Nowe szczegóły reformy sił zbrojnych

74
Nowe szczegóły reformy sił zbrojnych


Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że w perspektywie średnioterminowej MON zwiększy liczebność sił zbrojnych i poprawi ich strukturę organizacyjną. Ujawniono również niektóre plany i domniemane środki tego rodzaju. W ostatnim czasie dział omówił zadania i doprecyzował plany na przyszłość.Zadania ogólne
Jak poinformował Departament Informacji i Komunikacji Masowej MON, 17 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie zwiększenia i udoskonalenia sił zbrojnych. Prowadził ją minister obrony Siergiej Szojgu; w wydarzeniu wzięli udział wiceministrowie, główni dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych.

Minister przypomniał, że prezydent postawił za zadanie zwiększenie liczebności sił zbrojnych do 1,5 mln osób. W tym zakresie proponuje się opracowanie i realizację kompleksowego planu rozbudowy armii, łączącego różne działania. S. Shoigu zwrócił również uwagę na konieczność synchronizacji wzrostu liczebnego z budową infrastruktury, dostawami broni i sprzętu itp.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego państwa, m.in. dla ochrony obiektów krytycznych i nowych aktorów proponuje się wzmocnienie lub uzupełnienie szeregu kluczowych komponentów sił zbrojnych. Część istniejących połączeń zostanie przeformowana z uwzględnieniem nowych zagrożeń i wyzwań. Ponadto pojawią się nowe struktury i części.

Jak informowano w ubiegłym roku, liczebność armii zostanie zwiększona głównie kosztem personelu wojskowego w ramach kontraktu. Zdaniem ministra należy zwrócić szczególną uwagę na rekrutację żołnierzy kontraktowych i zadbać o ich szkolenie. Ponadto rozbudowany jest system uczelni wojskowych, poligonów w wojskach itp.

Realizacja kompleksowego planu zwiększenia liczebności i rozwoju sił zbrojnych rozpocznie się w tym roku i potrwa kilka lat. Tym samym planowane jest zakończenie transformacji struktury wojskowo-administracyjnej do 2026 roku. Termin innych przekształceń nie został jeszcze ogłoszony. Prawdopodobne jest, że zostaną one zrealizowane w tych samych ramach czasowych lub z niewielkim odchyleniem od nich.


Wcześniej, mówiąc o przyszłych reformach, S. Shoigu wspomniał o konieczności zmiany wieku poborowego. Dlatego proponuje się powoływanie rekrutów w wieku 21 lat, zamiast obecnego progu 18 lat. Komunikat prasowy MON nie wspomina o dyskusji na ten temat na ostatnim spotkaniu.

Przekształcenia strukturalne
W grudniu minister obrony zapowiedział konieczność zmian strukturalnych w siłach zbrojnych. Powstaną nowe jednostki i formacje wojskowo-administracyjne. Ponadto konieczna jest restrukturyzacja istniejących formacji. Wszystko to pozwoli skuteczniej chronić strategicznie ważne obszary przed obecnymi zagrożeniami.

17 stycznia S. Szojgu potwierdził, że w najbliższym czasie zostaną utworzone dwa nowe okręgi wojskowe, moskiewski i leningradzki. Tworzą się na terenie dotychczasowego Zachodniego Okręgu Wojskowego. Zadaniem nowych jednostek będzie ochrona dwóch strategicznie ważnych regionów przed zagrożeniami z zachodu i północy.


Planowane jest utworzenie szeregu nowych jednostek i formacji. W ten sposób w Karelii pojawi się korpus wojskowy. Siły lądowe zostaną wzmocnione trzema dywizjami strzelców zmotoryzowanych, a wojska powietrznodesantowe dwiema dywizjami desantowo-desantowymi. Lokalizacje nowych dywizji nie są zgłaszane. Ponadto na terytorium anektowanych poddanych zostaną utworzone samowystarczalne zgrupowania wojsk i sił. Ich skład i potencjał nie są jeszcze znane.

W zachodnich, centralnych i wschodnich okręgach wojskowych, a także w północnych flota siedem brygad strzelców zmotoryzowanych zostanie rozszerzonych do dywizji. Zwiększy to ich skuteczność bojową i pozytywnie wpłynie na możliwości dystryktów.

Minister Obrony Narodowej w swoim nowym raporcie wspomniał o potrzebie wzmocnienia marynarki wojennej, sił powietrznych i rakietowych. Tym razem minister nie poruszył kwestii zmiany struktury Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Przypomnijmy, że w grudniowym raporcie wspomniano o innych planowanych zmianach w składzie wojsk. Minister mówił więc o przyszłym formowaniu w wojskach lądowych pięciu dywizji artylerii i brygad specjalnego przeznaczenia. W Siłach Przybrzeżnych Marynarki Wojennej pięć brygad piechoty morskiej zostanie powiększonych do dywizji.


Przewiduje tworzenie każdej połączonej broni (czołg) armia mieszana lotnictwo dywizji i brygad lotnictwa wojskowego. Ponadto w Siłach Powietrzno-Kosmicznych powinny pojawić się nowe dyrekcje dywizji lotniczej, osiem pułków bombowych, jeden pułk myśliwski i sześć brygad lotnictwa wojskowego.

Zaktualizowane plany
Tym samym nasze Ministerstwo Obrony realizuje rozkaz Naczelnego Wodza o zwiększeniu liczebności, poprawie struktury i ogólnej poprawie zdolności bojowej Sił Zbrojnych. Opracowywane są odpowiednie plany, wysuwane są różne propozycje i tak dalej. Ponadto Ministerstwo Obrony rozważa już możliwość opublikowania głównych idei i postanowień nowej reformy.

Minister obrony narodowej dwukrotnie mówił o nowych planach i zapowiadał bardzo ciekawe informacje. Jednocześnie jego dwa raporty, grudniowy i nowy, uzupełniają się i razem tworzą pełniejszy obraz. Ponadto nie można wykluczyć, że najnowszy raport odzwierciedla wszystkie innowacje i korekty wprowadzone w ostatnich tygodniach. W związku z tym w przyszłości należy spodziewać się nowych raportów, które uzupełnią i zmienią znany już obraz.


Zaktualizowana i poprawiona wersja planów nadal przewiduje wzmocnienie obrony na strategicznym kierunku zachodnim – tam, gdzie istnieje zagrożenie ze strony NATO. Północ i środek tego kierunku wzmocnią dwa nowe okręgi wojskowe, korpus armii w Karelii i prawdopodobnie nowe dywizje w innych regionach. Ponadto zwrócono uwagę na południowe granice – niedawno anektowane podmioty federacji otrzymają własne ugrupowania.

Jednak nie tylko jednostki i formacje w pobliżu zachodnich granic będą rosły i zwiększały swoje wskaźniki. Podobna restrukturyzacja planowana jest w innych regionach i okręgach wojskowych. Możliwe, że skala tych procesów w różnych obszarach będzie różna ze względu na ich priorytet obronny.

Dużym zainteresowaniem cieszą się propozycje tworzenia nowych formacji i jednostek artylerii i lotnictwa. Operacja specjalna na Ukrainie po raz kolejny potwierdziła potencjał artylerii, m.in. duża moc. Ponadto wyciągnięto wnioski o potrzebie tworzenia formacji artyleryjskich o specjalnych zdolnościach. Zwiększą też potencjał lotnictwa i poprawią jego zdolność do współdziałania z wojskami lądowymi.


Wzmocnienie sił zbrojnych oraz zmiana struktury organizacyjnej nakładają dodatkowe wymagania co do liczebności personelu. W tym zakresie planowane jest zwiększenie liczby serwisantów, głównie kosztem wykonawców. Z kolei większa liczba personelu wojskowego wymaga dodatkowej infrastruktury, stawia większe wymagania systemowi szkolenia itd.

