Systemy zdalnie sterowane: automatyczne stanowiska strzeleckie

16
Jednym z głównych trendów w modernizacji sił lądowych czołowych krajów świata jest powszechne wprowadzanie niezamieszkanych modułów bojowych. Niezamieszkane moduły bojowe instalowane są głównie na opancerzonych wozach bojowych, pojazdach MRAP, a nawet pojazdach terenowych. Charakterystyczną cechą takich modułów jest obecność platformy stabilizowanej żyroskopowo, zaawansowanych wielospektralnych środków wykrywania celów i naprowadzania. brońw tym kanał dzienny i nocny, kamera termowizyjna i dalmierz laserowy.

Przykładem jest zdalnie sterowany moduł bojowy BM-03 opracowany przez JSC NPO Elektromashina. W skład modułu wchodzi ciężki karabin maszynowy stabilizowany w dwóch płaszczyznach, przedział amunicyjny i automat przeładowania, celownik z kanałem optycznym i termowizyjnym oraz dalmierz laserowy. Moduł obsługiwany jest z centrali. Moduł zasilany jest z sieci pokładowej pojazdu.
Zdalnie sterowany moduł bojowy BM-03 opracowany przez JSC NPO Elektromashina


Kolejnym aktywnie rozwijającym się obszarem jest tworzenie mobilnych systemów robotycznych ze zdalnym sterowaniem. W tym przypadku niezamieszkany moduł jest montowany na podwoziu kołowym lub gąsienicowym. Moduł może zawierać zarówno broń strzelecką, jak i rakietową. Sterowanie kompleksem robotów odbywa się najczęściej drogą radiową.


Bojowy wielofunkcyjny kompleks robotów „Uran-9”


Charakterystyczne cechy prezentowanych zdalnie sterowanych modułów ogniowych i wielofunkcyjnych systemów zrobotyzowanych to ich dość duża złożoność i koszt, ze względu na obecność platform stabilizowanych żyroskopowo, wykorzystanie kamer termowizyjnych jako części sprzętu rozpoznawczego i naprowadzania oraz inne zaawansowane technologicznie rozwiązania .

Innym obszarem, znacznie mniej powszechnym, są przenośne, zdalnie sterowane systemy uzbrojenia. Aby odróżnić je od niezamieszkanych modułów stosowanych w pojazdach, określamy je jako automatyczne punkty ostrzału (AOT).

Charakterystyczną cechą takich kompleksów jest obecność statywu lub innego mocowania do umieszczenia na ziemi, wsporniki do montażu standardowych próbek broni strzeleckiej i granatników oraz uproszczone przyrządy celownicze

Jako przykład realizacji automatycznych stanowisk ogniowych można przytoczyć zdalnie sterowane platformy TRAP-250D i TRAP T2 wyprodukowane przez amerykańską firmę Precision Remotes, Inc. (PRI).

Systemy zdalnie sterowane: automatyczne stanowiska strzeleckie

Zdalnie sterowana platforma uzbrojenia TRAP-250D z zainstalowanym karabinem wielkokalibrowymZdalnie sterowana wyrzutnia snajperska TRAP T2


Zdalnie sterowana wyrzutnia snajperska TRAP T2 to precyzyjny, zdalnie sterowany system broni strzeleckiej przeznaczony do użytku z karabinami US Army 5,56 mm i 7,62 mm.
Główne moduły konstrukcyjne systemu TRAP T2 to platforma z uzbrojeniem, napędami i kamerami wideo, jednostka sterująca oraz panel sterowania. Modułowa konstrukcja pozwala na wykorzystanie instalacji przez samego operatora snajperskiego lub jako zintegrowany system z jednoczesnym przesyłaniem danych do stanowiska dowodzenia. W tym drugim przypadku dane z komputera przesyłane są zarówno na celownik snajpera-operatora, jak i na podłączony do systemu monitor stanowiska dowodzenia.
Platforma z karetką i karabinem AR15 o masie 9,14 kg ma wymiary 1016x813x457 mm. Jednostka sterująca T2L waży 4,57 kg. Charakterystyka wagi i rozmiaru systemu TRAP T2 pozwala na jego noszenie przez jednego myśliwca.

Bardziej złożonym kompleksem, obejmującym ustabilizowaną platformę i zintegrowaną broń, jest przenośna zdalna stacja uzbrojenia RWS Protector Super Lite norweskiej firmy Kongsberg.
Przenośna zdalna stacja broni RWS Protector Super Lite


Do czego można wykorzystać automatyczne punkty ostrzału w siłach zbrojnych i czy jest dla nich miejsce w rosyjskich siłach zbrojnych?

