O ciepłym porozumieniu Łukaszenki, Poroszenki i… Bandery.

400
O ciepłym porozumieniu Łukaszenki, Poroszenki i… Bandery.


Na całym obszarze postsowieckim nazwisko prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki cieszy się prestiżem i zasłużonym szacunkiem. Nie tylko ze względu na to, że mimo czasami bardzo trudnej sytuacji w polityce zagranicznej i powodowanych przez nią trudności gospodarczych, zawsze jest w stanie zapewnić godne życie obywatelom swojego kraju.

Ale potem wojna rozpoczęła się na południowym wschodzie Ukrainy i rzekomo zastąpiono Aleksandra Grigoriejewicza: słowami niezapomnianego Tarasa Bulby dosłownie zaczął „swigotać” z kijowską juntą ... I wtedy giną cywile na ręce kijowskich oprawców w miastach płonącego Donbasu, a ocaleni uciekli do Rosji setkami tysięcy.

Bez pozwolenia „ojca” żaden pies nie szczeka…

Na Białorusi całkiem słusznie mówią, że „bez pozwolenia” ojca „ani jeden pies nie szczeka…”. Tak więc punkt widzenia oficjalnych mediów państwowych Białorusi można słusznie uznać za punkt widzenia samego białoruskiego prezydenta.

Media te prezentują więc dramatyczne wydarzenia na południowym wschodzie Ukrainy jako wynik wewnętrznych utarczek politycznych krótkowzrocznych polityków i konfliktów między oligarchami dążącymi do ponownej redystrybucji własności.

Jednocześnie nie można poznać prawdziwych przyczyn powstania w Donbasie, zbrodni kijowskiej junty nazistowsko-banderowskiej, walki ludności Donbasu z kijowskimi oddziałami karnymi. Przez długi czas białoruskie kanały telewizyjne tym samym tonem co Kijów nazywały separatystów milicji, a dopiero niedawno przeszły na bardziej poprawny – rebeliantów.

Istnieje nie tylko całkowite pragnienie pozbawienia współobywateli prawa do prawdy, ale także chęć zrzucenia winy za podżeganie do nienawiści między braćmi słowiańskimi w równym stopniu na media ukraińskie, jak i rosyjskie.

Oto tylko jeden przykład takiego „ciepłego stosunku” do junty kijowskiej: tak, gazeta „Sowiecka Białoruś” z 19 sierpnia 2014 r.:

-- Wczoraj ukraińskie media doniosły o strasznym wiadomości: konwój uchodźców w obwodzie ługańskim został wystrzelony z moździerzy i wielokrotnych systemów rakietowych „Grad”. Centrum informacyjne Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy obwiniło o to rebeliantów. Ofiar jest wiele, ich dokładna liczba jest określona ...

W ten sposób w pełni zacytowała komunikaty oficjalnego Kijowa, nawet nie zadając sobie trudu sprawdzania prawdziwości tych szalonych informacji.

W ten sam sposób białoruskie media masowo cytują doniesienia władz kijowskich o tym, jak milicje rzekomo ostrzelają bronione przez siebie miasta.

I nawet jeśli nikt nie wierzy w te gorączkowe bzdury, poza samymi autorami, kijowskimi dziennikarzami i częścią ludności centralnej i zachodniej Ukrainy, kompletnie oszukali… Wydaje się, że prezydent Łukaszenka naprawdę musi zachować „przyjaźń” z Za wszelką cenę junta kijowska... Dlaczego, oto jest pytanie?

Odpowiedź, niestety, jest oczywista: wszelkie zapewnienia o lojalności wobec Rosji i deklaracje jedności z narodem rosyjskim, wielokrotnie słyszane z ust Łukaszenki, są w rzeczywistości przebraniem. Podobnie jak poprzednio, białoruski prezydent prawdopodobnie spodziewa się określonych korzyści materialnych w zamian za stopniową zmianę nastawienia do oceny zbrodni Kijowa i zmniejszenie poparcia.

Tymczasem na Białorusi od wielu lat przeinaczają i przeinaczają historia, wychwalają królów polskich i książąt litewskich. Znamienne, że z roku na rok spada liczba odniesień do masowego bohaterstwa obywateli radzieckich na terytorium Białorusi w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a oficjalne media wolą mówić o wyrażeniach typu „naród białoruski”, „białoruscy partyzanci”, „obywatele Białorusi” itp. do tego, że w tym roku w Dniu Zwycięstwa na Białorusi „nie zalecano używania symboli św.

Oczywiście na Białorusi cała ta rusofobiczna działalność nie jest tak agresywna jak na Ukrainie. Ale ta działalność prowadzona jest bardzo systematycznie, z wykorzystaniem całego mechanizmu państwowego, co czyni ją skuteczną.

Po tym wszystkim, co zostało powiedziane, wcale nie dziwi fakt, że prezydent Aleksander Łukaszenko nie zauważa, a przynajmniej udaje, że nie zauważa nazistowskich symboli na sztandarach ukraińskich batalionów karnych i neonazistowskiej retoryki władz Kijowa ...

Ale co jest absolutnie oburzające, woli nie zauważać katastrofy humanitarnej w miastach południowo-wschodniej Ukrainy: nawet w tych dniach, kiedy Ukraina robiła wszystko, aby zapobiec rosyjskiemu konwojowi humanitarnemu do Ługańska i Doniecka, urzędnik Mińska utrzymać cisze. I oczywiście nadal nie udziela nawet moralnego wsparcia walczącym Donieckowi i Ługańsku…

krew i popiół

Tymczasem takie zachowanie białoruskiego prezydenta wydaje się całkowicie bluźniercze, jeśli przypomnimy sobie historię okrucieństw ukraińskich batalionów karnych na terenie republiki podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Oto, co pisze o nich Alexey Litvin, doktor nauk historycznych w swojej pracy „Blood and Ashes”:

-- Liczne dokumenty i materiały dotyczące historii ruchu partyzanckiego i walki podziemnej w republice zawierają informacje o tzw. ukraińskich policjantach, którzy działali w Mińsku i na całej Białorusi.

Latem 1941 r. sformowano w Mińsku osobny batalion policyjny liczący 910 osób spośród jeńców wojennych narodowości ukraińskiej, zwolnionych z obozów Mińska i okolic.

Z dokumentów dostępnych w Narodowym Archiwum Republiki Białoruś wynika, że ​​już 10 lipca 1941 r. w Białymstoku sformowano batalion policyjny liczący 481 osób, głównie z ukraińskiego personelu wojskowego i osób udających Ukraińców. W sierpniu batalion przybył do Mińska. Mieścił się w dawnej szkole artylerii na Komarovce i początkowo nazywał się 1. batalionem, a następnie został przemianowany na 41.. Nieco później w Mińsku utworzono z Ukraińców 2 „roboczy” batalion, później 42. Obie liczyły 1086 osób.

Na terytorium Białorusi 1 lipca 1942 r. znajdowało się 13 batalionów Schutzmannschaft o łącznej liczbie ponad 7,5 tys. Są to 3., 12. i 15. – litewski; 18, 24, 26, 266 „E” - łotewski; 46., 47., 48. „E”, 104., 201. - ukraiński; 36. – estoński.

W październiku 1941 r. w egzekucji Żydów wzięła udział 1. kompania 41. batalionu. W Moskwie fakt ten stał się znany z mińskiego podziemia R. M. Bromberga, który wraz z brygadą partyzancką N. M. Nikitina udał się na lokalizację wojsk radzieckich jesienią 1942 r.

Według A. V. Larionowa: „42 batalion częściowo przez całą zimę pracował na kolei, odśnieżał, rozładowywał i ładował wagony. W okresie zimowym oba bataliony były kilkakrotnie uzbrojone, a następnie rozbrojone, co tłumaczono niestabilnym stanem moralnym i psychicznym personelu. Do maja 1942 r. nie było masowych przerzutów do oddziału partyzanckiego. Masowe przemiany rozpoczęły się w maju 1942 r. Oba bataliony były dowodzone przez Zalewskiego, organizatora batalionów ukraińskich. Zalevsky jest młodszym porucznikiem Armii Czerwonej, Jaszczenko działał z nim, jak się wydaje, kwatermistrzem. Na czele całego garnizonu stanął niemiecki Gummer, który dobrze mówił po rosyjsku. Według plotek jest kapitanem Armii Czerwonej, który w 1939 r. wyemigrował do Niemiec
lat.

Wobec personelu zastosowano następujące represje: w październiku 1941 r. 12 osób piło i śpiewało sowieckie pieśni. Niemcy umieścili ich w wartowni, a następnie wychłostali rózgami. Jeśli ktoś nie zjawił się w batalionie na czas lub nie zasalutował, bili go kijami.

Mundur batalionów ukraińskich to głównie Armia Czerwona, z wyjątkiem żółtej odznaki na czapkach, a następnie personel 41. batalionu został wyposażony w mundury litewskie.

Oto, co napisano w szczegółowym memorandum „O sytuacji w Mińsku”, przygotowanym w styczniu 1943 r. przez przyszłego akademika Akademii Nauk BSSR Ukraińców IS, liczącego do 700 osób.

Stabilność moralna owych "ochotników" jest ogromnie zmienna. W marcu 1942 r. w wyniku rozkładu tego batalionu część uciekła. Ponad 150 osób zostało aresztowanych przez Niemców i rozstrzelanych. W Mińsku do dziś jest mały batalion. Ludność traktuje żołnierzy tego batalionu z nienawiścią.

Na przykład tym „ochotnikom” nic nie sprzedaje się na rynku, motywowanym faktem, że chleba nie sprzedaje się zdrajcom. Ludność deklaruje: „Niech was nakarmią Niemcy”.

Należy zauważyć, że część terytorium Białorusi (niektóre obszary obwodów brzeskiego, pińskiego i poleskiego) została włączona do Komisariatu Rzeszy „Ukraina”.

Stacjonowały tu bataliony policyjne, które podlegały naczelnemu szefowi SS i policji Ukraina – Rosja Południowa.

Wymieniamy tylko niektóre znane nam fakty o działaniach ukraińskich sił policyjnych na Białorusi.

201. batalion policji bezpieczeństwa.

Powstał pod koniec 1941 r. z personelu dwóch rozwiązanych jesienią batalionów ukraińskich - Nachtigal i Roland. Miejscem formowania batalionu był Frankfurt nad Odrą.

Do batalionu zostali zaciągnięci Ukraińcy, którzy zgodzili się służyć Niemcom jako najemnicy. 1 grudnia 1941 roku podpisali kontrakt na okres jednego roku, nie składając przysięgi. W istocie była to typowa niemiecka formacja straży policyjnej. Praktycznie wszystkie „wschodnie” bataliony policji zostały zorganizowane według tej samej zasady.

Personel nosił niemieckie mundury policyjne i niemieckie kalkomanie. Zabroniono im używania symboli narodowych. W rzeczywistości tylko bataliony Nachtigal i Roland były „prawdziwymi ukraińskimi”.

W marcu 1942 r. 201. batalion został wysłany na wschód, nie na terytorium Ukrainy, jak oczekiwali ochotnicy, ale na Białoruś, gdzie wraz z innymi podobnymi formacjami strzegł linii komunikacyjnych w trójkącie Mohylew-Witebsk-Połock i walczył przeciwko partyzantom.


30 września 1942 r. 201 policjantów z 51. batalionu ochrony eskortowało konwój pojazdów z amunicją i paliwem z Lepel do garnizonu Ushachi. Na północ od wsi Zhara, kolumna została nagle ostrzelana. Strażnicy natychmiast rozpoczęli kontratak i zniszczyli, według niemieckiego raportu, „3 bandytów, zdobyli 2 karabiny maszynowe, materiały wybuchowe, lonty. Straty własne wyniosły 5 zabitych i XNUMX rannych.

Szef konwoju, oficer 201. batalionu, po bitwie nakazał odwiezienie rannych karetką do Lepel. Do eskorty wyznaczył 21 policjantów w dwóch pojazdach pod dowództwem oficera. Na południe od wsi Zhara partyzanci zaatakowali ten transport i prawie całkowicie go zniszczyli. Tylko 9 policjantów udało się dodzwonić do swoich. Wyniki tej bitwy były długo analizowane w Berlinie. W przesłaniu G. Himmlera do A. Hitlera nr 36 z 3 listopada 1942 r. napisano:

Centrum „Terytorium Rosji”. Wyniki bitwy 201. batalionu policji na północ od Lepel: Straty wrogów - zginęło 89 osób, 20 osób zostało rannych. Trofea: 4 karabiny automatyczne, 2 moździerze, 2 karabiny maszynowe, 41 karabinów, 200 kg materiałów wybuchowych, 36 min, 130 granatów ręcznych, 10000 4 sztuk amunicji. Straty własne: Zabici: - 22 żołnierzy niemieckich i XNUMX miejscowych policjantów.

W grudniu 1942 r. 201. batalion został rozwiązany, a jego ukraińscy oficerowie zostali przewiezieni pod eskortą do Lwowa, gdzie zostali aresztowani. Niektórym z nich, w tym Romanowi Szuchewyczowi, udało się uciec i dołączyć do ukraińskich sił nacjonalistycznych.

102. batalion policji ukraińskiej.

Jesienią-zimą 1942 r. na terytorium Białorusi przybyły 102, 115 i 118 ukraińskie bataliony policyjne, które pod koniec 1943 r. otrzymały nową numerację (61, 62, 63).

Pierwszy, jak wynika z dziennika bojowego 23. batalionu policji niemieckiej, 24 października 1942 r. do Postawy przybył 102. batalion policji ukraińskiej, który miał zastąpić 2. kompanię batalionu policji litewskiej nr 254 " MI". 3 listopada 1942 roku ukraińska kompania policji została przeniesiona do wsi Koziany na północ od Postaw, gdzie dzień później została zaatakowana przez partyzantów i zginęła 20 osób.

W maju 1943 102 batalion wziął udział w operacji Cottbus. Otrzymał dowództwo SD-3 pod dowództwem Untersturmführera Gruzy. Po operacji batalion otrzymał rozkaz przybycia do Stolbtsy w celu zastąpienia 12. batalionu policji litewskiej do ochrony w rejonie Uzda – Szack – Kopyl.

115. batalion policji ukraińskiej.

Jak świadczy historia leninowskiej brygady partyzanckiej obwodu baranowickiego, 23 października 1942 r. do wsi Ruda Jaworska (Puszcza Lipiczańska) przybył 115. batalion ukraiński, aby pełnić funkcje garnizonu policyjnego. Partyzanci oddziałów Bułata (Orlianskiego) i Aleksandrowa „w nocy 25.X.1942 całkowicie pokonali nacjonalistów”.

118. batalion policji ukraińskiej.

W grudniu 1942 r. na teren republiki przybył 118. batalion policji ukraińskiej, utworzony w Kijowie głównie z byłych jeńców ukraińskich [12]. Batalionem dowodzili Niemiec Erich Kerner i były oficer Białej Gwardii, major wojska polskiego, Polak Konstantin Smowski. Podobnie jak w innych batalionach Schutzmannschaft, wszystkim kierowali oficerowie niemieccy, których rozkazy i rozkazy powielali oficerowie i podoficerowie z byłego sowieckiego personelu wojskowego. Niemcy byli także finansistami, kwatermistrzami i dowódcami innych służb pozakomorowych. Po przybyciu do Pleschenitsy stanowisko szefa sztabu batalionu, zamiast Kornieca, który uciekł do partyzantów, objął Grigorij Wasyura, były szef łączności 67. obszaru ufortyfikowanego.

Od pierwszych dni swojego pojawienia się do lata 1944 r. 118. batalion pozostawił swoje złowrogie ślady na terenie Białorusi. Jeszcze przed spaleniem Chatynia miał na swoim koncie szereg okrutnych operacji.


Wraz z żandarmerią i lokalną policją ukraińscy renegaci wdarli się do wsi Chmelevichi w rejonie Logoisk, gdzie zabili trzech mieszkańców i spalili 58 domów.

Podczas kolejnej operacji, którą kierował szef sztabu batalionu G. Vasyura i szef 3. kompanii Hauptmann Hans Welke, zginęło 16 mieszkańców wsi Koteli i Zarechye. 40 domów zostało obróconych w popiół.

Cały świat wie o tragedii Chatynia. Jednak przez długi czas nie mówiono o niej całej prawdy.

Milczało, że głównym katem był 118. batalion policji ukraińskiej. Zostało to przekonująco udowodnione na procesie w Mińsku. Podobnie jak w wielu podobnych operacjach, w Chatyniu policjanci działali ramię w ramię z batalionem SS dowodzonym przez sadystycznego kata nazistowskiego dr Oskara Dirlivangera.

51., 52. i 53. bataliony ukraińskie.

51 batalion pilnował fabryk torfu wokół Mińska, a po operacji w Cottbus (maj-czerwiec 1943) miał zostać zastąpiony przez 12. batalion policji litewskiej. Niewiele jest też informacji o 52. batalionie policji ukraińskiej. Wymieniany jest głównie w niemieckich badaniach wojskowych w latach 1942-1943.

54. batalion policji ukraińskiej.

Od 1 maja 1943 r. stacjonował w Lidzie. Batalion brał udział w karnej akcji „Cottbus”, a następnie został włączony do 31. pułku policji.

55. ukraiński batalion Schutzmannschaft.

Od 1 maja do 28 czerwca 1943 batalion stacjonował w Mohylewie. Podlegał upoważnionemu oficerowi Reichsführera SS do walki z partyzantami von dem Bach-Zelewski.

57. batalion policji ukraińskiej.

W maju 1943 batalion wziął udział w karnej akcji „Błyskawica” i
w szczególności w zniszczeniu wsi Zastarinye, powiat Nowogródek. Batalion otoczył wieś. Naziści wepchnęli wszystkich mieszkańców wsi do ich domów i spalili ich żywcem. W sumie zginęło 287 osób. Ten sam los spotkał wsie Zapolye
i Yatra.

Po operacji w Cottbus batalion został wysłany do Baranowicz „aby pilnować, łowić i niszczyć gangi, które tam się pojawiły. We wszystkich przypadkach blokuje odwrót gangów na południe”

Jak wynika z meldunku pierwomajskiej brygady partyzanckiej obwodu baranowickiego z marca 1944 r., do Gorodiszcza przybył 57. batalion ukraiński i dołączona do niego 56. bateria o łącznej liczbie 1 tys. osób. Na ich podstawie wspólnie z miejscową policją i „samaachowajami” (150 osób) i Niemcami (23 osoby) utworzono pułk. Garnizon Gorodishche miał 2 tankietki, 8 pojazdów opancerzonych i 45 dział XNUMX mm.

50. batalion policji ukraińskiej.

Krwawy ślad zostawił też na terenie Białorusi, choć stacjonował w Wilnie. Batalion brał udział w wielkiej operacji „Magia zimy” przeciwko partyzantom i ludności strefy partyzanckiej Rossony-Osveya w trójkącie Siebież-Osveya-Połock (obwody drrisenski, oswiejski, połocki i rossoński), która została przeprowadzona w lutym- Marzec 1943. Celem operacji było stworzenie „strefy neutralnej” o szerokości 40 km na granicy Łotwy i Białorusi.

Walki toczyły się od 14 lutego do 20 marca 1943 r. W operacji wzięło udział 2 batalionów policyjnych, w tym 50 łotewskich, 2 litewskie i 201 ukraińskie, zmotoryzowane jednostki żandarmerii, łączności i artylerii oraz 391 Specjalna Grupa Lotnicza. Od północy i południa obszar działania otaczały jednostki XNUMX. dywizji ochrony i XNUMX. dywizji szkolenia polowego.

W szczegółowym raporcie z operacji, według dnia i godziny, można prześledzić działania niemal każdej jednostki. W sumie podczas operacji zniszczono i spalono żywcem 3500 okolicznych mieszkańców, 2000 osób wywieziono na ciężkie roboty do Niemiec, ponad 1000 dzieci wysłano do obozu zagłady Salaspils (Łotwa). Splądrowano i spalono 158 osad, w tym wsie Abrazeevo, Aniskovo, Bula, Zhernoseki, Kalyuty, Konstantinovo, Paportnoe, Sokolovo i inne spłonęły wraz z ludnością. Chatyń został zniszczony dwa dni po zakończeniu tej operacji – 22 marca 1943 r.

Podczas „Magii zimy” stosowano bardzo okrutne metody oczyszczania pól minowych i dróg.

Naziści wyprzedzili ich zaminowaną drogą lub przez pole minowe tłum miejscowej ludności, zmuszając okolicznych mieszkańców do bronowania niebezpiecznych terenów. Znane są liczne przypadki śmierci lub obrażeń miejscowej ludności podczas tych barbarzyńskich działań.

Według doniesień 18 listopada 1942 r. 264. batalion policji ukraińskiej „E” brał również udział w akcji karnej na terytorium Białorusi.

Materiały archiwaliów jednoznacznie świadczą o tym, że ukraińskie formacje policyjne splamiły się ciężkimi krwawymi zbrodniami na białoruskiej ziemi.

Dlaczego krew ofiar ukraińskich oprawców nie bije w sercu Aleksandra Łukaszenki?

Jest bardzo istotne, że praktycznie niemożliwe jest uzyskanie jakiegokolwiek punktu widzenia białoruskich urzędników na temat ich oceny działalności batalionów policji ukraińskiej, łotewskiej, litewskiej i estońskiej na terytorium Białorusi podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej: odpowiedź zawsze wynika, że ​​„ten temat jest niepożądany, ponieważ może zaszkodzić stosunkom dwustronnym”…

Wróćmy jednak do dzisiaj.

Z tak zwanym ukraińskim „prezydentem” Petrem Poroszenką wszystko jest jasne: stał się godnym następcą ideologii i czynów Stepana Bandery.

Pod jego kierownictwem strategia nazistowskich wojowników w celu zniszczenia ludności cywilnej okrążonych miast została twórczo zrewidowana i dalej rozwinięta: jeśli naziści zbombardowali Leningrad i ostrzeliwali go z ciężkich karabinów, a także starali się uniemożliwić dostarczanie żywności do oblężone miasto, oddziały karne Poroszenki używają teraz pocisków taktycznych Grads, Hurricane, Tornado i Tochka-U. I nie przegap konwojów humanitarnych.

Niewątpliwym „know-how” współczesnych ukraińskich skazańców jest użycie grup rozpoznawczych i sabotażowych w pojazdach uzbrojonych w moździerze, które przemieszczają się przez oblężone miasta, ostrzeliwując ludność cywilną. Prawdopodobnie Adolf Hitler po prostu umarłby z zazdrości, gdyby żył…Wszystko to odbywa się pod hasłami: „Chwała Ukrainie!”, „Chwała Bohaterom!”, „Ukraina nad wąsami!”, „Śmierć wrogom”, którymi zbrodnie popełniali ukraińscy nacjonaliści.

Ale jeśli Stepan Bandera i Roman Szuchewycz zabili w przeszłości, Petro Poroszenko, przyjmując ich ideologię i metody, zabija obecnie, to jak prezydent Białorusi trafił do tej „firmy”?

Przecież jego obecną politykę wobec neobanderowskiego Kijowa po prostu nie można traktować inaczej niż jako wsparcie…

A dlaczego krew ofiar ukraińskich oprawców nie bije w sercu Aleksandra Łukaszenki?
Nasze kanały informacyjne

Zapisz się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami dnia.

400 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 17
  25 sierpnia 2014 14:50
  Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.
  1. + 121
   25 sierpnia 2014 14:53
   Ukrainiec wpada na Białorusina:
   „Na Ukrainie mamy wszystko. A w Karpatach znaleziono chleb, węgiel i wszelkiego rodzaju rudy, a nawet olej. I ty? Jest tylko jeden ziemniak. . .
   „Tak”, odpowiada Białorusin.
   - Masz rację. W czasie wojny Niemcy musieli nawet sprowadzać policjantów z Ukrainy.
   1. + 97
    25 sierpnia 2014 14:59
    Niestety Rosja nie ma ani jednego PRAWDZIWEGO sojusznika. Cesarz Rozjemcy miał rację. Ale minęło 130 lat...
    1. + 24
     25 sierpnia 2014 15:33
     Hmm... Łukaszenka gra w grę... Czekam na dotacje, a także z Rosji... I z Zachodu !!! Ale nie możesz siedzieć na dwóch krzesłach... Tylko wyraźna pozycja!!! I bez względu na to, jak bym chciał inaczej... Rosja jest głównym sponsorem białoruskiej gospodarki !!! Więc myślę, że z definicją pytań nie powstanie!
     1. Kadet787
      +8
      25 sierpnia 2014 16:11
      Nawet nie co powiedzieć, nie w brwi, ale w oku.
      1. nvv
       nvv
       +3
       25 sierpnia 2014 16:56
       Cytat: Kadet787
       Nawet nie co powiedzieć, nie w brwi, ale w oku.

       O czym ty mówisz, Kadecie? Otwórz oczy Autor postawił obok człowieka, który uratował kraj przed upadkiem, obok szumowiny. Nawet to powinno było zaalarmować, nie mówiąc już o treści.Przeczytaj tytuł.
       1. DMB-88
        + 25
        25 sierpnia 2014 17:02
        Drodzy bracia białoruscy!
        Pamiętajcie, że opinia wielu skorumpowanych rosyjskich mediów i ich zwolenników nie zawsze pokrywa się z opinią narodu rosyjskiego, a coraz częściej te opinie są zupełnie przeciwne!
        Jesteśmy z Wami i dla Was!!! Pokój tobie i dobrobyt!!!
        1. +9
         25 sierpnia 2014 23:15
         Cytat: DMB-88
         Pamiętajcie, że opinia wielu skorumpowanych rosyjskich mediów i ich zwolenników nie zawsze pokrywa się z opinią narodu rosyjskiego, a coraz częściej te opinie są zupełnie przeciwne!

         +100500. Wszystko jest logiczne – najpierw między Ukraińców i Rosjan wbito klin, teraz trzeba wbić klin między Rosjan i Białorusinów. A wtedy cały słowiański świat pogrąży się w rozgrywce, która gra tylko w ręce wrogów. W polityce trzeba umieć czytać między wierszami, a „fakty” można interpretować na różne sposoby.
         1. + 16
          26 sierpnia 2014 01:56
          A kto wbił klin między Ukraińców i Rosjan? Jesteśmy!? Czy skakaliśmy po placach, krzycząc „yaku do gilyak”? Czytamy to drżąc z radości - "Nigdy nie będziemy braćmi"!? Jaka w naszych mediach, choć nie najszczersza, nienawiść do narodu ukraińskiego jest przesadzona? Czy na białoruski? Co jest nie tak z autorem? Że ostrzega przed możliwością powtórzenia ukraińskiego scenariusza na Białorusi? A flirtowanie z Poroszenką, brak poparcia WSZYSTKICH kroków Rosji w kryzysie ukraińskim i nieuznawanie Krymu za część Rosji? Czy czegoś jeszcze brakuje? A dlaczego słowo „fakty” występuje w cudzysłowie? Czy negujesz ludobójstwo Bandery na Białorusi w latach wojny? Wtedy prawdopodobnie popełniłeś błąd na stronie - witaj w "Cenzorze" - tam zostaniesz powitany z przyjemnością!
          1. 0
           28 sierpnia 2014 00:31
           Wydawałoby się, że prezydent Łukaszenka nie powinien dostrzegać „sztuczek”, a nawet po prostu chamstwa wobec Rosji ze strony prezydenta Łukaszenki, bo jest on naszym sojusznikiem „de iure”, ale co za haczyk, ale jeśli spojrzeć „de facto” !
           A co ma z tym wspólnego cały naród białoruski, który chce się kłócić, komu jest prosta zamiana pojęć, utożsamiać wszystkich ludzi ze swoim prezydentem!
           Ludzie nie są drewnianymi żołnierzami Oorfene Deuce i raczej nie zapomnieli lub zapomną o swojej historii, to inna sprawa, że ​​prezydent ma ogromną władzę i co chce zrobić ze swoimi ludźmi i gdzie się zwrócić..!
           Na Ukrainie widzimy, gdzie został przemieniony przez 23 lata, a nie tylko jednego prezydenta, całą kohortę (teraz są zgrupowani w mediach), ale cel był ten sam, a tutaj faszyzm w najczystszej postaci z emblematy, pozdrowienia, nagrody, a co najważniejsze w bestialskim wyglądzie pogromów, mordów i ludobójstwa ludności cywilnej, zwłaszcza na południowym wschodzie, nienawiść do Rosji.
           W Rosji nie zauważyli lub nie chcieli zauważyć, co „dojrzewało” na Ukrainie, teraz poczekamy na to na Białorusi i będziemy skromnie milczeć, aby nie urazić „taty”, ale niech się nakręca 23 lata, spójrz, nie tylko wstążki zostaną zakazane..!
           Prezydent Łukaszenka nie jest wieczny, kto go zastąpi, pytanie brzmi, czy to nie są ci, którzy w imieniu GayEurope już dziś wciskają szprychy w koła rosyjsko-białoruskiej współpracy!
           A jeśli powiesz, że to niemożliwe, spójrz
           na Ukrainę iz kim dziś tak ciepłe stosunki "de facto" z panem Łukaszenką!???
       2. + 15
        25 sierpnia 2014 18:43
        Cytat z nv
        Otwórz oczy Autor postawił obok człowieka, który uratował kraj przed upadkiem, obok szumowiny. Nawet to powinno było zaalarmować, nie mówiąc już o treści.Przeczytaj tytuł.

