Przegląd wojskowy

Wywiad z Władimirem Putinem ITAR-TASS

26
Wywiad z Władimirem Putinem ITAR-TASS


W przeddzień szczytu BRICS, który odbędzie się 15-16 lipca w Brazylii, Władimir Putin odpowiadał na pytania dziennikarzy rosyjskiej agencji informacyjnej ITAR-TASS.

PYTANIE: Zjednoczenie krajów BRICS, których znaczenie we współczesnym wielobiegunowym świecie rośnie, mogłoby przyczynić się do istotnych zmian w systemie stosunków międzynarodowych. Jaki jest program i jakie plany, jako głowa państwa rosyjskiego, uważasz za konieczne przedyskutować z partnerami z BRICS na nadchodzącym szczycie?

V. PUTIN: Współczesny świat jest rzeczywiście wielobiegunowy, złożony i dynamiczny, to obiektywna rzeczywistość. A próby zbudowania takiego modelu stosunków międzynarodowych, w którym wszystkie decyzje byłyby podejmowane w ramach jednego bieguna, są nieskuteczne, co jakiś czas zawodzą i są ostatecznie skazane na niepowodzenie. To nie przypadek, że zaproponowany przez Rosję format interakcji między tak wpływowymi państwami, jak członkowie BRICS, okazał się pożądany. A nasza wspólna praca faktycznie pomaga zwiększyć przewidywalność i stabilność stosunków międzynarodowych.

Agendę zbliżającego się szczytu łączy wspólny temat – „Wzrost w interesie wszystkich i przy udziale wszystkich: zrównoważone rozwiązania”. Dlatego rozważymy najbardziej palące tematy światowej polityki, ekonomii i oczywiście rozwoju BRICS.

Uważam, że nadszedł czas, aby podnieść rolę BRICS na nowy poziom, aby nasze stowarzyszenie stało się integralną częścią globalnego systemu zarządzania w interesie zrównoważonego rozwoju.

Jak dokładnie to osiągnąć? Przede wszystkim rozwijanie współpracy w ramach ONZ na wszelkie możliwe sposoby, uporczywe przeciwstawianie się próbom narzucenia społeczności międzynarodowej przez poszczególne państwa kursu na przemieszczenie budzących zastrzeżenia reżimów i promowanie jednostronnych opcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Proponujemy stworzenie mechanizmu regularnych konsultacji na wysokim szczeblu między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych w różnych konfliktach regionalnych, z dostępem, tam gdzie to możliwe, do wspólnych stanowisk i wspólnych wysiłków na rzecz promowania ich politycznego i dyplomatycznego rozwiązania.

Polityka BRICS powinna być również bardziej aktywnie koordynowana w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i wyzwaniom dla bezpieczeństwa, w tym walki z terroryzmem, w tym poprzez wykorzystanie mechanizmów konsultacji na tematy związane ze zwalczaniem terroryzmu. Ważnym miejscem w programie szczytu będzie rozwój współpracy antynarkotykowej. Jesteśmy gotowi zintensyfikować wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowego reżimu prawnego w zakresie kontroli narkotyków.

Za ważną kwestię uważamy promowanie rozwoju zasad odpowiedzialnego zachowania w globalnej przestrzeni informacyjnej. Powinny utrwalać zasady poszanowania suwerenności państwa, nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, przestrzegania praw i wolności człowieka, a także równego prawa wszystkich państw do udziału w zarządzaniu Internetem. Wierzę, że wspólnymi siłami osiągniemy czołowe pozycje BRICS we wzmacnianiu międzynarodowego bezpieczeństwa informacyjnego. W naszych planach jest także stworzenie wspólnej polityki informacyjnej na arenie międzynarodowej wspierającej działania BRICS, a także w celu bardziej obiektywnego ujęcia obrazu świata.

Oczywiście szczegółowo przeanalizujemy sytuację w „gorących punktach” planety. Porozmawiamy o sytuacji w Syrii i Iraku, gdzie umacniają się pozycje grup ekstremistycznych i terrorystycznych. Zwrócimy poważną uwagę na sytuację na Ukrainie i działania społeczności światowej, które pomogą powstrzymać rozlew krwi na południowym wschodzie tego kraju.

W dziedzinie gospodarki światowej omówimy reformę MFW. Kraje BRICS obawiają się, że prawdziwa, konkretna rozmowa na ten temat jest niepotrzebnie przeciągana. Zagraża to wszystkim wysiłkom GXNUMX w tym obszarze. Tymczasem mówimy o spełnieniu uzasadnionych żądań „nowych gospodarek”, aby bilans MFW był zgodny z realiami XXI wieku.

