Przegląd wojskowy

Ranking Global Firepower Index: najpotężniejsze armie na świecie

67


Porównywanie potęgi militarnej różnych państw to trudny, ale interesujący problem. Mimo wszelkich trudności związanych z oceną potęgi sił zbrojnych państwa, nieustannie podejmowane są próby uszeregowania państw najsilniejszych militarnie. Ze względu na ciągłe napięcia lub otwarte starcia, które są stale obserwowane w różnych częściach świata, takie oceny są pożądane i przyciągają uwagę opinii publicznej.

10 lipca amerykańskie wydanie Business Insidera opublikowało materiał zatytułowany The 35 Most Powerful Militaries In The World („35 najpotężniejszych armii świata”). Jak wynika z tytułu, autorzy artykułu próbowali porównać siły zbrojne czołowych krajów i dowiedzieć się, które państwo ma najpotężniejszą armię. Dla wygody lista została ograniczona do zaledwie 35 pozycji, dlatego zdecydowana większość krajów na świecie nie mogła się do niej dostać.

Według Business Insidera, w pierwszej dziesiątce najsilniejszych militarnie państw znajdują się: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Turcja, Korea Południowa i Japonia. Pamiętając o ostatnich wydarzeniach, należy zwrócić uwagę na pozycję w rankingu kilku innych państw. Tak więc Izrael nie mógł wejść do pierwszej dziesiątki i zatrzymał się na 11. miejscu, Ukraina zajęła 21 miejsce, a zaraz za nim w rankingu jest Iran. Syryjskie siły zbrojne zapewniły swojemu krajowi 26. miejsce w światowym rankingu. Ostatni wiersz na liście Business Insider jest zajęty przez KRLD.

Ocena GFP

Należy zauważyć, że autorzy „35 najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie” nie prowadzili samodzielnie badań nad siłami zbrojnymi świata, lecz korzystali z istniejącej bazy danych. Jako podstawę swojej pracy przyjęli znany Globalny Indeks Siły Ognia (GFP). Ta ocena jest uważana za jedną z najbardziej znanych i autorytatywnych na świecie. Celem bazy GFP jest zbieranie informacji o siłach zbrojnych świata, ich analiza i podsumowywanie. Najnowszy ranking armii świata w tej chwili został opublikowany w kwietniu tego roku i zawiera informacje o siłach zbrojnych 106 państw. W przyszłości liczba krajów uwzględnionych w rankingu wzrośnie.

Do porównania potęgi militarnej państw autorzy Global Firepower Index posługują się złożoną metodologią oceny, która uwzględnia ponad 50 różnych czynników. Zgodnie z wynikami obliczeń armia otrzymuje szacunkową wartość (wskaźnik mocy lub PwrIndex), która z grubsza odzwierciedla jej możliwości. Jednocześnie dla większej obiektywności ocen stosowany jest system punktów premiowych i karnych. Ponadto obiektywność ma na celu zapewnienie kilku dodatkowych warunków:
- ocena nie uwzględnia energii jądrowej broń;
- ocena uwzględnia cechy geograficzne państwa;
- ocena uwzględnia nie tylko ilość broni i wyposażenia;
- ocena uwzględnia produkcję i zużycie niektórych zasobów;
- państwa śródlądowe nie otrzymują punktów karnych za brak marynarki wojennej;
- za ograniczone możliwości wojska flota nakładana jest grzywna;
- ocena nie uwzględnia specyfiki przywództwa politycznego i wojskowego kraju.

Wynikiem obliczeń jest ułamek dziesiętny z czterema miejscami po przecinku. Idealnie wskaźnik stanu powinien wynosić 0,0000, jednak osiągnięcie tak wysokich wskaźników w rzeczywistości jest niemożliwe. Na przykład lider ostatniego rankingu, USA, szacuje się na 0,2208, podczas gdy Japonia zamyka pierwszą dziesiątkę z PwrIndex 0,5586. Począwszy od 25. miejsca (Arabia Saudyjska), wyniki państw przekraczają jeden. Ponadto Tanzania, która zajmuje ostatnie 106 miejsce w rankingu, ma wynik 4,3423.

Oczywiście ocena GFP ma pewne problemy, ale nadal pozwala zbudować stosunkowo obiektywny obraz, który uwzględnia wiele różnych czynników. Przejdźmy do bazy danych Global Firepower Index i przyjrzyjmy się, co pozwoliło krajom zająć pierwsze 5 miejsc w rankingu.

1. USA

Autorzy rankingu zauważają, że w ostatnich latach Stany Zjednoczone znalazły się w trudnej sytuacji. Dwie kosztowne wojny i trudności z nowymi projektami, a także cięcia w budżecie wojskowym sprawiły, że Pentagon boryka się z licznymi trudnościami. Jednak nawet w takich warunkach wojsko USA utrzymało pierwsze miejsce w rankingu GFP z wynikiem 0,2208.

Całkowita populacja Stanów Zjednoczonych wynosi 316,668 milionów ludzi. Całkowita liczba zasobów ludzkich dostępnych do obsługi wynosi 142,2 mln. W razie potrzeby do wojska można wcielić 120 milionów ludzi w wieku 17-45 lat. Co roku liczba potencjalnych rekrutów uzupełniana jest o 4,2 mln osób. Obecnie w siłach zbrojnych USA służy 1,43 mln osób, a rezerwa wynosi 850 tys.

Jednostki naziemne sił zbrojnych dysponują dużą ilością sprzętu różnych klas i typów. W USA używa się łącznie 8325 czołgi, 25782 transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty itp., 1934 samobieżne stanowiska artyleryjskie, 1791 holowanych dział i 1330 wieloprowadnicowych systemów rakietowych.

Całkowita liczba samolotów w Siłach Powietrznych, lotnictwo Navy i ILC - 13683. Są to 2271 myśliwców, 2601 samolotów szturmowych, 5222 wojskowych samolotów transportowych, 2745 samolotów szkoleniowych, a także 6012 wielozadaniowych i 914 śmigłowców szturmowych.

US Navy i inne agencje obsługują obecnie ponad 470 statków, okrętów podwodnych, łodzi i statków pomocniczych. 10 lotniskowców, 15 fregat, 62 niszczyciele, 72 okręty podwodne, 13 okrętów straży przybrzeżnej i 13 trałowców.

Pomimo pojawienia się najnowszej broni i sprzętu wojsko amerykańskie nadal potrzebuje ropy i produktów naftowych. Przemysł naftowy Stanów Zjednoczonych produkuje obecnie 8,5 miliona baryłek dziennie. Dzienna konsumpcja wynosi 19 mln, a potwierdzone rezerwy w USA to 20,6 mld baryłek.

Ranking GFP uwzględnia również możliwości produkcyjne i logistyczne krajów. Całkowita siła robocza w USA to 155 milionów ludzi. Kraj posiada 393 statki handlowe (pod banderą amerykańską), które mogą korzystać z 24 głównych portów. Łączna długość dróg wynosi 6,58 mln mil, kolei - 227,8 tys. mil. Funkcjonuje 13,5 tys. lotnisk i lotnisk.

Ważnym elementem rankingu jest komponent finansowy sił zbrojnych. Budżet wojskowy USA wynosi 612,5 miliarda dolarów. Jednocześnie zadłużenie zagraniczne kraju wynosi 15,9 biliona dolarów. Rezerwy złota i walut obcych kraju - 150,2 mld dolarów, parytet siły nabywczej - 15,9 bln.