        Czy sam to przeczytałeś Cytat z artykułu:
        „To bardzo istotne, że praktycznie niemożliwe jest uzyskanie jakiegokolwiek punktu widzenia białoruskich urzędników na temat ich oceny działalności batalionów policji ukraińskiej, łotewskiej, litewskiej i estońskiej na terytorium Białorusi podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej: odpowiedź zawsze brzmi, że „ten temat jest niepożądany, ponieważ może zaszkodzić stosunkom dwustronnym…”
        Czy to normalne? Zaprzeczanie morderstwom twoich ludzi NIE jest oszustwem?
        No cóż, jutro będziesz miał nvv (4) formacje policji SU i SS wyzwolicieli kopru Białorusi!
        1. + 10
         25 sierpnia 2014 18:58
         tak, wszystko jest prawdą, tata będzie grał do tego stopnia, że ​​PKB odwróci się od niego i piiiiipets, atuty w rękawach się skończą, a Zachód bez Rosji nie będzie zainteresowany Łukaszem, on sam jest nikt ...
         1. +6
          25 sierpnia 2014 22:28
          Zachód potrzebuje terytorium, a nie władcy!
        2. +5
         25 sierpnia 2014 20:49
         Nie ma co kłamać, ludzie niczego nie zapomnieli. Oceniasz Białoruś po kundlach w Internecie i po artykułach „politologów”, którzy nigdy na Białorusi nie byli, i to na próżno. Faszyści są bici w Białej Rosji, z wyjątkiem oczywiście Mińska, gdzie zebrały się wszystkie jednostki operacyjne.
         PS To oczywiście nie jest zgodne z kartą, ale dałem Ci „minus”. Do paniki, Panie Marszałku,
         1. +2
          25 sierpnia 2014 21:39
          z wyjątkiem, oczywiście, Mińska, gdzie zebrali się wszyscy operatorzy.

          A na forum też nie mamy „opsów” Zasadniczo daleko od Moskali nie piszą…
        3. Wiktor R
         0
         26 sierpnia 2014 15:26
         Czym była odmowa? Zresetuj adres, tylko oficjalny. Starzec trzymał cały program socjalny, nie wpuszczał naszych nowobogackich, nie brał łapówek... I zgodnie z tym nie jest obrażony przez państwo. Jak długo jeszcze siedzieć w okopie, patrząc wstecz na wielkiego sąsiada? Czas zdobyć twoją twarz. Nie kradnie pieniędzy za granicą. Nie topi swojej ojczyzny w dogach, pracuje jak chłop, żyje według dochodów. Spacery po ziemi. I fakt, że komunikuje się z parashką, więc za tym czołem kryją się miliony zwykłych ludzi, z ich radościami i kłopotami, dziećmi i staruszkami. Ogólnie rzecz biorąc, zły pokój jest lepszy niż dobra kłótnia.
       3. +9
        25 sierpnia 2014 20:28
        W artykule nie ma czegoś takiego. Ujmijmy to w ten sposób: autor próbuje bić na alarm o stosunku Łukaszenki do działań na Ukrainie, w tym o ideologii państwowej na Białorusi w stosunku do Rosji, także przy pomocy mediów. Co więcej, Ukraina jest żywym przykładem tego, do czego może to prowadzić, flirtowanie z pamięcią ludzi nie prowadzi do dobra.
       4. +2
        25 sierpnia 2014 22:23
        Wszystko tam jest! A także o teraźniejszości i przeszłości! 9 maja wstążki Gergieva zostały zakazane, tylko czerwono-zielone wstążki!
        1. +2
         27 sierpnia 2014 13:46
         Nie kłam na temat zakazu noszenia wstążek św. szkół homelskich, coś w celu zapobieżenia tego typu prowokacji, załóżmy wstążki w barwach flagi narodowej czyli czerwono-zielone.czerwone i zielone rozdawali wolontariusze.Ale ja kupiłem Wstążkę Świętego Jerzego w domu towarowym, dobrowolnie przymocowałam go do moich ubrań i nikt nie odezwał się do mnie słowem, a tak przy okazji, nie jest faktem, że było więcej czerwonych i zielonych.
       5. -1
        27 sierpnia 2014 22:27
        Elementy dyktatury są wyraźnie widoczne w metodach „Ojca Ojca”. „Bez pozwolenia ojca żaden pies nie szczeka” i to prawda. od dawna przegląda swoje media. A ideologii nazistowskiej bliżej do reżimu dyktatorskiego. Tymczasem strasznie otwierać usta, lepiej milczeć, zapominając, że czasami cisza jest bardziej wymowna niż mowa!
      2. Kadet787
       +5
       25 sierpnia 2014 19:58
       Rozpoczął się poważny spór, zwolennicy i przeciwnicy Starca, proszę się uspokoić, czas osądzi wszystkich, a kłótnia między nami jest tylko na korzyść naszych wrogów. W odniesieniu do wszystkich skonfliktowanych stron.
     2. +1
      25 sierpnia 2014 18:04
      Pożyczki rosyjskie stanowią 4,2-4,6% długu państwowego Białorusi. Ponadto są to głównie pożyczki krótkoterminowe i dość wysokie. Głównymi wierzycielami są międzynarodowe fundusze pieniężne, Chiny, Niemcy. Najbardziej preferencyjne są poniżej 2-3% i długoterminowe pożyczki chińskie w wysokości 17 mld USD. Więc głównym sponsorem są Chiny.
      1. + 16
       25 sierpnia 2014 18:33
       No cóż! Chińczycy zawsze udzielają pożyczek wiązanych. Tłumaczę: nie widzisz pieniędzy, ale zamawiasz trochę pracy i sprzętu do wykonania tych prac z Chin. Razem z siłą roboczą z tego samego kraju za określoną kwotę. Co więcej, Chińczycy mogą postawić dowolną kwotę na wszystkie te pozycje, wykorzystując Twoją bezbronność. Jak jest w Mińsku? Czy Chińczycy zbudowali technopark? co z fabryką samochodów? A ilu z nich wyhodowało się na Białorusi? Ale pieniądze z tej pożyczki będą musiały zostać spłacone żywe.
       Rosyjskie pożyczki udzielane są w realnych pieniądzach, ale milczysz o dostawach ropy i gazu po preferencyjnych cenach w ilościach znacznie przekraczających potrzeby samego kraju. I oto dla Łukaszenki dobry czas. Można przeprowadzić przekręt z „rozpuszczalnikami” lub jak teraz zorganizować dostawę paliwa dla armii ukraińskiej. Ale ta pozycja dochodów już zbliża się do 40% budżetu Białorusi.
       Cóż, jeszcze jedna rzecz. Powiedz mi proszę, dlaczego ja sam, emeryt, mam z własnej kieszeni pomagać moim emerytowanym rodzicom w zamożnej Białorusi? Tak się złożyło, że teraz mieszkamy w różnych krajach.
       1. +6
        25 sierpnia 2014 21:37
        Dla Państwa informacji fabryka do produkcji chińskich samochodów marki Gelee jest otwarta od ponad roku i produkuje samochody. A na pytanie, z którymi uciekli przez Białoruś - jest ich mniej w całym kraju niż w Moskwie. Mówię jak ktoś, kto to widzi.
       2. 0
        25 sierpnia 2014 22:33
        W porządku! Wiele pokoleń Białorusinów zapłaci za cudowne pożyczki!
        1. +2
         25 sierpnia 2014 22:56
         Przepraszam, wyjaśnij jak będziemy płacić i na jakie pożyczki?
      2. +7
       25 sierpnia 2014 20:14
       Artykuł jest dziwny. Nic konkretnego. Trzeba oglądać białoruską telewizję w Internecie i wyciągać wnioski. Ogólnie na portalu VO regularnie przeciąga się informacje siejące wrogość wobec Białorusi, prezydenta Białorusi i narodu białoruskiego. Poza tym, niestety, większość rosyjskich mediów albo źle, albo nic nie mówi o Białorusi. Jednocześnie jest wystarczająco dużo oburzenia, że ​​ukraińskie media źle piszą o Rosji. Wrogowie nie śpią.
       1. +4
        26 sierpnia 2014 02:11
        Nie tak dawno w Rosji -24 pokazywano film o Białorusi. Swoją drogą bardzo godne pochwały. Wychwalali "ojca" - jak podnosił gospodarkę narodową kraju, pokazywał najnowsze osiągnięcia przemysłu i rolnictwa. Ogólnie rzecz biorąc, od dawna nie mówi się o Białorusinach kanałami centralnymi - podobno tabu Putina. Nie chce stracić przynajmniej nierzetelnego, ale sojusznika. Tym dziwniej jest czytać krzyki Białorusinów. W ten sposób iw Svidomo niedługo się skręci. Jak mówią lekarze: nie możesz prowadzić choroby w środku, musisz ją leczyć. Cóż, „ojciec” najwyraźniej bardzo się boi takiego lekarza jak Putin. Nagle zostanie ściągnięty z tronu, a Białoruś znów stanie się Białorusią? Kręci się więc, nie wiedząc, jak pokazać Zachodowi swoją „niepodległość”. Nie zdając sobie sprawy, że niezależność w życiu nie ma miejsca w zasadzie.
      3. Komentarz został usunięty.
     3. +8
      25 sierpnia 2014 18:34
      Janukowycz próbował usiąść na dwóch ławkach i gdzie jest teraz i kim jest? oszukać
      1. 0
       25 sierpnia 2014 23:06
       pozywa UE za zatrzymanie depozytów bankowych w zachodnich bankach
     4. +2
      25 sierpnia 2014 18:50
      Stary człowiek jest w istocie szantażystą i szantażystą.
      1. +2
       25 sierpnia 2014 19:01
       Cytat: o mój
       Stary człowiek jest w istocie szantażystą i szantażystą.

       wa hahahh co to jest.....ale tacy ludzie chodzą po krawędzi..a jako saper lepiej się nie myli...
      2. Wiktor R
       +2
       26 sierpnia 2014 15:45
       Kim więc jesteśmy? Z naszą prywatyzacją lat 90. Gazprom - skarb narodowy, z ministrami, obroną Sedukowów, majątkiem Czubajs i lista jest długa ..., z rublami w każdym regionie ..., z milionami bezdomnych dzieci z żyjącymi rodzicami z pieprzonymi urzędnikami z wygórowanymi pensje budżetowe. Oczywiście to wszystko są żetony. Ale żetony pochodzą od ludzi. Narodowy Fundusz Bankowy, zastanawiam się, jaką dziurę pogrzebią? Ale musisz budować drogi w kraju w elementarny sposób ...
     5. +5
      25 sierpnia 2014 19:51
      Nie tak dawno jeden z takich prezydentów również próbował zrobić cyrk – jedna piąta punktu na dwóch krzesłach naraz. W ogóle nic o nim nie słyszymy...
      Ile lat minęło, odkąd nie było ZSRR, a pan Łukaszenka obiecuje wszystko i nie może w żaden sposób decydować. Niestety.
     6. Wik69
      +6
      25 sierpnia 2014 20:50
      Dla niego rynek sąsiada Rosji już się otworzył, ale wydaje mi się, że bez względu na to, ile nakarmisz wilka, wciąż zagląda do lasu. Od samego początku nie podobało mi się stanowisko Białorusi w sprawie konfliktu ukraińskiego, kiedy otwarcie wzywał do zajęcia Krymu siłą, a teraz jego śpiew wraz z nazistami wiele mówi, że z tym ziemniaczanym cudem trzeba uważać
      1. +9
       25 sierpnia 2014 23:22
       Cytat z Wik69
       Od samego początku nie podobało mi się stanowisko Białorusi w sprawie konfliktu ukraińskiego, kiedy otwarcie wzywał do siłowego zajęcia Krymu

       Jesteś przebiegły Victor lub się mylisz. Wywiad Łukaszenki o Krymie, proszę uważnie obejrzeć.
       1. +1
        25 sierpnia 2014 23:47
        Cytat z: saturn.mmm
        Jesteś przebiegły Victor lub się mylisz. Wywiad Łukaszenki o Krymie, proszę uważnie obejrzeć.


        Znaczące poślizgnięcie się „Freuda” o 1:26.
        1. +2
         26 sierpnia 2014 01:03
         Cytat od studentmati
         Znaczące poślizgnięcie się „Freuda” o 1:26.

         Może ze wszystkimi pewnie się martwiłem, ale nie jest problemem przykleić artykuł i odnieść się do Freuda. Ale myślę, że rozumiesz istotę tego, o czym mówił Łukaszenka.
    2. + 26
     25 sierpnia 2014 15:48
     A dlaczego krew ofiar ukraińskich oprawców nie bije w sercu Aleksandra Łukaszenki?

     Łukaszenka wypowiada się za swoje czyny i dwie dekady rządzenia krajem, podczas których Białoruś prześcignęła wskaźniki sprzed pieriestrojki, zachowane jako suwerenne, integralne państwo, a ludność nie powstaje kosztem migrantów, ale dzięki przewadze urodzeń ponad zgony. Co więcej, dzieje się to w środowisku wszechobecnej presji i niemalże ekonomicznej blokady z zewnątrz. A fakt, że próbują stworzyć z niego wroga Rosji, może być sprytnym posunięciem dyplomatycznym.
     1. +2
      25 sierpnia 2014 16:16
      Przepraszamy, ale twoje wypowiedzi nie pasują do rzeczywistości. Białoruś jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby samobójstw, śmiertelność przeważa nad wskaźnikiem urodzeń, wskaźniki produkcji są tylko na papierze. Stworzył mały model państwa komunistycznego, ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Cud gospodarczy Białorusi opiera się na pożyczkach i taniej energii z Rosji. Bez tego gospodarka upadnie w ciągu kilku miesięcy.
      1. + 22
       25 sierpnia 2014 16:39
       A kto myślał, że to Białoruś jest liderem liczby samobójstw – Geyrop? Albo, jak powiedział tow. Stalin, że nie chodzi o to, jak głosować, ale jak liczyć? „Tak, nie żyjemy bogato, w przeciwieństwie do Rosji, zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego przetrwamy najlepiej, jak potrafimy, a jednocześnie sprzedajemy tylko to, co mamy, nawozy potasowe, drewno jako surowiec odnawialny.Czy ropa i gaz w Rosji nie są przydatne dla przyszłych pokoleń?
       1. + 16
        25 sierpnia 2014 17:31
        Niech żyje Białoruś! I witam Ojca Łukaszenki. Mamy tu zapach Dagagi Gossiyanii okresowo wskrzeszający. O Rosji poza głównymi miastami - to prawda. Nasz kraj ma kolana z gliny i wiemy o tym. A doszukiwać się winy u Łukaszenki to taki znak „kreatywności” na obwodnicy Moskwy z roszczeniem do wizerunku „intelektualisty”. Mówi się, że jest osądzane „po owocach”. Z Łukaszenką wszystko jest w porządku. Oczywiście mogło być lepiej, ale mogło być sto razy gorzej. Jeśli Łukaszenka przyniósł Białorusi sikorkę w ręku, to podłe i obrzydliwe wyć „czego dźwig nie przywiózł”, zresztą z Rosji. Uch, hańba. Sama Rosja w oligarchach jest jak choinka w zabawkach. Tam wspinamy się uczyć Białorusinów. Sami Białorusini zorientują się, kogo potrzebują i komu uciec.
        1. 0
         26 sierpnia 2014 02:30
         To nie gliniane kolana Rosji, ale ty, kochanie. Niech żyje Białoruś, ale na Białorusi żyje się lepiej. Chociaż najprawdopodobniej mieszkasz na Ukrainie.
       2. 0
        27 sierpnia 2014 17:12
        To tylko o następnym pokoleniu. Dostawca nawozów potasowych "Belaruskali" Sligorsk. Ze względu na brak środków w budżecie (było to przed demontażem Belkali i Uralkali) postanowiono zbudować więcej kopalń, zwiększając tym samym produkcję nawozów potasowych. To, co będzie wydobywać przez 100 lat, postanowili wypracować za 20 lat. Nikt oczywiście nawet nie pomyślał, że nikt nie potrzebuje takich ilości na rynku światowym. W rezultacie produkcja wzrosła, ceny spadły. Teraz sprzedajemy duże ilości, ale otrzymujemy taką samą ilość, jaką otrzymaliśmy pierwotnie. Poza tym, jeśli nie powstanie metro z Soligorska do Mińska, za 20 lat również okaże się „martwym miastem”.
      2. +1
       25 sierpnia 2014 19:00
       Cytat od Szweda
       Przepraszamy, ale twoje wypowiedzi nie pasują do rzeczywistości. Białoruś jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby samobójstw, śmiertelność przeważa nad wskaźnikiem urodzeń, wskaźniki produkcji są tylko na papierze. Stworzył mały model państwa komunistycznego, ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Cud gospodarczy Białorusi opiera się na pożyczkach i taniej energii z Rosji. Bez tego gospodarka upadnie w ciągu kilku miesięcy.

       Łukaszenka stworzył nie państwo komunistyczne, ale słabo zakamuflowaną monarchię.
       1. -1
        25 sierpnia 2014 21:08
        Cytat z Laranda
        Łukaszenka stworzył nie państwo komunistyczne, ale słabo zakamuflowaną monarchię.

        na pewno! Rozmawiałem z ludźmi - potwierdź.
        1. Wiktor R
         0
         27 sierpnia 2014 10:28
         Kłamstwo. Banalne kłamstwa.
       2. +1
        26 sierpnia 2014 12:48
        Cytat z Laranda
        Łukaszenka stworzył nie państwo komunistyczne, ale słabo zakamuflowaną monarchię.

        pomylił się Staruszek ... zapomniał o przebraniu ... czy to nasza sprawa w Rosji ... puść oczko śmiech
       3. Wiktor R
        +2
        27 sierpnia 2014 10:26
        Czy możesz porównać ją z brytyjską Elżbietą... Czy są lepsze przykłady w naszej przestrzeni postsowieckiej? A co zrobi nasza Rosja z niskimi cenami gazu i ropy. Przecież nie jest problemem sprzedaż gazu, problemem jest stabilność gospodarki z rozwiniętym przemysłem i rolnictwem. A problemów jest tu tyle, że jak się liczy to trzeba zdjąć buty.
      3. Wiktor R
       +2
       27 sierpnia 2014 10:13
       Spójrz na liczbę samobójstw w stanach. Zatrudnienie jest pełne. Tak, socjalizm, ale socjalizm w Szwecji. Musisz tylko poprawnie przeczytać Marksa. Nie będzie wsparcia ze strony Rosji - kolejna chiria wyrośnie na tyłku Rosji. Jedna wiara, jeden język, jedna kultura, słowiańskie korzenie... Możemy i powinniśmy żyć razem. Stary człowiek wprowadza ustawę o walce z korupcją, w której do państwa trafi mienie niepotwierdzone zarobkami. Czego chcemy.
     2. + 13
      25 sierpnia 2014 16:26
      Cytat: Z.O.V.
      że próbują stworzyć z niego wroga Rosji (Łukaszenko) może być sprytnym posunięciem dyplomatycznym.

      Anatolij, gratulacje dla „marszałka”!
      Osobiście oczarował mnie:
      Stepan Bandera i Roman Szuchewycz zabici w przeszłości, Petro Poroszenko, przyjmując ich ideologię i metody, zabija w teraźniejszości, jak prezydent Białorusi trafił do tej „firmy”?

      To nikczemna próba oczernienia Starego Człowieka, stawiająca go na równi z nazistami – przeszłością i teraźniejszością. Miałem zaszczyt poznać go osobiście. Jest prawdziwym patriotą Białorusi i przyjacielem Rosji. Przed Putinem marzyliśmy, że mamy tego samego prezydenta, co Łukaszenka.
      Postawiłem autorowi minus, szkoda, że ​​mogę to zrobić tylko raz!
      1. nvv
       nvv
       +4
       25 sierpnia 2014 17:01
       Boa dusiciel, kłaniam się twojej mądrości.
      2. Komentarz został usunięty.
      3. -1
       25 sierpnia 2014 22:45
       A ty mieszkasz na Białorusi, to minus!
     3. +9
      25 sierpnia 2014 16:39
      Nie chcę wierzyć, że Łukaszenka jest przeciwko Rosji. Ale… Jest „ALE”. Myślę, że „ojciec” rozumie, że droga Białorusi biegnie razem z Rosją, ale boi się czegoś w rodzaju „referendum w sprawie przyłączenia się do Rosji”. Jak dotąd Białorusini radzili sobie sami, niech tak będzie. Zamiast udzielać otwartego poparcia dla stanowiska Rosji, Aleksander Grigoriewicz chce pozostać „czysty” przed UE i zdystansować się od reinkarnacji traktatu związkowego ZSRR. W uczciwości zauważam, że takie stanowisko jego „nie ryba - nie mięso” nie przeszkadza, ale nie pomaga w zachowaniu rosyjskiego świata jako całości. A to „nie intuicja”… Istnieje możliwość, że takie jego stanowisko zostało uzgodnione na najwyższym szczeblu. I tu kładziony jest bufor (białoruski) na przyszłe interakcje z cywilizacją zachodnią w warunkach nowej zimnej wojny, która z pewnością się rozpocznie.
      1. 0
       25 sierpnia 2014 19:59
       Do scharakteryzowania Łukaszenki najbardziej pasują słowa z piosenki Wysockiego „… i nie przyjaciel, a nie wróg, ale tak”.
       1. +3
        25 sierpnia 2014 20:43
        I to wciąż lepsze niż otwarta wrogość (Gruzja, Mołdawia, Ukraina) i obsesyjna życzliwość (Armenia, Kirgistan, Tadżykistan itd.). Przynajmniej przewidywalny i przewidywalny.
     4. Mimo_krokodyl
      +1
      25 sierpnia 2014 17:05
      Jego „sukcesy” nie są większe niż sukcesy Kadyrowa – pochodzą z rosyjskich subsydiów.
      1. +6
       25 sierpnia 2014 18:23
       Pokaż mi stypendia. Czy gaz jest tani? Cóż, chłopaki z Gazpromu nie robią zniżek za piękne oczy, Polska i plemiona ciągle szczekają na Rosję, ale nikt im gazu nie odwołał. Jeśli chodzi o Łukaszenkę, to mam też niezbyt komfortowe przemyślenia na temat jego komunikacji z Ukovpower. Nie bardzo mi się to podoba. Chociaż istnieje pomysł, że być może jest to sprytny plan Putina – szansa na ucieczkę od tego bydła, możliwość negocjacji z Rosją. Odnośnie historii Litwy i Polski autor kłamie, ta retoryka słabnie, a nie rośnie, w latach 90. i 0. poruszała się znacznie aktywniej i silniej.
       1. Mimo_krokodyl
        +3
        25 sierpnia 2014 20:10
        Nie chodzi tylko o gaz, ale także o sprzedaż produktów do Rosji. Stopień subsydiowania gospodarki Mińska od Moskwy pokazuje Mołdawia - jakoś nie pływa na rynku wolnym od najeźdźców.
        1. +4
         25 sierpnia 2014 21:32
         Wy Rosjanie kupujecie dużo białoruskich towarów (nie mówię o produktach), chociaż nie możecie nawet wymienić 5 białoruskich marek produktów od ręki. Aby jednak zachować przy sobie prawdziwego sojusznika, musisz mu pomóc ...
         1. +3
          26 sierpnia 2014 02:43
          Tak, Rosja kupuje z Białorusi wiele różnych towarów. Z tego co wiem - warzywa w puszkach (zmęczone, bardzo dobrej jakości), ziemniaki, nabiał, buty, odzież, bielizna, samochody, opony, lunety itp. A może nawet imię? A gdyby nie pomogli, białoruska gospodarka załamałaby się na początku „zera”, a Europa obaliłaby Łukaszenkę, stawiając ich człowieka na krześle (jak nasz iPhone). To wasze tłumy młodych ludzi skandowały: „Białoruś do Europy, Łukaszenka do…” no, pamiętajcie gdzie.Moskwa wtedy popierała reżim ojca, ale teraz, jak zawsze, nikt nie pamięta. I znowu Rosja się myli. Łukaszenka nigdy nie odwróci się całkowicie od Moskwy - bez jej wsparcia będzie miał chana. Możesz głosować przeciw.
          1. Wiktor R
           +2
           27 sierpnia 2014 10:45
           Jankesi organizują wszędzie Majdan, bagna, pomarańczowe rewolucje. W niestabilnych regionach istnieje wiele korzyści. Surowce, zasoby intelektualne, interwencja kredytowa i osłabienie sąsiednich państw... Milion uchodźców z Ukrainy. Czekaliśmy na nich? Teraz jest czas na wojny gospodarcze. W przypadku braku mózgów idą na front. Ale ojciec ma tylko jeden problem – nie wpuścić do gospodarki nieokiełznanego rosyjskiego kapitału prywatnego! A to nie pasuje do wielu.
       2. +2
        25 sierpnia 2014 22:52
        „Autor kłamie na temat historii Litwy i Polski, ta retoryka słabnie, a nie rośnie, w latach 90. i 0. poruszała się znacznie aktywniej i silniej”.
        Ale nie! Wcześniej były interesy handlowe, ale teraz są ideologiczne i polityczne! Białorusini wyjeżdżają na studia do Polski i Anglii! Nie nauczono ich kochać Ojczyzny, to na pewno!
       3. silnik66
        +1
        27 sierpnia 2014 22:53
        niewiele wiesz o litewskiej przeszłości Białorusi. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL) do współczesnej Litwy odpowiada mniej więcej tyle, co Republika Macedonii Aleksandrowi Wielkiemu, poza nazwą niewiele łączy. zażądali zwrotu wszystkich ksiąg historycznych WKL. Ale byli kompetentni historycy „zwrócimy tylko to, co jest napisane w języku litewskim” i zwrócili jakiś psałterz. Wszystkie inne księgi i ustawy są pisane przez Wielkie Księstwo Litewskie w języku starobiałoruskim. Litwa tego czasu jest państwem słowiańskim. Tak, była walka między ON a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Były dwa ośrodki zjednoczenia ziem słowiańskich, ale wygrała Moskwa, a nie Wilenka. Ale powiedzieć, że litewska przeszłość jest dla Białorusinów czymś obcym, oznacza nieznajomość historii.
      2. +2
       25 sierpnia 2014 18:31
       Tak, dotacje – prawie tak, jakby nic takiego nie było – podnosimy cenę gazu dla Białorusi.
       1. Mimo_krokodyl
        +2
        25 sierpnia 2014 20:04
        „Nie tak” to próba reeksportu pozyskanych po obniżonej cenie surowców i wygórowany apetyt osobisty taty – rozmowa do końca.
        Zgadzam się, to głupie - sprzedawać gaz wszystkim po 380-400 tugrik/metr, a tata, który odbiera gaz po 175, cicho przerywa ceny na rynku.
      3. +1
       25 sierpnia 2014 19:04
       nie, porównanie nie jest do końca poprawne, mimo wszystko Białorusini to ciężko pracujący ludzie, ale fakt, że starzec jest demagogiem i politycznym handlarzem, to nie idź do swojej babci ... uśmiech
       1. Mimo_krokodyl
        -6
        25 sierpnia 2014 20:02
        Nikt nie kwestionował pracowitości ludzi, mówimy o przebiegłości Łukasza.
        1. Wiktor R
         +2
         27 sierpnia 2014 10:48
         Spróbuj zająć jego miejsce. Bycie obiektywnym nie jest łatwe.
     5. Komentarz został usunięty.
    3. -4
     25 sierpnia 2014 16:03
     Nie ma co nakarmić pochlebców i pochlebców, a wtedy będą zaskoczeni, mówią, przyszły kłopoty, a nasi „bracia” i „siostry” gdzieś uciekli.
     1. +3
      25 sierpnia 2014 16:47
      Po takich artykułach nie powinieneś się dziwić, że sojusznicy przed tobą uciekają. Nasze państwo nie może zapewnić własnego bogactwa materialnego. Nie mamy takich zasobów jak Rosja. Tutaj Łukasz zachowuje neutralność. I wygląda na to, że nie możesz tego dostać.
      1. +7
       25 sierpnia 2014 17:07
       Czy to nie dziwne, że zapewniając swoim obywatelom „dobrobyt materialny” kosztem Rosji i „nie mając własnych zasobów”, Łukaszenka zachowuje „neutralność” – ale w rzeczywistości stara się grać własną partią ?
       Przychodzą mi do głowy dwa wyjaśnienia:
       1. Ojciec jest przebiegłym łobuzem, który próbuje grać na sprzecznościach sąsiadów.
       2. W tym przedstawieniu ma rolę wyróżnioną przez starszego dyrektora, dobrze uczoną i przećwiczoną. W rzeczywistości Rosja potrzebuje jakiejś „neutralnej” platformy; wujek, wycierając ukram krwawy smark; mediator w końcu.
       Naprawdę mam nadzieję na opcję nr 2.
       1. +6
        25 sierpnia 2014 17:16
        Szkoda, ale pierwsza opcja jest bardziej zgodna z prawdą. hi
       2. +4
        25 sierpnia 2014 17:50
        Cytat: Moore
        wujek, wycierając ukram krwawy smark;


        Korzenie opcji nr 2 leżą głębiej niż myślisz. Białoruś podlega temu samemu wirus narodowy a także używanej Ukrainy. Ale dzięki A.G. Łukaszence, który na pierwszym miejscu postawił gospodarkę, a nie narodowość, udało się utrzymać żywotność republiki. Oczywiście w przypadku Białorusi dawnym i obecnym lalkarzom świata trudniej jest usunąć (poprawniej wyrwać) korzeń ROSJA z nazwy republiki, ale próbują. Więc Ojciec milczy na widok krwi. Wirus prawdopodobnie żyje.
        1. +3
         26 sierpnia 2014 02:05
         Nie bawisz się takimi pomysłami. Jeśli zarzucasz nam, że dążymy do naszych początków, że interesuje nas to, jak historycznie rozwijaliśmy się oddzielnie od siebie… Wtedy też jesteś podatny na tego „wirusa”. Przecież nie jesteś zadowolony, że nie rozwijaliśmy się tak jak Ty, pamiętając tylko czasy Ros. imperium.
         A Rosja, którą reprezentujecie, leży w granicach Rusi Kijowskiej, którą reprezentował związek księstw na czele z Kijowem. Już nie. A to, że język i kultura były takie same – nie spieram się. Ale nawet wtedy ludzie nie opierając się na tym myśleli tylko o sile własnych ziem. Era feudalizmu.
        2. Wiktor R
         +2
         27 sierpnia 2014 11:15
         Jeśli założymy, że wirus bagienny, to każdy go ma. Jest też źródło tych śmieci. Kiedy leczył swoją własną, Europa powstała wraz z Jankesami. W tamtym czasie nadal graliśmy z nimi w gratisy. Były ku temu powody. Tata nie miał wyboru. A zdobycie baz NATO pod Smoleńskiem było całkiem prawdopodobne. Przykładem tego jest Dill. Jest dopiero początek. Historia ma dopiero nadejść.
       3. +1
        25 sierpnia 2014 19:44
        Cytat: Moore
        2. W tym przedstawieniu ma rolę wyróżnioną przez starszego dyrektora, dobrze uczoną i przećwiczoną. W rzeczywistości Rosja potrzebuje jakiejś „neutralnej” platformy; wujek, wycierając ukram krwawy smark; mediator w końcu.