Kolejną ważną kwestią, którą planujemy poruszyć na szczycie, są coraz częstsze przypadki masowego stosowania jednostronnych sankcji. Rosja jest obecnie objęta sankcjami atakowanymi przez USA i ich sojuszników. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom z BRICS, którzy potępiali tę praktykę w różnych formach. Jednocześnie konieczne jest wyciągnięcie merytorycznych wniosków z tego, co się dzieje, wspólne przemyślenie systemu środków, które zapobiegłyby prześladowaniu krajów, które nie zgadzają się z niektórymi decyzjami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ale prowadzenie cywilizowanego, opartego na wzajemnym szacunku dialogu we wszystkich kontrowersyjnych kwestiach.

PYTANIE: Jak przebiega realizacja konkretnych planów rozwoju współpracy gospodarczej między krajami BRICS? Ostatnio mówiono o stworzeniu banku stowarzyszeniowego, ale do tej pory ta inicjatywa nie została zrealizowana. Jakie są perspektywy w tym kierunku? Czy możliwe jest wypracowanie konkretnych wspólnych działań krajów BRICS w odpowiedzi na różne wyzwania?

V. PUTIN: Staramy się aktywnie rozwijać więzi handlowe i gospodarcze w ramach tej piątki. Udział krajów członkowskich BRICS w obrotach handlu zagranicznego Rosji systematycznie rośnie: jeśli w całym ubiegłym roku wynosił 12,5%, to przez pierwsze 4 miesiące tego roku jest to już 13,1%. Mimo niestabilnej sytuacji międzynarodowej rośnie również wielkość wzajemnej wymiany handlowej między krajami BRICS (w 2013 r. przekroczyła 300 mld USD).

W naszym wspólnym interesie jest maksymalne wykorzystanie czynnika komplementarności gospodarek narodowych. Możliwości współpracy tutaj są naprawdę ogromne. Mówimy o rynku z prawie trzema miliardami konsumentów. Kraje BRICS dysponują unikalnymi zasobami naturalnymi, znaczącym potencjałem technologicznym, finansowym i przemysłowym.

Teraz z inicjatywy Rosji opracowywana jest strategia współpracy gospodarczej Pięciu, która będzie miała na celu stworzenie warunków dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności naszych państw, rozszerzenia i dywersyfikacji powiązań handlowych oraz zapewnienia interakcji dla innowacyjny wzrost. Aby nasycić ten dokument inwestycjami, opracowywana jest lista obiecujących projektów współpracy.

Pragnę zauważyć, że w ubiegłym roku Rada Biznesu BRICS została utworzona z przedstawicieli biznesu z naszych krajów. Struktura ta musi jeszcze w pełni wykorzystać swój potencjał, ale rozpoczęto już prace nad identyfikacją i eliminacją barier utrudniających interakcję biznesową w ramach „piątki”.

Jak wiecie, wszystkie gospodarki BRICS potrzebują poważnej modernizacji infrastruktury. Nasza inicjatywa utworzenia Banku Rozwoju ma na celu rozszerzenie współpracy w tym zakresie. W roku, który minął od szczytu w Durbanie, poczyniono w tym kierunku znaczne postępy. Spodziewamy się, że wszystkie pozostałe kwestie zostaną uzgodnione w najbliższym czasie i będziemy mogli wykorzystać potencjał Banku do realizacji dużych projektów w naszych krajach.

Realizowana jest również inna ważna inicjatywa - utworzenie puli rezerw walutowych BRICS. Ma być rodzajem siatki bezpieczeństwa, mającej na celu wspólne reagowanie na wyzwania finansowe.

Chcę podkreślić, że zarówno Bank Rozwoju, jak i pula rezerw walutowych to praktyczne działania naszych krajów, mające na celu wzmocnienie międzynarodowej architektury finansowej, aby była bardziej zrównoważona i sprawiedliwa.

Kraje BRICS mają też wspólne stanowiska w sprawie innych współczesnych wyzwań w sferze gospodarczej. Wśród nich jest wczesne zakończenie rundy dauhańskiej negocjacji, stworzenie bardziej sprawiedliwego globalnego systemu handlowego oraz zapewnienie przejrzystości w zawieraniu regionalnych umów handlowych.

PYTANIE: Jak silna może być unia krajów, z których większość nie ma wspólnych granic? Czy globalne procesy doprowadzą do tego, że współdziałanie uczestniczących krajów w końcu zaniknie, jak ma to miejsce w przypadku stowarzyszeń regionalnych? Czy są jakieś plany wzmocnienia politycznego komponentu BRICS i pojawienia się komponentu wojskowego we współdziałaniu tych krajów?

V. PUTIN: We współczesnym świecie czynnik wspólnych granic nie odgrywa decydującej roli. Wręcz przeciwnie, globalne procesy zmuszają nas do zjednoczenia wysiłków, ponieważ wyzwania i problemy stają się wspólne. W przypadku BRICS widzimy cały szereg zbieżnych interesów strategicznych, przede wszystkim obopólną chęć zreformowania międzynarodowego systemu monetarnego i finansowego. W obecnej formie jest niesprawiedliwe wobec krajów BRICS i ogólnie „nowych gospodarek”. Musimy aktywniej uczestniczyć w systemie decyzyjnym MFW i Banku Światowego. Sam międzynarodowy system monetarny jest nadmiernie zależny od pozycji dolara, a dokładniej od polityki monetarnej i finansowej amerykańskiego przywództwa. Kraje BRICS chcą zmienić tę sytuację.