Aby przewidzieć możliwości kraju w wojnie obronnej, Global Firepower Index bierze pod uwagę cechy geograficzne krajów. Całkowita powierzchnia USA to 9,8 miliona metrów kwadratowych. km. Linia brzegowa wynosi 19,9 tys. km, granice z sąsiednimi państwami to 12 tys. km. Drogi wodne - 41 tys. Km.

2. Rosja

Drugie miejsce w kwietniowym rankingu GFP zajęła Rosja z wynikiem 0,2355. Autorzy rankingu uważają, że widoczny w 2013 roku wzrost potencjału militarnego powinien być dobrym początkiem na przyszłość.

Całkowita populacja Rosji wynosi 145,5 miliona ludzi, z których 69,1 miliona może służyć. Rocznie wiek poborowy sięga 1,35 mln osób. Obecnie w wojsku służy 766 tys. osób, a rezerwa sił zbrojnych wynosi 2,48 mln.

Rosja ma jedną z największych flot pojazdów opancerzonych. Jego siły zbrojne mają 15,5 27607 czołgów, 5990 4625 transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty i podobnych pojazdów, 3871 dział samobieżnych, XNUMX dział ciągnionych i XNUMX MLRS.

Łączna liczba samolotów w siłach zbrojnych to 3082 jednostki. Spośród nich 736 myśliwców, 1289 samolotów szturmowych, 730 wojskowych samolotów transportowych, 303 samolotów szkoleniowych, a także 973 wielozadaniowych i 114 śmigłowców szturmowych.

W Marynarce Wojennej i służbie granicznej eksploatowanych jest ponad 350 statków, łodzi i jednostek pomocniczych. To jeden lotniskowiec, cztery fregaty, 13 niszczycieli, 74 korwety, 63 okręty podwodne i 65 okrętów straży przybrzeżnej. Siły zamiatające miny reprezentowane są przez 34 statki.

Według autorów ratingu GFP, Rosja produkuje dziennie 11 mln baryłek ropy. Zużycie własne nie przekracza 2,2 mln baryłek dziennie. Sprawdzone rezerwy - 80 mld baryłek.

„Ręce robocze” Rosji szacuje się na 75,68 mln osób. Istnieje 1143 morskich i rzecznych statków handlowych. Główny ładunek logistyczny przypada na siedem głównych portów i terminali. Kraj ma 982 tys. km dróg i 87,1 tys. km linii kolejowych. Transport lotniczy może korzystać z 1218 lotnisk.

Rosyjski budżet wojskowy wynosi 76,6 miliarda dolarów. Zadłużenie zewnętrzne kraju wynosi 631,8 miliarda dolarów. Rezerwy złota i walut obcych szacuje się na 537,6 mld USD. Parytet siły nabywczej – 2,486 biliona dolarów.

Rosja jest największym państwem na świecie i ma powierzchnię ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych. km. Linia brzegowa kraju ma długość 37653 km, granice lądowe - 20241 km. Łączna długość dróg wodnych sięga 102 tys. km.

3. Chiny

Chiny zamykają pierwszą trójkę w kwietniowym rankingu Global Firepower Index z wynikiem 0,2594. Ten kraj zwiększa wydatki na obronę, co pozwala mu zwiększyć swoją obecność w regionie Azji i Pacyfiku, a także awansować w rankingach GFP.

ChRL jest największym krajem na świecie pod względem liczby ludności, z 1,35 miliarda ludzi mieszkających w tym kraju. W razie potrzeby 749,6 mln ludzi może zostać powołanych w szeregi sił zbrojnych. Każdego roku 19,5 miliona ludzi osiąga wiek wojskowy. Obecnie 2,28 mln ludzi służy w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA), a 2,3 mln to rezerwiści.

PLA ma 9150 czołgów różnych klas i typów, 4788 pojazdów opancerzonych dla piechoty, 1710 dział samobieżnych i 6246 dział ciągnionych. Ponadto siły naziemne mają 1770 systemów rakiet wielokrotnego startu.

Całkowita liczba samolotów w lotnictwie sił powietrznych i marynarki wojennej wynosi 2788. Spośród nich 1170 to myśliwce, 885 to samoloty uderzeniowe. Zadania transportowe wykonują 762 samoloty, 380 samolotów jest wykorzystywanych do szkolenia pilotów. Ponadto PLA ma 865 śmigłowców wielozadaniowych i 122 śmigłowce szturmowe.

Chińska marynarka wojenna ma 520 statków, łodzi i jednostek pływających. Liczba ta obejmuje jeden lotniskowiec, 45 fregat, 24 niszczycieli, 9 korwet, 69 okrętów podwodnych, 353 okręty i łodzie Straży Przybrzeżnej oraz 119 statków trałujących miny.

Każdego dnia Chiny produkują 4,075 mln baryłek ropy, co stanowi mniej niż połowę własnego zużycia (9,5 mln baryłek dziennie). Potwierdzone rezerwy ropy – 25,58 mld baryłek.

Siła robocza Chin szacowana jest na 798,5 miliona osób. W kraju działa 2030 statków handlowych. 15 portów i terminali ma strategiczne znaczenie. Łączna długość dróg przekracza 3,86 mln km, jest też 86 tys. km torów kolejowych. Lotnictwo może korzystać z 507 lotnisk.

Według GFP budżet obronny Chin osiągnął w zeszłym roku 126 miliardów dolarów. W tym samym czasie zadłużenie zagraniczne kraju zbliżyło się do 729 miliardów dolarów. Rezerwy złota i walut obcych sięgają 3,34 biliona dolarów. Parytet siły nabywczej – 12,26 biliona dolarów.

Powierzchnia Chin to niecałe 9,6 miliona kilometrów kwadratowych. kilometrów. Linia brzegowa ma długość 14,5 tys. km, granica lądowa to 22117 110 km. Istnieją drogi wodne o łącznej długości XNUMX tys. km.

4. Indie

Indie uzyskały wynik 0,3872 iz jego pomocą zajmują czwarte miejsce w rankingu GFP. Państwo to stało się już największym importerem uzbrojenia i sprzętu wojskowego i, jak się wydaje, w przyszłości będzie kontynuowało współpracę wojskowo-techniczną z partnerami zagranicznymi.

Jako drugie co do wielkości państwo na świecie pod względem liczby ludności (1,22 miliarda ludzi), Indie, w razie potrzeby, mogą wcielić do wojska nawet 615,2 miliona ludzi. Każdego roku dostępne zasoby ludzkie uzupełnia 22,9 mln osób w wieku wojskowym. W tej chwili w indyjskich siłach zbrojnych służy 1,325 mln osób, kolejne 2,143 mln znajduje się w rezerwie.

Indyjskie siły lądowe mają 3569 czołgów, 5085 transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, 290 dział samobieżnych i 6445 holowanych dział. Artyleria rakietowa jest reprezentowana przez 292 wyrzutnie rakiet.

Indyjska flota powietrzna liczy 1785 samolotów wszystkich klas i typów. Flota samolotów ma następującą strukturę: 535 myśliwców, 468 samolotów szturmowych, 706 wojskowych samolotów transportowych i 237 samolotów szkoleniowych. Zadania transportowe i wsparcia wykonuje 504 wielozadaniowe śmigłowce. Zniszczenie sprzętu i sił wroga jest przypisane do 20 śmigłowców szturmowych.

