Wywiad z Pierwszym Zastępcą Dyrektora Generalnego JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)

9
Wywiad z Pierwszym Zastępcą Dyrektora Generalnego JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)


Drodzy czytelnicy, zwracamy uwagę na wywiad z Igorem Georgiewiczem Nasenkowem, pierwszym zastępcą dyrektora generalnego JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET).

Ogólne zagadnienia rozwoju KRET

Jakie są Twoim zdaniem główne wyzwania/trudności w rozwoju firmy obecnie lub mogą stać się istotne w perspektywie średnioterminowej (do 2020 r.)? Jakie obszary działalności KRET-u uważa Pan za najbardziej problematyczne i co planuje się zrobić, aby je poprawić?

Głównym wyzwaniem dla nas dzisiaj jest bezwarunkowa realizacja zamówień obronnych państwa z wysoką jakością i terminowością. Jeśli chodzi o masę innych pozycji w obecnym SAP, program produkcji elektronicznego sprzętu bojowego i awioniki do celów bojowych lotnictwo bardzo napięty. Mamy do czynienia z niedoborem wysokowydajnych miejsc pracy. W związku z tym nasze wysiłki zmierzające do sprostania temu wyzwaniu polegają na zaawansowanej realizacji projektów modernizacji bazy produkcyjnej przedsiębiorstw uczestniczących w Państwowym Porządku Obronnym. A bliżej 2020 roku myślę, że skoncentrujemy nasze główne wysiłki na rozszerzeniu naszej obecności na rynku światowym. Naszym celem strategicznym jest stać się zintegrowanym dostawcą systemów elektronicznych na międzynarodowych rynkach awioniki i walki elektronicznej, dla których Korporacja realizuje dziś szereg obiecujących projektów rozwojowych w celu stworzenia unikalnych systemów, produktów i kompleksów radioelektronicznych nowej generacji.

Jakie firmy uważa Pan za głównych konkurentów KRET na rynku międzynarodowym?

Zgodnie z głównymi działaniami Koncernu, kartografia naszych konkurentów przedstawia się następująco. Na rynku awioniki i przyrządów lotniczych naszymi konkurentami są Honeywell International Inc., Thales Group, Rockwell Collins. Głównymi konkurentami Koncernu w kierunku prowadzenia wojny elektronicznej są producenci amerykańscy (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, ITT, BAE), europejscy (Thales, Elettronica, Indra) oraz izraelscy (Elta, Rafael). Udział JSC „Concern Radioelectronic Technologies” w światowym rynku elektronicznego sprzętu bojowego wynosi dziś około 3%.

W segmencie identyfikacji państwowej na rynku zagranicznym, w przeciwieństwie do rynku broni elektronicznej, praktycznie nie ma konkurencji. W tej chwili istnieją tylko 2 systemy identyfikacji państwowej - rosyjski („Krzem”, „Hasło”, „Strażnik”) i amerykański (MK-10, MK-12). Wybór systemu odbywa się głównie pod wpływem czynników geopolitycznych, a nie warunków dostaw, kosztów i charakterystyki wydajności. Przejście na inny system jest niezwykle kosztowne (konieczne jest wyposażenie wszystkich jednostek pływających, obrony przeciwlotniczej itp. w krótkim czasie) i przez to praktycznie niemożliwe.

Rynek produktów kablowych jest głównie rynkiem cywilnym. Najwięksi zagraniczni producenci kabli i wiązek przewodów to Radiall, Axon' Cable SAS, Amphenol Industrial, Glenair, Inc., The Harting Technology Group, Tyco Electronics (TE Connectivity).

Rynek oprzyrządowania obejmuje segment produktów cywilnych i wojskowych/specjalnych, w których poziom konkurencji jest bardzo zróżnicowany. W segmencie cywilnej aparatury pomiarowej Koncern jest słabo reprezentowany. Główni konkurenci: Agilent, Tektronix, Fluke, Rohde & Schwarz.


Groźba sankcji i KRET

Jaki jest obecny udział importowanych podzespołów elektronicznych w ogólnej ilości podzespołów elektronicznych wykorzystywanych przez KRET?