        Dobry i zły policjant?
       4. -1
        25 sierpnia 2014 20:01
        Cytat: Moore
        1. Ale ojciec - przebiegły łobuz próbujący igrać na sprzecznościach sąsiadów

        Całkowicie się z tym zgadzam!
        1. +5
         25 sierpnia 2014 23:19
         Nazywa się to „wyrafinowanym i mądrym politykiem, który działa przede wszystkim w interesie swojego kraju (Białoruś), a dopiero potem – w ramach geopolitycznych projektów integracyjnych”
       5. +5
        26 sierpnia 2014 02:00
        Dzięki bułkom tylko z jednej strony nasz stan ma własnego mata. bogactwo na wymaganym poziomie nie będzie w stanie utrzymać. Jeden gaz z Twojej strony nam nie wystarczy i nie będziemy w stanie wytrzymać takich sankcji, jakie otrzymało Twoje państwo. To ty jesteś duży i silny i potrafisz walczyć z sąsiadem, z którym chcesz. Nie stać nas na taki luksus (inaczej już dawno byśmy z roszczeniami do Litwy o Wilno, które Stalin podarował LSRR w 39 roku, przez długi czas było kulturalną stolicą Białorusinów, a przy tym czas miał w swojej populacji tylko 1% tych Litwinów). Jeśli tego nie rozumiesz, mam dla ciebie złą wiadomość.
        1. 0
         26 sierpnia 2014 10:42
         Cóż, oczywiście - czułe cielę ssie dwie królowe. Kluczowym słowem jest „czuły”, a nie okresowe bicie jednej z krów.
         Jeśli mimo wszystko opcja numer 1 (no cóż, jestem bardzo temu przeciwna) - wszak nikt z Ale ojciec wymaga fig w kierunku UE - to wystarczy, jeśli nie całujesz w dziąsła z upiory. Jeżeli jest to konieczne w ramach opcji nr 2 - bez zadawania pytań.
         Teraz o Wilnie. A wieści są naprawdę złe. Na jakiej podstawie są roszczenia? Oto procent według narodowości:
         lat 1897 1916 1941 1959 1970 1979
         Litwini 2,1 2,1 28,1 33,6 42,8 47,3
         Rosjanie 20,1 1,6 3,6 29,4 24,5 22,2
         Polacy 30,9 50,1 50,7 20,0 18,3 18,0
         Żydzi 40,0 43,5 16,2 7,0 4,4 2,3
         Białorusini 4,2 1,4 0,9 6,2 6,5 6,4
         O stolicy kultury - to jest PIĘĆ. Pojawia się propozycja oddania Żydom wszystkich ich stolic kulturowych na świecie.
         1. +2
          26 sierpnia 2014 17:03
          Żydów, przepraszam, przywieziono do nas w latach cesarskich, zrobili miejsca żydowskiego osadnictwa. A ty niewiele wiesz o Wilnie.
      2. +5
       25 sierpnia 2014 17:50
       Cytat z wolności
       Po takich artykułach nie musisz się dziwić, że sojusznicy przed tobą uciekają

       Popieram .. kiedyś widziałem wiele takich rzeczy pod adresem Ukrainy. Teraz dotarli na Białoruś tylko dlatego, że Staruszek postanowił niczego nie rozrywać (choć była wojna handlowa) i wykazał się elementem „niezależnego” zachowania.
       Oczywiście w Federacji Rosyjskiej są takie siły, które są wymierzone tylko w interesy, ale nie kraju, ale kapitału. Dlatego nie potrzebują sojuszników.
      3. +1
       25 sierpnia 2014 18:40
       Więc gdyby istniały zasoby, to byłbyś po drugiej stronie? Kupiec w Rosji Syabry. hi
      4. +1
       25 sierpnia 2014 19:08
       Cytat z wolności
       Po takich artykułach nie powinieneś się dziwić, że sojusznicy przed tobą uciekają. Nasze państwo nie może zapewnić własnego bogactwa materialnego. Nie mamy takich zasobów jak Rosja. Tutaj Łukasz zachowuje neutralność. I wygląda na to, że nie możesz tego dostać.


       jest tak uwarzony, że nie ma tu neutralnych ani z nami, ani przeciwko nam ..... zły
       1. +4
        25 sierpnia 2014 23:25
        Paradygmat jakobiński i bolszewicki. Neutralny oznacza, że ​​nie masz nic przeciwko. Czy chcesz, żeby staruszek biegał z antyukraińskimi hasłami przed naszą lokomotywą Żyrinowskiego? Nie rozśmieszaj ludzi. Świat wielobiegunowy to 500 odcieni szaro-brązowo-szkarłatnego, a nie czarno-białego kina, jak podczas I zimnej wojny.
       2. +2
        26 sierpnia 2014 02:17
        Bardzo się mylisz.
        A poza tym nie ma co zarzucać Starcowi, że jest przeciwko tobie. Biorąc pod uwagę fakt, że kilka lat temu odciął bukiet róż. kanały ze względu na fakt, że na kilku z nich niosły na nim zamieć, ale jednocześnie pozwala przekręcić pozostałe. kanały, na których wiadomości mówią to samo, co Ty. O ostrzale Doniecka przez wojska ukraińskie itp.
      5. +4
       25 sierpnia 2014 19:38
       Cytat z wolności
       I wygląda na to, że nie możesz tego dostać.
       A wcześniej wielu nie „nadrabia zaległości”. Szkoda. Konieczne jest wspieranie sojusznika, zwłaszcza że jest on sojusznikiem krwi i nie dostrzeżono za nim faktów zdrady. I wielu z nas chwali się i chwali tym wsparciem.
      6. Mimo_krokodyl
       -3
       25 sierpnia 2014 19:58
       Zachowuje neutralność wobec podobnie myślących potomków tych, którzy torturowali i zabijali twoich rodaków. To zaskakuje. Jeśli chodzi o zasoby, nikt nie będzie ci wyrzucał - po prostu ktoś mówił o geniuszu ekonomicznym Łukaszenki.
       1. +3
        26 sierpnia 2014 17:10
        Nasi rodacy byli również torturowani i zabijani przez Niemców, Łotyszy i wyobraźcie sobie naszych rodaków. Co dalej? Jeśli tak dręczą cię nasze ofiary, pamiętajmy o wojnie północnej, czyli rosyjsko-polskiej. Teraz rzucamy w ciebie kamieniami, czy co?
        To jest Federacja Rosyjska z pieprzoną Ukrainą, a nie Białoruś. Oboje graniczymy z wami i czekamy, aż najbliższe sobie państwa przestaną wylewać na siebie pomyje (rzetelne i fikcyjne) w swoich mediach i pogodzą się.
      7. 0
       25 sierpnia 2014 20:08
       sojusznicy a priori nie mogą uciekać, sojusznicy mogą tylko zdradzić, a towarzysze podróży, znajomi, sąsiedzi itp. mogą uciekać.
      8. +1
       25 sierpnia 2014 20:55
       chłopaki, neutralność jest generalnie dobra, ale pamiętanie o Chatyniu i innych wioskach jest generalnie pożądane. ujemny kiedy kierowcy zaczynają o tym zapominać ręcznie… spójrz wyżej na wydarzenia na Ukrainie od listopada zeszłego roku…
       1. +9
        25 sierpnia 2014 21:13
        Skąd się to bierze, że Białorusini tego nie pamiętają. Dziadkowie i rodzice opowiadali o okrucieństwach Ukraińców. Ale w czasach sowieckich nie można było o tym mówić - o przyjaźni narodów radzieckich. Ale pamiętamy też, ilu Ukraińców było wśród wyzwolicieli.
      9. Wiktor R
       +2
       27 sierpnia 2014 10:59
       Bracie, nie złość się. Dosięga wielu, ale wychowanie wielu jest inne. Moja rodzina jest Udmurcko-białoruska. Podczas wojny białoruski dziadek zmarł w wieku 41 lat pod Sewastopola. Drugi dziadek – oficer polityczny Udmurtu, zginął podczas zakładania firmy pod Witebskiem. Pochowany w masowym grobie. Jest nazwisko, inicjały. Zabytek jest w wzorowym stanie.Zostały niedawno. Dziękuję Ci.
    4. 0
     25 sierpnia 2014 16:08
     Z wyjątkiem Świętego Mikołaja...
    5. +6
     25 sierpnia 2014 16:16
     Cytat: Kolorado
     Niestety Rosja nie ma ani jednego PRAWDZIWEGO sojusznika. Cesarz Rozjemcy miał rację. Ale minęło 130 lat...

     Zdecydowanie prawidłowo. Ale czy pozycja Wielkiej Rosji jest tak wyjątkowa w swoim otoczeniu i w czasie? Wszystkie wielkie imperia zapłaciły śmiercią za błędy władz i upadek obyczajów. I zostali rozerwani na poszczególne księstwa przez służących, którzy wcześniej wiernie im służyli, a kawałki tych imperiów rozerwali na strzępy ich sąsiedzi - aż do tych najnędzniejszych, którzy przysięgali o ich sojuszniczym długu... Rządy Łukaszenki miały wiele wartościowych: programy socjalne, walka z korupcją, bariera dla niekontrolowanej imigracji, odrzucenie oligarchicznego kapitalizmu... A teraz: nadchodzi chwila prawdy! Wprowadzone z zewnątrz i wzbudzone własne zło na Ukrainie objawiło się w najbrzydszej formie. Konieczna jest konsolidacja wszystkich sił rosyjskiego świata, a Białorusini są najbardziej godną jej częścią. Na początku myślałem, że polityka Łukaszenki jest prowadzona według przepisów kuchni politycznej, przepisanych w porozumieniu z rosyjskimi ekspertami na czele z Putinem… Ale obserwując pracę białoruskich mediów… Mało kto znosi próbę absolutu moc Kucharze Monarchowie nie rodzą. W odrodzonym Zjednoczonym Państwie Rosyjskim nie powinno być najmniejszego powodu do jego zniszczenia! Liczba „prezydentów” i „ministrów” nie powinna przekraczać „masy krytycznej” zdrowego rozsądku.
     1. + 17
      25 sierpnia 2014 16:47
      Cytat: 1812 1945
      Kucharze Monarchowie nie rodzą.

      A Napoleon Bonaparte?
      Po drugie, pan, czy budzi pan błękitną krew? Nie? Dlaczego więc odmawiacie nauczycielowi prawa do rządzenia państwem, jeśli jest ono prawnie przyznane mu przez naród białoruski zgodnie z konstytucją kraju?
      Cytat: 1812 1945
      I nadchodzi chwila prawdy!


      Chwila prawdy nadejdzie, gdy w tym samym okopie z Białorusinem odeprzesz ataki najemników PKW. Tymczasem prowokator próbuje nas oszukać jak frajerów, a pana, panie, prowadzi on jak uczeń bez mocnych przekonań!
      Nie może i nie powinno tak być!
      Myślę, że wkrótce może pojawić się artykuł, że Łukaszenka i Porsenko sprzeciwiali się PKB. A to wszystko jest naiwne wierzyć, czy co?
      A gdzie jest doświadczenie życiowe, przekonania i krytyczne postrzeganie informacji?
      Nie bądź naiwny! To prowokacja. MOIM ZDANIEM.
      1. +6
       25 sierpnia 2014 17:56
       Cytat: Boa dusiciel KAA
       To prowokacja. MOIM ZDANIEM.


       Zgadzam się . „Stary” – przebiegły… wszyscy, ale nie. Gdyby zajął stanowisko radykalnego odrzucenia „władzy Kujewskiej”, powiedz mi, gdzie byłaby ta trampolina do negocjacji (pochylania się) lokajów Departamentu Stanu ??? Czy możesz mi znaleźć kilka opcji dla krajów, w których jesteśmy prawie w domu? Polityka, jej matka.

       A artykuł to zdecydowanie minus, naprawdę „prowokacja”.
      2. +9
       25 sierpnia 2014 18:15
       Cytat: Boa dusiciel KAA
       [
       Nie bądź naiwny! To prowokacja. MOIM ZDANIEM.

       A celem tej prowokacji jest skłócenie naszych braterskich narodów.
       Stań się zaczynając od tytułu i kończąc na nazwisku autora (bulbenko) JEDNA CIĄGŁA PROWOKACJA
       Oddaj autora artykułu do szpitala na eksperymenty, niech z korzyścią dla społeczeństwa tak
    6. +8
     25 sierpnia 2014 17:04
     Cytat: Kolorado
     Niestety Rosja nie ma ani jednego PRAWDZIWEGO sojusznika.


     Nie trzeba oceniać całego kraju po jego przywódcy, a na Białorusi są nacycy i rusofobowie, ale w większości Białorusini bardzo dobrze traktują Rosję i Rosjan.


     PS w naszym kraju mamy już dość naszych rusofobów i liberałów, najpierw musimy rozwiązać problem…
    7. +7
     25 sierpnia 2014 17:37
     Jest. Serbia. Aby to zrobić, wystarczy tam pojechać i upewnić się, że dzisiaj istnieje KULT Rosji i Putina. A to po tym, jak Jelcyn go zdał.
     1. 0
      25 sierpnia 2014 21:09
      Znowu mylisz elity i ludzi. Ta Serbia, ta Bułgaria jest ZAWSZE gotowa włożyć nóż w plecy, zawsze w twojej głowie.
      1. +4
       25 sierpnia 2014 22:53
       Zaprzeczasz sobie. Rosja (Jelcyn i gopkompania) wsadzili nóż w plecy Jugosławii (czytaj Serbię). A potem taka cudowna postawa.
      2. +1
       25 sierpnia 2014 23:37
       Bolkars - tak, to sprytni Gabrowici, którzy sprzedają matkę, nie tak jak Rosja. A co do Serbii, jesteś na próżno - to są nasi wierni bracia, genetycznie. A oligarchowie - podobnie jak bandyci nie mają narodowości
      3. Wiktor R
       0
       27 sierpnia 2014 11:34
       Może nie zakryją go plecami… Nasze ciało jest duże, proszę pana, po co to zakrywać? Nagle zakryją się, ale nie to... A my też postanowimy podrapać to miejsce. I nie zauważymy ani Serbii, ani Bułgarii… miłość
    8. +4
     25 sierpnia 2014 19:59
     Jest też inne wyrażenie: „jeśli chcesz mieć przyjaciela, bądź nim”.
    9. +1
     25 sierpnia 2014 21:02
     A kto jest za to winny?
   2. nvv
    nvv
    + 24
    25 sierpnia 2014 15:03
    Stepan Bulbenko, jaka jest Twoja narodowość? I gdzie mieszkasz? Właśnie zadałem pytanie w następnej gałęzi. Dlaczego Putin, Łukaszenka odmieniają się w przypadkach, o Nazarbajewie, milczą. A artykuły pojawiły się w przeddzień spotkania w Mińsku, dzieląc nasze narody. Wydaje się, że wrogowie są ranni wśród osób odpowiedzialnych za publikację artykułów.
    1. nvv
     nvv
     + 12
     25 sierpnia 2014 15:19
     Czy nie jest to sabotaż, przed którym ostrzega Novikkov?
    2. 11111 MAIL.RU
     +2
     25 sierpnia 2014 16:52
     Cytat z nv
     Wydaje się, że wrogowie znaleźli się wśród osób odpowiedzialnych za publikację artykułów.

     Wygląda jak sonda.
    3. Mimo_krokodyl
     -3
     25 sierpnia 2014 17:11
     A co z narodowością? Ponad połowa junty kijowskiej to Żydzi i Ormianie. Wśród obrońców DRL są też osoby różnych narodowości. Nie znam narodowości Bulbenko, ale znam twoją: jesteś głupim prowokatorem.
    4. Wiktor R
     0
     27 sierpnia 2014 11:39
     W przeciwnym razie nie można rozwinąć odporności.
   3. +9
    25 sierpnia 2014 15:08
    O to mu chodzi:

    „Jeśli spróbujesz nas rozpuścić w Rosji, przeprowadzić, że tak powiem, Anschluss, to dostaniesz taką wojnę partyzancką, w porównaniu z którą Czeczenia wyda ci się poranek dziecięcy”. - o możliwym przystąpieniu Białorusi do Rosji

    „My, podobnie jak w 1941 r., znajdujemy się w pierścieniu wroga. Wrogowie osiedlili się w kierownictwie sąsiedniego państwa, z którym niedawno podpisaliśmy porozumienie społeczne”.

    Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka


    Zaczerpnięte z http://ru.wikiquote.org/wiki/Alexander Grigoryevich Łukaszenka
    1. + 19
     25 sierpnia 2014 15:23
     Czy Stary Człowiek naprawdę nie rozumie, że jeśli Rosja się kołysze, to nie będzie potrzeby mówić o suwerenności jakiegoś rodzaju Białorusi ... Jego Unia Europejska i Stany Zjednoczone zostaną połknięte bez żucia ...
     „Tylko w jedności jest nasza siła!” Niech to będzie powszechne zdanie, ale w rzeczywistości to prawda. Jeden miłośnik dwóch krzeseł już odpoczywa w Rostowie, ale dokąd pobiegnie ojciec, jeśli nie wzmocni słowiańskiego sojuszu?
    2. + 24
     25 sierpnia 2014 15:27
     Koledzy, myślę, że widzicie wierzchołek góry lodowej. Nie spiesz się z wyciąganiem wniosków.
    3. -1
     25 sierpnia 2014 15:34
     Gdy tylko ojciec zdał sobie sprawę, że po Jelcynie nie będzie mógł stanąć na czele państwa związkowego, stał się ukrytym wrogiem Rosji. I gdyby nie zachodnie antybiałoruskie sankcje, już dawno stałby się otwartym wrogiem.
     Ponadto musi liczyć się z całkowitą zależnością białoruskiej gospodarki i tradycyjną sympatią większości Białorusinów i Rosjan.
     1. +4
      25 sierpnia 2014 23:53
      Gdy tylko bolszewicy zdali sobie sprawę, że rewolucja światowa nie miała miejsca, przeszli na model „budowania socjalizmu w jednym kraju”. Więc tata całkiem logicznie doszedł do wniosku, że nie można poświęcić swojego kraju dla najwspanialszego wielkiego sąsiada. Sojusz nie oznacza całkowitego podporządkowania się innym interesom – zawsze jest kompromisem. Nie jesteśmy Ameryką, która chce być światowym policjantem, ale już nie może. I nie należy uważać A.G. Łukaszenki za „ukrytego wroga” – jest on głową innego sąsiedniego i sprzymierzonego z nami państwa, a nie szefem, powiedzmy, „Zachodniego Okręgu Federalnego 6 regionów”, ale taki jest model integracji (a właściwie – wchłonięcie Białorusi przez Rosję) kiedyś odbywało się w rosyjskich mediach
    4. +7
     25 sierpnia 2014 17:38
     Przepraszam, co jest z nim nie tak? Może Rosja przestała być kontrolowana przez watahę oligarchów? Może nasi husscy oligarchowie nie chcą wziąć białoruskich aktywów w swoje ręce? Rubanul, oczywiście, Łukaszenka pospiesznie, ale powiedział prawdę. Białoruś należy do Białorusinów, tak jak Chiny należą do Chińczyków. Istnieją WŁASNE narodowe elity i nie ma co ich za to winić, mówią, zmień mistrza. Wystarczy, chodźmy. Do tej pory od lat 90. na Hawajach.
    5. nvv
     nvv
     +3
     25 sierpnia 2014 19:00
     Cherub. Przejadłeś się lulka czy czytałeś „wiki”? Co jest jednoznaczne. Masz własne myśli? 12 osób zrujnowało twoją "wiki" Nie pudruj ludzkich mózgów, Cherubczik.
    6. DMB-88
     +3
     25 sierpnia 2014 19:19
     Cytat z herruvima
     herruvim


     Skąd wyciągasz to gówno? Czy jesteś Białorusinem? czy jesteś kosmopolitą, koniem trojańskim, że tak powiem!
     Udowodnili ci już, że jesteś JAPPEREM i „tekturowym marszałkiem”, i znowu wymyślasz wątpliwe cytaty!
     Fufu śmierdzi!!! ujemny
    7. +6
     25 sierpnia 2014 21:07
     Och, jestem zmęczony imperialnym myśleniem Rosjan... Przypomnijcie, jak nazywa się związek Rosji i Białorusi? Związek państw Su-ve-ren.
     PS Jestem Rosjaninem. Urodzony w Stalingradzie (został przemianowany po moim urodzeniu). Mieszkam na Białorusi.
    8. +4
     25 sierpnia 2014 23:43
     A polityka Rosji pod przewodnictwem Jelcyna i Miedwiediewa w stosunku do braterskiej Białorusi była bardzo, bardzo trudna do innego zrozumienia – „my dajemy wam pieniądze, ty dajesz nam oddanie wasalne”. I wszelkiego rodzaju inne drobne, brudne sztuczki dla sąsiadów, niegodne wielkiej mocy - było takie, było
   4. + 11
    25 sierpnia 2014 15:54
    Nie w brwi, ale w oku. Ktoś wyraźnie próbuje zwrócić naszych ludzi przeciwko Staremu Człowiekowi. Było tu tyle prób, horror. A wiele jest w toku. Szkoda.
    1. +1
     25 sierpnia 2014 16:26
     Cytat: Swietłana
     Nie w brwi, ale w oku. Ktoś wyraźnie próbuje zwrócić naszych ludzi przeciwko Staremu Człowiekowi. Było tu tyle prób, horror. A wiele jest w toku. Szkoda.

     Gdyby zachowywał się inaczej, nikt by się tak nie zachowywał.
     1. + 12
      25 sierpnia 2014 16:41
      Jestem Białorusinem – powiedz mi, jak powinien się zachowywać nasz prezydent?
      1. +5
       25 sierpnia 2014 17:46
       Mógł przynajmniej nakłaniać Kijów, by nie używał ciężkiej broni i samolotów przeciwko miastom. Wiele rzeczy mógł...
       1. + 10
        25 sierpnia 2014 18:25
        Twój prezydent i kilka osób dzwoni... i co z tego?
      2. 0
       25 sierpnia 2014 17:56
       Cytat: OlegVoin
       Jestem Białorusinem – powiedz mi, jak powinien się zachowywać nasz prezydent?


       Jako mężczyzna.
       1. +9
        25 sierpnia 2014 18:19
        Jak to jest? Narażasz swój kraj na ryzyko? Aby Białorusini byli jeszcze bardziej żebrakami? Zwłaszcza teraz?
        1. +3
         26 sierpnia 2014 16:52
         Cytat: OlegVoin
         Jak to jest? Narażasz swój kraj na ryzyko?
         Ale cóż, właśnie tego chcą, aby pokłócili się z Zachodem i Ukrainą, a oligarchom kremlowskim komsomołu byłoby wygodniej, na przykład, położyć Belkaliego ...
         A potem Batko, rzodkiewka nie pozwala zamienić Białorusi w oligarchię.. śmiech
   5. DPZ
    -1
    25 sierpnia 2014 17:21
    tata zapomniał o tym. stwardnienie lub demencja. Pojechałbym do Chatynia, bo niedaleko Mińska – w sumie 50-60 kilometrów. może pomóc.
    1. +2
     25 sierpnia 2014 18:29
     A ty najpierw przyjeżdżasz do nas na Białoruś i mieszkasz kilka miesięcy, pracujesz. Tylko nie w Mińsku, ale w mniejszych miejscowościach. Następnie mów inaczej. A o Chatyniu i innych kompleksach - milczeliby - w Rosji nie ma nawet niczego podobnego.
     1. DPZ
      -1
      25 sierpnia 2014 18:39
      nasza Ojczyzna daje szanse na wszystko razem. i dlaczego milczeć o Chatyniu? wręcz przeciwnie, trzeba zadąć w trąbę, uderzyć we wszystkie dzwony, żeby zapamiętały. gdyby pamiętali, nie byłoby aktualnego koperku.
     2. Wiktor R
      +1
      27 sierpnia 2014 16:30
      Oleg, wojna nie była rosyjska ani białoruska. Wojna była domowa.
      Ostatnio byłem na Kremlu w Niżnym Nowogrodzie. T-34, "Katyusha", "Ciężarówka", Kabina łodzi podwodnej... Piszę wszystko z dużej litery. I dzięki tej technice dziadkowie wygrali Wojnę Ojczyźnianą. Teraz dzielą nas granice. Ale to są granice polityków. Ludzie są jednym. Tak, wszyscy są poddawani praniu mózgu. Ale jeśli tak, to trudno je umyć.
   6. -6
    25 sierpnia 2014 17:32
    Długo czekałem na artykuł na ten temat. Łukaszenka jest polityczną prostytutką, jak zawsze przekonywałem.
    1. +7
     25 sierpnia 2014 18:30
     macie połowę rządu w Rosji... i ani nasz, ani wasz.
     1. +5
      25 sierpnia 2014 21:03
      dlaczego połowa? 80% moim zdaniem...
      1. DMB-88
       +3
       25 sierpnia 2014 23:25
       wszyscy 146%)))
    2. DMB-88
     +5
     25 sierpnia 2014 23:24
     Cytat od INWESTORA
     Długo czekałem na artykuł na ten temat. Łukaszenka jest polityczną prostytutką, jak zawsze przekonywałem.

     Mówisz, że rosyjskie władze ci odpowiadają?
     cała myśl, rząd i prezydent nie są warci samego Łukaszenki !!! Stary człowiek to mąż stanu, a nasi to handlarze, balabole i złodzieje… spróbujcie polemizować z oczywistymi!
   7. +3
    25 sierpnia 2014 20:47
    Striełkow wrócił z urlopu.
    źródło:
    http://donbass.center/news/882-igor-ivanovich-strelkov-vernulsya-iz-kratkosrochn
    ogo-wakacje.html
  2. + 11
   25 sierpnia 2014 14:59
   Tutaj Łukaszenka prowadzi zgniłą politykę, która zostanie mu przypisana w przyszłości, z jakiegoś powodu wydaje mi się.
   1. 0
    25 sierpnia 2014 15:03
    Dokładnie. Jeśli u nas wszystko jest w porządku, to Luka krzyczy „bracia, których razem wygraliśmy !!!”, a gdy coś z nami idzie nie tak, ma „multiwektor”… Jeden taki „mądry człowiek” był już u władzy . To prawda, w innym kraju. A jego nazwisko zaczynało się na „ja”. Podobno jego laury nie dają Luce wytchnienia…
   2. + 16
    25 sierpnia 2014 15:12
    Tak, staruszek świetnie zapadł w oczach Rosjan w czasie konfliktu ukraińskiego... Pędzi jak mysz przy porodzie - żeby nie przegapić swoich dobrodziejstw. Ale pieniądze to pieniądze i nie można przywrócić autorytetu i zaufania. Lepiej o nim myślałem. Jest taka ludowa mądrość - „Kiedy zostałeś zdradzony, to jak łamanie rąk. Możesz wybaczyć, ale teraz nie możesz się przytulić” Z czasem wszystko się ułoży – ale dawne zaufanie i dobre nastawienie do Białorusinów już nie będą istnieć.
    1. + 29
     25 sierpnia 2014 16:05
     Kochanie, nasz Stary to jeszcze nie wszyscy Białorusini.Nie podoba nam się też, że przytulał i przytulał Potroszenko, ale… co innego robić.Twoi przywódcy dopiero teraz zaczęli prowadzić mniej lub bardziej zrozumiałą politykę w Donbasie. w przygotowaniu.A gdzie są pociągi na wielką skalę, pomoc humanitarna dla mieszkańców, nie mówię o pomocy wojskowej czy o uznaniu Noworosji.A dlaczego nie? Rosja to wspaniały kraj – jak długo będzie spoglądać wstecz na swoich „partnerów”? Ale spogląda wstecz... Czego chcesz od Białorusi?Żeby Staruszek potępił juntę i Waszyngton, a potem co? Żyjemy pod sankcjami WASZYCH „partnerów” już od 20 lat. A potem, jeśli Łukaszenka potępi Potroszenko, to gdzie się spotkają – Potroszenko, UE, Unia Celna, jeśli nie w Mińsku.? Więc nie obwiniajcie Staruszka za to, że nie krzyczy na cały głos, zatrzymajcie złodzieja.Nie słyszałem, żeby Putin-Miedwiediew bardzo głośno krzyczał o zbrodniach junty. Generalnie polityka to brudny biznes, nikt nie pozostanie czysty.Poczekajmy 26.08 sierpnia.Może pokój w Donbasie jest droższy?
    2. DMB-88
     +4
     26 sierpnia 2014 00:01
     Akulina, jesteś zbyt podatny na rosyjską propagandę!
     władze rosyjskie setki razy zdradziły Łukaszenkę i wykręciły im ręce szantażując cenę gazu, aby umożliwić prywatyzację białoruskich przedsiębiorstw, zakaz importu mleka itp. Trudno znaleźć bardziej zdradziecką rosyjską elitę, bądźmy obiektywni!
     1. DMB-88
      +5
      26 sierpnia 2014 02:28
      Chłopaki Białorusini nikogo nie słuchają, żyjecie normalnie, mówię, jako naoczny świadek, odwiedzam Mińsk i Witebsk, odpoczywałem nad Jeziorami Brasławskimi-piękne!!!
      masz mało czarnonosych, czystość, porządek, ludzie są mili, dziewczyny są piękne, w rządzie nie ma oszustów !!!