Nowa reforma


Generalnie nie chodzi tylko o zmiany w siłach zbrojnych. W rzeczywistości planowana jest kompleksowa reforma, mająca na celu poprawę wszystkich głównych wskaźników i dostosowanie armii do aktualnych wymagań wojskowych i politycznych. Sytuacja w Europie poważnie się pogorszyła i nasze siły zbrojne muszą na to zareagować.

Opracowywany i korygowany jest kompleksowy plan reform, który dotyczy wielu różnych kwestii. Jego pełna realizacja zajmie kilka lat, po czym rosyjska armia uzyska pożądany wygląd i możliwości. Jednocześnie pierwsze efekty takiej aktualizacji mogą pojawić się już w niedalekiej przyszłości.
74 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 40
  19 styczeń 2023 05: 12
  Jak ja nienawidzę słowa REFORMA! najbardziej uderzającym przykładem reformy jest przestawienie łóżek w nierentownym burdelu. Jeśli kierownictwo sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej nadal pozostaje lojalne i niezbyt mądre, to przynajmniej się zreformuj - nic sensownego z tego nie wyjdzie. Jaki jest sens posiadania zdrowych rąk i nóg, jeśli mózg jest w śpiączce? Dotyczy to również rządu – pieniądze, które powinny być przeznaczone na zbrojenie, rozwój i produkcję broni na PRZYSZŁĄ wojnę, z ich błogosławieństwem, eksportowane są za granicę zarówno przez oligarchów, jak i państwowe instytucje finansowe. Reformatorzy, człowieku.
  1. -36
   19 styczeń 2023 05: 44
   Cytat: Lider_Barmalejew
   najbardziej uderzającym przykładem reformy jest przestawienie łóżek w nierentownym burdelu.

   Jeśli jesteś specjalistą od burdeli, po co wspinać się tam, gdzie jesteś laikiem? Zbierz sprytnych, ale nie wiernych asystentów w biznesie budowy burdeli, osiągaj zyski, a tutaj pokażesz klasę geniuszu menedżerskiego. Prowadź pustego człowieka, choćby po to, żeby wysrać się na buty ministra… Nie lubi tego słowa. O co chodzi Krytyk, do cholery...
   1. + 19
    19 styczeń 2023 05: 58
    Od dawna mówi się, że pod terminem reforma kryje się NIE CHCIEĆ lub NIE ZDOLNOŚĆ do przeprowadzania przeobrażeń rewolucyjnych (nie zmiany formacji społeczno-gospodarczych, ale fundamentalne zmiany merytoryczne).
    Reforma to droga dla ludzi niezdecydowanych – tak wynika już ze słów Bismarcka.
    1. +5
     19 styczeń 2023 07: 25
     Cytat: saigon
     Reforma to droga dla ludzi niezdecydowanych – tak wynika już ze słów Bismarcka.

     Biedny Otto von Bismarck śmiech w każdej beczce znajduje się pancernik plug-man (lub parowiec)
     1. + 19
      19 styczeń 2023 07: 50
      Kolejność reformy (optymalizacja itp.):
      1. Sporządzamy Plan z terminami i zatwierdzamy go Zarządzeniem.
      2. Zamówienie z Planem spada.
      3. Na dole specjalista najniższej kategorii pisze Raport.
      4. Pojawia się raport i zostaje on zatwierdzony.
      5. Medale, odznaczenia, tytuły nadzwyczajne. Bankiet.
    2. +5
     19 styczeń 2023 07: 34
     Cytat: saigon
     Zostało już wyraźnie powiedziane, że pod terminem reforma kryje się NIE CHCENIE lub NIE MOŻLIWOŚĆ przeprowadzenia przeobrażeń rewolucyjnych (nie zmiana formacji społeczno-gospodarczych, ale fundamentalne zmiany merytoryczne).

     Wielkie kwestie naszych czasów rozstrzygane są nie przez przemówienia i rezolucje większości, ale przez żelazo i krew! / Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen
    3. -7
     19 styczeń 2023 08: 05
     Cytat: saigon
     Od dawna mówi się, że pod terminem reforma kryje się NIE CHCIEĆ lub NIE ZDOLNOŚĆ do przeprowadzania przeobrażeń rewolucyjnych (nie zmiany formacji społeczno-gospodarczych, ale fundamentalne zmiany merytoryczne).

     Ośmielę się zauważyć, że minister nie używa słowa „reforma”. Mówi o zwiększeniu liczebności, skoordynowaniu tego procesu z budową infrastruktury dla zakwaterowania, wyposażenia i uzbrojenia dodatkowej liczby personelu wojskowego oraz konsolidacji formacji i stowarzyszeń. „Reforma”, jak to określenie brzmi tylko z ust dziennikarzy i komentatorów. Myślę, że konieczne jest ocenianie wydarzeń nie według formy prezentacji materiału na ich temat, ale według istoty tych wydarzeń. A ich istota jest dość jasna. Kraj przygotowuje się na wydarzenia większe niż NWO. Ale gorliwi „niekochający pojedynczych słów i terminów” w ogóle o tym nie wspominają.
     1. + 12
      19 styczeń 2023 08: 36
      Trzeba sądzić po czynach – „po owocach ich poznacie”, podczas gdy tylko gadanina i kłamstwa
     2. +4
      19 styczeń 2023 09: 17
      I nie tłumacz się, przepraszam, czy to jak zwiększenie liczby, czy będą golić się ponownie przez 25 lat?
      1. 0
       19 styczeń 2023 10: 59
       Cytat z AdAstry
       I nie tłumacz się, przepraszam, czy to jak zwiększenie liczby, czy będą golić się ponownie przez 25 lat?

       Tu nie chodzi o moją pensję. 24-go będzie można zadać pytanie autorowi.
       1. -1
        19 styczeń 2023 19: 19
        Zarabiasz tutaj? hi "" "
      2. -1
       19 styczeń 2023 14: 26
       Cytat z AdAstry
       wzrost populacji jest podobny, znowu przez 25 lat golić się czy będą?

       Od razu widać, że nie-wojskowy wyobraża sobie, że zostanie zarżnięty, a nie zabrany do służby.
       Więc same propozycje były rozsądne, ale jest jedna rzecz. Najważniejsze Zmniejszyliśmy liczbę brygad, przekształcając je w dywizje, stosunek 1 dywizji do 2 brygad jest uważany za optymalny.
       1. -1
        19 styczeń 2023 19: 20
        „Od razu widać nie serwisanta…”
        I tu nie jest twoja prawda.
   2. + 20
    19 styczeń 2023 09: 23
    Cytat od Hagena
    Cytat: Lider_Barmalejew
    najbardziej uderzającym przykładem reformy jest przestawienie łóżek w nierentownym burdelu.

    Jeśli jesteś specjalistą od burdeli, po co wspinać się tam, gdzie jesteś laikiem? Zbierz sprytnych, ale nie wiernych asystentów w biznesie budowy burdeli, osiągaj zyski, a tutaj pokażesz klasę geniuszu menedżerskiego. Prowadź pustego człowieka, choćby po to, żeby wysrać się na buty ministra… Nie lubi tego słowa. O co chodzi Krytyk, do cholery...