Uważnie monitorujemy sytuację w tym zakresie. Podczas opracowywania KRET krytycznych próbek sprzętu wojskowego i wojskowego w ogóle nie wykorzystuje się bazy komponentów elektronicznych produkcji zagranicznej. Podczas opracowywania niekrytycznych próbek AMSE baza komponentów elektronicznych produkcji zagranicznej jest wykorzystywana w małych ilościach. Jednocześnie w celu wyeliminowania zależności od dostawców zagranicznych Koncern aktywnie działa na rzecz substytucji importowanych podzespołów elektronicznych krajowymi odpowiednikami.

Czy na pracę KRET-u mają wpływ nałożone już przez Zachód sankcje, jak bolesne mogą być dla Koncernu sankcje „trzeciego pakietu”, na jakie programy produkcyjne mogą wpłynąć?

Nie, ani wprowadzenie przez Zachód sankcji pierwszego i drugiego pakietu, ani ewentualne sankcje trzeciego pakietu nie miały i nie będą miały istotnego wpływu na przebieg dotychczasowych prac produkcyjnych i rozwojowych prowadzonych przez Koncern przedsiębiorstwa. Rzecz w tym, że Koncern nie jest uzależniony od inwestycji zagranicznych i prawie nie ma rachunków bankowych w Europie.

Niektóre konsekwencje nałożonych sankcji mogą ujawnić się w przypadku konieczności zakupu lub aktualizacji licencjonowanego oprogramowania podczas prowadzenia obiecujących prac badawczo-rozwojowych.

Osobne trudności może powodować polityka obecnych władz ukraińskich, zmierzająca do zerwania powiązań produkcyjnych między ukraińskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami. Na dzień dzisiejszy ukraińscy partnerzy deklarują utrzymanie wszelkich kontaktów biznesowych. Istnieją jednak fakty opóźnień w otrzymywaniu środków przy dostawach naszych produktów do ukraińskich przedsiębiorstw, co wynika z przyjęcia na Ukrainie normy prawnej określającej maksymalny okres (80 dni) od momentu przekazania pieniędzy do rosyjskiego Federacji do momentu otrzymania towaru, co jest sprzeczne z cyklem produkcyjnym i aktualnymi warunkami płatności za gotowe produkty. Naturalnie podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie uzależnienia Koncernu od wahań sytuacji politycznej na Ukrainie. Aby złagodzić skutki sankcji i dostaw z Ukrainy produktów na rosyjski sprzęt specjalny, już dziś tworzymy zapasy bezpieczeństwa i konsekwentnie realizujemy programy zastępowania importu komponentów i elementów.

Jak wprowadzenie sankcji może wpłynąć na przebieg programu doposażenia technicznego Koncernu, skoro nie jest tajemnicą, że większość obrabiarek i urządzeń kupowana jest za granicą?

Rzeczywiście, obecnie większość sprzętu przeznaczonego do zakupu w ramach programów doposażenia technicznego przedsiębiorstw jest produkowana w krajach UE i USA. A wprowadzenie zakazu dostaw sprzętu high-tech z pewnością doprowadzi do pewnych trudności. Naszym zdaniem są one jednak do pokonania.

Po pierwsze, jest bardzo mało prawdopodobne, aby potencjalny zakaz został wprowadzony jednocześnie dla wszystkich producentów we wszystkich sektorach przemysłu. Pozwoli nam to na terminową reorganizację i stopniowe wypracowanie kwestii znalezienia alternatywy dla towarów zabronionych w dostawie. Nawiasem mówiąc, ta praca jest już w toku. Interesują nas na przykład kraje azjatyckie, które są gotowe do współpracy z rosyjskimi konsumentami.

Po drugie, większość importowanego sprzętu będącego przedmiotem zainteresowania KRET jest produkowana w krajach Unii Europejskiej, do których rynków wciąż mamy dostęp. Ogólnie rzecz biorąc, w całym przemyśle dostarczane są tysiące drogich urządzeń rocznie. Utrata takiego rynku będzie bardzo odczuwalna dla gospodarki europejskich firm, co pośrednio może świadczyć o niskim prawdopodobieństwie całkowitego zakazu wszelkiego rodzaju sprzętu high-tech. Jednocześnie nawet dzisiaj producenci i dostawcy z Azji tylko czekają na moment, w którym rosyjskie przedsiębiorstwa i dystrybutorzy przeorientują się na dostawy obrabiarek i urządzeń z Japonii, Korei, Malezji, Chin i innych krajów, których produkty nie są gorsze europejskim odpowiednikom.

