Liczby i wyniki: Ministerstwo Obrony Narodowej o przebiegu Operacji Specjalnej w 2023 roku

120
Liczby i wyniki: Ministerstwo Obrony Narodowej o przebiegu Operacji Specjalnej w 2023 roku
Ostatnia telekonferencja tematyczna w Ministerstwie Obrony Narodowej, 26 grudnia 2023 r


Rosyjskie siły zbrojne i inne siły bezpieczeństwa w dalszym ciągu prowadzą specjalną operację wojskową mającą na celu ochronę Donbasu, a także demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. W związku z końcem roku nasze Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowuje okresowe wyniki Operacji Specjalnej, wymienia osiągnięte sukcesy i podaje ważne statystyki. Generalnie mówimy o pomyślnym wykonaniu powierzonych zadań i zadaniu wrogowi krytycznych obrażeń.Według oficjalnych danych


Ministerstwo Obrony Rosji odpowiedzialnie podchodzi do kwestii informowania opinii publicznej i relacjonowania Operacji Specjalnej. Departament Informacji i Komunikacji Masowej ministerstwa publikuje codzienne raporty zawierające podstawowe informacje z frontu. Ponadto w tym roku pojawiła się i utrwaliła praktyka regularnej komunikacji szefów służb prasowych poszczególnych obszarów. W relacjonowaniu operacji rolę odgrywają także media działające w strefie działań bojowych.

Odbywają się także odprawy i spotkania z udziałem kierownictwa wydziału dotyczące najważniejszych kwestii w kontekście Operacji Specjalnej. I tak 21 grudnia w Moskwie szef Sztabu Generalnego generał armii Walerij Gierasimow złożył sprawozdanie z wyników działalności ministerstwa. Poruszył ogólne zagadnienia aktualnego rozwoju i szkolenia wojskowego, a także poruszył tematykę pracy bojowej żołnierzy, m.in. w ramach obrony Donbasu.

26 grudnia odbyła się ostatnia telekonferencja z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, podczas której przemawiał minister Siergiej Szojgu. Uzupełnił ujawnione wcześniej informacje dotyczące szkolenia i pracy bojowej żołnierzy, działalności przemysłu obronnego itp. Szczególną uwagę poświęcono bieżącej operacji specjalnej na Ukrainie.


Główne wydarzenia


Minister Obrony Narodowej wskazał, że głównym celem tegorocznej Operacji Specjalnej było przerwanie szeroko zapowiadanej kontrofensywy wroga. Nasze siły zbrojne poradziły sobie z tym zadaniem. Stworzyli rozwinięty i skuteczny system fortyfikacji, przygotowani do odparcia ataku i zdecydowanie podjęli walkę. W rezultacie formacje ukraińskie poniosły ciężkie straty, a ich skuteczność bojowa została drastycznie zmniejszona.

Efektywna praca bojowa jednostek i formacji stała się możliwa dzięki działaniom kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zwiększył produkcję niezbędnych produktów, zarówno już opanowanych, jak i zupełnie nowych modeli. Produkcja najpopularniejszych wyrobów w ostatnim czasie znacznie wzrosła i w wystarczającym stopniu zaspokaja potrzeby armii.

Kierownictwo MON bezpośrednio mówi o gotowości i możliwości kontynuowania działań wojennych dla osiągnięcia wszystkich pozostałych celów Operacji Specjalnej. Jednocześnie z oczywistych względów dokładne plany działania, przewidywane terminy wykonania poszczególnych czynności itp. nie są ujawniane.

Udział zagraniczny


Obce państwa w dalszym ciągu na różne sposoby wspierają reżim w Kijowie. Najważniejsze w tym kontekście są dostawy zagranicznej broni i sprzętu zagranicznego. Właściwie to właśnie dzięki nim jest obecnie zapewniona skuteczność bojowa formacji ukraińskich.


Jak podaje nasze Ministerstwo Obrony Narodowej, od lutego 2022 roku na Ukrainę dostarczono ponad 5,2 tys. bojowych wozów opancerzonych, m.in. czołgi różne modele. Przeniesiono ponad 1,3 tys. dział artylerii polowej i 200 systemów rakiet wielokrotnego startu. Obronę powietrzną reżimu kijowskiego wzmocniono 1200 kompleksami i instalacjami różnego typu. Przekazano ponad 100 samolotów i śmigłowców oraz 23 tys. bezzałogowych statków powietrznych.

Od ubiegłego roku na Ukrainę wysyła się różnorodną amunicję i broń. W 2023 roku zagraniczni partnerzy spełnili życzenia Kijowa i przekazali mu broń rakietową dalekiego zasięgu. Wielka Brytania i Francja wysłały 200 rakiet Storm Shadow/SCALP, a z USA przybyły operacyjno-taktyczne systemy ATACMS. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie ogłosiło jeszcze liczby tych ostatnich.

Zorganizowano proces szkolenia ukraińskich bojowników za granicą. Do chwili obecnej w bazach zagranicznych z udziałem instruktorów z krajów trzecich przeszkolonych zostało ok. 100 tys. Ukraińców.

Bitwy i ich wyniki


Głównym celem wroga w minionym roku było przeprowadzenie tzw. kontrofensywa. Na niedawnej odprawie W. Gierasimow ujawnił znane szczegóły takiego planu i podał jego wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, mówimy o całkowitej porażce strony ukraińskiej i dużych stratach różnego rodzaju.

Podczas „kontrofensywy” reżim kijowski planował przywrócenie dostępu do Morza Azowskiego i pozbawienie Rosji lądowego korytarza na Krym. Według planu ukraińskiego dowództwa, w ciągu pierwszych 15 dni. grupa nacierająca miała dotrzeć do miasta Melitopol i zablokować je. Następnie celem wroga stał się Mariupol, wybrzeże Morza Azowskiego i północna część Krymu.


Rozwiązaniem takich problemów miała być utworzona na początku czerwca duża grupa w kierunku Zaporoża. Początkowo liczył 50 batalionów, 230 czołgów i ok. 1 tys. pojazdów opancerzonych; Około połowa używanego sprzętu to nowoczesne modele zagraniczne. Następnie grupę powiększono o 30 batalionów, co wiązało się z odpowiednim wzrostem liczby ludzi i sprzętu.

Rozpoczęta w czerwcu ofensywa nie sprostała postawionym jej zadaniom – wróg nie był w stanie pokonać nawet taktycznej strefy obrony armii rosyjskiej. Brak sukcesu zmusił reżim kijowski do rzucenia do walki rezerw strategicznych przygotowanych do rozwinięcia ofensywy. Nie doprowadziło to do zmiany sytuacji, ale zwiększyło ogólne straty sił ukraińskich. W rzeczywistości w ciągu sześciu miesięcy „kontrofensywa” straciła impet i zakończyła się niepowodzeniem.

W tym czasie we wszystkich kierunkach Ukraina straciła ok. ludzi, ponad 160 tysiące pojazdów opancerzonych, w tym 3 czołgów, a także 766 samolotów i 121 helikoptery. Przygotowana wcześniej grupa ofensywna straciła swój potencjał i nie jest w stanie sprostać powierzonemu jej zadaniu.

Ogromny wkład


Wszystkie typy sił zbrojnych i rodzaje żołnierzy biorą udział w rozwiązywaniu zadań bojowych i innych podczas Operacji Specjalnej. W zależności od specjalizacji poszczególne formacje i jednostki uczestniczą bezpośrednio w działaniach bojowych na linii frontu, działają z tyłu, uderzają w odległe cele lub wspierają działania innych struktur.

Główny ciężar z oczywistych względów spada na siły lądowe. To oni na początku roku zapewnili budowę pozycji obronnych w kierunku Zaporoża, a następnie zajęli je i zatrzymali natarcie wroga. Ponadto armia pomyślnie postępuje w innych kierunkach i odnosi nowe sukcesy. Ostatnim tego typu wydarzeniem było wyzwolenie osady. Marinka.


Podczas niedawnej odprawy Szef Sztabu Generalnego zapoznał się z pracą operacyjno-taktyczną i frontową lotnictwo. Pracują całą dobę i w każdych warunkach pogodowych wyszukują i niszczą cele naziemne – miejsca rozmieszczenia personelu wroga, kwatery główne, stanowiska dowodzenia, magazyny itp. Od początku Operacji Specjalnej samoloty i helikoptery bojowe wykonały kilka tysięcy lotów bojowych. Szczególnie istotne stały się bezzałogowe systemy latające. Za ich pomocą prowadzona jest całodobowa obserwacja wroga, rozpoznanie i wyznaczanie celów. Bezzałogowe statki powietrzne podejmują się także niszczenia różnych obiektów.

Praca obrony powietrznej ma ogromne znaczenie. Jednostki obrony powietrznej zniszczyły w tym roku ponad 6,3 tys. celów powietrznych. Największą z nich, bo 4,6 tys., stanowiły bezzałogowe statki powietrzne różnych typów. Broń rakietowa wroga zostaje pomyślnie przechwycona. Około zniszczone w powietrzu. 100 rakiet manewrujących Storm Shadow/SCALP, ok. 90 wyrobów AGM-88 HARM, 30 operacyjno-taktycznych „Tochek-U” i ponad 1,4 tys. systemów rakiet wielokrotnego startu.

Procesy w tle


Najważniejszą cechą obecnej Operacji Specjalnej jest ograniczone wykorzystanie żołnierzy i zasobów. Demilitaryzacja Ukrainy nie zakłóca ogólnych procesów rozwoju militarnego i doskonalenia naszych sił zbrojnych jako całości. W minionym roku również w tym kierunku osiągnięto wymierne sukcesy. Jednocześnie proces rozwoju sił zbrojnych nie zostaje zatrzymany, a na przyszły rok ponownie postawiono trudne, ale ważne zadania.

