Rozwój Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w najbliższych piętnastu latach: nowa koncepcja

52
Rozwój Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w najbliższych piętnastu latach: nowa koncepcja

W najbliższych miesiącach szereg resortów rosyjskich będzie musiał sfinalizować obecną wersję Koncepcji Budowy i Rozwoju Sił Zbrojnych FR, a także opracować plany jej realizacji. Rada Bezpieczeństwa dokonała niedawno przeglądu projektu Koncepcji i zatwierdziła go, ale wskazała na potrzebę pewnych ulepszeń. Wykonanie wszystkich wymaganych środków zajmie kilka miesięcy, a jesienią 2020 r. organy ścigania będą mogły rozpocząć wdrażanie nowych planów.

Plany i terminy


Projekt Koncepcji Rozwoju Sił Zbrojnych FR był gotowy kilka tygodni temu. 22 listopada odbyło się rozszerzone posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, na którym rozpatrzono i omówiono nowy dokument. Projekt otrzymał wsparcie, ale niektóre jego funkcje wymagają dostosowania.Po spotkaniu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zostaną wprowadzone niezbędne ulepszenia. Ministerstwo Obrony i inne resorty przygotują zaktualizowany projekt Koncepcji i przedłożą go Radzie Bezpieczeństwa. Dokument zostanie następnie przesłany do podpisu Prezydentowi. Wszystko to zakończy się do końca marca.

Do 1 lipca 2020 r. Ministerstwo Obrony, MSW, FSB i inne struktury siłowe muszą opracować koncepcje budowy i rozwoju własnych organów i formacji zbrojnych. Następnie, nie później niż 1 października, w oparciu o te koncepcje zostaną opracowane plany prac na lata 2021-25.

Cele i zadania


Głównym zadaniem opracowywanej Koncepcji, jak sama nazwa wskazuje, jest budowa i rozwój sił zbrojnych. Jednocześnie konieczny jest rozwój i doskonalenie nie tylko wojska, ale także innych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i ludności.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 22 listopada prezydent Rosji Władimir Putin wskazał, że w najbliższej dekadzie głównym zadaniem w tym kontekście będzie wzmocnienie i rozwój potencjału wojskowego, technicznego i kadrowego organizacji wojskowej kraju. Przy opracowywaniu realnych środków realizacji, prezydent zasugerował zwrócenie uwagi na kilka zasadniczych punktów, dzięki którym zapewnione zostaną różnice w nowej Koncepcji.

Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich komponentów sił zbrojnych poprzez właściwe rozmieszczenie sił i zasobów. Niezbędne jest także doskonalenie systemu zarządzania organizacją wojskową. Potrzebne są zasoby rozpoznawcze, kompleksy informacyjno-analityczne i ugruntowany system interakcji między działami.

Proponuje się kontynuację dozbrojenia. W najbliższych latach średni udział nowych modeli w siłach zbrojnych powinien osiągnąć 70%, a następnie pozostać na tym poziomie. W strategicznych siłach jądrowych udział nowoczesnych systemów powinien być jeszcze wyższy. W przyszłości zakup nowych próbek będzie realizowany w ramach kolejnego Państwowego Programu Zbrojeniowego, liczonego do 2033 roku. Jego rozwój rozpocznie się w niedalekiej przyszłości.


W kontekście zbrojeń konieczne jest zapewnienie wzrostu gotowości produkcyjnej przemysłu, co umożliwi tworzenie i produkcję nowoczesnych konstrukcji. Takie kwestie powinny zostać rozwiązane przed natychmiastowym uruchomieniem Państwowego Programu Zbrojeń.

Zagrożenia i wyzwania


Nowa Koncepcja Rozwoju Sił Zbrojnych musi uwzględniać wszystkie istniejące ryzyka i czynniki zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Jak już wielokrotnie zaznaczano na różnych szczeblach, świat szybko się zmienia, a rosyjska organizacja wojskowa musi sprostać obecnym wymaganiom.

Jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa jest zmiana sytuacji wojskowo-politycznej na świecie wraz z pogorszeniem stosunków między dużymi i rozwiniętymi krajami. Z tym wszystkim Rosja musi stawić czoła nie konkretnym państwom, ale blokom militarnym i politycznym.