Wreszcie w Korporacji Państwowej Rostec aktywnie rozwijane są obecnie różne programy zastępowania importu, w tym organizacja krajowej produkcji sprzętu do obróbki metali i innego sprzętu produkcyjnego.

Pytania dotyczące programów produkcyjnych

Jaki jest udział głównych linii produkcyjnych (pokładowy sprzęt radioelektroniczny, systemy i środki walki radioelektronicznej, systemy i środki identyfikacji państwa, złącza rozłączalne, aparatura pomiarowa) w strukturze przychodów grupy w 2013 roku?

W 2013 r. udział pokładowego sprzętu radioelektronicznego wynosi 55,8%, systemów i środków walki elektronicznej - 29,1%, państwowych systemów i środków identyfikacji - 7,2%, złączy i kabli - 4,5%, aparatury pomiarowej - 3,5%.

Czy planowane są wskaźniki relacji między programami produkcyjnymi, które Koncern chciałby osiągnąć?

Udział w przychodach głównych linii produkcyjnych w latach 2014-2016 pozostanie zasadniczo na poziomie z 2013 r. Planowane przychody Koncernu do 2016 roku mają wynieść 146 mld rubli.

Jaki jest udział produktów cywilnych w przychodach Koncernu w 2013 roku?

W 2013 r. udział produktów cywilnych w przychodach wyniósł 23%.

Jakie priorytetowe programy obronne są obecnie realizowane przez Koncern? Czy koncern prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia systemów walki elektronicznej nowej generacji, które zastąpią systemy Krasucha-4, Merkury-BM, Witebsk?

Koncern uczestniczy w realizacji działań „Państwowego Programu Uzbrojenia na lata 2011-2020” (SAP) oraz Federalnego Programu Celowego „Rozwój kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2020” ( FTP).

W ramach SAP rozwija, produkuje i remontuje elektroniczny sprzęt bojowy, państwowy radarowy sprzęt rozpoznawczy i pomiarowy o różnym przeznaczeniu.

W ramach Federalnego Programu Docelowego - rozwój krytycznych i podstawowych technologii przemysłowych, które zapewniają tworzenie sprzętu, a także rozwój i produkcję podstawowych produktów elektronicznych: złączy elektrycznych i produktów kablowych.

Obecnie Koncern prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu udoskonalenie istniejących i opracowanie nowych systemów walki elektronicznej. W szczególności, aby zastąpić system Krasukha-4, opracowywany jest mocniejszy, złożony i odporny kompleks naziemny.

Opracowywane są również zaawansowane systemy walki elektronicznej w celu ochrony samolotów. Będą miały ulepszone parametry techniczne w porównaniu z kompleksem witebskim, będą wykorzystywać nowe fizyczne zasady działania i będą w stanie odeprzeć ataki z niemal całej gamy systemów obrony powietrznej.

Czy Koncern posiada programy w zakresie tworzenia elektronicznego sprzętu bojowego do wykorzystania na platformach bezzałogowych statków powietrznych?

Tak, Koncern w ramach programów państwowych przygotował propozycje dotyczące rozwoju technologii, które zapewniają powstanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Poziom dostępnych rosyjskich technologii tworzenia sprzętu dla UAV w zasadzie odpowiada, aw dziedzinie elektronicznego sprzętu bojowego pod wieloma względami przewyższa światowy poziom. Jednocześnie dla zapewnienia spełnienia stale rosnących wymagań dotyczących skutecznego rozwiązywania zadań walki elektronicznej konieczne jest rozwijanie istniejących i tworzenie nowych technologii rozwoju sprzętu walki elektronicznej dla BSP.

Są to przede wszystkim technologie:
– stworzenie sprzętu do precyzyjnego określania współrzędnych obiektów emitujących promieniowanie radiowe;
- stworzenie ultraszerokopasmowego transceivera o dużej mocy APAA;
– tworzenie urządzeń optoelektronicznych z wykorzystaniem fotoniki radiowej;
– rozwój szybkich urządzeń do konwersji sygnałów mikrofalowych z postaci analogowej na cyfrową i odwrotnie;
– stworzenie jednolitego małogabarytowego szerokopasmowego sprzętu cyfrowego do walki elektronicznej itp.