Zgodnie z wcześniej przyjętymi planami w 2023 roku zwiększono liczebność sił zbrojnych. Obecnie w serwisie jest 1,32 mln osób. W tym roku, biorąc pod uwagę zmienioną sytuację i różne czynniki, kierownictwo wojskowe i polityczne zdecydowało o dalszym zwiększeniu liczebności personelu wojskowego w dającej się przewidzieć przyszłości. Zatem rozwój armii będzie kontynuowany.


Struktura organizacyjna sił zbrojnych ulega zmianom i doskonaleniu, dzięki czemu dostosowują się one do zmieniającej się sytuacji na świecie i doskonalą się. Tak więc w tym roku w siłach lądowych pojawiły się dwie nowe połączone armie zbrojne, a także 14 formacji oddziałów wsparcia. Siły powietrzne powiększyły się o trzy nowe formacje.

Z oczywistych powodów strategicznym siłom nuklearnym w dalszym ciągu poświęca się niezbędną uwagę. Wśród nich znalazł się kolejny podwodny nośnik rakiet, Projekt 955A „Borey-A” – „Cesarz Aleksander III”, a budowa kolejnych okrętów z tej serii dobiega końca. Nie ustaje przechodzenie formacji lądowych Strategicznych Sił Rakietowych do nowoczesnych kompleksów Yars i Avangard. Wzmacnianie komponentu powietrznego strategicznych sił nuklearnych odbywa się poprzez modernizację istniejących samolotów i wprowadzenie nowoczesnych rakiet manewrujących dalekiego zasięgu.

Kompleks przemysłu obronnego demonstruje zdolność do rozwoju i zwiększania wydajności. Produkuje i modernizuje różnorodne produkty i próbki potrzebne grupom żołnierzy w Donbasie i nowych rejonach, a także dostarczane do innych jednostek i formacji. Aby sprostać wzmożonym potrzebom armii, przemysł kilkukrotnie lub kilkudziesięciu razy zwiększał produkcję najpopularniejszych wyrobów.

Podczas ostatnich wydarzeń kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosiło część wyników działalności przemysłu. Tym samym w tym roku armia otrzymała ponad 1,5 czołgów i 3 tysiące pojazdów opancerzonych pozostałych klas, nowych i zmodernizowanych. Siły Powietrzne i Kosmiczne otrzymały 230 samolotów i helikopterów oraz ponad 20 tysięcy UAV. Jednostki przeciwlotnicze VKS otrzymały 80 nowoczesnych rodzajów broni i sprzętu. Marynarka wojenna dodała do swoich sił bojowych kilkanaście nowych okrętów podwodnych i okrętów nawodnych.

Również nasze siły zbrojne kontynuują procesy szkolenia i edukacji. Regularnie odbywają się różnej wielkości ćwiczenia, w których biorą udział różne formacje wszystkich rodzajów wojsk i rodzajów sił. Jednocześnie, z oczywistych względów, szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie jednostek, które w najbliższym czasie zostaną wysłane do Strefy Operacji Specjalnych.


Pomimo wszystkich prób kolektywnego Zachodu zmierzających do izolacji Rosji, współpraca wojskowa z zagranicą trwa. W tym roku nasza armia wzięła udział w 17 międzynarodowych ćwiczeniach, których odcinki odbywały się na lądzie, w powietrzu i na morzu. Kontynuowana jest realizacja szeregu projektów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczególne miejsce na polu współpracy międzynarodowej zajmuje forum wojskowo-techniczne „Armia”, które w tym roku po raz kolejny zgromadziło personel wojskowy i specjalistów z kilkudziesięciu zaprzyjaźnionych lub neutralnych państw.

Wstępne rezultaty


W ten sposób rosyjskie siły zbrojne nadal się rozwijają i doskonalą, poprawiając wszystkie kluczowe wskaźniki. Równolegle z nimi kompleks obronno-przemysłowy zwiększa swoje możliwości i bije rekordy produkcyjne. Wszystkie te procesy pozwalają na zwiększenie ogólnych zdolności obronnych kraju zgodnie ze zmieniającą się międzynarodową sytuacją wojskowo-polityczną, nowymi zagrożeniami itp.

Na tle ogólnego rozwoju i modernizacji nasza armia prowadzi specjalną operację wojskową, której celem jest ochrona nowych regionów i demilitaryzacja reżimu kijowskiego. Mimo wszystkich trudności radzi sobie z powierzonymi zadaniami i zadaje wrogowi ogromne obrażenia, stopniowo zmniejszając jego skuteczność i potencjał bojowy. Ponadto zagraniczni sojusznicy reżimu w Kijowie ponoszą szkody pośrednie. Wysyłają różne materiały, które w przewidywalny sposób ulegają zniszczeniu w strefie walki lub poza nią.

Ogłoszone wyniki za kończący się rok 2023 napawają optymizmem i pokazują, że nasze siły zbrojne radzą sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy stała się procesem ciągłym, skutecznym i rytmicznym. Biorąc to wszystko pod uwagę, tempo operacji specjalnej pozostaje umiarkowane i zgodne z wyznaczonymi celami. Ogólnie rok 2023 należy uznać za udany, a pozytywne tendencje utrzymają się w roku następnym.
120 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 13
  27 grudnia 2023 03:38
  IMHO najwyraźniej musimy toczyć tę wojnę przez kolejne pięć lub sześć lat. Dzieje się tak, jeśli nie wystąpi siła wyższa
  1. + 32
   27 grudnia 2023 06:24
   Liczby i wyniki: Ministerstwo Obrony Narodowej o przebiegu Operacji Specjalnej w 2023 roku
   Samolotów Ukrov było tak dużo, że wstyd nawet pisać!
   1. -13
    27 grudnia 2023 06:59
    Cytat: Lotnisko
    Samolotów Ukrov było tak dużo, że wstyd nawet pisać!

    Nawet ten najnowszy zestrzelony w powietrzu i starożytny, w połowie rozebrany na ziemię - oba będą uważane za zniszczone, a jednocześnie za prawdę, a nie za słowo kłamstwa. Wydaje się, że to elementarna rzecz...
    1. +3
     27 grudnia 2023 07:36
     Wojna irańsko-iracka trwała prawie 8 lat.
     1. + 18
      27 grudnia 2023 08:28
      Cytat: Cywilny
      Wojna irańsko-iracka trwała prawie 8 lat.

      A potem przyszedł wielki wujek i zdenazyfikował Irak w 3 miesiące
     2. +3
      27 grudnia 2023 08:28
      Cytat: Cywilny
      Wojna irańsko-iracka trwała prawie 8 lat.

      A potem przyszedł wielki wujek i zdenazyfikował Irak w 3 miesiące
     3. +9
      27 grudnia 2023 08:38
      Tak. Co więcej, nie ma to znaczenia ani dla narodu irackiego, ani dla narodu irańskiego. Przekonany Husajn zaatakuje Iran – Amerykanie. Tak jak „Ruchecznik” przekonał obywatela Wołokuszynę-)) Husajna… oczywiście, od dawna miał na oku prowincję Chuzestan, zamieszkałą przez Arabów. Ale nie odważył się zakołysać łodzią. A Amerykanie musieli załatwić swoje sprawy w Zatoce Perskiej.. i zemścić się na Iranie.. za wszystkie czyny. I amery wszystko poszło idealnie. ZSRR mógł zapobiec tej wojnie dzięki swojej zdecydowanej determinacji, ale… dla ZSRR ta wojna zapewniła korzyści taktyczne.
      1) Iran przestał wciskać nam szprychy w koła w Afganistanie.
      2) Cena ropy wzrosła.
      3) Jest popyt na broń niepłynną... a ZSRR ma miliardy.
      Dlatego nie podjęli zdecydowanych kroków, aby zapobiec tej wojnie.
      -------
      Husajn.. swoją drogą..był dość zdziwiony, że Arabowie w Chuzestanie witali go nie kwiatami, a kulami.. Czy to Wam nic nie przypomina?
      1. +2
       27 grudnia 2023 23:19
       Cytat: amunicja
       bezsensowne zarówno dla narodu irackiego, jak i irańskiego

       Oczywiście, biorąc pod uwagę straty po obu stronach.
       Cytat: amunicja
       Amerykanie przekonali Husajna do ataku na Iran

       Co mają z tym wspólnego Amerykanie? Nowy reżim w Iranie zaczął masowo wpływać na szyitów w Iraku, którzy stanowili większość w Iraku, aby wzywali do zbrojnego powstania. Powinienem szczegółowo odświeżyć chronologię, ale Irak został sprowokowany przez irańskie muły.
       1. 0
        28 grudnia 2023 17:08
        Cytat z: karabas-barabas
        Co mają z tym wspólnego Amerykanie?