    Ten urzędnik w butach zasiada już na krześle 11 (!!!) rok, przez taki okres czasu można praktycznie zamienić małpę w człowieka, a tu tylko Świątynia i Patriot Park mogą być zaliczone do środka trwałego. Kiedy w portfelu jest pobłażliwość dla wszystkich przyszłych działań, wtedy działania te będą w większości błędne.
    Jeśli powiesz „spróbuj sam, skoro jesteś taki mądry”, to odpowiem, że jestem krytyczny wobec swoich zdolności menedżerskich, więc nie dam sobie rady i znajdę siłę, by odrzucić kuszącą ofertę, ale są słabi, nie mogą.
    1. + 17
     19 styczeń 2023 09: 34
     To urzędnik w butach

     Mówiąc o butach. Wydaje się, że ma zamiłowanie do butów z lakierowanej skóry, które stały się butami oficerskimi.
     Jak można tu nie pamiętać - "już w jednorzędowym się nie biją..."
    2. + 14
     19 styczeń 2023 09: 55
     Cytat: Gvardeetz77
     do zasobu można dodać tylko Świątynię i Patriot Park


     CO???!!! BIATHLON CZOŁGOWY???!!!
     1. +6
      19 styczeń 2023 10: 09
      Cytat z: sergo1914
      Cytat: Gvardeetz77
      do zasobu można dodać tylko Świątynię i Patriot Park


      CO???!!! BIATHLON CZOŁGOWY???!!!

      nie wymieniłem konkretnie :)
      Jeśli biathlon zostanie teraz zatrzymany, to wydaje się, że nie istnieje. Ale park i świątynia, oto one, stoją i jedzą w czasie rzeczywistym... :)
     2. +7
      19 styczeń 2023 21: 33
      Cytat z: sergo1914
      Cytat: Gvardeetz77
      do zasobu można dodać tylko Świątynię i Patriot Park


      CO???!!! BIATHLON CZOŁGOWY???!!!

      Nie, cóż, ---- Mały harem ..chik. I warsztat do rzeźbienia, dąb… Ech… utalentowana osoba, utalentowana we wszystkim. lol
  2. +3
   19 styczeń 2023 06: 10
   A zwiększenie liczby łóżek w burdelu jest znacznie bardziej znaczącą i opłacalną „reformą”, nie sądzisz!?
   Mój komentarz jest za krótki, ale mam nadzieję, że sensowny
   1. AUL
    +8
    19 styczeń 2023 09: 13
    Minister przypomniał, że Prezydent postawił przed sobą zadanie zwiększenia liczebności sił zbrojnych do 1,5 mln osób
    Łatwo! Zrekrutowanie generałów do Okręgu Wojskowego Arbat do wymaganej liczby to kwestia maksymalnie tygodnia! waszat
 2. + 22
  19 styczeń 2023 05: 35
  Chciałbym aby ta REFORMA przywróciła Szkoły Wojskowe, medycynę wojskową!
  A potem jest więcej generałów niż poruczników!
  A po „optymalizacji” służby zdrowia pogrzebano nie tylko „cywilną” medycynę, ale też całą wojskową terapię polową i chirurgię…
  1. +1
   21 styczeń 2023 21: 10
   Cóż, medycynę cywilną też trzeba będzie uporządkować. A jeśli państwo nie dba o zdrowie ludności, to nie jest jasne, kogo zamierzasz zwerbować do wojska. Może trzydziestoletni pacjenci neurologii? Lub czterdziestoletni diabetycy? Widzę, że doświadczenie już się pojawiło, choć niezbyt pozytywne. Ponadto, gdy wiesz, że lek jest całkowicie opłacony, nie masz motywacji do utraty zdrowia w miejscach niebezpiecznych dla zdrowia. Nie zapewniamy odszkodowania za kilka milionów dolarów. A kilka milionów rubli to nie jest tak duża kwota, nie wystarczy na następne 20 lat życia.
 3. + 16
  19 styczeń 2023 05: 55
  Nierealny.
  Do tego potrzebni są nowi ludzie (najlepiej specjaliści od spraw wojskowych) w obwodzie moskiewskim, ale tak nie jest.
  Kompleks militarno-przemysłowy powinien wyprzedzać czas o krok (a u nas wszystko jest po staremu).
  Zaczęli rozmawiać o reformie, bo trzeba coś powiedzieć (mówią, że nie siedzimy w miejscu) w telewizji, bo przegapili czas pokoju (Kreml był zajęty rurami).
  1. -16
   19 styczeń 2023 07: 39
   Ale ty, Władimirze, czy będziesz w stanie stworzyć podział? A kompleks wojskowo-przemysłowy ma unikalne, zaawansowane technologie i nie można udowodnić, że tak nie jest. I jak sądzę, wiele dokumentów dotyczących tej właśnie reformy jest tajnych, a na czym ona polega, poza wydarzeniami ogłoszonymi publicznie, dowiemy się znacznie później (jesteśmy cywilnymi kurtkami). I znowu uważam, że utworzenie dwóch nowych okręgów wojskowych i kilkunastu potężnych formacji wojskowych to nie słowa, ale DZIAŁANIE. A reszta - śledź wiadomości.
  2. + 15
   19 styczeń 2023 07: 46
   Cóż, zreformowanie obecnej armii jest dość trudne. Nie ma już armii ludowej, ale generalnie jest armia najemników, do której udają się po bezpieczeństwo państwa, dobre zarobki i świadczenia emerytalne. Ogólnie rzecz biorąc, z zawodu „obrony Ojczyzny” taka armia po prostu zamieniła się w miejsce
   zwykła praca do wynajęcia, z elementami „gra fabularnej” w „wojnie”. Nowoczesna armia, zwłaszcza jeśli chodzi o jej przywództwo, na ogół chroni nie Ojczyznę, ale jej dobrze odżywiony styl życia. Doprowadzenie do takiej walki armii nie jest łatwe, jeśli nie niemożliwe.
   1. -10
    19 styczeń 2023 08: 12
    Cytat z Monster_Fat
    dokąd jadą po bezpieczeństwo państwa, dobrą pensję i świadczenia emerytalne. Ogólnie rzecz biorąc, z zawodu „obrony Ojczyzny” taka armia po prostu zamieniła się w miejsce
    zwykła praca do wynajęcia, z elementami „gra fabularnej” w „wojnie”. Nowoczesna armia, zwłaszcza jeśli chodzi o jej przywództwo, na ogół chroni nie Ojczyznę, ale jej dobrze odżywiony styl życia. Doprowadzenie do takiej walki armii nie jest łatwe, jeśli nie niemożliwe.

    Mówisz to na podstawie swojego osobistego światopoglądu? Czy w obecnej armii zachowywałbyś się tak samo, czy inaczej? Chcę tylko wiedzieć, dlaczego tak myślisz o całej rosyjskiej armii?
    1. -15
     19 styczeń 2023 11: 09
     Cytat z pięciu
     Chcę tylko wiedzieć, dlaczego tak myślisz o całej rosyjskiej armii?