Działania na rzecz rozwoju tych technologii stały się podstawą udziału Koncernu w projektach tworzenia elektronicznego sprzętu bojowego dla BSP.

Taka dziedzina działalności Koncernu jak produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej zawsze pozostaje w cieniu dorobku przedsiębiorstw specjalizujących się w rozwoju systemów walki elektronicznej i awioniki. Jakie zaawansowane osiągnięcia klastra aparatury kontrolno-pomiarowej KRET zauważyłby Pan i jak widzi Pan przyszłość tego obszaru działalności Koncernu?

Holding aparatury pomiarowej zostanie w najbliższym czasie nieco zreorganizowany. Część przedsiębiorstw zostanie połączona w celu efektywniejszego wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych, natomiast Niżny Nowogród NPO im. Frunze i NNIPI „Quartz”, na podstawie których planowany jest główny rozwój i produkcja sprzętu pomiarowego.

Głównymi typami urządzeń pomiarowych tradycyjnie pozostają generatory sygnałów wysokiej częstotliwości i mikrofal, analizatory widma, wzorce częstotliwości i czasu, precyzyjne kalibratory napięcia i prądu, mierniki parametrów torów koncentrycznych i falowodowych, mierniki parametrów szumu, sprzęt do monitorowania dozymetrycznego i promieniowania, zautomatyzowane stanowiska do sprawdzania kosmicznych przyrządów pomiarowych wojsk, wyposażenie jednolitego systemu czasu oraz zintegrowaną synchronizację urządzeń automatyki SEV.

Równocześnie rozpoczęto produkcję nowych kompleksów pomiarowych, takich jak zautomatyzowane stanowiska do sprawdzania urządzeń nawigacyjnych odbiorców systemu nawigacji satelitarnej GLONASS oraz zautomatyzowane stanowiska do sprawdzania środków do pomiaru parametrów światłowodowych systemów transmisyjnych.

Nowe rozwiązania holdingu IA obejmują następujące obszary:
– rozwój technologii tworzenia aparatury pomiarowej dla zakresów fal milimetrowych i submilimetrowych;
– rozwój wysokoprecyzyjnych środków w zakresie pomiarów czasowo-częstotliwościowych (kwantowe wzorce częstotliwości nowej generacji) dla metrologicznego wsparcia systemu GLONASS;
– tworzenie środków zabezpieczenia metrologicznego zespołów radarowych, systemów radiokomunikacji i radionawigacji;
– rozwój zunifikowanego zautomatyzowanego kompleksu metrologicznej obsługi uzbrojenia sił kosmicznych i odpowiednich systemów Roskosmosu o zwiększonej autonomii metrologicznej.

Ponadto, aby w pełni zaspokoić przedsiębiorstwa Koncernu i Korporacji Państwowej Rostec jako całości, zaawansowany sprzęt pomiarowy oparty na NPO Niżny Nowogród im. Frunze, w 2014 roku rozpoczęto produkcję generatorów sygnałów wysokiej częstotliwości i analizatorów widma, organizowaną wspólnie z wiodącą zachodnioniemiecką firmą produkującą przyrządy Rohde & Schwarz (Rode Schwarz). A w niedalekiej przyszłości planowane jest zorganizowanie podobnej produkcji mierników mocy i analizatorów sygnałów.

Jak widzi Pan przyszłe kierunki rozwoju i produkcji państwowego systemu identyfikacji?

Państwowy system identyfikacji teraz i w przyszłości pozostaje głównym systemem zapewniającym ochronę naszych wojsk przed błędnym ich użyciem broń ze swoimi wojskami.

Rozwój państwowego systemu identyfikacji jest ściśle powiązany z rozwojem głównych systemów uzbrojenia oraz systemów dowodzenia i kierowania i musi uwzględniać i odpowiadać na dwa wyzwania. Po pierwsze, aby zwiększyć istniejące wymagania ze strony dostarczanych obiektów do wiarygodności identyfikacji. Po drugie, pojawienie się nowych wymagań, w tym konieczność zapewnienia identyfikacji systemów uzbrojenia zasadniczo nowego typu (na przykład bojowych systemów robotycznych).