Innym długofalowym wspólnym interesem członków PXNUMX jest wzmocnienie rządów prawa międzynarodowego i centralnej roli ONZ w systemie międzynarodowym. Nie oszukujmy się, bez pryncypialnego stanowiska Rosji i Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii, wydarzenia w tym kraju dawno by przebiegały według scenariusza libijskiego i irackiego.

Niewątpliwie kraje BRICS są zdeterminowane do wzmocnienia politycznego komponentu swojej współpracy. W tym celu rozszerzymy praktykę wzajemnych konsultacji i wspólnych działań w organizacjach międzynarodowych, przede wszystkim w ONZ, a w przyszłości stworzymy wirtualny sekretariat BRICS. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie mamy planów utworzenia sojuszu wojskowo-politycznego opartego na BRICS.
Pierwotnym źródłem:
http://kremlin.ru/news/46218
26 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Weteran Armii Czerwonej
  Weteran Armii Czerwonej 15 lipca 2014 06:10
  + 27
  Kolejną ważną kwestią, którą planujemy poruszyć na szczycie, są coraz częstsze przypadki masowego stosowania jednostronnych sankcji. Rosja jest obecnie objęta sankcjami atakowanymi przez USA i ich sojuszników. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom z BRICS, którzy potępiali tę praktykę w różnych formach.
  1. tak.seliwerstov2013
   tak.seliwerstov2013 15 lipca 2014 06:20
   +4
   Nie przejmuj się swoimi sankcjami, groźbami
   Zabawne dla łez, a nawet dla mojego głosu
   A w kamizelce tak krokodyle łzy
   Nie jesteśmy Europą, by paść się w waszym stadzie.

   A tutaj będą się płaszczyć
   I buty, by błyszczeć, lizać
   Szepcząc przepraszam wciąż się uśmiecham
   Kiedy będziesz piskliwy, kopniesz je.
   1. Sundżar
    Sundżar 15 lipca 2014 07:09
    +3
    Cytat: Putin V.V.
    Współczesny świat jest rzeczywiście wielobiegunowy, złożony i dynamiczny, to obiektywna rzeczywistość. A próby zbudowania takiego modelu stosunków międzynarodowych, w którym wszystkie decyzje byłyby podejmowane w ramach jednego bieguna, są nieskuteczne, co jakiś czas zawodzą i są ostatecznie skazane na niepowodzenie.


    Och, VV jest nieszczery. Putin o wielobiegunowości. W rzeczywistości sprawiedliwa globalizacja – proces integracji światowej, której istota sprowadza się do koncentracji w jednej ręce zarządzania siłami wytwórczymi społeczeństwa – będzie realną szansą na sprostanie, jak mówią teraz, wyzwaniom 21. Wiek.

    Cały sens globalizacji tkwi w zasadzie, na której jest zbudowana. Za niesprawiedliwe lub uczciwe. Nie ma innego limitu. Stany Zjednoczone i UE proponują teraz niesprawiedliwe podejście do globalizacji, w której „pod-państwa” można bezlitośnie okradać, ich narody zabijać, a ich kulturę niszczyć.

    Putin proponuje natomiast sprawiedliwy porządek światowy (trzeba zgodzić się, że Rosja nadal zajmuje wiodącą rolę w BRICS), przy wzajemnej pomocy, tak aby był korzystny dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby, aby wszyscy ludy, narody, narodowości itp. zachowali swoją tożsamość i kulturę.

    Co właściwie jest z jego wywiadu i widać.

    Cytat: Putin V.V.
    wzmocnienie międzynarodowej architektury finansowej, aby była bardziej zrównoważona i sprawiedliwa.
    stworzenie bardziej sprawiedliwego globalnego systemu handlowego, zapewniającego przejrzystość zawierania regionalnych umów handlowych.
    1. Ascetyczny
     Ascetyczny 15 lipca 2014 07:51
     +1
     Cytat z sunjar
     Cały sens globalizacji tkwi w zasadzie, na której jest zbudowana. Za niesprawiedliwe lub uczciwe. Nie ma innego limitu. Stany Zjednoczone i UE proponują teraz niesprawiedliwe podejście do globalizacji, w której „pod-państwa” można bezlitośnie okradać, ich narody zabijać, a ich kulturę niszczyć.