Indyjska marynarka wojenna jest stosunkowo niewielka, liczy tylko 184 okręty. Liczba ta obejmuje 2 lotniskowce, 15 fregat, 11 niszczycieli, 24 korwety, 17 okrętów podwodnych, 32 okręty i łodzie Straży Przybrzeżnej oraz 7 trałowców.

Indie mają stosunkowo niewielkie pola naftowe, ale kraj pozostaje uzależniony od dostaw z zagranicy. Potwierdzone rezerwy - 5,476 mld baryłek. Przemysł indyjski produkuje codziennie 897,5 tys. baryłek ropy, a dzienne zużycie sięga 3,2 mln baryłek.

Indyjska siła robocza szacowana jest na 482,3 mln. Pod banderą Indii pływa 340 statków handlowych. Kraj posiada 7 głównych portów. Łączna długość dróg przekracza 3,32 mln km. W przypadku kolei parametr ten nie przekracza 64 tys. Km. Funkcjonuje 346 lotnisk.

W tym roku Indie przeznaczyły 46 miliardów dolarów na potrzeby obronne. Dług zewnętrzny państwa zbliża się do 379 miliardów. Rezerwy złota i walut obcych szacuje się na 297,8 mld USD, a parytet siły nabywczej na 4,71 bln USD.

Powierzchnia lądowa Indii wynosi 3,287 mln kilometrów kwadratowych. km. Kraj posiada granice lądowe o łącznej długości 14103 7 km oraz linię brzegową o długości 14,5 XNUMX km. Długość dróg wodnych kraju wynosi XNUMX tys. km.

5. Zjednoczone Królestwo

Pierwszą piątkę rankingu GFP, opracowanego w kwietniu tego roku, zamyka Wielka Brytania, która uzyskała wynik 0,3923. Kraj ten zamierza w najbliższym czasie zwrócić szczególną uwagę na swoje siły zbrojne iw tym zakresie realizuje kilka nowych projektów.

Spośród 63,4 mln Brytyjczyków tylko 29,1 mln osób może dostać się do wojska. Liczba potencjalnego personelu wojskowego jest corocznie uzupełniana o 749 tysięcy osób. Obecnie w siłach zbrojnych służy 205,3 tys. osób. Rezerwa - 182 tys.

Armia brytyjska ma 407 czołgów, 6245 pojazdów opancerzonych do transportu piechoty, 89 samobieżnych stanowisk artyleryjskich, 138 dział ciągnionych i 56 MLRS.

Królewskie Siły Powietrzne mają 908 samolotów. Są to głównie samoloty: 84 myśliwce, 178 samolotów szturmowych, 338 wojskowych samolotów transportowych i 312 samolotów szkoleniowych. Ponadto wojska mają 362 śmigłowce wielozadaniowe i 66 śmigłowców szturmowych.

Wielka Brytania miała kiedyś jedną z najpotężniejszych marynarek wojennych na świecie, ale w ostatnich dziesięcioleciach straciła swoją morską potęgę. W tej chwili brytyjska marynarka wojenna ma tylko 66 statków i jednostek pływających. Są to 1 lotniskowiec, 13 fregat, 6 niszczycieli, 11 okrętów podwodnych, 24 statki straży przybrzeżnej i 15 trałowców.

Z pomocą platform na Morzu Północnym Wielka Brytania produkuje dziennie 1,1 miliona baryłek ropy. Produkcja nie pokrywa jednak własnego zużycia, które sięga 1,7 mln baryłek dziennie. Potwierdzone zasoby kraju wynoszą 3,12 mld baryłek.

W przemyśle i gospodarce Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest około 32 mln osób. Flota handlowa kraju korzysta z 504 statków i 14 głównych portów. Na terenie państwa znajduje się 394,4 tys. km dróg i 16,45 tys. km linii kolejowych. Działa 460 lotnisk i lotnisk.

Wielkość budżetu wojskowego Wielkiej Brytanii sięga 56,6 mld dolarów, dług zewnętrzny 10,09 bln dolarów. Rezerwy złota i walut obcych szacuje się na 105,1 miliarda dolarów. Parytet siły nabywczej – 2,313 bilionów dolarów.

Powierzchnia państwa wyspiarskiego wynosi 243,6 tys. km. Długość linii brzegowej wynosi 12429 km. Na lądzie Wielka Brytania graniczy tylko z Irlandią. Długość tej granicy nie przekracza 390 km. Łączna długość dróg wodnych wynosi 3200 km.

Kwestie przywództwa

Jak widać, stany zajmujące pierwsze linie w rankingu Global Firepower Index mają kilka wspólnych cech. Kraje te przywiązują dużą wagę do swoich sił zbrojnych, także z finansowego punktu widzenia. Wnioski autorów rankingu GFP potwierdzają inne źródła. Przykładowo, według Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), w ciągu ostatnich kilku lat Indie (4. miejsce w rankingu GFP), zwiększając koszty zakupu broni i sprzętu wojskowego, dosłownie poszybowały w górę listy krajów importujących i zajęły zasłużone pierwsze miejsce. „Srebrny zwycięzca” ratingu GFP, Rosja, realizuje obecnie Państwowy Program Uzbrojenia, zgodnie z którym do 2020 r. na zakup broni i sprzętu zostanie wydanych nieco mniej niż 20 bilionów rubli.

Zakup sprzętu i broni można uznać za jeden z głównych czynników, które pozwalają krajom utrzymać się na szczycie omawianego rankingu. Jednak same inwestycje w nowy sprzęt nie mogą wynieść kraju na szczyt listy. Oprócz zaopatrzenia wymagane jest kompetentne kierownictwo, prawidłowe działanie różnych struktur sił zbrojnych itp. Przy obliczaniu indeksu PwrIndex bierze się pod uwagę pięćdziesiąt czynników, z których każdy może mieć wpływ na miejsce danego kraju na liście. Istnieje jednak pewien związek między ilością i jakością pojazdów a pozycją kraju w rankingu. Aby to zobaczyć, trzeba ponownie zwrócić się do tabeli przygotowanej przez dziennikarzy Business Insidera.

Autorzy publikacji „35 najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie” nie tylko w wygodny sposób przedstawili informacje, ale także odnotowali przywódców w pewnych „obszarach”. Tym samym światowym liderem pod względem wielkości budżetu wojskowego są bezwarunkowo Stany Zjednoczone z wydatkami na obronność w wysokości 612,5 mld USD. Ten sam kraj posiada mistrzostwo w dziedzinie lotnictwa (13683 samolotów) i floty lotniskowców (10 lotniskowców). W efekcie na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się Stany Zjednoczone.

Rosja zajęła drugie miejsce i również pod pewnymi względami prowadzi. Armia rosyjska ma 15 8484 czołgów, więcej niż ktokolwiek inny. Ponadto dziennikarze Busines Insider pozwolili sobie na uzupełnienie danych ratingowych GFP o informacje o arsenałach nuklearnych tych krajów. Według ich obliczeń Rosja dysponuje XNUMX broniami jądrowymi różnych klas i typów.