Czołowe kraje świata rozwijają swoje siły zbrojne, m.in. poprzez nowe technologie w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Państwa rozwijające się nie stoją z boku i próbują opanować nowe technologie ofensywne.

W tym roku przestał obowiązywać Traktat o pociskach średniego i krótkiego zasięgu. Nadal trwają dyskusje na temat porozumienia o redukcji zbrojeń ofensywnych START III z niejasnymi perspektywami. Pojawienie się nowych graczy na arenie światowej oraz zniknięcie restrykcyjnych dokumentów mają istotny wpływ na rozwój sytuacji politycznej, a także prowadzą do nowych wymagań w kontekście rozwoju sił zbrojnych.

Nowa Koncepcja budowy i rozwoju Sił Zbrojnych FR w ostatecznym kształcie może przewidywać różne działania, m.in. najpoważniejszy. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa nie wykluczył zatem, że uwzględniając nową Koncepcję, można dokonać zmian w dotychczasowej rosyjskiej Doktrynie Wojskowej.

Metody i środki


Sam projekt Koncepcji, przyjęty do dalszego opracowania, nie został opublikowany. Gotowy dokument, który przeszedł wszystkie niezbędne procedury i został zatwierdzony, również pozostanie tajny. Ta okoliczność nie uniemożliwia jednak mediom krajowym i zagranicznym prognozowania celów i metod Koncepcji. Takie założenia można poczynić na podstawie dostępnych danych i już wdrożonych programów.

Oczekuje się poprawy struktur i systemów zapewniających współdziałanie różnych działów. Dzięki temu organy ścigania będą mogły skuteczniej współdziałać ze sobą i wspólnie rozwiązywać zadania zapewniające bezpieczeństwo narodowe. Szczegółowe informacje na ten temat nie zostały jednak opublikowane ze względu na ich charakter.

Dozbrojenie armii i przezbrojenie innych struktur siłowych będzie kontynuowane. W tym kontekście szczególna uwaga zostanie zwrócona na strategiczne siły jądrowe. Do połowy przyszłej dekady udział nowoczesnych modeli w Strategicznych Siłach Rakietowych osiągnie 100%, w pozostałych komponentach - co najmniej 80-90%. Jednocześnie główny etap przezbrojenia sił powietrznych ma zakończyć się prawie całkowitym odnowieniem floty sprzętu. Dozbrojenie innych rodzajów sił zbrojnych będzie kontynuowane, ale w ich przypadku rezultaty będą skromniejsze.


Należy zauważyć, że dokładne wskaźniki, stawki i środki w zakresie zbrojeń będą bezpośrednio związane z opracowywaną Koncepcją budowy i rozwoju. Na podstawie jej zaleceń w najbliższym czasie powstanie nowy Państwowy Program Zbrojeń, który z kolei przełoży się na nowe zamówienia i kolejne dostawy gotowych próbek.

Jak wynika z dostępnych danych o planach z zakresu budownictwa wojskowego, najaktywniejsze prace tego typu będą prowadzone do połowy lat dwudziestych. Do tego czasu wymagane odnowienia zostaną zapewnione we wszystkich głównych obszarach z dostępem do wymaganego poziomu rozwoju i nowości. Następnie tempo aktualizacji części materialnej można zmniejszyć w rozsądnych granicach, biorąc pod uwagę kontynuację dozbrojenia.

Działania i rezultaty


Na przykładzie nowej Koncepcji Budowy i Rozwoju Sił Zbrojnych FR można dokładnie zaobserwować, jak przebiega modernizacja wewnętrznej organizacji wojskowej naszego kraju. Na różnych szczeblach i przy zaangażowaniu różnych departamentów prowadzone są niezbędne prace, których efektem jest wzrost zdolności bojowej armii i rozwój innych struktur siłowych.

Biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, opracowywana jest i przyjmowana do realizacji Ogólna Koncepcja, mająca wpływ na inne dokumenty, aż do Doktryny Wojskowej kraju. Na jego podstawie opracowywane są bardziej szczegółowe plany i programy. W szczególności Koncepcja Budowlana stanowi podstawę Państwowych Programów Zbrojeniowych.