Jeśli chodzi o kierunki doskonalenia produkcji seryjnej państwowych środków identyfikacji, to tutaj główna uwaga zostanie zwrócona na poprawę możliwości produkcyjnych, niezawodności sprzętu i obniżenie jego kosztów.

Kwestie ekonomiczne, personalne i strukturalne przedsiębiorstwa

Opowiedz nam o planach przejścia Koncernu na strukturę pionową. Jakie piony powstaną i co to da pod względem organizacyjnym?

W ramach naszej Strategii zdefiniowano model zintegrowanego dostawcy awioniki do różnego rodzaju urządzeń. To z góry określiło docelową strukturę Koncernu. Nie tworzymy tzw. subholdingów poprzez przeniesienie tam udziałów przedsiębiorstw (ograniczając tym samym horyzonty rozwoju przedsiębiorstwa), ale tworzymy jednostkę biznesową odpowiedzialną za określony segment rynku klienta (lotnictwo cywilne, lotnictwo wojskowe, lądowe i morskie sprzęt, elektroniczny sprzęt bojowy). Pozwoliło to naszym przedsiębiorstwom (biura projektowe, fabryki) na sprawniejsze ładowanie zamówień w kilku obszarach rynku i specjalizację w specjalistycznych technologiach. Pozwoliło to naszym aktywom na dywersyfikację zamówień w ramach ich profilu technicznego oraz maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Struktura holdingu pozostała, jak dotychczas, pionowo zintegrowana, to znaczy wszystkie przedsiębiorstwa podlegają bezpośrednio Koncernowi. Jednocześnie organizacje odpowiedzialne za segmenty klientów współpracują z fabrykami i biurami projektowymi w ramach koordynowanej przez Koncern współpracy przemysłowej.

Czy w związku z wprowadzeniem zachodnich sankcji i ogólnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej plany KRET dotyczące IPO w najbliższym czasie są nadal aktualne?

Powiedzmy, że wdrażamy wszystkie niezbędne standardy korporacyjne, produkcyjne i inne, aby być gotowym na IPO, ale decyzja o wejściu na giełdę zostanie podjęta przez naszego akcjonariusza (Grupa Firm Rostec) później.

Jakie jest średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Koncernu? Czy w Koncernie istnieje konkurencja między przedsiębiorstwami o najlepsze kadry?

Średnia pensja w 2013 r. Wyniosła 28,8 tys. Rubli. To o 5% więcej niż nasz cel io 12% więcej niż w 2012 roku. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jest dla Koncernu priorytetowym zadaniem, ponieważ tylko w ten sposób możemy pozostać konkurencyjni na rynku pracy, a od tego bezpośrednio zależą kwalifikacje zaangażowanych specjalistów, a co za tym idzie poziom produkowanego sprzętu. Oczywiście w blisko położonych przedsiębiorstwach trwa rywalizacja o najlepszą kadrę. I to dobrze, bo wymusza na kierownictwie tworzenie nowoczesnych i komfortowych warunków pracy, oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń, a to oczywiście prowadzi do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Jaka jest średnia wieku pracowników Koncernu? Jakie wysiłki podejmuje Koncern, aby szkolić, przyciągać i zatrzymywać młodych profesjonalistów?

Dziś średni wiek pracowników KRET to 48 lat. Aby zatrzymać młodą kadrę, stale wdrażamy różne programy socjalne, motywacyjne i szkoleniowe. Wśród nich, takie jak przejście do zautomatyzowanych i automatycznych procesów technicznych w produkcji i projektowaniu, tworzenie aliansów naukowo-technologicznych z uczelniami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, realizacja wspólnych badań o charakterze podstawowym i stosowanym, rozwój nowe produkty, technologie itp. Ponadto przedsiębiorstwa zapewniają różnego rodzaju ubezpieczenia społeczne, zasiłki, świadczenia. Koncern przeznacza na ten cel od 5 do 10% zysku netto przedsiębiorstw.

Współpraca wojskowo-techniczna

Jaki jest udział eksportu w strukturze przychodów grupy w 2013 roku?

