Przegląd wojskowy

Gorbaczow porzucił sowiecki projekt cywilizacyjny i doprowadził ZSRR-Rosję do katastrofy

49
Gorbaczow porzucił sowiecki projekt cywilizacyjny i doprowadził ZSRR-Rosję do katastrofy30 lat temu, 23 kwietnia 1985 roku, rozpoczęła się „pierestrojka”. Na plenum KC KPZR 23 kwietnia 1985 r. Michaił Gorbaczow ogłosił program szerokich reform pod hasłem „przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”. Nikt wówczas nie mówił o zniszczeniu systemu socjalistycznego i Związku Radzieckiego, wszystko zaczęło się od dobrych chęci przyspieszenia postępu na drodze socjalistycznej opartej na efektywnym wykorzystaniu dorobku postępu naukowego i technicznego, aktywizacji czynnika ludzkiego oraz zmiana procedury planowania.

Wstępne skutki „katastrofy” są tragiczne i doprowadziły już do śmierci milionów ludzi (ludobójstwo społeczno-ekonomiczne i „wyludnienie”) i takiego zniszczenia w gospodarce narodowej, że nawet hordy Hitlera nie mogły spowodować. Wojna na Ukrainie, najgłębszy kryzys psychiczny i społeczno-gospodarczy Małej Rusi - to też jedna z konsekwencji „pierestrojki”. Ciągła degradacja przestrzeni poradzieckiej oraz dalsze kryzysy i konflikty będą również oparte na „katastrofie”, którą zapoczątkowali Gorbaczow i jego wspólnicy.

Należy zauważyć, że nie warto za wszystko obwiniać „najlepszego pana (pana) z Niemiec”. Gorbaczow był rodzajem „pietruszki”, jak współczesny prezydent USA B. Obama, spełniającej czyjąś polityczną wolę. Późny ZSRR rozwijał się według programu Andropowa, który rozumiał potrzebę modernizacji kraju i realizował ukryty plan konwergencji (zbliżenia) systemu sowieckiego i zachodniego. Andropow chciał odnowić ZSRR, uczynić sowiecką nomenklaturę częścią zachodniej (globalnej) elity, ale jednocześnie zachować unijną autonomię wewnętrzną.

Gorbaczow był jednym z menedżerów, którzy propagowali tę ideę wśród mas. Gorbaczow, podobnie jak Szewardnadze i Alijew, był nominowany przez Andropowa i byli postaciami o orientacji prozachodniej. Po śmierci (lub śmierci) Andropowa w lutym 1984 r. przejęło prozachodnie skrzydło sowieckich elit. Zamiast próbować zbliżyć oba systemy, Gorbaczow i jego wspólnicy po prostu poddali ZSRR, zniszczyli go i zamienili postsowieckie republiki w półkolonie Zachodu, a w przyszłości skazując rozległe regiony na strefę wpływów świata islamskiego i Chin.

Gorbaczow niedbale próbował wcielić w życie słuszne zasady programu Andropowa modernizacji kraju, rozwoju inżynierii mechanicznej, poprawy standardu życia ludzi, przyspieszenia wzrostu gospodarczego i demokratyzacji. Jednak wziął wszystko od razu, przypadkowo. W rezultacie, jak za Chruszczowa („pierestrojka-1”), wszystko poszło na marne. Związek Radziecki, który już nie był w najlepszej kondycji, po prostu nie mógł tego znieść z powodu wielu systemowych błędów okresu po-stalinowskiego, zaczęła się degradacja.

Pytanie brzmi, dlaczego Gorbaczow nie został zatrzymany? W końcu Chruszczow ze swoją pierwszą „pierestrojką” został zatrzymany i zapewnił rozwój ZSRR, ale Gorbaczow nie. Chociaż Gorbaczow, pod względem osobistych wskaźników, był znacznie słabszy od „kukurydzianego”, który obiecał Stanom Zjednoczonym „pokazać matkę Kuz'kina”. Najwyraźniej chodzi o to, że sowiecka „elita” partyjno-państwowa już zdegradowała się do tego stopnia, przynajmniej częściowo, że po prostu poszła z prądem. Druga część sowieckiej „elity”, która aktywnie łączyła się z kapitałem cienia i światem przestępczym, świadomie postawiła na upadek Związku i prywatyzację jego ruin. Ludzie ci zazdrościli „elicie” Zachodu, która mogła otwarcie żyć w luksusie i dziedziczyć swoje bogactwo.

Warto też pamiętać, że nawet za Andropowa (już od czasu jego kierownictwa w KGB) struktury władzy zostały „wyczyszczone”. Ci, którzy mogli się oprzeć, byli potencjalnie niebezpieczni, zostali usunięci z sił zbrojnych i służb specjalnych. Armia została ostatecznie „oczyszczona” po prowokacji ucieczką Rusta do Moskwy w 1987 roku. Ta okazja została wykorzystana do zwolnień na dużą skalę. Dlatego w strukturach władzy pozostawali ci, którzy chcieli uzyskać własną korzyść lub byli bierni i obojętni.

W efekcie armia i służby specjalne nie oparły się zniszczeniu Związku. Większość ludności kraju, w tym miliony zwykłych komunistów, również okazała się niezdolna do oporu i samoorganizacji. Rolę odegrały tu dwa główne czynniki. Po pierwsze, po odejściu Stalina, wektor rozwoju ZSRR został stopniowo zagubiony, państwo straciło swój wewnętrzny moralny rdzeń i silną wolę, co doprowadziło nasz statek do wielkiego celu, budowania społeczeństwa tworzenia i służby. W latach 1930. – 1950. ten kierunek był jasno określony, a ludzie rozumiejąc i czując wielki plan, który uczynił cywilizację radziecką (rosyjską) światowym liderem, poparli go. Wtedy naród radziecki odniósł cudowne sukcesy, które zaskoczyły cały świat. W gorączce chwili i bezwładności ZSRR nadal posuwał się naprzód w latach 1960. i 1970. XX wieku. Jednak ster nie miał już kapitana. Statek zaczął coraz bardziej zbaczać z kursu.

Po drugie, poniżająca sowiecka elita partyjno-państwowa, aby ludzie nie zadawali niepotrzebnych pytań, poszła drogą „filistynizacji”. Stopniowo naród radziecki przyzwyczaił się do pięknego obrazu życia Zachodu (dużą rolę odegrały komedia francuska, włoska i inne), podczas gdy wiele brzydkich zjawisk życia europejskiego pozostało za kulisami - takich jak masowa bieda, świat przestępczy, prostytucja, wszelkiego rodzaju zboczeńcy i degeneraci, narkomani itp. Sowieccy mieszczanie chcieli żyć „jak tam za górką”, mieć dżinsy, samochody, sto odmian kiełbasy i serów i wiele innych. inny.

Jednocześnie prawie nikt nie myślał, że będzie musiał słono za to zapłacić – utrata powszechnego bezpieczeństwa, wyludnienie (wymieranie), spadek standardów edukacji i zdrowia, które będą stopniowo stawać się płatne. Że będziesz musiał przetrwać kryminalną i seksualną rewolucję wraz z nadejściem całych „armii” bandytów, pół-bandytów, prostytutek i innych prostytutek. Że miliony ludzi umrą i staną się niepełnosprawni z powodu masowej alkoholizacji i narkomanii społeczeństwa. Że dziewczęta z postsowieckich republik tysiącami i dziesiątkami tysięcy uzupełnią burdele, kluby ze striptizem w zachodniej, wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Że agencje modelek, konkursy piękności, agencje randkowe staną się dostawcami doskonałego „słowiańskiego mięsa”. Że dziewczęta będą marzyć o „zamążeniu się z zyskiem”, a nie zostaniu nauczycielami, lekarzami, naukowcami. Ta telewizja stanie się szamba, który będzie promował rozwiązłość, rozwiązłość, wulgarność, cudzołóstwo, prymitywną wolność seksualną (jednorazowe stosunki seksualne przed ślubem), słabość i infantylizm, egoizm i indywidualizm, perwersje, konsumpcjonizm, kult pieniędzy, bezczynny styl życia . Że przemoc, okrucieństwo, sadyzm, kult rzeczy i „złoty cielę” staną się normami życia.