Obecnie opracowywana jest nowa Koncepcja, kładąca podwaliny pod rozwój sił zbrojnych do lat 2030-2033. Na razie mówimy tylko o projekcie dokumentu, ale na wiosnę zostanie on skompletowany i zatwierdzony, a do początku 2021 roku zostanie przygotowany kompletny pakiet planów. Rozwój sił zbrojnych będzie kontynuowany z uwzględnieniem wszystkich nowych wymagań i potrzeb.
52 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 12
  24 grudnia 2019 05:36
  Dziwnie jest czytać takie rozumowanie:
  Do 1 lipca 2020 r. Ministerstwo Obrony, MSW, FSB i inne struktury siłowe muszą opracować koncepcje budowy i rozwoju własnych organów i formacji zbrojnych. Następnie, nie później niż 1 października, w oparciu o te koncepcje zostaną sporządzone plany pracy. na lata 2021-25

  Od niedawna (w 2016 roku) pojawiły się:
  Ostateczna wersja programu zbrojeń państwowych dla 2018-2027 lat wjechał na Kreml i może zostać podpisany przez prezydenta Władimira Putina już w tym tygodniu, informuje Kommiersant. Zgodnie z dokumentem, na dozbrojenie armii i marynarki wojennej zostanie przeznaczone 19 bilionów rubli.
  Należy zauważyć, że priorytetowe pozycje wydatków staną się systemami odstraszania nuklearnego, bronią o wysokiej precyzji oraz dostawą broni i sprzętu dla sił ogólnego przeznaczenia.
  Według publikacji priorytetem w alokacji pieniędzy będzie rozwój systemów odstraszania nuklearnego, broni o wysokiej precyzji i naddźwiękowej. Tym samym Ministerstwo Obrony otrzyma najwięcej na dozbrojenie - około 19 bln rubli, pozostałe resorty (MSW, FSB, Służba Wywiadu Zagranicznego i Gwardia Narodowa) - ponad 3 bln.
  Należy zauważyć, że nowy dokument został opracowany do 2016 roku.

  Ostateczne podsumowanie jest po prostu niesamowite:
  Obecnie opracowywana jest nowa Koncepcja, kładąca podwaliny pod rozwój sił zbrojnych do lat 2030-2033.

  Przepraszamy, ale koncepcja jest koncepcją i trzeba zrobić realne plany, za które będziesz osobiście odpowiedzialny, kiedy nadejdzie czas, a nie budować „zamków w powietrzu” dla nieistniejących sztygarów.
  Tu ginąc, chcąc nie chcąc, pamiętaj:
  - W Bucharze jest teraz wiele takich osłów - odpowiedział Khoja Nasreddin. - Powiem też, że nie co dzień człowiekowi udaje się zdobyć pięć tysięcy tang w złocie i dobrego osła do uprawy. I nie opłakuj mojej głowy, bo za dwadzieścia lat jeden z nas na pewno umrze - albo ja, albo emir, albo ten osioł. A potem idź i dowiedz się, który z nas trzech lepiej znał teologię!

  hi
  1. +7
   24 grudnia 2019 06:14
   Deja vu. Albo gdzieś przeczytałem już kilka lat temu. Po prostu nie pamiętam nazwiska osoby odpowiedzialnej za wdrożenie. Ale teraz tego nie widzę. Źle to widzieć wizją.
   1. +9
    24 grudnia 2019 09:17
    A generalnie mamy problem z odpowiedzialnością za naszą pracę. zażądać
  2. +3
   24 grudnia 2019 06:15
   biorąc pod uwagę wszystkie nowe wymagania i potrzeby.
   A potem igła oleju napędowego podstępnie stępiona .... I kolejne sankcje, sankcje .....
   1. 0
    24 grudnia 2019 07:17
    Niektórzy z posłów Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej wspominali ostatnio o złych tancerzach w rządzie.Nie z tej samej opery?
  3. +9
   24 grudnia 2019 08:34
   Cytat z: ROSS 42
   Przepraszamy, ale koncept to koncept i trzeba budować realne plany, za które będziesz osobiście odpowiedzialny

   To tak, jakbyś spadł z księżyca.
   Akceptujemy dwudziestoletnią koncepcję czegokolwiek, piąty rok akceptujemy nową dwudziestoletnią koncepcję i żyjemy. Podjęto tutaj nowy krok: zarówno stara koncepcja, jak i nowa są klasyfikowane.
   Cytat z: ROSS 42
   nie buduj „zamków w powietrzu” dla majstrów, których jeszcze nie ma.