     Proces globalizacji rozpoczął się po Bretton Woods, kiedy dolar stał się praktycznie jedynym waluta rezerwowa.Oczywiście, ktokolwiek miał tę dźwignię w ręku, zaczął dyktować światu swoje warunki i zasady stosunków gospodarczych i handlowych. Teraz ten porządek nazywa się światem jednobiegunowym. Więc oto próby stopniowo odejść uzależnienie od dolara to istota organizacji takich jak BRICS i utworzony przez nią zjednoczony bank

    2. jeżyna
     jeżyna 15 lipca 2014 08:07
     +1
     Cytat z sunjar
     Cytat: Putin V.V.
     Współczesny świat jest rzeczywiście wielobiegunowy, złożony i dynamiczny, to obiektywna rzeczywistość. A próby zbudowania takiego modelu stosunków międzynarodowych, w którym wszystkie decyzje byłyby podejmowane w ramach jednego bieguna, są nieskuteczne, co jakiś czas zawodzą i są ostatecznie skazane na niepowodzenie.


     Och, VV jest nieszczery. Putin o wielobiegunowości. W rzeczywistości sprawiedliwa globalizacja – proces integracji światowej, której istota sprowadza się do koncentracji w jednej ręce zarządzania siłami wytwórczymi społeczeństwa – będzie realną szansą na sprostanie, jak mówią teraz, wyzwaniom 21. Wiek.
     Nie ma potrzeby przypisywania innym własnej przebiegłości, nawet jeśli jest to PKB. Głosi on globalizację jako wielobiegunowość, czyli mnogość punktów podparcia, nawiasem mówiąc, jest w pełni zgodna z prawami fizycznymi. A ty promujesz jakąś pseudokomunistyczną ideę, zasłaniając ją siłami produkcyjnymi. Zejdź na ziemię – co za koncentracja sił wytwórczych w jednej ręce, przy tak wielu geograficznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych różnicach kilkuset narodów i narodowości. Profanacja.
     1. Sundżar
      Sundżar 15 lipca 2014 08:36
      -1
      Cytat: jeżyna
      w pełni zgodny z prawami fizycznymi.


      Jakie prawa fizyczne? Czy możesz to rozwinąć.

      Komunizm i pseudokomunizm nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. To czysta wyobraźnia.

      A globalizacja w sprawiedliwy sposób nie oznacza jednolitości kulturowej i społecznej.
    3. loroleg74
     loroleg74 15 lipca 2014 09:27
     0
     „… Cały sens globalizacji tkwi w zasadzie, na której jest zbudowana. Według niesprawiedliwych czy sprawiedliwych…” Tu wszystko się zaczyna! W końcu każdy ma swoją własną koncepcję sprawiedliwości!
  2. mirag2
   mirag2 15 lipca 2014 06:27
   -2
   Brazylijska gospodarka niestety teraz podupada, nie dlatego, że są złe (swoją drogą, nie ma fontanny, korupcja rośnie), ale gospodarka upadła, bo spadł ich rynek papieru, spadły inwestycje.
   Perspektywy dla brazylijskiej gospodarki są mniejsze niż w Wenezueli, chociaż klimat polityczny w Wenezueli jest gorszy.
   Ale generalnie eksperci patrzący na przyszłość krajów Ameryki Łacińskiej z różnych stanowisk zgadzają się ze sobą, że udało im się wzmocnić państwowość – z wyjątkiem Chile.
   1. Altona
    Altona 15 lipca 2014 07:33
    +1
    Cytat z mirag2
    Brazylijska gospodarka niestety teraz podupada, nie dlatego, że są złe (swoją drogą, nie ma fontanny, korupcja rośnie), ale gospodarka upadła, bo spadł ich rynek papieru, spadły inwestycje.

    ________________________
    Dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, co spada, a co rośnie na giełdzie, weszliśmy do realnej gospodarki, aby sprzedawać nasze tradycyjne towary – broń, elektrownie jądrowe, turbiny… I niech rynek papierniczy żyje swoim własne życie... Dla realizacji naszych wspólnych inwestycji powstał bank... Dodatkowo Brazylia to ogromny rynek konsumencki, ale prawdopodobnie nasze dobra konsumpcyjne nie znajdą nabywcy...
    1. Hipopotam
     Hipopotam 15 lipca 2014 07:40
     0
     Jednocześnie chcę podkreślić, że nie mamy planów utworzenia sojuszu wojskowo-politycznego opartego na BRICS.

     Zgadza się, nie ma nic, co mogłoby dać dziennikarzom powód do napadów złości. Ale są wspólne ćwiczenia i wielomiliardowe kontrakty wojskowe… puść oczko
    2. jeżyna
     jeżyna 15 lipca 2014 08:16
     0
     Cytat z Altony
     Cytat z mirag2
     Brazylijska gospodarka niestety teraz podupada, nie dlatego, że są złe (swoją drogą, nie ma fontanny, korupcja rośnie), ale gospodarka upadła, bo spadł ich rynek papieru, spadły inwestycje.

