Przegląd wojskowy

Artykuł Ministra Spraw Zagranicznych Rosji S.W. Ławrowa „Rosja i Afryka Subsaharyjska: Sprawdzone relacje”, opublikowany w magazynie Russian View

6
Obecnie państwa afrykańskie odgrywają coraz bardziej aktywną rolę w światowej polityce i gospodarce oraz są bezpośrednio zaangażowane w podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach globalnej agendy ONZ i innych platform wielostronnych. Jednocześnie głos Afryki brzmi coraz bardziej harmonijnie, m.in. dzięki rosnącej roli Unii Afrykańskiej, efektywnego wielostronnego mechanizmu współpracy na kontynencie w różnych dziedzinach.

Tendencja ta jest w dużej mierze związana z tworzeniem nowego policentrycznego porządku światowego, który powinien opierać się na zasadach prawa międzynarodowego, poszanowania tożsamości narodów, ich prawa do decydowania o własnej przyszłości. W ramach takiego podejścia Rosja wspiera umacnianie pozycji Afryki w powstającym systemie międzynarodowym, odpowiadającym realiom XXI wieku.

Nasz kraj poparł wyzwolenie krajów kontynentu z ucisku kolonialnego i udzielił praktycznej pomocy w ustanowieniu ich państwowości. W tym czasie położono warunki wstępne dla rozwoju stosunków rosyjsko-afrykańskich, opartych na przyjaźni, zaufaniu, wzajemnym szacunku i wzajemnym uwzględnieniu interesów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnięto znaczące wyniki w różnych dziedzinach. Rosja prowadzi w Afryce pragmatyczną politykę mającą na celu wzmocnienie wieloaspektowych więzi z krajami kontynentu na zasadach dwustronnych i wielostronnych.

Dynamicznie rozwija się dialog polityczny, także na najwyższym szczeblu. Przełomowym wydarzeniem była wizyta prezydenta Władimira Putina w marcu 2013 r. w RPA, gdzie wziął również udział w szczycie BRICS. W wyniku rozmów podpisano pakiet dwustronnych dokumentów o współpracy, w tym Wspólną Deklarację w sprawie ustanowienia kompleksowego partnerstwa strategicznego między Rosją a RPA. Podczas Forum Rosja-Afryka, które odbyło się na marginesie spotkania Pięciu Grup, Władimir Putin przedstawił propozycje rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w formacie BRICS-Afrounion, BRICS-NEPAD, BRICS-subregionalne organizacje Afryki .

Współpraca między ministerstwami spraw zagranicznych Rosji i krajów afrykańskich osiągnęła wysoki poziom. Tylko w tym roku odbyły się owocne negocjacje z moimi kolegami z Angoli, Zimbabwe, Mozambiku, Erytrei i Ugandy.

Rosja jest zainteresowana rozszerzeniem więzi z Unią Afrykańską, subregionalnymi stowarzyszeniami integracyjnymi, w tym Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej oraz Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Środkowej. Podczas ubiegłorocznej wizyty przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej (AUC) N. Dlamini-Zumy w Moskwie nakreślono sposoby intensyfikacji współpracy Rosji z Unią Afrykańską w różnych dziedzinach. Na etapie uzgodnienia jest projekt memorandum w sprawie mechanizmu regularnych konsultacji politycznych między MSZ Rosji a CAS, którego podpisanie planowane jest na ten rok.

Przywiązujemy dużą wagę do pogłębiania współpracy z państwami afrykańskimi w sferze handlowej i inwestycyjnej, m.in. poprzez zaangażowanie rosyjskich podmiotów gospodarczych w realizację projektów infrastrukturalnych. Cieszy fakt, że coraz więcej rodzimych firm, zdając sobie sprawę z perspektyw otwierających się na ogromnym rynku kontynentu, aktywnie działa w takich obszarach jak energetyka jądrowa, wydobycie węglowodorów czy metalurgia.

Jednocześnie oczywiste jest, że ogromny potencjał naszej współpracy gospodarczej jest daleki od wyczerpania. Wiele pozostaje do zrobienia, aby lepiej informować partnerów rosyjskich i afrykańskich o swoich możliwościach i potrzebach. W programie jest stworzenie mechanizmu wspierania przez państwo interakcji biznesowych między rosyjskimi firmami a kontynentem afrykańskim. Uralsko-afrykańskie forum gospodarcze zorganizowane w Jekaterynburgu w lipcu ubiegłego roku, w którym wzięły udział delegacje z około 40 krajów afrykańskich, potwierdziło szerokie możliwości budowania współpracy.

Aktywna interakcja z Afrykanami trwa nadal w dziedzinie zarządzania kryzysowego – wszak Afryka, niestety, pozostaje do tej pory jednym z najbardziej konfliktowych regionów świata. Rosja opowiada się za szybką i odpowiednią reakcją społeczności międzynarodowej na wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoi kontynent i które wykraczają poza jego granice, w tym niekontrolowaną migrację, rozprzestrzenianie się przestępczości, narkotyków i chorób zakaźnych. Wysiłkom tym sprzyja koordynacyjna rola ONZ, jej bliskie współdziałanie ze strukturami afrykańskimi i poszczególnymi państwami.