   Piękna Rosja teraźniejszości znacznie wyprzedza pod tym względem straszliwy Związek Radziecki.
   1. Nigdy, pod żadnym pozorem, budując jakiekolwiek koncepcje, punkt wyjścia nie jest określony. Dotyczy to wszystkiego, nie tylko obrony. Czy słyszałeś gdzieś analizę stanu wojska? teraz, a nie gówniany kanał "Gwiazda?" Chyba że wykonywane przez blogerów. Myślisz, że to tajemnica, ale w rzeczywistości czy oni tam wiedzą? On jest z im i sekret.
   2. Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie są wyznaczane mierzalne cele i zadania, nawet te pośrednie. Czy słyszałeś raport Rady Ministrów przed zjazdem partii Jedna Rosja na temat wyników i realizacji czwartego planu pięcioletniego Putina na lata 2014-2019? Dogoniłeś tam Portugalię, czy jeszcze nie? Tego nie słyszałem.
   1. +3
    24 grudnia 2019 10:45
    Cytat: Ośmiornica
    To tak, jakbyś spadł z księżyca.
    Zaakceptuj dwudziestoletnią koncepcję czegokolwiek

    Chodzi tylko o to, że nie z Księżyca, ale z Kemerowa. Po prostu nie mogę przejść obojętnie obok rzucenia ironicznej uwagi na temat planów (sprytne planowanie, opracowywanie koncepcji, opracowywanie strategii na przyszłość, przełomy) jednocześnie ustanawiając na najwyższych szczeblach władzy dominującą liberalną gospodarkę rynkową, która jest słabo zgodne z dowolnymi projektami...
    hi
    1. 0
     24 grudnia 2019 11:55
     Nie jestem pewien, czy tak narodziła się liberalna gospodarka rynkowa. Widzę zwykłą niechęć do uczciwej pracy i ponoszenia odpowiedzialności. (Późna) niechęć sowiecka, niechęć antysowiecka, brak różnicy w wynikach.
     1. 0
      24 grudnia 2019 12:00
      Cytat: Ośmiornica
      Nie jestem pewien, czy tak narodziła się liberalna gospodarka rynkowa.

      Mottem tej gospodarki jest - popyt tworzy podaż... Taki właśnie rozwój otrzymała nasza gospodarka przy odpowiednim wzroście procentowym...
      A może myślisz, że dokładnie tak, jak to bywa w kraju, zostało zaplanowane?
      1. +2
       24 grudnia 2019 13:48
       Cytat z: ROSS 42
       Popyt tworzy podaż

       1. W przemyśle obronnym popyt zapewnia państwo.
       2. Propozycja w tej dziedzinie nie może zrodzić się sama.
       Cytat z: ROSS 42
       dokładnie zaplanowano drogę po kraju?

       Myślę, że każdy pracuje tak, jak mu wygodnie i na ile go stać. Jeśli potrafisz opanować pieniądze i nie pokazać wyniku - co się dzieje? Ponownie mamy główny wskaźnik, od bardzo dawnych czasów, ile wyraźny i ile się nauczono.
  4. +3
   24 grudnia 2019 13:52
   Cytat z: ROSS 42
   Przepraszamy, ale koncept to koncept i trzeba budować realne plany, za które będziesz osobiście odpowiedzialny