Udoskonalenie technologii powoduje, że żołnierze na polu walki coraz częściej starają się zastąpić autonomiczne techniczne środki walki zbrojnej. Nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę kosztów życia ludzkiego, przygotowanie sprzętu i uzbrojenia dla nowoczesnego myśliwca, koszt jego wyszkolenia i utrzymania wysokiej gotowości bojowej, wymaga wydatkowania znacznych środków finansowych. Ponadto utrata personelu negatywnie wpływa na morale zarówno samego personelu wojskowego, jak i ludności cywilnej walczącego kraju.

Z drugiej strony poczucie osobistego bezpieczeństwa, które pojawia się podczas korzystania z autonomicznych i zdalnie sterowanych systemów, pozwala zawodnikowi (operatorowi) działać pewniej i zdecydowanie.

Wiele zadań związanych z automatyzacją działań bojowych rozwiązuje bezzałogowe statki powietrzne (UAV), naziemne uzbrojone systemy robotyczne, a nawet bezzałogowe statki. Istnieje jednak szereg zadań, które można rozwiązać taniej i efektywniej za pomocą automatycznych stanowisk strzeleckich. W zależności od cech masy i rozmiarów, składu rozpoznania i uzbrojenia, można je wykorzystać do rozwiązywania następujących zadań:

- organizowanie zasadzek na trasach przemieszczania się nieprzyjacielskich kolumn transportowych, pojazdów opancerzonych;
- organizowanie obrony rozmieszczonych jednostek medycznych, naprawczych i innych jednostek wsparcia, obrona blokad drogowych, doraźne wzmocnienie istniejących systemów ochrony obiektów specjalnych, obrona mobilnych systemów rakietowych podczas postoju na trasie;
— rozwiązanie zadań snajperskich i kontrsnajperskich.

Nasycenie pola bitwy sensorami multispektralnymi, w tym termowizyjnymi, pozwala na wykrycie nawet dobrze zakamuflowanych myśliwców. Użycie BSP z kamerą termowizyjną podczas eskortowania maszerujących kolumn może otworzyć zasadzkę i doprowadzić do jej zniszczenia lub zmiany trasy kolumny.

Zautomatyzowane stanowisko do napalania do momentu rozpoczęcia napalania nie jest źródłem promieniowania cieplnego i może pozostawać całkowicie nieruchome przez dowolnie długi czas.

Myśliwce na punktach kontrolnych mogą zostać trafione bronią snajperską dalekiego zasięgu, będąc na warcie lub w trakcie prowadzenia operacji bojowych. Zakamuflowane automatyczne umieszczenie broni jest trudniejsze do wykrycia, wiele jej elementów jest znacznie mniej wrażliwych na uszkodzenia niż ludzkie ciało. Na przykład, jeśli uderzy w kończyny, skuteczność myśliwca znacznie się zmniejszy, uderzenie w statyw lub wspornik AOT może w ogóle nie naruszać jego charakterystyki wydajności (TTX).

W przypadku jednostek pomocniczych - medycznych, naprawczych, bojowych specjalistów, w których umiejętności są oczywiście słabsze niż walczących jednostek, AOT może pomóc zmniejszyć straty podczas odpierania niespodziewanego ataku wroga.

Następujące próbki można uznać za broń AOT - karabiny szturmowe AK-74 i ich modyfikacje z magazynkami o zwiększonej pojemności, karabiny maszynowe PKM, Pecheneg, granatniki RPG-26, RPG-29, miotacze ognia RPO-A / B i tym podobne. W ramach modułu uzbrojenia można stosować różne rodzaje broni, na przykład wyrzutnie AK-74 + RPG-29 lub karabin maszynowy PKM + RPG-26. Do rozwiązywania zadań snajperskich i kontrsnajperskich można używać jako część modułu uzbrojenia karabinów typu SWD lub karabinów wielkokalibrowych (12,7 mm) typu OSV-96.

Niezależnie od składu uzbrojenia, w AOT powinny znaleźć się następujące podsystemy – konstrukcja nośna, sprzęt rozpoznawczy, moduł transmisji danych, wsporniki broni, układ zasilania, konsola operatora.