     ________________________
     Dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, co spada, a co rośnie na giełdzie, weszliśmy do realnej gospodarki, aby sprzedawać nasze tradycyjne towary – broń, elektrownie jądrowe, turbiny… I niech rynek papierniczy żyje swoim własne życie... Dla realizacji naszych wspólnych inwestycji powstał bank... Dodatkowo Brazylia to ogromny rynek konsumencki, ale prawdopodobnie nasze dobra konsumpcyjne nie znajdą nabywcy...

     Zgadza się – ich wartość tkwi w ogromnej populacji, jej pozytywnej reprodukcji i rosnącym rynku krajowym, ograniczonym jedynie niskimi dochodami. Rynek konsumencki może być nasycony nie dobrami końcowymi, ale dostawami sprzętu i wspólną produkcją. Wtedy nie należy zapominać o rozległym terytorium - właściwie całym kontynencie, ze wszystkimi atrybutami, plus zmiażdżony przez północnego sąsiada. Przypadek, w którym zarówno gospodarka, jak i polityka Rosji skorzystają jedynie na uczestnictwie w rozwoju tego kontynentu.
 2. Weteran Armii Czerwonej
  Weteran Armii Czerwonej 15 lipca 2014 06:16
  +5
  Sam międzynarodowy system monetarny jest nadmiernie zależny od pozycji dolara, a dokładniej od polityki monetarnej i finansowej amerykańskiego przywództwa. Kraje BRICS chcą zmienić tę sytuację.

  http://topwar.ru/uploads/images/2014/816/ljmu93.jpg
 3. Komentarz został usunięty.
  1. Anestetysta
   Anestetysta 15 lipca 2014 06:39
   +5
   Nasz prezydent łamie kark porozumienia z Bretton Woods. To gorzej niż reakcja termojądrowa .. :)
 4. wąchać
  wąchać 15 lipca 2014 06:19
  +4
  żadnych pytań o Ukrainę co
  1. mamon5
   mamon5 15 lipca 2014 06:38
   +3
   Cytat od snifera
   żadnych pytań o Ukrainę co


   Ukraina jest więc tylko jednym z frontów walki z dolarem i ze Stanami Zjednoczonymi.
  2. martwi mężczyźni
   martwi mężczyźni 15 lipca 2014 06:40
   +2
   o „martwych” jest albo dobre, albo nic.
  3. DMB-88
   DMB-88 15 lipca 2014 06:57
   -1
   Cytat od snifera
   żadnych pytań o Ukrainę co

   Takie pytania są teraz niewygodne dla VeWePe
   1. Agat
    Agat 15 lipca 2014 07:09
    +3
    Prawdopodobnie nie ma niewygodnych pytań dla Władimira Władimirowicza! Stara się jak najlepiej odpowiedzieć na wszystkie pytania!
    Podobała mi się jedna recenzja Ukraińca ze strony RT o naszym prezydencie (pisownia jest zachowana, bo najważniejsze jest znaczenie)
    „Co za gówniany prezydent macie, BRICS, SCO, EEC, Igrzyska Olimpijskie, mudiały, fora polityczne i gospodarcze… gdyby myślał o sobie i pieniądzach, siedziałby na swoim Kremlu, kierował armią ludzi do zabijania , tak jak mój jest w Kijowie, terrorystów odnalazł ha..on"
 5. Ta sama LYOKHA
  Ta sama LYOKHA 15 lipca 2014 06:20
  +1
  wzmocnienie rządów prawa międzynarodowego i centralnej roli ONZ w systemie międzynarodowym

  mrugnął
  Prawo międzynarodowe to ciekawa sprawa… Stany Zjednoczone zaczynają o tym pamiętać, kiedy dostają dobre lanie, a żeby to prawo działało, trzeba to robić częściej.
  ONZ jest bezwartościową organizacją pod względem zapobiegania konfliktom… kult siły (zbrojne wymuszanie pokoju) zawsze był decydujący, a teraz na UKRAINIE widzimy, jak to międzynarodowe prawo jest respektowane przez ZACHÓD… CAŁKOWITE bezprawie i arogancja w kierunku ROSJI i NOWOROSJI.
 6. Kosmos1987
  Kosmos1987 15 lipca 2014 06:20
  +5
  Bałtowie i Polska najbardziej chcą tych sankcji, może mogą odciąć gaz na tydzień, zrzucając na nie wszystko winę. problemy, może wtedy ich mózgi trochę się powiększą. Na dwóch gałęziach wystarczy dokręcić śruby.
  1. Obserwator2014
   Obserwator2014 15 lipca 2014 06:32
   +4
   jak to wyłączyć, dlaczego tu przez pół roku kradniecie gaz z Ukrainy, więc zablokowali go przed dziesiątą próbą, a tu i od razu, żeby się bali nie, w żadnym wypadku nie można się nagle obrazić kogoś lub kogo nie wpuszczą na zachód od naszych krystalicznie czystych urzędników lub ich krewnych, ale bez szprotek, jak żyć, to pomyślałeś, ale bez potężnej polskiej gospodarki, nie mamy po co żyć, a potężna armia tych krajów jest tuż przy naszych granicach, więc coś takiego
   1. Alexei
    Alexei 15 lipca 2014 06:42
    +4
    A co z urzędnikami? Niewiele jest zainteresowania poznaniem myśli Polaków, Rosja to wielki kraj i nie ma obowiązku zwracać uwagi na ujadanie władzy. W tym celu trzymają taką potęgę jak Polska w UE, ujadając zamiast nich. Przypomnę, że Rosja zawsze wypełnia wszystkie kontrakty i porozumienia, niezależnie od poglądów politycznych partnerów. Rosja jest wiarygodnym partnerem i dostawcą i każdy w Europie powinien to wiedzieć i rozumieć bez wyjątku.
    1. Komentarz został usunięty.
    2. DMB-88
     DMB-88 15 lipca 2014 07:10
     -1
     Cytat od Aleksieja
     A co z urzędnikami? Niewiele jest zainteresowania poznaniem myśli Polaków, Rosja to wielki kraj i nie ma obowiązku zwracać uwagi na ujadanie władzy. W tym celu trzymają taką potęgę jak Polska w UE, ujadając zamiast nich. Przypomnę, że Rosja zawsze wypełnia wszystkie kontrakty i porozumienia, niezależnie od poglądów politycznych partnerów. Rosja jest wiarygodnym partnerem i dostawcą i każdy w Europie powinien to wiedzieć i rozumieć bez wyjątku.