   Nie mogę powstrzymać się od przypomnienia Josepha Vissarionovicha. Tam każdy podążał w swoim własnym języku, a jeśli mówił, to robił.
 2. +3
  24 grudnia 2019 06:52
  Rozwój kraju można porównać do biegu sprinterskiego na 100 metrów.
  Ktoś od razu ruszył szybko i poszedł, ktoś odmierza czas, ktoś robi krok do przodu i dwa do tyłu, a ktoś kuśtyka do kaczka. Przeciętnie biegają tak, jak pozwalają im przeciwnicy, a nie tak, jak mogą.
  Ale linia mety to sukces kraju w teraźniejszości i przyszłości, po prostu linia mety jest ciągle cofana ......
  1. +3
   24 grudnia 2019 07:15
   A może meta to tylko miraż, a może zrobiłeś krok (mówił słowo) i od razu się zmęczyłeś?
  2. +5
   24 grudnia 2019 09:20
   Cytat z lucul
   Rozwój kraju można porównać do biegu sprinterskiego na 100 metrów.

   I wydaje mi się, że lepiej porównać z zawodami w chodzie wyścigowym, wśród tych, którzy mają ponad 70 lat.
  3. +4
   24 grudnia 2019 10:48
   Cytat z lucul
   Rozwój kraju można porównać do biegu sprinterskiego na 100 metrów.
   Ktoś od razu ruszył szybko i poszedł, ktoś odmierza czas, ktoś robi krok do przodu i dwa do tyłu, a ktoś kuśtyka do kaczka. Przeciętnie biegają tak, jak pozwalają im przeciwnicy, a nie tak, jak mogą.

   śmiech dobry
   Zapomniałeś o tych, którzy od razu opuścili wyścig lub upadli na starcie, oszołomiony strzałem z pistoletu startowego... lol
   Cytat: Władywostok 1969
   A może finisz to tylko miraż?

   Tak, to nie jest miraż. Właśnie tutaj, jak Wysocki:
   Wolę z woli, jeśli siły jest za dużo, a mnie poniosło:
   Pospieszyłem dziesięć tysięcy jak pięćset - i upiekłem!

 3. +3
  24 grudnia 2019 07:29
  W najbliższych miesiącach szereg resortów rosyjskich będzie musiał sfinalizować obecną wersję Koncepcji Budowy i Rozwoju Sił Zbrojnych Rosji,

  Tylko żeby zobaczyć co i jak będzie zaplanowane... ale na razie???
 4. +4
  24 grudnia 2019 07:38
  „W najbliższych latach średni udział nowych modeli w siłach zbrojnych powinien osiągnąć 70%, a następnie pozostać na tym poziomie”. Czyli gwarant niedawno stwierdził, że osiągnęli, czy nie? Był nawet artykuł na ten temat na VO mrugnął
  1. Komentarz został usunięty.
 5. +4
  24 grudnia 2019 09:02
  Skutek tych wszystkich szarpnięć i przełomów jest taki sam – postępująca degradacja sił zbrojnych.
  Tutaj już prawie 2020 rok, w rosyjskiej armii nie ma nawet kiepskich kolimatorów, a generałowie martwych dusz donoszą o sukcesie.
  1. -5
   24 grudnia 2019 11:47
   Cytat: Gwiezdny Niszczyciel
   Skutek tych wszystkich szarpnięć i przełomów jest taki sam – postępująca degradacja sił zbrojnych.
   Tutaj już prawie 2020 rok, w rosyjskiej armii nie ma nawet kiepskich kolimatorów, a generałowie martwych dusz donoszą o sukcesie.

   Ciekawe, w jakiej degradacji? Przy zakupie setek samolotów, śmigłowców, OTRK, systemów obrony przeciwlotniczej, przy budowie SSBN, atomowych okrętów podwodnych, fregat. Nie pisz bzdur. O kolimatorach jest po prostu śmieszne. Po pierwsze są, a po drugie obecność kolimatorów w armii nie świadczy o jej sile.
   1. 0
    27 grudnia 2019 10:36
    proszę o zgłoszenie pierwszych stu atomowych okrętów podwodnych i fregat oddanych do użytku ...
    1. 0
     27 grudnia 2019 11:15
     Cytat z: kod_pinowy
     proszę o zgłoszenie pierwszych stu atomowych okrętów podwodnych i fregat oddanych do użytku ...