Udział eksportu bezpośredniego w przychodach 2013 roku było około 3%. Ponadto w ramach współpracy w zakresie współpracy wojskowo-technicznej Koncern dostarczył produkty o wartości prawie 13 mld rubli. (370 mln USD) W pierwszej połowie 2014 roku Koncern ustanowił kontrolę korporacyjną nad Aerospace Equipment Corporation JSC i włączył ją w pętlę kontrolną. Jest największym eksporterem awioniki lotniczej (w tym systemów radarowych). Dzięki temu wielkość bezpośredniego eksportu wyrobów militarnych Koncernu w 2014 roku i latach kolejnych wyniesie ok. 150 - 200 mln dolarów.

Czy trwają prace nad stworzeniem wersji eksportowych systemów walki elektronicznej Krasucha-4, Rtut-BM, Witebsk? Jak ocenia Pan perspektywy eksportu tych produktów?

Koncern jest zainteresowany rozwojem współpracy wojskowo-technicznej z zagranicą, dlatego trwają prace nad stworzeniem wersji eksportowych systemów walki elektronicznej. Jeśli chodzi o sprzęt naziemny, dziś opracowano paszport wyglądu eksportowego i paszport reklamowy dla kompleksu Rtut-BM. Złożono odwołanie do Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej. Jeśli chodzi o kompleks Krasukha-4, prace nad utworzeniem pakietu pozwoleń nie zostały jeszcze zakończone.

Uważamy, że Krasukha-4 i Rtut-BM mają duży potencjał eksportowy. Kompleks "Mercury-BM" może z powodzeniem wykonywać zadania w konfliktach zbrojnych o dowolnej intensywności. Możliwości kompleksu Krasucha-4 pozwalają odeprzeć zagrożenia ze strony prawie wszystkich pokładowych systemów elektronicznych samolotów strony atakującej.

Eksportową wersją kompleksu lotniczego Witebsk jest kompleks walki elektronicznej Prezydent-S. Jest w stanie ochronić przed zniszczeniem każdy statek powietrzny, który zostanie zaatakowany pociskami nowoczesnych przenośnych systemów obrony powietrznej. W ekspozycji Koncernu na międzynarodowej wystawie przemysłu śmigłowcowego HeliRussia-2014 prezentowana była laserowa optoelektroniczna stacja tłumienia kompleksu President-S, która zapewnia indywidualną ochronę śmigłowca szturmowego Mi-28N Night Hunter przed pociskami kierowanymi z głowicami naprowadzającymi na podczerwień. Naszym zdaniem „President-S” jest również bardzo obiecującym modelem na eksport do odbiorców zagranicznych.

Czy możesz wymienić potencjalnych zagranicznych klientów na systemy EW twojego projektu?

Potencjalnym odbiorcą systemów i środków walki elektronicznej może być każde państwo obce, w stosunku do którego Federacja Rosyjska nie ma ograniczeń w dostawach produktów wojskowych. Liczymy jednak przede wszystkim na zamówienia od naszych tradycyjnych partnerów - Białorusi, Indii, Chin, Wietnamu, Malezji, Czech, Indonezji, Egiptu.

Wcześniej w jednym z wywiadów obiecywał Pan, że wolumen dostaw eksportowych koncernu w ramach współpracy wojskowo-technicznej będzie wzrastał o 20-30% rocznie, aby do 1,6 roku osiągnąć wielkość eksportu na poziomie 1,7-2017 mld rubli. Za pomocą jakich programów lub linii produkcyjnych planujecie zapewnić taki wzrost?

Podstawą zapewnienia tego wzrostu będzie realizacja Strategii Rozwoju SA „Koncern Technologii Radioelektronicznych” na okres do 2020 roku, która została zatwierdzona przez Państwową Korporację „Rostec”. Przedsiębiorstwa Koncernu dostarczały wyroby militarne na Białoruś, Wietnam, Egipt, Indie, Indonezję, Włochy, Chiny, Malezję i Czechy. Koncern obejmuje 2 przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustaloną procedurą otrzymały prawo do prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie dostaw produktów wojskowych - OAO NPO Kvant i OAO Aerospace Equipment Corporation.

Obecnie przedsiębiorstwa Koncernu wraz z OJSC Rosoboronexport pracują nad dostawą części zamiennych, naprawą i modernizacją wojskowych produktów dwufunkcyjnych i cywilnych w Algierii, Białorusi, Wietnamie, Egipcie, Indiach, Indonezji, Włoszech, Chinach , Kuwejt, Malezja, Czechy, a także oceniane są perspektywy promowania zintegrowanego systemu obsługi posprzedażowej i modernizacji dostarczonego wcześniej sprzętu produkcji rosyjskiej (sowieckiej).