W ten sposób ludność radziecka, zepsuta przez „stagnację” Breżniewa i zafascynowana obrazami „wizytówki kapitalizmu”, społeczeństwa konsumpcyjnego, nie oparła się procesowi upadku swojej ojczyzny. Chociaż podświadomie większość zrozumiała, że ​​lepiej i bezpieczniej jest mieszkać razem, co pokazało ogólnounijne referendum w sprawie zachowania ZSRR.

Niesystematyczne działania Gorbaczowa doprowadziły do ​​tego, że od 1986 r. sytuacja w gospodarce narodowej zaczęła się stale pogarszać. Nastąpił spadek wydajności produkcji, spadała wydajność pracy. Spadła nawet produkcja węglowodorów, podstawa eksportu. A sprzedaż ropy i gazu pozwoliła elicie i ludności sowieckiej nie myśleć o przyszłości i podstawowych działaniach w gospodarce przez lata 1970. i większość lat 1980. (tę samą chorobę odziedziczyła Rosja Putina).

Równolegle z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej, początkiem upadku systemu zarządzania i celowego sabotażu zaczęły pojawiać się problemy z zaopatrzeniem ludności, zwłaszcza stolicy, w żywność i dobra konsumpcyjne (wywołała rewolucja lutowa 1917 r. przez podobny system). Do 1987 r. stało się jasne, że kraj czeka głęboki kryzys strukturalny, który doprowadzi nie tylko do spadku tempa wzrostu, ale także do spadku produkcji i poważnego spadku konsumpcji, co wywoła kryzys społeczny. A kryzys społeczny może doprowadzić do aktywizacji narodowych „wrzodów”, które w ostatnich latach umiejętnie wywołały wojnę domową i niekontrolowany rozpad.

Gorbaczow działał pod wpływem swoich doradców. Doradzał mu Aleksander Jakowlew, „architekt pierestrojki”, członek Biura Politycznego KC KPZR i najwyraźniej zagraniczny agent wpływu. I Eduard Szewardnadze, były pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji, członek Biura Politycznego i minister spraw zagranicznych ZSRR, który zdał wszystko, co możliwe i niemożliwe. Człowiek, który marzył o wyzwoleniu Gruzji z „rosyjskiej okupacji”. Jasne jest, że tacy ludzie, rządzący ZSRR, zrobili wszystko, aby zniszczyć podstawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego.

Pod pewnymi względami późny ZSRR jest podobny do obecnej Federacji Rosyjskiej (choć ZSRR miał znacznie wyższy margines bezpieczeństwa), władza straciła sens swojego istnienia. ZSRR Gorbaczowa nie miał celu, który mógłby zmobilizować całe społeczeństwo, tak jak w latach 1930. XX wieku, nadać sens egzystencji i atrakcyjny obraz przyszłości. Potencjał ZSRR był wciąż ogromny, cywilizacja sowiecka narodziła się, by zrobić skok w przyszłość, by wyprowadzić ludzkość z ziemskiej kolebki w kosmos. Jednak „mózg” późnego Związku Radzieckiego zgnił i nie mógł dać nic pożytecznego społeczeństwu. Sowiecka „elita” widziała wszystkie znaczenia tylko na Zachodzie.

Związek Radziecki mógłby ocalić nowy projekt narodowy, który odziedziczy najlepsze osiągnięcia Stalina, zabierze to, co najlepsze z imperium Romanowów i spadnie do początków „Kiteża-gradu” Sergiusza z Radoneża. Potencjał naukowy, edukacyjny i technologiczny Unii był gigantyczny, wystarczył, by przypomnieć zrujnowany Buran. Cała Rosja nadal istnieje tylko dzięki temu potencjałowi i wielokrotnemu marginesowi bezpieczeństwa, jaki ustanowił w Czerwonym Imperium Stalin i jego współpracownicy.

Jednak Gorbaczow nie był w stanie zapewnić społeczeństwu takiego projektu. Przez chwilę oczarowywał ludzi, zagadywał, ale nic więcej. Bał się niekontrolowanej katastrofy w bezmiarze ZSRR, starał się kupić czas na realizację swoich projektów, pędząc z boku na bok. Gorbaczow obiecał Zachodowi, że szybko i bezboleśnie rozmontuje blok socjalistyczny, a następnie socjalizm wewnątrz ZSRR. Zdradzony przez NRD. Zdemontowali socjalizm w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ceausescu, który próbował stawiać opór w Rumunii, został wyeliminowany. W zamian Gorbaczow otrzymał wsparcie zewnętrzne, wszędzie był chwalony i pochlebny. W zamian za zdradę ideałów społeczeństwa komunistycznego Gorbaczow i jego wspólnicy chcieli uzyskać prawo do wejścia do „złotego miliarda”, wejścia byłej sowieckiej elity do światowej elity. Zachód w nagrodę za demontaż socjalizmu miał dać nam technologie, inwestycje i góry dóbr konsumpcyjnych na „piękne życie” (prawie cała rezerwa złota kraju i szereg innych surowców strategicznych została obniżona do ich). „Elita” Gorbaczowa po prostu sprzedała się panom Zachodu, poddając ZSRR i jego sojuszników. Przetrwały tylko autonomiczne Korea Północna, Wietnam, Chiny i Kuba. Ponadto KRLD, Wietnam i Kuba nie mają perspektyw na rozwój socjalizmu, ich zasoby są ograniczone.

W rezultacie Gorbaczow i jego wspólnicy zakończyli proces porzucania przez ZSRR-Rosja ich projektu cywilizacyjnego. Rosja została uznana za część „wspólnego europejskiego domu”, a jej kulturę za część „wspólnej kultury europejskiej”, „wspólnych ludzkich wartości”.

Jasne jest, że Zachód nie zamierzał uczynić Rosji częścią „złotego miliarda”. Cywilizacja rosyjska była początkowo postrzegana przez właścicieli projektu zachodniego jako wrogi projekt globalny, który podlega rozczłonkowaniu, grabieży i destrukcji. Naród rosyjski, jako najbardziej krnąbrny na Ziemi i niosący matrycowy kod budowania sprawiedliwego społeczeństwa, według władców Zachodu, powinien zniknąć, a jego resztki powinny zlać się w „Nowy Babilon”, globalny neo-niewolnik. -właścicielka cywilizacji. Zgodnie z ich planami rosyjskie terytorium i zasoby powinny stać się fundamentem Nowego Porządku Świata. Uratuj Zachód przed kryzysem systemowym.

Jednak Zachód chętnie grał razem z Gorbaczowem. Stany Zjednoczone w latach 1980. same znajdowały się na skraju upadku. Przegrywali wyścig zbrojeń high-tech, gospodarka amerykańska była na skraju głębokiego kryzysu („Wielki Kryzys-2”). Reagan z radością zaprzestał ostrych działań przeciwko ZSRR-Rosja. Na przykład nie zawracaj sobie głowy Gorbaczowem, aby się łamać, częściej chwal. W rezultacie Gorbaczow stał się amerykańskim bohaterem i „najlepszym Niemcem”. Zachód poparł złudzenia Gorbaczowa o „lepszym świecie”. W zamian za zniszczenie socjalizmu Moskwa otrzymała duże pożyczki, rzucając pętlę finansową i gospodarczą na szyję ZSRR-Rosja.