     O setkach pisałem o helikopterach i samolotach. Nie udawaj, że jesteś naiwny, że nie rozumiesz.
     1. 0
      27 grudnia 2019 12:07
      nawet samolot ze śmigłowcami to nie setki, ale może tylko półtora, a potem razem ze zmodernizowanymi.
      1. 0
       27 grudnia 2019 13:15
       Cytat z: kod_pinowy
       nawet samolot ze śmigłowcami to nie setki, ale może tylko półtora, a potem razem ze zmodernizowanymi.

       Ka-52 - 118
       Mi-28 - 98
       Su-30 - 123
       Su-35 - 70
       Su-34 - 102
       Więc nie setki?
       1. 0
        27 grudnia 2019 14:20
        to plan na kilka lat, więc nie na setki.
        1. +1
         27 grudnia 2019 17:07
         Cytat z: kod_pinowy
         to plan na kilka lat, więc nie na setki.

         To nie jest plan. To już zostało dostarczone na 2018 rok. Umieszczą to również w tym roku.
         1. 0
          28 grudnia 2019 04:05
          148 sztuk w tym roku. amortyzacja sprzętu przebiega szybciej.
          1. 0
           28 grudnia 2019 10:20
           Cytat z: kod_pinowy
           148 sztuk w tym roku. amortyzacja sprzętu przebiega szybciej.

           Dlaczego spisano 148 jednostek?
           1. 0
            28 grudnia 2019 12:04
            dostarczyła nowe i zmodernizowane samoloty i śmigłowce. milczymy o odpisach, jak zawsze ...
           2. -1
            28 grudnia 2019 13:16
            Cytat z: kod_pinowy
            dostarczyła nowe i zmodernizowane samoloty i śmigłowce. milczymy o odpisach, jak zawsze ...

            Ty decydujesz. Albo piszesz, że nie ma setek, potem piszesz, że to jest plan, teraz mówią o odpisach. Gdzie są fakty? Co i ile zostało odpisane? I nie podawaj swoich domysłów ani myśli w wartości nominalnej.
           3. 0
            28 grudnia 2019 14:20
            to właściwie napisałeś o setkach, ale od razu odpowiedziałem, że maksymalnie półtora. twoje setki są rozłożone w czasie, moje półtora są specyficzne dla roku. i to jest fakt!
           4. 0
            28 grudnia 2019 14:36
            Cytat z: kod_pinowy
            to właściwie napisałeś o setkach, ale od razu odpowiedziałem, że maksymalnie półtora. twoje setki są rozłożone w czasie, moje półtora są specyficzne dla roku. i to jest fakt!

            Podałem ci fakty setki. Napisałeś, że to jest plan, potem napisz, że setki i pół, potem w tym roku 148 nowych i zmodernizowanych jednostek. Ponownie. Początkowo.
            Podczas przyjmowania programu przezbrojenia NOWYCH samolotów przyjęto ponad 200, a śmigłowców ponad 200. Zmodernizowany, nie mogę nawet liczyć.
            Więc co chcesz mi udowodnić? Że nasza armia degraduje czy co? Nie odpowiedziałeś na temat anulowania. Konkretne fakty. Co i ile zostało odpisane?
           5. 0
            28 grudnia 2019 14:50
            czy przeczytałeś uważnie mój post? Brak danych.
           6. +1
            28 grudnia 2019 15:17
            Cytat z: kod_pinowy
            czy przeczytałeś uważnie mój post? Brak danych.