      Ale tu na miejscu jest "heruwim" przebrany za Białorusina, chwalący Putina, Łukaszenkę i całe życie beszta i jest łakomy na plusy, patrz, "bum" faceta, inaczej mi już zabrakło Cons !!! ujemny
      1. DMB-88
       +3
       26 sierpnia 2014 02:33
       Łukaszenka to normalny człowiek, tylko jedna rzecz mnie dezorientuje, to za dużo na popis swojego syna wszędzie, no, jakoś jest niekomfortowo!
       1. Wiktor R
        0
        27 sierpnia 2014 16:42
        Więc nie pokazuje się w Europie, ale w domu. A dom to dom! To jest nasz zdrowy rozsądek. Czapki wszystkich się palą. A z tatą wszystko jest łatwiejsze.
      2. +3
       26 sierpnia 2014 13:25
       heh! i cherubchik już 2 - zrolowany! do bestii!
   3. +9
    25 sierpnia 2014 15:23
    Każdy wykorzystuje ten moment… i nie można za to winić Łukaszenki, ale też chce, dzięki tej polityce, ponownie wejść do elity Europy, być, że tak powiem, „wyświęconym”, ale na z drugiej strony nie wiemy wszystkiego i całkiem możliwe, że to jakaś trudna gra, może nawet uzgodniona z Rosją i Putinem, powiedzmy, że potrzebuje przywódcy, którego wieprz posłucha….
    1. -3
     25 sierpnia 2014 15:30
     TAk. Janukowycz i Putin też mieli „podstępną grę”. Każdy zna wynik.
    2. -3
     25 sierpnia 2014 15:35
     Jaka jest trudna gra?
     Przebrać się za złoczyńcę?
     A potem jak wytłumaczyć ludziom, że odegrał predysponowaną rolę?
     Potem pytanie.
     Teraz nie grasz.
     Godność jest taką kategorią, że gdy zagrasz złą nutę, już się nie zmyjesz.
     Tata nie gra.
     To jest jego cygańska esencja.
     1. +9
      25 sierpnia 2014 17:46
      Czy istnieje alternatywa dla Łukaszenki? Czy chcesz postawić na czele Białorusi zachodniego „Jegorushkę Gajdara” czy Gus alegarh? Jeśli nie ma konkretnych opcji, nie ma się czym nadwyrężać. Aleksander Newski był również nazwanym synem Batu i pił kumys jako jego brat Sartak. Więc co? Białoruś powinna stać się lokomotywą geopolityki? Zabrać i sprowadzić wszystkich teraz tak szczerze na jasną ścieżkę? Niech Łukaszenka gra, jak chce. To JEGO partia i on jest odpowiedzialny za SWÓJ kraj. Teraz, jeśli naprawdę robi się brzydki (a to bzdura, bo do tego musi przynajmniej „zintegrować się z Europą”), możesz rozerwać mu gardło. Jak dotąd nie ma podstaw, żadnych.
   4. -6
    25 sierpnia 2014 15:32
    Spryt i kalkulacja. Nic więcej. Konieczne byłoby postawienie taty w takiej sytuacji, gdy albo / lub. Jesteś dla nas we wszystkim lub przeciwko nam. Ale jest przebiegły, trudno go do tego doprowadzić.
    1. +7
     25 sierpnia 2014 17:34
     Cytat: FC SKIF
     Spryt i kalkulacja. Nic więcej... jest przebiegły
     Ten pionier Vasechkin musi być bezpośredni, jak trójka władca. Polityk to coś innego. O tym pisałeś.
     I jest przebiegły dla dobra narodu białoruskiego. Więc o co chodzi?
   5. + 29
    25 sierpnia 2014 15:53
    Kiedy wydaje się, że jest zwykle ochrzczony. Jako obywatel Republiki Białoruś mogę śmiało powiedzieć, że 80% ludności republiki z całego serca popiera Rosję. Łukaszenka próbuje tylko wytargować o coś dla siebie, na przykład: nową pożyczkę, kontrakty z Federacją Rosyjską, status bojownika o pokój w oczach Europy (to dla niego zbyt bolesne, żeby być tam napiętnowanym jako teran, ale patrzysz i kochasz go). Dzięki tej polityce kupujemy gaz po 167 dolarów za 1 metrów sześciennych. mamy kilka umów z Federacją Rosyjską i tak dalej. Wszystkie wypowiedzi w duchu „ŁUKASZENKO ZDRADALI PUTINA I ROSJĘ” są wynikiem urojeń zaognionych mózgów, ponieważ wiele osób zapomina o Państwie Związkowym, jednolitym systemie obrony przeciwlotniczej, rosyjskich lotniskach na terenie Republiki Białoruś i naukach takich jak: „Zachód”, które obrazowo opisują nam istotę możliwych konfliktów i rolę w nich Białorusi.
    1. kalocha
     + 12
     25 sierpnia 2014 16:23
     Łukaszenki nie można potępiać! Łukaszenka jednoznacznie konsultował się z Putinem (jako sojusznikiem) przed przybyciem na inaugurację.Życzę, żeby w Rosji LUDZIE był zaopiekowany tak samo jak na Białorusi.Co prawda są ekscesy, ale nie bez tego.. .
    2. -8
     25 sierpnia 2014 17:13
     pytanie brzmi - czy Aleksander Grigoriewicz potrzebuje „miłości zachodnich partnerów”? jeśli tak, to przepraszam, jest albo osobą o ograniczonym umyśle, albo naiwną ...
     1. 0
      25 sierpnia 2014 17:54
      drodzy panowie, towarzysze, czy moglibyście chociaż argumentować swoje minusy? śmiech
      1. +5
       25 sierpnia 2014 18:44
       Argument? Tak, proszę - w twoim komentarzu Łukaszenka jest przedstawiany jako jakiś naiwny pionier. A pionier nie mógł być u władzy dłużej niż 15 lat, Stary Człowiek da szanse wielu innym. Jako przykład pioniera, Janukowycza, cóż, nie mógł tego zrobić. Nie ma więc co się spierać z komentarzem, jest on bardzo naiwny.
       1. -2
        25 sierpnia 2014 18:57
        w moim komentarzu??? ))) jak widać - towarzyszu. Porucznik Willy pisze, co następuje:
        Cytat z Villi
        Łukaszenka próbuje tylko targować się o coś dla siebie, na przykład: nową pożyczkę, kontrakty z Federacją Rosyjską, status bojownika o pokój w oczach Europy (boli go tam napiętnowanie terana, ale spójrz i miłość) ..
     2. kalocha
      +6
      25 sierpnia 2014 20:30
      Łukaszenka jest poważnym politykiem, który w przeciwieństwie do wielu ma własne zdanie i wizję!Doskonały biznesmen, nałożono na niego sankcje jak wilcze flagi, a Rzeczpospolita żyje i prosperuje... Dlatego włożyłem w Was kilka minusów!
      1. -5
       25 sierpnia 2014 20:48
       Cóż, dziękuję drogi towarzyszu pułkowniku generalnym za obiektywną ocenę śmiech
       Mam tylko nadzieję, że Towarzyszu Aleksander Grigorievich rzeczywiście
       Cytat z kalocha
       Doskonały menedżer biznesowy
       śmiech
       co powiesz na
       Cytat z kalocha
       poważny polityk, który w przeciwieństwie do wielu ma własne zdanie i wizję!
       to TY posunąłeś się za daleko, polityka „zarówno twoja, jak i nasza” jest daleka od oryginału i właśnie to robi wielu…
       1. kalocha
        +5
        25 sierpnia 2014 21:22
        Major – albo masz „zasłonięte oczy” albo poważne zatyczki w uszach, raczej jedno i drugie śmiech Ponieważ Stary Człowiek przecina prawdę macicy, tylko: Castro, Putin, Ahmadineżad, Assad, Kaddafi Hugo Chavez (Ziemia odpocznij w pokoju i Królestwo Niebieskie)
        1. -6
         25 sierpnia 2014 21:36
         Cóż, gdzie jestem dla ciebie, towarzyszu. ogólnie))) nawet czujesz to, co jest napisane uszami)))
         ale o prawdzie - więc towarzyszu. Łukaszenka naprawdę często tnie jej macicę tak bardzo, że bez komentarza ...
     3. Wiktor R
      0
      27 sierpnia 2014 16:58
      Car Piotr obcinał również brody. Szanowany Holendrów i Niemców. Trudno żyć tylko z mózgiem. Rozwój we współpracy.
    3. 0
     26 sierpnia 2014 00:04
     cytat :

     oraz doktryna typu „Zachód”, które obrazowo opisują nam istotę możliwych konfliktów i rolę w nich Białorusi.

     rola „braterskiego” celu dla pocisków NATO, nawiasem mówiąc, jeśli nie daj Boże, drugi zimny rozwinie się w trzeci świat gorący
    4. Wiktor R
     0
     27 sierpnia 2014 16:49
     Willy, nie jesteś obywatelem Białorusi. A jeśli obywatel, to przez pomyłkę.
   6. DMB-88
    0
    25 sierpnia 2014 23:44
    Cytat: Gigant myśli
    Tutaj Łukaszenka prowadzi zgniłą politykę, która zostanie mu przypisana w przyszłości, z jakiegoś powodu wydaje mi się.

    a jaka jest polityka PKB?!
    1. +4
     26 sierpnia 2014 00:12
     rozważna i rozważna polityka. Może na radykalny pogląd lewicowo-komunistyczny, zbyt ostrożny i zbyt zrównoważony. Ale (cytat) "który w młodości nie był radykałem - nie ma serca; który w dojrzałości nie stał się konserwatystą - nie ma umysłu"
  3. 0
   25 sierpnia 2014 15:00
   Cytat: uprzejma osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

   Staruszek, ostatnio często się przymilał, może szaleństwo?! może zapytać swoją ludność, czy chcą być w Rosji z Rosją?! Mimo to wielu waszych obywateli przyjeżdża do Rosji, aby pracować, studiować... w tym do sąsiedniego regionu smoleńskiego, w którym mieszkam., więc może wasi obywatele nie powinni jechać do Rosji, tylko zrobić Rosję na Białorusi?!
   1. + 21
    25 sierpnia 2014 16:31
    Stary Człowiek, podobnie jak Białoruś, jest po stronie Rosji. Co do przyłączenia się do Rosji, wielu byłoby „za", ale… choćby w referendum. Bo skoro Stary Człowiek jest u władzy, dlaczego miałby stać się jednym z gubernatorzy od prezydenta suwerennego państwa? Nawiasem mówiąc, stanowisko Łukaszenki ukształtowało się w dużej mierze dzięki smutnym doświadczeniom komunikacji z EBN i nieszczęsnymi reformatorami, takimi jak Jegor Gajdar czy Czubajs. Ale ten sam Czubajs wciąż jest u władzy. Tak, i prywatyzacja w Rosji na pewno nie byli dobrzy ludzie. Więc pomyślisz, czy Łukaszenka ma szaleństwo, czy nie. Myślę, że nie. A więc oczywiście emerytury w Rosji są wielokrotnie wyższe niż nasze, ale tak, jesteśmy już przyzwyczajeni do skromne życie pod względem konsumpcji ...
    1. +6
     25 sierpnia 2014 17:48
     Naprawdę powiedział. W Rosji wielu takich samych opinii.
  4. +1
   25 sierpnia 2014 15:01
   cebula zdenerwowana... uciekanie się
   1. + 21
    25 sierpnia 2014 15:28
    Na Białorusi mieszka tylko 10 milionów (!) ludzi. Mniej niż mieszkańcy Moskwy.

    Wszystkie zamówienia są dla nich złote. Na sprzęt (który został wysłany do junty itp.) na nawozy itp. - bo nie będzie zamówień - będzie deficyt i tak dalej w biednej Republice Białorusi.

    Łukaszenka nie ma wyboru – albo handluje – albo ugina się pod MFW, prosząc go o pieniądze.

    Dlatego nawet jeśli sam diabeł zaoferuje Łukaszence kontrakt - myśląc o swoim kraju, po oszacowaniu wszystkich + i -, umowa zostanie podpisana.

    Nic osobistego - pytanie brzmi: przetrwanie Białorusi. Nie ma wielu opcji.
    1. +1
     25 sierpnia 2014 17:55
     Zdecydowanie najlepsze wyjaśnienie polityki Łukaszenki.
    2. Eugeniusz1
     0
     25 sierpnia 2014 20:42
     Wszystko jest tak, z wyjątkiem produktów naftowych dla junty, TO KURWA PIENIĄDZE!!!
  5. -1
   25 sierpnia 2014 15:16
   Liczy się nie definicja, ale banalny strach... Strach, że władza może zostać odebrana. Sądząc po tym, że Łukaszenka od dawna angażuje syna w działalność polityczną, można przypuszczać, że „Stary” chce założyć własną dynastię i wcale nie potrzebuje niepotrzebnych niepokojów w kraju. A potem nie jest jeszcze godzina, bo naród białoruski też będzie chciał zjednoczyć się z Rosją.
   1. +4
    25 sierpnia 2014 16:50
    Podobno jesteś w jego środowisku, skoro wiesz po co, prawda?
   2. +1
    25 sierpnia 2014 19:57
    Myślisz, że jego syn jest szczęśliwy? Ważniejsze jest, aby dziecko w jego wieku biegało, płatało figle z rówieśnikami. I próbujesz to zrobić, mając za sobą strażnika.
  6. 0
   25 sierpnia 2014 15:17
   Ten "Kot" chodzi sam... Po Krymie utknął w jednym miejscu... nagle Białorusini chcą być jak Krym ??????????
   1. + 20
    25 sierpnia 2014 16:02
    Tak, już dobrze sobie radzimy: tani gaz i media, czystość na ulicy, brak oligarchów i bandytyzm na kolosalną skalę, nie mamy sprawy narodowej i artykułu nawołującego do nienawiści etnicznej, przecież 90% mieszkańcy stolicy to Białorusini, a nie Czeczeni z Dagestańczykami i innymi imigrantami z Północnego Kaukazu.
    1. -3
     25 sierpnia 2014 18:24
     okazuje się, że Białoruś ma ogromne złoża gazu ziemnego śmiech demokracji jest tylko mało - i dziwne, jak nie dotarły do ​​ciebie ręce komitetu regionalnego w Waszyngtonie.. puść oczko
     a Czeczeni i Dagestańczycy to ci sami obywatele Rosji, aw tym, co jest naszą słabością, w tym samym jest nasza siła…
     1. +8
      25 sierpnia 2014 19:19
      Nie możemy skontaktować się z waszym komitetem regionalnym, ponieważ ambasador amerykański został odesłany do domu. Od pojawienia się minęło dopiero kilka tygodni. Więc jeśli chodzi o kontakty z państwami, to nie dla nas.
      1. -2
       25 sierpnia 2014 19:40
       zadaj sobie pytanie - dlaczego NATO nie myśli jeszcze o doniesieniu „łyku demokracji” do kraju „ostatniego europejskiego dyktatora”?
       1. +6
        25 sierpnia 2014 20:54
        NATO śpi i widzi czołgi NATO pod Smoleńskiem. W czasach sowieckich w regionach zachodnich nie było mniej wojskowych niż cywilów. Jakie wojska po prostu tam nie stały. A ponieważ nasz Prezes jest dobrym właścicielem, chwasty nie rosną tam, gdzie jest to konieczne.
        1. +2
         25 sierpnia 2014 21:26
         Myślę, że Kaddafi był również dobrym biznesmenem i utrzymał państwo… tylko bez pomocy, gdzie jest teraz…
         Jeśli nie będzie Rosji, o słowiańskim świecie będzie można na zawsze zapomnieć, to nie jest „szowinizm wielkomocarstwowy” ani „rosyjski nacjonalizm” - to obiektywna rzeczywistość, że w tej chwili Słowianie opierają się na Rosji.. Nie chcę was przekonywać, ale jestem pewien, na razie jest Rosja - będzie Białoruś...
       2. Eugeniusz1
        +8
        25 sierpnia 2014 21:06
        Odpowiedź jest prosta – Luca jest silnym politykiem, a Białoruś to nie Honduras.
        1. -4
         25 sierpnia 2014 21:31
         towarzysz Miloszević też nie był słaby, jak myślisz?
         ale o tym, że
         Cytat: Eugeniusz1
         RB to nie Honduras.
         Powiem ci więcej - nawet Nikaragua śmiech , ale Nikaragua w polityce zagranicznej okazała się bliższa Rosji niż rodzima Białoruś ....
         1. Wiktor R
          -1
          27 sierpnia 2014 11:50
          Kupowanie broni za nasze pożyczki... Kolejna Kuba.
  7. -5
   25 sierpnia 2014 15:22
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.


   Od dawna postanowiono - na własną rękę. Chce, podobnie jak Kalo-Moisha, zostać cesarzem niezależnej farmy i królem ogrodu. A ponieważ poza Rosją pokłócił się ze wszystkimi, potem flirtuje z kijowską zorganizowaną grupą przestępczą.
   1. +6
    25 sierpnia 2014 19:20
    Białoruś handluje ze 170 krajami świata.
  8. + 22
   25 sierpnia 2014 15:29
   Pytanie nie dotyczy wyboru strony. Myślę, że Łukaszenka wszystko widzi i wie. Tyle, że w grę wchodzi wiele.
   Gospodarka:Obroty handlowe między Ukrainą a Białorusią w 2013 roku przekroczyły 6 mld USD. Dodatnie saldo na korzyść Białorusi wynosi ok. 2 mld USD. Jeśli Łukaszenka poprze stanowisko Rosji, to Ukraina zablokuje nam granicę. Od około 15 lat jesteśmy pod sankcjami Zachodu. gdzie umieszczamy towar? Rosja jest gotowa zagwarantować nam kontyngent 4-6 miliardów dolarów??? Dlatego utrzymuje status quo z Ukrainą. Nawet jeśli nie popiera nastrojów faszystowskich panujących w Kijowie.
   Struktura państwa: Oczywiście prezydent nie poprze rebeliantów. Państwo musi być zjednoczone i prezydent to rozumie. Dlatego żadna sympatia dla buntowników (nawet jeśli stoją w słusznej sprawie) nie będzie w imieniu rządu Republiki Białoruś.
   Podsumowując: Jesteśmy pod silną presją sankcji. Bilans handlowy Republiki Białoruś za 5 miesięcy 2014 roku jest ujemny: minus 540,7 mln USD. potrzebujemy eksportu jak powietrze. Dlatego nie poprze buntowników w obawie przed utratą ukraińskiego rynku i będzie się kłócił z Kijowem. Z tego samego powodu nie potępi Bandery. Rebelianci nie będą wspierani ze względu na integralność jakiegokolwiek państwa i wrogość jakiegokolwiek separatyzmu. Jeśli pokłócimy się z Ukrainą, to całkowicie poddamy się Rosji. Rosjanie to wspaniali ludzie, ale w polityce nie decydują. Dla osób, które faktycznie decydują o sprawach, jesteśmy partnerami, a nie braćmi. Dlatego, tracąc ukraiński rynek, stajemy się bardzo zależni od Rosji, a oni w przyszłości mogą wykręcać nam ręce, jak każdy inny. Konsekwencją tego może być utrata części suwerenności Rzeczypospolitej. Łukaszenka bardzo dobrze to rozumie. A w przyszłości moi drodzy przyjaciele, gdy kogoś potępicie, spróbujcie sami, ale jak byście postąpili w takiej sytuacji i jakie byłyby konsekwencje dla was i osób od was zależnych.
   1. 0
    25 sierpnia 2014 15:55
    Cytat: Andrzej-88
    Jeśli Łukaszenka poprze stanowisko Rosji, to Ukraina zablokuje nam granicę.

    Czy możesz się przejmować pozycją twojego sojusznika, Rosji? Rosja nie zablokuje granicy, będzie tolerować poparcie Batkina dla ukraińskich faszystów. Może później udzieli kolejnej pożyczki, żeby Staruszek się nie uwijał.
    Oczywiście prezydent nie poprze rebeliantów. Państwo musi być zjednoczone i prezydent to rozumie.

    Waszym zdaniem poprzemy faszyzm, poprzemy morderców starców i dzieci, bo „państwo musi być zjednoczone i prezydent to rozumie”.
    Dlatego nie poprze buntowników w obawie przed utratą ukraińskiego rynku i będzie się kłócił z Kijowem. Z tego samego powodu nie potępi Bandera

    Czy jest choć trochę sumienia, czy łup jest ponad wszystko?
    stajemy się bardzo zależni od Rosji

    Kupujcie ropę, gaz, metal po światowych cenach i bądźcie niezależni, zdumiewa mnie cynizm, jeśli przestaniemy handlować z nazistami, będziemy zależni.
    1. +7
     25 sierpnia 2014 16:08
     Cytat: Anatole Klim
     Czy jest choć trochę sumienia, czy łup jest ponad wszystko?

     Może i ma sumienie, ale o wszystkim decydują pieniądze, w przeciwnym razie w całym kraju są "Majdany" i widzicie, godzina nie jest równa, a on będzie jak Janukowycz. Bardzo duże ryzyko.
     Cytat: Anatole Klim
     Waszym zdaniem poprzemy faszyzm, poprzemy morderców starców i dzieci, bo „państwo musi być zjednoczone i prezydent to rozumie”.

     To nie moja droga. Jestem tylko obserwatorem biegu wydarzeń.
     A prezydent wie, co ryzykuje. Więc będzie się bawił i wiercił, aby zostać „królem góry”. W polityce ludzie prostolinijni i pryncypialni nie trwają długo. Czasami musisz iść na kompromis ze swoimi zasadami.
     1. -5
      25 sierpnia 2014 16:22
      W polityce ludzie prostolinijni i pryncypialni nie trwają długo. Czasami musisz iść na kompromis ze swoimi zasadami.


      To nie jest wymówka. Polityk musi być pryncypialny i prowadzić ludzi do dobra, używając bezzasadnych metod wspólnych dla wszystkich polityków. A więc to kolejny oligarcha. Stalin robił straszne rzeczy dla przyszłych pokoleń, a to dla własnej kieszeni.
      1. +7
       25 sierpnia 2014 16:56
       Cytat z flSergius
       To nie jest wymówka. Polityk musi być pryncypialny i prowadzić ludzi do dobra, używając bezzasadnych metod wspólnych dla wszystkich polityków.

       Zgadzam się. Ale to prawda, gdy masz duży margines bezpieczeństwa gospodarki lub poparcie ludności. A przy naszej gospodarce to tylko „szwy”. A ludność, zwłaszcza robotnicy, przy kolejnej dewaluacji nie będą jej bardzo wspierać. Dlatego będzie nadal grał, ponieważ siła jest słaba, a w przypadku poważnego kryzysu może nie przetrwać.
       1. 0
        25 sierpnia 2014 17:12
        Zgadzam się. Ale to prawda, gdy masz duży margines bezpieczeństwa gospodarki lub poparcie ludności. A przy naszej gospodarce to tylko „szwy”. A ludność, zwłaszcza robotnicy, przy kolejnej dewaluacji nie będą jej bardzo wspierać. Dlatego będzie nadal grał, ponieważ siła jest słaba, a w przypadku poważnego kryzysu może nie przetrwać.


        A kogo można winić, że nasza gospodarka opiera się na gównie? Szczerze wykonuję swoją pracę, myślę, że ty też wykonujesz swoją. Winien jest ten, kto powinien kierować całą pracą wszystkich obywateli we właściwym kierunku. A pisk jest już konsekwencją tej sytuacji ... tak, powiem to wprost - z dupy. Do którego sam się wdrapał i wciągnął.
      2. +4
       26 sierpnia 2014 02:50
       Chcesz porównać kieszenie Łukaszenki i Putina?
       Spośród prezydentów WNP, jeśli zabieramy mienie osobiste (samochody i domy), to Łukaszenka jest jednym z najbiedniejszych.
      3. Wiktor R
       +2
       27 sierpnia 2014 17:48
       I dużo wlał do kieszeni?! Spójrz na nasze upiory z epoki Jelcyna, wielu jest teraz u steru lub z torbami daleko. Dużo chusteczek do cebulek ze skradzionymi towarami w Londynie i Paryżu???!
    2. + 10
     25 sierpnia 2014 16:55
     Odpowiedź dla Anatolija Klima. Batka nie popiera ukraińskich faszystów. Białoruś zwraca się w tej sprawie do Rosji. Jeśli na początku wydarzeń w ruinach wasi przywódcy powiedzieli, że był to faszystowski - nie legalny - zbrojny zamach stanu, którego Rosja nigdy nie uznać itp. W tej chwili, według rosyjskich mediów, mówi się, że władze w Kijowie są warunkowo legalne, z którymi negocjacje mogą i powinny być prowadzone i są negocjowane.To jest dziś minister Ławrow na briefingu. A także o ropie, gazie, metalu itp. Po światowych cenach Przeczytaj o czasie lotu nowoczesnego pocisku balistycznego lub samosterującego do Moskwy, z Brześcia lub ze Smoleńska ... I nie będziesz miał czasu, aby raz czy dwa powiedzieć: ale mówisz o cenach światowych. Wszyscy mamy rosyjski świat, a ty i my.
     1. -2
      25 sierpnia 2014 17:20
      Cytat z Baltiksiego
      Stary człowiek nie popiera ukraińskich faszystów.

      Widziałem to na spotkaniu z Turczynowem i na inauguracji Poroszenki.
      A co z ropą, gazem, metalem itp. w cenach światowych. Przeczytaj o czasie lotu nowoczesnego pocisku balistycznego lub samosterującego do Moskwy, z Brześcia lub ze Smoleńska... I nie będziesz miał czasu, aby raz czy dwa powiedzieć, ale ty o cenach światowych Wszyscy mamy jeden rosyjski świat, oba ty i my.