        Przekonali. Dokładnie. Obiecuję, że nie będę się wtrącać i że pomogę z bronią... i tak dalej. Husajn nie zdecydowałby się na wojnę... pomimo wszystkich tarć z Iranem.
        1. +1
         6 styczeń 2024 01: 01
         Cytat: amunicja
         Przekonali

         Więc tam już było nieźle, szyici nadal stanowili 60% populacji Iraku, a i tak nie lubili Saddama. I moim zdaniem doszło nawet do starć zbrojnych, a rzeźnicy Saddama musieli terroryzować szyitów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Amerykanie, nie Amerykanie, ale dla sunnickiego reżimu Saddama groziło śmiertelne niebezpieczeństwo, a on próbował wykorzystać „nieprzygotowanie” bazy danych młodego reżimu mułów, posiadającego wówczas najpotężniejszą armię w regionie.
      2. 0
       3 styczeń 2024 17: 24
       ZSRR mógł zapobiec tej wojnie dzięki swojej zdecydowanej determinacji, ale… dla ZSRR ta wojna zapewniła korzyści taktyczne.
       3) Jest popyt na broń niepłynną… a ZSRR ma miliardy

       Irak płacił nie gotówką, ale wekslami, czyli wekslami. W rezultacie ZSRR wysłał nowoczesne (wówczas) modele, takie jak Mig-29, T-72 itp., i otrzymał zobowiązania dłużne od Iraku. A Putin umorzył irackie długi na prośbę Busha Jr. Mówią, że naród iracki nie powinien płacić za wojnę rozpoczętą przez niewybranego dyktatora. Ale Irak wypłacił Kuwejtowi pełne odszkodowania.
     4. -1
      27 grudnia 2023 09:57
      Wojna irańsko-iracka trwała prawie 8 lat.

      Wojna ze Szwedami – dwadzieścia lat, czy dwadzieścia jeden, nie pamiętam. O tym właśnie mówił Putin.
      1. -6
       27 grudnia 2023 10:23
       Cytat: Sting_Pokrzywa
       Wojna ze Szwedami – dwadzieścia lat,

       A co ma z tym wspólnego wojna ze Szwedami? Co… właściwie nie trwało 21 lat… ale trwało 500 lat. Od bitwy nad Newą, a raczej ponad 700 lat... jeśli liczyć od ataku Eryka na Ładogę.
       -----------
       Tutaj, jeśli mamy do czynienia z podobnym przykładem, są to wojny między Moskwą a Twerem. Co również nie napawa optymizmem. Ponieważ te wojny trwają już od dawna... A z Ukrainą... to dopiero się zaczyna. A wcześniej był (i nie mógł być!) choćby cień takiego konfliktu.
       1. -2
        27 grudnia 2023 10:51
        A co ma z tym wspólnego wojna ze Szwedami? Co… właściwie nie trwało 21 lat… ale trwało 500 lat.

        Powiedz to Putinowi.
       2. +2
        27 grudnia 2023 19:22
        Znaleźliśmy, jako przykład, wojny trwające 700 lat i z jakiegoś powodu sprowadziły one Twer! ujemny
        Logistyka tych wojowników, sama zasada prowadzenia wojny, ekonomia tamtych czasów, w ogóle społeczeństwo było inne, metody i sama broń zasadniczo różnią się od dzisiejszych! oszukać
        Nie będą to dziesięciolecia, ale biorąc pod uwagę skalę zadań i podejście do biznesu, będzie to trwało kilka lat. Jeśli Zachód będzie nadal zajmował się swoimi sprawami, wojna prawdopodobnie zakończy się za kilka lat, pytanie jednak, z jakim skutkiem? co
        1. +2
         27 grudnia 2023 23:31
         Cytat z Eroma
         Jeśli Zachód będzie nadal zajmował się swoimi sprawami, wojna prawdopodobnie zakończy się za kilka lat

         W sensie zbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy w obecnym kształcie, czy jest już za późno i stopniowo? Zachód nie wie, co zrobić z tą wojną, bo przy pomocy tego, co dali, nie wyszło, ale żeby Siły Zbrojne Ukrainy miały szczęście, Siły Zbrojne Ukrainy muszą zostać poważnie uzbrojony, w tym Siły Powietrzne, Taurus i ich odpowiedniki, i oczywiście Zachód ma tę broń, ale do cholery wojna zaczyna tracić poparcie wyborców, coraz bardziej na rzecz zamrożenia, nawet jeśli teraz zaczniemy się zbroić znacznie lepiej, wówczas wojna może nadal przeciągać się co najmniej dwa lata, a w gospodarce światowej ceny zasobów ponownie będą skakać i spadać tam, gdzie nie powinny. Tutaj także trzeba wziąć pod uwagę, że na Zachodzie nie ma ośrodka władzy, a wybory mogą w tym czy innym kraju wyłonić siły opowiadające się za zamrożeniem wojny i ewentualnie za złagodzeniem sankcji na rosyjski gaz.
    2. + 11
     27 grudnia 2023 15:41
     Najwyraźniej nie macie pojęcia, ile samolotów Siły Zbrojne Ukrainy posiadały według typu na dzień 02.2022 (w celach edukacyjnych - ~125, a według tego raportu z krajów NATO dostarczono 28), ale 553 zostały zniszczone!!! No cóż, na marginesie, można dodać około 60 zniszczonych na początku systemów obrony powietrznej znajdujących się w magazynach na lotniskach, które nie były gotowe do walki i mogły służyć jedynie jako części zamienne. Liczą je tylko „generale”, którzy naprawdę chcą otrzymać rozkaz lub medal
     1. -11
      27 grudnia 2023 15:56
      Cytat z buv59
      Najwyraźniej nie macie pojęcia, ile samolotów Siły Zbrojne Ukrainy posiadały według typu na dzień 02.2022 (w celach edukacyjnych - ~125, a według tego raportu 28 dostarczono z krajów NATO)
      Ten program edukacyjny wystarczy dla małych świnek, wbij w nie te liczby.
      Na początku SVO w służbie było ponad 200 samolotów, nieznana liczba znajdowała się w magazynie, a nieznana liczba właśnie zaparkowała. Prawie wszystkie samoloty produkcji radzieckiej zostały przeniesione z Europy po rozpoczęciu SVO. Ogółem Związek Radziecki przekazał turystom 2800 samolotów różnych klas i typów.
      1. +5
       27 grudnia 2023 20:14
       Katalog „Jane's All the World's Aircraft 2022” mówi o 117 samolotach bojowych, „World Air Forces 2022” o 97, „The Military Balance 2022” o 124, co jest bliższe prawdy. Skąd wziąłeś 200 i jakie jest jego źródło? Jeśli chodzi o dostawy z gejropy, w ogóle nie czytałeś przemówień Szojgu. Minister Obrony Federacji Rosyjskiej na powiększonym posiedzeniu Zarządu Ministerstwa Obrony oznajmił: „W sumie do Kijowa dostarczono….28 samolotów, 87 helikopterów, 23 tysiące BSP…”
       28!!! Od początku istnienia SVO dostarczono o 28 samolotów więcej, to nawet mniej niż posiadane przeze mnie dane. Według moich obliczeń dostarczono 32, m.in. 18 Su-25 (14 – Bułgaria, 4 – Macedonia) i 14 MiG-29 (4 – Polska, 14 – Słowacja). To, że ktoś kiedyś został z kupą sprzętu, nic nie mówi. W swoim imieniu informuję również, że technika, która istnieje już od 30 lat!!! Od lat stoi jawnie na lotnisku (podobno w magazynie), nie lata i praktycznie nie jest konserwowany, został zamieniony na złom. Dlatego porozmawiaj o tym ze swoimi rówieśnikami, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym problemie.
      2. +2
       27 grudnia 2023 22:20
       I znowu około 200 samolotów do 2022 roku. W 2013 roku Siły Zbrojne Ukrainy dysponowały 160 samolotami bojowymi, w 2012 – 211. I tak właśnie było. Eksperci szacują gotowość bojową na poziomie nie wyższym niż 70%. To samo dotyczy roku 2022. Tam, gdzie są (jako przykład weźmiemy Su-25) z 31 wymienionych Su-25, jest tylko 19 gotowych do walki (9 Su-25M1, 1 Su-25UBM1, 6 Su-25, 3 Su-25UB). Był jeszcze jeden latający Su-25UB, który stacjonuje w MiGremont i w razie konieczności mógłby zostać zaangażowany do działań bojowych. Mam również nadzieję, że dyskutując o takich kwestiach, będziesz świadomy istnienia witryny Orix. Jest wiele skarg na niego, ale mimo to jego najnowsze dane są następujące. Siły Zbrojne Ukrainy straciły 60 samolotów bojowych (oczywiście ze 125), m.in. 18/1 Su-24M/Su-24MZ, 16 Su-25, 13 Su-27 i 22 MiG-29. Nadal nie rozumiem, jak można ostatnio zestrzelić jeszcze kilka Su-24, które zaatakowały Feodozję, skoro w 2022 roku było ich 23–25, a zestrzelili już 63 (liczba pochodzi z relacji Konaszenkowa raporty na odprawie, możesz to sam policzyć, jeśli nie jesteś zbyt leniwy), a i tak latają. Niedawno dowiedziałem się, że nasza prokuratura przyjrzała się tym liczbom. Ale jeśli założymy, że płacą 300 tysięcy rubli za zestrzelony samolot, pojawiają się nieprzyjemne pytania. A kto otrzymał opłatę za zniszczenie 560 samolotów?
       1. -4
        28 grudnia 2023 04:34
        Dlatego porozmawiaj o tym ze swoimi rówieśnikami, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym problemie.
        Nie, kochanie, to ty to wcierasz. Ponieważ ciągle zastępujesz pojęcia „zestrzelony” i „zniszczony”, jest to zwykłe ocieranie się. A może nadal będzie Pan nalegał, aby samolot stojący na ziemi, niezależnie od jego rzeczywistych możliwości bojowych, został zestrzelony?

        Cytat z buv59
        Skąd wziąłeś 200 i jakie jest jego źródło?
        Tak, przynajmniej z „Światowych Sił Powietrznych 2022”, bo pisałem o samolotach w ogóle, a nie w ogóle o bojowych.