            Cóż, jak możesz powiedzieć, że dużo odpisałeś, jeśli sam nie wiesz, ile odpisałeś? Okazuje się, że to tylko zgadywanie.
           7. 0
            13 styczeń 2020 07: 57
            tak, wszystko w porządku. teraz Mi i Ka są zjednoczone. i helikoptery będą odpowiednie (Mi lub FiKa nie mogą produkować). jeśli na czele branży nie stoi ani jeden inżynier, ale główni projektanci Mi i Ka są bardziej logiczni, co możemy powiedzieć. ach ... no tak ... niech żyje (e) skuteczni menedżerowie z utworzeniem technikum kulinarnego (są własne).
           8. 0
            28 grudnia 2019 14:26
            zdejmij różowe okulary i przyjrzyj się trzeźwo tematowi. wiele programów zbrojeniowych jest po prostu zalanych ludźmi, którzy nie powinni być w ogóle na stanowiskach, w których się znajdują. ekonomista nie może zajmować stanowiska w jakiejś korporacji produkującej statki, samochody, obrabiarki. miejsce ekonomisty jest w huśtawce. powinien być prowadzony przez profesjonalistę.
           9. 0
            28 grudnia 2019 14:45
            Cytat z: kod_pinowy
            zdejmij różowe okulary i przyjrzyj się trzeźwo tematowi. wiele programów zbrojeniowych jest po prostu zalanych ludźmi, którzy nie powinni być w ogóle na stanowiskach, w których się znajdują. ekonomista nie może zajmować stanowiska w jakiejś korporacji produkującej statki, samochody, obrabiarki. miejsce ekonomisty jest w huśtawce. powinien być prowadzony przez profesjonalistę.

            I kto tu rządzi, czy nie. Jaki był pierwotnie temat? Że Gwiezdny Niszczyciel (Wsiewołod) napisał, że nasza armia się degraduje. Kto tam rządzi i jak dobrze, jest bardzo dyskusyjny.
            Czy możesz wymienić wiele krajów, które w ciągu ostatnich 9 lat zakupiły 450 systemów obrony przeciwlotniczej, 120 OTRK, 200 nowych myśliwców, 200 nowych śmigłowców szturmowych?
            A według nieudanych programów tylko we flocie występują problemy z dostawą na czas, w VKS i SV ich nie ma. Nie generalizujmy, ale konkretnie na próbkach technologii.
            Siedzę na Przeglądzie Wojskowym od 2011 roku i bardzo dobrze pamiętam, jak przyjęto program zbrojeń. A ile narzekali niektórzy członkowie forum na kupowanie jednostek. W rezultacie kupili setki i wciąż płaczą. Znowu nic. Znowu zawodzisz wszędzie.
            Może lepiej zdejmij swoje pesymistyczne okulary i przyjrzyj się trzeźwo. Nie ma degradacji. Armia od 9 lat stała się prawdziwą siłą i nie przestaje się przezbrajać.
  2. -7
   24 grudnia 2019 12:09
   w twojej głowie degradacja!!!
   1. 0
    27 grudnia 2019 11:33
    Cytat: Nastia Makarowa
    w twojej głowie degradacja!!!

    Czasami jestem po prostu zdumiony niektórymi członkami forum. Odrzucili mnie i ciebie, ponieważ nie widzimy degradacji. Ale jak mamy to widzieć, kiedy służba wojskowa stała się prestiżowa, pensje wzrosły, a dozbrojenie nie zostało zatrzymane. Ale nie. nie krytykuj wszystkiego i wszystkiego na raz minus. To tylko fakty, na które nie mają odpowiedzi.
 6. +7
  24 grudnia 2019 11:13
  Rozwój sił zbrojnych jest niemożliwy bez rozwoju sił wytwórczych w kraju, a są z tym duże problemy, supermocarstwo energetyczne nie ma własnych silników śmigłowców, morza, nowych silników spalinowych, w najlepszym wypadku, 50% zagranicznych, nigdzie nie rzucać wszędzie klinem.
  1. -5
   24 grudnia 2019 11:54
   Cytat z ElTuristo
   nie posiada własnych silników śmigłowców morskich, nowych ICE, w najlepszym wypadku 50% zagranicznych, nie wrzucaj wszędzie klina.

   Bez względu na to, gdzie spojrzysz, nikt nie chce czegoś czytać, chcą tylko gadać.
   Ka-52 i Mi-28 VK-2500, fregaty projektu 22350 CODAG. Masz jeszcze coś do doradzenia w zakresie inżynierii mechanicznej lub sam jeszcze coś przeczytasz. Chociaż lepiej tego nie robić, listów jest dużo, lepiej po prostu pogadać.
   1. 0
    24 grudnia 2019 15:23
    Przeszłość ... To wszystko „Motorsich” i „Zarya Mashproekt” -Ukraina, a także GTD-110 ...
    1. 0
     24 grudnia 2019 16:04
     Cytat z ElTuristo
     Przeszłość ... To wszystko „Motorsich” i „Zarya Mashproekt” -Ukraina, a także GTD-110 ...

