inicjatorom ukraińskiego bałaganu. A co najważniejsze, mam nadzieję, że pozwoli to CIA zaprzestać przeprowadzania tych „kolorowych rewolucji”, co jest również ważne dla Rosji.

  Jeśli Rosja dąży do ustanowienia na planecie wielobiegunowego świata, nawet w sojuszu z Chinami, to same zapowiedzi w mediach nie wystarczą. Zachodni system kontroli nad większością krajów na planecie będzie musiał zostać złamany, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. A przede wszystkim legislacyjne.
 50. avi1991
  avi1991 21 maja 2014 r. 12:28
  +1
  Nie chcę komentować, wiele już zostało powiedziane. Mówimy tutaj bardziej: „Gdzie jesteś, Donbasie?!” Jeśli jest możliwość przynajmniej TEGO sposobu aplikowania - trzeba to zrobić! Możesz mi powiedzieć, gdzie mam się podpisać?