        Cytat z buv59
        Jeśli chodzi o dostawy z gejropy, w ogóle nie czytałeś przemówień Szojgu.
        Podoba ci się mój komentarz.
        Cytat: Władimir_2U
        Prawie wszystkie samoloty produkcji radzieckiej zostały przeniesione z Europy po rozpoczęciu SVO.
        Ile żywych samochodów pozostało w Europie?

        Cytat z buv59
        Nadal nie rozumiem, jak można ostatnio zestrzelić jeszcze kilka Su-24, które zaatakowały Feodozję, skoro w 2022 roku było ich 23–25, a zestrzelili już 63
        Po raz kolejny myląc pojęcia „zestrzelony” i „zniszczony”, sprawiamy wrażenie, jakby Ministerstwo Obrony RF cały czas ogłaszało jedynie zestrzelenie pojazdów w powietrzu. I to jest celowe kłamstwo – twoje kłamstwo!

        Cytat z buv59
        Nadal nie rozumiem, jak można ostatnio zestrzelić jeszcze kilka Su-24, które zaatakowały Feodozję, skoro w 2022 roku było ich 23–25, a zestrzelili już 63 (liczba pochodzi z relacji Konaszenkowa raporty na odprawie, możesz to sam policzyć, jeśli nie jesteś zbyt leniwy), a i tak latają.

        I jeszcze raz, nawet jeśli nie weźmie się pod uwagę, że z ponad 280 pojazdów Su-24 o różnych modyfikacjach, które odziedziczyła Ukraina, można złożyć 30-40-50 maszyn latających, to absolutnie możliwe jest zniszczenie tych samych 63 waszych maszyny na ziemi. Ale to, która z tych 63 maszyn działa, to już inna kwestia.

        Po raz kolejny myląc pojęcia „zestrzelony” i „zniszczony”, sprawiamy wrażenie, jakby Ministerstwo Obrony RF cały czas ogłaszało jedynie zestrzelenie pojazdów w powietrzu. I to jest celowe kłamstwo – twoje kłamstwo!
        1. +1
         28 grudnia 2023 11:00
         Widzę, że nawet nie nauczyłeś się jeszcze prowadzić dialogu. Dlatego skupię się na liczbie 63. Mówicie o tych zestrzelonych i zniszczonych. Więc oto jest. Zestrzelono 63 samoloty Su-24: 32 - zestrzelone przez myśliwce VKS, 31 - obrony powietrznej (systemy obrony powietrznej, MANPADS). To są te zestrzelone w POWIETRZU. Liczba 63, powtarzam, została wzięta z raportów Konaszenkowa, gdzie skrupulatnie obliczał każdy dzień z sumą memoriałową. I z jakiegoś powodu do tej liczby 63 dodałeś liczbę 60. Jest to inna liczba i ogłoszono to na odprawie, kiedy Konaszenkow mówił o zniszczeniu WSZYSTKICH samolotów na ZIEMI w pierwszych dniach Północnego Okręgu Wojskowego. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka – czytaj uważniej. Z jakiegoś powodu nie skomentował Pan numeru 28, wyrażonego przez Shoigu, dotyczącego samolotu dostarczonego z Europy. Czy masz inne informacje? Prawdopodobnie, według Waszych danych, dostarczono je do 200, a nawet 300 samolotów
         I powtarzam, nauczcie się prowadzić dialog. To nie jest rynek dla ciebie.
      3. 0
       2 styczeń 2024 16: 37
       2800 samolotów różnych klas i typów.

       A FPV to też helikopter...
     2. -2
      27 grudnia 2023 16:18
      Cytat z buv59
      Liczą je tylko „generale”, którzy naprawdę chcą otrzymać rozkaz lub medal

      Nie, cóż, czemu nie. Niemcy i nasi historycy nie wstydzili się liczyć wszystkich samolotów straconych na początku wojny. Ale nikogo nie obchodzi, czy zostały zestrzelone, czy zdobyte na lotniskach i wyrzucone
      1. 0
       27 grudnia 2023 21:46
       Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co odpowiedzieć. Chociaż
       Po pierwsze, jest to niewłaściwa skala i niewłaściwy czas. Wehrmacht postępuje. Kto by w ogóle pomyślał o podzieleniu naszych zniszczonych na lotnisku samolotów na gotowe do walki czy nie?
       Mamy już XXI wiek. Wiedzą o tym zarówno ci, którzy atakują, jak i ci, którzy się bronią. Chociaż mam mocne podejrzenia, że ​​nasze nieprzygotowane do walki samoloty w 41 roku były znacznie bardziej gotowe do walki niż ukraińskie samoloty w 22 roku. W ZSRR samoloty nie stały na lotniskach przez 30 lat bez konserwacji. Dlatego nasi historycy mają prawo uważać wszystkie utracone samoloty za utracone. Swoją drogą, też tak myślę.
       Po drugie. Chociaż pierwsza rzecz wystarczy.
       1. osp
        0
        28 grudnia 2023 01:07
        Generalnie zgadzam się z Pana wnioskami, ale dodam, że od 1992 roku Ukraina otrzymała od ZSRR około 200 Su-24 różnych modyfikacji, w tym rzadkie zakłócacze Su-24MP stacjonujące w Czertkowie.
        Oczywiste jest, że po 30 latach niewiele pozostało z tej kwoty. Część rozebrano na części, część spisano na straty.
        W każdym razie według stanu na 02.22 lutego w magazynie mogło znajdować się około pięćdziesięciu Su-24.
        Wykorzystywano je do odrabiania strat, czasem składając jeden z kilku samochodów.
        1. +2
         28 grudnia 2023 13:08
         Wtedy pojawia się pytanie, ile zebrałeś? Przecież zniszczono już 560 samolotów, a z NATO wysłano 125 + 28. Skąd jeszcze przyleciało 400 samolotów? Gdzie je zebrano? W jaki sposób dostarczono je na miejsce montażu? Wyobraź sobie, że samochód stoi na ulicy od 30 lat, a następnie zabierasz z niego części zamienne. Tak, wszystko tam było zgniłe i zardzewiałe. Żadna jakość metalu stosowanego w lotnictwie nie pomoże. W naszych magazynach sprzętu wojskowego kradną ze wszystkich sił, a na Ukrainie, szczerze mówiąc, jeszcze więcej. Czego natura nie wykończyła, dokończy obsługa - wszystko przeciągną z powrotem do chaty. Uwierz mi.
         1. osp
          0
          28 grudnia 2023 14:11
          Prawdopodobnie z magazynu odzyskano nie więcej niż 24–20 Su-25.
          Nie muszą wszystkiego odnawiać – nie mają tak wielu przeszkolonych załóg.
          Dość skomplikowany samolot.
          Część tych pojazdów była przechowywana w hangarach ARZ. Części zamienne pochodziły z pociętych samolotów.
          Nie mówimy o jakichś 400, ale najwyraźniej zebrano kilkadziesiąt z dostępnych środków.

          Do połowy XXI wieku części zamienne do Tu-2000 były sprzedawane do Rosji z ukraińskich magazynów.
          1. 0
           29 grudnia 2023 00:18
           Już 563 zostało zniszczonych. Skąd Siły Zbrojne Ukrainy biorą samoloty?
           1. osp
            +1
            29 grudnia 2023 00:49
            A może wabiki MALD używane przez ukraińskie lotnictwo są zestrzeliwane?
            Są różne, potrafią imitować zarówno rakietę, jak i samolot.
           2. +1
            29 grudnia 2023 09:23
            Bardzo możliwe, że tak jest. Myślałem o tym, ale Siły Powietrzne i Obrona Powietrzna nie rozumieją, że zestrzeliwują manekiny, ale są liczone tak, jakby to były samoloty bojowe. Boją się zgłosić prawdę na górę. Lepiej coś przewrócić i otrzymać nagrodę.
   2. +6
    27 grudnia 2023 08:08
    Cytat: Lotnisko
    Samolotów Ukrov było tak dużo, że aż wstyd pisać

    Ponadto - cytat z artykułu -
    Właściwie za sześć miesięcy
    .
   3. 0
    6 marca 2024 18:54
    Asy liczą liczbę zestrzelonych samolotów przez liczbę silników
  2. -7
   27 grudnia 2023 07:37
   Cytat z: FoBoss_VM
   Dzieje się tak, jeśli nie wystąpi siła wyższa

   Hmmm......Były analityk CIA Ray McGovern, przemawiając na kanale Dialogue Works na YouTube, przyznał, że Stany Zjednoczone mogą uciec się do „nikczemnej prowokacji”, aby uzasadnić przekazanie „małej bomby atomowej” do Kijowa.
  3. -3
   27 grudnia 2023 10:12
   IMHO to samo. Wojna się skończy, gdy przestaną dawać im pieniądze. Kiedy nie ma możliwości opłacenia najemników. Półtora miesiąca temu spotkałem w szpitalu z okolic Krynoka kilku chłopaków, powiedzieli mi, że przyszło im się poddać 12 osób, w tym tylko 2 Ukraińców
  4. +3
   27 grudnia 2023 20:22
   Cytat z: FoBoss_VM
   IMHO najwyraźniej musimy toczyć tę wojnę przez kolejne pięć lub sześć lat. Dzieje się tak, jeśli nie wystąpi siła wyższa
   W rzeczywistości jest to ponura prognoza! Przecież okazuje się, że jeśli obie strony przetrwają aktywną fazę SVO łącznie 7-8 lat, to finał będzie, delikatnie mówiąc, taki sobie (biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności)...
 2. + 22
  27 grudnia 2023 03:46
  Szkoda, że ​​nie ma słów o zmarłych Naszych Żołnierzach, marynarzach i oficerach, jakby nigdy nie istnieli. Ilu, gdzie i w jakich okolicznościach Ojczyzna powinna znać swoich bohaterów, a nie ukrywać ich w głupich statystykach.
  1. +9
   27 grudnia 2023 05:51
   Cytat z yuliatreb
   Szkoda, że ​​nie ma słów o zmarłych Naszych Żołnierzach, marynarzach i oficerach,

   Według oficjalnych danych opublikowanych w ASTV, w grudniu na Sachalinie zginęło już 16 mieszkańców Sachalina.... Gubernator złożył kondolencje.
  2. +9
   27 grudnia 2023 10:17
   Szkoda, że ​​nie ma słów o zmarłych Naszych Żołnierzach, marynarzach i oficerach, jakby nigdy nie istnieli. Ilu, gdzie i w jakich okolicznościach Ojczyzna powinna znać swoich bohaterów, a nie ukrywać ich w głupich statystykach.