Pierwszą trójkę zamyka Chińska Republika Ludowa, lider w dziedzinie zasobów ludzkich. Teoretycznie do chińskiej armii można wcielić 749,6 mln ludzi. Ponadto należy zwrócić uwagę na rosnący budżet wojskowy Chin, który według Business Insidera ustępuje tylko USA i osiągnął już 126 miliardów dolarów.

Ciekawostką jest to, że w tabeli z artykułu „35 najpotężniejszych armii świata” przywództwo w jednym z punktów pozostało z małym i niezbyt potężnym państwem militarnie. Korea Północna zajmuje 35. miejsce w rankingu GFP i jego poprawionej wersji od Business Insider. Mimo tak niskiej pozycji, Marynarka Wojenna Korei Północnej jest światowym liderem w dziedzinie floty okrętów podwodnych: według dostępnych danych posiada 78 okrętów podwodnych różnych typów. Jednak światowe przywództwo w tej dziedzinie nie pomogło Korei Północnej awansować powyżej 35. miejsca.

Ranking Global Firepower Index, mimo że został opublikowany kilka miesięcy temu, wciąż budzi zainteresowanie. Ze względu na złożoność metodologii ustalania oceny, która uwzględnia dużą liczbę różnych czynników, ocena ta może być uznana za dość obiektywną i pokazuje przybliżony obraz rzeczywistego stanu rzeczy na polu wojskowym. Ponadto należy zauważyć, że może zadowolić rosyjskiego czytelnika, ponieważ nasz kraj zajął w nim jedno z pierwszych miejsc i ominął prawie wszystkie inne kraje uwzględnione w rankingu. Publikacja w Business Insider przywołuje z kolei ocenę GFP i pozwala znów poczuć dumę z rosyjskich sił zbrojnych.


Na podstawie materiałów z witryn:
http://businessinsider.com/
http://globalfirepower.com/
http://sipri.org/
Autor:
Pierwotnym źródłem:
http://russian.rt.com/
67 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Rambiaka
  Rambiaka 15 lipca 2014 09:14
  + 31
  Ponownie pusta rozmowa o liczbie broni. LUDZIE walczą! A Rosjanie walczą bezinteresownie!!!
  1. Armia1
   Armia1 15 lipca 2014 09:45
   + 13
   Rosja dysponuje łącznie 141 śmigłowcami bojowymi. lol oczywiście bzdury. Wszystkie informacje dotyczące ilości i jakości są poufne
   1. Sundżar
    Sundżar 15 lipca 2014 10:28
    + 16
    Nadal nie bierze pod uwagę, że w przypadku próby okupacji Rosji nawet dzieci chwycą za broń, a po drodze będą wszędzie uderzać wroga.
    1. asadowa
     asadowa 15 lipca 2014 17:03
     +1
     Zgadzam się, trudno zrozumieć, kto jest silniejszy. Wojny są różne i cele wojen też.
    2. Pattona5
     Pattona5 15 lipca 2014 22:47
     +1
     pozwala znów poczuć dumę z rosyjskich sił zbrojnych.

     1992 2 880 000 osób >2014 766 tys. osób
     liczba zbiorników 20,6 tys.> 15,5 tys.
     Bojowe wozy piechoty / transportery opancerzone 29,3 tys.> 27,6 tys.
     trzeba szukać sił powietrznych, w skrócie jest tak jasne, że >>>>>> 3082 LA
     i tak dalej pod każdym względem ..... Czuję się dumny, a ty?
     Dziękuję Bogu, że trend zaczął się zmieniać, dzięki PKB i wszystkim, którzy pracują dla dobra OJCZYZNY!
     1. Tony Bullet
      Tony Bullet 16 lipca 2014 11:08
      -1
      Oczywiście masz rację co do spadku liczebności Sił Zbrojnych, ale co znowu ma z tym wspólnego Putin? chtoli prowadził kraj w 1992 roku? IMHO Putin i CO w ostatnich latach tylko zwiększali potęgę rosyjskiej armii
   2. Genich
    Genich 15 lipca 2014 10:34
    +7
    To tylko 141 bębnów i kolejne 973 wielofunkcyjne.
   3. Panikowski
    Panikowski 15 lipca 2014 10:47
    +7
    Cytat z armii1
    Rosja dysponuje łącznie 141 śmigłowcami bojowymi. lol oczywiście bzdury. Wszystkie informacje dotyczące ilości i jakości są poufne

    Oczywiście chodzi o amortyzatory mi-28 i ka-52, bo. mi-24 nadal jest wielofunkcyjny, a liczba pochodzi z otwartych źródeł.
  2. LaGlobal
   LaGlobal 15 lipca 2014 10:27
   +7
   Jeśli nie chwalisz siebie, nikt tego nie zrobi! A jednak ani jeden kraj na świecie nie jest w stanie wojny z całym światem, jak robi to nasz „niewątpliwy zachodni” partner. „Mimo wszystko, to bezprawie wkrótce się skończy…
  3. Beck
   Beck 15 lipca 2014 12:08
   + 19
   Cytat z Rambii
   A Rosjanie walczą bezinteresownie!!!


   Bezinteresownie śpiewaj piosenki, komponuj muzykę, śpiewaj hymny.

   WALCZĄ SAMOODRZUCANIE.
  4. neri73-r
   neri73-r 15 lipca 2014 21:06
   +3
   Ostatni wiersz na liście Business Insider jest zajęty przez KRLD.


   Wszystko, czego dalej nie możesz przeczytać!
 2. Ingwar 72
  Ingwar 72 15 lipca 2014 09:17
  + 10
  Kolejne porównanie, kto jest grubszy. śmiech Z mojego punktu widzenia decydującą rolę odgrywa motywacja bojowników, a nie ich liczba. Ilość i jakość sprzętu z pewnością odgrywa ważną rolę, ale te atuty można wykorzystać tylko na pustyni. Amerykanie pamiętają lekcje Wietnamu i dzięki temu nawet nie wspięli się do Serbii na piechotę. hi
  1. wielikoros-88
   wielikoros-88 15 lipca 2014 22:30
   +1
   Cytat: Ingvar 72
   Kolejne porównanie, kto jest grubszy. śmiech Z mojego punktu widzenia decydującą rolę odgrywa motywacja bojowników, a nie ich liczba.

   Indianie z Ameryki Północnej byli bardzo zmotywowani... pamiętamy wynik.
 3. Dazdranagon
  Dazdranagon 15 lipca 2014 09:25
  + 21
  - ocena nie uwzględnia broni jądrowej;
  - ocena uwzględnia cechy geograficzne państwa;
  - ocena uwzględnia nie tylko ilość broni i wyposażenia;
  - ocena uwzględnia produkcję i zużycie niektórych zasobów;
  - państwa śródlądowe nie otrzymują punktów karnych za brak marynarki wojennej;
  - nakładana jest grzywna za ograniczone możliwości marynarki wojennej;
  - ocena nie uwzględnia specyfiki przywództwa politycznego i wojskowego kraju.
  - to mówi wszystko! Możesz pomyśleć o sposobie oceny, gdzie Papua Nowa Gwinea zajmuje pierwsze miejsce ...
  1. Duke
   Duke 15 lipca 2014 11:32
   +3
   Cytat z Dazdranagona
   to mówi wszystko! Możesz pomyśleć o sposobie oceny, gdzie Papua Nowa Gwinea zajmuje pierwsze miejsce ...