Jednocześnie wychodzimy z tego, że w celu zapewnienia trwałego pokoju działania samych Afrykanów zmierzające do znalezienia rozwiązań w tak trudnych strefach jak Demokratyczna Republika Konga, Mali i strefa Sahara-Sahel jako całość, Republika Środkowoafrykańska, Somalia i Sudan Południowy stają się coraz bardziej poszukiwane. Inne priorytetowe zadania to przeciwdziałanie nielegalnym formacjom zbrojnym, umacnianie dobrosąsiedztwa, rozszerzanie współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa granic oraz ograniczanie masowych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego. W związku z tym jesteśmy usatysfakcjonowani, że w ostatnich latach wysiłki Afrykanów w tych obszarach stały się bardziej aktywne i konsekwentne.

Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja wnosi znaczący wkład w utrzymanie bezpieczeństwa w Afryce. Rosyjscy obserwatorzy uczestniczą praktycznie we wszystkich operacjach pokojowych ONZ na kontynencie. Nasz kraj zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród dostawców towarów i usług dla działań pokojowych ONZ w Afryce, przede wszystkim w zakresie cywilnych lotnictwo. Przywiązujemy dużą wagę do szkolenia personelu policyjnego i wojskowego z państw afrykańskich w oparciu o rosyjskie wyspecjalizowane instytucje, w tym organizację staży na krótkoterminowych zaawansowanych kursach szkoleniowych w placówkach edukacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji.

Nasz kraj podejmuje istotne praktyczne kroki w celu promowania zrównoważonego rozwoju państw afrykańskich. Rosja zapewnia krajom afrykańskim szerokie preferencje w dziedzinie handlu, przyczynia się do zmniejszenia ich zadłużenia – łączna kwota umorzonego długu to ponad 20 miliardów dolarów. Umowy dotyczące zadłużenia na rozwój zostały zawarte z wieloma stanami na łączną kwotę 552 mln USD.

Kolejnym kierunkiem działań jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów dla różnych sektorów gospodarki narodowej, a także ochrony zdrowia. Obecnie na rosyjskich uczelniach wyższych studiuje ponad 6,5 Afrykanów, z czego około połowa jest finansowana z budżetu federalnego. Krajom regionu przyznaje się rocznie ponad 960 rosyjskich stypendiów państwowych. Rosja aktywnie uczestniczy w tworzeniu Globalnego Funduszu na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią oraz przystąpiła do Globalnej Inicjatywy na rzecz Zwalczania Polio.

W ubiegłym roku Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewnił nadzwyczajną pomoc żywnościową dla Etiopii, Somalii i Kenii kosztem środków przyznanych przez Federację Rosyjską jako dobrowolna składka. Świadczymy pomoc humanitarną krajom kontynentu w celu likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

20 kwietnia 2014 r. prezydent Władimir Putin zatwierdził nową Koncepcję Polityki Państwowej Federacji Rosyjskiej w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej, która ma stać się skutecznym narzędziem zwiększania naszego udziału w dziedzinie pomocy rozwojowej dla Afryki, głównie na zasadzie dwustronnej.

Jestem przekonany, że sprawdzone w czasie partnerstwo rosyjsko-afrykańskie będzie się pogłębiać i rozszerzać z korzyścią dla naszych krajów i narodów. Są ku temu wszystkie niezbędne przesłanki, z których główną jest obopólna determinacja naszych państw do konsekwentnej i celowej pracy na rzecz aktywnego rozwoju wielopłaszczyznowej współpracy.
Autor:
6 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. mamon5
  mamon5 22 maja 2014 r. 05:08
  +1
  Dobra robota Ławrow. Jak zawsze.
  Wybaczmy Afryce, że kiedyś wyhodowała taki owoc jak Obama.
  Czasami jest zabawny.
  1. sanki
   sanki 22 maja 2014 r. 05:14
   0
   Tak, nie jest owocem, ale małpą i urodził się nie w Afryce, ale w AI.
  2. Komentarz został usunięty.
  3. Rosyjska pikowana kurtka
   Rosyjska pikowana kurtka 22 maja 2014 r. 05:16
   0
   Dlatego pawiany ich niegodnego potomstwa zostały wysłane do opalenizny, jakby to nędznie weź, co nie jest dla nas dobre. Więc nawet pawiany miały dość umysłu ... waszat
 2. Imyarek
  Imyarek 22 maja 2014 r. 05:11
  0
  Pozdrowienia dla wszystkich! Rozszerzenie partnerstwa rosyjsko-afrykańskiego, zawarcie największej umowy gazowej z ChRL, partnerstwa rosyjsko-irańskie i Amerykanie obiecują izolację Rosji śmiech ... oszukać
 3. OML
  OML 22 maja 2014 r. 05:21
  0
  Tam też musisz mieć swój wpływ.
 4. mig31
  mig31 22 maja 2014 r. 06:01
  0
  Towarzysze, jesteśmy na dobrej drodze i specjalne DZIĘKUJĘ dla Siergieja Ławrowa !!!
 5. autobus
  autobus 22 maja 2014 r. 07:33
  0
  Ławrow poleciał do Ameryki Łacińskiej, teraz do Afryki... Pozostali Azjaci i Oceania. Czy coś jest przygotowywane w ONZ? Rezolucja? Niespodzianka?
 6. 00xxx00
  00xxx00 22 maja 2014 r. 18:01
  0
  Bohater Ławrowa!