Konstrukcja nośna to przypuszczalnie trójnóg wykonany z profilowanego stopu aluminium lub materiałów kompozytowych. Konstrukcja nośna musi być wyposażona w napędy elektryczne zapewniające prowadzenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zapewniają możliwość montażu kompleksu na stanowiskach o różnych rodzajach nawierzchni (grunt, asfalt, beton itp.). Napędy naprowadzające powinny zapewniać obrót modułu uzbrojenia i sprzętu rozpoznawczego przy minimalnym zużyciu energii. Ich konstrukcja musi wytrzymać odrzut generowany przez broń.

Jako środek rozpoznawczy można stosować zarówno celowniki optyczne lub przystawki do celowników optycznych z funkcją wyprowadzania obrazu cyfrowego, umieszczane bezpośrednio na broni, jak i oddzielnie instalowane kamery wideo. Opcjonalnie można zamontować celownik noktowizyjny i/lub kamerę termowizyjną.

Jako przykład skutecznego rozwiązania opartego na technologii cywilnej można przytoczyć „COMBAT ProfiEye” – urządzenie optyczne montowane na korpusie celownika i wykorzystujące kamerę GoPro do odbioru obrazu odpowiadającego obrazowi, który strzelec widzi w okularze widok.

Uniwersalny uchwyt umożliwia montaż COMBAT ProfiEye na dowolnej lunecie celowniczej z otworem korpusu od 26 mm do 36 mm. Do produktu dołączona jest fabrycznie wodoszczelna obudowa na kamerę GoPro, nie wymaga żadnych specjalnych ustawień ani przygotowania do pracy, poza montażem na lunecie. Ze względu na to, że kamera GoPro może wytrzymać bardzo duże przeciążenia, nie będzie działała jako słabe ogniwo i może być używana na dowolnym kalibrze.


Przystawka do lunety do kamery GoPro COMBAT ProfiEye


Moduł transmisji danych przeznaczony jest do przesyłania obrazów wideo ze sprzętu rozpoznawczego do konsoli operatora oraz odbierania poleceń sterujących z konsoli operatora do AOT. Komunikacja może być realizowana drogą przewodową lub radiową. Aby obniżyć koszty, moduł transmisji danych powinien składać się z dwóch części - jednostki głównej zapewniającej przewodową obsługę AOT oraz opcjonalnego bezprzewodowego modułu transmisji danych.

Aby wykluczyć możliwość przechwycenia kontroli AOT przez wroga, co jest szczególnie ważne w przypadku stosowania sterowania bezprzewodowego, polecenia sterujące i sygnał wideo muszą być szyfrowane.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo użycia przez wroga przechwyconego sprzętu, w projekt AOT można wbudować wkład termiczny, który wypala główne elementy AOT. Wkład termiczny może zostać wyzwolony po otrzymaniu specjalnego polecenia z centrali lub gdy kod dostępu zostanie wprowadzony niepoprawnie więcej niż określoną liczbę razy.

Wsporniki do mocowania broni standardowej na konstrukcji nośnej AOT muszą być wyposażone w elektryczny spust i mechanizm napinający, zapewniać niezawodne mocowanie wybranego rodzaju broni oraz zmniejszać odrzut dzięki zastosowaniu amortyzatorów. Należy zapewnić sztywną instalację, aby wyeliminować konieczność ponownego zerowania po wyjęciu/założeniu broni.

System zasilania musi zapewniać działanie sprzętu rozpoznawczego i obserwacyjnego przez określony czas, a także wydawanie poleceń sterujących do AOT, zapewniających działanie elektrycznego spustu i mechanizmu napinającego.

Rdzeniem układu zasilającego powinien być zasilacz zapewniający pracę z napięciami DC 12V/24V oraz AC 110V/220V. Jako źródła prądu można stosować akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe LiFePO4. Ich zalety to szeroki zakres temperatur pracy od -30°C do +55°C (-40°C ... 60°C do przechowywania). Wysoka stabilność termiczna i chemiczna akumulatorów LiFePO4, możliwość bezpiecznego ładowania dużymi prądami oraz możliwość dostarczenia wysokiego prądu rozładowania, znacznie zwiększają bezpieczeństwo pracy akumulatorów. Baterie LiFePO4 są produkowane w Rosji przez Liotech.