Upadek ZSRR i bloku socjalistycznego napędzał umierające państwa i cały Zachód. Świat zachodni zagarnął nowe rynki zbytu, poszerzył strefę dominacji systemu dolarowego. Radziecka technologia i „mózgi” dały Zachodowi nowy przełom technologiczny. Ogromne zasoby zostały wypompowane z ZSRR i innych krajów bloku socjalistycznego. Jedna umowa dotycząca uranu w 1993 roku (umowa HEU-LEU, wysoko wzbogacony uran – nisko wzbogacony uran) jest coś warta! Stany Zjednoczone i cały Zachód, splądrując Związek Sowiecki i kraje bloku socjalistycznego, zdobyły nowe rynki i rozbudowały system dolarowy, cofnęły swój kryzys systemowy o prawie dwie dekady. Jednak natura pasożytniczej cywilizacji zachodniej jest taka, że ​​nowy kryzys był nieunikniony. Niemożliwa jest ekspansja w nieskończoność i wysysanie zasobów z innych terytoriów, terytorium Ziemi jest ograniczone.

W ten sposób Gorbaczow porzucił sowiecki (rosyjski) projekt cywilizacyjny, urzekł kraj i ludzi iluzjami „pięknego życia”, „wspólnego europejskiego domu” i „uniwersalnych wartości”. Skutki są straszne: wyludnienie (wyginięcie) narodu rosyjskiego, deindustrializacja, duchowa, kulturowa, edukacyjna i intelektualna degradacja byłego narodu radzieckiego. Seria wojen i krwawiących konfliktów - Tadżykistan, Kirgistan, Karabach, Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa, Czeczenia, Naddniestrze, Ukraina. Perspektywa ogólnej degradacji, chaosu i wojny w Azji Centralnej. Tlący się żar wojny na Kaukazie Południowym. Lejek chaosu i wojny na Ukrainie. Wymieranie, całkowita dezindustrializacja i rusofobia w krajach bałtyckich. Można o tym długo pisać. Najważniejsze, że wszystko zaczęło się od dobrych życzeń „pierestrojki” ...
Autor:
49 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. tatarski 174
  tatarski 174 23 kwietnia 2015 05:47
  + 16
  W ZSRR nie było lekarstwa na Gorbaczowa i nawet teraz nie ma takiego lekarstwa. Nawet dzisiaj nie jesteśmy ubezpieczeni od nowego „Gorbaczowa”. Żaden kraj na świecie też nie jest na nie odporny. Jak ubezpieczyć kraj od tego w przyszłości???
  1. Władimir Z
   Władimir Z 23 kwietnia 2015 07:10
   + 10
   Jak ubezpieczyć kraj od tego w przyszłości???
   - tatarski 174


   Pozbądź się skorumpowanej prozachodniej elity władzy w kierownictwie państwa.
   Przywróć władzę ludziom poprzez przywrócenie władzy sowieckiej.

   Przywróć państwo sprawiedliwe społecznie.
   Nie głosujcie na liberalne partie prozachodnie, takie jak Jedna Rosja i jej przywódcy. Promuj partie patriotyczne, które domagają się sprawiedliwości społecznej dla władzy.
   Sprawuj kontrolę i żądaj otwartych, uczciwych wyborów.
   Nie poddawaj się występom różnych proamerykańskich „bagien”, nawołujących do kolejnej katastrofalnej rewolucji, do dokonywania przeobrażeń ewolucyjnie legalnymi środkami pokojowymi.
   Bądź aktywnymi politycznie obywatelami swojego kraju, krytycznie zastanów się nad działalnością kierownictwa państwa.
   1. fktrcfylhn61
    fktrcfylhn61 23 kwietnia 2015 08:00
    + 14
    I kontrola, kontrola i jeszcze więcej kontroli! Od samego dołu do samego szczytu!!! W końcu w czasach sowieckich opracowano wszelkiego rodzaju normy i zasady dla prawie wszystkich dziedzin życia, przemysłu i gospodarki. Nie, dlaczego? Źle zrobione, dlaczego? I obowiązkowa odpowiedź w najszerszym tego słowa znaczeniu! I od razu nie będzie klanów menedżerów żyjących z cięć budżetowych! Ale… nawet policja jest już pełna tubylców z Azji Środkowej. Oznacza to, że dźwignia wpływu na społeczeństwo nie jest formowana w interesie społeczeństwa!!! To tykająca bomba zegarowa! I jednym z czynników świadczących o antyludzkiej polityce...
    1. Zhiharka
     Zhiharka 24 kwietnia 2015 00:00
     +2
     Zgadza się, kontrola!
     I zwróć konfiskatę, inaczej o najnowszych wiadomościach sprawa Oboronservisa stanie się legendą dla Rosji. Probacja i wolność na sali sądowej i pożegnanie z Rosją
   2. anielski
    anielski 23 kwietnia 2015 12:35
    +5
    mówią jedno ze stoisk, ale robią to, nie chcę kontynuować. Sprzedaż ziemi powinna być zakazana. Wszyscy urodziliśmy się na naszej ziemi. Dlaczego, logicznie rzecz biorąc, miałby być sprzedawany spekulantom i skrawki naszej ziemi - nam?
   3. zubkow46
    zubkow46 23 kwietnia 2015 19:17
    +4
    Jeśli nie „Jedna Rosja” (wcale nie prezent), to praktycznie nie ma wyboru, biorąc pod uwagę sytuację na świecie i w kraju. Nie dla Żyrinowskiego. Na kogo głosować -???
    1. Władimir Z
     Władimir Z 24 kwietnia 2015 05:32
     0
     Jeśli nie „Jedna Rosja” (wcale nie prezent), to praktycznie nie ma wyboru, biorąc pod uwagę sytuację na świecie i w kraju. Nie dla Żyrinowskiego. Na kogo głosować -???
     - zubkoff46


     Głosuj na stronę wzywającą do zwrotu:

     - władza ludu przez przywrócenie władzy radzieckiej,
     - przemysł głównych gałęzi - do państwa poprzez nacjonalizację sprywatyzowanych kryminalnie przedsiębiorstw i zasobów naturalnych,
     - ziemia - dla chłopów mieszkających na ziemi, a nie nowym właścicielom ziemskim, którzy kupują ziemię w formie kapitału,

     wejść:
     - progresywny podatek dochodowy, ze zwolnieniem z minimalnego podatku dochodowego w wysokości minimalnego minimum egzystencji,
     - monopol na handel alkoholem, tytoniem, produktami leczniczymi,

     przywrócić prawa socjalne do:
     - bezpłatna opieka zdrowotna i leczenie,
     - Darmowa edukacja, w tym wyższe, bez użycia oszałamiającego USE,
     - zabezpieczenie społeczne na starość bez podnoszenia wieku emerytalnego i zniesienie preferencyjnych emerytur za szczególne warunki pracy,
     - itp.

     A teraz odpowiedz sobie, która z partii masowych spełnia te kryteria? Nie wiem? Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej jest jedyną istniejącą partią, która broni praw obywateli i walczy pomimo milczenia i oczerniania mediów i władz.