Wspólnie z JSC Rosoboronexport opracowywane są warunki dostawy państwowego sprzętu identyfikacyjnego do Algierii.

Jednocześnie Koncern bierze udział w uzyskaniu samodzielnego prawa do prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie dostaw wyrobów wojskowych oraz wypracowywane są niezbędne kontakty do samodzielnego wejścia na rynki zagraniczne.

W ramach etapowej realizacji Strategii Rozwoju osiągnięty zostanie konkurencyjny poziom systemów i zespołów pokładowego sprzętu radioelektronicznego, w porównaniu do analogów światowych, nastąpi przejście od dostaw poszczególnych systemów do dostaw zintegrowanych wojskowych systemów radioelektronicznych na rynek światowy, zaawansowana rezerwa naukowo-techniczna do tworzenia próbek, nie mająca sobie równych na świecie.

Niedawno w Chinach UAC i chińska korporacja COMAS podpisały memorandum o współpracy w zakresie programu pasażerskich szerokokadłubowych samolotów dalekiego zasięgu. Czy KRET planuje wziąć udział w tym ambitnym programie?

KRET jest świadomy podpisania przez United Aircraft Corporation OJSC chińskiego koncernu COMAC Memorandum o współpracy w ramach programu obiecującego pasażerskiego szerokokadłubowego samolotu dalekiego zasięgu.

Nowy program powinien stać się jednym z największych projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie produkcji samolotów iw dziedzinie wysokich technologii obu krajów i nie możemy od niego odejść.

Biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższym czasie strony rozpoczną bardziej szczegółowe badania tego projektu, KRET, biorąc pod uwagę jego specyfikę, jest gotowy wziąć udział w realizacji programu obiecującego pasażera szerokokadłubowego samolotu długokadłubowego samolotów zasięgowych już na etapie ustalania procedury opracowania głównych systemów samolotu.
Nasze kanały informacyjne

Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.

9 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. johnsnz
  +4
  18 czerwca 2014 14:37
  Znaczący gracz na rynku elektroniki radiowej. Dobrze zrobiony! Nie stoją w miejscu, rozwijają się. Swego czasu dużo czytałem o ich rozwoju laserów bojowych co
 2. +4
  18 czerwca 2014 15:01
  Wywiad pozostawia niezwykle pozytywne wrażenie, prognozy robią wrażenie, osiągnięcia cieszą i nic więcej. Ale oczywiście trochę smutne jest to, że większość sprzętu jest kupowana za granicą i nawet jeśli na europejskich dostawców zostaną nałożone sankcje, to można kupić sprzęt w krajach azjatyckich, ale programy zastępowania importu to ostatnia rzecz, o której mowa. Jakoś akcenty są źle rozmieszczone, no, takie jest moje zdanie, oczywiście, może czegoś nie rozumiem z obecnej sytuacji (w końcu do produkcji mega-sprzętu potrzebny jest ogromny przemysł high-tech), ale jest jego!
 3. +4
  18 czerwca 2014 15:24
  Plany są duże, a to, co rozporządza, jest realne. Życzymy im bezwarunkowego spełnienia, aby nasz przemysł obronny miał własne elektroniczne wypełnienie na poziomie najlepszych światowych standardów.
 4. +3
  18 czerwca 2014 15:38
  Każde oprogramowanie można było kupić na Zachodzie zarówno kiedyś, jak i teraz. Przykładowo, ja wiem o bardzo drogiej maszynie programującej używanej w produkcji wojskowej, której sprzedaż do ROSJI została zakazana przez Stany Zjednoczone, którą zakupiliśmy w Niemczech przez firmę holenderską i dostarczyliśmy, zainstalowaliśmy, a Holandia wyszkoliła naszych pracowników do popracuj nad tym w Holandii. A na ŚWIECIE jest tylko kilkadziesiąt takich maszyn. Więc za pieniądze można kupić wszystko na Zachodzie pomimo zakazów. żołnierz
  1. johnsnz
   +2
   18 czerwca 2014 15:52
   I być na zawsze od nich zależnym?
  2. 0
   18 czerwca 2014 19:43
   Cytat z: cerbuk6155
   Każde oprogramowanie można było kupić na Zachodzie zarówno kiedyś, jak i teraz. Przykładowo, ja wiem o bardzo drogiej maszynie programującej używanej w produkcji wojskowej, której sprzedaż do ROSJI została zakazana przez Stany Zjednoczone, którą zakupiliśmy w Niemczech przez firmę holenderską i dostarczyliśmy, zainstalowaliśmy, a Holandia wyszkoliła naszych pracowników do popracuj nad tym w Holandii. A na ŚWIECIE jest tylko kilkadziesiąt takich maszyn. Więc za pieniądze można kupić wszystko na Zachodzie pomimo zakazów. żołnierz

