Przegląd wojskowy
Stan i perspektywy artylerii Bundeswehry

Stan i perspektywy artylerii Bundeswehry

Bundeswehra planuje modernizację artylerii. Proponowane są środki, w wyniku których zmieni się liczba i skład systemów reaktywnych i odbiorczych, a ogólna wydajność gwałtownie wzrośnie ....
Inicjatywa NATO-2030. Stare zagrożenia i nowe strategie

Inicjatywa NATO-2030. Stare zagrożenia i nowe strategie

NATO stoi przed nowymi zagrożeniami i wyzwaniami, a aby im przeciwdziałać proponuje się usprawnienie struktury i strategii organizacji. Niezbędne środki są opracowywane w ramach inicjatywy ...
Projekt LRHW. Nowe dane i nowe pytania

Projekt LRHW. Nowe dane i nowe pytania

Armia amerykańska ujawniła kluczowe cechy obiecującego kompleksu hipersonicznego LRHW. Pozwala to określić możliwości nowej broni, a także wyobrazić sobie jej miejsce w strukturze broni…
Ukraina chce wstąpić do NATO: nowy program działania

Ukraina chce wstąpić do NATO: nowy program działania

Ukraina zabiega o członkostwo w NATO i zamierza przenieść swoje siły zbrojne do standardów tej organizacji. W niedalekiej przyszłości realne środki zaczną rozwiązywać taki problem, ale ich przyszłość ...
Pierwsza w Europie: francuska marynarka wojenna

Pierwsza w Europie: francuska marynarka wojenna

Francuska marynarka wojenna jest jedną z największych i najpotężniejszych w Europie i NATO. Planuje się, że takie wskaźniki zostaną utrzymane w przyszłości dzięki realizacji szeregu ważnych programów....
Nowa strategia obronna Wielkiej Brytanii

Nowa strategia obronna Wielkiej Brytanii

Nowa strategia państwa brytyjskiego jest niezwykle mocna w swoim realizmie. Nie ma w nim miejsca na puste marzenia i nierealne plany – jest tylko wyjątkowy pragmatyzm, trzeźwa ocena własnego…
Stan i perspektywy francuskiej floty czołgów

Stan i perspektywy francuskiej floty czołgów

Armia francuska jest uzbrojona w ponad dwieście czołgów podstawowych Leclerc. Ta technika pozostanie w służbie przez następne dziesięciolecia, dla których planowana jest naprawa i ...
Problemy rozwoju sił zbrojnych Turcji

Problemy rozwoju sił zbrojnych Turcji

Turcja realizuje obecnie największy program rozwoju wojska i zbrojeń. Jednak realizacja znacznej części planów napotyka na zauważalne trudności….
Perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP

Perspektywy rozwoju Marynarki Wojennej RP

Marynarka Wojenna RP wymaga jak najszybszej modernizacji. Opracowano plany modernizacji sił nawodnych i podwodnych, przewidujące budowę i zakup niezbędnych statków….
Plany modernizacji brytyjskich sił lądowych

Plany modernizacji brytyjskich sił lądowych

16 marca brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało dokument „Obrona w epoce konkurencyjnej”, który określa główne kierunki rozwoju wojskowości. Artykuł koncentruje się na...
Nowa amerykańska strategia arktyczna

Nowa amerykańska strategia arktyczna

Stany Zjednoczone stworzyły nową strategię arktyczną. Opublikowany dokument opisuje aktualne wyzwania i zadania, w którym poczesne miejsce zajmuje Rosja....
Problem technologii sowieckiej w krajach NATO

Problem technologii sowieckiej w krajach NATO

Przystępując do NATO, kraj musi odbudować i ponownie wyposażyć swoją armię zgodnie ze standardami organizacji. Jednak wiele krajów Sojuszu nadal używa sprzętu i broni o innych standardach, ...
Zakup broni dla armii ukraińskiej w 2021 r.

Zakup broni dla armii ukraińskiej w 2021 r.

Ukraina zamierza kontynuować zbrojenie i zakup nowych produktów wojskowych. W 2021 roku dostawy i zamówienia nowej broni, maszyn i urządzeń lokalnych i...
Sekrety południowoafrykańskiej bomby atomowej

Sekrety południowoafrykańskiej bomby atomowej

Republika Południowej Afryki od wielu lat jest krajem pariasów ze względu na trwającą politykę apartheidu. Jednak izolacja nie przeszkodziła krajowi w stworzeniu własnej bomby atomowej...
Mocne strony i wyzwania PLA

Mocne strony i wyzwania PLA

W swojej obecnej formie Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma szereg istotnych zalet. Jednocześnie pozostają pewne niedociągnięcia i słabości. Aby poprawić tę sytuację, jeden lub ...