     Tak więc dla tych, którzy obiektywnie myślą i analizują sytuację w państwie, pytanie na kogo głosować w wyborach nie jest tego warte.
     W każdych wyborach, nawet nie znając nazwisk kandydatów, głosuj na ludzi nominowanych przez Partię Komunistyczną.
     Są to ludzie nie kupieni za pieniądze i finansowe „torby”, dochodząc do władzy nie w interesie osobistym, ale w interesie ludzi.
  2. andrew42
   andrew42 23 kwietnia 2015 10:31
   + 16
   Jest sposób. Gorbaczow powinien zostać aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na dożywocie, a raczej na wieżę. Przez chwilę sprawdzi się przykład historyczny. Ale niestety spadkobiercy Beni Jelcyna, jako lewego niszczyciela Unii, nie dadzą prawej ręki (Gorby) do odcięcia.
  3. użytkownik
   użytkownik 23 kwietnia 2015 12:12
   +6
   Późny ZSRR opracowany zgodnie z programem Andropowa


   Teraz wszyscy pamiętają tę osobę prawie jako misję, a ja opowiem wam historię z mojego życia (bez żadnych komentarzy).
   Ja już skończyłem instytut i wysłali nas, studentów, aby sprawdzić ruch w komunikacji miejskiej (ile osób wsiada i wysiada, gdzie i o której godzinie) dostaliśmy tramwaj. Cóż, przeszliśmy naszą zmianę, tj. przed obiadem no i cała brygada, a to mężczyzna 6 lat, były bliźniacze tramwaje, rzucili się na „Puck”, jak nazywano piwiarnię w Nowosybirsku, teraz jej nie ma. I tam, nie tylko nasz zespół to jeszcze gromada studentów, no cóż, pili dużo, zwykłą historię trzeba obsadzić. Wyszedłem z toalety za 5 minut, nie więcej. Wyszedł i oniemiał, obraz olejny, w piwnym człowieku 5, puste stoliki na stołach, kubki, ale nie było ludzi. Okazuje się, że jeździli samochodami i wszyscy, którzy nie mieli dokumentów, a w tym czasie nikt ich nie nosił, ładowali do samochodów i zabierali wszystkich na demontaż, dlaczego w godzinach pracy wylądowali w pubie. I co zaskakujące, w kilka minut załadować tylu ludzi i zabrać bez większego hałasu. Cóż, dopiłem piwo i poszedłem do hostelu. Wieczorem wszyscy wrócili, historia nie doczekała się dalszego rozwoju. To było wszystko, gdy Andropow był sekretarzem generalnym. A teraz przekonują nas, że gdyby nie jego śmierć, to co by zrobił z krajem.
   Ale jeśli spojrzysz na opisaną przeze mnie historię, to budzi, no cóż, są bardzo duże wątpliwości, bo w żartach nie mogę wszystkiego wynieść z fabryki, zaczynam kolekcjonować AKM.
   1. Koło
    Koło 24 kwietnia 2015 02:51
    0
    Cytat od użytkownika
    Teraz wszyscy pamiętają tę osobę prawie jako misję, a ja opowiem wam historię z mojego życia (bez żadnych komentarzy).

    Dla mnie nie ma nawet pytania o „kurs zbliżenia z Zachodem wyznaczony przez Andropowa”.
    O jakim zbliżeniu możemy mówić, jeśli Andropow wysłał Amerów lasem z negocjacjami w sprawie traktatu INF?
    Jego próba oczyszczenia z utuczonej nomenklatury partyjnej również nie wpisuje się w nurt tworzenia nowych elit.
  4. centurion
   centurion 23 kwietnia 2015 19:29
   +2
   Cytat: Tatar 174
   Jak ubezpieczyć kraj od tego w przyszłości???

   W Rosji przez wiele stuleci nie rozwiązano najważniejszego problemu politycznego – kwestii sukcesji władzy. Przez wiele stuleci kraj był zakładnikiem feudalnego systemu sukcesji tronu z jego nieprzewidywalnymi genetycznymi dziwactwami. Po obaleniu autokracji ani Lenin, ani Stalin, ani KPZR nie rozwiązali problemu. Potworne walki o władzę między spadkobiercami po Leninie i Stalinie, to wstyd dla stworzonego przez nich systemu. Ale takie zjawisko, które zrodziła KPZR w postaci Gorbaczowa i jego kliki, być może nie ma analogii w historii świata. Sam system zdegenerował swoich grabarzy, a oni dokonali swojego okrucieństwa niemal znikąd. Legenda głosi, że pijany Sokrates założył się z kumplem od kieliszka o litr bieli, że zniszczy Ateny samym językiem. I wygrał. Nie wiem, z kim i o co Gorbaczow się kłócił, ale zrobił to jeszcze lepiej. Zniszczył wszystko jednym językiem i stworzył „katastrofę”, zresztą za milczącą zgodą 20 milionów członków KPZR, kilku milionów pracowników KGB, MSW i Armii Radzieckiej oraz mniej więcej tyle samo sympatycy bezpartyjni. Co więcej, miliony ludzi nie tylko po cichu się zgodziły, ale także klaskały w dłonie. W tej wielomilionowej armii nie było ani jednego prawdziwego gwardzisty, który według doświadczeń z przeszłości próbowałby nawet udusić zdrajców swoim oficerskim szalem, choć kilka milionów tych szalików wisiało w szafach. Ale to nie jest takie złe, to już historia. Problem w tym, że do tej pory problem nie został rozwiązany. Żywym tego potwierdzeniem jest historia regencji Zero Miedwiediewa. A demokracja nie jest potrzebna do rozwiązania problemu, chociaż jest pożądana. Potrzebna jest odpowiedzialność i wola polityczna. W Chinach nie ma demokracji, a co 10 lat następuje planowana zmiana władzy, nie czekając na śmierć „króla”. W sumie bardzo martwię się o przyszłość. W końcu cechy psychiczne naszego narodu nie różnią się zbytnio od ludzi Ukrainy, a jeśli tak, to na gorsze. Nierozwiązana kwestia sukcesji władzy doprowadzi kraj do katastrofy, w porównaniu z którą pierestrojka to tylko kwiaty.
  5. prosty_rgb
   prosty_rgb 24 kwietnia 2015 22:13
   +1
   Cytat: Tatar 174
   W ZSRR nie było lekarstwa na Gorbaczowa i nawet teraz nie ma takiego lekarstwa.

   Byli, po prostu nie jest w zwyczaju o nich mówić.
   Pytanie brzmi, co teraz robimy?
   Po pierwsze, jednoznaczne jest stwierdzenie, że „gorbaczowizm” nie rozpoczął się w 1985 roku.
   jej fundamenty położono znacznie wcześniej.

   Moim skromnym zdaniem są to dwa, w rzeczywistości, zamachy stanu zorganizowane przez Chruszczowa:
   1st: Wiosna-Lato 1953.
   Naznaczyła go FIZYCZNA likwidacja przywódcy ZSRR Stalina Józefa Wissarionowicza i jego następcy Ławrientija Pawłowicza Berii.
   II: XX Kongres KPZR w 2 r.
   Naznaczony został IDEOLOGICZNĄ likwidacją cywilizacyjnego projektu ZSRR, czyli tak zwanym „obaleniem kultu jednostki Stalina”

   Oto film na ten temat:

   http://topwar.ru/72080-lavrentiy-beriya-vozvraschenie-iz-nebytiya.html

   chociaż nie tyle o samych zamachach stanu, ile:
   Ci, którzy mają uszy, niech słyszą, ci, którzy mają oczy, niech widzą.
 2. fomkin
  fomkin 23 kwietnia 2015 06:05
  + 11
  To znaczy, że są głupoty systemowe i niesystematyczne, ale w prostocie mojej duszy myślałem, że głupota jest głupotą.
 3. Denis
  Denis 23 kwietnia 2015 06:16
  + 14
  Gdzie jest moje oddzielne mieszkanie lub dom do 2000 roku, czy pies jest oszczerczy?
  Jest, ale nie dzięki, a raczej wbrew mu
  ON NIE ZROBIŁ(Zobacz zdjęcie)
 4. Afinogen
  Afinogen 23 kwietnia 2015 06:35
  + 13
  Gorbaczow jest zdrajcą Ojczyzny. Powinien być sądzony za swoje zbrodnie. Sprzedawane producentom materacy. Mam dwie fizjonomie wywołujące silną wrogość, garbaty i Makarevich.