     Dzisiaj takie myślenie jest po prostu modne, zwłaszcza tutaj, w VO. Banda niezbyt bystrych i szczęśliwych ludzi wzięła na siebie sranie wszystkiego i wszystkich dookoła, a zwłaszcza tych, którzy okazali się mądrzejsi i bardziej zaawansowani w życiu od nich. Krótko mówiąc, wszystko, od zwykłej zazdrości i urazy z powodu niespełnionych marzeń.
     1. + 12
      19 styczeń 2023 15: 41
      POŁUDNIOWY ZACHÓD. Hagena. W swoim poście wspomniałeś o „grupie nieszczęśliwych ludzi” w negatywnym kontekście. W jakiś sposób zrodziło się dla ciebie pytanie: kogo uważasz za szczęściarza w naszych czasach [b] [/ b]? Wymień kilka imion, aby zrozumieć swoją gradację na „szczęśliwy” i „pechowy”. Tutaj, na przykład, Efremov Jr. Czy ma „szczęście” czy nie? A Pugaczowa? A co z Czubajsem? A Sołowjow? A Kisielow? A co ze Skobeevą i Norkinem?
      Jednym słowem wyjaśnij, aby zrozumieć frazę, o której mowa w Twoim poście.
      hi
      1. -3
       19 styczeń 2023 16: 05
       Tutaj jeden z kolegów wspomniał o ludziach siedzących przy stole na zdjęciu i wyraził przekonanie, że wszyscy oni zasługują na ściganie karne i uwięzienie gdzieś na północy. Ponieważ prawie wszyscy tutaj w tym wątku zgadzają się z nim, z wyjątkiem mnie, kolegi Hagena i jeszcze jednej lub dwóch osób, wszyscy oni są wyraźnie lepsi, bardziej uczciwi i inteligentniejsi niż wspomniani dowódcy wojskowi. To ty, a nie ci na zdjęciu, ukończyli z wyróżnieniem szkoły wojskowe, potem - z wyróżnieniem akademii, dowodzili wszystkim od plutonu do okręgu. Więc twoje miejsce jest tam, przy tym stole. Więc dlaczego jeszcze tam nie jesteś? Dlaczego nie wszyscy was tam wysyłają? Nie pomyślałeś? A może nie ma ochoty tam siedzieć? A może czegoś jeszcze brakuje?
       1. +8
        19 styczeń 2023 20: 20
        Cytat z pięciu
        Tutaj jeden z kolegów wspomniał o ludziach siedzących przy stole na zdjęciu i wyraził przekonanie, że wszyscy oni zasługują na ściganie karne i uwięzienie gdzieś na północy. Ponieważ prawie wszyscy tutaj w tym wątku zgadzają się z nim, z wyjątkiem mnie, kolegi Hagena i jeszcze jednej lub dwóch osób, wszyscy oni są wyraźnie lepsi, bardziej uczciwi i inteligentniejsi niż wspomniani dowódcy wojskowi. To ty, a nie ci na zdjęciu, ukończyli z wyróżnieniem szkoły wojskowe, potem - z wyróżnieniem akademii, dowodzili wszystkim od plutonu do okręgu. Więc twoje miejsce jest tam, przy tym stole. Więc dlaczego jeszcze tam nie jesteś? Dlaczego nie wszyscy was tam wysyłają? Nie pomyślałeś? A może nie ma ochoty tam siedzieć? A może czegoś jeszcze brakuje?

        A nie wiesz czego brakuje?Przyjaźni z głównym i więzi rodzinnych.
        A może uważasz, że Czubajs lub Gajdar (Golikow) byli geniuszami?
        W takim razie przeczytaj, co powiedział o nich laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Joseph Stiglitz.
        1. +2
         19 styczeń 2023 21: 34
         no tak, tam wszyscy chętnie na nas czekają, powiedzmy sobie szczerze, Sierdiukow zrobił kawał dobrej roboty. Funkcjonariuszy jest za mało. wszędzie a szczególnie na niższych stanowiskach gdzie trzeba biegać po polach z karabinem maszynowym.Jest problem i nie trzeba się wyśmiewać.wróg podejdzie pod mury Moskwy, no to chodźmy wszyscy emerytowani oficerowie i rezerwy dla ratowania Ojczyzny.
         1. 0
          20 styczeń 2023 10: 40
          Cytat z: odisey3000
          no tak, tam wszyscy chętnie na nas czekają, powiedzmy sobie szczerze, Sierdiukow zrobił kawał dobrej roboty. Funkcjonariuszy jest za mało. wszędzie, a zwłaszcza na niższych stanowiskach, gdzie trzeba biegać po polach z karabinem maszynowym.

          Tak więc Sierdiukow i Makarow próbowali po prostu rozwiązać problem niedoboru oficerów na szczeblu pułkowym i niższym - zmniejszając rozdętą kwaterę główną, zaprojektowaną dla państw radzieckich i przenosząc oficerów w terenie. A potem na początku lat 2000. dowódca jednego z pułków dywizji dworskiej w powietrzu, EMNIP, Pierwszy, skarżył się, że ma w swoich batalionach 10% regularnych oficerów, a resztę stanowili dwulatkowie i łajdaki z sierżanci.

          A główny jęk o reformach producenta mebli dotyczył właśnie tego, że honorowi oficerowie, którzy przez lata służyli w ciepłych urzędach, zostali nagle wyrzuceni na pole, a nawet otrzymali podległy personel. uśmiech
        2. -2
         19 styczeń 2023 22: 27
         Gajdar i Czubajs nie należą do dowództwa Sił Zbrojnych FR. I wiesz, mam już dość pisania w tym wątku. Z jakiegoś powodu sprawiedliwi są wszyscy, którzy poświęcili swoje zdrowie, życie i majątek za Ojczyznę, a dopiero przywództwo jej, Ojczyzny, politycznej i wojskowej, wszystko poszło nie tak. I myślę, że każdy, z ręką na sercu, ma sobie coś do zarzucenia, tylko to jest trudniejsze niż wskazywanie palcem na kogoś innego.
      2. +1
       20 styczeń 2023 06: 28
       Cytat: K-36
       kogo obecnie uważasz za szczęściarza[b][/b]? Wymień kilka nazwisk