   Całkowicie się z Tobą zgadzam, niezbyt obiektywne oceny.
 4. wymazany
  wymazany 15 lipca 2014 09:32
  +7
  ocena nie uwzględnia specyfiki przywództwa politycznego i wojskowego kraju ...

  Bardzo dobry wskaźnik! Możesz mieć każdą armię, ale jeśli ona i władze nie chronią swoich ludzi, to po co, do diabła, są oni w ogóle potrzebni?! Agresorzy z zagranicy już zabijają ludzi w Rosji, a władze nie mogą nawet miauczeć!
  Jeśli pies nie szczeka i nie gryzie złodziei i morderców, zostaje wypędzony. Ale gdzie możemy dostać kolejnego psa? Więc może odwieź kogoś ishsho?
  1. zwerok
   zwerok 15 lipca 2014 10:54
   0
   Cytat: wymazany
   Ale gdzie możemy dostać kolejnego psa?

   „Jeśli nie on, to Kot” (c).
 5. Andrzej z Tweru
  Andrzej z Tweru 15 lipca 2014 09:32
  +7
  Opinia jednego z pracowników Blackwater o najemnikach i regularnych formacjach zbrojnych – albo opinia obcych o nas Słowianach.
  8. Plemiona afrykańskie. Walka z nimi nie jest nawet interesująca. Strzelają losowo, nie wiedzą o strzelaniu z celownika. Często wbijają stopy w ziemię. To powszechna rzecz, aby wejść w swoje własne. Rozbiegają się na boki po kilku ofiarach lub po strzale z czołgu. Ocena - mięso.
  7. Afrykańscy stali bywalcy.
  Różnią się od swoich dzikich odpowiedników jedynie umundurowaniem i skromnymi umiejętnościami w strzelaniu namierzonym.Są gotowe do walki z dzikusami, ale zderzenie z bardziej wyszkolonym wrogiem, nawet Arabami, powoduje panikę i ucieczkę. W zasadzie nie wiedzą, jak zachowywać się w harmonii z pojazdami opancerzonymi, ocena to mięso w paczce.
  6. Arabowie Najemnicy, rebelianci, wielu stałych bywalców... Koncepcje taktyki i strategii są dla nich tak odległe jak uroki Samanthy Fox do przeciętnego pedała z brzegów Senny Ich wojna polega na strzelaniu do pudeł z nabojami w kierunku wroga, wołając do baru i co jakiś czas wysadzając się w powietrze, wszystko, co jest w zasięgu ręki. Ta ostatnia nie dotyczy jednak bywalców, są oni stosunkowo cisi i zdyscyplinowani, umieją posługiwać się granatami. Tchórzliwy, ale nie panikujący.
  Ocena jest wygodnym celem.
  5. Stali bywalcy amerykańscy. Ile nakręcono filmów o niezwyciężonej armii amerykańskiej… Jest tylko jeden ALE. Jankesi absolutnie nie wiedzą, jak walczyć bez przygotowania artyleryjskiego, czołgów i nalotów. Jeśli teren nie został spalony do stanu bezludnej pustyni, żołnierze tam nie pojadą. A jeśli pójdą, nie wracają, strzelają bardzo dobrze, są dobrze skoordynowani, ale są nieśmiałe w obliczu jakiegokolwiek oporu. Wtedy stają się łatwą zdobyczą. Straty są trudne, aż do całkowitej utraty zdolności bojowej. Slipy. Ocena - gryzące psy.
 6. Andrzej z Tweru
  Andrzej z Tweru 15 lipca 2014 09:32
  +7
  Rozbudowa
  4. Amerykańscy najemnicy. Dobrzy wojownicy. Wiedzą, jak działać zarówno zespołowo, jak i samotnie, świetni strzelcy. Są osoby zdesperowane, z którymi czasami trudno sobie poradzić. Ale mają bardzo słaby punkt - moralność. I brak motywacji innej niż pieniądze. Zwłoki nie potrzebują pieniędzy, więc większość z nich nie wspina się tam, gdzie jest bardzo gorąco. I w każdy możliwy sposób unikaj pierwszej linii ognia. Psy wojny do osądzenia.
  3. Azjaci. Nie zajmowałem się stałymi bywalcami. Z drugiej strony najemnicy są w stanie przysporzyć rozdzierającego bólu głowy każdemu wrogowi. Jeśli działają w grupie, to co jest w ich głowie nie jest jasne, ale są zdolni do jakiejkolwiek lekkomyślności.Pięknie strzelają, często działają z zasadzki, w którą wróg wpada zgodnie z przebiegłym planem. Azjaci nie dbają o wsparcie technologii, samolotów i pocisków. Nie obchodzi ich, czy mają amunicję, czy nie. Najważniejsze jest obecność braci. Ale same, niestety, stają się bezużyteczne. Ranking - armia cesarza.
  2. Kaukascy i Afgańczycy. Silni wojownicy. Doskonałe strzały. Wytrzymały, odważny. Potrafi działać w grupach, sam, zmotywowany i przebiegły. W walce działają kompetentnie, wiedzą, jak wykorzystać taktykę i strategię. Nie boją się technologii i nalotów, skutecznie działają z zasadzek. Mają jedyny słaby punkt - nie są w stanie walczyć do ostatniego tchu, rzadki wojownik jest w stanie poświęcić się w imię wspólnego zwycięstwa. Chyba, że ​​jest szahidem, ale to już zupełnie inna historia… Oceny to prawdziwi Fighterzy.
  1. Rosjanie. Aby przeciwdziałać plutonowi rosyjskich najemników - zaciekłe, krwawe pi ... c.
  Walczą do końca, do ostatniego naboju, a gdy skończy się amunicja, wykorzystują wszystko, co mają pod ręką. Śmiertelnie ranny Rosjanin? Nie dotykaj go, najprawdopodobniej przed śmiercią, trzymał granat bez kontroli. Rosjanie są pomysłowi, mają doskonałą intuicję. I… skurwiele. Samolot przyleciał? No... zestrzelą saperską łopatą. Czołg? Poh ... jeśli ręce nie są połamane. Zawodnicy, którzy nigdy nie trzymali SWD w krytycznym momencie, są w stanie wydostać się z niego na granicy zasięgu. A FSU… żeby to był ostatni nabój, pokonają wroga z samego karabinu. Taktyka i strategia? Łatwo! Dowolny skład, od wojska do półżywego kaleki, trzymającego samotnie kompanię wroga… Rosjanie, nawet najemnicy, nie są w stanie się wycofać. A jeśli się wycofają - bądź pewny, że po prostu biegną po naboje.
  Wszystko to dotyczy również armii, która jest mniej lub bardziej ostrzeliwana. Jednak do tego w większości przypadków wystarczy jedno starcie... Ranking - Wojownicy.
  1. Jack122
   Jack122 15 lipca 2014 11:20
   + 15
   Wszystkie te historie są pisane przez Rosjan. Czy lubisz się chwalić? Po co pisać „ody pochwalne” do rosyjskich żołnierzy w imieniu rzekomo amerykańskich najemników?)) „Rosjanie to straszny naród. Robią trzy rzeczy najlepiej na świecie. Piją, walczą i przypisują sobie piękne frazesy zagranicznym politykom” ( c) Roosevelt
   1. Jeździec
    Jeździec 15 lipca 2014 13:03
    +3
    Cytat z Jack122
    „Rosyjczycy to straszny naród. Robią trzy rzeczy najlepiej na świecie. Piją, walczą i przypisują piękne frazesy o sobie zagranicznym politykom” (c) Roosevelt

    hej młody człowieku!

    zdecydowanie w cytacie.