      Typowa odpowiedź białoruskiego sojusznika, jeśli przestaniesz dostarczać nam tanią energię i udzielać pożyczek, to natychmiast dołączymy do NATO, a ich rakiety będą stacjonować pod Smoleńskiem i „Przeczytaj o czasie lotu nowoczesnego pocisku balistycznego lub manewrującego do Moskwy ...jeden lub dwa to nie powiedzieć, że będziesz miał czas", tylko cyniczny szantaż, a potem mówisz o rosyjskim świecie, czym jest dla ciebie, a potem odpowiedz !!! Nie potrafię czytać takich komentarzy, zrujnowałem mi cały dzień.
      1. + 13
       25 sierpnia 2014 17:41
       Gdyby nie Staruszek kiedyś wygrałby z nami Białoruski Front Ludowy i nacjonalistyczny Poznyak, który jest teraz w USA, a rakiety byłyby pod Smoleńskiem, a nie w Polsce czy na Czechy pozostań w złym humorze Wydaje się, że rosyjski ŚWIAT mówi o cenach energii itp. Cholerne społeczeństwo konsumpcyjne... A dla nas rosyjski ŚWIAT to przede wszystkim język rosyjski, rosyjski kultura, umiejętność mówienia w swoim własnym języku, wiele rzeczy... Swoją drogą możemy mówić po rosyjsku na Białorusi dzięki Staruszkowi i o tym pamiętamy.
       1. -1
        25 sierpnia 2014 20:42
        Cytat z Baltiksiego
        Gdyby nie Staruszek

        Nie musisz mi mówić o Białoruskim Froncie Ludowym i Zenonie, jeszcze wtedy służyłem na Białorusi i wypędziłem tych skorumpowanych działaczy z punktu kontrolnego, kiedy weszli do oddziału przed wyborami, żeby agitować żołnierzy. Od tego czasu wśród kierownictwa Białorusi pojawiła się powszechna opinia, że ​​Rosja jest po prostu zobowiązana wobec Białorusi za ochronę prawie Moskwy przed inwazją, jednak ostatnio, po „pluszowym lądowaniu” i rozmieszczeniu rosyjskich myśliwców (wyczerpane własne zasoby, i nowe nie kupione) wydaje się, że rozmowy te ucichły, ale Szuszkiewicz jąkał się o pociski NATO, zaskoczony, że stałeś się podobny do tych liczb.
        Nie muszę opowiadać o Białorusi, nie znam jej z okna samochodu, jadąc ze wschodu na zachód i patrząc na zaorane pola, a nie spacerując po czystych ulicach, odwiedzając krewnych przez kilka dni. Problemy w gospodarce są duże, Stary Człowiek uzależnił kraj od tanich rosyjskich węglowodorów i kredytów, bez których gospodarka kraju po prostu upadnie. Dużo komentowałem ten problem, nie chcę się powtarzać i wszyscy o tym wiedzą. Old Man bardzo się zmienił, jak był w latach 90. (miał okazję się spotkać) i jak się stał, to są różni ludzie.
        Po urodzeniu Kolenki całkowicie ucierpiała, radość oczywiście na starość urodził się syn, ale nie w takim stopniu. A Świat Rosyjski to dla mnie nie tylko język i kultura rosyjska, dla mnie to przede wszystkim bezinteresowne bezinteresowne wsparcie Rosji dla Białorusi i Białorusi dla Rosji, ale dla Starego Człowieka to przede wszystkim korzyść i okazja do targowania się, ale jakże inaczej, nagle Białorusini zostają obaleni z tronu.
        Nawiasem mówiąc, białoruscy bracia, po co uprawiać te zielone melony na Białorusi, cebula dobrze rośnie, może sprzedać cebulę, ale kupić uzbecką torpedę.(A co ma na głowie? jak to się nazywa?)
        1. +8
         25 sierpnia 2014 21:00
         Od 6 lat uprawiamy melony i arbuzy w naszych daczach. Nasi naukowcy stworzyli niezbędne nasiona, a w związku ze zmianami klimatu uprawa melonów nawet w regionie mińskim ma sens. Podczas transportu tykwy pochłaniają wszystkie szkodliwe substancje. in-va w otoczeniu. powietrze nie jest nowością. Moje arbuzy są mniejsze niż astrachańskie, ale słodkie.
         1. +3
          25 sierpnia 2014 21:20
          Cytat: 1500014781401
          Uprawa melonów i arbuzów

          W tym roku byłam w Witebsku, nie widziałam białoruskich melonów w sklepach, pojadę w przyszłym roku, może znajdę go na rynku i spróbuję, może ten zielony melon jest naprawdę słodki.
          1. +6
           25 sierpnia 2014 21:47
           Zapraszamy, goście są zawsze mile widziani. Prezydent polecił w każdej prowincji ustanowić produkcję melonów (z wyjątkiem regionów północnych).
        2. +1
         27 sierpnia 2014 14:38
         Nie podoba nam się też to, że Staruszek wszędzie ze sobą ciągnie Kolenkę. Cóż, kto nie jest bez grzechu. Tutaj wszyscy z roszczeniami do nas. między UC, UE i Potroszenko, przecież Putin uścisnął rękę z bez uścisku dłoni Potroszenko, jak przewidziałem w komentarzach dzień wcześniej. Wszyscy oskarżacie Starego Człowieka o jakąś przyjaźń z nazistami, ale najważniejsze jest, żeby powstrzymać wojnę, tam giną cywile, Rosjanie. No cóż, jak inaczej to powstrzymać, jeśli nie przez negocjacje, nie prezydenta. inaczej na miejscu Putina wzmocniłby pomoc dla armii DRL. Cóż, Łukaszenka nie jest nawet Putinem pod względem zasobów i możliwości. No cóż, od kilku lat uprawiamy nasze melony i arbuzy. Oczywiście, że nie mogą być w porównaniu z uzbeckimi, a cena ugryzienia - druga to wyrównanie.
        3. Wiktor R
         0
         27 sierpnia 2014 18:01
         A może zmienił się nie tylko jeden tata, ale zmienił się świat wokół Białorusinów?
   2. +3
    25 sierpnia 2014 17:59
    Cytat: Andrzej-88
    Tyle, że w grę wchodzi wiele.

    kolejny trzeźwy, oparty na liczbach komentarz
    W swoim własnym imieniu pragnę dodać, że ostatnia wojna handlowa między Białorusią a Ukrainą już wyrządziła im znaczne szkody. Dlatego zdecydowaliśmy się na bezcłowe i korzystne dla obu stron.
    Białorusini dobrze konkurują, mają tu interesy (od drzwi po jedzenie)
   3. +9
    25 sierpnia 2014 19:23
    Jesteśmy jak trzy siostry w jednym mieszkaniu. Rosja jest najstarsza, Białoruś jest najmłodsza, mądra i pracowita, no, a Ukraina piękna, ale popieprzona, co trzy lata jest rozwód, Majdan, nowy mężczyzna ...
    No to znosili - kochanie, ale potem wciągnęła do domu czarnego mężczyznę, mówi, że mają miłość, obiecała piękne życie w Europie - glamour, ale na razie trzeba to u nas zarejestrować i urządzić pokój dla niego no cóż, oczywiście rozumiemy, że to oszust - na jej hoduje przestrzeń życiową, staramy się ingerować, więc ona głupia głupia odmówiła swojej rodzinie, uważa nas za wrogów, myśli, że zazdrościmy jej szczęścia czarny człowiek.
    Więc myślimy, albo dziwka, albo idiota ...

    Ze strony http://www.inpearls.ru/
   4. +4
    25 sierpnia 2014 21:17
    mądry! zagłosuj za komentarzem. musimy pamiętać, że handlowaliśmy z nazistami i nie zapominajmy o pakcie Ribbentrop-Mołotow… coś w tym stylu. Zatrzymaj się
   5. Eugeniusz1
    -5
    25 sierpnia 2014 21:22
    Drogi, czy nie rozumiesz, że zbiorniki z koperkiem są tankowane twoim olejem napędowym, twoja nafta w zbiornikach koperkowych samolotów to KRWAWY BIZNES i krótkowzroczność!
  9. -10
   25 sierpnia 2014 15:46
   Łukaszenka jest bystrym typem paranoidalnego podwójnego handlarza. Zawsze taki był. Dlaczego jesteśmy zaskoczeni? Jak wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Tak się zaprzyjaźniamy.
   1. 11111 MAIL.RU
    + 11
    25 sierpnia 2014 17:02
    Cytat: syberalt
    Łukaszenka jest bystrym typem paranoidalnego podwójnego handlarza. Zawsze taki był. Dlaczego jesteśmy zaskoczeni?

    Pamiętasz garbatego Elsona? Jakowlew był czymś, Kowyrniadze... Dlaczego kopiesz Aleksandra Grigoriewicza? Zacznij od Kudrina, Czubajsa, Miedwiediewa, wydają się być bliżej... Łukaszenka zakrył oczy! Och...
    1. -6
     25 sierpnia 2014 18:07
     Teraz nie chodzi o nich. Spójrz na tytuł artykułu.
    2. +8
     25 sierpnia 2014 21:31
     Zacznij od Kudrina, Czubajsa, Miedwiediewa,
     ogłoś CAŁĄ listę prosze!Hic...nie pamiętasz gdzie? więc możesz zapamiętać! i że my, jak w przedszkolu, mierzymy się pisyunami, ale oto twój ojciec! ale twój Czubajs (zabiłby sukę tylko dla kuponów, nie wspominając o upadku systemu energetycznego!) Ugh! każdy jest dobry! a Łukaszenka postępuje słusznie, nie przejmuj się naszymi liberałami! czy może przypomnieć o finansowaniu junty przez nasz Sbierbank pod przewodnictwem Grefa?! musisz usunąć swoje żetony, w przeciwnym razie nie widzimy dziennika na własne oczy! am
  10. -4
   25 sierpnia 2014 15:58
   Bardzo kocha moc. Sytuacja z Ukrainą pokazała, jak łatwo może ją stracić. A on był po prostu przestraszony. Jego ludzie od dawna go nie lubili, ale dzięki wyborom bez wyboru (od razu dobrowolno-obowiązkowe przedterminowe głosowanie, ten sam zakaz monitorowania liczenia głosów) pozwala mu zyskać, a raczej ustalić dla siebie, ile procent będzie na niego głosować . Zdał sobie sprawę, że jeśli wojska rosyjskie wkroczą na Białoruś, aby go obalić, nikt go nie uratuje, a nawet najprawdopodobniej zorganizują z tej okazji wakacje.
  11. + 10
   25 sierpnia 2014 16:07
   Nie czytaj żużla - nie zaśmiecaj głowy, ten artykuł pochodzi ze strony Cenzora na poziomie koklo. Analityka poziomu „PUTIN DAŁ ROSJĘ KADRYROWOWI” jednym słowem wrony koń, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem rzeczy.
  12. +1
   25 sierpnia 2014 16:10
   Tak, podjął decyzję dawno temu. Obejrzyj jego wywiad na YouTube po inauguracji Poroszenki. www.youtube.com/watch?v=wr8YdZqGPpI
  13. bda
   bda
   +7
   25 sierpnia 2014 16:10
   grzeczna osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

   Batko jest ostrożny.
   Widzi, jak gramy w tę grę – „zarówno naszą, jak i twoją” i rozumie: jeśli rzuci się na łeb na szyję do konfliktu, zostanie wrobiony i być może obie strony naraz.
   1. +8
    25 sierpnia 2014 16:14
    Nie zostałbym ojcem tak bezkrytycznie, żeby wynajdywać winę. Ma głowę. Jestem bardziej niż pewien, że istnieje jasna, subtelna, zaplanowana polityka, w której wszystko jest zaplanowane jak w zegarku. Czas pokaże.
  14. 0
   25 sierpnia 2014 16:12
   Tak, podjął decyzję dawno temu. www.youtube.com/watch?v=wr8YdZqGPpI
   1. +1
    26 sierpnia 2014 00:38
    różne wywiady - dla różnych odbiorców. Polityk nie jest nauczycielem szkolnym, który narzeka 100 razy z rzędu, jak Obama „Rosja jest winna wszystkiego i zapłaci ogromną cenę za swoją politykę”
  15. Kadet787
   -4
   25 sierpnia 2014 16:13
   Ostatnio nasi „sojusznicy” dziwnie zachowują się wobec Rosji, przy takich sojusznikach nie ma potrzeby wrogów…..
  16. +1
   25 sierpnia 2014 16:55
   Cytat: uprzejma osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

   W każdym będzie pośrednikiem.
  17. DMB-88
   +8
   25 sierpnia 2014 16:59
   Cytat: uprzejma osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

   Naprawdę przepraszam za repost, z nerwów nacisnąłem zły przycisk, ale to, czego Bóg nie robi, jest najlepsze!
   Drodzy bracia białoruscy!
   Pamiętajcie, że opinia wielu skorumpowanych rosyjskich mediów i ich zwolenników nie zawsze pokrywa się z opinią narodu rosyjskiego, a coraz częściej te opinie są zupełnie przeciwne!
   Jesteśmy z Wami i dla Was!!! Pokój tobie i dobrobyt!!!
  18. Mimo_krokodyl
   -7
   25 sierpnia 2014 17:01
   Nie do końca prawda – nie wie, kto zapłaci więcej.
   1. + 10
    25 sierpnia 2014 17:38
    Na jakiejś odprawie ojciec wprost powiedział, że nawet nie waż się myśleć, że zrobiłbym cokolwiek bez konsultacji z Rosją, a zrobiłbym tylko to, co byłoby z korzyścią dla Rosji, bo Białoruś i Rosja to jedno. Google i znajdź to.
  19. +1
   25 sierpnia 2014 18:31
   Jak to „nie może”? Białoruś jest członkiem OUBZ. Niezależne całowanie się z przywódcami faszystowskiego reżimu Ukrainy to bezpośrednia zdrada.
  20. + 12
   25 sierpnia 2014 18:32
   Ilość brudu wylewanego na Łukaszenkę przerasta.
   Zanim doszedł do władzy, mieliśmy nat. rząd. Mój ojciec, mężczyzna z Tambowa, był zaniepokojony i zaczął dzwonić do swoich krewnych w Rosji, aby wyjechać. Białoruska matka, liczni białoruscy krewni, mój brat i ja urodziliśmy się tutaj, wychowaliśmy się, zdobyliśmy wykształcenie, awansowaliśmy w pracy, mamy chór. mieszkanie, przyjaciele, a teraz nie wiadomo, gdzie iść na szyję krewnych. Dobra, brat-oficer Ros. armia. Myślisz, że chciałem?
   Dobrze rozumiem uchodźców z Ukrainy – my też mieliśmy takie odczucia. Tylko dzięki Łukaszence mieszkamy u siebie na naszej ukochanej Białorusi. Tata rozerwie każdego dla Łukaszenki.
  21. -3
   25 sierpnia 2014 19:48
   Cytat: uprzejma osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

   Nie powinieneś uważać go za głupca, po prostu próba taty, aby usiąść na dwóch krzesłach jednocześnie, została zauważona więcej niż raz.
   On ma taki grzech
  22. -2
   25 sierpnia 2014 19:55
   Łukaszenko zachowuje się jak stary Żyd. Nigdy nie przegap swoich korzyści. I pluć po stronie moralnej. Jeśli armia ukraińska potrzebowała paliwa, szybko uzgodnił z Rosją zniżki na ropę i natychmiast zaczął sprzedawać benzynę Ruinie.
   Nie nam go osądzać, on też karmi ludzi, ale myślę, że jeśli ci pomogą, to uprzejmie podziękuj, to co tam przepycha na lewo nie ma znaczenia, liczy się jaki kraj daje wywiad, potem ten kraj i chwali, a gdy spojrzy się na jego politykę jako całość, widać, że nie ma przyjaciół i przekonań, jest tylko chwilowa korzyść.
   Powtarzam raz jeszcze, osobiście, nie czuję do niego negatywności, a wręcz współczucia, dla tych rzucających się z boku na bok… szkoda oczywiście…..
  23. -6
   25 sierpnia 2014 20:52
   Jeśli milczy lub udaje, że wszystko rozumie, jeśli milczy, to rozpoznaje ukraińską potęgę nazistowskiego reżimu w pełnej krasie i zmienia się i myśli o innym stanowisku i jakie stanowisko powinien zająć, Uważam za bluźnierczy temat pamięci tych, którzy zginęli w czasie wojny przed tymi, których teraz niejako broni i nie krytykuje władz kijowskich. Tak, i nie w odwecie do narodu białoruskiego, nie ma nic wspólnego z tym, że cała sprawa wychodzi na zdradę ojcowskiego dziedzictwa jego przodków.
  24. -6
   25 sierpnia 2014 22:09
   Jak Janukowycz!
  25. -1
   25 sierpnia 2014 22:21
   Janukowycz też długo nie mógł się zdecydować!
  26. -4
   25 sierpnia 2014 23:02
   Od 23 lat Rosja nie pozyskała ani jednego wiarygodnego sojusznika. Wszyscy jej sojusznicy, przyjaciele, dopóki nie otrzymają nieoprocentowanych pożyczek i broni za darmo po okazyjnej cenie, a nawet po prostu za darmo (jak Białoruś). Stany Zjednoczone Europa, nawet jeśli chodzi o system bankowy, jest mocno trzymana na smyczy jako przyjaciele.
  27. -4
   25 sierpnia 2014 23:24
   Łukaszenka gra w swoją własną grę, a nawet zjada grzyby glucynogenne i to jest wynik!
   Ogólnie stary zachorował na głowę, czas jednak odejść!
  28. +2
   26 sierpnia 2014 02:14
   Cytat: uprzejma osoba
   Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.
   Dlaczego nie może? Może bardziej jak. Uważam, że Putin komunikuje się z Poroszenką za pośrednictwem Łukaszenki. "Powiedz mu, że jak to zrobi, to będzie tak..." A Łukaszenka nie jest tak krótkowzroczny, żeby zmienić UC na Unię, która zawsze go zakazuje.
 2. -4
  25 sierpnia 2014 14:51
  Łukaszenkę należy zwolnić, bo nie uzasadniał zaufania :-)
  1. +1
   25 sierpnia 2014 14:56
   Cytat z saag
   Łukaszenkę należy zwolnić, bo nie uzasadniał zaufania :-)

   najwyraźniej na starość mądrość nie dociera do wszystkich ... co
   1. +7
    25 sierpnia 2014 15:06
    „życie toczy się dalej, lata mijają… człowiek się starzeje, ze starością przychodzi mądrość…
    ale czasami starość przychodzi sama”. F.G. Ranevskaya (coś takiego ...)
  2. +2
   25 sierpnia 2014 14:56
   Cytat z saag
   Łukaszenkę należy zwolnić, bo nie uzasadniał zaufania:


   Łukasz jest tylko buforem. Jedzenie jest zrozumiałe.
  3. Komentarz został usunięty.
  4. avt
   +4
   25 sierpnia 2014 15:08
   Cytat z saag
   Łukaszenkę należy zwolnić, bo nie uzasadniał zaufania :-)

   towarzyszu... Ach! Co za osoba! śmiech
   Cytat: PalSanych
   W każdym razie chce zagrać swoją kartę po wyższej cenie!

   Jednak flirtuje – zazdrość gryzie, że nie udało mu się dostać na Kreml, ale od czasu do czasu zarabia – nie lubi być prowadzony. Możesz zrozumieć, znowu ze słynnej tyrady GDP - mchy oprócz kotletów, "żre osobistą urazę. "Javtet to tchórz, Abdullah to wojownik. Nie lubią się nawzajem". tyran Od czasu do czasu nosi Ale ojca, podczas gdy wydaje się, że umysł wystarczy, aby włączyć plecy w czasie, ale co jeśli zboczy z torów i naprawdę wyobraża sobie, że jest potomkiem Radziwiłłów ??? Nie będzie super, ale to bardzo smutne, bo poza PKB nie ma na Białorusi nikogo, kto by mu doradził, żeby ponownie przeczytał bajkę o złotej rybce Puszkina.
   1. -1
    25 sierpnia 2014 15:58
    Cytat z avt
    towarzyszu... Ach! Co za osoba!

    Oto jak okazuje się to proste. Piszesz artykuł z przeróżnymi szumowinami, oblewasz człowieka pomyjami, publiczność jest w szoku, wszystko: wróg, zdrajca.
    Głowa służy do jedzenia i picia.
    Putin jest też zdrajcą, prowadzi osobne negocjacje z Poroszenką w czasie, gdy w Doniecku przelewa się krew ludności cywilnej. Na zdjęciu pokazuje ręką, że trzeba dawać pieniądze, aby milicje złożyły broń.
    1. avt
     +2
     25 sierpnia 2014 16:31
     Cytat z: saturn.mmm
     Głowa służy do jedzenia i picia.

     Tak, polecam używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład czytaj to, co jest napisane, a nie wymyślaj tego, czego nie powiedziałeś
     Cytat z: saturn.mmm
     Oto jak okazuje się to proste. Piszesz artykuł z przeróżnymi szumowinami, oblewasz człowieka pomyjami, publiczność jest w szoku, wszystko: wróg, zdrajca.

     Gdzie dokładnie ja i w innych komentarzach to pisałam Ale ojciec jest wrogiem i zdrajcą? W jakiś sposób odfiltruj swoje myśli od konkretnych fraz innych ludzi, w przeciwnym razie okaże się, jak to się okazuje na cenzurze ykropsky.
     1. +6
      25 sierpnia 2014 17:21
      Cytat z avt
      Gdzie dokładnie ja i w innych komentarzach to pisałam Ale ojciec jest wrogiem i zdrajcą?

      Przeczytałem komentarze i bardzo się zdenerwowałem. Tak się złożyło, że zatrzymałem się na tobie, mój komentarz nie dotyczy bezpośrednio ciebie. Przepraszam.
      1. avt
       +1
       25 sierpnia 2014 18:32
       Cytat z: saturn.mmm
       Tak się złożyło, że zatrzymałem się na tobie, mój komentarz nie dotyczy bezpośrednio ciebie. Przepraszam.

       Zdarza się . Ale kiedy podajesz link, zawsze jest to odbierane jako oświadczenie pod osobistym adresem.Przynajmniej tak to odbieram. Według Ale ojciec po raz kolejny ambicje pomnożone przez emocje od dawna grają z nim okrutny żart. Zwłaszcza, gdy emocje słabną od zajmowanej przez niego pozycji, a ambicje nie są poparte realnymi możliwościami, jest to jego praktyka od dawna, ale ponieważ otoczenie naprawdę patrzy mu w usta, hamulce nie dają sobie rady. Dlaczego poszedł do Prosiaczka na kenguryzację, a nawet powiedział trzy pudła przed kamerą!
       Cytat od: andrew42
       Z sowiecką flagą i kamykiem na wadze „zwykłego ludu”? Nie według stroju mowy.

       Słaby link do podania na czyj adres? Albo przynajmniej napisz pseudonim, niż tylko krzycz w kosmos?
       1. +5
        25 sierpnia 2014 21:54
        Cytat z avt
        .Weźm przykład od starego aparatu partyjnego Nazarbajewa - na samym początku prowadził żądło z utrzymywaniem pokoju, widział - nie ma co złapać i po cichu odszedł.
        Cytat od: andrew42

        Nazarbajew jest łatwiejszy. 1/3 naszych republik otrzymuje prąd z Ukrainy, tak powstały sieci energetyczne w ZSRR, a elektrowni atomowej nie będzie szybko, nie wszystko jest łatwe, mieszkamy niedaleko, graniczymy, jest bardzo trudno nam zerwać więzi gospodarcze, ai Rosji nie jest łatwo zerwać więzy produkcyjne, o których już mówi się o nas, za tym stoją ludzie, fabryki, miasta.
        Zarówno w Rosji, jak iw naszym kraju połowa kraju ma krewnych na Ukrainie, wojna się skończy i będziemy musieli żyć dalej, Ukraina nigdzie nie pojedzie.
        1. avt
         -3
         25 sierpnia 2014 22:53
         Cytat z: saturn.mmm
         Nazarbajew jest łatwiejszy.

         Dobra, więc jest łatwiej.
         Cytat z: saturn.mmm
         1/3 naszych republik otrzymuje prąd z Ukrainy, tak powstały sieci energetyczne w ZSRR, a elektrowni atomowej nie będzie szybko, nie wszystko jest łatwe, mieszkamy niedaleko, graniczymy, jest bardzo trudno nam zerwać więzi gospodarcze, ai Rosji nie jest łatwo zerwać więzy produkcyjne, o których już mówi się o nas, za tym stoją ludzie, fabryki, miasta.
         Otóż ​​na Krymie prawie cały prąd w stu procentach pochodzi z Ukrainy i nic.Jednak nikt nie ciągnie za język Ale ojciec czasami sobie obiecuje, a potem po cichu się łączy. Pamiętaj tylko, jak obiecał rozpoznać Osetię i Abchazję. DAM był wtedy bardzo obrażony, nawet w pudełku telewizyjnym nerwowo coś obwiniał. tyran
         Cytat: 1500014781401
         Nigdy nie chciał do twojego Kremla

         Cóż, naprawdę nie chciałem! Gdybym nie chciał, nie zostałbym Butskim na Białorusi. Oczywiście chciałem - kręciłem się jak wąż wokół EBoN, ale tutaj chłopaki okazali się mądrzejsi, znowu państwo związkowe zamąciło coś zupełnie niezrozumiałego, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że to wpadka, raptownie się wycofałem i nawet zatrzymał to, co sam zadeklarował - wspólną walutę.
   2. +4
    25 sierpnia 2014 18:48
    Nigdy nie chciał do twojego Kremla. Tak, nie pozwolimy mu odejść.
  5. +1
   25 sierpnia 2014 17:52
   Z sowiecką flagą i kamykiem na wadze „zwykłego ludu”? Nie według stroju mowy.
 3. +1
  25 sierpnia 2014 14:52
  Ech, Staruszek próbuje usiąść na wszystkich krzesłach naraz (niedobrze), a jednak nagle nie patrzy na krzesła, ich nogi są spiłowane ...
 4. +5
  25 sierpnia 2014 14:52
  Pytanie, kto zatrzyma wiadro!?, to laury zwycięzcy, chociaż myślę, że Rosja ma swój plan, poczekamy…
  1. +4
   25 sierpnia 2014 14:54
   I w rezultacie (chociaż wierzę we Władimira Władimirowicza) i tak ktoś inny „zgarnie” całą chwałę. płacz
  2. +2
   25 sierpnia 2014 14:59
   Cytat z: mig31
   Pytanie, kto zatrzyma wiadro!


   Jest jeden rowerzysta.


   Kadyrow został członkiem klubu motocyklowego Nocne Wilki.
   1. 0
    25 sierpnia 2014 15:03
    Niech wszystko się boi VOROGI. am Szanuję Kadyrowa jako wielkiego człowieka. dobry
    1. 11111 MAIL.RU
     +2
     25 sierpnia 2014 17:05
     Cytat z WYCCTPUJIA
     Szanuję Kadyrowa jako wielkiego człowieka.

     A ty nie torturowałeś rosyjskich jeńców w Czeczenii?
     1. +5
      25 sierpnia 2014 18:51
      Nie można zapomnieć, ale głupotą jest wieczne bycie wrogo nastawionym.
      1. dmb
       +1
       25 sierpnia 2014 20:05
       Nie myl zemsty i zemsty.
      2. Eugeniusz1
       +3
       25 sierpnia 2014 21:34
       Kto pamięta stare, jest poza zasięgiem jego wzroku, a kto zapomina stare - jedno i drugie!
     2. +2
      26 sierpnia 2014 03:02
      Cytat: 11111mail.ru
      A ty nie torturowałeś rosyjskich jeńców w Czeczenii?

      Nie, ale po prostu szanuję Kadyrowa jako osobę.Ale co ze starym do zapamiętania.
  3. Komentarz został usunięty.
 5. 0
  25 sierpnia 2014 14:53
  W każdym razie chce zagrać swoją kartę po wyższej cenie!
 6. Biełoborodow
  +5
  25 sierpnia 2014 14:57
  Kolejne prześladowanie Starego Człowieka… zwyczaj.
  1. wladsolo56
   +9
   25 sierpnia 2014 15:11
   Obalić. To nie jest zastraszanie, to jest analiza. Miałem wielki szacunek dla Łukaszenki pół roku temu, ale kiedy zaczął się bratać najpierw z Turchinowem, a potem z Poroszenką, jego status bardzo spadł. Wydaje mi się, że teraz w Rosji jego zwolennicy zdecydowanie się zmniejszyli, i to całkiem sporo. Sześć miesięcy temu, jak wielu innych, pisałem: Łukaszenka na prezydenta Rosji, teraz mogę tylko powiedzieć jedno: nie ma mowy,
   1. -4
    25 sierpnia 2014 15:25
    Cytat z vladsolo56
    To nie jest zastraszanie, to jest analiza.
    Powiedziałbym nawet – Kapitan Dowód. uśmiech
   2. nvv
    nvv
    +3
    25 sierpnia 2014 15:28
    Plotki, analityka?
   3. -3
    25 sierpnia 2014 15:51
    Cytat z vladsolo56
    Sześć miesięcy temu, jak wielu innych, pisałem: Łukaszenka na prezydenta Rosji, teraz mogę tylko powiedzieć jedno: nie ma mowy,


    Jesienią ubiegłego roku napisał, że „tata” nie jest tym, dla którego oficjalne media go podają i w równym stopniu chwycił za i przeciw. Z drugiej strony nie wydawał się wędrować, ale sam był przewidywalny jak perkalowe majtki. Niestety, zejdą tam wszyscy sojusznicy Rosji, gdzie zasiądą. Jestem pewien, że „tata" jest dogłębnie oświecony przez zagraniczne służby wywiadowcze. Szczególnie zdziwił mnie, delikatnie mówiąc, pomysł „taty" na test dotyczący „możliwego Anschlussu”. Wygląda na to, że państwo związkowe Rosji a Białoruś nie została jeszcze odwołana, przynajmniej jako pomysł.
    1. +4
     25 sierpnia 2014 18:55
     Anschluss rośnie. wyrok. Wcześniej była propozycja Putina, aby wejść do 6 regionów. I to pomimo faktu, że Białoruś jest krajem założycielskim ONZ. Ponadto po wycofaniu broni atomowej podpisano międzynarodowe porozumienie o gwarancjach naszego bezpieczeństwa. Umowę podpisało 5 krajów gwarantów, w tym Rosja.
     1. 0
      25 sierpnia 2014 19:56
      Cytat: 1500014781401
      Anschluss rośnie. wyrok. Wcześniej była propozycja Putina, aby wejść do 6 regionów. I to pomimo faktu, że Białoruś jest krajem założycielskim ONZ. Ponadto po wycofaniu broni atomowej podpisano międzynarodowe porozumienie o gwarancjach naszego bezpieczeństwa. Umowę podpisało 5 krajów gwarantów, w tym Rosja.