       Drogi kolego, w moim poście nie ma ani negatywu, ani pozytywu. Jest tylko zestawienie wyniku pobieżnej analizy.Pytacie, kogo uważam za szczęściarza i mądrego? Ten, który wie, jak się uczyć, a następnie samodzielnie zapewnić sobie i swojej rodzinie niezbędny dochód głową i rękami, nie powodując smutku i ingerencji w innych. Zapewne ktoś, kto w życiu nie czeka na jałmużnę i korzyści z zewnątrz, ale całkiem nieźle radzi sobie sam i jednocześnie potrafi żyć w zgodzie ze swoimi wartościami moralnymi i etycznymi. Serie nazwisk, które wymieniłeś, są mi znane, ale osobiście ich nie znam i nie chcę o nich mówić. A z tych, których mniej więcej znam, a wy najprawdopodobniej o nim słyszeliście, wolałbym wymienić Kartapołowa. Można by jeszcze wspomnieć o Skabiejewej i Sołowjowie, choć to wcale nie znaczy, że podzielam np. linię postępowania Sołowjowa. Jest bardzo niegrzeczny i autorytarny, ale bez wątpienia bardzo zdolny, wytrwały i pewny siebie, co nie może nie zaimponować. Mało mnie interesuje, co on sam mówi w swoich programach, ale od zaangażowanych specjalistów można usłyszeć sensowne rzeczy. Ale to moja osobista opinia.
   2. -6
    19 styczeń 2023 16: 15
    I dalej. Czy zwracasz uwagę na to, za co nagradzani są uczestnicy SVO, w tym pośmiertnie? A jeśli tak, to jak Wam palce nie uschły, żeby TO napisać (a innym na plus – szkoda!):
    Cytat z Monster_Fat
    najemnej armii, dokąd udają się po bezpieczeństwo państwa, dobre zarobki i świadczenia emerytalne. Ogólnie rzecz biorąc, z zawodu „obrony Ojczyzny” taka armia po prostu zamieniła się w miejsce
    zwykła praca do wynajęcia, z elementami „gra fabularnej” w „wojnie”. Nowoczesna armia, zwłaszcza jeśli chodzi o jej przywództwo, na ogół chroni nie Ojczyznę, ale jej dobrze odżywiony styl życia. Doprowadzenie do takiej walki armii nie jest łatwe, jeśli nie niemożliwe.
    1. +1
     21 styczeń 2023 22: 04
     Powiem ci co, fiv. Od dawna mówi się o tym, że wojsko stało się miejscem pobierania świadczeń, a nie obroną Ojczyzny. Wszyscy bez wyjątku powtarzają o tym, na przykład przed rozpoczęciem NWO, ostrzegali przed tym Vladlen Tatarski i Admin z kanału RSOTM. Potwierdza to liczba 500 w armii rosyjskiej. Potwierdziły to te afery przed NWO, które mówiły, że w niektórych dużych miastach wojsko składa hołd bandytom. Potwierdza to fakt, że wiele wysokich stopni wojskowych, od podpułkowników po wyższe w wojsku na początku NMD, nie rozumiało zalet cywilnego quadrocoptera. Potwierdza to fakt, że przez prawie rok wojny nie zadali sobie trudu, aby zrozumieć, że helikoptery nie działają bez telefonów komórkowych i nie mogą zrozumieć, dlaczego. Chociaż powinni to wiedzieć na długo przed NWO. Ponieważ mówili o tym wszyscy w sferze wojskowej. Dlaczego ci „fachowcy” od spraw wojskowych nie przeanalizowali doświadczeń Górskiego Karabachu? doświadczenie Izraela? Oni są wojskowi czy co? Jest tylko jedno racjonalne wyjaśnienie tego wszystkiego i słyszałeś je. To nie wojsko, to wysoko opłacani uprzywilejowani pracownicy służby ochrony sprzętu wojskowego w Rosji. To właśnie zasadniczo reprezentuje armia rosyjska. Chłopaki z DPR, którzy rozpoczęli wojnę w 14 w łupkach, z karabinem myśliwskim dziadka i hełmem ASG na głowach, wiedzą wszystko o obecnej wojnie. Chociaż nie służyli w wojsku. Nawiasem mówiąc, paradoks rosyjskiego zastraszania polegał na tym, że ludzie, którzy przeszli wojnę w szeregach Milicji Ludowej LDNR, ale wcześniej nie służyli w wojsku, byli uważani w Rosji za nie służących w wojsku . Okazuje się, że okopy z wojny w Donbasie nie liczą się do klasyfikacji wojskowej. A ta kolizja jest jaskrawą ilustracją geniuszu całego systemu armii rosyjskiej. Czy potrzebujesz osób do obsadzenia wolnych stanowisk w regionie moskiewskim? Weź je od oficerów bojowych LDNR. Zabierz je ludziom Kadyrowa. Nawiasem mówiąc, ten ostatni okazał się bardziej gotowy do wojny niż cały region moskiewski, chociaż państwo nie miało tego robić. A MO ma to robić. Ale zamiast regionu moskiewskiego gwardia rosyjska przystąpiła do ataku w osobie Achmata z Kadyrowa. A tak przy okazji, to nie ich sprawa. Inny przykład, Chodakowski, chociaż nie bardzo mu współczuję, ale kiedy otrzyma następny stopień wojskowy? Myślę, że zasłużył na to bardziej niż ludzie, którzy do piersi czepiają się tytułu Bohaterów z MO. W Rosji wciąż brakuje tych, którzy mogą zastąpić tych, dzięki którym Rosja kilka tygodni po starcie NWO poprosiła o rozmowy pokojowe w Turcji – wojna jeszcze nie wszystkich zjadła. I jak dotąd, sądząc po pomysłowych zakazach importu helikopterów do Rosji, strzyżenia brody, zakazu używania telefonów komórkowych w wojsku, uczenia się piosenek, zniknięcia półtora miliona zestawów Warriorów, T-62 zamiast Armatów… i odwrotnie, kupowanie przez osoby niewojskowe na potrzeby armii UAZ-ów, gazeli, śmigłowców, teplaków, lampek nocnych, zbroi, apteczek – to inicjatywa oddolna, która świadczy o znajomości spraw wojskowych. Ponieważ ludzie z dołu chcą walczyć i dlatego wiedzą, jak walczyć, są tym stale zainteresowani. Cholera, na przykład, kim jest Prigożyn, jakie akademie wojskowe ukończył? A ludzie z góry chcą ciąć budżet i nikomu nie raportować. A wynik jest na twarzy. Druga czy trzecia armia świata nie może zmiażdżyć nieszczęsnej Ukrainy z jej korupcją, kradzieżą, zgniłą gospodarką i innymi dolegliwościami. Kraj z silnym kompleksem wojskowo-przemysłowym nie może zmiażdżyć kraju bez kompleksu wojskowo-przemysłowego.
  3. +7
   19 styczeń 2023 12: 02
   Cóż, dlaczego to jest nierealne!? „Stara Gwardia”, wydania szkoły radzieckiej jeszcze nie wygasły! A nawet możemy nauczyć więcej - sumienie tego nauczyli! Zgadzam się, że nastąpił postęp w zakresie elementów sprzętu łączności, wojny elektronicznej i wojny elektronicznej, działań taktycznych i specjalnych „w terenie”… Ale algorytmy pozostały te same! Odbierz mnie w nocy, powiedz „przełącz link”, a zadziała, mimo że minęło wiele lat…
   I tak, od czegoś trzeba zacząć! Odtwórz zrujnowane szkoły, NVP w szkole, opłaty z emerytowanymi oficerami wojskowymi, oficerami rezerwy!
 4. + 19
  19 styczeń 2023 06: 29
  Reformę należy rozpocząć od wysłania osób ze zdjęcia tytułowego do wycinki. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na udaną reformę. W przeciwnym razie wszystko znowu się popsuje. A potem zamieniają się krzesłami. I znowu będą walczyć.
  1. -12
   19 styczeń 2023 08: 11
   Cytat z: sergo1914
   Reformę należy rozpocząć od wysłania osób ze zdjęcia tytułowego do wycinki.

   Na temat którego z nich masz materiał oskarżycielski? Jak na to patrzysz?
   1. +7
    19 styczeń 2023 09: 53
    Cytat od Hagena
    Cytat z: sergo1914
    Reformę należy rozpocząć od wysłania osób ze zdjęcia tytułowego do wycinki.

    Na temat którego z nich masz materiał oskarżycielski? Jak na to patrzysz?


    Możesz zbadać ich działalność od 24.02.22 do chwili obecnej. Myślisz, że materiał oskarżycielski nie zostanie znaleziony? I co dalej stanie się z tymi materiałami i pracownikami, którzy je znaleźli?
    PS Tak, pamiętam, że żyjemy w najbardziej wolnym kraju na świecie i wszystkie inne kraje nam zazdroszczą.
    1. -6
     19 styczeń 2023 12: 25
     Cytat z: sergo1914
     Możesz zbadać ich działalność od 24.02.22 do chwili obecnej. Myślisz, że materiał oskarżycielski nie zostanie znaleziony?

     Najpierw przeprowadzisz te śledztwa i coś odkryjesz, wtedy będziesz miał moralne prawo wytknąć mu „sukę w oku”.
     Cytat z: sergo1914
     PS Tak, pamiętam, że żyjemy w najbardziej wolnym kraju na świecie i wszystkie inne kraje nam zazdroszczą.