     tak, nawet każdy uczeń „powinien wiedzieć i rozumieć”, że najbardziej niezawodny dostawca surowców i dolarów otrzymywanych za surowce jest również najbardziej wiarygodnym dostawcą! Europa jest przemysłowym dodatkiem Rosji!!!)) lol
  2. DMB-88
   DMB-88 15 lipca 2014 06:59
   -1
   Cytat: Kosmos 1987
   Bałtowie i Polska najbardziej chcą tych sankcji, może mogą odciąć gaz na tydzień, zrzucając na nie wszystko winę. problemy, może wtedy ich mózgi trochę się powiększą. Na dwóch gałęziach wystarczy dokręcić śruby.

   tak, można to tylko zablokować, ale z czego będzie żyła Rosja?
 7. Komentarz został usunięty.
 8. A1L9E4K9S
  A1L9E4K9S 15 lipca 2014 06:26
  +3
  Chciałbym, żeby to poczęcie stało się szybciej i byłoby wspaniale, gdyby kraje BRICS odrzuciły dolara, rozwiązując się między sobą.
 9. Marder4
  Marder4 15 lipca 2014 06:33
  +1
  ogólnie jest to dobra inicjatywa - tworzenie alternatywnych bloków gospodarczych, najważniejsze jest obejście się bez dolara lub innej wspólnej waluty
 10. Wujek Lee
  Wujek Lee 15 lipca 2014 06:33
  +6
  Nie jest jasne, dlaczego wzajemne rozliczenia są dokonywane w $ - to jest pozycja martwa, to jest wsparcie dla amerykańskiej waluty!
  1. sub307
   sub307 15 lipca 2014 06:44
   +2
   Wtedy nasi „oligarchowie” i urzędnicy państwowi przestaną trzymać swoje nadzwyczajne zyski w zachodnich, w tym amerykańskich (USA) bankach i nieruchomościach, a także „ukryją tam swoich krewnych – wtedy coś może się zmienić. Wspomniani panowie „West” do pewnego stopnia trzymają „jajka”.
   1. Komentarz został usunięty.
   2. DMB-88
    DMB-88 15 lipca 2014 07:15
    -2
    Cytat: sub307
    Wtedy nasi „oligarchowie” i urzędnicy państwowi przestaną trzymać swoje nadzwyczajne zyski w zachodnich, w tym amerykańskich (USA) bankach i nieruchomościach, a także „ukryją tam swoich krewnych – wtedy coś może się zmienić. Wspomniani panowie „West” do pewnego stopnia trzymają „jajka”.

    +100500 i moje brawa!!!
  2. Komentarz został usunięty.
  3. DMB-88
   DMB-88 15 lipca 2014 07:16
   -2
   Cytat od wujka Lee
   Nie jest jasne, dlaczego wzajemne rozliczenia są dokonywane w $ - to jest pozycja martwa, to jest wsparcie dla amerykańskiej waluty!

   to jest kwestia polityki gospodarczej najwyższego rosyjskiego kierownictwa, a raczej jej braku!
 11. Balamyt
  Balamyt 15 lipca 2014 06:35
  +4
  Teraz każdy związek, każda organizacja międzynarodowa, która nie obejmuje Stanów Zjednoczonych, działa tylko na rzecz społeczności światowej! W związku z tym powinniśmy spodziewać się prześladowań tych krajów w pierwszej kolejności od materacy!
  Myślę, że odejście od dolara w kalkulacjach pomiędzy członkami BRICS jest tuż za rogiem i najprawdopodobniej było zaplanowane od samego początku!
  A oto co jeszcze! Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone nie powinny się zbliżać!
 12. Autostrada_3007
  Autostrada_3007 15 lipca 2014 06:37
  +2
  Cytat: Weteran Armii Czerwonej
  Kolejną ważną kwestią, którą planujemy poruszyć na szczycie, są coraz częstsze przypadki masowego stosowania jednostronnych sankcji. Rosja jest obecnie objęta sankcjami atakowanymi przez USA i ich sojuszników. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom z BRICS, którzy potępiali tę praktykę w różnych formach.