   Nie pokazują też, ile osób zostało okaleczonych w niewoli. Kiedy doszło do wymiany na Medwedczuka, Ukraińcy witali swoich jak bohaterów, a my witaliśmy swoich? Nie było żadnej informacji, jedynie informacja, że ​​udzielono pomocy medycznej. Któregoś dnia widziałem na VO komentarz, że nasi piloci nie zostali wtedy zwolnieni, a dopiero pół roku później, już w całkowitej ciszy informacyjnej.
   Znów pojawia się ta dwoistość, jakbyśmy mieli specjalną operację wojskową, przeprowadzoną przez profesjonalistów z dala od Shirnarmass w atmosferze głębokiej tajemnicy, ale z jakiegoś powodu zostali tam zmobilizowani.
   Blogerzy wymieniają nazwiska zmarłych, ale są to blogerzy ze stosunkowo niewielką grupą odbiorców. Na VO pojawił się artykuł o Romanie Rudakovie, ale to pierwsza taka historia od prawie dwóch lat VO, a taka informacja rodzi niewygodne pytania o okoliczności śmierci.
   1. +2
    28 grudnia 2023 01:59
    Znowu o Rudakowie. Rodzina otrzymała pomoc, mieszkanie, leczenie dla brata i wyróżnienia. Wszystko jest prawdą i wszystko się zgadza... A dlaczego nie powiedzieć słowa o pozostałych ósemkach, o tych, którzy nie mieli czasu lub nie potrafili nic napisać na cegłach? Czyż nie są bohaterami? Jakoś nie jest to dla mnie w ogóle jasne
    1. +1
     28 grudnia 2023 10:53
     Z własnego doświadczenia w kontaktach z rządem. Trzeba było zaopatrzyć się w leki ze zniżką, których „nie było w ofercie”. Ci, którzy pisali skargi, otrzymali to, czego chcieli (czyli to, co się należało). Ci, którzy w milczeniu czekali na sprawiedliwość lub werbalnie próbowali coś osiągnąć, zostali z niczym.
     A dlaczego nie powiedzieć słowa o pozostałej ósemce, o tych, którzy nie mieli czasu lub nie potrafili nic napisać na cegłach?

     Jedno mieszkanie na województwie na dziewięciu (czy dziesięciu?) zmarłych to jedna kwota, ale dziewięć mieszkań na dziewięciu zmarłych to inna kwota, może się to okazać nieopłacalne, nic osobistego. prawdopodobnie skuteczne zarządzanie.
 3. + 23
  27 grudnia 2023 04:21
  W dziale „Uzbrojenie” nie ma ciekawych publikacji. Pozostaje taka nuda i wręcz mitrofanowizm. smutny
  1. 0
   27 grudnia 2023 13:24
   Osobiście mam nadzieję, że wszyscy dobrzy autorzy po prostu „wyjechali na wakacje sylwestrowe”, a za kilka tygodni po Nowym Roku zaczną pisać szczegółowe, być może kontrowersyjne, ale DYSKUSJOWE artykuły. A tu... po prostu powtórzenie poszczególnych elementów raportu, bez jakiejkolwiek analityki i prób poważnych analiz
  2. +1
   2 styczeń 2024 16: 49
   Ryabow. Tak naprawdę nie odwiedzałem VO przez kilka lat, ale wszedłem, otworzyłem artykuł i pełen nostalgii, przeczytałem go i jakbym poczuł rękę mistrza)
 4. + 11
  27 grudnia 2023 04:39
  Jednak przy każdym normalnym podsumowaniu konieczne jest omówienie przynajmniej niektórych istniejących niedociągnięć. Tak więc za naruszenie struktury kompilatorzy raportu otrzymują „złą” ocenę.
  1. + 10
   27 grudnia 2023 05:17
   Cytat z andr327
   Jednak przy każdym normalnym podsumowaniu konieczne jest omówienie przynajmniej niektórych istniejących niedociągnięć.

   Mamy jedną wadę, która jest wspólna dla wszystkiego:
   Zdrada przez byłych komunistów idei i zasad ustroju socjalistycznego (budowanie państwa z obowiązkową odpowiedzialnością przed prawem dla wszystkich bez wyjątku na zasadach sprawiedliwości społecznej) w celu tworzenia spekulacji finansowych w kraju i kultywowania setek sposobów osobistego wzbogacenia się drogą powietrzną.
   To właśnie bezkarność i nieodpowiedzialność doprowadziły do ​​rażącego pobłażania, pozwalając złodziejom, oszustom i różnym zboczeńcom WYDRADZAĆ z uczciwych ludzi, których nie chroni już ani policja, ani sądy, a w niektórych przypadkach NAWET wojsko nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa.
   1. +7
    27 grudnia 2023 07:35
    Co prawda przekonani komuniści nigdy nie zdradzili swojej partii, ZSRR, narodu radzieckiego, socjalizmu, ale wrogowie komunistów zawsze – zarówno za czasów ZSRR, jak i po zajęciu ZSRR, udawali i udają tych, którzy na ich korzyść korzystają danym momencie – od komunistów i ich zwolenników pod władzą sowiecką – po „wielkich miłośników filantropii” w oczernianiu władzy sowieckiej.
    1. +6
     27 grudnia 2023 07:59
     Cytat z tatr
     Prawdziwi komuniści z przekonania nigdy nie zdradzili swojej partii, ZSRR, narodu radzieckiego, socjalizmu,

     Witaj, droga Irino!
     Ty i ja (dokładniej ty i ja) nie raz wymienialiśmy wiadomości o dominacji w zdaniach słów „komuniści”, „wrogowie komunistów” i „wrogowie ludu”. Ciągłe używanie tych słów przyprawia mnie o ból głowy. Zawsze chciałem zapytać, jakich ludzi z przeszłości uważa Pan za prawdziwych komunistów w dobrym tego słowa znaczeniu? Osobiście bliżej mi do socjalistycznej fazy budowy tego komunistycznego społeczeństwa. Nie jestem zwolennikiem utopii. Kocham science fiction, ale nie w prawdziwym życiu.
     Cytat z: ROSS 42
     Zdrada idei i zasad przez byłych komunistów

     Tutaj skupiłem się na słowie „były”. Inaczej można ich nazwać „zmiennymi komunistami”…
     * * *
     Prawdziwy komunista musi pamiętać, że życie dla dobra kraju, dla dobra swego narodu, jest głównym celem jego istnienia. A przywódca komunistyczny nie powinien przedkładać korzyści osobistych ponad interesy państwa. Nie używaj prawa jak tyczki. Nie twórz dla siebie i nie zachęcaj bliskich do tworzenia przywilejów, które odróżniają „sług ludu” od ich przedstawicieli.
     Najbardziej obrzydliwe jest, gdy ci „pseudokomuniści”, którzy walczyli w sprawie Partii Komunistycznej, zaczynają krytykować zasady socjalistyczne, z których korzyści cieszyli się przez całe życie, mieszkając w ZSRR.
     1. +2
      27 grudnia 2023 10:47
      Po raz kolejny wśród członków KPZR, którzy w okresie pierestrojki „ujrzeli światło”, nie było komunistów, tak jak wśród wrogów komunistów, przedstawiających „filantropów” w ich antysowietyzmie, nie ma prawdziwych filantropów. Tak jak nie ma wśród nich demokratów, liberałów ani monarchistów. Wszystko to ma na celu wyłącznie zysk.
      1. +4
       27 grudnia 2023 10:56
       Cytat z tatr
       Po raz kolejny wśród tych, którzy „ujrzeli światło” w pierestrojce, nie było członków KPZR

       Irina! Bój się... Kogo powinieneś się bać? Wszyscy byli pracownicy KGB byli członkami KPZR... Wszyscy pracownicy aparatu centralnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych posiadają legitymacje partyjne. Inna sprawa, że ​​wstąpili w szeregi KPZR za radą starszych towarzyszy i przyjaciół... Co mogli zrobić?
      2. +1
       27 grudnia 2023 11:03
       Cytat z tatr
       nie był wśród tych, którzy „ujrzeli światło”

       Jurij Wasiewicz poprosił Cię o wymienienie TYCH, KTÓRYCH UWAŻASZ ZA PRAWDZIWYCH. Dołączam się do jego prośby. Ale dodam: najlepiej z pełnym imieniem i nazwiskiem, abyśmy wiedzieli, na kim się wzorować. Ale okazuje się, że u nas w ogóle nie było komunistów.
    2. +1
     27 grudnia 2023 17:28
     Sądząc po 1991 r., w kraju nie pozostał już ani jeden prawdziwy komunista. Ani jeden kulawy pies nie stanął w obronie Państwowego Komitetu Nadzwyczajnego.
  2. +8
   27 grudnia 2023 05:28
   Andriej, o czym mówisz ze słowami: brak i jego skłonności, pozostawanie w tyle itp., we współczesnych skrótach politycznych są obelżywe, cyniczne, znacznie bardziej lakoniczne byłoby: „Nie mający analogii na świecie”.
  3. +1
   27 grudnia 2023 06:58
   Jednak przy każdym normalnym podsumowaniu obowiązkowe jest omówienie przynajmniej niektórych istniejących niedociągnięć