Bateria oparta na technologii litowo-żelazowo-fosforanowej LiFePO4 firmy Liotech


Ciche generatory benzynowe i wysokoprężne mogą być używane zarówno do ładowania akumulatorów, jak i do bezpośredniego zasilania AOT w przypadkach, gdy poziom hałasu nie jest krytyczny lub gdy możliwe jest zamaskowanie generatora / zabranie go na znaczną odległość. Zasilacze samochodowe mogą być używane, jeśli AOT jest rozmieszczony w niewielkiej odległości od pojazdów.

Jako konsolę operatora najbardziej wskazane jest wykorzystanie laptopa lub tabletu wykonanego w chronionym wzorze przemysłowym lub wojskowym. 10-calowy wytrzymały tablet oparty na procesorze Elbrus-1C+ został opracowany w Rosji. Jako system operacyjny może być używany domowy Alt Linux, Astra Linux, Elbrus. Tablet posiada wbudowany moduł GLONASS. Obudowa posiada złącza RS-232, Ethernet, USB. Jest też klawiatura numeryczna, kilka klawiszy funkcyjnych, głośniki stereo, mikrofon.


Rosyjski wytrzymały tablet na procesorze Elbrus 1C+


Klawisze, ekran dotykowy tabletu, specjalistyczne manipulatory kulkowe lub joysticki mogą być używane do prowadzenia AOT do celu. Można również wziąć pod uwagę doświadczenie Stanów Zjednoczonych – wykorzystanie kontrolerów z Xboxa lub Playstation do sterowania AOT. Istotnymi zaletami tego rozwiązania są jego niskie koszty oraz duża powszechność kontrolerów, które pozwolą myśliwcom szybko opanować kontrolę nad AOT.


Kontroler z konsoli Xbox 360 na atomowej łodzi podwodnej USS Colorado


Na podstawie powyższego możliwe jest stworzenie przybliżonego wyglądu automatycznych stanowisk strzeleckich.


Przybliżony wygląd automatycznych punktów ognia w wersjach z bronią strzelecką i rakietową


Podsumowując, możemy sformułować podstawowe wymagania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu AOT dla armii rosyjskiej:

- wysoka mobilność, zapewniona przez łatwość transportu i możliwość szybkiego rozstawienia w pozycji;
— autonomia zapewniona dzięki wykorzystaniu niezależnych źródeł zasilania;
- taniość w porównaniu z innymi zautomatyzowanymi systemami uzbrojenia, zapewniona przez prostotę konstrukcji, zastosowanie „cywilnych” komponentów i unifikację elementów AOT;
- łatwość wdrożenia, użytkowania i konserwacji, pozwalająca na przyciągnięcie nisko wykwalifikowanych pracowników;
- słaba widoczność, zapewniona przez kompaktowe wymiary i brak znaków demaskujących - promieniowanie cieplne i radarowe;
- możliwość umieszczenia na dowolnym terenie dzięki konstruktywnym rozwiązaniom;
- bezpieczeństwo użytkowania dla personelu - ze względu na przestrzenne oddzielenie operatora i broni;
- brak broni w zestawie dostawczym. Broń jest montowana przez użytkownika w oparciu o rozwiązywane zadanie i zasięg używanej broni.

Zadania potencjalnie rozwiązywane przez automatyczne punkty ostrzału w interesie różnych rodzajów Sił Zbrojnych RF:

Strategiczne Siły Rakietowe - rozmieszczenie mobilnych systemów rakietowych na tymczasowych parkingach w celu zapewnienia środków antysabotażowych, wzmocnienia zdolności obronnych dowództw, bazowania mobilnych systemów rakietowych i silosów rakietowych w okresie zagrożenia.

Siły lądowe - organizowanie pozycji obronnych na trasach nacierających wojsk wroga, organizowanie zasadzek na kolumny transportowe wroga, wzmacnianie antysabotażowych zdolności obronnych baz wojskowych, dowództw polowych, rozmieszczanych ośrodków łączności, systemów obrony przeciwlotniczej, stanowisk artyleryjskich, szpitali itp.

Siły Powietrzne - wzmocnienie antysabotażowych zdolności obronnych baz lotniczych w okresie zagrożenia.

Marynarka Wojenna - wzmocnienie antysabotażowych zdolności obronnych baz flota w zagrożonym okresie.
16 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. -5
  19 lutego 2019 06:57
  Przed narysowaniem obrazu „przybliżony wygląd automatycznych stanowisk ogniowych” dobrze byłoby autorowi zapoznać się z opracowaną już w 1996 roku uniwersalną konstrukcją ogniową „Gorchak” (UOS). A potem wyciągnij własne wnioski.
  1. AVM
   +5
   19 lutego 2019 07:20
   Cytat z: podgornovea
   Przed narysowaniem obrazu „przybliżony wygląd automatycznych stanowisk ogniowych” dobrze byłoby autorowi zapoznać się z opracowaną już w 1996 roku uniwersalną konstrukcją ogniową „Gorchak” (UOS). A potem wyciągnij własne wnioski.