  Nie było realnych sankcji, obecni kumple Putina zostali „zbanowani”
 13. mig31
  mig31 15 lipca 2014 06:38
  +2
  „Wielki” inkwizytor Departamentu Stanu jest wściekły, nie ma co ukrywać, geyropa stawia opór, ale tutaj pojawiły się BRICS, czas zostawić stany materaca w spokoju, inaczej świat da inkwizytorowi spoczynek.. .
 14. Mihail29
  Mihail29 15 lipca 2014 06:50
  0
  I szkoda, że ​​nie ma planów utworzenia sojuszu wojskowo-politycznego opartego na BRICS.
 15. abc_02
  abc_02 15 lipca 2014 06:54
  -1
  Avakov jak zawsze w swoim repertuarze!

  Awakow zwolnił prawie 600 policjantów, którzy nie wykazali lojalności wobec Ukrainy
  15 lipca 2014, 04:31 rano

  Po sprawdzeniu lojalności wobec przysięgi złożonej Ukrainie zwolniono 585 donieckich policjantów, a kolejne 242 zostaną przeprowadzone dodatkowe kontrole, powiedział minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow.

  „Dzisiaj zakończył się pierwszy etap sprawdzania donieckiej policji pod kątem lojalności wobec przysięgi i służby dla Ukrainy. Bez szczegółów, ze względu na specyfikę obecnego okresu, w istocie informuję. Zwolniono 585 dyplomowanych policjantów. Odpowiednie postępowanie karne zostanie wszczęte przeciwko większości tego składu pracowników” – napisał Awakow na swoim profilu na Facebooku.

  „Dodatkowa kontrola jest przeprowadzana na kolejnych 242 pracownikach, którzy od dłuższego czasu przebywają na zwolnieniu lekarskim” – powiedział.

  Wcześniej premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk polecił organom ścigania i Ministerstwu Sprawiedliwości sprawdzenie, czy wszyscy deputowani ludowi, partie i stowarzyszenia społeczne na Ukrainie są zaangażowani we wspieranie uzbrojonych zwolenników niepodległości południowo-wschodniej części kraju. Jednocześnie wiceminister spraw wewnętrznych Zoryan Shkiryak poinformował, że MSW i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadzają kontrole wobec urzędników w miastach na wschodzie kraju okupowanych przez siły bezpieczeństwa; ci, którzy pomogli milicji, stają przed sądem i karą więzienia.
 16. abc_02
  abc_02 15 lipca 2014 06:56
  0
  Trochę od Striełkowa

  Striełkow: walka w pobliżu Śnieżnego na Ukrainie doprowadziła do wielu ofiar
  15 lipca 2014, 05:30 rano

  W pobliżu miasta Śnieżnoje na Ukrainie w poniedziałek trwały starcia sił bezpieczeństwa z milicjami, walki doprowadziły do ​​licznych ofiar - powiedział przedstawiciel sztabu milicji, powołując się na dowódcę Igora Striełkowa.

  „Udało nam się operować naszym jedynym czołgiem w rejonie Dmitrówki (wieś w pobliżu Śnieżnoje - bezpośredni ogień zdołał zniszczyć 2 transportery opancerzone, 4 kolejne części wrogiego sprzętu, uciekając przed ogniem, wskoczyły na własne pole minowe wzdłuż granicy z Rosją, gdzie wysadzili w powietrze i spłonęli” – mówili w milicji, donosi RIA Nowosti.

  Również z rejonu Dmitrówki milicja przypuściła ostrzał artyleryjski na pozycje Gwardii Narodowej we wsi Tarany - milicja zapewnia, że ​​wcześniej otrzymywano informację, że stamtąd wyjechała cała ludność.

  „Wystrzelono 36 pocisków. Po drugiej salwie we wsi rozpoczęły się detonacje amunicji. Według doniesień Gwardia Narodowa poniosła znaczne straty w sile roboczej i sprzęcie ”- powiedział przedstawiciel Igora Strelkowa.

  Według niego, w odpowiedzi wróg około godziny 20.00 zadał masowe uderzenie dywizji Gradov z 11 instalacji na Dmitrovka z rejonu Grigorievka. „Ani jedna milicja nie została ranna, ale w wiosce były liczne pożary i zniszczenia. Wśród ludności cywilnej są ofiary ”- powiedział przedstawiciel milicji.