   Być może problem nie leży w maszynach, można je po prostu kupić.Problem polega na tym, że do działania takiej techniki naostrzonej dla zachodnich technologii potrzebne są zachodnie części, naprawy i konserwacja oraz materiały eksploatacyjne.
   W branży elektronicznej nadal jesteśmy uzależnieni od Zachodu i to jak!
 5. elektronika
  +4
  18 czerwca 2014 15:50
  „Przeciętne wynagrodzenie w 2013 r. Wyniosło 28,8 tys. Rubli”. to oczywiście przesada, ale co do sprzętu to mogę powiedzieć, że w niektórych przedsiębiorstwach (w których np. zostanie zaktualizowany.
  1. +1
   18 czerwca 2014 16:31
   Niby plus, ale rozumiem, że nie ma co plusować. Niestety w wielu obszarach przemysłu obronnego dochodzi do dewastacji. Niestety to słowo klucz.
 6. +1
  18 czerwca 2014 17:04
  Dziś średni wiek pracowników KRET to 48 lat.


  Ma rację, ja sam pracuję w jednym z oddziałów tego holdingu, będąc na emeryturze wojskowej, mamy ścisłą współpracę z Moskiewskim Instytutem Fizyki i Technologii oraz Moskiewskim Instytutem Lotnictwa, ale przyjeżdżają młodzi ludzie, zostaje tylko kilku , bo pensja to głównie 25-30 tyr, choć są preferencyjne programy mieszkaniowe idą do bardziej "chlebowych miejsc"...

„Prawy Sektor” (zakazany w Rosji), „Ukraińska Powstańcza Armia” (UPA) (zakazany w Rosji), ISIS (zakazany w Rosji), „Dżabhat Fatah al-Sham” dawniej „Dżabhat al-Nusra” (zakazany w Rosji) , Talibowie (zakaz w Rosji), Al-Kaida (zakaz w Rosji), Fundacja Antykorupcyjna (zakaz w Rosji), Kwatera Główna Marynarki Wojennej (zakaz w Rosji), Facebook (zakaz w Rosji), Instagram (zakaz w Rosji), Meta (zakazany w Rosji), Misanthropic Division (zakazany w Rosji), Azov (zakazany w Rosji), Bractwo Muzułmańskie (zakazany w Rosji), Aum Shinrikyo (zakazany w Rosji), AUE (zakazany w Rosji), UNA-UNSO (zakazany w Rosji Rosja), Medżlis Narodu Tatarów Krymskich (zakazany w Rosji), Legion „Wolność Rosji” (formacja zbrojna, uznana w Federacji Rosyjskiej za terrorystyczną i zakazana)

„Organizacje non-profit, niezarejestrowane stowarzyszenia publiczne lub osoby fizyczne pełniące funkcję agenta zagranicznego”, a także media pełniące funkcję agenta zagranicznego: „Medusa”; „Głos Ameryki”; „Rzeczywistości”; "Czas teraźniejszy"; „Radiowa Wolność”; Ponomariew; Sawicka; Markiełow; Kamalagin; Apachonchich; Makarevich; Niewypał; Gordona; Żdanow; Miedwiediew; Fiodorow; "Sowa"; „Sojusz Lekarzy”; „RKK” „Centrum Lewady”; "Memoriał"; "Głos"; „Osoba i prawo”; "Deszcz"; „Mediastrefa”; „Deutsche Welle”; QMS „Węzeł kaukaski”; "Wtajemniczony"; „Nowa Gazeta”