     Dobrze, że o tym pamiętasz. Nie jest źle pamiętać o elementarnej sprawiedliwości, kiedy nagroda powinna odpowiadać czynowi, a nie odwrotnie ...
     1. + 12
      19 styczeń 2023 13: 49
      Moje osobiste oskarżenie oparte na osobistym doświadczeniu i ogromnej bazie dowodowej w całej Rosji i świadkach (jeśli wziąć pod uwagę apelacje z lat 2020-2021)

      Zarzut: przez cały czas pełnienia funkcji ministra obrony poborowych nie uczono prowadzenia działań wojennych, nie opanowali WUS (w rzeczywistości) nie ma wyszkolonej rezerwy mobilizacyjnej (dowody widać z ostatnich wydarzeń)
      Kantik, fotorelacja, piosenka wiertnicza i magazynek do naprawiania magazynków na TB .............. kwadratowe zaspy i stroje w jeden dzień… ugh…

      Kiedy nauczysz się walczyć? A ile wygraliśmy tym brzegiem? PMC? no to zamieńmy całą armię w PKW, dopiero potem odwołajmy pilne, bo inaczej to mało patriotyczne mścić się na placu apelowym i szorować koła pastą do butów, a jak pokazały wypadki to BEZUŻYTECZNOŚĆ
      1. -7
       19 styczeń 2023 14: 06
       Cytat: Komisarz_Wolf
       Moje osobiste oskarżenie

       Przelej to na papier i wyślij do prokuratury wojskowej. Bez tego to tylko woda i smarki. Ja też służyłem, byłem przebrany i wyrównałem zaspy w kształt walizki, ale też strzelałem, jeździłem i uczyłem się taktyki. I w końcu zrozumiałem coś z nauk wojskowych i uczyłem innych. Nie muszę robić burzy mózgów na temat armii. Jak to mówią, pływaliśmy, wiemy.
      2. +2
       19 styczeń 2023 20: 18
       Służyłem 83 - 85 lat. Zajmowałem się musztrą, śpiewałem piosenki, prostowałem zaspy, kopałem rury, chodziłem do strojów w kuchni i robiłem wszystko to, czego dzisiejsi żołnierze nie robią. A potem nie było komitetów nieródek. Został operatorem radiowym pierwszej klasy, spędził półtora roku w Strategicznych Siłach Rakietowych na służbie bojowej i przeszedł poważne kontrole Sztabu Generalnego, Sztabu Generalnego Strategicznych Sił Rakietowych. Kiedyś było, przynajmniej nie łatwiejsze niż teraz. Komfort był zdecydowanie mniejszy. Byli jednak żołnierze - Żołnierze, a trening bojowy był na najwyższym poziomie. Kiedyś było tak, że wyjeżdżali na wakacje z bazy do pracy. Więc nie śpiewaj piosenek o „kiedy nauczyć się walczyć?”
       1. 0
        27 styczeń 2023 13: 50
        Czapka z daszkiem. Z całym szacunkiem dla ciebie, wtedy nauczono cię walczyć z przechyłką, teraz cię nie uczą, Kantik jest teraz absolutny (Wynik tego braku badań jest widoczny dla wszystkich i wszystkiego w całym kraju)
      3. +5
       19 styczeń 2023 20: 23
       Cytat: Komisarz_Wolf
       Moje osobiste oskarżenie oparte na osobistym doświadczeniu i ogromnej bazie dowodowej w całej Rosji i świadkach (jeśli wziąć pod uwagę apelacje z lat 2020-2021)

       Zarzut: przez cały czas pełnienia funkcji ministra obrony poborowych nie uczono prowadzenia działań wojennych, nie opanowali WUS (w rzeczywistości) nie ma wyszkolonej rezerwy mobilizacyjnej (dowody widać z ostatnich wydarzeń)
       Kantik, fotorelacja, piosenka wiertnicza i magazynek do naprawiania magazynków na TB .............. kwadratowe zaspy i stroje w jeden dzień… ugh…

       Kiedy nauczysz się walczyć? A ile wygraliśmy tym brzegiem? PMC? no to zamieńmy całą armię w PKW, dopiero potem odwołajmy pilne, bo inaczej to mało patriotyczne mścić się na placu apelowym i szorować koła pastą do butów, a jak pokazały wypadki to BEZUŻYTECZNOŚĆ

       Zapomniałeś o upadku systemu urzędów poborowych.
   2. +2
    19 styczeń 2023 21: 45
    Cytat od Hagena
    Na temat którego z nich masz materiał oskarżycielski? Jak na to patrzysz?

    Nie bądź taki zły. Nerwy wszystkich puszczają, a krytycy mają ziarno prawdy.. Niestety to ziarno prawdy jest bardzo mocne.. Tak, gdyby teraz w naszych wojskach wszystkiego było pod dostatkiem, wszystko jest w 70-80% nowoczesne, najnowsze, wszyscy byli po prostu szczęśliwy. Nasi faceci, którzy są tam prawdziwymi wojownikami! Wojownicy. A na górze, jak zwykle na Świętej Rusi,
    bałagan. napoje
    1. -1
     20 styczeń 2023 06: 35
     Cytat: 30 wiz
     Nie bądź taki zły.

     Dlaczego myślisz, że jestem zły? W rzeczywistości to bardzo masowe pragnienie przeprowadzania represji bez ważnego powodu jest niepokojące. Najwyraźniej podłoże represji „wysoce prawdopodobne” jest bardzo zaraźliwe puść oczko.
     1. +1
      24 styczeń 2023 09: 13
      Jest wystarczająco dużo dobrych powodów. Kilkakrotnie byłem obecny przy selekcjonerach, wszyscy szefowie jednogłośnie kończą meldunki, że NIE MA problemów wymagających interwencji! w ogóle od słowa. Ci, którzy próbowali krytykować wszelkiego rodzaju gry wojskowe, od dawna są już na emeryturze. Oportuniści, którzy byli pod rządami Sierdiukowa, pozostali na swoich miejscach i zaczęli dalej rosnąć, dostosowując się ponownie do nowych zasad. Pisanie raportów w powerpoint, fotoreportaże, kręcenie klipów jest realne. Gdy tylko się z czymś nie zgadzał, wskazują na drzwi. Mówią, że jest kolejka. Jako porucznik nie sporządziłem tylu raportów, ile teraz stempluje się na drukarkach. Ani jedna sensowna propozycja pozbycia się zbędnej biurokracji nie znajduje poparcia na samej górze. A problem polega na tym, że sami szefowie nie składają raportów, zastępców (z nielicznymi wyjątkami), zastępców itp. Pracują dla nich. Najgorsze jest to, że wszelkie reportaże i inne pierdoły są robione kosztem osobistego i służbowego czasu wykonawców, odrywając ich od głównych obowiązków i z reguły na własny koszt (papier, farby, drukarka i ploter naprawy, dyski itp.). Nie wiem, gdzie służyłeś, ale teraz wybijaj materiały do ​​​​remontu pomieszczeń, ochrony obiektów w normalnym tego słowa znaczeniu itp. niemożliwe. Mamy to, co mamy. Wspomniałeś tam o Kartapolowie, czy to on kierował wydziałem politycznym przed wiceprzewodniczącym? Czy to bojownik o prawdę, który dopiero po dymisji wezwał ministra, by przestał kłamać? Gdzie służył? Milczał, jak wszyscy inni, bo jeśli otworzysz usta, to premia 1010 przeleci. Dlatego wszyscy po cichu się zgadzają, kiwając głowami i zaznaczając czas. Osobiste oddanie wszystkim szczeblom korporacyjnej drabiny. Nic więc nie da się poprawić, bo nie ma normalnej, zdrowej krytyki. A szefowie, po braku krytyki, wyobrażają sobie, że są wielcy, siedem przęseł w czole.
 5. + 19
  19 styczeń 2023 07: 17
  Wszystko jest bezużyteczne. Dopóki na Kremlu iw kluczowych miejscach zamiast w więziennej celi siedzą ci sami ludzie przez długi czas, NIC NIE BĘDZIE SUKCESEM. Jak to teraz nie działa. Trzeba zmieniać ludzi, trzeba karać tych, którym się nie powiodło i nagradzać wszystkich według ich zasług. A jak już tu poprawnie napisano, to nie przyniesie zysku z przestawiania łóżek w burdelu. Niech Putin wydaje rozkazy, aż zsinieje na twarzy - nikt ich nie wykona
  1. +7
   19 styczeń 2023 09: 33
   Cytat z: FoBoss_VM
   Wszystko jest bezużyteczne. Dopóki na Kremlu iw kluczowych miejscach zamiast w więziennej celi siedzą ci sami ludzie przez długi czas, NIC NIE BĘDZIE SUKCESEM. Jak to teraz nie działa. Trzeba zmieniać ludzi, trzeba karać tych, którym się nie powiodło i nagradzać wszystkich według ich zasług. A jak już tu poprawnie napisano, to nie przyniesie zysku z przestawiania łóżek w burdelu. Niech Putin wydaje rozkazy, aż zsinieje na twarzy - nikt ich nie wykona