  1. Aleksandra95
   Aleksandra95 23 kwietnia 2015 11:40
   0
   sprawa w ogóle nie jest w sądzie, NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻE SYSTEM NIE TWORZY W PRZYSZŁOŚCI TAKICH SAMYCH LIDERZY.Potrzebny jest celowy i postępowy rozwój, władza nie powinna być z elitą bogatych i ich oprawcami , ale z trzeźwymi mądrymi patriotami z ludu.Elita zawsze tuczy na tych, którzy są pod ich stopami To trzeba stopniowo zmieniać.
 5. hagakure
  hagakure 23 kwietnia 2015 06:35
  + 12
  Nie mogę patrzeć na tę twarz bez emocji, Boże wybacz mi... Pan przedłuża i przedłuża swoje życie w nadziei, że się nawróci, przeprosi, ale nie ma czasu, reklamuje torby... Judasz, jego starszy brat.
  1. zubkow46
   zubkow46 23 kwietnia 2015 19:21
   -3
   Ponieważ jednak jesteś wyłącznie laureatem Nagrody Nobla.
 6. Batora
  Batora 23 kwietnia 2015 06:48
  + 21
  Gorby, jak czule go nazywał Zachód...
 7. nie rosyjski
  nie rosyjski 23 kwietnia 2015 06:53
  + 15
  Mężczyzna spędza rocznicę w Londynie i nadal sprzedaje bilety na tę akcję – to już wiele mówi. Gdyby kochał swój kraj, mieszkałby w Rosji i nie wędrowałby za granicę. Spal go w piekle. Diabły mają już dość czekania.
 8. olimpiada15
  olimpiada15 23 kwietnia 2015 07:10
  +3
  Nie zgadzam się z autorem. Wyższe klasy bardzo chciały kąpać się w luksusie. Ludzie przyjęli pierestrojkę z entuzjazmem. Na poziomie dużych przedsiębiorstw przemysłowych zmiany były pozytywne., władze regionalne.
  1. CONTROL
   CONTROL 23 kwietnia 2015 08:23
   +3
   Cytat z: olimpiada15
   Nie zgadzam się z autorem. Wyższe klasy bardzo chciały kąpać się w luksusie. Ludzie przyjęli pierestrojkę z entuzjazmem. Na poziomie dużych przedsiębiorstw przemysłowych zmiany były pozytywne., władze regionalne.


   …ale to nie oni „rządzili”: nie „patrioci, piśmienni, doświadczeni ludzie”; a ludzie, „którzy z entuzjazmem przyjęli pierestrojkę”, nie decydowali o niczym - ale stali się „elektoratem”, stadem z powodzeniem manipulowanym przez zachodnie technologie polityczne (czytaj - bezwstydne oszustwo i arogancja) ...
   1. olimpiada15
    olimpiada15 23 kwietnia 2015 13:06
    0
    W pełni się zgadzam. Nie dopuszczono do władzy silnych osobowości, zdolnych do kierowania krajem we właściwym kierunku, wielu z nich od dawna przebywa na cmentarzu (bez względu na wiek i stan zdrowia). Zamiast tego do władzy doszli proamerykańscy reformatorzy, obecna opozycja.
 9. Boris55
  Boris55 23 kwietnia 2015 07:17
  + 15
  Chruszczow zabił ducha entuzjazmu, Breżniew - upił ludzi, a Garbaty - ukończony ... Po 53. do władzy doszli trockiści i ukończyli pracę rozpoczętą w 17 - oddali Rosję pod Zachód ze wszystkimi bogactwami i przestrzenie ...
  1. fktrcfylhn61
   fktrcfylhn61 23 kwietnia 2015 08:04
   +4
   Chruszczow zabił Berię!!! I cała przyszłość ludzi!!!
 10. Konstruktor wojskowy
  Konstruktor wojskowy 23 kwietnia 2015 07:18
  +2
  Dziś czarny dzień, początek końca wielkiego imperium.
 11. s1n7t
  s1n7t 23 kwietnia 2015 07:18
  +2
  „Andropow chciał odnowić ZSRR, uczynić sowiecką nomenklaturę częścią zachodniej (globalnej) elity, ale jednocześnie zachować unię, wewnętrzną autonomię” – to już nie byłaby Unia! Pamiętaj, kogo wychował Andropow: Czubajsa, Gajdara, wszelkiego rodzaju Burbulis - to jego „elita”, zdolna tylko do zniszczenia wszystkiego, co sowieckie! Tak więc Andropow jest pierwszym ze zdrajców, a Gorby i jego „zespół” to tylko bezmózgi i bezmyślni wykonawcy.
  1. Koło
   Koło 23 kwietnia 2015 08:24
   +4
   Cytat: s1n7t
   Pamiętaj, kogo wychował Andropow: Czubajsa, Gajdara, wszelkiego rodzaju Burbulis - to jego „elita”, zdolna tylko do zniszczenia wszystkiego, co sowieckie! Tak więc Andropow jest pierwszym ze zdrajców, a Gorby i jego „zespół” to tylko bezmózgi i bezmyślni wykonawcy.

   Prawdę mówiąc, trzeba powiedzieć, że za Andropowa Czubajsa, Gajdara, Burbulisa i innych młodych reformatorów byli nikim i nie można było ich nazwać.
   Wyczołgały się już, gdy zostały oznaczone.
   1. Boris55
    Boris55 23 kwietnia 2015 08:37
    0
    Cytat: Koło
    Prawdę mówiąc, trzeba powiedzieć, że za Andropowa Czubajsa, Gajdara, Burbulisa i innych młodych reformatorów byli nikim i nie można było ich nazwać. Wyczołgały się już, gdy zostały oznaczone.

    Nie wyczołgali się, ale wylądowali ze Szwajcarii na przygotowaną glebę z garbatym.
    I wysłał ich tam, aby poprawić swoje umiejętności - Andropow.

    Scenariusze szkolenia personelu w zakresie dokonywania kolorowych rewolucji są teraz wszystkim dobrze znane.
    1. s1n7t
     s1n7t 23 kwietnia 2015 10:33
     +2
     Cytat: Borys55
     I wysłał ich tam, aby poprawić swoje umiejętności - Andropow.