    Dziękuję.
   2. Komentarz został usunięty.
   3. wei
    wei 16 lipca 2014 01:29
    +3
    w ten sposób śmiech
  2. Volka
   Volka 15 lipca 2014 14:13
   0
   analiza to dobry talent ludzki, ale dowiem się, skąd taka świadomość psychotypów wojowników, zwłaszcza na gruncie etnicznym, rzadziej na gruncie narodowym… hi
   1. Andrzej z Tweru
    Andrzej z Tweru 15 lipca 2014 14:51
    0
    Cytat: Volka
    analiza to dobry talent ludzki, ale dowiem się, skąd taka świadomość psychotypów wojowników, zwłaszcza na gruncie etnicznym, rzadziej na gruncie narodowym…

    Zaczerpnięte stąd:
    http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43760429530/Mnenie-odnogo-iz-sotrudnikov-Bla
    ckwater-o-naemnikah-i-regularny?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium
    =strona_0&pad=1
 7. Evgan
  Evgan 15 lipca 2014 09:34
  +1
  A jednak, chociaż działa milczą, te statystyki są ważne. Uderzająca jest odmienna korelacja w naszych i amerykańskich siłach zbrojnych pod względem pojazdów opancerzonych i samolotów.
 8. SWAROG
  SWAROG 15 lipca 2014 09:48
  +3
  A gdzie jest PODSTAWA – potencjał jądrowy…?!
 9. Standard Oil
  Standard Oil 15 lipca 2014 09:48
  +6
  Amerykanie mają cudowne położenie geograficzne i najsilniejszą flotę na świecie.Wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle dotarł na ich terytorium, chociaż dla Rosji czy unii rosyjsko-chińskiej, jeśli naprawdę naciska, teoretycznie jest to możliwe przez Beringa. Cieśnina, choć będzie to koszmar usług logistycznych.Chociaż amerykańska armia lądowa może całkiem adekwatnie reagować na własnym terenie.Chociaż w obecności broni jądrowej wątpię, czy wojna na pełną skalę jest w ogóle możliwa.Po stronie przegranej na pewno go użyje.
 10. Prapor Atos
  Prapor Atos 15 lipca 2014 10:17
  +4
  Cytat z Rambii
  Ponownie pusta rozmowa o liczbie broni. LUDZIE walczą! A Rosjanie walczą bezinteresownie!!!

  Na pewno! A jednak, porównując wielkość armii, zapominam o prostej istocie, że armia rosyjska jest pilna, a w związku z tym ważnym faktem co drugi człowiek w Rosji wie, jak korzystać z karabinu maszynowego i jakiegoś innego zabawnego urządzenia wojskowego , na tej podstawie możemy wnioskować, że armia czynna, to armia pierwszego rzutu i nie jest trudno zmobilizować i wyszkolić resztę ludności, a to nie liczy rosyjskiego ducha walki!
 11. Temer
  Temer 15 lipca 2014 10:32
  +4
  Moim zdaniem bardzo wątpliwa ocena. Mentalność ludzi i składnik historyczny nie są w ogóle brane pod uwagę.
 12. XYZ
  XYZ 15 lipca 2014 10:34
  +4
  To, co podoba mi się w niekończących się rankingach w USA, to to, że bez względu na sytuację i stan rzeczy, Stany Zjednoczone prawie zawsze je prowadzą lub znajdują się w pierwszej trójce. Jak wiecie, nie ma znaczenia, jak głosują wyborcy, liczy się kto i jak będzie liczył ich głosy. Jeśli wierzyć amerykańskim ratingom, to F-16 jest cięcie powyżej AKM, a Sabres zestrzelił MIG-15 w stosunku 10/1. Moim zdaniem jest to bardziej jak autohipnoza w celu usprawiedliwienia własnego wyboru.
 13. Dmitrij 2246
  Dmitrij 2246 15 lipca 2014 10:36
  +9
  Miło jest zauważyć, że nasza populacja w tym roku dramatycznie wzrosła o 2.5 miliona Rosjan na Krymie.
  A jako bonus drugi niezatapialny lotniskowiec kontrolujący Morze Czarne i sąsiednie kraje.
 14. myśliciel
  myśliciel 15 lipca 2014 10:49
  +1
  Rosyjski budżet wojskowy wynosi 76,6 miliarda dolarów.
  Budżet wojskowy USA – 612,5 mld USD

  Przy takiej różnicy budżetów Rosja zajmuje drugie miejsce!
  W oryginalnym źródle doskonały stół wizualny. Istnieje również potencjał nuklearny.
  http://russian.rt.com/article/40344
  Cytat ze SVAROGE
  A gdzie jest PODSTAWA – potencjał jądrowy…?!

  hi
 15. staś-21127
  staś-21127 15 lipca 2014 10:52
  +1
  Dziś wydaje mi się, że brakuje nam jeszcze jednego i najważniejszego momentu, to jest pomysł, cel lub coś innego, w ogóle coś, co może zjednoczyć, połowa „menedżerów” obudzi się ze statku o godz. trudny moment... Tam przecież nie będzie whisky, zagranicznych samochodów, 5-gwiazdkowych namiotów wojskowych.....ale okopy, kule, często złe jedzenie itp.
  1. jastr
   jastr 15 lipca 2014 14:42
   0
   Przez cały czas tą ideą i celem było zniszczenie najeźdźców i w efekcie „tarcza na ich bramach”.
 16. Tektora
  Tektora 15 lipca 2014 10:56
  0
  Osobliwością potęgi militarnej państw jest to, że bez kontroli nad szlakami transportu morskiego tracą ją… Cała moc spoczywa na statkach zaopatrzeniowych (szybkie transporty). Zablokowanie kilku wąskich gardeł i rzeczy będzie inaczej.
 17. Draz
  Draz 15 lipca 2014 11:14
  +2
  Cała ocena jest o niczym, chociaż Chiny, nawet Indie, mimo że Stany Zjednoczone będą wzywać miliony do serwowania, co będą jeść? Żołnierz nie jest studentem, norma dzienna żołnierza jest 2-3 razy wyższa niż norma cywilna dla kcal. A jedzenie to tylko pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy.
 18. Dmitrij Fedotow
  Dmitrij Fedotow 15 lipca 2014 11:18
  +3
  Doskonała ocena „sarkazm”
  Po raz kolejny siły obrony powietrznej nie są brane pod uwagę, ale Siły Zbrojne RF mają najlepszą obronę przeciwlotniczą na świecie i o jakiej liczbie samolotów mówimy, jeśli są po prostu zestrzelone.A więc wszystko jest na górze i na dole we wszystkim.
  Zakończę słowami wielkiego człowieka G.K. Żukow ”Kraj, który nie będzie w stanie odeprzeć nalotu, czeka ciężka żałoba»
 19. tato-billy
  tato-billy 15 lipca 2014 11:20
  0
  Dobry artykuł, dużo ciekawych obliczeń.
 20. starshina wmf
  starshina wmf 15 lipca 2014 11:28
  +4
  KURWA SIEBIE ARMIA UKRAIŃSKA ZOSTAŁA UMIEJSCOWANA NA 21 MIEJSCU, A KRLD NA OSTATNIM.
 21. ramię
  ramię 15 lipca 2014 11:38
  +3
  Wątpię, aby w armii USA czy ChRL zdarzały się takie wypowiedzi ojców dowódców jak: „Powalony, walcz na kolanach, nie możesz stać, atakuj w pozycji leżącej” W. Margełow. Armia Czerwona jest najsilniejsza ze wszystkich… ALE „749,6 miliona ludzi można wcielić do chińskiej armii”… Tsuka alarmuje, nie odpoczywaj.
 22. Roland60135
  Roland60135 15 lipca 2014 11:40
  +2
  21 miejsce dla Ukrainy? Aż trudno w to uwierzyć… Zdolność bojowa armii jest ekstremalnie niska. Walczące bataliony najemników. Armia na Krymie poddawała się, nie mogąc się oprzeć. Ukrastratedzy są zdolni do masowego niszczenia infrastruktury i ludności cywilnej poprzez ostrzał obszarów. Sprzęt w całości radziecki, bez modernizacji i napraw. A tu już 21 miejsc! W takich ocenach najważniejsza powinna być zdolność żołnierza do walki - umiejętności, pokonywanie trudów, przetrwanie w różnych warunkach klimatycznych !! I od razu ocena będzie inna
 23. Komentarz został usunięty.
 24. combat192
  combat192 15 lipca 2014 12:51
  +1
  Jest taka historyczna anegdota o tym, jak w czasie II wojny światowej ktoś (być może Wiaczesław Mołotow) powiedział Stalinowi, że fajnie byłoby włączyć do koalicji antyhitlerowskiej… Watykan, ponieważ ma on niezaprzeczalny autorytet wśród milionów żyjących katolików we wszystkich krajach pokój. Na co Stalin sarkastycznie zapytał: – A ile dywizji ma Watykan?
 25. Makarov
  Makarov 15 lipca 2014 12:58
  +3
  Widły na wodzie)
  1. Newalaszki
   Newalaszki 15 lipca 2014 13:20
   +3
   Cytat: Makarow
   Widły na wodzie)