  Dokładna liczba ofiar nie została jeszcze ustalona. Milicja zapewnia, że ​​nie ma strat.

  W poniedziałek ukraińskie siły bezpieczeństwa ogłosiły zdobycie czterech osad na wschodzie kraju (Metalist, Aleksandrowsk, Beloye, Roskoshnoe).

  W niedzielę dowódca milicji Igor Strelkov powiedział, że „wróg naprawdę nie ma wystarczających sił, by wszędzie atakować i bronić. Ale skoncentrował siły uderzeniowe w pobliżu Ługańska i całkiem skutecznie „staranował” słabe formacje bojowe milicji”.
 17. Flinky
  Flinky 15 lipca 2014 07:02
  +3
  USA muszą zostać zniszczone.
 18. DMB-88
  DMB-88 15 lipca 2014 07:20
  -1
  „gazprom” spełni wszystkie marzenia (pojedynczych obywateli Rosji)
 19. Komentarz został usunięty.
 20. Imyarek
  Imyarek 15 lipca 2014 07:36
  0
  Pozdrowienia dla wszystkich! Czas, by amers popadli w rozpacz... język
 21. strzelec górski
  strzelec górski 15 lipca 2014 07:38
  +1
  GDP buduje system chroniący pokrowce na materace. W przeciwnym razie Rosji będzie trudno poradzić sobie z tym światem. I zbliża się do dolara. Firma jest taka sama, ale nie ma innej. Musisz pracować z tym, co masz. Dla BRICS Rosja jest nośnikiem technologii. W tym celu uwzględnia się partnerów. Oczywiście zasoby energetyczne. Ale ważniejsza jest technologia. Na początku lat 90. Chiny kupiły w Rosji całe fabryki dla mikroelektroniki wraz z technologiami.
 22. DMB-88
  DMB-88 15 lipca 2014 07:41
  -2
  Wczoraj miałem piękny sen -
  Moskwa całkowicie spłonęła.
  Ogień na placu na Czerwonym,
  A dawny Komitet Wyborczy tli się.

  Nikt nie przeżył - wszyscy spłonęli,
  Cała cipka, Putin i Sobczak,
  A pod ścianą świerka Kremla
  Spalony och (jak dobrze) ... och tak.

  Spalony, Miedwiediew i Nawalny,
  Zarówno przyszły, jak i były burmistrz;
  Łużkow przybył jakby celowo,
  Ale nie miał czasu na podjęcie działań.

  Płonący ludzie na Bołotnej,
  OMON spłonął, a gliniarze,
  I kwaśny deszcz spadł z nieba,
  Jeszcze więcej piękna.

  Ostankino szybko spłonęło,
  Bo nie mogłeś utonąć
  Na Istrii płonęły zamki,
  Spaliły się powoli, na złość.

  I Świątynia Zbawiciela i łaźnie,
  Chaczi spłonął, Moskali,
  A Rosjanie czekali w domu,
  Kiedy cegły są zimne

  Moskwa, komu biją wasze dzwony?
  Moskwa, ile kosztują twoje złote kopuły?
  Bohm
  Bom-bom-bom
  Bom-bom-bom-bom
  Bum-Bom-Bom!!!!
 23. Egene
  Egene 15 lipca 2014 08:51
  0
  Wszystko to jest dobre, wspaniałe, ale tylko w warunkach stabilności i rozwoju pokojowej globalizacji. A teraz mamy wojnę praktycznie w domu, może się okazać, że wszystkie te pokojowe plany lecą do jednego puszystego zwierzaka w jednym miejscu :(
 24. Wojewoda2682
  Wojewoda2682 15 lipca 2014 09:00
  0
  Amers trzeba po prostu wciągnąć w interakcję z BRICS, ale tylko na równych prawach kraju partnerskiego, a nie na prawach opętanego monarchy. Świat wielobiegunowy zakłada udział wszystkich głównych graczy na globalnej arenie politycznej. Ale im dłużej Ameryka stara się utrzymać swoją uprzywilejowaną pozycję, tym bardziej pogrąża się w bagnie konfrontacji militarnych i politycznych, a Europejczycy będą musieli je ratować. Kłopot dla Ameryki polega na tym, że już teraz jest jasne, że Europa będzie raczej patrzeć, jak gigimon ześlizguje się w otchłań kryzysu finansowego i zamienia się w kraj, którego gospodarka będzie spłacać swoje długi przez kolejne 50 lat. z innymi gospodarkami po takim czasie. Czy Amerykanie próbowali zbudować nowoczesny odpowiednik Imperium Rzymskiego, czy to zadziałało? TAk. Okazało się jednak, że buduje się już upadłe imperium, podział na „zachodnie” (Ameryka) i „wschodnie” (Europa) staje się coraz bardziej wyraźny. Wniosek jest taki, że trzeba handlować z Amerykanami, trzeba słuchać, tak jak teraz słuchają Syrii czy powiedzmy Wenezueli.