     Całkiem dobrze. A te i wiele innych. A te „uniwersytety” w Austrii (jeśli dobrze pamiętam) zostały stworzone na zasadzie parytetu, z kim byś pomyślał? Z CIA. Oh jak! A Gorby nawet nie marzył o zostaniu sekretarzem generalnym. Zastanawiam się, że ich lojalni wyznawcy „minus” ty lub z ignorancji śmiech
     1. dmb
      dmb 23 kwietnia 2015 14:24
      -3
      Drogi Valentinie. nie widzisz, że następny "Samsonow" napisał artykuł jako uczeń szkoły podstawowej. którzy czytali tylko sceny batalistyczne w powieści Tołstoja. Andropow, Stalin, Romanowowie i Grad-Kiteż z Sergiuszem z Radoneża w jednej butelce, to jest mocniejsze niż Faust Goethego. Tak, Gorbaczow wszedł na wyższe szczeble władzy pod nim, ale czy był tam sam ze swoją pierestrojką. Ale wspierali go także tacy „wierni stalinowcy”, jak Gromyko, a nawet ten sam Ligaczow w początkowym okresie. Nawiasem mówiąc, był „pionierem” prohibicji, która zadała dotkliwy cios gospodarce. Trudno powiedzieć, czy jest zdrajcą, czy nie. Nie macie powodu, by sądzić, że Lenin był agentem imperializmu tylko na tej podstawie, że Trocki i eserowcy byli częścią rządu. Twoje komentarze są na to zbyt rozsądne. Nawiasem mówiąc, „elita” nie zawsze istniała zasłużenie nawet pod tym samym Stalinem (teraz zaczną pluć) i była przez nich pielęgnowana. Ale jak zapewnić władzom przywileje wyłącznie proporcjonalne do ich wkładu w rozwój społeczeństwa socjalistycznego, nie mam gotowego przepisu. Proponuję dyskusję publiczną.
      1. s1n7t
       s1n7t 23 kwietnia 2015 15:16
       0
       Drogi Dmitry, prawdopodobnie kłóciłbym się z Tobą o wiele rzeczy, prawdopodobnie, ale nie teraz - ostre infekcje dróg oddechowych, zapalenie zatok i zapalenie ucha środkowego jednocześnie spowodowały u mnie kalectwo o pół głowy płacz A władza w społeczeństwie społecznym może mieć tylko trzy przywileje - orać, orać i orać i nic więcej! śmiech Jeśli dojdzie do takiej dyskusji, na pewno dołączę jak najszybciej. napoje
      2. Korektor
       Korektor 23 kwietnia 2015 17:00
       0
       Szanowałeś na forum. Temat „Zmiana formacji lub wojna światowa”. Nadal czekam na dyskusję.
      3. zsrr1960
       zsrr1960 23 kwietnia 2015 17:45
       +1
       Cytat: dmb
       Nie widzisz, że następny „Samsonow” napisał artykuł jako uczeń szkoły podstawowej.

       Nie zgadzam się z tobą, jest gorszy niż uczeń-przegrany. Całkowita ignorancja życia w ZSRR w epoce Andropowa-Gorbaczowa. Absolutnie nie jest jasne, gdzie Towarzyszu. Samsonow zdobył powierzchowną „wiedzę” o procesach zachodzących w tym czasie w społeczeństwie. Określenie „partyjna i państwowa „elita” sugeruje, że autor nawet nie zadał sobie trudu, aby dowiedzieć się, jak nazywano wówczas funkcjonariuszy partyjnych, ale nazywano ich partyjnymi i nomenklaturowymi, a nie „elitarami”. W przeciwnym razie całkowite zamieszanie i absolutna nieznajomość istoty tego, co się dzieje.
      4. 31rus
       31rus 23 kwietnia 2015 20:06
       0
       Drogi DMB nie może być przepisu, jestem tylko pewien, że każdy rząd musi być jak najbardziej „przejrzysty” na wszystkich szczeblach, prawo jest takie samo dla wszystkich od prezydenta do zwykłego człowieka, usunięcie elit od władzy na wszystkich poziomach, przynajmniej po to, aby to osiągnąć
       1. dmb
        dmb 23 kwietnia 2015 21:51
        +1
        Drogi Michaił, co władze powinny zrobić, jest jasne dla wszystkich i dla wszystkich, nawet dla samych władz. Pytanie brzmi, jak to osiągnąć. Tak, a pojęcie „przezroczystości” jest bardzo osobliwe. Obecny rząd jest bardziej przejrzysty niż w socjalizmie, ale tylko z tego powodu, że nie obchodzi go nasza opinia. Bezczelnie kradnie i pewnie ukrywa swoich złodziei, może obiecać i od razu "rzucić", wyśle ​​nas jutro na śmierć dla jej osobistych interesów, a pojutrze pocałuje dziąsła z tymi, którzy wczoraj nas zabili. Przedstawiciele tego rządu, nawet ich najgorsza część, słuchali naszej opinii, czasem z przekonania, a czasem z przymusu. A kiedy ci, którzy zostali zmuszeni do słuchania, w swojej masie przekroczyli pewien próg, otrzymaliśmy dzisiejszą moc. Oto pytanie, jak uniknąć nagromadzenia tej „masy” po powrocie do socjalizmu. Od razu zrobię rezerwację, że kolejny Stalin nie jest receptą (teraz znów zaczną pluć), choćby dlatego, że już był, a jego metody w tej materii nie tylko się nie sprawdziły. A moim zdaniem jeszcze go pogorszyli.
 12. nagel_Oz
  nagel_Oz 23 kwietnia 2015 08:29
  +4
  Dlaczego nasz kraj ma taki pech?
  Począwszy od Nikolashki, która wkurzyła Imperium, rozwaliła rewolucję.
  Potem Uljanow zbudował krwawą utopię. Potem Stalin wepchnął kraj do dużych koszar.Pod Chruszczowa i Breżniewa wydawali się trochę dogadywać. I znowu seria starszych ...
  Dlaczego nie pojawił się tutaj Deng Xiao Ping? Początkowo lepsze warunki startowe mieliśmy z Chinami. Gdzie są teraz Chiny i gdzie jesteśmy my?
  Postać Gorby'ego można oceniać na różne sposoby, od naiwnego populistycznego marzyciela po krótkowzrocznego idiotę. Ale Jelcyn był wyraźnie wrogiem kraju. Obecny model gospodarki, który mamy teraz jest konsekwencją pijackiej prywatyzacji i jednostronnego rozwoju surowców.Najbogatszy kraj na świecie żyje na poziomie jakiejś Wenezueli!!
  1. sanches_999
   sanches_999 23 kwietnia 2015 09:19
   +2
   Chiny!? Czy uciekłeś daleko od Chin? Zaczęło się rozwijać dopiero po tym, jak Zachód oddał całą swoją produkcję dóbr konsumpcyjnych Chinom. Technologia? Czy to wszystko Zachód, czy ZSRR-Rosja. Tak, i poziom życia tam nie jest tak wysoki, 1 miliard ludzi - jeśli poziom życia będzie przynajmniej taki jak nasz w Rosji, to pogryzą całą planetę, więc Chiny nie są przykładem.
 13. 31rus
  31rus 23 kwietnia 2015 08:54
  0
  Kochanie, jak mądry stałeś się, jedno pytanie, gdzie byłeś?Odpowiem zarówno 1917, jak i 2015, gdzie jest twoje miejsce i jutro następny władca dojdzie do władzy będzie tam
  1. 3axap
   3axap 23 kwietnia 2015 09:35
   +2
   Cytat: 31rus
   Kochanie, jak mądry stałeś się, jedno pytanie, gdzie byłeś?Odpowiem zarówno 1917, jak i 2015, gdzie jest twoje miejsce i jutro następny władca dojdzie do władzy będzie tam

   A co my minus. Szkoda. Albo łatwiej schować się za klawiaturą. To nie jest krępujące przed tobą. Odpowiem, objawienie.Ale to było później iw tamtym momencie te karty i kupony były już takie dobre. oszukać oszukać I jak się okazało.Abchazja, dwie podróże służbowe w pierwszym, zranienie i pocisk.I nie wiem co odpowiedzieć,31rus?Jestem też winny tego, co stało się z moim krajem, kiedy został zniszczony. czuć hi
   1. s1n7t
    s1n7t 23 kwietnia 2015 10:38
    +3
    Cytat z 3axap
    Co mamy minus

    Minus za fakt, że obywatel zrównał rok 17 z rokiem 91. Nie nasz człowiek.
   2. Komentarz został usunięty.
   3. Aleksander
    Aleksander 23 kwietnia 2015 12:32
    +2
    Cytat z 3axap
    Co mógłbym zrobić? Odpowiem Nie ma nic ...... Ja też, gdy EBN był żądny władzy w Moskwie, spokojnie poszedłem do pracy i przekląłem Gorbacha


