Zwycięskie quadkoptery

Zwycięskie quadkoptery

Szereg zagadnień praktycznych związanych z przygotowaniem quadrocopterów do użycia bojowego, a także koordynacją działań pomiędzy organizacjami ochotniczymi zajmującymi się takim szkoleniem na tyłach...
Nowe szczegóły reformy sił zbrojnych

Nowe szczegóły reformy sił zbrojnych

Ministerstwo Obrony otrzymało zadanie doprowadzenia sił zbrojnych do 1,5 miliona ludzi. i poprawić ich strukturę. Znane są nowe szczegóły takich planów....
Nowe plany rozwoju rosyjskich sił zbrojnych

Nowe plany rozwoju rosyjskich sił zbrojnych

Sporządzono nowe plany udoskonalenia rosyjskich sił zbrojnych. Dla zwiększenia zdolności obronnych proponuje się zwiększenie ich liczebności oraz poprawę struktury organizacyjnej i kadrowej....
Wlew śródkostny

Wlew śródkostny

Artykuł wprowadzający na temat wlewu doszpikowego i czerwonego szpiku kostnego...
VUS seria 100 - najpopularniejsza w operacjach specjalnych

VUS seria 100 - najpopularniejsza w operacjach specjalnych

Częściowa mobilizacja na potrzeby specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie jest przeznaczona przede wszystkim dla piechoty. Dlaczego „królowa pól”, tak jak przed wiekami, pozostała decydującą siłą w konfliktach zbrojnych…