     Czym jesteś?
     W Rosji całkowicie zlokalizowano wersję silnika VK-2500, która została opracowana w OAO Klimov w latach 1999-2001. W 2012 roku zakończono testy tego silnika. W 2014 roku Klimow zmontował pierwsze 10 silników w całości z rosyjskich komponentów. W 2015 - 30. W 2016 - 60 sztuk. W 2017 roku - 100 sztuk.
     Współpraca w zakresie pełnej lokalizacji silnika obejmuje również Centrum Badań i Produkcji Inżynierii Turbin Gazowych Salut, Moskiewskie Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn im. W.W. Czernyszewa oraz Stowarzyszenie Produkcji Silników Ufa.
     Do napędu generatorów elektrycznych w 1997 r. W SE NPKG „Zoria” - „Mashproekt” stworzono jednowałowy silnik GTD-110 o mocy 110 MW i sprawności 36%. Produkcja silnika, za pośrednictwem RAO JES z Rosji, została przekazana OAO NPO Saturn, która zajmowała się dalszą modernizacją i produkcją silnika.
     1. -1
      25 grudnia 2019 09:45
      Skopiowałem instrukcję ... dobrze zrobione ...
      1. 0
       25 grudnia 2019 11:00
       Cytat z ElTuristo
       Skopiowałem instrukcję ... dobrze zrobione ...

       )))))) Nie można spierać się z faktami, nawet według podręcznika szkoleniowego, nawet z Wikipedii, nawet z innych zasobów.
    2. 0
     26 grudnia 2019 06:36
     Motorsich zbliża się do swojego głównego konsumenta. W Rosji.
     1. 0
      26 grudnia 2019 09:19
      Tak, pojechał do Chin.
 7. +2
  24 grudnia 2019 15:25
  Wszystkie te udziały nowoczesnej technologii w % .... ta informacja jest generalnie niczym bez porównania z "partnerami" i innymi krajami, a ja chciałbym oceny samego Ministerstwa Obrony jako zaufania do porównywalności wyników i wykorzystania jednej metodologii .... w przeciwnym razie wszelkiego rodzaju blocherzy nie doceniają ...
  1. 0
   24 grudnia 2019 16:16
   Wszystkie te udziały nowoczesnej technologii w%% .... ta informacja to w zasadzie nic
   Tak, zgadza się, zresztą wszystkie te procenty to bzdury. Warunkowo usunęli UAZ z lat 90. z magazynu, skapitalizowali go, oto jesteś „nowy” sprzęt i przebieg tylko 200 km.
   1. -1
    25 grudnia 2019 07:50
    W tym konkretnym przypadku nie sądzę, aby wpadła w „nowoczesną” technologię, ale absolutnie nie jest to jasne - 70% jest dobre, normalne lub niezbyt dobre w 2019 roku ...
 8. +1
  24 grudnia 2019 16:11
  Żart koncepcyjny.
  Zastępca przychodzi, no cóż, zastępca jest prosto w pijanym domu drabadanu.
  Poseł siada na kanapie i mówi do żony: „żono, szybciej przynieś umywalkę”
  Żona biegnie do wanny, chwyta umywalkę i biegnie z powrotem do męża.
  A mąż siedzi na kanapie, jego oczy mają po 5 kopiejek i mówi do żony: KONCEPCJA SIĘ ZMIENIŁA, SPIEPŁEM!
 9. +1
  24 grudnia 2019 21:46
  W każdym systemie zarządzania potrzebne są organy: zbieranie danych, ocena wiarygodności, analityka, prognozowanie i tworzenie „gałęzi” decyzji. wybór optymalnego rozwiązania. A jeśli cała struktura przypomina rdzeń kręgowy, gdzie sygnał biegnie wzdłuż łańcucha od oficera dyżurnego do pożądanego generała i odwrotnie, taką organizację można porównać tylko z dżdżownicą.
  Chodzi o to, że nasi liderzy uważają się za tak błyskotliwych, że nie potrzebują porady.