   To jest stały budynek. I nadające się do zamieszkania, podwójne.
   Co to ma wspólnego z przenośną bronią przenośną i zdalnie sterowaną?
   Inne przeznaczenie, a co za tym idzie zupełnie inny układ/projekt. Przykłady prawdziwych analogów na początku artykułu.
   1. 0
    19 lutego 2019 09:01
    Pomysł jest słuszny i trzeba go wprowadzić w życie. Ponieważ populacja Rosji jest 10 razy mniejsza niż tych samych Chin. Zasypywanie wroga trupami nie jest naszą metodą
   2. 0
    19 lutego 2019 10:41
    Dobry artykuł. Dziękuję Ci. Trudno się nie zgodzić, że nawet MTS byłby całkiem przydatny w przypadku zdalnie sterowanych platform uzbrojenia.
    Ale UAV, zauważam, że według oficjalnych statystyk z Syrii i Iraku, co dziwne, najbardziej ekonomiczne i wydajne były samoloty sterowane przez „żywego pilota”.
 2. +1
  19 lutego 2019 07:16
  Jak planuje się przeładowanie snajperskiej lub karabinowej wersji AOT, jeśli skończą się wszystkie naboje?
  1. AVM
   +7
   19 lutego 2019 09:01
   Cytat z asv363
   Jak planuje się przeładowanie snajperskiej lub karabinowej wersji AOT, jeśli skończą się wszystkie naboje?


   Przeładowanie odbywa się najprawdopodobniej tylko poza walką.

   Do karabinu maszynowego pudełko z paskiem na 200 naboi, do AOT teoretycznie można zrobić większe pudełko na 300-400 naboi.

   Do broni automatycznej magazynki o zwiększonej pojemności na 100 naboi   Broń snajperska to najprawdopodobniej standardowy magazynek.

   Wszystko zależy od rodzaju rozwiązywanego problemu.

   Jeśli misją jest trafienie ogniem snajperskim w ważny cel, a ryzyko odnalezienia snajpera lub jego zgubienia jest wysokie, dziesięć strzałów może wystarczyć. A handel AOT na cel może być korzystny.

   Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie AOT w wielu scenariuszach polega na tym, aby być tanim i ginąć zamiast wojownikiem, najlepiej chwytając więcej przeciwników.

   W walce przeciwko snajperom AOT z karabinem snajperskim (operatorem) musi działać w parze z żywym snajperem. Czy znasz sztuczkę, kiedy odwracasz uwagę wrogiego snajpera strzelając i pozwalając snajperowi oddać celny strzał? Ale po pierwsze, dla myśliwców wciąż istnieje ryzyko, a po drugie, zawodowcy odróżnią odgłosy karabinów maszynowych i mogą nie zareagować. I nie będzie mógł zignorować AOT, ponieważ. ona sama może go uderzyć, pomóc otworzyć mu pozycję, a przynajmniej zginąć dla snajpera.

   Podczas ostrzału kolumn sytuacja jest taka sama. Ewakuacja jej może nie mieć sensu, jeśli istnieje ryzyko dla bojowników. Zastrzelili kolumnę, zniszczyli sprzęt, myśliwce wroga i odeszli. AOT można generalnie wydobyć w celu nieodzyskiwania, nawet jeśli zostanie odkryta, albo spędzają czas na wysadzaniu go w powietrze, albo wysadzają go w powietrze z głupoty.

   Innymi słowy, AOT umożliwia wdrażanie nowych scenariuszy taktycznych.