   Raczej - macha z literami na wodzie!
 26. padonok.71
  padonok.71 15 lipca 2014 13:15
  +8
  Nie angażuj się w branie kapeluszy (może się okazać, jak u Finów). Tak jak rosyjski żołnierz jest w stanie jednym strzałem pokonać batalion amerów. Miałem doświadczenie z am. marynarze. To silni, bardzo kompetentni wojownicy. Zdyscyplinowany i „patriotyczny” do głębi. Amery mają niesamowitą dostawę / tylny serwis. Doskonałe materiały eksploatacyjne i sprzęt. Tak, zgadzam się, w życiu codziennym to gorzki smutek, ale można je trenować.
  Chociaż ich sekcje…. i bliżej. Sam tak.
  PS: „minus”, ale trzeba powiedzieć prawdę.
 27. Volka
  Volka 15 lipca 2014 14:06
  +1
  ilościowe wskaźniki siły militarnej nie są czynnikiem decydującym, wiele zależy od poziomu przygotowania personelu ... hi
 28. tylko Cyrus
  tylko Cyrus 15 lipca 2014 14:33
  0
  Łączna liczba samolotów w siłach zbrojnych to 3082 jednostki. Spośród nich 736 myśliwców, 1289 samolotów szturmowych, 730 wojskowych samolotów transportowych, 303 samolotów szkoleniowych, a także 973 wielozadaniowych i 114 śmigłowców szturmowych
  bardzo ciekawa informacja --- mamy ich jeszcze mniej .... skąd te liczby? Sikorsky wyjechał do Ameryki ..... w Rosji domyślnie helikoptery nie były produkowane ..... nie mamy ich)))))) .... tylko helikoptery)))
 29. skorpioni
  skorpioni 15 lipca 2014 15:03
  +1
  „To jeden lotniskowiec, cztery fregaty”. Od kiedy krążowniki stały się fregatami? Układ krajów w miejscach też jest przygnębiający, bzdura! W analizę zaangażowanych było zbyt wielu „specjalistów”. Jak powiedział A. Raikin: - Jeden robi pomiary, inny piły, trzeci wkładki i nikt nie odpowiada za dykcję. Złożona metoda”. A dla nas, Rosjan, złożona metoda w ogóle się nie rozprzestrzenia.
 30. PSih2097
  PSih2097 15 lipca 2014 15:04
  +3
  To jest jeden lotniskowiec cztery fregaty, 13 niszczycieli, 74 korwety, 63 okręty podwodne i 65 statków straży przybrzeżnej. Siły zamiatające miny reprezentowane są przez 34 statki.

  Nie zrozumiałem czegoś, nazywają to fregatami (Projekt 1144 Orlan.)?

  i czy jest to niszczyciel (kod projektu 1164 „Atlant”)?

  Więc jak nazywają krążownik ???
  1. Pattona5
   Pattona5 15 lipca 2014 22:18
   0
   Nie mają pojęcia o krążowniku!
   1. PSih2097
    PSih2097 16 lipca 2014 04:05
    0
    to co to jest (krążowniki rakietowe typu Ticonderoga (angielska klasa krążowników rakietowych Ticonderoga) ???
 31. Alex K
  Alex K 15 lipca 2014 16:09
  +1
  Najważniejsze jest nie tylko ilość, ale także jakość i oczywiście sama osoba, w której rękach to wszystko jest w użyciu. A my Słowianie nie dbamy o to. Tak i nie po raz pierwszy.
 32. skorpioni
  skorpioni 15 lipca 2014 16:41
  0
  To wspaniałe tłumaczenie rosyjsko-amerykańsko-rosyjskie. W naszych czasach to się nazywało - uszkodzony telefon.
 33. Vladimir73
  Vladimir73 15 lipca 2014 17:03
  +1
  Fajny artykuł!! Przynajmniej bardzo wyraźnie widać, jak świat wokół jest postrzegany przez kompilatorów tych ocen – niektórzy pracują z konsultantami, analitykami, „łopatą” otwartych źródeł, podczas gdy inni po prostu korzystają z ich danych, nieznacznie zmieniając metodologię, wymyślają swoją wizję na świecie. A wszystko to uchodzi za poważne analizy? dobry
  Niech tak myślą. W pewnym stopniu jest nam łatwiej. Patrioci URA będą dumni, realiści - oburzeni, którzy zrozumieją, że nie wszystkie tajemnice wojskowe są publikowane w otwartej prasie i będą się radować z kraju. Jeśli wróg nas nie docenia, to chyba dobrze – jak się wspina i wskakuje na szyję, to będzie większy szok. Jeśli przeceni, zawsze będzie się bał (a jego własne obawy są najgorsze) najgorszego, co ograniczy inicjatywę wroga, a nam da czas na regenerację i odpowiednią reakcję…
  Wygląda na to, że... zażądać
 34. Kozak Ermak
  Kozak Ermak 15 lipca 2014 17:27
  +2
  Gdzie jest Białoruś? Jak jeden towarzysz „posiadający najsilniejszą armię w Europie” udowodnił pianą na ustach?
  1. Kerżak
   Kerżak 15 lipca 2014 20:52
   0
   Ha ha trzy razy.
 35. martwi mężczyźni
  martwi mężczyźni 15 lipca 2014 17:30
  +1
  ocena jest warunkowa, nie odzwierciedla wszystkiego, co jest zaNYkano, a Rosja to ludzie oszczędni.
 36. nauczyciel
  nauczyciel 15 lipca 2014 17:49
  +3
  Ciekawe pytanie: dług zewnętrzny Stanów Zjednoczonych wynosi 15,9 bln USD, Rosji 631,8 mld USD, Chin blisko 729 mld USD, Anglii 10,09 bln USD, Indii zbliża się do 379 mld USD. zażądać i komu to wszystko zawdzięczają – a co jeśli Ukraina? waszat
 37. damirez
  damirez 15 lipca 2014 17:51
  +2
  skąd takie zadłużenie zewnętrzne kraju - 631,8 mld dolarów?
 38. Beck
  Beck 15 lipca 2014 18:13
  0
  Cytat od damireza
  skąd takie zadłużenie zewnętrzne kraju - 631,8 mld dolarów?