   W normalnym cywilnym życiu?
   Jakie są niekorzystne skutki militarne dla ogółu społeczeństwa kraju będącego w stanie wojny?
   Oczywiście rozumieją, ale to nie jest dla wścibskich uszu.
   1. + 11
    27 grudnia 2023 07:40
    Tak, nigdy nie poznamy prawdziwych strat rosyjskiej armii. To nie jest Wielka Wojna Ojczyźniana, straty narodu radzieckiego, w których wrogowie ZSRR „wysysają” od dziesięcioleci.
    Zapomnieli także o wszystkich rosyjskich żołnierzach, którzy zginęli w Czeczenii.
 5. + 20
  27 grudnia 2023 05:39
  Na niedawnej odprawie W. Gierasimow ujawnił znane szczegóły takiego planu i podał jego wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, mówimy o całkowitej porażce strony ukraińskiej i dużych stratach różnego rodzaju.

  Szef Sztabu Generalnego musi odpowiadać za działania JEGO żołnierzy, a nie plany wroga. Ale Gierasimow prawdopodobnie czuje się bardziej komfortowo, rozmawiając o nieznajomych.
  1. +4
   27 grudnia 2023 11:09
   Cytat: Amator
   Ale Gierasimow prawdopodobnie czuje się bardziej komfortowo, rozmawiając o nieznajomych.

   Jednak tradycja. Dawno, dawno temu Iljuchin, jeszcze żywy, przybył do Penzy, aby kandydować na gubernatora. A także... zamiast powiedzieć, co zrobiłby dla Penzy, oszukał ludzi w sprawie podstępnych Amerykanów, którzy wszędzie nas szkodzą. No cóż, nie będziesz ministrem spraw zagranicznych, tylko gubernatorem. Dlaczego warto o nich rozmawiać? A więc tutaj nic się nie zmieniło od lat 90-tych, a nawet od lat 30-tych... Pamiętajcie o otwarciu tramwaju w Starogrodzie...
   1. +3
    27 grudnia 2023 12:31
    Pamiętajcie o otwarciu tramwaju w Starogrodzie...

    Super! Dziękuję! Szczęśliwego nowego roku! napoje
    1. +2
     27 grudnia 2023 13:52
     Cytat: Amator
     Szczęśliwego Nowego Roku!

     Wzajemnie!
  2. -2
   27 grudnia 2023 15:59
   Tak, tak... Oczywiście, NGS poinformuje Cię o planach. Przedszkole, do cholery.
 6. + 18
  27 grudnia 2023 05:43
  Od lutego 2022 roku na Ukrainę dostarczono ponad 5,2 tys. bojowych wozów opancerzonych, m.in. zbiorniki różnych modeli.

  Ile czołgów?

  Inaczej stawianie Leoparda i Hummera z tarczami ochronnymi na jednej kartce wygląda na chęć upiększenia faktów

  Znając prawdziwość danych Konashenkowa, na liście „pojazdów opancerzonych” na potrzeby kampanii znalazło się wszystko, w tym wszelkie samochody osobowe, ciężarówki i pickupy
  Początkowo liczył 50 batalionów, 230 czołgów i ok. 1 tys. pojazdów opancerzonych; Około połowa używanego sprzętu to nowoczesne modele zagraniczne.

  Tak, numery już są. 230 czołgów, z czego połowa nowoczesnych


  Z takim wrogiem walczyliśmy cały rok, a oni są z tego dumni, że nie musieli się wycofywać

  Czysto dla porównania. Przed reformą amerykańska dywizja czołgów liczyła 247 czołgów podstawowych.

  Przełomowa (ciężka) dywizja nowego modelu obejmie aż 300 czołgów podstawowych. I wiele innych ciekawych rzeczy, o których ukraińskie szmatławce nie mają pojęcia
  1. -6
   27 grudnia 2023 07:08
   Czy proponujecie, aby Konaszenko był odpowiedzialny za słabe przygotowanie Sił Zbrojnych Ukrainy do przełomu?
   Ukraińscy szmatławcy nie mają pojęcia

   Cóż, trzeba napisać do ich stron internetowych, żeby otworzyć im oczy.
   Tak, numery już są. 230 czołgów, z czego połowa nowoczesnych
   Z takim wrogiem walczyliśmy cały rok, a oni są z tego dumni, że nie musieli się wycofywać

   Jest napisany dla Ciebie prostym rosyjskim ORYGINALNIE, w jednym kierunku.
 7. + 11
  27 grudnia 2023 05:48
  Wkrótce Ukraińskie Siły Zbrojne otrzymają F-16... następnie ostrzeliwanie statków, pirsów, magazynów Floty Czarnomorskiej, Krymu i innych regionów Rosji będzie przeprowadzane na duże głębokości przez rakiety angielskie, francuskie, amerykańskie i niemieckie. .. co zrobimy?
  Nie możemy tutaj ujść na sucho samej Teodozji. co
  1. -9
   27 grudnia 2023 10:16
   Wystarczy, że będą uderzać w swoich panów – Brytyjczyków i Jankesów, organizować z nimi masowe, poważne prowokacje i sytuacje awaryjne na całym świecie, może wtedy zrozumieją, że posunęli się za daleko.
   1. +4
    27 grudnia 2023 13:00
    „Jedyne, co tu można zrobić, to uderzyć w ich panów – Brytyjczyków i Jankesów, i organizować masowe masakry”.
    Ale po prostu zestrzelenie ich na Ukrainie za pomocą czegoś „nie mającego odpowiednika” nie wchodzi w grę? czy nie zgubią się?
    1. +1
     28 grudnia 2023 02:14
     Jeśli nie ma mózgów, rozwiniętego systemu rozpoznania i wyznaczania celów (a co gorsza, jeśli nie ma ani jednego, ani drugiego), to nie wchodzi to w grę.
 8. + 15
  27 grudnia 2023 05:54
  Raport nie zawiera oceny działań dowództwa Floty Czarnomorskiej i Marynarki Wojennej w Północnym Okręgu Wojskowym, choć w momencie jego czytania było już wiadomo o kolejnym zniszczeniu dużego okrętu desantowego
  1. +2
   27 grudnia 2023 13:02
   „Raport nie zawiera oceny działań dowództwa Floty Czarnomorskiej”
   Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest przeniesienie ich do sf. może w częściach, w lokomotywie parowej
 9. + 12
  27 grudnia 2023 06:04
  To tak, że tak powiem, dla prasy, jak to było kiedyś... Dla ludzi! Ale najważniejsze dla sterników naszego państwa jest to, że lepiej nie wiedzieć! Najważniejsze, że przeżyliśmy, ale co dalej....! Lepiej też nie zgadywać! Dla mnie jest to trochę niepokojące. A tak swoją drogą, może jestem zbyt podejrzliwy, patrzę na VO i pojawiła się grupa nerwowych patriotów, negatywnych i niegrzecznych, których administracja jakoś nie dotyka? Za takie komentarze grozi mi kara. Aktywna grupa odpowiedzi dla zbyt „inteligentnych” wątpiących?
  1. +3
   27 grudnia 2023 06:24
   Nie poddawaj się prowokacjom, to wszystko. uśmiech
   Bazując na komentarzach staruszków stworzyłam już dla siebie ich psychologiczny portret… ale przybysze to czarne konie… nie da się od razu poznać ich wnętrzności. co
   1. +4
    27 grudnia 2023 08:50
    Cytat: Lech z Androida.
    Bazując na komentarzach staruszków stworzyłam już dla siebie ich portret psychologiczny

    mrugnął Starzy ludzie są zainteresowani czytaniem ich „portretów” .. -)) Szkoda, że ​​​​nie opublikujesz ich za darmo lol
  2. +2
   27 grudnia 2023 09:12
   Więc co mam na to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, ale rozumiesz napoje (ponieważ nie widzę emotikony uścisku dłoni)
  3. +2
   27 grudnia 2023 10:31
   A swoją drogą, może jestem zbyt podejrzliwy, patrzę na VO i pojawiła się grupa nerwowych patriotów, negatywnych i niegrzecznych, których administracja jakoś nie dotyka? Za takie komentarze grozi mi kara. Aktywna grupa odpowiedzi dla zbyt „inteligentnych” wątpiących?