   Zadaniem jest uczynienie AOT tak prostym i tanim, jak to tylko możliwe – komponenty cywilne, tłoczenie…
   1. 0
    21 lutego 2019 08:53
    Niemcy przykuli karabiny maszynowe łańcuchami. AOT na pokrycie wycofania na własną rękę jest opcją.
 3. 0
  19 lutego 2019 07:50
  Artykuł o robotach i platformach bojowych
  http://www.sinor.ru/~bukren16/BO_ROB13.doc
 4. 0
  19 lutego 2019 17:05
  Trzeba je zarezerwować... Przynajmniej jakaś tarcza.... Jeden strzał i całe to piękno może przestać działać....
 5. -1
  19 lutego 2019 21:15
  Nazywa się to - cokolwiek dziecko bawi, jeśli tylko nie sobie pobłaża śmiech - wojownicy robią bzdury - "niezamieszkany moduł bojowy" - a dlaczego? - usunęli działonowego, skomplikowali konstrukcję, zmniejszono niezawodność i odporność na zakłócenia - po co? na polu bitwy karabin maszynowy - ustawili - i chowałeś się na uboczu - strzelaj zdalnie - jak przeładować - i eliminuj opóźnienia - będziesz musiał się wycofać - pobiegniesz po to?
  1. 0
   20 lutego 2019 17:22
   Cóż, przyda się niewielka kwota za nocne zabezpieczenie obiektów - np. poszliśmy w pole, las nie ma znaczenia, wstaliśmy odpocząć, postawiliśmy takie dobre na obwodzie i zajęliśmy się swoim biznesem, rano zebrałem i jadę dalej.Przydatny do monitorowania trudno dostępnych miejsc.ale w małych ilościach nadaje się.Póki wszystko jest w akumulatorze, ilość amunicji utknęła.
   1. 0
    20 lutego 2019 21:23
    Zakres oczywiście można znaleźć, ale jak słusznie powiedziałeś „wysoce wyspecjalizowany bezpański”
  2. 0
   14 października 2023 12:45
   Cytat: kość1
   Nazywa się to - cokolwiek dziecko bawi, jeśli tylko nie sobie pobłaża śmiech - wojownicy robią bzdury - "niezamieszkany moduł bojowy" - a dlaczego? - usunęli działonowego, skomplikowali konstrukcję, zmniejszono niezawodność i odporność na zakłócenia - po co? na polu bitwy karabin maszynowy - ustawili - i chowałeś się na uboczu - strzelaj zdalnie - jak przeładować - i eliminuj opóźnienia - będziesz musiał się wycofać - pobiegniesz po to?

   Kostya1 to się nazywa przyszłość. I niewątpliwie kryje się za zdalnie sterowanymi i zrobotyzowanymi systemami walki.
 6. 0
  24 lutego 2019 13:33
  Autorka artykułu przytaczającego przykład TRAP T2 (Telepresent Rapid Aiming Platform) amerykańskiego wynalazcy G. Hawkisa. Zapomniałam powiedzieć (chyba przypadkiem :)). Że pierwsze publikacje o TRAP T2 pojawiły się w 2000 roku :) . Przepraszam za niezbyt skromne pytanie, ale co z nią teraz, po 20 latach działania w różnych konfliktach? Prawdopodobnie wyniki są tak niesamowite, że wszystkie informacje są tajne :) ? Albo, co bardziej prawdopodobne, ten moduł, jak żartowali w wojsku, ma ograniczone zastosowanie w czasie pokoju i jest zabójczy w czasie wojny! :). Niestety wszystkie rozwiązania opisane przez autora (konstruktywne, jego zdaniem) zostały już wdrożone w taki czy inny sposób, a wynik jest niestety godny ubolewania. Szczególnie wzruszający jest wymóg niskiego kosztu modułu, może sam moduł da się zrobić tanio, ale kto zapłaci za rozwój? Chociaż artykuł jest przydatny (jako zbiór list życzeń), daleko mu do problemów, które tak naprawdę trzeba rozwiązać przy tworzeniu autonomicznych modułów karabinów zdalnie sterowanych. Dla „ogólnego rozwoju” mogę dodać, że ten kierunek (w świadomym środowisku) jest coraz częściej nazywany „bronią mechatroniczną”, co jest bardzo niepokojące dla konstruktorów broni strzeleckiej, ponieważ nie rozumieją ani jednego bełkotu w elektronice i zautomatyzowanej kontroli walki systemy. Podczas gdy ta sekta „Świadkowie wyrzutnika” pisze TK, nic nie ruszy z „martwego punktu”. A może na lepsze, zabijanie jest ogólnie złe, a „dobre zabijanie” jest jeszcze gorsze! :)
 7. 0
  14 kwietnia 2019 18:09
  Na papierze wszystko jest płynne, ale w praktyce póki co możliwe jest tylko usunięcie operatora o 20-30 metrów.
  1. 0
   14 października 2023 12:41
   Tak, przynajmniej na 20-30 km, o ile kabel jest wystarczająco długi.