   Nie ma kogo zmieniać, ci najskuteczniejsi, niezrównani menedżerowie na świecie, nie ma innych, rosyjska ziemia zubożała… Muszą, nie oszczędzając brzucha, pociągać za pasek, niezależnie od wieku emerytalnego, pociągnij za pasek i daj przykład innym, że możesz pracować nawet po 65 latach
   1. +2
    19 styczeń 2023 18: 04
    Cytat: Gvardeetz77
    Nie ma kogo zmieniać, ci najskuteczniejsi, niezrównani menedżerowie na świecie, nie ma innych, rosyjska ziemia zubożała… Muszą, nie oszczędzając brzucha, pociągać za pasek, niezależnie od wieku emerytalnego, pociągnij za pasek

    Złote słowa, Jurij Wenediktowicz. © uśmiech
   2. +2
    19 styczeń 2023 20: 26
    Cytat: Gvardeetz77
    Cytat z: FoBoss_VM
    Wszystko jest bezużyteczne. Dopóki na Kremlu iw kluczowych miejscach zamiast w więziennej celi siedzą ci sami ludzie przez długi czas, NIC NIE BĘDZIE SUKCESEM. Jak to teraz nie działa. Trzeba zmieniać ludzi, trzeba karać tych, którym się nie powiodło i nagradzać wszystkich według ich zasług. A jak już tu poprawnie napisano, to nie przyniesie zysku z przestawiania łóżek w burdelu. Niech Putin wydaje rozkazy, aż zsinieje na twarzy - nikt ich nie wykona

    Nie ma kogo zmieniać, ci najskuteczniejsi, niezrównani menedżerowie na świecie, nie ma innych, rosyjska ziemia zubożała… Muszą, nie oszczędzając brzucha, pociągać za pasek, niezależnie od wieku emerytalnego, pociągnij za pasek i daj przykład innym, że możesz pracować nawet po 65 latach

    Ziemia rosyjska nie zubożyła talentami.
    Stworzył błędny system rekrutacji.
    Nie musisz być utalentowany i przyzwoity, musisz mieć futrzaną łapę.
  2. 0
   24 styczeń 2023 09: 19
   Zgadza się, ponieważ urzędnicy ministerialni bez specjalistycznego wykształcenia w większości. Są po prostu tasowane, jeśli nie wyszło na jednym krześle, spróbuj innego. Od razu przychodzi na myśl bajka Kryłowa „Kwartet”: - A wy, przyjaciele, jak możecie nie usiąść, wszyscy nie są dobrzy w muzykach!
  3. +1
   24 styczeń 2023 13: 46
   Dopóki Rogozinowie nie staną przed sądem, ręce opadają mi na to wszystko. Myślisz, że znowu wrócisz do kompleksu wojskowo-przemysłowego, ale kiedy przypomnisz sobie, jak Rogozinowie kąpali się w luksusie, a inżynierom plujesz na wszystko jak psy…
 6. + 12
  19 styczeń 2023 08: 07
  „... Ponadto w Siłach Powietrzno-Kosmicznych powinny pojawić się nowe dyrekcje dywizji lotniczej, osiem pułków bombowych, jeden pułk myśliwski, a także sześć brygad lotnictwa wojskowego…” (c)

  A szkoły zostały odebrane! W Krasnodarze sprzedano nawet lotnisko...
  1. +6
   19 styczeń 2023 08: 53
   W Krasnodarze sprzedano nawet lotnisko...
   Nie mam wątpliwości co do apetytów top managerów, ale nawet w Bykowie pod Moskwą, gdzie wszystko się sprzedaje i odsprzedaje, a zakład naprawczy 402 GA od dawna jest rozdarty, pas z jakiegoś powodu nadal istnieje. To prawda, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbnie ma popędu bliskiego ani dalekiego zasięgu.
 7. +4
  19 styczeń 2023 08: 09
  Jak nie reformować. I jakie zmiany czekają Sztab Generalny i cały system zarządzania? Dlaczego Białoruś nie jest dotknięta, ale to są te same zachodnie granice. Skąd wziąć tyle bazy materialnej i technicznej. Jedna zmiana wieku nie rozwiąże byle co.
 8. + 10
  19 styczeń 2023 08: 12
  Shawa? Jeszcze raz? Od słowa „reforma” zaczyna się histeria. Zastanawiam się, czy chociaż jedna reforma doprowadziła do czegoś wartościowego? I najpilniejsze pytanie, kim są „reformatorzy”? Producent mebli przeprowadził już pewne reformy. Czubajs był zaangażowany w reformę energetyczną. A takich przykładów jest wiele. Podejrzewam, że refraktory będą z trzech pokładów. Może nie powinniśmy?
  1. +3
   19 styczeń 2023 20: 30
   Cytat z g_ae
   Shawa? Jeszcze raz? Od słowa „reforma” zaczyna się histeria. Zastanawiam się, czy chociaż jedna reforma doprowadziła do czegoś wartościowego? I najpilniejsze pytanie, kim są „reformatorzy”? Producent mebli przeprowadził już pewne reformy. Czubajs był zaangażowany w reformę energetyczną. A takich przykładów jest wiele. Podejrzewam, że refraktory będą z trzech pokładów. Może nie powinniśmy?

   Reforma producenta mebli nie jest ostatnią. Przed nim była też reforma Gracheva.
   Pamiętasz „tytoń gawronowy”?
   Obawiam się, że ta reforma sprowadzi się do zastąpienia formy.
   Obecni to także miłośnicy zmiany kształtu.
 9. eug
  +9
  19 styczeń 2023 08: 19
  8 pułków bombowców? Na której części maty? Przy obecnym tempie fabryk samolotów proces ten rozciągnie się na dziesięciolecia… Chciałbym mówić o odrodzeniu MPA jako najbardziej zwrotnego komponentu Marynarki Wojennej, ale wtedy plany wyglądałyby inaczej…
  1. +6
   19 styczeń 2023 13: 25
   Cytat od Eug
   Chciałbym porozmawiać o odrodzeniu MRA jako najbardziej zwrotnego komponentu Marynarki Wojennej, ale wtedy plany wyglądałyby inaczej…