   Zauważyłem też, że pojawiły się pewne komentarze… nie wiadomo, jak je dyplomatycznie nazwać, zwłaszcza na temat Izraela, jak piszą na płocie. Podejrzewam, że to ukropagandyści piszą to wszystko pod przykrywką naszych mieszkańców, żeby stworzyć wizerunek jakiegoś strasznego, głupiego „orka” emanującego bezsensowną złością. Taki „ruch rycerski”. Mam jeszcze gorsze podejrzenia, że ​​nie są to koperkowi propagandyści ani ruch konia, ale tak naprawdę piszą to zwykli Rosjanie.
   1. 0
    27 grudnia 2023 20:32
    Zauważyłem też, że pojawiły się pewne komentarze… nie wiadomo, jak je dyplomatycznie nazwać, zwłaszcza na temat Izraela, jak piszą na płocie. Podejrzewam, że to ukropagandyści piszą to wszystko pod przykrywką naszych mieszkańców, żeby stworzyć wizerunek jakiegoś strasznego, głupiego „orka” emanującego bezsensowną złością. Taki „ruch rycerski”. Mam jeszcze gorsze podejrzenia, że ​​nie są to koperkowi propagandyści ani ruch konia, ale tak naprawdę piszą to zwykli Rosjanie.
    Podobne myśli!
  4. +2
   27 grudnia 2023 13:26
   „Najważniejsze, że przeżyliśmy, ale co dalej…”
   przeżył co? czy gdzie?
  5. 0
   27 grudnia 2023 20:30
   A swoją drogą, może jestem zbyt podejrzliwy, patrzę na VO i pojawiła się grupa nerwowych patriotów, negatywnych i niegrzecznych, których administracja jakoś nie dotyka? Za takie komentarze grozi mi kara. Aktywna grupa odpowiedzi dla zbyt „inteligentnych” wątpiących?
   Tak, to bardzo podobnie wygląda...
 10. + 20
  27 grudnia 2023 06:33
  Gdzie liczby i statystyki? Biorąc to pod uwagę. że mieszkam w Rosji, dlatego interesują mnie liczby dla Rosji.
  Opowiedz mi więcej o bitwie pod Gaugamelą. Rezultat jest więc zauważalny, całe imperium Achemenidów zniknęło.
  1. +4
   27 grudnia 2023 11:33
   Gdzie liczby i statystyki?

   Nie wiem, czytasz liczby, ale nie dają one żadnego pojęcia o SVO. Liczby są w dużej mierze bezużyteczne. Ale jak bardzo front się przesunął, to cenna informacja.
   Sądząc po przegrupowaniu i geście dobrej woli, Sztab Generalny jest trochę do przodu.
   Fakt, że naród ma prezydenta, który był oszukiwany od lat, oznacza, że ​​naród ma kłopoty.
   1. +4
    27 grudnia 2023 13:07
    „Ale jak bardzo front się posunął, to cenna informacja”.
    Te „cenne” informacje mogę przekazać Państwu bezpłatnie, czyli za darmo – front stoi w miejscu, mimo setek zniszczonych czołgów i samolotów śmiech . ruchy lokalne +_ kilometr rocznie
 11. +5
  27 grudnia 2023 07:26
  Podsumowując, co z przyszłością? Jak długo to wszystko będzie trwało, jakieś prognozy?
 12. + 19
  27 grudnia 2023 07:35
  1. Współczesna Ukraina pojawiła się w 1991 roku nie samodzielnie, ale na mocy Traktatu Białowieskiego z Rosją.
  2. „Stworzyli własną obronę i obszary ufortyfikowane”, ponieważ Rosja przez 8 lat walczyła o wdrożenie porozumień mińskich.
  3. Rosja nie może chronić swoich okrętów wojennych na Morzu Czarnym, ale Ukraina może chronić setki kilometrów linii kolejowych i mostów.....
  Przecież niech zgłaszają co chcą i komu chcą. To już nie jest interesujące...
  1. -8
   27 grudnia 2023 09:00
   Nie jesteś odpowiedni. To nie Ukraina jest w stanie chronić setki kilometrów swoich linii kolejowych, ale cały Zachód, który przekazał jej swoje systemy obrony powietrznej, specjalistów, sprzęt rozpoznania i poszukiwania celów, dane wywiadowcze grupy NATO, swoje systemy obrony powietrznej i Wkrótce. Bez tego Ukraina skapitulowałaby już półtora roku temu i niczego by nie obroniła. Po drugie, Rosja nie może chronić swoich statków w sektorze krymskim, ponieważ cała strefa jest kontrolowana przez wywiad sąsiadujących krajów NATO. I nowoczesne skrzydła. Dostarczają rakiety Ukrainie. Bez nich Ukraina nie byłaby już dawno w stanie zagrozić Flocie Czarnomorskiej w swoich bazach. Mylicie możliwości Ukrainy z możliwościami 55 krajów zachodnich, które dostarczają jej wszystkiego, czego potrzebuje.
   1. +4
    27 grudnia 2023 10:46
    Bez tego Ukraina skapitulowałaby już półtora roku temu i niczego by nie obroniła.

    Kto wie. Pamiętajcie o Czeczenii, która jest znacznie mniejsza niż Ukraina.
    Kogo obchodzi, co by się stało. Ważne jest to, co masz teraz. Być może chodzi o pomoc Zachodu, niech tak będzie. Być może koleje ukraińskie nie są dotknięte, ponieważ po obu stronach jest dużo interesów i handlu, a Rosja tak naprawdę nie prowadzi wojny i jeszcze jej nie rozpoczęła, jak wielokrotnie powtarzali urzędnicy.
    Tak czy inaczej, sprzęt i amunicja swobodnie przepływają do wroga, a nasi żołnierze giną od tej amunicji.
   2. +2
    27 grudnia 2023 10:57
    Czy to nie jest ta broń, o której nam mówiono, że nie będzie miała żadnego wpływu na przebieg operacji?
   3. -7
    27 grudnia 2023 16:06
    Niestety, histerycznym ludziom, którzy wycierają sofę i marudzą z tyłu, ale krytykują wszystkich i wszystko, niestety niczego nie udowodnisz.
   4. 0
    27 grudnia 2023 17:04
    Gdyby Faberge były mniejsze, nie ślizgałyby się podczas skręcania, ale skoro ślizgają się, trzeba rysować linie. Gdyby nie naga impreza Ivlevy, nasza obrona powietrzna mogłaby działać lepiej. Pomyśl o tym, BZT został uszkodzony odłamkami zestrzelonych rakiet, przeleciały ponad 300 km, ale obrona powietrzna zestrzeliła samoloty głęboko w tył.
   5. -1
    27 grudnia 2023 17:29
    No cóż, może nie było potrzeby zaczynać, jeśli nie było się zupełnie przygotowanym na wojnę zastępczą z całym Zachodem?
  2. 0
   28 grudnia 2023 12:19
   ale oni się o ciebie nie troszczą))) zgłaszają się sami
 13. + 17
  27 grudnia 2023 07:45
  Czy naprawdę są jeszcze ludzie, którzy wierzą w tę paplaninę?
 14. + 11
  27 grudnia 2023 07:46
  Ogólnie rzecz biorąc, wszystko u nas, jak powiedział szef, wynosi 99,9! Zdjęcie „Nowoczerkaska” nie pozwoli kłamać…
 15. +8
  27 grudnia 2023 08:01
  Cytat: lit17
  Patrzę na VO, pojawiła się grupa nerwowych patriotów, negatywnych i niegrzecznych, których administracja jakoś nie dotyka?

  Zawsze tu byli. Z reguły skupiają się po prostu na odpowiednich tematach i artykułach, gdzie mają na to ochotę.
  1. +2
   27 grudnia 2023 10:59
   Wygląda na to, że uciekli z bloga Kassada, gdzie w mniej więcej niegrzeczny sposób wyjaśniają tym, którzy próbują wyrazić swoje odmienne opinie.
 16. +7
  27 grudnia 2023 08:07
  Dla nich rezultatem są flagi na mapie, dla nas są to flagi na cmentarzach.
 17. + 10
  27 grudnia 2023 08:52
  To tak, jakbym czytał artykuł z lat 60. Izwiestii ZSRR... Któregoś dnia wszystkie te bzdury przyjdą na szkodę górnej części obwodu moskiewskiego.
 18. +4
  27 grudnia 2023 09:04
  Cytat: Władimir_2U
  Starożytny, częściowo rozebrany, pokryty ziemią - oba zostaną uznane za zniszczone


  mylisz ciepło i miękkość:
  zestrzelony - tak, to jest zniszczone, ale "przykryte" ziemią - jest tylko uszkodzone - jeśli nie przepaliło się po uderzeniu
  stąd kłamstwa o tak wielu zniszczonych
  a ile modeli na ziemi „rozerwaliśmy na kawałki”?
 19. +4
  27 grudnia 2023 09:17
  Zaawansowane systemy zachodniego kompleksu wojskowo-przemysłowego mają wyraźne opóźnienie wojskowo-techniczne! Ale tak naprawdę już od dwóch lat próbują okupować małe przedmieście Doniecka!
  Po zniszczeniu kilku starych niemieckich czołgów bez tajnego opancerzenia i wyposażenia, rosyjscy przywódcy naprawdę uwierzyli w siebie!
 20. + 15
  27 grudnia 2023 09:24
  „Minister Obrony wskazał, że głównym celem Operacji Specjalnych w tym roku było przerwanie szeroko zapowiadanej kontrofensywy wroga”.
  Oznacza to, że wojskowo-polityczne kierownictwo Rosji, które rozpoczęło działania wojskowe na Ukrainie, nie postawiło sobie żadnych celów w 2023 roku? Zakłócić kontrofensywę, a wtedy naziści zaproponują „umowę”? Które dzięki wysiłkom propagandy zostanie przedstawione jako wybitne zwycięstwo.
  1. +6
   27 grudnia 2023 09:25
   "To znaczy, że wojskowo-polityczne kierownictwo Rosji, które rozpoczęło operacje wojskowe na Ukrainie, nie wyznaczyło sobie żadnych celów w 2023 roku? Zakłócić kontrofensywę, a wtedy, oto, naziści zaoferują " porozumienie”? Które dzięki wysiłkom propagandy zostanie przedstawione jako wybitne zwycięstwo ”
   „Stirlitz nigdy nie był tak bliski porażki” (c) śmiech dobry hi
  2. +2
   27 grudnia 2023 11:37
   Oznacza to, że wojskowo-polityczne kierownictwo Rosji, które rozpoczęło działania wojskowe na Ukrainie, nie postawiło sobie żadnych celów w 2023 roku?