      Zostawmy na boku absolutnie naciągane „pytanie o Anschluss”, które umieściłem w cudzysłowie, ponieważ uważam „Anschluss” za absurd w ramach ogłoszonego Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Proponuję pomyśleć o czymś bliższym i bardziej gorzkim. Jak się masz na Białorusi z uzależnieniem od heroiny, jakie są sukcesy w walce z tym? Jeśli tak , to będę z tego szczerze zadowolony . A jeśli nie ma szczególnego sukcesu lub gorzej, spróbuj zastanowić się, dlaczego Aleksander Grigoriewicz udzielił azylu politycznego osobie, która bezczelnie rzuciła pieniądze w Rosję (około 300 ml zielonych) i ma reputację w swojej ojczyźnie (oczywiście, nie udowodnione w porządku prawnym z oczywistych względów) jednego z najważniejszych „kontrolerów” handlu narkotykami w Azji Centralnej Osobiście trzymam się z daleka od osób związanych z narkotykami, aby przypadkiem nie pojechać na lokomotywę.
      Nie udaję analityka i niczego nie podpowiadam zażądać
   4. Biełoborodow
    +5
    25 sierpnia 2014 15:58
    Cytat z vladsolo56
    Obalić. To nie jest zastraszanie, to jest analiza.

    Zwróć uwagę - z twojej wiadomości w rzeczywistości tylko dwa zdania. Reszta to twoja opinia. Czy możesz zrobić na nim analizy?

    Na Białorusi słusznie mówiąże „bez zgody ojca żaden pies nie szczeka…”.
    Czy na tym, co „mówią”, analityka jest uzasadniona? Co o tym piszą w sieciach społecznościowych? ;)
    Uzasadnij – czym taka analityka różni się od oskarżeń Departamentu Stanu w naszym kierunku?
    1. wladsolo56
     0
     25 sierpnia 2014 18:12
     Analytics to nie cytowanie pojedynczych fraz, to analiza wszystkich wypowiedzi i działań danej osoby, tylko wtedy można zrozumieć, kim jest i co ma na myśli. jeśli jesteś zainteresowany, śledź wszystkie działania i słowa Łukaszenki od początku wojny w Noworosji.
   5. dmb
    + 11
    25 sierpnia 2014 16:10
    Specjalnie dla Ciebie, drogi vladsolo
    Cytat z herruvima
    O to mu chodzi:

    „Jeśli spróbujesz nas rozpuścić w Rosji, przeprowadzić, że tak powiem, Anschluss, to dostaniesz taką wojnę partyzancką, w porównaniu z którą Czeczenia wyda ci się poranek dziecięcy”. - o możliwym przystąpieniu Białorusi do Rosji

    „My, podobnie jak w 1941 r., znajdujemy się w pierścieniu wroga. Wrogowie osiedlili się w kierownictwie sąsiedniego państwa, z którym niedawno podpisaliśmy porozumienie społeczne”.

    Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka


    Zaczerpnięte z http://ru.wikiquote.org/wiki/Alexander Grigoryevich Łukaszenka
    nie tylko samo źródło (wiki) jest wątpliwe, ale on (Staruszek) jest również oskarżany o to, że zamierzał wraz ze wszystkimi ludźmi bronić swojego kraju przed agresją. To wy nie chcecie walczyć z Białorusią, ale Czubajs może i chce. A może jesteś gotów ręczyć za niego i innych jemu podobnych? A co do wrogów w kierownictwie sąsiedniego państwa, to chciałbym przypomnieć, kto był na jego czele i był w rządzie w momencie podpisywania tego traktatu. Zgadza się EBN i spółka. Teraz znajdź na stronie przynajmniej jednego komentatora, który nie uważa ich za wrogów. Więc Stary Człowiek nie jest truty na próżno. Jego popularność jest znacznie wyższa niż naszego Garanta i okazuje się, że ci, którzy go prześladują, łączą się z najbardziej znanymi białoruskimi zachodnimi liberałami.
    1. DMB-88
     +1
     25 sierpnia 2014 18:16
     o "he.R.wim" herruvim, wszystko już zostało powiedziane w innych oddziałach, to jest pan YAP, który zasługuje na ogólny "zakaz"!!!!
    2. wladsolo56
     -1
     25 sierpnia 2014 18:17
     Czy jednak to wszystko naprawdę jest powodem bratania się z ukrofaszystami? Deklaracje milicji wschodu jako separatystów? Zawsze wspierałem go we wszelkich sporach i konfliktach z rosyjskimi urzędnikami, oligarchami. Ale nie sądziłem, że przeciwstawi się zwykłym mieszkańcom Donbasu, nigdy tego nie zrozumiem.
     1. nvv
      nvv
      +4
      25 sierpnia 2014 18:29
      Cytat z vladsolo56
      Czy jednak to wszystko naprawdę jest powodem bratania się z ukrofaszystami? Deklaracje milicji wschodu jako separatystów? Ale nie sądziłem, że przeciwstawi się zwykłym mieszkańcom Donbasu, nigdy tego nie zrozumiem.

      Władimir: Nie rozumiem twoich słów, które napisałeś, Łukaszenka walnął pantofelkiem w stół, wzywając milicję separatis? Wypowiedział się przeciwko zwykłym mieszkańcom Donbasu? Czy brata się z ukrofaszystami?
      1. wladsolo56
       -1
       26 sierpnia 2014 05:12
       Dlaczego zadajesz pytania, na które osobiście odpowiadał sam Łukaszenka. Jestem na emeryturze i codziennie śledzę wydarzenia, widziałam każdy film z jego przemówień, więc pytania nie powinny być zadawane mnie, ale mnie, ale lepiej jest oglądać wszystkie jego przemówienia przez pewien czas. A może żyjesz według zasady nie wierzysz własnym oczom?
     2. dmb
      +6
      25 sierpnia 2014 20:22
      Myślę, że to odpowiedź na mój komentarz. Zwykle nie używasz sloganów, dlaczego nagle dzisiaj? Proszę wymienić przynajmniej jedno państwo, które nie uznało elekcji Poroszenki? cokolwiek to jest? Jak powinien postąpić Łukaszenko, wypowiedzieć wojnę Ukrainie w sojuszu z DRL? Z jakiej przyszłości. Nie zapowiada tego nawet pan, który obiecał nie opuszczać Rosjan. Czy naród białoruski zaaprobowałby wypowiedzenie takiej wojny? Dlaczego jest tak, że nasi ludzie, nazywając wszystkich, którzy nie mieszkają w DRL ukrofaszystami, nie wymagają od naszego prezydenta wypowiedzenia wojny faszyzmowi lub sprowadzenia ich na emeryturę. Osobiście nie widziałem ani jednego wiecu z takimi żądaniami, a większość współobywateli na stronie również nazywa takie żądania prowokatorami. Mogę podać jeszcze kilkadziesiąt argumentów, ale nie widzę potrzeby. Nie sprawiasz wrażenia ofiary egzaminu.
      1. wladsolo56
       -1
       26 sierpnia 2014 05:18
       I dlaczego zdecydowałeś, że popieram decyzje i kroki Putina. Osobiście od dawna byłem nim rozczarowany jako prezydent. Dopiero przez pierwsze dwa, trzy lata budził we mnie szacunek i nadzieję. teraz to tylko wstręt. Łukaszenka zawsze (wydawało mi się) mówił prawdę i zawsze odpowiadał za jego słowa, za co go szanowałem. Ale tylko do czasu zniszczenia ludzi w Donbasie. Wszystko, co powiedział i zrobił przy tej okazji, dawało powody, by wątpić w jego uczciwość i przyzwoitość.
   6. Biełoborodow
    + 10
    25 sierpnia 2014 16:34
    Cytat z vladsolo56
    Obalić. To nie jest zastraszanie, to jest analiza.

    W Rosji całkiem rozsądnie mówią, że „bez zgody V.V. Ani jeden pies nie szczeka Putina…” Tak więc punkt widzenia oficjalnych rosyjskich mediów państwowych można słusznie uznać za punkt widzenia samego rosyjskiego prezydenta.

    Oto tylko jeden przykład takiego „ciepłego stosunku” do junty kijowskiej:
    Mówię o tym, jak dezinformacja została wprowadzona i rozpowszechniona najpierw w sieciach społecznościowych, a potem w różnych mediach, że „gubernator ludowy” Republiki Ługańskiej „skazał” na śmierć kierownictwo Republiki Donieckiej…
    Najpierw w zasobie internetowym Russian Spring, a następnie w sieciach społecznościowych. A potem – najciekawsze. Do rana, wraz z zawieszeniem działań wojennych w Doniecku, nawet niektórzy ukrosmi dawali zaprzeczenie.
    Zaraz z samego rana, kiedy przyszli do pracy, niektóre z naszych mediów przedrukowały dezinformację, mimo że w Internecie pojawiła się już dezaprobata. No gazeta. Roo jest zrozumiałe. Najpierw zaskoczyła mnie Niezawisimaja Gazeta, która (poprzez K. Remczukowa) pozycjonuje się jako solidna publikacja.
    W ten sposób całkowicie zacytowali komunikaty oficjalnego Kijowa, nie zadając sobie nawet trudu, by sprawdzić prawdziwość tych szalonych informacji.
    Wydaje się, że prezydent Putinuo musi za wszelką cenę utrzymywać „przyjaźń” z kijowską juntą... Dlaczego, to jest pytanie?


    Oto moja analityka - lustrzane odbicie powyższego artykułu. Kompilacja fraz i faktów w artykułach z frontu informacyjnego - nasze media przedrukowują również szczery farsz.

    A teraz proszę: dokonaj analizy porównawczej „analityki” artykułu oryginalnego i mojego.
    A co najważniejsze: nie zapomnij odpowiedzieć na moje pierwsze pytanie: czym ta „analityka” różni się od analityki Departamentu Stanu, opartej na portalach społecznościowych.
    1. wladsolo56
     -1
     25 sierpnia 2014 18:21
     I skąd wpadłeś na pomysł, że jestem po stronie Putina. Nie wierzę mu i od dawna. Ale teraz ufam tylko przywództwu (wojskowi) Noworosji i życzę im zwycięstwa i stworzenia wolnego, ludowego rządu.
     Jeśli chodzi o Łukaszenkę, to też mu ​​teraz nie wierzę,
  2. nvv
   nvv
   + 14
   25 sierpnia 2014 15:27
   Cytat: Biełoborodow
   Kolejne prześladowanie Starego Człowieka… zwyczaj.

   Dałam Ci plusa za zrozumienie problemu.
   1. -1
    25 sierpnia 2014 15:38
    Jakie prześladowania zawsze patrzył na Zachód z Rosji po zniżki i pożyczki, prosząc o
   2. +3
    25 sierpnia 2014 16:26
    Cytat z nv
    Cytat: Biełoborodow
    Kolejne prześladowanie Starego Człowieka… zwyczaj.
    Dałam Ci plusa za zrozumienie problemu.


    jestem z wami
    Chłopaki jestem z wami!
    Zwracam się do was, nvv i Beloborodov, słowami z piosenki o Sanyi.)
    1. nvv
     nvv
     +2
     25 sierpnia 2014 17:15
     Svetlana, cieszę się, że to słyszę.
  3. Bosjak
   +3
   25 sierpnia 2014 15:39
   Nonsens! Od samego początku Staruszek dał się poznać jako dobry kupiec. Ilekroć ogłaszane są przeciwko niemu sankcje, deklaruje wierność Rosji. Gdy tylko sankcje wobec niego osłabną lub ustaną, albo stosunki Rosji z Zachodem ostygną, zaczyna kręcić nosem i plecami, szukając w tej sytuacji korzyści (przypomnijmy przynajmniej sierpień i kolejne wydarzenia z 2008 roku).
   1. +2
    25 sierpnia 2014 20:02
    SANKCJE Osłabione? Z TEGO MIEJSCA PROSZĘ PODAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.
 7. +4
  25 sierpnia 2014 14:57
  cóż, nie możesz się skradać pod banderami, cóż, tatusiu, cóż, yo mayo., tatusiu jesteś czy zdezorientowany?
 8. DMB-88
  + 14
  25 sierpnia 2014 14:59
  Prowokacyjny artykuł, mający na celu podważenie autorytetu Łukaszenki wśród obywateli Rosji! Te paszkwile nie przeminą!
  Łukaszenka jako jedyny i przywódcy republik związkowych nie dopuścili do szaleństwa prywatyzatorów i nieustannie opowiadali się za Zjednoczeniem Braterskich Republik Słowiańskich, a to, że nie było to uwzględnione w koncepcjach rządów Rosji i Ukrainy elity to nie jego wina.!
  Artykuł jest zniesławieniem i zwykłą zemstą Łukaszenki za sojusznicze nastroje i odrzucenie oligarchii!

  Pogrubienie artykułu „-”
  1. + 12
   25 sierpnia 2014 15:02
   Nie zgadzam się, szanuję tatę, ale jest jedna rzecz. Nie podoba mi się ciągłe kołysanie się taty od nas na Zachód i z powrotem, nie da się zrozumieć, czy jest dla nas, czy nie. I to jest niepokojące.
   1. DMB-88
    + 10
    25 sierpnia 2014 15:22
    Cytat z WYCCTPUJIA
    Nie da się zrozumieć, czy jest dla nas, czy nie. I to jest niepokojące.


    Odpowiedź może brzmieć, że NATO nie jest jeszcze pod Smoleńskiem!
    W dodatku Łukaszenka nie akceptuje ani gejowskiej Europy, ani państw!
    dla nich jest despotą i tyranem, ale dobrym spadochronem!
    1. +4
     25 sierpnia 2014 16:28
     Mądre słowa.
    2. 0
     25 sierpnia 2014 17:17
     jutro pokaże kto jest z kim i przeciwko komu...
   2. +4
    25 sierpnia 2014 15:26
    Cytat z WYCCTPUJIA
    Nie da się zrozumieć, czy jest dla nas, czy nie.
    Zawsze, kimkolwiek jest, jest dla siebie.
   3. + 23
    25 sierpnia 2014 15:48
    Cytat z WYCCTPUJIA
    Nie zgadzam się, szanuję tatę, ale jest jedna rzecz. Nie podoba mi się ciągłe kołysanie się taty od nas na Zachód i z powrotem, nie da się zrozumieć, czy jest dla nas, czy nie. I to jest niepokojące.

    Wy, bracia rosyjscy, macie do nas dziwny stosunek. Nie jesteśmy za Rosją, nie jesteśmy przeciwko Rosji, tak jak nie jesteśmy za i nie przeciwko Ukrainie. Jesteśmy za Białorusią. A Łukaszenka stara się „dobrze” zrobić dla swojego kraju (no, jednocześnie dla siebie). Bardzo często polityka Białorusi pokrywa się z polityką Rosji, ale nie zawsze. Co dziwne, ale Rosja i Ukraina są naszymi sąsiadami, ni mniej, ni więcej. A jeśli dwóch sąsiadów pokłóciło się, to trzeci, z okrzykiem „banzai”, powinien rzucić się do walki po czyjejś stronie? A może słuszniej jest zająć neutralną pozycję, żeby np. móc się przez nią jakoś komunikować.
    Tak poza tym. Oddziały zostały rozmieszczone na granicy w lutym i nigdzie nie zostały wycofane. A uchodźcy jadą nie tylko do Rosji. Mieszkam w małej wiosce, szkoła dla 70 dzieci, w tym roku jest 3 nowych uczniów: z Połtawy, Doniecka i Szachtiorska. Żadnych problemów z pozwoleniem na pobyt.
    I o mediach. Tak, gazety podają, ale głównie oficjalne ukraińskie wiadomości. Ale w odniesieniu do źródeł i na końcu jest zawsze jedyny komentarz na ten temat, że wszystko to jest bratobójczą wojną i należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć rozlew krwi. A w telewizji nasze oficjalne kanały „NTV-Białoruś” i „RTR-Białoruś” - są tam pełne wiadomości i programy analityczne (oczywiście rosyjskie). Gdezh tutaj jednostronne dostarczanie informacji?
    1. +5
     25 sierpnia 2014 16:22
     Cytat z Eragona
     Cytat z WYCCTPUJIA
     Nie zgadzam się, szanuję tatę, ale jest jedna rzecz. Nie podoba mi się ciągłe kołysanie się taty od nas na Zachód i z powrotem, nie da się zrozumieć, czy jest dla nas, czy nie. I to jest niepokojące.

     Wy, bracia rosyjscy, macie do nas dziwny stosunek. Nie jesteśmy za Rosją, nie jesteśmy przeciwko Rosji, tak jak nie jesteśmy za i nie przeciwko Ukrainie. Jesteśmy za Białorusią. A Łukaszenka stara się „dobrze” zrobić dla swojego kraju (no, jednocześnie dla siebie). Bardzo często polityka Białorusi pokrywa się z polityką Rosji, ale nie zawsze. Co dziwne, ale Rosja i Ukraina są naszymi sąsiadami, ni mniej, ni więcej. A jeśli dwóch sąsiadów pokłóciło się, to trzeci, z okrzykiem „banzai”, powinien rzucić się do walki po czyjejś stronie? A może słuszniej jest zająć neutralną pozycję, żeby np. móc się przez nią jakoś komunikować.
     Tak poza tym. Oddziały zostały rozmieszczone na granicy w lutym i nigdzie nie zostały wycofane. A uchodźcy jadą nie tylko do Rosji. Mieszkam w małej wiosce, szkoła dla 70 dzieci, w tym roku jest 3 nowych uczniów: z Połtawy, Doniecka i Szachtiorska. Żadnych problemów z pozwoleniem na pobyt.
     I o mediach. Tak, gazety podają, ale głównie oficjalne ukraińskie wiadomości. Ale w odniesieniu do źródeł i na końcu jest zawsze jedyny komentarz na ten temat, że wszystko to jest bratobójczą wojną i należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć rozlew krwi. A w telewizji nasze oficjalne kanały „NTV-Białoruś” i „RTR-Białoruś” - są tam pełne wiadomości i programy analityczne (oczywiście rosyjskie). Gdezh tutaj jednostronne dostarczanie informacji?

     Plus!
     Bo IMHO jedyny sensowny komentarz w tym wątku...
    2. +2
     25 sierpnia 2014 22:10
     Dodam do twojego oświadczenia o programach i nowościach. Sam kilka miesięcy temu słyszałem w wiadomościach BIAŁORUŚ, jak spiker mówił o milicjach Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. I nie tylko raz!
    3. +1
     26 sierpnia 2014 03:14
     Cytat z Eragona
     Wy, bracia rosyjscy, macie do nas dziwny stosunek. Nie jesteśmy za Rosją, nie jesteśmy przeciwko Rosji, tak jak nie jesteśmy za i nie przeciwko Ukrainie. Jesteśmy za Białorusią. A Łukaszenka stara się „dobrze” zrobić dla swojego kraju (no, jednocześnie dla siebie). Bardzo często polityka Białorusi pokrywa się z polityką Rosji, ale nie zawsze. Co dziwne, ale Rosja i Ukraina są naszymi sąsiadami, ni mniej, ni więcej. A jeśli dwóch sąsiadów pokłóciło się, to trzeci, z okrzykiem „banzai”, powinien rzucić się do walki po czyjejś stronie? A może słuszniej jest zająć neutralną pozycję, żeby np. móc się przez nią jakoś komunikować.
     Tak poza tym. Oddziały zostały rozmieszczone na granicy w lutym i nigdzie nie zostały wycofane. A uchodźcy jadą nie tylko do Rosji. Mieszkam w małej wiosce, szkoła dla 70 dzieci, w tym roku jest 3 nowych uczniów: z Połtawy, Doniecka i Szachtiorska. Żadnych problemów z pozwoleniem na pobyt.
     I o mediach. Tak, gazety podają, ale głównie oficjalne ukraińskie wiadomości. Ale w odniesieniu do źródeł i na końcu jest zawsze jedyny komentarz na ten temat, że wszystko to jest bratobójczą wojną i należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć rozlew krwi. A w telewizji nasze oficjalne kanały „NTV-Białoruś” i „RTR-Białoruś” - są tam pełne wiadomości i programy analityczne (oczywiście rosyjskie). Gdezh tutaj jednostronne dostarczanie informacji?

     Generalnie to prawda, ale niestety Old Man po prostu zajął nieneutralne stanowisko.Pozwól mi wyjaśnić: Old Man nawet obiecał wsparcie UVS (ukraińskie siły zbrojne) w ATO.Najciekawsze jest to, że Old Man biegnie tam, gdzie płacą więcej, ale jeśli nagle pojawi się niebezpieczeństwo, że dojdzie do konfliktu zbrojnego z „europejskimi partnerami” na Białorusi, to Staruszek biegnie do nas: „Rosja, prowadźmy ćwiczenia, Rosja, chodź, ochronisz mnie” I ta „sprzedalność” " Old Mana to po prostu zabija mnie na miejscu. A więc prosty wniosek: Staruszek biegnie tam, gdzie płacą więcej (a nie zawsze tak było). Tu jest do myślenia. Jeśli się nie zgadzasz, tak powiedzieć.
   4. 0
    26 sierpnia 2014 00:58
    jest między nami a Zachodem – wszystko jest proste. Więc jest presja z obu stron. Wahanie jest nieuniknione, ale zdrada jest niemożliwa
    1. 0
     26 sierpnia 2014 13:12
     Cytat z OldWisera.
     jest między nami a Zachodem – wszystko jest proste. Więc jest presja z obu stron. Wahanie jest nieuniknione, ale zdrada jest niemożliwa

     Przepraszam, ale my, między którymi, więc wciąż musimy uderzyć w ten sam brzeg, cokolwiek by powiedzieć
  2. -6
   25 sierpnia 2014 15:12
   Cytat: DMB-88
   Artykuł jest zniesławieniem i zwykłą zemstą Łukaszenki za sojusznicze nastroje i odrzucenie oligarchii!

   Pogrubienie artykułu „-”

   To jedna rzecz, którą już zrobił (zapisał), inna rzecz, którą robi (łasi się) i są przyjaciele i są przyjaciele, to się nie dzieje!
   1. DMB-88
    + 11
    25 sierpnia 2014 15:28
    Cytat z: evgenii67
    i są przyjaciele i są przyjaciele, tak się nie dzieje!


    Chcę zaznaczyć, że dostawy eksportowe za granicę to nie przyjaźń, ale warunki do przetrwania kraju!I przypominam też, że 4 miesiące temu to nie Łukaszenka przytulał się i rozmawiał po niemiecku z Merkel, to nie Łukaszenka całował Zachód” partnerów” na różnych światowych szczytach i imprezach!
    Rada: ufaj mniej zomboyaschiku i podobnym artykułom!!!
  3. nvv
   nvv
   +3
   25 sierpnia 2014 15:29
   Nie wątpiłem w ciebie.
   1. DMB-88
    +3
    25 sierpnia 2014 15:40
    Witam! Dołącz do Oświecenia!!!
  4. +8
   25 sierpnia 2014 16:04
   Cytat: DMB-88
   Pogrubienie artykułu „-”

   No, dzięki Bogu, inaczej jakoś zwiędłem.
   1. nvv
    nvv
    +9
    25 sierpnia 2014 16:10
    Cytat z: saturn.mmm
    Cytat: DMB-88
    Pogrubienie artykułu „-”

    No, dzięki Bogu, inaczej jakoś zwiędłem.

    Nos Miszy do góry. Nie jesteś sam.
    1. DMB-88
     +6
     25 sierpnia 2014 16:18
     Cytat z nv
     Cytat z: saturn.mmm
     Cytat: DMB-88
     Pogrubienie artykułu „-”

     No, dzięki Bogu, inaczej jakoś zwiędłem.

     Nos Miszy do góry. Nie jesteś sam.


     Intrygi wroga nie powinny nas doprowadzać do przygnębienia, a raczej wzywać do walki!!!
     Bateria ognia!!!!
 9. +3
  25 sierpnia 2014 15:00
  Ale ojciec boi się tylko, że zrobi bałagan,
  1. +3
   25 sierpnia 2014 16:19
   Tak dawno minęło od zasłony - jak władca organizuje swoją służbę bezpieczeństwa, będzie rządził.
   Właściwie zorganizowana Rada Bezpieczeństwa to długie panowanie. Na przykład I. Grozny, I. Stalin, F. Castro itp.
   Ale kto nie stworzył lub nie ufał swojej Radzie Bezpieczeństwa, niestety zmarł w kwiecie wieku, nie robiąc nic dla swojego państwa. Na przykład Y. Cezar został dźgnięty nożem w kwiecie wieku, w samym Senacie. Tak, i jest wiele podobnych przykładów, poczynając od egipskich faraonów, kończąc na Kaddafim i Husajnie.
   Aleksander Grigoriewicz doszedł do właściwych wniosków.
  2. +3
   25 sierpnia 2014 20:08
   Niejednokrotnie próbowaliśmy zdestabilizować sytuację. Były bardzo poważne swary z Polską, sytuację załatwiono wspólnie z naszymi Polakami. Ukraińcy aktywnie działali, rozproszeni. Do tej pory Litwini i Szwedzi próbują, musiałem prosić ambasadora Szwecji, aby odwiedził krewnych i nie wracał, nie tęsknimy za nim.
 10. -9
  25 sierpnia 2014 15:00
  Cytat z DEZINTO
  Jesteś ojcem czy jesteś zdezorientowany?

  Pospieszył w czasie
  1. +6
   25 sierpnia 2014 17:56
   Wbijam dużego rosyjskiego minusa żeliwną pięścią Ural :)
 11. +8
  25 sierpnia 2014 15:00
  Oczywiście na Białorusi cała ta rusofobiczna działalność nie jest tak agresywna jak na Ukrainie.

  Na Ukrainie to również zakorzeniło się.
 12. +7
  25 sierpnia 2014 15:01
  Łukaszenka pełni rolę pośrednika. On sam tego nie lubi. Taka jest praca.
 13. + 22
  25 sierpnia 2014 15:01
  Rzut jest jasny. Opinia naszego prezydenta nie jest jeszcze opinią całego narodu, komunikuję się z wieloma osobami w pracy (ponad setką) i nie słyszałem od nikogo sentymentów rusofobicznych.
  ... W ten sposób całkowicie zacytowała komunikaty oficjalnego Kijowa, nawet nie zadając sobie trudu, aby sprawdzić prawdziwość tych szalonych informacji ...
  Cóż, cytowałem i co z tego wynika? Rosyjskie kanały telewizyjne nie zostały przez nikogo anulowane.
  Autor, bez ciebie.
 14. Komentarz został usunięty.
 15. ZWYCIĘZCA-61
  + 10
  25 sierpnia 2014 15:02
  ale wydaje mi się, że Łukaszenka, konkretnie dekretem Moskwy, przyjął neutralność - tam, gdzie można prowadzić negocjacje między Unią Ukrainą a Rosją, myślę, że tata nie pójdzie przeciwko Moskwie, a jak coś powie, to jest to konieczne dla wspólnej sprawy
 16. + 19
  25 sierpnia 2014 15:02
  Doszło do tego, że w tym roku w Dniu Zwycięstwa na Białorusi „nie zalecano używania symboli św.

  To kompletna bzdura. Wstęgi rozdawane były wszędzie na Białorusi, mam tam przyjaciół. A Łukaszenka daleki jest od kłócenia się z Rosją.
  1. + 13
   25 sierpnia 2014 15:53
   Dokładnie. Balarus honoruje pamięć bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Myślę, że nie ma ani jednego opuszczonego (zaniedbanego) grobu, obelisku, pomnika obrońców naszej ojczyzny, którzy polegli z rąk najeźdźców. W tym dniu zarówno wstążki jak i kwiaty św. W naszym kraju jest to jedna z najbardziej szanowanych dat, ponieważ zwycięstwo przyszło ogromną cenę - co trzeci Białorusin zginął.
   Uhonorowani tytułem „Bohatera Związku Radzieckiego” za Wielką Wojnę Ojczyźnianą, jest 448 Białorusinów i rdzennych mieszkańców Białorusi. Pilot myśliwski Aleksiej Antonenko jako pierwszy otrzymał nagrodę rodem z Białorusi, a pilot bombowiec Nikołaj Gastello był pierwszym Białorusinem z urodzenia. W dwóch rodzinach wyróżniono dwie osoby (braci Vainruba i braci Liziukov).
  2. +8
   25 sierpnia 2014 18:22
   Wyjaśnię ale o wstążkach. W dużych centrach handlowych leżeli w widocznych miejscach - kto chciał, brał. Przez jedną maszynę ze wstążkami. Wisząc na sobie - Białorusini to bardzo skromni ludzie, nie ma w zwyczaju się wyróżniać. Lepiej, aby weteran poszedł z nami na zakupy, pomogą w każdy możliwy sposób. Przed 9 maja padał deszcz, a licealiści pieli grządki na cmentarzu wojskowym.Mówię, idź do domu, przezięb się, nie, nie możesz, jutro jest święto. Do 9500 lipca dokonano 3 pochówków ze słodyczami. Ponadto młodzi ludzie zarabiali na to w zespołach studenckich i na subbotnikach.
   1. +8
    25 sierpnia 2014 20:35
    Rozwiodło się wielu nieszczęśników i kłamców. Od wielu lat między Ukrainę a Rosję wbijany jest klin. Wynik jest widoczny. Teraz uparcie chcą oddzielić Rosjan i Białorusinów. Nie wierzymy w bzdury. Dzięki za prawdę.
 17. + 15
  25 sierpnia 2014 15:03
  Ile lat rządzi Łukaszenka? i to nie lata, że ​​go nie rzucili, ani Zachód gdzieś wciśnie gdzieś luz, ona i polityka to da, a Białoruś nie jest jednak supermocarstwem hi
  1. 0
   25 sierpnia 2014 16:03
   Nie rzucili Go, bo poparła to Rosja: uznała wszystkie wybory, ceny gazu są dobre itp. Ale jakoś nie otrzymała wzajemności w odpowiedzi, Alexander Grigorievich zawsze „grał w swoją grę”. Może to jest dobre dla Białorusi i Białorusinów, ale jakoś dzieje się to ze szkodą dla stosunków sojuszniczych. Uważam, że przyjaźń powinna być wzajemna, a nie tylko „to jest dla mnie, to jest dla mnie, to jest też dla mnie”. Ale tak naprawdę Łukaszenka nie ma ani jednego prawdziwego sojusznika, a jeśli Rosja się odwróci, Zachód natychmiast go „chwyci”, tak jak to było z Kaddafim (próbował też „przezwyciężyć walkę”). Zapomniał o tym prezydent „całej Białorusi”.
   PS Nigdy przez cały okres Jego prezydentury nie uważałem Go za przyjaciela Rosji.
 18. +2
  25 sierpnia 2014 15:05
  Czasem starzec wkracza na falę interesów handlowych i perspektywy zdobycia gotówki, potem flirtował z Chinami, potem z Chavezem... Czego chcesz - „ostatniego dyktatora Europy” !!! śmiech ale słyszy innych, jeśli tak!
 19. 0
  25 sierpnia 2014 15:05
  on, pomimo czasami bardzo trudnej sytuacji w polityce zagranicznej i spowodowanych nią trudności gospodarczych, zawsze jest w stanie zapewnić godne życie obywatelom swojego kraju.