   Więc to samo pytanie - na czym to ożywić? Skąd wziąć materiały i personel?
   Od dostępności? Więc Siły Powietrzne nie mają sprzętu - ze starego MRA dostały sprzęt dla dwóch żyjących eskadr.
   Czekasz na nowe tablice? Czyli poza Su-34 nie będzie nic.
   A co najważniejsze, przed powrotem MPA do floty, należałoby wziąć pod uwagę doświadczenia z poprzedniego czasu. Aby nie dostać ponownie „morskich Kopciuszek”, którymi żaden z „admirałów statków” nie może dowodzić, ale naprawdę chce.
  2. +3
   19 styczeń 2023 16: 31
   POŁUDNIOWY ZACHÓD. Eug (Eugene), co robisz bagatelizując skalę reformy lotnictwa? uśmiech uśmiech W tekście czytamy: „Przewiduje się utworzenie mieszanej dywizji lotniczej i brygady lotnictwa wojskowego dla każdej armii kombinowanej (czołgowej). Ponadto nowe dywizje dywizji lotniczej, osiem pułków bombowych, jeden pułk myśliwski, a także sześć brygad lotnictwa wojskowego powinno pojawić się w Siłach Powietrzno-Kosmicznych”. śmiech W skrócie – „dużo planów”.
   Niedawno oglądałem film o spotkaniu prezydenta z „sztabem” zakładów Obuchow. Zasugerował więc „pracownikom” przedsiębiorstwa, że ​​Rosja produkuje rocznie tyle pocisków przeciwlotniczych, ile reszta świata w ten sam rok. tak
   Tak więc, opierając się na tekście tej recenzji + wypowiedzianym przez Prezydenta, jestem gotów się założyć, że na tajnych stronach tej „reformy” osobnym punktem jest rozkaz natychmiastowego utworzenia Specjalnego Korpusu Obrony Powietrznej Kremla-Rublowa na wypadek czegoś dociera do regionu moskiewskiego z „kraju 404”. Aby chronić, że tak powiem, swoich bliskich, swoje dzieci i, oczywiście, wszystko, co nabywa się przez przepracowanie w zakresie opieki nad państwem rosyjskim. śmiech Ten żart jest taki smutny - smutny.
   Dla sim z szacunkiem, hi
   1. +4
    19 styczeń 2023 17: 57
    Cytat: K-36
    Tak więc, opierając się na tekście tej recenzji + wypowiedzianym przez Prezydenta, jestem gotów się założyć, że na tajnych stronach tej „reformy” osobnym punktem jest rozkaz natychmiastowego utworzenia Specjalnego Korpusu Obrony Powietrznej Kremla-Rublowa na wypadek czegoś dociera do regionu moskiewskiego z „kraju 404”.

    W tym celu istnieje 1. Zakon Armii Lenina Specjalnej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, składający się z trzech dywizji - dwóch obrony powietrznej i jednej obrony przeciwrakietowej. puść oczko
   2. +3
    19 styczeń 2023 23: 26
    Wydaje się, że wiesz coś ważnego i sekretnego. Tutaj dzisiaj:

    Jaki jest tutaj region moskiewski ...
 10. Komentarz został usunięty.
 11. +4
  19 styczeń 2023 09: 25
  1,5 miliona... Tak, co najmniej pięć, nie mam nic przeciwko, ale mam pytania, ekonomicznie pociągniemy, a jeśli tak, to nie będzie - duża ulga pieniężna, więcej niż teraz istnieją jeszcze korzyści dla istniejących, a potem hop, i „500” I znowu karabin maszynowy dla ludzi „od pługa”, którzy regularnie płacą wszystkie podatki i opłaty, aby wszystko było dla Wojska?
 12. +7
  19 styczeń 2023 09: 30
  Głównym problemem jest personel. Gdzie je zdobyć? Młodsi oficerowie z istniejących szkół wojskowych, pewnie tegoroczna wczesna matura, a potem? W skróconym programie nauczania? W zasadzie można, podobnie jak podczas wojen czeczeńskich, szkolić żołnierzy kontraktowych i chorążych na kursach oficerskich.
  Z szeregowcami i sierżantami jest trudniej. Tylko w jednej z brygad po starcie SVO odchodzi około 700. Nie sądzę, żeby teraz ludzie deptali wał o kontrakt w wojsku, w nowo powstałych jednostkach.
  O sprzęcie wszystko jasne, nowoczesnego nie ma, w bazach pełno gratów. Można wyjąć z magazynu i używać do czasu pojawienia się nowego.
 13. + 15
  19 styczeń 2023 09: 35
  Cytat: Gvardeetz77
  do zasobu można dodać tylko Świątynię i Patriot Park

  Więc tam karmi się moja droga córka. Więc wszystko jest w środku.
 14. 0
  19 styczeń 2023 09: 53
  Wyobrażam sobie, jak ktoś przychodzi do wojskowego biura meldunkowego i poborowego i mówi - chcę służyć na kontrakcie, ale tylko w jednym z nowych okręgów wojskowych.
  On - tak, tak, oczywiście, podpisz umowę.
  Podpisuje i zostaje wysłany na Ukrainę.
 15. +9
  19 styczeń 2023 12: 52
  "Potrzebne są 3 lata. I dużo pieniędzy" - powiedział minister. „I już: albo ja, albo osioł, albo padishah” — dodał już do siebie.
 16. +9
  19 styczeń 2023 13: 18
  Minister Obrony Narodowej w swoim nowym raporcie wspomniał o potrzebie wzmocnienia marynarki wojennej, sił powietrznych i rakietowych. Tym razem minister nie poruszył kwestii zmiany struktury Sił Powietrzno-Kosmicznych.

  Ale na próżno. Co to za reforma, jeśli Siły Kosmiczne nie zostaną ponownie przemianowane i przydzielone.
  A tak przy okazji, A pogromy będą Siły Powietrzne zostaną podzielone na Siły Powietrzne i Obronę Powietrzną? A potem coś nie było reformowane przez długi czas. puść oczko
 17. 0
  19 styczeń 2023 21: 42
  Liczba 1,5 miliona żołnierzy Sił Zbrojnych RF jest mniej więcej rozsądna, ale istnieją duże wątpliwości co do realizmu kolejnej mapy drogowej. Jak obsadzą znaczną dodatkową liczbę w ramach kontraktu, bo podobno nie będą dodatkowo powoływać poborowych, skąd w krótkim czasie przyjdą nowe wyposażone obozy wojskowe, nowoczesny sprzęt i broń?
 18. +2
  19 styczeń 2023 23: 24
  Sami Putin i Szojgu nie używają słów reforma i reforma, zdając sobie sprawę, jak bardzo rozwinęli negatywną tablicę asocjacyjną. Tutaj można raczej mówić o odrodzeniu, choć na nowym poziomie.
  I tak poręczycielowi po prostu nie starczyło, żeby ogłosić jeszcze jedną „reformę”, wojsko, MSW, emerytury, służbę zdrowia czy jakąś inną – będzie musiał zostać cesarzem, bo normalnie tranzyt władzy będzie nie pracować nawet dla siebie w 24, już się zreformowali.
  Nadszedł czas, aby wszystko odnowić, ale wtedy wszystkie poprzednie „reformy” należy uznać za zniszczenie, a to nie jest przyjemne….
  Dlatego niech to robią, jeśli oczywiście mogą. Albo zrobią to inni.
  Złamać to nie budować.
  PS Koledzy z klasy piszą, że Szojgu powiedział wczoraj, że moja dawna szkoła w Nowoczerkasku, zamknięta w 2011 roku, zostanie odnowiona. Bo gorzej jest z komunikacją z nami tylko z brodami na pierwszej linii, ale oni z nimi walczą. Ale ja sam nie słyszałem więc o plotkach.
 19. +4
  19 styczeń 2023 23: 37
  jakie reformy? Kto je zrobi? Czy ci ludzie są protegowanymi Putina i jego otoczenia? Przeprowadzili już reformę armii i marynarki wojennej wartą 20 bilionów rubli do 2020 roku. Gdzie są te pieniądze i gdzie są owoce tych reform? CBO wykazało, że tak naprawdę nic nie zostało zrobione. Trwało ciągłe mycie okien, paplanina i trwonienie skarbca.