    Razem z kolegą próbowaliśmy coś zrobić - pojechaliśmy na kilka wieców w obronie Związku, pisaliśmy, apelowaliśmy wszędzie, próbowaliśmy podburzać ludzi. WSZYSCY zgodzili się i... nie przyszli! Rozprowadzali też wtedy hacjendy, wszyscy chętnie tam jechali. Na pytanie: „Nie rozumiesz, że kraj jest niszczony?!” wszyscy odpowiedzieli:
    Nie bój się! KGB, Komitet Centralny tam siedzą, myśląc, że szybko oderwą głowy awanturnikom! "Wynik jest smutny ...
 14. Andrzej VOV
  Andrzej VOV 23 kwietnia 2015 09:20
  +2
  A co najważniejsze, pali jak nieśmiertelny kaschik
 15. kirgidu
  kirgidu 23 kwietnia 2015 09:40
  +8
  Nie zapomnę tego drania. Zabił tylu ludzi, ile ludzi musiało cierpieć, niedożywionych, żebrać.
  Mam nadzieję, że spłonie w piekle.
 16. wsparcie
  wsparcie 23 kwietnia 2015 10:36
  0
  Jajo wszy głowowej (cenzura wycięła słowo oznaczające to - gn....). Zdrajca i dziwka. Karachun do niego .....
 17. evm-2005
  evm-2005 23 kwietnia 2015 11:28
  0
  Judasz, który zdradził kraj, który go karmił, pokolenia ludzi, którzy za cenę swojego życia dostarczyli nam zaległości ekonomiczne, z których nadal korzystamy… Wciąż ma swój ośrodek w Leningradce, choć jego miejsce wyraźnie nie jest tam.
  Sami pozwolili deptać wyniki referendum w sprawie zachowania Unii. Sami pozwalamy mu nadal otrzymywać „dochód z reklamy pizzy”…
 18. Korektor
  Korektor 23 kwietnia 2015 11:55
  0
  Upadek ZSRR i bloku socjalistycznego napędzał umierające państwa i cały Zachód. Świat zachodni zagarnął nowe rynki zbytu, poszerzył strefę dominacji systemu dolarowego. Radziecka technologia i „mózgi” dały Zachodowi nowy przełom technologiczny. Ogromne zasoby zostały wypompowane z ZSRR i innych krajów bloku socjalistycznego. Jedna umowa dotycząca uranu w 1993 roku (umowa HEU-LEU, wysoko wzbogacony uran – nisko wzbogacony uran) jest coś warta! Stany Zjednoczone i cały Zachód, splądrując Związek Sowiecki i kraje bloku socjalistycznego, zdobyły nowe rynki i rozbudowały system dolarowy, cofnęły swój kryzys systemowy o prawie dwie dekady. Jednak natura pasożytniczej cywilizacji zachodniej jest taka, że ​​nowy kryzys był nieunikniony. Niemożliwa jest ekspansja w nieskończoność i wysysanie zasobów z innych terytoriów, terytorium Ziemi jest ograniczone.

  Opisałem już to wszystko w zeszłym roku i z podobną prognozą tego, co się dzieje. Na forum jest wątek.

  Ale autor myli się co do prawdziwych przyczyn rozpadu ZSRR i pojawienia się reaganomiki. W rzeczywistości zarówno ZSRR, jak i USA, w wyniku wyścigu zbrojeń, dobiegły końca przemysłowego typu produkcji i były o krok od przejścia do typu postindustrialnego. I tu, w całej okazałości, powstał dylemat społeczeństwa postindustrialnego. Społeczeństwo postindustrialne sprawia, że ​​miliony ludzi są niewykorzystane w produkcji. I sens strasznego pytania „Co zrobić z ludźmi nie zaangażowanymi w produkcję?” dobrze rozumiany podczas pierestrojki. To dziś bajki mówią nam, że w postindustrialnym społeczeństwie ludzie będą zatrudnieni w sektorze usług. Tak, po prostu liczysz, 100 milionów pracowników serwisowych dla 100 fabryk robotów! Pomyśl o tych liczbach!
  Gospodarka planowa i ogólny poziom rozwoju naukowego umożliwiły przejście do społeczeństwa postindustrialnego. To tylko transformacja zniszczyła system polityczny. To są prawdziwe korzenie „pierestrojki”, a propaganda „filistynizmu” to tylko sposób na ratowanie systemu politycznego. Choć może się to wydawać dziwne, decyzje były takie same dla ZSRR i USA, tylko nazwy są różne „Reaganomics” i „Wyprzedź USA pod względem dobrobytu”.
  Nic dziwnego, rozumiejąc dylemat postindustrialnego społeczeństwa, myśląc, że ludzie popierają pierestrojkę, choć nie mieli złudzeń co do możliwych konsekwencji. Jeśli chodzi o wyższe szczeble władzy, po prostu próbowali utrzymać władzę wszelkimi sposobami. Choć mniejszy, ale moc. Perspektywa setek milionów bezrobotnych po prostu ich przerażała.
  Problem jednak w tym, że dylemat społeczeństwa postindustrialnego nigdzie nie zniknął. Znowu stoi przed nami. A im szybciej odbudujemy nasz potencjał przemysłowy, tym szybciej znów zbliżymy się do społeczeństwa postindustrialnego. A dzisiaj mamy kapitalizm i dzisiaj powinniśmy być przerażeni możliwym rozwiązaniem, setkami milionów, w ramach modelu kapitalistycznego. Zbliża się czas decyzji dla USA i Rosji. Upadek ZSRR jedynie opóźnił nieuniknione.
  1. IS-80
   IS-80 23 kwietnia 2015 13:06
   +1
   Cytat: Korekta
   Ale autor myli się co do prawdziwych przyczyn rozpadu ZSRR i pojawienia się reaganomiki. W rzeczywistości zarówno ZSRR, jak i USA, w wyniku wyścigu zbrojeń, dobiegły końca przemysłowego typu produkcji i były o krok od przejścia do typu postindustrialnego.

   Czy nie jest za wcześnie, aby zebrać się w postindustrialnym społeczeństwie? Wiek XIX, z jego luddytami i rewolucją przemysłową, można również nazwać progiem transformacji. Kryzysy kapitalistyczne mogą równie dobrze istnieć bez wzrostu wydajności pracy ze względu na ograniczone rynki zbytu.
   1. Korektor
    Korektor 23 kwietnia 2015 15:44
    0
    Cytat: IS-80
    Kryzysy kapitalistyczne mogą równie dobrze istnieć bez wzrostu wydajności pracy ze względu na ograniczone rynki zbytu.

    To, co się dzisiaj dzieje, to nie kryzys nadprodukcji, ale fundamentalny kryzys systemu.

    Produkcja postindustrialna zaczęła nabierać kształtu od czasu rozwoju przemysłu lotniczego i pojawienia się nowoczesnego przemysłu elektronicznego. Kosmiczny wyścig się rozpoczął.
  2. Koło
   Koło 24 kwietnia 2015 03:02
   0
   Cytat: Korekta
   W rzeczywistości zarówno ZSRR, jak i USA, w wyniku wyścigu zbrojeń, dobiegły końca przemysłowego typu produkcji i były o krok od przejścia do typu postindustrialnego.

   Postindustrialny typ to bajki o liberoidach.
   Jeśli jakiś kraj chce być niezależny, musi mieć własny przemysł.
   Obecna situevina wyraźnie to pokazuje.
 19. RZYMSKI
  RZYMSKI 23 kwietnia 2015 12:12
  +1
  Cytat: Tatar 174
  W ZSRR nie było lekarstwa na Gorbaczowa i nawet teraz nie ma takiego lekarstwa. Nawet dzisiaj nie jesteśmy ubezpieczeni od nowego „Gorbaczowa”. Żaden kraj na świecie też nie jest na nie odporny. Jak ubezpieczyć kraj od tego w przyszłości???