  Odpowiedź, niestety, jest oczywista: wszelkie zapewnienia o lojalności wobec Rosji i deklaracje jedności z narodem rosyjskim, wielokrotnie słyszane z ust Łukaszenki, są w rzeczywistości przebraniem. Tak jak poprzednio, białoruski prezydent prawdopodobnie liczy otrzymać w zamian określoną korzyść materialną w sprawie stopniowej zmiany swojego stanowiska w sprawie oceny zbrodni Kijowa i zmniejszenia jego poparcia.

  Drugi akapit zawiera wyczerpującą odpowiedź na pytanie w pierwszym akapicie.
 20. tverskoj77
  +9
  25 sierpnia 2014 15:06
  Żyj z wilkami, wyj jak wilk. Najprawdopodobniej Łukaszenka odgrywa przydzieloną mu rolę „mediatora”, który właśnie wchodzi na scenę. Cały cios Anglosasów jest przeznaczony na zamieszanie w świecie słowiańskim, a oni chętnie trzymaliby się Białorusi, na przykład etykietki humanitarnego agresora. I tak Białoruś nie ma nic do zaprezentowania i może pełnić rolę pośrednika.
  1. +4
   25 sierpnia 2014 15:19
   Cytat: tverskoi77
   Najprawdopodobniej Łukaszenka odgrywa przydzieloną mu rolę „mediatora”, który właśnie wchodzi na scenę.
   Jestem tego samego zdania: długa konfrontacja Białorusi ze światem zachodnim zmęczyła Łukaszenkę. A teraz ma szansę zagrać swoją kartą i poprawić swój zachodni wizerunek.
   Manewruje więc – musi być umiarkowanie lojalny wobec Zachodu i nie drażnić Moskwy, co wydaje się niezwykle trudnym zadaniem.
   Łukaszenka doskonale zdaje sobie sprawę, że Kreml pomyśli dziesięć razy, zanim się z nim pokłóci – zbyt silny gracz na arenie europejskiej.
  2. -4
   25 sierpnia 2014 15:43
   Gra aktorska? A co z Białorusinem? Z jakiegoś powodu białoruskie media i telewizja na Ukrainie nie zostały wyłączone. Któregoś dnia poszedłem na białoruską stronę „Białoruski partyzant” i byłem przerażony. Tam o Rosji tak samo jak Ukraińcy. Zastanawiam się, czy nasza telewizja jest pokazywana na Białorusi? Czy na forum jest ktoś z Białorusi?
   1. + 10
    25 sierpnia 2014 17:31
    Na forum są Białorusini. Wyświetlana jest wasza telewizja na Białorusi, plus kanały satelitarne, plus internet. A „białoruski partyzant" to ci sami naziści, co w ruinie. Ale oni nie determinują stosunku do Rosji i rosyjskiego świata towarzysz całe życie mówił po rosyjsku i nagle przeszedł na „mova”, więc przestali go witać.
    1. +3
     25 sierpnia 2014 18:10
     Dziękuję za informację!
    2. +5
     25 sierpnia 2014 19:27
     Jest też Karta 97 za pieniądze UE.To wysypisko śmieci. Ale nie da się tego zamknąć – demokracja.
   2. +5
    25 sierpnia 2014 19:15
    Tam Pavel Sheremet, wódz, mieszka w Moskwie, a ty go ogrzałeś i nadałeś obywatelstwo wężowi
    1. +2
     25 sierpnia 2014 20:12
     Pawlik Morozow. Prowadzi przez błoto na Białoruś. Dopóki ci nie powiedziałem. A w Mińsku młodzież zorientowała się już dawno temu - uderzając pyskiem w twarz.
  3. 11111 MAIL.RU
   +2
   25 sierpnia 2014 17:21
   Cytat: tverskoi77
   wyć jak wilk

   ... w głupi sposóbtski
   ...po-polunarty
   ...jak wilkyy
   in - (słowo) + (-th, -go, -tski-narty-yy)=zapisany z myślnikiem.
   1. tverskoj77
    0
    26 sierpnia 2014 16:03
    ...pionier
    Zgadza się: pionier
 21. Aleksania
  -4
  25 sierpnia 2014 15:08
  Niedawno przedstawiciele Europy zaczęli rozmawiać z Łukaszenką. Umysł kołchozowy ojca sugerował, że trzeba bawić się ze wszystkimi - to było tak opłacalne i łatwiej było targować się z Moskwą. Rozumowanie białoruskiego laika: Rosjanie chcą podporządkować sobie cały biznes na Białorusi, używają naiwnych „braci” we własnym interesie. Mają tę samą „naturę sztetla Chochłowa” - zapominają, czyje kosztem tuczą. Wszystkie świadczenia socjalne ze względu na tani gaz i ropę. Ich podłość nadal będzie okrutnym żartem. Nie ufam sojusznikom. ŁukaszenKO to niewdzięczny khokhlyar!
  1. +6
   25 sierpnia 2014 17:43
   Rozumowanie białoruskiego laika: Rosjanie chcą podporządkować sobie cały biznes na Białorusi, używają naiwnych „braci” we własnym interesie.

   A historia to potwierdza. A może zapomnieli, jak klan Belaruskali z Dworkowicza chciał się rozerwać?
   Tak więc Stary Człowiek w Rosji ma wielu wrogów. A jeśli zjedzony zostanie Stary Człowiek z Zachodu, to rosyjscy liberałowie zjedzą Białoruś. I będzie „obwód pskowski”
   Wszystkie świadczenia socjalne ze względu na tani gaz i ropę.

   To dziwne… Stary człowiek udziela ludziom „zasiłków socjalnych” na zagranicznej ropie i gazie. Ale nasz rząd nie może zrobić tego sam... Chciałbym wspierać rolnictwo jak Stary Człowiek.
 22. -2
  25 sierpnia 2014 15:10
  tata się boi... paplanina - los Ukrainy czeka...
  wesprzyj Rosję i Noworosję - dostaniesz duże bonusy...ale stracisz na swoich nazistach (a oni nadal istnieją na Białorusi), a skrzypce z Ukrainy...
 23. -4
  25 sierpnia 2014 15:11
  W tej sprawie nasi bliscy sojusznicy nie byli na równi, czego nie można powiedzieć o Indiach i Ameryce Łacińskiej, które by pomyślały, ale najwyraźniej czekali na wsparcie ze strony swoich partnerów.
  1. 0
   26 sierpnia 2014 17:54
   Dziś tj. 26.08 przeczytaj, albo popatrz.
   Putin zarzucił Białorusi zakaz reeksportu towarów z UE. "Nawet w ramach Unii Celnej towary z krajów UE, których nie można wwozić na terytorium Federacji Rosyjskiej, są już wysyłane. W tym przypadku niestety przez Białoruś" - podkreślił prezydent. "Tutaj, jest podpisane: krajem pochodzenia jest Białoruś. „Polska… Wiem, że kierownictwo Białorusi, zarówno rząd, jak i prezydent, starają się zapobiegać takim negatywnym i nielegalnym praktykom. Przynajmniej mamy z nimi porozumienie, my nie miejcie tego z Ukrainą”.
   Pełna transmisja: Gazeta.Ru
 24. 0
  25 sierpnia 2014 15:13
  A dlaczego krew ofiar ukraińskich oprawców nie bije w sercu Aleksandra Łukaszenki?

  Dzisiejsze komercyjne korzyści są poza pamięcią sumienia.
 25. spec
  + 17
  25 sierpnia 2014 15:13
  No cóż, żeby na Białorusi nie polecali symboli św. Jerzego w Dniu Zwycięstwa... Bzdura, IMHO
 26. +2
  25 sierpnia 2014 15:15
  Renecie! Jeśli rezultatem jest zjednoczenie Rosji, Ukrainy i Białorusi bez Bandery, to przez jakiś czas takie „kombinacje” można tolerować, ale jeśli nie, to tylko przeklinanie.
 27. Witalka
  +6
  25 sierpnia 2014 15:18
  ale wydaje mi się, że Łukaszenka, konkretnie dekretem Moskwy, przyjął neutralność

  Co mogło być lepiej? Pozdrawiam wśród obcych! W polityce lepiej nie wymyślać wyraźnej neutralności w swoich serdecznych sojusznikach. Niech Geykommissars, Merkel i Parashka mają nadzieję na Ale ojciec na jutrzejszych rozmowach w Mińsku. Jednym ruchem połączy się z toaletą.
  1. -1
   25 sierpnia 2014 18:34
   trudno w to uwierzyć - „On jednym ruchem wtopi je w toaletę”... a jednak - nie sądzę, by Aleksander Grigoriewicz był tym zachwycony - „... celowo przyjął neutralność Moskwy dekret ..”, do wskazanego towarzysza, to bardziej jak sierp w genitaliach ...
 28. +4
  25 sierpnia 2014 15:19
  Januk chciał też usiąść na dwóch stołkach ... ale ogólnie te flirty z nazistami nie dodadzą mu oceny ... otworzy historię i zapamięta Chatynia ...
  1. +8
   25 sierpnia 2014 15:55
   Hmm… z jakiegoś powodu wszyscy pamiętają Chatyń, ale na pomnik pojechała cała Unia. Ale w przeciwieństwie do tych samych Ukraińców i wielu „Rosjan” pamiętamy lekcje historii i ponad 8,5 tys. spalonych wsi na terenie sowieckiej Białorusi.
   Z drugiej strony nie każdy Rosjanin wie, ile wsi zostało spalonych w obwodzie briański lub smoleński i gdzie znajduje się pomnik wszystkich spalonych wsi z II wojny światowej ???

   zobacz tutaj: http://db.narb.by/
   jeśli istnieje podobny projekt dla wsi RFSRR lub sowieckiej Ukrainy - wrzuć link.
   1. +4
    25 sierpnia 2014 19:31
    Po wizycie na Białorusi 3 lipca Putin nakazał naprawę wiecznych świateł. My, Białorusini, rozumieliśmy dlaczego. Szanujemy weteranów i miejsca pochówku. Mieli w domu własnego weterana Wielkiej Wojny Ojczyźnianej - wielkie dzięki za wszelką możliwą pomoc i uwagę.
  2. +6
   25 sierpnia 2014 16:29
   Cytat: powieść68rus
   Otworzyłbym historię i zapamiętał Chatynia ...

   Chatyń jest widoczny z jego okna.
 29. +8
  25 sierpnia 2014 15:19
  A Łukaszenka ma długo rozumianą politykę, trochę zewsząd, i własny model struktury społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, coś pomiędzy instrumentem społecznym a kapitałowym.
 30. +8
  25 sierpnia 2014 15:24
  Dziwny !! Co chciałeś otrzymać od Staruszka??? Przez 20 lat na wszystkie jego propozycje przeniesienia gospodarek do ścisłej współpracy złodzieje odpowiadali uprzejmą odmową, gdy tata odmawia, to już jest źle. W życiu trzeba płacić za wszystko, tak jak ludziom, tacy są dla ciebie.
  1. +4
   25 sierpnia 2014 19:10
   Łukaszenka wielokrotnie dawał możliwość rozwijania biznesu do współpracy z nami. Ale… Strategia jest zawsze taka sama – tnij pieniądze i chowaj się. Ostatnią rzeczą jest blok 5 elektrowni wodnej Bieriezowskaja. które Rosjanie mieli oddać do eksploatacji w 2010 roku. Chińczycy dawno zbudowali 6 i 7 i wszystko działa, a blok 5 jest nadal pod znakiem zapytania.
   Mam dwóch znajomych biznesmenów, którzy zapłacili za jointa. biznes z Rosjanami. Składają obietnice, a potem za pieniądze rozpływają się w przestrzeniach Rosji. A ludzie siedzą, żony nie wytrzymały i rozwiodły się. Jedna wyjechała z dziećmi do Rosji, druga wyszła za mąż za Polskę i pojechała tam z dziećmi. Tutaj służą i co ich czeka, wszystko stracone.
 31. Zdrowy rozsądek
  + 17
  25 sierpnia 2014 15:25
  Labuda. Nie ma potrzeby jeździć po Łukaszence, jako jedyny nie załamał się w latach 90. „pod zmieniającym się światem”. L. i VV. grają we własną grę, nie dla małych umysłów ;) przestrzega wszystkich zasad, tak właśnie powinien mówić w obecnych okolicznościach. Zobacz jak i co będzie za 2-3 lata ;-)
 32. + 13
  25 sierpnia 2014 15:25
  http://img.tyt.by/n/01/d/alleya-geroev-4.jpg
  W Homlu powstała aleja bohaterów. ZSRR. Właściwie każdą nazwę z tej alei noszą ulice miasta.
  A jeśli on (Łukaszenko) otwarcie sprzeciwiał się koperkowi, gdzie mogliby się teraz spotkać?
 33. -10
  25 sierpnia 2014 15:26
  Typowy wiatrowskaz
  1. +4
   25 sierpnia 2014 21:52
   O kim mówisz? jeśli chodzi o tatę, to na próżno!
 34. + 15
  25 sierpnia 2014 15:27
  Zabłocony artykuł, ledwo mogłem go przeczytać. Coś tu jest nie tak.
 35. -5
  25 sierpnia 2014 15:27
  ...jest takie powiedzenie - "szanuj swojego wroga, bo jest przed tobą, ale bój się tchórza - zdrajcy, a nienawidź obojętnego, bo nie wiesz kim może się stać, albo wrogiem, albo tchórz-zdrajca”. Więc pomyśl o tym, kim jest tata, kim jest zarówno nasz, jak i nazistów?
  1. DMB-88
   +5
   25 sierpnia 2014 16:24
   Cytat: DMB-75
   Więc pomyśl o tym, kim jest tata, kim jest zarówno nasz, jak i nazistów?


   Jesteś prowokatorem!!!!
 36. -12
  25 sierpnia 2014 15:27
  Solidaryzuję się z tymi, którzy opowiadają się za polepszeniem stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej, a jeśli chodzi o Białoruś, trzeba uważać na tych sąsiadów, Białorusini, podobnie jak Ukraińcy, zdradzą i oskarżą Rosjan o wszelkie grzechy śmiertelne Łukaszenka już wspiera Kijów, wiedząc, że może zająć miejsce Janukowycza. Media w Mińsku donoszą o sytuacji na Ukrainie ze źródeł w oficjalnym Kijowie, więc w oczach Białorusinów Rosja wygląda jak agresor.W końcu rosyjskie kanały telewizyjne są nadawane na Białorusi bez naszych wiadomości. z tyłu od żarówki jest całkiem realne.
  1. DMB-88
   +4
   25 sierpnia 2014 16:29
   Cytat od: weteran56
   Białorusini, podobnie jak Ukraińcy, zdradzą i oskarżą Rosjan o wszystkie grzechy śmiertelne, Łukaszenka już wspiera Kijów, wiedząc, że może być także na miejscu Janukowycza.


   Zostaw swoje „wnioski” dla „Novodvorskaya” !!!
   I nie hańb Rosjan przed Braćmi, w przeciwnym razie pomyślą, że mieszkają w Rosji, tylko „prowokatorzy” tacy jak ty!
   1. 0
    25 sierpnia 2014 17:25
    Rosjanie mają tak wielu „braci", że nie można ich zliczyć, ale z jakiegoś powodu, w trudnych czasach, ci „bracia" gdzieś znikają i Rosja zostaje sama z problemami. Ale jeśli chodzi o „prowokatora”, to dotyczy to bardziej Bo wieszasz etykiety bez wchodzenia w istotę problemu, to jest właśnie dla Ciebie.
  2. +9
   25 sierpnia 2014 16:39
   W końcu rosyjskie kanały telewizyjne są nadawane na Białorusi bez naszych wiadomości.

   Oto jak inaczej oglądam telewizję, a na RTR Kiselyov w ostatnim programie nadaje białoruskie wiadomości na żywo iw języku białoruskim.

   Skąd uzyskałeś te informacje, na Białorusi zamknięto kilka kanałów rozrywkowych, ale główne są włączone. Jedyną rzeczą jest wstawiona nasza prognoza pogody i bloki reklamowe.
  3. +1
   25 sierpnia 2014 18:57
   Mówisz o sobie? porównujesz się?
  4. +7
   25 sierpnia 2014 19:33
   WSZYSTKIE TWOJE NOWOŚCI POKAZUJEMY. NIE KŁAM!
  5. 0
   26 sierpnia 2014 02:58
   Wygląda na to, że zgromadzili się tu tylko Białorusini ze Swidomo. Normalny człowiek widzi różne strony każdego wydarzenia, każdego człowieka czy porządku społecznego. Ale okazuje się, że jest wielu ludzi, którzy widzą świat w czerni i bieli. Nie akceptują innego punktu widzenia na problem, nie chcą widzieć wad przyjaciela i zalet wroga. Tacy ludzie zawsze rozgrywają bitwę, ponieważ nie wychodzą z obiektywnych przesłanek, ale z „właściwego” obrazu, który sami narysowali. Dzięki Bogu, że teraz na czele Rosji stoi człowiek, który (przy wszystkich swoich wadach - a kto ich nie ma?) Widzi zarówno wady przyjaciela, jak i godność wroga, a co najważniejsze - wykorzystać to wszystko w Polityka. I wydaje mi się, że ci, którzy zaciekle (cóż, przyznaj przynajmniej przed sobą) nienawidzą Putina, nie chcą widzieć niedociągnięć Łukaszenki.
 37. + 18
  25 sierpnia 2014 15:30
  Wyroki krążą wokół Staruszka jak dzieciak z sąsiedniego podwórka, piorun zachowuje się jak chłopiec, krew, widzisz, ofiar nie puka, a sumienia ma mało, a on jest handlarzem….
  Zapomnieli, że Łukaszenka jest prezydentem sąsiedniego PAŃSTWA. Państwo niezależne i suwerenne. I o wiele sprawniej zarządza….wiele, wiele. Gdyby był szmatą, nasza oligarchia zjadła go i przepuściła przez odbyt w latach 90-tych. A Stary Człowiek drży.
  Nie jest dobrze smarować Łukaszenkę krwią Bandery. Nie jest tego warte....
  1. 11111 MAIL.RU
   +2
   25 sierpnia 2014 17:25
   Cytat: Czarny
   Nie jest dobrze oczerniać Łukaszenkę Banderaoh krew.

   ...rozmaz Miot Bander..
 38. + 18
  25 sierpnia 2014 15:33
  Tutaj na stronie jakoś bezstronnie mówiłem o Starym Człowieku. Więc białoruscy przyjaciele natychmiast odrzucili głos. Ale i tak powiem to w jego obronie. Od Putina nie usłyszeliśmy też słów potępienia (które autor artykułu chce usłyszeć od Starego Człowieka) osobiście Poroszenki, a konkretnie poszczególnych postaci ukraińskiego politycznego Olimpu. Poza uproszczonymi wypowiedziami MSZ nie ma też nic. Nie liczą się oświadczenia różnych deputowanych do Dumy Państwowej i Rady Federacji, takich jak Żyrinowski. I dlaczego dostali, że Stary Człowiek gorliwie spieszy się z potępieniem ukrokhunty. Z punktu widzenia nieingerencji w sprawy wewnętrzne sąsiedniego państwa jest to słuszne. Ale jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji wobec kryzysu ukraińskiego, ojciec jest z nami. Więc wszystko jest w porządku.
  1. DMB-88
   0
   25 sierpnia 2014 16:35
   na stronie jest osoba „H.Er. y Wim” (aka YAP i wielki fan znaków plus), która bardzo kocha Putina.
   Ciekawe, co napisze o swoim prezydencie?!
   AAA---UUUUU, gdzie jesteś, panie YAP?!
  2. +1
   25 sierpnia 2014 21:50
   Zgadzam się, a szczególnie z wypowiedziami NASZYCH kierowców, że tak powiem! prosto w oko! jeśli PKB jeszcze jakoś mówi o faszyzmie, to szef rządu wziął wodę do ust (a może wziął coś innego, może cytrynę czy coś innego?) waszat
 39. -8
  25 sierpnia 2014 15:33
  Staruszek po prostu zwalnia z przyzwyczajenia, najwyraźniej nie rozumiał, że czas, w którym można było „usiąść i zjeść rybę, minął”!
 40. +5
  25 sierpnia 2014 15:35
  Chodź, wpadłeś na prezesa, poczekamy i zobaczymy.
 41. +1
  25 sierpnia 2014 15:37
  Stary człowiek chce dobrobytu Białorusi, dobrobytu, dobrobytu i wzmocnienia swojej władzy. Czyj kosztem to nie ma znaczenia. Zarówno na zachód, jak i na wschód… To naprawdę ten, kto się śpieszy i nie może przytulić się do jednego banku… Ale skoro stworzyli jedną unię celno-ideologiczną, konieczne jest dzielenie się nie tylko korzyściami, ale także trudności razem. A Łukaszenka nigdy nie zrozumie - pojedzie taksówką na zachód - nie będzie ani siebie, ani zamożnej Białorusi. Ukraina go nie nauczyła... A z Rosją w tej samej zaprzęgu - jest perspektywa dobrobytu, dobrego samopoczucia i jego długiego panowania... Czas podjąć decyzję. Bez Rosji Białoruś obumiera jak Ukraina i zostanie zatrudniona jako poddani do Panamy..
 42. -6
  25 sierpnia 2014 15:40
  Łukaszenka żyje zgodnie z zasadą „dziel i rządź, albo „i twój i nasz". Ale nie myśli o narodzie Białorusi, ale o swoim krześle. Pod pewnymi względami można go zrozumieć. Na razie to będzie być tolerowane na Kremlu.
 43. Avare
  -3
  25 sierpnia 2014 15:42
  wszyscy ci książęta - szefowie państw byłych republik związkowych pojawili się w 91 jako pan, po przerwie w kanalizacji ... głupio jest mówić, że będą kierować się historycznymi paralelami, interesami swoich narodów ... zatem, drożej jest oczekiwać od nich sojuszniczej lojalności. Mamy tylko dwóch sojuszników - Armię i Marynarkę Wojenną i we wszystkim musimy od tego wyjść
 44. +1
  25 sierpnia 2014 15:42
  Grigoriewicz jest przebiegły, tak nam mówi, tak im mówi!
  http://www.youtube.com/watch?v=CFXzWtHvskE#t=49
 45. podpis
  + 10
  25 sierpnia 2014 15:43
  Polityk nie żyje sercem, a nawet nie zawsze rozumem.
  Najczęściej - kosztorysowanie, analityczne multi-ruchy, raporty wymiany itp. znaczenie taktyczne i strategiczne.
  To po prostu jasne.
  Inna sprawa nie jest jasna – czy możliwy jest inny polityk? A gdzie możesz to zobaczyć na żywo?
 46. + 20
  25 sierpnia 2014 15:47
  Artykuł minus
  Mieszkam na Białorusi i naprawdę nie rozumiem tego wyrażenia:
  W ten sam sposób białoruskie media masowo cytują doniesienia władz kijowskich o tym, jak milicje rzekomo ostrzelają bronione przez siebie miasta.

  ??? linki proszę, jak mówią dowód do studia.
  a jeśli jesteś zbyt leniwy i przedrukowuj artykuły z regnum i innych liberałów, wejdź na http://www.belta.by/ru/all_news/world
  są informacje i wiadomości z AGENCJI NEWS zarówno w Rosji, jak i „Urkainie” i reszcie świata,

  Tak, i przejdź do tagu terroryzm (przecież ukraińskie media tak nazywają milicjantów???) i zobacz stamtąd wiadomości.
  do strony internetowej "Sowieckiej Białorusi", "Republiki" ....

  smutno to czytać
  1. + 12
   25 sierpnia 2014 16:19
   smutno to czytać


   Naprawdę mamy nadzieję, że narody Rosji i Białorusi nie będą miały powodu do kłótni. Błagamy, nie ulegajcie prowokacji Zachodu i nie bierzcie za dobrą monetę zachodniej antyrosyjskiej propagandy. A co najważniejsze, nie przegap młodszego pokolenia, bardzo łatwo jest zombifikować.
   1. podpis
    +3
    25 sierpnia 2014 17:56
    Zaryzykowałbym podzielenie się smutną obserwacją: ono („młodsze pokolenie”) nie jest zombifikowane (inaczej wszyscy byliby piśmienni, grzeczni i wykształceni), bardzo łatwo się psuje.

    (WSPANIAŁA cysterna: prawdziwa! Takich „młodych ludzi” byłoby więcej…)
    1. podpis
     0
     25 sierpnia 2014 18:19
     To nie jest zombie (nie żmudne, monotonne wprowadzanie czegoś takiego do świadomości). Ta propozycja zatonięcia (praktycznie zeza) do poziomu, na którym sumienie, umiejętność samokrytycznego traktowania się po prostu nie działają. W końcu wygodnie jest zgodzić się, że jesteś najlepszy i zasługujesz na to, co najlepsze.
     W całej historii Związku Radzieckiego uczono ludzi kochać Ojczyznę i nie oszczędzać się dla niej. Czy ten zombazh (od ponad 70 lat) został ukoronowany sukcesem?..
 47. ŻubrMińsk
  + 12
  25 sierpnia 2014 15:49
  Cytat z: evgenii67
  Cytat: uprzejma osoba
  Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

  Staruszek, ostatnio często się przymilał, może szaleństwo?! może zapytać swoją ludność, czy chcą być w Rosji z Rosją?! Mimo to wielu waszych obywateli przyjeżdża do Rosji, aby pracować, studiować... w tym do sąsiedniego regionu smoleńskiego, w którym mieszkam., więc może wasi obywatele nie powinni jechać do Rosji, tylko zrobić Rosję na Białorusi?!

  Nadchodzą chłopaki!!! A może bardziej odpowiada Ci nazwa Terytorium Północno-Zachodnie?! Czy Putin już podjął decyzję? Jakoś nie zauważyłem, że rzucił się na Ukrainę z mieczem! Albo wprost powiedział Poroszenko, że jest mordercą! Gdyby Putin potrzebował Łukaszenki do wyrażenia swojego stosunku do Ukrainy, „ostatni dyktator w Europie” dałby SUPER ocenę tego, co się dzieje dawno temu! Zapytaj więc Putina, dlaczego Staruszek milczy...
 48. +4
  25 sierpnia 2014 15:59
  O ciepłym porozumieniu Łukaszenki, Poroszenki i… Bandery.
  Jedno wiem: powiedziane jest, że Pan będzie sądził według naszych uczynków i za każdego sługę zostanie nagrodzony. tak
 49. wędrowiec
  -4
  25 sierpnia 2014 16:01
  Cytat: ŻubrMińsk
  Cytat z: evgenii67
  Cytat: uprzejma osoba
  Nie może zdecydować, po której stronie będzie. Szkoda.

  Staruszek, ostatnio często się przymilał, może szaleństwo?! może zapytać swoją ludność, czy chcą być w Rosji z Rosją?! Mimo to wielu waszych obywateli przyjeżdża do Rosji, aby pracować, studiować... w tym do sąsiedniego regionu smoleńskiego, w którym mieszkam., więc może wasi obywatele nie powinni jechać do Rosji, tylko zrobić Rosję na Białorusi?!

  Nadchodzą chłopaki!!! A może bardziej odpowiada Ci nazwa Terytorium Północno-Zachodnie?! Czy Putin już podjął decyzję? Jakoś nie zauważyłem, że rzucił się na Ukrainę z mieczem! Albo wprost powiedział Poroszenko, że jest mordercą! Gdyby Putin potrzebował Łukaszenki do wyrażenia swojego stosunku do Ukrainy, „ostatni dyktator w Europie” dałby SUPER ocenę tego, co się dzieje dawno temu! Zapytaj więc Putina, dlaczego Staruszek milczy...