   Gdyby sam Szojgu nie służył i nie studiował w akademii, skąd miałby wiedzieć o wojnie?
 21. -1
  27 grudnia 2023 09:32
  dopóki wszystkie mosty, tunele, linie kolejowe i wszystko, co służy do transportu broni do krainy ukelele, nie zostaną zniszczone,
  obejmuje to niszczenie zachodnich transportów, gdy przekraczają granice, w tym każdego z ich ludzi, którzy je dostarczają, i będzie to trwało latami
  Brytyjczycy nie przestaną, myślą, że na małej wyspie są bezpieczni.

  istnieją środki, aby to zrobić, ale z jakiegoś powodu nie zostało to zrobione
  ale za 3-5 lat, kiedy nadal będzie zalewać broń, RU będzie się zmagać z wewnętrznymi problemami wynikającymi z frustracji, wtedy może zostaną podjęte działania
 22. +4
  27 grudnia 2023 09:39
  „Obce państwa w dalszym ciągu na różne sposoby wspierają reżim w Kijowie. Najważniejsze w tym kontekście są dostawy zagranicznej broni i sprzętu zagranicznego pochodzenia”.

  To stwierdzenie faktu, z którego wynika, że ​​nic z tym nie da się zrobić – po prostu siedzieć i obserwować. W przeciwnym razie wybuchnie wojna światowa. Jak w takim razie planowano zneutralizować dostawy zachodniego uzbrojenia przy planowaniu Północnego Okręgu Wojskowego? A może te dostawy były niespodzianką? I z jakiegoś powodu kraje zachodnie, które dostarczają broń Ukrainie, nie bardzo boją się groźby wojny światowej. Nie boją się nawet słów Ministra Obrony Narodowej o „natychmiastowych atakach na ośrodki decyzyjne”. A takich ciosów nie było.
  1. +4
   27 grudnia 2023 09:52
   Jakie pytania zadałeś? Jeśli o nich pomyślisz, może nastąpić przerwa w schemacie, a nawet coś innego. Ogólnie rzecz biorąc, na naszym tronie zasiada święty i nieomylny bóg-cesarz, który nigdy nie popełnia błędów i mamy wszystko zgodnie z planem, a to, co wyraziłeś, jest oczywiście częścią planu.
  2. +5
   27 grudnia 2023 10:15
   24.02.2022.

   W. Putin: „Ktokolwiek próbuje nam przeszkodzić, a tym bardziej stworzyć zagrożenie dla naszego kraju, dla naszego narodu, powinien wiedzieć, że reakcja Rosji będzie natychmiastowa i doprowadzi do konsekwencji, jakich nigdy w swojej historii nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na każdy rozwój wydarzeń. Wszystkie niezbędne decyzje w tym zakresie zostały podjęte. Mam nadzieję, że zostanę wysłuchany.”
  3. +6
   27 grudnia 2023 13:34
   „A może te dostawy były niespodzianką?”
   Dla nich wszystko, co zaczęło się po 24 lutego, było niespodzianką
 23. +2
  27 grudnia 2023 09:54
  Jak na tym tle kontynuowana jest współpraca gospodarcza z wrogą koalicją??? Czy nadal zapewniamy wrogowi zasoby energii i surowce??? Ile paliwa i innych towarów podwójnego zastosowania sprzedano wrogowi? Które koncerny paliwowe najbardziej na tym skorzystały???
  1. +3
   27 grudnia 2023 10:51
   Co byś chciał ? Czy biorąc pod uwagę stworzoną gospodarkę importowo-surowcową naprawdę chcecie pozbawić rosyjski budżet dochodów z eksportu zasobów naturalnych i surowców? I tak upadły już o 30%.
  2. +2
   27 grudnia 2023 13:36
   „Które firmy paliwowe najbardziej na tym skorzystały?”
   wszystko – nie wiem, ale Łukoil – na pewno przez Bułgarię
  3. -3
   27 grudnia 2023 17:30
   Podobnie jak handel z wrogami ZSRR podczas zimnej wojny. Każdy potrzebuje waluty. Ponieważ potrzebny jest import.
   1. 0
    7 styczeń 2024 11: 52
    Był tam prezydent i mówił coś o bezcennym życiu ludzkim. Okazuje się, że okłamał nas wszystkich, w przypadku dużych pieniędzy można poświęcić mięso armatnie. Zimna wojna to tylko określenie geopolityki, ale teraz nasi żołnierze giną, a na obywateli naszego kraju przeprowadzane są ciągłe ataki! Zupełnie nie rozumiem postawy Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. Najwyższy czas, żeby strzelili sobie w głowę, jeśli nie będą w stanie wywiązać się ze swoich bezpośrednich obowiązków.
   2. 0
    7 styczeń 2024 11: 53
    Był tam prezydent i mówił coś o bezcennym życiu ludzkim. Okazuje się, że okłamał nas wszystkich, w przypadku dużych pieniędzy można poświęcić mięso armatnie. Zimna wojna to tylko określenie geopolityki, ale teraz nasi żołnierze giną, a na obywateli naszego kraju przeprowadzane są ciągłe ataki! Zupełnie nie rozumiem postawy Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. Najwyższy czas, żeby strzelili sobie w głowę, jeśli nie będą w stanie wywiązać się ze swoich bezpośrednich obowiązków.
 24. +7
  27 grudnia 2023 12:10
  Mam pytanie!?
  Gdzie są słowa o Chersoniu?
  Wygląda na to, że nikt nie pamięta prowincjonalnego miasta Chersoń! ((((

  Nasz „Gwarant integralności terytorialnej” też milczy, jest zajęty wyborami (((
 25. +4
  27 grudnia 2023 13:22
  „Głównym celem wroga w ubiegłym roku było przeprowadzenie tzw. kontrofensywy”
  zostało to wyrażone, aby bez wysiłku zmusić całe rosyjskie siły zbrojne do siedzenia w okopach i nie kołysania łodzią. stało się
  "Takie problemy miała rozwiązać duża grupa utworzona na początku czerwca w kierunku Zaporoża. Początkowo liczyła 50 batalionów, 230 czołgów i około 1 tysiąca pojazdów opancerzonych. Później grupę powiększono o 30 batalionów, co wiązało się z odpowiednim zwiększeniem numer."
  jeśli było to w kierunku Zaporoża, to dlaczego we wszystkich innych miejscach Siły Zbrojne Rosji siedziały dokładnie?
  „W tym czasie we wszystkich kierunkach Ukraina straciła około 160 tysięcy ludzi, ponad 3 tysiące pojazdów opancerzonych, w tym 766 czołgów, a także 121 samolotów i 23 helikoptery. Przygotowana wcześniej grupa ofensywna straciła swój potencjał i nie może „
  jeśli zgromadzono takie siły, dlaczego Ukraińcy posuwali się w małych i bardzo małych grupach? a dane dotyczące strat wyglądają bardzo festiwalowo
 26. +3
  27 grudnia 2023 14:46
  Wysoka zdolność bojowa armii z reguły determinuje zdolność prowadzenia skutecznych działań ofensywnych. Armie Federacji Rosyjskiej i Ukrainy nie są dziś w stanie skutecznie posuwać się naprzód na skalę godną wzmianki.
 27. BAI
  +3
  27 grudnia 2023 15:18
  I ani słowa o działaniach floty. Porażka za porażką.
 28. +6
  27 grudnia 2023 16:42
  Wszystko to jest zrozumiałe.
  Niepokoi całkowita bezkarność „ekspertów”, którzy mówili o „700 tysiącach” swoich strat i bezkarność wszystkich innych.
  W przeciwieństwie do wojowników. Wczoraj był jeden bohater, który awansował trzykrotnie – dziś nie ma już nikogo.
  Reszta jest znana. Wróg zaraz się rozpadnie, nadają od 14. A dolar wkrótce spadnie - nawet wcześniej. Bezkarnie.
  Głupota społeczeństwa i kiełki „korniłowizmu” – to jest przerażające.
 29. 0
  27 grudnia 2023 19:45
  Proszę nie wstawiać do tekstu zdjęć z Chuszenetowiczem, bo inaczej mam monitor bez wycieraczek, co oznacza, że ​​muszę biegać i wycierać go szmatką...
 30. +2
  27 grudnia 2023 22:53
  To tak, jakbym w przeddzień zjazdu partii czytał agitpropową ulotkę z lat 60-tych... Kiedy donoszono naczelnemu wodzowi o bzdurach, a on nie mrugnął okiem, to już nie dziwią się takie artykuły.
 31. +1
  28 grudnia 2023 20:30
  „Rosyjskie Ministerstwo Obrony odpowiedzialnie podchodzi do kwestii informowania opinii publicznej i relacjonowania Operacji Specjalnej”

  Nie czytałem dalej, oto propaganda z propagandy. Nadal rozumiem takie „historie” w telewizji, dla ludzi, którzy nie mają innych informacji, ale po co pisać taki artykuł w tych waszych internetach?
 32. +2
  29 grudnia 2023 12:19
  A co najważniejsze, nigdzie nie widziałem, jakie straty poniosła armia rosyjska, szkoda.
 33. 0
  19 kwietnia 2024 13:37
  Zastanawiam się, czy podczas II wojny światowej żołnierz Armii Czerwonej dotarłby do Berlina, gdyby powierzono mu zadanie demilitaryzacji i denazyfikacji nazistowskich Niemiec?