  Oddziel „muchy od kotletów”. Oznacza to, że władza pochodzi z bogactwa materialnego: jeśli chcesz dobrobytu dla siebie i swojego potomstwa, wejdź w biznes. Jeśli chcesz rządzić państwem (regionem, wsią...) - pogoń się z ascezą na całe życie. Plus, szansa dla ludzi, poprzez REGULARNE ogólnokrajowe (regionalne) referenda, aby zwolnić (do kolonii), menedżera dowolnego szczebla i dowolnej gałęzi rządu.
 20. Dan Sławek
  Dan Sławek 23 kwietnia 2015 12:15
  +2
  Głównym problemem nie jest Gorbaczow, chociaż on również przyczynił się do tego.
  Problem służb specjalnych, które sprzedały kraj. To oni zrobili to wszystko. Chcieli odepchnąć partię na bok i zostać panami kraju. I w zasadzie tak się stało. Tylko, że okazali się nie mistrzami, ale chłopcami na posyłki.
  Cóż, nie ma kraju, a ludzie znów są w zagrodzie!
 21. Olga Samoilova
  Olga Samoilova 23 kwietnia 2015 12:21
  +3
  Jeden został odbudowany, drugi wypił wszystko.
 22. podwójna kamera
  podwójna kamera 23 kwietnia 2015 12:59
  +2
  Na widłach zauważony!!!!
 23. gladcu2
  gladcu2 23 kwietnia 2015 17:38
  +3
  Artykuł tak trafnie podsumował ostatnią linijkę w czasach ZSRR, że powinien być w pełni zalecany w oficjalnym podręczniku historii. A moderator witryny przeznaczyć do powszechnego użytku, jako książkę z cytatami.

  Pożądane jest, aby autor mógł zostać opublikowany w innych popularnych zasobach.

  Wielkie podziękowania dla autora.
 24. 1536
  1536 23 kwietnia 2015 19:17
  +3
  Dlaczego Rosyjski Kościół Prawosławny wciąż nie wyklął Gorbaczowa?
  1. RZYMSKI
   RZYMSKI 23 kwietnia 2015 19:42
   +3
   Może dlatego, że sami „święci ojcowie” pogrążeni są w luksusie i kłamstwach?
  2. Komentarz został usunięty.
 25. amper
  amper 23 kwietnia 2015 19:45
  +1
  Otagowany uruchamiał mechanizm, czyli luzował nakrętki na hamulcach, Bukhoy był głównym niszczycielem i twórcą nowego systemu, najbardziej chciwe, przebiegłe i zorganizowane grupy natychmiast skupiały się wokół niego, aby dzielić się bogactwem kraju (członkowie partii, służby specjalne , bandyci i bliscy pijacy), GDP dopełniło zadania konsolidacji podbitych dla zdobywców. Jak mówią, szczęśliwy koniec, obywatele, można się rozproszyć.
 26. zubkow46
  zubkow46 23 kwietnia 2015 20:02
  +3
  Przeczytałem artykuł, wstawiłem "plus". Jej autor od dawna znany jest w serwisie jako normalny i kompetentny analityk. Zgadzam się z niektórymi rzeczami, zwłaszcza... z utratą stalinowskiego rdzenia moralnego i silnej woli...
  Ale o „zjeździe Adropowa” i „sowieckiej nomenklaturze jest częścią zachodniej elity” – tylko Raisa Gorbaczowa mogła o tym myśleć.
  „Sprzątanie armii i MSW” też nie jest zbyt dobre. Armia następnie dała czapkę każdemu żołnierzowi obrony powietrznej, który pozwolił Matisse'owi Rustowi wylądować na Placu Czerwonym. Ale to nie jest czystka, ale normalne wnioski organizacyjne oparte na skutkach naszej ogólnoświatowej hańby. Jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wzajemna wrogość i kłótnie między Szczelokowem (to minister spraw wewnętrznych ZSRR) a Andropowem wynikały z pragnienia tego ostatniego, aby uzyskać bliższy osobisty dostęp do „ciała” Breżniewa. Szczelokow był bliżej, kontaktowali się ze sobą nawet na frontach wojny. Andropow był tym zirytowany. W wyniku specjalnie zorganizowanego wspaniałego wydarzenia - do czego byś się podłączył? - oskarżyli Szczelokowa o defraudację kilku obrazów, ikon i tym podobnych rzeczy, a ponadto przymocowali do sprawy kilka gospodyń z jego świty, które przeciągały swojemu panu niezniszczone, bezwładne dowody materialne z tej kategorii, a także obrazy kupione na wystawach "za bardzo tanio " do dekoracji wnętrz ministra . Czekiści na podstawie tych faktów zaślepili sprawę karną i zrzucili ten płynny g… na stół krystalicznie czystych mędrców z KC KPZR. Byli oburzeni. Proces się rozpoczął. Postanowili pozbawić Szczelokowa nagród z pierwszej linii, przed nimi był proces. W tamtych czasach struktury władzy były czyste, dawały ogromnego kopa w łapy dla drobnych, bez względu na zasługi. Poza tym zdrowa konkurencja między służbami specjalnymi jest właśnie tym. Ta rywalizacja w naszym społeczeństwie zawsze była sztucznie i bardzo starannie utrzymywana, aby jak coś się wydarzyło, radzili sobie ze sobą pogodniej. Jak myślisz, wszystko jest takie proste?
  Szkoda Szczelokowa, był bystrym, uczciwym i przyzwoitym człowiekiem, prawdziwym żołnierzem na pierwszej linii. W wyniku prześladowań przebrał się w mundur z nagrodami i uderzył się ze strzelby.
 27. 31rus
  31rus 23 kwietnia 2015 20:23
  +3
  Kochani, teraz upada z wami edukacja, medycyna, sfera społeczna, a wy wszyscy pamiętacie Gorbaczowa, Jelcyna, pamiętacie Tatarów mongolskich, teraz to jest prawdziwe, co robisz sam? a na to samo pytanie w 2020 r. odpowiesz, że siedziałeś w Internecie i dyskutował, tylko Rosja będzie już inna
 28. Retwizan 8
  Retwizan 8 23 kwietnia 2015 22:36
  0
  Ile nieszczęść i nieszczęść wydarzyło się z winy tego "Judasza"! Ale sam szczurek nie pozostał w kraju, który odbudował, wymknął się tam, gdzie wszystko jest w porządku. Tom!
 29. VNP1958PVN
  VNP1958PVN 24 kwietnia 2015 01:52
  +1
  Tak, nawet teraz iPhone rządzi rządem. Ile lat nie mają ani nasze, ani twoje? zażądać
 30. Wojewoda
  Wojewoda 24 kwietnia 2015 04:43
  +1
  Tak, nie odrzucaj Putina i spółki metodami ewolucyjnymi! To oczywiste! W przeciwnym razie do władzy doszliby już adekwatni, uczciwi i patriotyczni ludzie, a przynajmniej zbliżyli się (oczywiście, że w tak dużym kraju byłoby kilka osób). Ale nie, nie były i się nie pojawią. Wszystkie dobre pomysły są zduszone w zarodku. A jak sobie z tą ewolucją poradzić? Nie ma mowy. Siedzimy w takim bagnie ... Jak się wydostać ...
  Rewolucja będzie krwawa, jeśli się wydarzy, ale wtedy przynajmniej będzie szansa na zmianę wszystkiego. A im dalej, tym trudniej jest walczyć z tą liberalno-kapitalistyczną chimerą.