  Stary człowiek ma baaaaaasche stanowisko - prezydenta całego kraju - Białorusi.... a kraj słowiański, w tym przypadku (wojna na Ukrainie) cisza, no cóż, nie jak złoto. W tym momencie Batko musi zdecydować, a on nie jest ani twój, ani nasz. I generalnie zarówno w kraju, jak i za granicą nie ma słabej opozycji i tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że Łukasz jest niezatapialny.
  Ojcze, nie zgub!!! ... inaczej będzie za późno, Rosja może nie wybaczyć.
  1. +4
   25 sierpnia 2014 16:13
   Nie wykluczam, że Łukaszenka gra swoją rolę. Być może kontrowersyjna i nieatrakcyjna, ale jakoś Patrashenko musi zostać doprowadzony do stołu negocjacyjnego. A tam dwóch chłopaków z garnizonu z aksakalem ustawi sobie rozum...
   1. -2
    25 sierpnia 2014 20:45
    Cytat od jastrzębia
    Nie wykluczam, że Łukaszenka gra swoją rolę. Być może kontrowersyjna i nieatrakcyjna, ale jakoś Patrashenko musi zostać doprowadzony do stołu negocjacyjnego. A tam dwóch chłopaków z garnizonu z aksakalem ustawi sobie rozum...

    Książę Białorusi chce stać się równym, żeby Europa mu się ukłoniła, ale ona, na szczęście, nie dostrzega go. Zawiera pokój z Paraską, pragnienie zrównania Mińska z Moskwą i Berlinem. ma nadwagę Następuje całkowite zastąpienie Ukrainy w złożonym systemie wojskowo-przemysłowym. uciekanie się Niech dalej robi zygzaki pod skrzydłem Rosji.
 50. +4
  25 sierpnia 2014 16:03
  Cytat od Alfizika
  Łukaszenka żyje zgodnie z zasadą „dziel i rządź, albo „i twój i nasz". Ale nie myśli o narodzie Białorusi, ale o swoim krześle. Pod pewnymi względami można go zrozumieć. Na razie to będzie być tolerowane na Kremlu.

  Saddam Husajn też rządził, lepiej by siedział na swoim krześle do dziś, nie byłoby teraz takiego bezprawia i masakr w Iraku.
 51. +5
  25 sierpnia 2014 16:05
  Cytat: specjalny
  No cóż, żeby na Białorusi nie polecali symboli św. Jerzego w Dniu Zwycięstwa... Bzdura, IMHO

  Было, было. 7-8 мая активно обсуждалось на tut.by (типа mail.ru). Вызывало искреннее недоумение, но очень много машин до сих пор ездят с Георгиевскими ленточками.
  1. +7
   25 sierpnia 2014 16:58
   Было, помню.
   Какая-то непонятная молодежная организациия пыталась запретить георгиевскую символику. Даже письмо куда-то там послало. И все. Была полемика в сети, но реакции властей я ни где не слышал.
   А ресурс tyt.by, основателем которого является Зисер Юрий Анатольевич, уроженец г. Львова еще та помойка. Множество активных пользователей tut.by зарегестрировано в Литве и Польше.
  2. wędkarz
   +1
   25 sierpnia 2014 23:47
   хватает увидеть как ухаживают за памятниками ВОВ такое даже в России не всегда увидеш
 52. 0
  25 sierpnia 2014 16:10
  Cytat z CONTROL
  батьке страшно

  это и объясняет его поведение - чуть не так повернись и все, нету его.
  Страна в упадке, правитель - узурпатор, экономика - попрошайка - все закономерно. Вот только народ жалко....
 53. 0
  25 sierpnia 2014 16:10
  Что ожидать от маленького государства? Вот Лукашенко и старается не навредить соседям приняв радикальную сторону одного из них. Пусть себе живут как им хочется, давить нельзя. Надеюсь что до русофобии дело не дойдет, хотя признаки появляются. Но мне кажется что после того как "бацьки" не станет Белоруссию ожидает цветная революция. Очередной нестабильный сосед у границ с Россией. В прочем этот сценарий подготовлен для всех бывших республик из СССР. И по большому счету им есть за что на нас обижаться,- За то что Россия их сосед.
 54. 0
  25 sierpnia 2014 16:10
  Как я раньше говорил, Лукашенко очень скоро доиграется. Ирония судьбы заключается в том, что Беларусь принципиально от этого не уйдет, ибо Лукашенко пытается быть ближе не к покупателям (например в латинской Америке) а к светлой и приятной картинке Запада, я не хочу сейчас вдаваться, как там и чего происходит на почве нацизма, ибо это уже последняя стадия перед началом конца страны, который независимо от результатов завершения этой стадии в будущем обязательно погубит страну.

  Вопрос здесь в экономике, которая организует физиологическое функционирование граждан, а лишь после насыщения уже идет духовно-социальное.

  Физически в мире, не может маленькая страна менее 10 млн. человек иметь развитие производство, в силу причин скудной сырьевой базы и людских и интеллектуальных ресурсов которые должны обеспечивать развитие этой отрасли (это касается не только белорсусии, это кстати касается так же например и РФ, у нее не хватает просто населения, чтобы нормально сейчас развиваться, ибо сектор точного машиностроения требует не только образованных людей, но и их критическую массу для производства интеллектуального продукта). Белоруссии достались больше производственные ресурсы СССР без сырьевой базы. В условиях глобального рынка и конкуренции промышленной продукции с двойными стандартами и без оккупационных инструментов для рынков сбыта и ресурсов, он просто вынужден пытаться найти пути поставок как сырья так и рынка сбыта для своей промышленной продукции. Т.к. в РФ у него и так все пучком, он пытается сыграть на попытках оккупации западом РФ. Не питайте иллюзий, как говорят американцы - у них одни партнеры, до нужного поворота. У Лукашенко так же. Он делает ставки на Запад в нынешней большой игре, думая получить рынки, льготы и плюшки от запада, их технологии и в перспективе если хорошо подсуетится и запад оккупирует РФ, то может и ресурсы себе приберет какие-нибудь...

  Но он сильно заблуждается, как было в демократической Греции много тысяч лет назад, были граждане и все остальные домашние животные (рабы). Так и для запада который эксплуатирует 6 млдр. людей все кто восточнее германии - просто животные, и кстати замете ни кто этого особо и не скрывает, особенно при поставках таких товаров как "демократия". Неполучет он ни технологий, ни финансирования - все сведется к тому, что ему помогут укусить РФ, потом вымахнут, предприятия скупят и обанкротят и все будет так же как и с остальными почти людьми с восточной Европы.

  Пройдут годы, и я абсолютно уверен, что мы уже на примере Белоруссии увидим Украину 2.0 образца 2014 года, ибо инструменты он применяет советские, поскольку европейские рыночные для стран третьего мира равнозначны самоубийству, а в результате экономика теряет конкурентоспособность и как следствие уровень жизни, в конечном счете, для сдерживания всего этого приходится скатываться в Г.. пардрон, в нацизм и еще существовать какие то время, надеясь что экономику будет подымать дешевый рабский труд, нелюдей. То что мы уже начали наблюдать...
 55. kalocha
  +1
  25 sierpnia 2014 16:12
  Автор выдаёт желаемое за действительное!
 56. 0
  25 sierpnia 2014 16:14
  Янукович пытался усидеть на двух стульях и оказался на полу. А Лукашенко ерзает по всем стульям.
  Рулит страной он не плохо благодаря российской поддержки, а вот в международной политике он себя чувствует не уютно и ведёт себя не последовательно.А "таскание за собой Колю" на официальные встречи
  выглядит глупо и навязчиво.Между прочим на инаугурации Порошенко он изрёк, что он уверен, что Украина
  будит единым государством и Крым будет возвращён. Я лично слышал эту его ересь. Что это? Очередной
  плевок в кормилицу, или бахвальство своей "независимостью"? О таких говорят - "Слон в посудной лавке".
  Себя возомнил вторым "Сталиным", а задом вертит как девка.Противно иметь такого "союзничка", но
  приходится терпеть, а он на этом играет и нагло вымогает.Поэтому все его "заявления", в международной политике никто всерьёз не воспринимает.Его терпит только Россия.
 57. Bobo-bek
  0
  25 sierpnia 2014 16:17
  В политике нет друзей , есть национальные интересы , и этому Лукашенко научил Кремль . Из мечтателя он превратился в прагматика , и защищает интересы Беларуси . Мало любви между народами -нужна экономическая независимость , сейчас большинство россиян, благодаря СМИ, считают ,что бывшие страны СССР ,без России ничто ... И такие нотки постоянно проскакивают , а то ,что Россию поднимал весь Союз , также как и русские поднимали весь Союз .... Это историческая правда . Лукашенко не защищаю , но и не ругаю . Как человек, он может придерживаться одних мнений ,а как государственный деятель - других ... Мы , в России , ни на секунду не прервали отношения со многими европейскими и американскими компаниями ... При этом санкции и прочее , прочее ....
 58. -1
  25 sierpnia 2014 16:17
  Уважаемый тов. Тульев, это статья не провокационная. Белоруссию я знаю достаточно неплохо. Мои родители из Витебской области, а сам я будучи руководителем ГУ одного оборонного министерства создавал и выводил на проектные мощности Витебский телевизионный завод, Гродненский завод автомагнитол и ряд других предприятий в Минске, Бресте. В статье изложены факты, которые русские люди должны знать. А Президент Белоруссии защищает свой народ и увеличивает могущество своего государства и дружественных стран по Союзу (т.е нас и Казахстан). История рассудит всех, но о фактах зверств украинских националистов над мирным населением читать жутко. Я по роду работы знаю даже больше, чем здесь написано. Честь имею.
  1. nvv
   nvv
   +2
   25 sierpnia 2014 16:40
   Каплей.Название провакационное.Поставить в один ряд ,человека, который сохранил страну от развала рядом с этими мразями.... А потом подсластить пилюлю, фактами зверствами украинских националистов над мирным населением.И форумчане купились на эту уловку.
  2. +1
   26 sierpnia 2014 13:14
   провокационная.
   так же как и ваш комментарий.
   в одном абзаце выдано и ложь и правда.
   если факты есть, давайте ссылки.
 59. Tanechka-inteligentny
  0
  25 sierpnia 2014 16:24
  "президенту Лукашенко очень необходимо во чтобы то ни стало сохранить «дружбу» с киевской хунтой… Зачем, вот в чем вопрос?"

  А все очень просто. Лукашенко как и любой диктатор готов молится любому БОГУ - лишь бы остаться на троне. Впрочем как и Янукович и все президенты до него и после на Украине. Жажда власти в смысле ЭГОИЗМА" - пагубная страсть, способная убить все живое вокруг такого тирана. Власть это право жить во имя и для народа, который тебя избрал, а другого права просто не может быть. Получив "сундук добра" после развала СССР - его проели, забыв о том, что каждый сундук имеет дно. И сегодня на дне уже крошки - народу "пусто", а себя как говорится обижать не позволительно. Но советский режим приучил красных феодалов к ХАЛЯВЕ - "по щучьему велению да по моему велению" или что бы один мужик двух бездарных "генералов" кормил.

  Правда заключается в том, что в любом обществе существует общественный труд, а этим трудом необходимо управлять, а для этого необходимо не только быть у власти и иметь силовые структуры для подавления недовольных, но еще и распределять "результаты" этого труда. Человек птица всегда свободная, даже если и подневольная. Лукашенко сразу видно не учил дедушку Карла Маркса, а зря. Все украинские президенты пытались усидеть на трех стульях. Возомнили себя феодалами, а народ невольными крестьянами - итог сегодня мы уже знаем это майдан и война. Klasyczny...

  Игры со всеми сразу ЕС, США и Россией под названием "А кто мне заплатит больше всех" - провалились. Вот в Польше получилось и у Прибалтов - так ведь они не русские и не православные, они для них как родные, а русские чужие и будут всегда чужие. Нас кровь наших предков скрепила, а поэтому можно только выдрать без корня - но жить долго не будет, а это уже физиология. У русского человека и Бог один и Родина одна.

  Понятно что Лукашенко начинает торговаться с Россией и угрожать, что завтра переметнется на запад - и тогда ему "КРЫШКА".... "крышка"... "крышка". Не советую ему такую игру - белорусский народ терпелив как и русский, но более решителен будет чем украинцы, а сценарий УЖАСЕН. А он так своего мальчонку любит, а поэтому ему лучше пока не поздно политику менять нужно. В Европе его сынок и белорусы со своим характером уж точно не нужны. Судьбу Каддафи Лукашенко надо не забывать, если сыну хочет добра.
  1. Wow
   Wow
   +3
   25 sierpnia 2014 19:13
   На Танечку вы может и тянете, но на умнечку ...
   1) Лукашенко - президент уже 23 года(!), Путин - 14, Потрошенко -75 дней. У него высшее образование и "научный коммунизм" с него спросили в свое время.
   2) В России и на Украине во власти либерасты и евреи. Здесь было чего поворовать, пол мира на наших полезных ископаемых поднялись, а России еще осталось немерено. А Белоруссия - страна бедная полезными ископаемыми, но они хуже жить не стали. У меня холодильник их ("Атлант",10 лет - не хуже немецких и прочих); белье, косметика, трактора на экспорт. А мы все в обмен на нефть и газ, золото и полиметаллы.
   А Потрошенко, еврей и вся верхушка еврейская. Будет Лукашенко этот мусор защищать? Он и Россию не уважает, за нашу коррупцию и воровство.
   ....
   Вообщем, санитарка, мудрость и к вам придет со временем, может быть.
   1. 0
    25 sierpnia 2014 19:27
    Т.е. вы делаете вывод, что раз Александр Григорьевич н-цать лет находится у власти, значит он всемогущий и всеведущий ? И если в заслугу Главе государства ставить наличие у него высшего образования - ну без комментариев... śmiech
    И кстати, просто представьте цену на газ для Белоруссии в 350-370 у.е. ? Хватит у тов. Лукашенко его гениальности хотя бы оставить в экономике "все как есть" ? śmiech
    и вот это - Россию Лукашенко вообще уважает хоть за что-нибудь ?
 60. +4
  25 sierpnia 2014 16:26
  Да вот не надо!Почти все высказавшие свои мысли в этом форуме называли его одинаково "Батько"! Человек родом из СССР, которому досталась вот такая непростая должность,и он её ВЫТЯГИВАЕТ!Пусть иногда со скрежетом, но вытягитвает! предложи,хоть кому-то из Вас попробовать заменить его хотя бы виртуально, любой откреститься, а он тянет и преступность свел почти на нет и заводы поддерживает и сельское хозяйство.Как и везде, не может быть всюду хорошо, везде есть свои печали..Батько! Я подниму стопку за твоё здоровье!
 61. wyd65b
  -2
  25 sierpnia 2014 16:27
  особенно умиляет как батька решил забарыжить овощами-фруктами, даже схему с зимбабве замутил но наш россельхознадзор на страже четко стоит, говорит яблоки в зимбабве не растут. Не проканало. śmiech
  1. +2
   25 sierpnia 2014 18:42
   По поводу поставок продуктов в Россию -это было РОССИЙСКОЕ предложение. Беларусь санкций никому НЕ ОБЪЯВЛЯЛА-мы под санкциями уже много лет. Так что не надо валить с больной головы на здоровую.
  2. +3
   25 sierpnia 2014 22:45
   А при чём тут Белоруссия? Это Польша под видом Зимбабве в Россию яблоки везли. Белоруссия тут причём?
   1. wyd65b
    -1
    27 sierpnia 2014 13:10
    ага ни причем. То то ВВП вчера батьке по яйкам фотками заехал.
 62. +5
  25 sierpnia 2014 16:33
  А в это время в течение многих лет в Белоруссии искажают и перевирают историю, превозносят польских королей и литовских князей. Показательно, что с каждым годом сокращается количество упоминаний о массовом героизме советских граждан на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, а официальные СМИ предпочитают рассказывать выражения типа «белорусский народ», «белорусские партизаны», «граждане Беларуси» и т. д. Дошло до того, что в этом году в День Победы в Белоруссии «не рекомендовалось» использование георгиевской символики.

  Скажи ка, Степан Бульбенко, а ты в Белоруссии хоть раз был? Откуда бредовая информация про королей и князей? Кто сокращает упоминания о героизме в годы Великой Отечественной войны? Посмотри, как всенародно празднуются даты 9 Мая и 3 июля! Как сияют в эти дни лица простых граждан, а не только протокольные физиономии бюрократов. И почему бы гражданам Белоруссии не гордиться подвигами белорусского народа. А судить о всей стране по поводу запрета георгиевской ленточки идиотом районного масштаба одного района - это, мягко говоря, неумно (тем более он не запретил, а не рекомендовал - это разные понятия). Я не белорус, но у меня после статьи создалось впечатление о искусственном подрыве дружбы славянских народов - русских и белорусов - причем в негативном для белорусов свете. Если вы хотите критиковать правительство - то нечего лить грязь на весь народ. Вашей статье - минус hi
  1. 0
   25 sierpnia 2014 17:02
   Вас послушать так плеваться хочется,тоже мне нашли рай земной РБ ага.
   Вот раз вы не белорус нечего вообще было на кнопки нажимать и что-то писать.
   Вы видели учебник истории в РБ в школе? Нет ну так и не говорите больше ничего.
   То, что политика у нашей РБ как у девушки легкого поведения это ясно на сто процентов.Как надо скидки на газ или нефть - он ТАК любит РФ, что диву даешься.Но как только РФ отказала - начинается вой и так далее и обвинения в предательстве и дружбе.

   Была война в ЮО - наш НОЛЬ помощи и НОЛЬ соболезнований и ноль осуждения.
   Война на ЮВ - НОЛЬ помощи,НОЛЬ осуждения,НОЛЬ соболезнований.Короче говоря полный НОЛЬ.

   В моем понимании дружба это -- как говорится и в горе и в радости и до самого конца.
   Так что тут и слепому видно все,да или нет? oszukać
   1. -2
    25 sierpnia 2014 17:26
    полностью поддерживаю Вас в оценке действий/бездействий Александра Григорьевича... это напоминает политическую проституцию...
 63. -1
  25 sierpnia 2014 16:35
  Печенье и варенье Коле Лукашенко от Турчинова (в это время по приказу упыря массово убивали детей и женщин на востоке Украины)
  [media=http://vk.com/video225036444_169167703?list=1fc80ef05712da3243]
  1. nvv
   nvv
   0
   25 sierpnia 2014 17:31
   Михаил,это тебе поэт адресовал такие слова.Дословно не помню но как то,так.Полуподлец, полуневежда, но есть надежда что будешь полным наконец.Подло таким способом очернять людей.
   1. -3
    25 sierpnia 2014 18:04
    товарищ генерал армии śmiech - разрешите обратиться śmiech Вы хотите сказать что есть неподлые способы очернять людей ? śmiech
    а по теме - полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что станет полным наконец - более относятся все же к тов... то есть господину... то есть в общем к Александру Григорьевичу...
    Mam zaszczyt.
  2. 0
   25 sierpnia 2014 18:30
   Cytat z macano
   Печенье и варенье Коле Лукашенко

   Spadkobierca
   1. +4
    25 sierpnia 2014 21:27
    У вас дети есть? это же верх цинизма издеваться над детьми.
 64. Komentarz został usunięty.
 65. Bobo-bek
  +4
  25 sierpnia 2014 16:37
  В политике нет друзей , есть национальные интересы , и этому Лукашенко научил Кремль . Из мечтателя он превратился в прагматика , и защищает интересы Беларуси . Мало любви между народами -нужна экономическая независимость , сейчас большинство россиян считают ,что бывшие страны СССР ,без России ничто, ноль без палочки ...А ведь в СССР все работали друг на друга , поровну и война , и лишения ,и победы .... Вообще у нас нет золотой середины , мы можем обзывать "своих" азиатов чурками и тут же соболезновать сирийцам и палестинцам , и переживать за жирных наглых негров в Фергюсоне .
 66. +3
  25 sierpnia 2014 16:45
  В последнее время батька стал утрачивать чувство реальности. Он не понимает, что происходит в его собственной стране, куда уж до украинских изысков. В голове у батьки одно - где взять деньги? Ведь больше уже никто не дает. Да и Россия поддерживать на халяву устала. Как тут не заметаться ...
 67. 0
  25 sierpnia 2014 16:45
  Лука пусть не забывает что произошло с Януковичем тоже хотел усидеть на двух стульях и на запад смотрел и в таможенный союз хотел!и призиденство про,,, ОЛЕНЬ тупой! żołnierz
 68. -1
  25 sierpnia 2014 16:47
  я уже сколько раз тут говорил - Лукашенко хитрый гусь! будет с теми дружить, где выгода! я бы китайцев в друзья записал с большей уверенностью чем Лукашенко (не связывать со всем народом Беларусии), хотя китайцы на нашу территорию зуб точат.
  з.ы. можете минусовать, но это факт!
 69. +5
  25 sierpnia 2014 16:49
  Статья полная брЯхня!!!!Только что приехал с Белоруссии, проехал всю с востока на запад, и обратно.Основное время провёл в Бресте.Так вот, мнение рядовых белорусов такое-же как и россиян! И отношение к бандеровцам крайне негативное!Да и вообще, мало кто из бывшего СССР, так хорошо помнят свою историю как бульбаши!И к Лукашенко отношение везде хорошее.И думает он не о кресле, а именно о Белоруссии!Сейчас мало политиков так любящих свою страну!И все его действия именно от ЭТОГО!Как он любит и поддерживает своё сельское хозяйство, только позавидовать!Импорта в продовольствии, включая алкашку, практически нет.Цены на 10-15% ниже российских, а качество в разы выше!Согласен живут они по беднее нас, но в общем и целом Белоруссия крепкая страна, с будущим!А если бы у них было столько же нефти и газа, даже и не знаю что-бы было......Да официальное ТВ напоминает наше годов 80.Но во-первых:позиция по Украине негативная, хотя может и сдержанная.И второе: всегда есть альтернатива - ВСЕ наши каналы!Короче я не пожалел, выбирая в отпуск Турцию или Беларусь, выбор сделал правильный!
  1. -3
   25 sierpnia 2014 17:14
   Вы из какой палаты выписаны проезжающий?? waszat Если все так как вы пишите переезжайте сюда жить !!!!!Проехать одно а пожить или как говорится повариться в этом ,совсем другое.
   Никто не спорит что белорусы знают свою историю( у нас милиция а не полиция)но потихоньку забывает молодое поколение, но прочитав вас складывается чувство что вы пиарите санатории РБ.
   Вы просто посмотрите учебники по истории РБ и всемирной истории и посмотрите сколько там про ВОВ написано.

   А позиция по украине у нас - как бы это сказать лицемерная.И после всего мы еще захотим цены на газ и нефть поменьше!
   1. -2
    25 sierpnia 2014 19:49
    БЕЛОРУС, если вам так не нравится в Беларуси-то чемодан, вокзал. Никого за фалды тут не держат. Каждый волен искать лучшую долю.
    1. -1
     25 sierpnia 2014 19:54
     вот вот - уже проходили это с укробандерлогами - чемодан, вокзал, что ж не добавили - Россия ?...
     1. +3
      25 sierpnia 2014 20:38
      Почему именно Россия/ Может человеку ближе Польша или Литва. Не хай страну где ты живешь.
      1. 0
       25 sierpnia 2014 20:58
       Где ВЫ прочитали что я хаял Россию ??? Это ВЫ тут Белоруссию слегка принизили своим высказыванием - человек живет в данной стране и высказывает свое мнение, при этом ВЫ не пытаетесь аргументированно его опровергнуть, а гнете бандеровское "чемодан, вокзал..."...
    2. -1
     25 sierpnia 2014 20:36
     Так напомнило Ваших соседей
 70. -5
  25 sierpnia 2014 16:54
  <<<Точно также белорусские СМИ массово цитируют сообщения киевского официоза о том, как якобы сами ополченцы обстреливают те города, которые они же и защищают.>>>
  Ну тогда следуя этой логике следует пересмотреть и оценки некоторым событиям времен ВОВ и заявить, что сами жители белорусской Хатыни, а не бандеровская сволочь, сожгли деревню вместе с жителями! Это - опасное для "здоровья" "раздвоение задницы", когда пытаются усидеть сразу на двух противоположных политических позициях (стульях)! Так что "батьке" давно пора определиться!
 71. 0
  25 sierpnia 2014 17:00
  Cytat z: askort154
  Янукович пытался усидеть на двух стульях и оказался на полу. А Лукашенко ерзает по всем стульям.


  Все верно. Так можно и доерзаться. Вот и сейчас Батька подмазывает Руину, а к нам фуры со своими товарами гонит. По некоторым рассказам моих знакомых (и знакомых моих знакомых),
  а также комментариям друзей проживающих близ границ России и Белоруссии (с обеих сторон), Лукашенко, пользуясь очень выгодными для него российскими санкциями, резко увеличил товарооборот с нами. Столько фур с белорусскими номерами на наших дорогах еще не было. Оно и понятно: его стране, как производителю аграрной продукции, нужно как можно быстрее занять резко освободившиеся ниши на российском с/х рынке. Вот здесь его и надо "брать тепленьким". И, возможно, нашим стоит начать с того, что просто объяснить белорусскому президенту, что его реверансы в украинско-европейскую сторону могут, при чем совершенно легко (плодожорку и прочие гадости еще ни кто не отменял) закрыть дорогу на наш рынок его товарам. Уверен, что после таких непрозрачных намеков, станет Батек, как шелковый. И, немного раздумавшись для вящего порядку, заявит, что таки-да Парасенок, действительно изрядная скотина, да и вообще фашист по жизни. А Яйценюх - ваще обормот конченый и место его возле параши.

  Cytat z: askort154
  Рулит страной он неплохо благодаря российской поддержке, а вот в международной политике он себя чувствует не уютно и ведёт себя не последовательно.А "таскание за собой Колю" на официальные встречи выглядит глупо и навязчиво. Между прочим на инаугурации Порошенко он изрёк, что он уверен, что Украина будет единым государством и Крым будет возвращён. Я лично слышал эту его ересь.


  Лукашенко прекрасно осознает, что без российского рынка, и так несильно могучая белорусская экономика рискует накрыться медным тазом вслед за "ща-невмершей-но-уже-скоро". И в его случае никакие СШАшные или ЕСные покровители его не спасут и не помогут. Просто после Януковича и Киева настанет очередь Лукашенко и Минска. Но поиграть в независимость все же хочется. Хотя, какая на фиг независимость?
  Представляете, как поляки сейчас объедаются своими яблоками? А случись что, белорусам достанется не только один фрукт! Там нужно будет сожрать половину продовольственной корзины!
  Так что пока все нормально. Я думаю и Владимир Владимирович смотрит на эти белорусские закидоны сквозь пальцы. Ибо "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось". Или в демократию, да самостийность не играло. Что в их ситуации, примерно, одно и то же.
 72. 0
  25 sierpnia 2014 17:03
  Да, все зашибись в Белоруссии.... А то, что вся их экономика держится на Российской нефти и газе?
  Самодостаточная страна? Ее сожрут за месяц (если Россия вдруг закроет глаза) - никто и не вспомнит, что была в Европе такая страна.
  А то, что боится Батька за свой трон - это точно. Иначе не стал бы белорусам и "новую историю" придумывать и собственных "героев".
 73. 0
  25 sierpnia 2014 17:03
  А то что украинские карателя сожгли в стране Хатынь и много других деревень уже в стране у нас почти никто не вспоминает.
 74. +6
  25 sierpnia 2014 17:07
  Что в России, что в Беларуси помнят, что наряду с народом, героически сражавшимся с фашизмом, бывали и предатели, служившие им и иногда они превосходили жестокостью и немцев. Но...... и в Беларуси и в России их стыдятся, ненавидят и хотят всячески забыть. Чего не скажешь об укропах, сделавших эту мразь национальными героями. Вот самая главная разница между нами.
 75. hun
  0
  25 sierpnia 2014 17:10
  КГАМ (креатив г...о автор понятно кто)
 76. 0
  25 sierpnia 2014 17:18
  „Łukaszenko natychmiast próbował załagodzić te inicjatywy, podkreślając, że, jak mówią, nie będą to bazy i być może nie samoloty rosyjskie, ale białoruskie”. Teraz, według Chausowa, prezydent Białorusi uzasadnia swoje ustępstwa w sferze wojskowej wobec Rosji groźbą NATO.
  Na tle tych rozmów wczoraj wyszło na jaw, że Ukraina odmówiła spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych WNP, które dziś miało się odbyć w Mińsku, choć sama je zainicjowała. Eksperci w większości kojarzą ten rozwój wydarzeń z ostatnimi działaniami i wypowiedziami Łukaszenki („sowiecki partyzant” 25 sierpnia 15:56).
 77. +2
  25 sierpnia 2014 17:29
  Cytat z vadima
  Czy Stary Człowiek naprawdę nie rozumie, że jeśli Rosja się kołysze, to nie będzie potrzeby mówić o suwerenności jakiegoś rodzaju Białorusi ... Jego Unia Europejska i Stany Zjednoczone zostaną połknięte bez żucia ...
  „Tylko w jedności jest nasza siła!” Niech to będzie powszechne zdanie, ale w rzeczywistości to prawda. Jeden miłośnik dwóch krzeseł już odpoczywa w Rostowie, ale dokąd pobiegnie ojciec, jeśli nie wzmocni słowiańskiego sojuszu?


  Все бацька розумие.Именно благодаря физиологической способности быстро перебирать ягодичными мышцами ,этот стратег от сохи может сидеть на нескольких стульях не напрягаясь. śmiech