  W tym miejscu autor mógł się pomylić. Nie dług zewnętrzny, najprawdopodobniej dług wewnętrzny. Ameryka w porządku państwowym nie pożycza od nikogo, pożycza od innych.

  O ile wiem i na ile rozumiem o długu krajowym.

  Kiedyś w kampanii wyborczej Nixon obiecał narodowi amerykańskiemu wiele rzeczy. Cóż, został wybrany. Trzeba było spełnić, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część ich obietnic, aw skarbcu nie było pieniędzy na populistyczne projekty wyborcze.

  Wtedy rząd Nixona zwrócił się do Fedu (analogicznie do banku centralnego) z prośbą o przekazanie mu, rządowi, pieniędzy w „długu”. Fed zgodził się i bez wahania wydrukował wymaganą kwotę - kilka miliardów. Po Nixonie kolejni prezydenci zaczęli stosować tę samą praktykę. Tak więc zgromadziły się dziesiątki bilionów. Ale w rzeczywistości to lewa kieszeń twojej kurtki zawdzięcza prawą.

  Ta praktyka została później przyjęta przez inne kraje w celu finansowania własnych programów. Rezultatem są teraz wszystkie kraje z dużymi i niezbyt dużymi długami wewnętrznymi. Oznacza to, że muszą sami.

  Coś w tym stylu.
 39. Wolna wyspa
  Wolna wyspa 15 lipca 2014 18:21
  -2
  Armia rosyjska jest oczywiście silniejsza od wszystkich innych na świecie, ale z jakiegoś powodu ostatnio nie jest w stanie pokonać trzech prawicowych Sekistów z Bandery, którzy strzelają w pobliżu granicy z Obwodem Rostowskim. nasze terytorium ze starego pierdnięcia.. chyba nie potrzebujemy takiej armii, rozwiąż nas wszystkich... niech piszczą w domu. O nie.. armia, potrzebujemy filmików, aby kręcić o jej sile, uczestniczyć w biathlonie czołgów i pokazach lotniczych.. no cóż, raz w roku tupać przez plac na Paradzie Zwycięstwa.. dobrze, niech tak będzie nadal.. przyda się .. chociaż nie widzę jeszcze sensu jej
 40. VSK
  VSK 15 lipca 2014 19:17
  +1
  Tak, nie ma armii ani w USA, ani w Rosji, a generalnie w Europie armia jest tylko w Szwajcarii. Wszystkie inne kraje polegają na siłach szybkiego reagowania, czyli siłach specjalnych. O materacach nie ma nic do powiedzenia po oświadczeniu oficera ich floty – „nie wstąpiliśmy do wojska, aby ryzykować życiem” – KONIEC.
 41. RSU
  RSU 15 lipca 2014 20:14
  0
  A Anglia, co to za miejsce?
 42. Kerżak
  Kerżak 15 lipca 2014 20:50
  0
  Ocena szalona.
  1. Jeśli armia KRLD jest najgorsza, to dlaczego wokół KRLD jest tyle zamieszania?
  2. Jeśli armia Ukrainy nie radzi sobie z armią Noworosji, to co to znaczy, że armia Noworosji jest silniejsza od armii Iranu, która jest niżej w rankingu armii Ukrainy?
  Ogólnie bzdury.
  1. Lustro
   Lustro 15 lipca 2014 22:07
   0
   Potrzebujemy kryteriów oceny. Wybrali swoje. To śmieszne, bo 700 milionów ludzi w ChRL nie uzbroi nawet MSL. Taki przełom ludzi nie ma sensu. Ale to jest rezerwa. Nie można go lekceważyć. A o Ukrainie, więc tam, jeśli weźmiemy pod uwagę suche statystyki, to armia nie jest zła. Technologia, lotnictwo, flota. Jeden spadochron dla dwojga… (żartuję). Moim zdaniem pamiętaj tylko o tym fakcie dla analityków, na przykład długi, zużycie ropy naftowej oraz złoto i rezerwy walutowe są ważnymi danymi!
 43. srebrnywilk88
  srebrnywilk88 15 lipca 2014 21:28
  0
  Jak każda ocena ... wszystko jest bardzo warunkowe i z ograniczeniami (na przykład bez uwzględnienia potencjału nuklearnego) ... po prostu daje obraz ... szczególnie dobry pod względem zdolności mobilizacyjnych ...
 44. wolny jeździec
  wolny jeździec 15 lipca 2014 22:48
  +1
  kolejne odkrycie śmiech
 45. dzisiajdzień dobry
  dzisiajdzień dobry 15 lipca 2014 23:07
  +1
  Ocena to nic. Jak mówią, ktoś * dłuższy *.
 46. ioann1
  ioann1 16 lipca 2014 01:14
  0
  Amerykanie uwielbiają rywalizować, kto ma więcej. To bardzo istotny fakt, że Rosja nie potrzebuje takich demonstracyjnych danych. Wszystko powinno być uzasadnione i zwięzłe. A jednak, jak mówią, do wysokiej jakości jazdy potrzebna jest wysokiej jakości uszczelka między kierownicą a siedzeniem. Przy całej swojej sile Amerykanie w oddziałach mają ducha pożądania i rozpusty, tchórzostwa i cynizmu. Dla Rosjan pamięć rosyjskiej duszy to pamięć o wielkich przodkach. Bohaterska droga ludu pod przywództwem wielkich dowódców! A Amerykanie, mając ogromną armię i flotę, mają bardzo wątpliwy zwyrodniały personel.
 47. strzelec górski
  strzelec górski 16 lipca 2014 01:21
  +2
  Oczywiście „stabilność bojowa” nie została uwzględniona w rankingu. Nie jest tajemnicą, że jednostka amerykańska traci skuteczność bojową przy 5% nieodwracalnych strat. Rosyjski - sam wiesz, zachowuje swoją zdolność bojową, jeśli pozostanie 5%. Jaką ocenę byś go umieścił?
 48. projekt Miasto
  projekt Miasto 18 lipca 2014 06:59
  0
  Możesz poczytać dla zainteresowania), ale generalnie jest nudno. Na pewno Rosja miała tylko 114 śmigłowców szturmowych-kompletny nonsens
 49. kpiarski
  kpiarski 19 lipca 2014 16:59
  0
  Cieszę się, że nas tam nie ma!